TEKUĆI RAČUN I PIB REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE KRUŠEVAC
   

Broj tekućeg računa: 160-44878-78 Banca Intesa AD Beograd

Broj tekućeg računa: 250-3140000195030-31 Eurobank EFG štedionica AD Beograd

Broj tekućeg računa: 180-5201210016480-35 Alpha bank AD Beograd,

Broj tekućeg računa: 205-72444-36 Komercijalna banka AD Beograd

Broj tekućeg računa: 290-10063-24 Univerzal banka A.D. Beograd, filijala Kruševac


PIB:
102040589