Manastir Drenca

 

U selu Drenci, 3 km severno od Aleksandrovca, nalaze se ruševine stare crkve koju narod zove "Dušmanica".
Manastir je podigao monah Dorotej sa sinom Danilom 1382. godine. Svojom arhitekturom on pripada spomenicima moravske škole. Po ostacima plasticne dekoracije i nacin zidanja vrlo je slican Velucu i Rudenici - manastirima u okolini, ali se u planu zgrade pojavljuju izvesne razlike: trolisna osnova kombinovana je sa upisanim krstom, tako da je kube pocivalo na cetiri slobodna stupca; istocna apsida je trodelna, tj. sa posebnim odeljenjima za proskomidiju i dakonikon.
Nekada je unutrašnjost crkve verovatno bila ukrašena freskama, ali danas od njih nema ni traga.