INVESTICIONE LOKACIJE:

Grad Kruševac - slobodne lokacije

http://www.krusevac.rs/sr_cir/privreda/slobodne-lokacije.html

Greenfield:

Brownfield:

Hale

Poslovni prostor

Lokacija 1

Lokacija 1

Lokacija 2 Lokacija 2
Lokacija 3 Lokacija 3
Lokacija 4 Lokacija 4
Lokacija 5 Lokacija 5
Lokacija 6 Lokacija 6
Lokacija 7 Lokacija 7
Lokacija 8 Lokacija 8
Lokacija 9 Lokacija 9
Lokacija 10 Lokacija 10
Lokacija 11 Lokacija 11
Lokacija 12 Lokacija 12
Lokacija 13 Lokacija 13
Lokacija 14 Lokacija 14
Lokacija 15 Lokacija 15
Lokacija 16 Lokacija 16
Lokacija 17 Lokacija 17
Lokacija 18
WORD dokument
Lokacija 18
Lokacija 20  
Lokacija 21  
Lokacija 22 - Dedina  
Lokacija 23 - V. Lomnica