Upravni odbor
 

1.     Regionalna privredna komora Krušavc

-         Predrag Vukićević, predsednik

2.     ''FAM'' Kruševac

-         Vladica Petrović

3.     IMK "14. oktobar" Kruševac

-        Miloš Isailović

4.     Javno preduzeće PTT Srbija

-         Nebojša Nikolić

5.     Zadružni savez

-         Tomislav Stanković

6.     Udruženje preduzetnika Kruševac

-         Miroslav Miladinović

7.     "Jugoprevoz" Kruševac

-         Života Cvetković

8.     ''Rubin'' Kruševac

-         Zoran Bekrić

9.     "Vino Župa" Aleksandrovac

-        Rade Jeftović