O nama...

 


Regionalna privredna komora Kruševac osnovana je Zakonom o privrednim komorama Republike Srbije (Sl. glasnik br. 65/01) kao jedna od 17 regionalnih privrednih komora u okviru komorskog sistema Srbije. Osnivanje Komore doprinelo je poboljšanju poslovnog okruženja putem pružanja strucne pomoci svojim clanovima, organizovanja seminara, predava nja i sajmova, rada na unapredenju poslovnog morala i negovanju dobrih poslovnih obicaja. Takode, Komora radi na uskladivanju interesa clanova i na pružanju pomoci pri osnivanju novih privrednih društava i restrukturiranju postojecih. Regionalna privredna komora Kruševac zvanicno je pocela sa radom januara 2003. godine.

Imajuci u vidu cinjenicu da Rasinski okrug ima zdravu privredu, orijentisanu ka inostranom tržištu, pokazala se potreba za osnivanjem institucije koja bi bila spona izmedu poslovne zajednice i državnih organa. Ova veza je neophodna pri donošenju sistemskih zakona, koji treba da obezbede brži i efikasniji proces tranzicije, kao i za uspostavljanje novih veza.

Naša misija je stvaranje poslovnog okruženja u kome ce biti moguce ostvariti i ojacati znacajne poslovne kontakte. Pružamo širok spektar usluga našim clanicama. Ove usluge su zamišljene tako da pomažu preduzecima i preduzetnicima da što efektivnije iskoriste svoje vreme i marketinške investicije, kao i da postojecim i perspektivnim clanicama omoguce uvid u aktuelna poslovna zbivanja u zemlji i svetu putem seminara, sajmova, kurseva i sl.

Rad Komore se realizuje kroz odbore, centre i udruženja:

Odbori mogu osnivati Grupacije, kao uža operativna tela za specijalizovane oblasti u okviru udruženja. Takođe, u komori se mogu osnivati i strukovni odbori i saveti u zavisnosti od potrebe.

Rasinski okrug

Rasinski okrug nalazi se u centralnoj Srbiji i predstavlja
 most i raskrsnicu najznačajnijih drumskih i železničkih puteva između tržišta EU i Balkana, i Jadranskog i Crnog mora. Grad Kruševac je privredni, administrativni, kulturno prosvetni i zdravstveni centar Rasinskog okruga. Pored Kruševca, Rasinski okrug čine opštine Trstenik, Aleksandrovac, Brus, Cićevac i Varvarin.

 • Površina 2.668 km2

 • Udeo u ukupnoj površini Republike Srbije 3,34%

 • Ukupan broj stanovnika 241.999

 • Nadmorska visina 250 – 2.017 m

 • Prosečna temperatura 11o C

 • Relativna vlažnost vazduha 66 - 83%

 • Snežni pokrivač 55 - 100 dana

 • Planine - Kopaonik, Jastrebac, Goč, Željin, Gledićke planine

 • Ribarska banja - u podnožju Jastrepca, po lekovitim svojstvima vode spada u i grupu banja u Srbiji

 • Kulturno-istorijski spomenici - Lazarev grad, Crkva Lazarica, Manastiri Ljubostinja, Naupare, Veluće, Drenča, Lepenac,...

 • Lov i ribolov - Jastrebac, jezero Ćelije, Velika, Zapadna i Južna Morava, Rasina...

Regionalna privredna komora Kruševac, kao dobrovoljna i slobodna asocijacija privrede sa područja Rasinskog okruga, bavi se podsticanjem privrednog razvoja pružanjem usluga preduzećima i preduzetnicima na domaćem i inostranom tržištu. Komora pokriva područje Rasinskog upravna okruga sa Gradom Kruševcem i pet pripadajućih opština - Trstenik, Aleksandrovac, Ćićevac, Brus i Varvarin. Naše usluge treba da odgovore potrebama privrede na poljima povezivanja privrede i izvora finansiranja, plasmana roba i usluga, marketinga i promocije, informatičko-tehničke podrške, edukacije, informisanja, posredovanja u kontaktima sa državnom i lokalnom administracijom, međunarodnim organizacijama i predstavljanja u najširem smislu.

Privrednom komorom upravlja Skupština komore (Članovi Skupšine RPK Kruševac), koju čine članovi - privrednici sa područja koje komora pokriva i Upravni odbor komore kao izvršno telo Skupštine. Privrednom komorom neposredno rukovode predsednik, a stručnom službom rukovodi sekretar komore.