Potpuna stručna pomoć kod konkurisanja kod Fonda za razvoj
 
Poštovani privrednici,

Obaveštavamo Vas da u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, Balkanska (bivša JNA) 63 - IV sprat, tel. 037 441 128, 441 280, 418 520, možete dobiti sve informacije i potpunu stručnu pomoć kod konkurisanja za kredite Fonda za razvoj Republike Srbije, kao i svih drugih kredita.

Stručna  služba Komore, za sve svoje članice, vrši izradu poslovnih planova ali i popunjavanje zahteva, formulara i svih drugih dokumenata koji se traže kao neophodna dokumentacije za konkurisanje i odobravanje kredita.

Kontakt osobe:

Aleksandra Aleksić, aleksandra.vucetic@komora.net
Ljiljana Veljković, ljiljana.veljkovic@komora.net