Manastir Milentija

 

Na trinaestom kilometru puta Brus – Aleksandrovac nalazi se selo Milentija i istoimeni manastir. U pravcu zapada, na mestu gde se Bašicka reka uliva u Rasinu, nalaze se tragovi ovog srednjovekovnog manastira. Vec na prvi pogled može se utvrditi da je rec o crkvenoj gradevini ciji trikonhalni oblik jasno datira vreme njene izgradnje na kraj 14. ili eventualno pocetak 15. veka. Od crkve su sacuvani temelji i zidovi do dva i po metra visine. Crkva je bila sazidana od kamena (krecnjak, siga), uz neznatnu upotrebu opeke. Veci, pravilno tesani blokovi pokrivali su ugaone delove gradevine. Crkva je bila oslikana. Fasade crkve bile su oživljene složenim sklopom ukrasnih stubova – lezena. O raskoši ukrasa Milentije svedoce fragmenti kamene plastike koji se cuvaju u Narodnom muzeju Kruševac i Narodnom muzeju u Beogradu. Ktitori: knez Lazar ili Rajko od Rasine