Kontakti

 


PKS Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga se nalazi na adresi:

Balkanska 63, IV sprat (bivši GP
Jastrebac), Kruševac - MAPA

PKS Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga
Balkanska 63 (bivša JNA), IV sprat, 37 000 Kruševac, Srbija
tel. centrala: +381 37 441 128, 441 280, 418 520
faks: +381 37 442 919
krusevac@pks.rs

v.d. direktora - PKS Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga
Predrag Vukićević, dipl. ecc.
predrag.vukicevic
@pks.rs 

koordinator usluga
Violeta Vidaković, dipl. ecc.
violeta.vidakovic@pks.rs  

koordinator industrije
Aleksandra Aleksić, master ekonomije
aleksandra.aleksic@pks.rs

saradnik u OJ

Miroslav Milovanović, dipl. maš. ing.
miroslav.milovanovic@pks.rs

 

saradnik u OJ
Dragana Milosavljević, master ekonomije
dragana.milosavljevic@pks.rs

 

saradnik u OJ

Zora Mitrović, master engleskog jezika i književnosti
zora.mitrovic@pks.rs

 

saradnik u OJ

Dušica Vukčević Stojiljković, dipl. hem.
dusica.vukcevic@pks.rs

 

saradnik u OJ
Danijela Lazarević, dipl. filolog za engleski jezik i književnost

danijela.lazarevic@pks.rs

 

saradnik u OJ

Marija Vesković, dipl. ind. menadžer
marija.veskovic@pks.rs

 

saradnik u OJ

Vanja Damljanović, dipl. geograf - turizmolog
vanja.damljanovic@pks.rs 

Vozač
Ivan Stefanović

065 9042516