SEKCIJA    KNJIGOVODJA   RPK   KRUŠEVAC

U Kruševcu je 15.04.2008. godine u prostorijama Regionalne privredne komore održan sastanak Agencija za knjigovodstvene usluge. Tom prilikom oformljena je sekcija u okviru Komore, Dogovoren je prvi sastanak sa Poreskom upravom.

Tema sastanka biće teškoće u kontaktu sa Poreskom upravom na koje nailaze Agencije.

Pozivamo sve zainteresovane da se pridruže radu ove sekcije. Osobe za kontakt Snežana Cekić - Agencija "Porfir S' 034/ 448-700 ili Radmilo Todosijević Agencija "Millaz" 037/ 418-888.

Napomena: Agencija PORESKI SAVETNIK, podržava ovu akciju strukovnog objedinjavanja knjigovodsvenih agencija i daće svoj doprinos razvoju asocijacije koja će štititi interese svih koji se bave knjigovodsvenom i poreskom problematikom.
 

   Dešavanja        Aktuelnosti   Inicijativa   Pristupnica
 

   Spisak agencija        Cenovnik   Anketa   U medijima

 

D E Š A V A NJ A
 

RASPRAVA O REFORMI PORESKE UPRAVE REPUBLIKE SRBIJE, RPK KRUŠEVAC, 17.01.2013.

Dana 17. januar (četvrtak) 2013. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Regionalne privredne komore Kruševac, odrzana je sednica Sekcije knjigovođa Regionalne privredne komore Kruševac u prosirenom sastavu, sa tačkom dnevnog reda: 
RASPRAVA O REFORMI PORESKE UPRAVE REPUBLIKE SRBIJE.
Javnoj raspravi prisustvovali su i aktivno učestvovali: mr Ivan Simić-v.d. direktor Poreske uprave Republike Srbije, mr Snežana Mitrović- viši savetnik u okviru SRRS, direktor Poreske Uprave Kruševac, predstavnici poreskih uprava svih opština Rasinskog okruga i poreske uprave Kraljevo, profesionalne knjigovođe iz Niša, Užica, kao i veliki broj profesionalnih knjigovođa sa područja Rasinskog okruga.
Kako reforma Poreske uprave, podazumeva sveobuhvatnu reformu poreskog sistema, koja se odnosi i na poreske evidencije kod poreskih obveznika i njihovu komunikaciju sa Poreskom upravom, upravo je sastanak i organizovan da bi se poreski obveznici uključili u reformu kroz predloge i diskusiju. Na sednici su knjigovođe aktivno učestvovale u diskusiji kroz brojna pitanja, predloge i konstatacije kako u praksi funkcionise njihovo poslovanje na relaciji sa poreskom upravom.
U skladu sa ZPPPA , definisano je da će od 2014, poreski obveznici sve poreske prijave dostavljati elektronskim putem. Sada se preko Intermet portala Poreske uprave, elektronski predaju samo prijave, PPPDV. Aktivnosti koje provodi Poreska upava, podrazumevaju, da je u interesu dobrog i efikasnog poslovanja svih subjekata da se što pre uključe u elektronsku komunikaciju sa Poreskom upravom.

PROSLAVE SEKCIJE KNJIGOVODJA

  2012. godina

  2011. godina       2010. godina
   

   2009. godina

Aktivnosti Odbora za finansijsko-knjigovodstvene poslove RPK Užice - Saradnja sa RPK Kruševac

Informacija o poseti Odbora za finansijsko-knjigovodstvene poslove u okviru RPK Užice, Sekciji za istovetne poslove u okviru RPK Kruševac, 03.02.2011.godine.

Poseta je organizovana u cilju razmene iskustava u obavljanju ovih poslova.

Ono što je evidentno je sledeće:

1. U okviru Sekcije u Komori Kruševca funkcionišu isključivo ovlašćene knjigovođe, i imaju svoj Registar ovlašćenih članova,

2. Svoje poslove obavljaju po jedinstvenom cenovniku usluga knjigovodstvenih agencija, koji poštuju svi članovi Sekcije,

3. Imaju izuzetnu saradnju sa svim relevantnim institucijama (PIO, inspekcije, NSZ, ZZO, a posebno sa Poreskom upravom),

4. Ta saradnja sa Poreskom upravom se manifestuje kroz sledeće oblike:
- organizuju se sastanci sa unapred pripremljenim i dostavljenim pitanjima, na koja se dobijaju adekvatni odgovori,
- radi uštede vremena, a i troškova u Poreskoj upravi imaju poseban šalter gde isključivo dokumentaciju predaju članovi Sekcije,
- u prostorijama Poreske uprave imaju oglasnu tablu isključivo za ove namene, i tako sve knjigovođe imaju uvid u javnost, dinamiku rada, i dalje aktivnosti,
- saradjuju i razmenjuju iskustva sa Udruženjem knjigovodja u Novom Sadu,
- u svoj rad su maksimalno uključli medije,
- imaju formiran Kodeks ponašanja svojih članova i svi ga se pridržavaju,
- posle završetka i predaje završnih računa, organizuju u toku marta, druženje – svojevrstan dan knjigovođa.
- stalno potenciraju ulogu Komore i ističu da drugačije i ne mogu da se organizuju

U cilju unapređenja rada svojih članova kroz Odbor u okviru RPK Užice, svaka inicijativa u vidu predloga, sugestija, rešenja, mišljenja je od izuzetne važnosti i značaja.

Kontakt osoba u RPK Užice:
Luković O. Danilo, menadžer za komercijalno finansijsijske poslove
kontakt telefon: 031/514-568, 513-483,
e-mail: danilo.lukovic@komora.net