Kreditna ponuda za MSP

 


FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE
Bulevar Nemanjića 14a,
18 000 Niš, Srbija,
+381 18 41 50 199
+381 18 41 50 200
E-mail: office@fondzarazvoj.rs
www.fondzarazvoj.gov.rs

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITALIJANSKA KREDITNA LINIJA – AKTIVAN REVOLVING FOND

U septembru 2016, istekla je prva tranša Druge italijanske kreditne linije. I dalje su, medjutim, dostupna sredstva iz revolving fonda Prve kreditne linije, pod istim uslovima, osim maksimalnog perioda otplate, koji je sa 8 godina skraćen na 6, odnosno do 2022. godine jer se Program kreditne linije zatvara 2022.

OPŠTI USLOVI:
- Valuta – Euro
- Efektivna kamatna stopa – do 4,35% najviše (uključujući sve troškove) na godišnjem nivou
- Perid otplate – do 6 godina, u polugodišnjim ratama (odnosno do 2022. godine)
- Period počeka (grace period) – do 2 godine
- Iznos zajma za mikro preduzeća i preduzetnike – od €. 5.000,00 do €. 1.000.000,00
- Iznos zajma za mala i srednja preduzeća – od €. 50.000,00 do €. 1.000.000,00


OSTALI USLOVI I OLAKŠICE
1. Najmanje 70% svakog Ugovora o nabavci (odnosno zajma) mora se koristiti za finansiranje nabavke dobara i usluga italijanskog porekla, kao što su oprema, tehnologije i odgovarajuće tehničke pomoći, kao i usluga održavanja, rezervnih delova i industrijskih licenci.
2. Najviše 30% vrednosti svakog Ugovora o nabavci (odnosno zajma) može da se koristi za pokrivanje lokalnih troškova i/ili obrtnog kapitala, a za potrebe investicionogprojekta. Lokalni troškovi mogu da nastanu prema dobavljačima iz Italije ili mogu da se odnose na ugovore zaključene sa dobavljačima ili građevinskim preduzećem iz Srbije.
3. Sve mašine i oprema kupljeni sredstvima iz ove kreditne linije moraju imati sertifikat lokalne (italijanske) Privredne komore da su italijanski proizvod. Sertifikat dobavljaču izdaje njegova nadležna Privredna komora;
4. Sredstvima zajma Italijanske kreditne linije može se finansirati i kupovina polovnih mašina i opreme iz Italije, kao i kupovina od lokalnih, odnosno regionalnih, distributera.
5. Sve mašine i oprema kupljeni sredstvima iz Italijanske kreditne linije oslobođeni
su plaćanja PDV-a.

OGRANIČENJA:
Sredstva iz ove kreditne linije ne mogu se koristiti za finansiranje:
1. Domaćih poreza, carinskih dažbina, PDV.
2. Trgovinskih preduzeća, društava za lizing, osiguravajućih društava i finansijskih preduzeća.
3. Investicija u rekreativne aktivnosti, igre na sreću i stambene objekte.
4. Investicija u industriju oružja i municije, duvan i duvanske proizvode, proizvodnju žestokih alkoholnih pića i obradu proizvoda čiji uvoz ili izvoz je u datim zemljama zabranjen važećim zakonom ili međunarodnim sporazumima i ugovorima.

OSLOBODJENJE OD PLAĆANJA PDV-A
Kupovina dobara sredstvima iz Italijanske kreditne linije oslobođena je plaćanja PDV-a.
Zahtev za oslobađanje od plaćanja PDV-a podnosi se lokanoj filijali Poreske uprave u opštini u kojoj posluje preduzeće ili Sektoru za kontrolu, 011 3950 530, Save Maškovića 3-5, Beograd.
Sa pitanjima vezanim za oslobadjanje od plaćanja PDV-a, obratiti se nadležnoj kancelariji Poreske uprave, odnosno Sektoru za kontrolu na gornji broj telefona.

BANKE KOJE UČESTVUJU U PROGRAMU:

1. BANCA INTESA
2. HALK BANKA (bivša ČAČANSKA BANKA)
3. KOMERCIJALNA BANKA
4. UNICREDIT


Za više informacija, možete se obratiti Ambasadi Italije u Beogradu:
- Kancelarija za razvojne projekte: 011/3066 174, belgrado.8837@gmail.com i belgrado.cooperazione@esteri.it  , ili
- Odeljenje za ekonomsku saradnju: 011/3066 100, economico.belgrado@esteri.it

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

COSME

Evropski investicioni fond (EIF) i Banca Intesa AD Beograd potpisali su juče prvi ugovor u Srbiji u okviru COSME programa Evropske komisije za mala i srednja preduzeća.
Zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske komisije, EIF je obezbedio direktnu garanciju koja će omogućiti Banca Intesa da u naredne dve godine podrži 3.000 malih i srednjih preduzeća u Srbiji sa 60 miliona evra kredita pod povoljnim uslovima – sa dužim rokom otplate i bez hipoteke kao sredstva obezbeđenja. Krediti će se odobravati na 36 meseci uz minimalnu kamatu od 2,39 odsto, a maksimalnu 7,75 odsto. Preduzetnici mogu da upute zahtev za kredite banci već danas.
Ministar privrede Goran Knežević je izjavio da se Srbija sve više okreće razvoju i da je Vlada Srbije u fokus stavila mala i srednja preduzeća i preduzetništvo koje vidi kao nosioce razvoja i dodao da će Ministarstvo privrede obezbediti kontinuitet u saradnji sa bankama na realizaciji COSME programa, pa se očekuje i uključivanje drugih poslovnih banaka u njegovu realizaciju tokom naredne godine.