PRIVREDNA KRETANJA U RASINSKOM OKRUGU
 

Privredna kretanja na području Rasinskog okruga u 2016. godini

Privredna kretanja na području Rasinskog okruga u 2015. godini

Privredna kretanja na području Rasinskog okruga u 2014. godini

Privredna kretanja na području Rasinskog okruga u 2013. godini

Privredna kretanja na području Rasinskog okruga za period I - IX 2013. godine

Zaposleni po delatnostima u Rasinskom okrugu, mart 2013.

Privredna kretanja u Rasinskom okrugu, I -IV 2013. godine

Privredna kretanja u Rasinskom okrugu, I kvartal 2013. godine

Privredna kretanja u Rasinskom okrugu, januar - februar 2013. godine

Privredna kretanja u Rasinskom okrugu, januar - decembar 2012. godine

Privredna kretanja u Rasinskom okrugu, januar - jun 2012. godine

Industrijska proizvodnja u Rasinskom okrugu, januar - mart 2012.

Industrijska proizvodnja u Rasinskom okrugu, januar - decembar 2011. godine

Privredna kretanja u Rasinskom okrugu, januar - jun 2011. godine

Zarade, mart 2014.

Zarade, februar 2014.

Zarade, januar 2014.

Zarade, novembar 2013.

Zarade, oktobar 2013.


Zarade, jun 2013.

Zarade, maj 2013.

Zarade, april 2013.

Zarade, mart 2013.

Zarade, februar 2013.

Zarade, januar 2013.

Zarade, decembar 2012.

Zarade, novembar 2012.

Zarade, oktobar 2012.

Zarade, avgust 2012.

Zarade, jul 2012.

Zaradje, jun 2012.

Zarade, maj 2012.

Zarade, april 2012.

Zarade, mart 2012.

Zarade, februar 2012.

Zarade, januar 2012.

Zarade, decembar 2011.

Zarade, novembar 2011.

Zarade, septembar 2011.

Zarade, avgust 2011.