Domaći i inostrani izvori finansiranja

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domaći i inostrani programi podrške u Republici Srbiji

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Program “Podrška razvoju malih i srednjih preduzeća u Srbiji”


Program “Podrška razvoju malih i srednjih preduzeća u Srbiji” ima za ciljnu grupu mala i srednja preduzeća - potencijalne korisnike programa i lokalna/regionalna konsultantska preduzeća. Program je finansiran od strane Evropske unije sa 3,5 miliona evra, sprovodi ga EBRD Small Business Support u saradnji sa Ministarstvom privrede Republike Srbije. Cilj Programa je podrška malim i srednjim preduzećima u Srbiji da, kroz korišćenje modela poslovnog savetovanja od strane domaćih konsultanata i međunarodnih savetnika, unaprede svoje poslovanje. Mala i srednja preduzeća mogu koristiti usluge poslovnog savetovanja putem saradnje sa lokalnim konsultantima u različitim oblastima, kao što su: strateško planiranje, marketing, unapređenje organizacije, unapređenje radnih procesa, informaciono komunikacionih tehnologija, inženjerskih rešenja, upravljanja kvalitetom, efikasnijeg korišćenja izvora finansiranja, finansijskog izveštavanja, upravljanja životnom sredinom.

Detaljnije...                     BAS formular za apliciranje preduzeća


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NARR RASPISALA JAVNE POZIVE ZA dodelu sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu i dodelu sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu
 

Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisala je:

- Javni poziv za dodelu sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2014. godini - Rok za prijavu: petak, 11. jul 2014. i

- Javni poziv u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti MMSP i zadruga u 2014. godini - Rok za prijavu: petak, 18. jul 2014.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM PODRŠKE JAČANJU REGIONALNE KONKURENTNOSTI U 2014. GODINI
rok: 01.10.2014. godine

 

U cilju jačanja regionalne konkurentnosti i ravnomernijeg regionalnog razvoja, unapređenja međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje, povećanja konkurentnosti u regionima i usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod i jačanje inovativnosti, kao i sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA) u projektima koji se finansiraju iz domaćih i međunarodnih izvora od značaja za regionalni i lokalni razvoj, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave u 2014. godini realizuje Program podrške jačanju regionalne konkurentnosti.

Za realizaciju Programa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 30.000.000 din. Ona su opredeljena za realizaciju sledećih mera:

- Mera povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti utiče se na povećanje konkurentnosti srednjih privrednih društava sufinansiranjem troškova aktivnosti za potrebe usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod i inovativnost.

Za realizaciju ove mere opredeljeno je 10.000.000 dinara i pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju srednja privredna društva koja su registrovana u Agenciji za privredne registre. Ova sredstva namenjena su sufinansiranju infrastrukturnih troškova građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata srednjeg privrednog društva za potrebe usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod (npr. CE, HACCP, ISO 16949, GOST-R, KOSHER i dr.), kao i sufinansiranju troškova razvoja novog proizvoda.

Program sprovodi Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj.

Konkursnu dokumentaciju mozete pogledati u attachment-u, kao i na sledecem linku:

 http://mrrls.gov.rs/node/1694
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni poziv - Konkurs za programe pomoći pri samozapošljavanju i otvaranju novih radnih mesta

Grad Kruševac i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisuju konkurs za dodelu subvencija kroz programe "Samozapošljavanja" i "Otvaranje novih radnih mesta" za 2014. godinu.


Program SAMOZAPOŠLJAVANJE 2014

- Tekst konkursa

- Obrazac za biznis plan

- Izjava da osoba nije koristila ostale oblike državne pomoći

 

Program OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA 2014

- Tekst konkursa

- Obrazac za biznis plan

- Izjava da privredni subjekt nije koristio ostale oblike državne pomoći

- Izjava da nije privredni subjekt u teškoćama


Detaljnije na:
http://www.krusevac.rs/sr_cir/ks-info/aktuelnosti/4224-javni-poziv-konkurs-za-programe-pomoci-pri-samozaposljevanju-i-otvaranju-novih-radnih-mesta.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

poziv u okviru CIP programa za Eko-inovacije

Otvoren je poziv u okviru CIP programa za Eko-inovacije. Eko-inovacije, podprograma CIP, podrazumevaju sve oblike inovacionih aktivnosti koje rezultuju ili čiji je cilj bitno poboljšanje zaštite okoliša. Eko-inovacije uključuju nove proizvodne procese, nove proizvode ili usluge te nove metode poslovanja i upravljanja, čije će korišćenje ili sprovođenje sprečiti ili znatno smanjiti rizike za životnu sredinu, zagađenje i sve druge negativne posledice upotrebe resursa tokom životnog ciklusa srodnih aktivnosti.

Kvalifikovani za podnošenje zahteva: tela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, mala i srednja preduzeća, velika preduzeća, udruženja, udruženja poslodavaca, sindikati, zadruge, instituti, fakulteti, porodična poljoprivredna gazdinstva, razvojne agencije, preduzetnički inkubatori , klasteri, škole, ustanove.

Na konkurs se mogu prijaviti pravna lica iz javnog i privatnog sektora samostalno ili u konzorcijumu, a prihvatljive države su EU-27, Norveška, Island, Lihtenštajn, Hrvatska, Makedonija, Izrael, Crna Gora, Srbija i Turska. Prednost će se davati malim i srednjim preduzećima.

Blize informacije mozete pronaci u prilogu, kao i na linku http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm .

O programu

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

 

Ukoliko želite da rekonstruišete postojeći objekat ili izgradite novi, modernizujete proizvodnju novom opremom, nedostaju Vam obrtna sredstva, početnik ste u poslu, ili ste nezaposleni, pogledajte kredite koje nudi Fond za razvoj u 2014. godini:

Detaljnije:  www.fondzarazvoj.gov.rs


Obaveštavamo Vas da u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, Balkanska (bivša JNA) 63 - IV sprat, tel. 037 441 128, 441 280, 418 520, možete dobiti sve informacije i potpunu stručnu pomoć kod konkurisanja za kredite Fonda za razvoj Republike Srbije, kao i svih drugih kredita.

Stručna služba Komore, za sve svoje članice, kao i za buduće privrednike, vrši izradu poslovnih planova, ali i popunjavanje zahteva, formulara i svih drugih dokumenata koji se traže kao neophodna dokumentacije za konkurisanje i odobravanje kredita.

Kontakt osobe:

Aleksandra Aleksić, aleksandra.vucetic@komora.net
Ljiljana Veljković, ljiljana.veljkovic@komora.net

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


projekAT WeBPSSF EBRD za odobravanje dugoročnih  investicionih  kredita u povećanju konkuretnosti


Projekat WeBPS obuhvata odobravanje dugoročnih investicionih kredita prosredstvom tri komercijalne banke u Srbiji.
 
Opšti problem za sprovođenje investicija u cilju usklađivanja sa standardima EU je nedostatak informacija kod MSP o važećim propisima i standardima, zajedno s ograničenim pristupom odgovarajućim dugoročnim finansijskim sredstvima. Iz tog razloga EBRD je svim MSP, koji su učesnici u Projektu obezbedila besplatnu pomoć Konsultanata koja obuhvata pripermu: izveštaja o usaglašenosti sa propisima, plan usklađivanja, plana investiranja i kreditnog zahteva.
 
Nakon verifikacije uspešene realizacije plana investiranja svaki korisnik kredita stiče pravo na donaciju EU u visini od 10%-20% kredita, zavisno od vrste projekata koji je realizovan.

 

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/sbs/where/serbia/serbian.shtml

 

INFO O PROJEKTU        FORMULAR - UPITNIK


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA)
http://siepa.gov.rs


Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza - SIEPA, objavila je 25.03.21013. javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava izvoznicima, izvoznicima početnicima i poslovnim udruženjima, u ukupnom iznosu od 110 miliona dinara.
Sredstva su obezbeđena iz republičkog budžeta, a maksimlani iznos podsticaja je tri miliona dinara po korisniku, izvoznicima početnicima dva miliona, a poslovnim udruženjima 20 miliona dinara.
Izvoznicima se sredstva daju za nastup na inostranim sajmovima, otvaranje predstavništava u inostranstvu, za organizovani nastup na inostranim tržištima, i internacionalizaciju proizvoda kroz jačanje konkuretnosti, jačanje marketinga i zaštitu intelektualne svojine.
Početnici u izvozu mogu da konkurišu za sredstva za nastup na inostranim sajmovima i organizovani nastup na inostranim tržištima.
Poslovna udruženja sredstva mogu da koriste za nastup na inostranim sajmovima, organizovani nastup na inostranim tržištima, otvaranje predstavništava u inostranstvu i jačanje marketinga.
Pravo na dodelu sredstava imaju oni koji se bave proizvodnjom pulugotovih i gotovih proizvoda, ili pružanjem usluga u oblasti energetike, građevinarstva, informativnih tehnologija, reciklaže, te industrijskog i tekstilnog dizajna. Od kandidata se traži da su pozitivno poslovali u 2011. i 2012. godini, i da imaju izmirene obaveze prema državi i zaposlenima.
Uslov za izvoznike je da su tokom te dve godine ostvarili najmanje 20% prihoda od prodaje u inostranstvu, ili da su ostvarili minimum prihoda od prodaje na inostranim tržištima u iznosu od 50.000 EUR u sektoru proizvodnje, ili 25.000 EUR u sektoru usluga.
Za poslovna udruženja, uslov je da su članice tokom 2011. i 2012. godine ostvarile ukupan promet od najmanje 5 mil EUR, da su imale najmanje 20% prihoda na međunarodnom tržištu, i da zapošljavaju minimalno 100 radnika.
Za nastup na sjamovima pomoć se dodeljuje samo malim i srednjim preduzećima, a na konkursu ne mogu učetvovati preduzeća koja su u teškoćama, stečaju i likvidaciji.
 

Prezentacija svih programa SIEPE sa uslovima konkurisanja

Elektronska brosura programa dodele bespovratnih sredstava za izvoznike


SIEPA nudi i pordsku pri ucescu na sajmovima u inostranstvu, kao i finansijsku podrsku za investitore u Srbiji. O svemu se detaljno mozete informisati putem sajta http://siepa.gov.rs i na telefon 011/3398 506, 3398 644, 3398 379, 3398 484, 3398 243 ili elektronskom poštom: export@siepa.gov.rs .


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USAID dokumenta

 

FINANSIRANJE RASTA MALIH I SREDNJIH PREDUZECA
Knjiga preporuka namenjena Vladi Republike Srbije

 

FINANSIRANJE RASTA MALIH I SREDNJIH PREDUZECA
Kljucna pitanja i preporuke za Srbiju


www.konkretno.rs/preduzimljivo

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program EBRD BAS i EBRD BAS - ŽENE U BIZNISU

 

BUSINESS ADVISORY SERVICE BAS PROGRAMME je program pružanja pomoći razvoju malih i srednjih preduzeća, koji realizuje Evropska banka za obnovu i razvoj.

Bas PROGRAM SRBIJA nudi grant od 25 do 75 procenata neto troškova pojedinačnog projekta maksimalno u iznosu do EUR 10000.

Takođe podrazumeva saradnju i pomoć pri izboru odgovarajućih domaćih konsultanata u rešavanju specifičnih poslovnih problema i izvršenju konkretnih konsultantskih zadataka. U slučaju da među domaćim konsultantima ne postoji odgovarajuća ekspertiza omogućiće se dolazak konsultanata iz inostranstva koji će svoje znanje i umeće podeliti sa domaćim konsultantima.

CILJEVI BAS PROGRAMA

Pružanje podrške razvoju i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća putem finansijske pomoći koja će se koristiti za dobijanje poslovnih saveta i konsalting usluga od strane najboljih domaćih konsultantskih firmi.

Razvoj i poboljšanje kvaliteta usluga domaće konsultantske zajednice u zadovoljavanju potreba preduzeća.
 

Brošura opšta       FORMULAR ZA APLICIRANJE


 

BAS PROGRAM - ŽENE U BIZNISU
 

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) počeće novi program ''BAS Srbija, program Žene u biznisu'', u okviru koga će biti dodeljeni grantovi za konsultantske usluge za mikro, mala i srednja preduzeća koje vode žene, saopšteno je danas iz te institucije.

Grantovi su namenjeni preduzećima gde su žene menadžeri ili većinski vlasnici, kao i ženama koje imaju održive poslovne ideje ili su skoro osnovale preduzeće.

Ova finansijska pomoć koju dodeljuje EBRD kreću se od 25 do 90 odsto ukupne neto cene projekta, od maksimalnih 10.000 evra.

BAS je program EBRD koji se finansira donatorskim sredstvima i nastoji da podstakne razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća u Srbiji.

Fokus projekta je da podrži žene u biznisu, kao ključni mehanizam promocije održivog razvoja i da ukaže na rodnu ravnopravnost, a finansiraju ga Luksemburg, kineski Tajvan i EBRD.

Tokom perioda od dve godine, u okviru ovog programa biće preduzete aktivnosti usmerene na žene u biznisu, trening ''Započni sopstveni posao'', kursevi tehničke obuke, promovisanje prilika za umrežavanje preko uspostavljanja partnerstva sa domaćim zainteresovanim stranama, kao i aktivnosti na poboljšanju vidljivosti i širenja primera uspešnih projekata.

BAS omogućava ovim preduzećima korišćenje širokog spektra konsultantskih usluga, preko vođenja projekta sa angažovanjem domaćih konsultanata, na bazi podele troškova.

U okviru BAS-a se objedinjuje direktna pomoć na nivou kompanije sa sistemskim aktivnostima za razvoj tržišta i intervencijama na podizanju kapaciteta, kao što su treninzi za lokalna preduzeća i konsultantske kuće, kao i širenje najboljih primera dobre prakse tržišne ekonomije.
 

Brošura Žene u biznisu      FORMULAR ZA APLICIRANJE
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Evropska Komisija

http://www.wb-efas.eu/en/projects/current_call_for_proposals/multi-beneficiary/index.html