Sajmovi

 


U okviru promotivnih aktivnosti koje obavlja, Komora organizuje posete specijalizovanim i opštim sajmskim izložbama u svetu. Ovim posetama želimo da omogućimo učesnicima, pod povoljnim uslovima, da steknu nova saznanja o dostignućima iz oblasti za koje su zainteresovani kao i da promovišu svoje izvozne mogućnosti. Odabir sajamskih izložbi izvršiće se u saradnji sa sekretarima granskih udruženja, kao i sa privrednicima koji iskažu interes za posetu odredjenoj sajamskoj manifestaciji.

Osobe za kontakt u RPK Kruševac: Aleksandra Aleksić i Dušica Vukčević Stojiljković, 037 441 128, 441 280, 418 520

Ako je Vaša firma zainteresovana za posetu odredjenom sajmu, molimo da nam dostavite popunjen sledeći

UPITNIK

SAJMOVI U SVETU
 

BEOGRADSKI SAJAM

NOVOSADSKI SAJAM


JADRANSKI SAJAM BUDVA

LESKOVAČKI SAJAM

MOSTARSKI SAJAM

PLOVDIVSKI SAJAM

CELJSKI SAJAM

SKOPSKI SAJAM

Pored ovih, RPK Kruševac redovno vodi članice na sajmove male privrede u Zrenjaninu, Paraćinu, Subotici, Čačku, pa Vas molimo da nam se obratite ukoliko ste zainteresovani za učešće.