Vodič za poslovanje sa EU

 

 

 Vodič za poslovanje sa EU, .pdf
 Vodič za poslovanje sa EU
, online verzija

 

 100 pitanja i odgovora za privrednike o EU

 

SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU I PRELAZNI TRGOVINSKI SPORAZUM

ZAŠTO JE EU ZNAČAJAN FAKTOR ZA SVE KOJI POSLUJU NA TRŽIŠTU EU? - Kratko objašnjenje uloge Evropske unije u formiranju poslovnog okruženju na terotiriji koju pokriva. Šta je jedinstveno tržište? Kako "Brisel" utiče na stvaranje poslovne klime u Evropi?

VODIČ ZA POSLOVANJE SA EU - sveobuhvatni vodič kroz internet izvore informacijama o izvozu robe u EU, oporezivanje, tehničku regulativu, zahteve u kontekstu zaštite životne sredine, prava intelektualne svojine, pronalaženje poslovnih partnera i drugih informacija od značaja.

BAZA PODATAKA CARINSKIH STOPA ZA UVOZ PROIZVODA IZ EU - Baza podataka sadrži carinske stope koje R. Srbija primenjuje na uvoz proizvoda iz EU. Ona dodatno sadrži  projektovane carisnke stope koje će važiti u periodu 2010-2014+. Projekcija carinskih stopa predstavlja obračun stopa prema dinamici liberalizacije koju predviđa Prelazni trgovinski sporazum između Srbije i EU, a koji Srbija primenjuje od 30.01.2009. godine.

INFORMACIJE O USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE POVLAŠĆENOG IZVOZA U EU -  Saznajte šta je potrebno da uradite pre nego što krenete izvoz u EU ili kako da proverite da li ste ispunili sve uslove za primenu povlastica pri izvozu u EU, a koje su predviđene Prelaznim sporazumom o trgovini i trgovinskim pitanjima između Srbije i EU.

Sporazum predviđa da Srbija svake godine po utvrđenom rasporedu (utvrđenom dinamikom liberalizacije) smanjuje carinske stope za uvoz proizvoda iz EU, tako da se one do 2014. godine ukinu ili u izuzetnim slučajevima smanje na minimalni nivo:
EKONOMSKO-PRIVREDNI VODIČ KROZ SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU


Medjunarodni sporazumi - EU I SVET

01.07.2010, počinje da živi Carinska Unija između Belorusije, Kazahstana i Ruske Federacije, a biće ukinuti i granični prelazi.

Dokument: CUSTOMS UNION BETWEEN BELARUS, KAZAKHSTAN AND THE RUSSIAN FEDERATION: STATE OF PLAY

CEFTA 2006

Sporazum o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi - CEFTA 2006  10,66 MB

Aneks I i Aneks IV Sporazuma CEFTA 2006  1,83 MB


Evropska zajednica

Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice i Republike Srbije  3,16 MB

Sporazum o trgovini tekstilnim proizvodima Srbija - EU  351,87 KB

 


Republika Belorusija

Sporazum sa Republikom Belorusijom 340,68 KB


Ruska Federacija

Sporazum sa Ruskom Federacijom 246,04 KB


Republika Kazahstan

Sporazum o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan

 


 UPRAVA CARINA - DOKUMENTI I OBRASCI