NAJAVA: Poziv za Međunarodne poslovne susrete u oblasti proizvodnje hrane na Novosadskom sajmu 21.05.2014. godine

Evropska mreža preduzetništva u Srbiji – Privredna komora Srbije i Univerzitet u Novom Sadu u saradnji sa Novosadskim sajmom i Holandskom agencijom za mala i srednja preduzećapozivaju Vas da uzmete učešće u međunarodnim poslovnim susretima – AgroB2B@NSFair koji će biti organizovani u okviru Sajma poljoprivrede u Novom Sadu, 21.maja 2014. godine na Novosadskom sajmu.
Međunarodni poslovni susreti imaju za cilj da dodatno pomognu domaćim firmama da lakše i brže dođu do ino partnera u okviru sajma. Firme koje se prijave, dobijaju mogućnost da same izaberu potencijalne partnere prema njihovim karakteristikama i iskazanom interesu za saradnju. Na osnovu ovog izbora, organizator svakom od učesnoka dodeljuje spisak sastanaka, sa tačno određenim mestom i informacijom o potencijalnim partnerima, nekoliko dana unapred.

Poziv za učešće

ODRŽAN RADNI SASTANAK / DOGOVOR OKO PREDSTAVLJANJE POTENCIJALA RASINSKOG OKRUGA ZA PRIVREDNU SARADNJU SA AZERBEJDŽANOM, RPK Kruševac, 17.04.2014.

U četvrtak, 17.04.2014. godine, sa početkom u 11.00 časova, u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održan je sastanak privrednika vezano za predstavljanje potencijala Rasinskog okruga za privrednu saradnju sa Azerbejdžanom, a sve u cilju jačanja bilateralnih odnosa dve zemlje, jačanja spoljnotrgovinske saradnje i privlačenja stranih direktnih investicija koji imaju za cilj dalje zapošljavanje radnika.
Azerbejdžansko-srpski odnosi su se poslednjih godina dinamično i uspešno razvijali i za kratak period su se podigli na novi, viši nivo – strateškog partnerstva. Uzajamne posete predsednika država Azerbejdžana i Srbije stvorile su široke mogućnosti za dalji, uspešan razvoj, naših bilateralnih i multilateralnih odnosa.

Detaljnije...

RASPISAN Konkurs budzetskog Fonda za poljoprivredu GRADA KRUŠEVCA

Grad Kruševac raspisao je
konkurs za dodelu sredstava Budzetskog Fonda za poljoprivredu

 

1. Voćarstvo                          - Konkurs     - Prijava

 2. Oprema i mehanizacija    - Konkurs     - Prijava  
 3. Osemenjavanje                 -
 Konkurs     - Prijava

Sajam obrazovanja, HALA SPORTOVA U KRUŠEVCU, 30.04.2014. od 12 do 17 sati

30. aprila 2014. godine, u periodu od 12 -17 časova, u kruševačkoj Hali sportova biće održan Sajam obrazovanja. Teme Sajma su: prezentacija smerova i zanimanja u srednjim školama Rasinskog okruga.
 

Detaljnije...

ODRŽANA prezentacija na temu: Implementacija projekta PLATO SRBIJA 3 na teritoriji Rasinskog okruga i Srbije, RPK Kruševac, 16.04.2014, 12.00 sati

U sredu, 16.04.2014. godine, sa početkom u 12.00 časova, u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održana je prezentacija na temu: Implementacija projekta PLATO SRBIJA 3 na teritoriji Rasinskog okruga i Srbije.
Na samom početku prisutnima se obratio gdin Predrag Vukićević, predsednik Regionalne privredne komore Kruševac, a zatim je prisutne pozdravio Dr Aleksandar Gračanac, koordinator Foruma i Odbora za MSPP Privredne komore Srbije, koji je ukratko predstavio PLATO projekat, rad Foruma i PKS i pozvao prisutne da iskoriste mogućnosti za saradnju i umrežavanje koje nudi i omogućava komorski sistem Srbije. U daljem radu sastanka prisutnima je prezentovano stanje u sektoru MSPP u Rasinskom okrugu, a zatim je korodinator projekta PLATO SRBIJA 3, gdin Aleksandar Nikolić, prisutne detaljno upoznao sa samom idejom udruživanja, učenja i unapredjenja poslovanja koje nudi učešće u projektu PLATO.

Detaljnije...

ODRŽANA edukacijA na temu MOBING - KAKO SE BORITI PROTIV NJEGA, salA RPK Kruševac, 15.04.2014. godine (utorak), sa početkom u 13 sati

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, u saradnji sa Centrom za prevenciju mobinga u Srbiji i neuropsihijatrom Brankom Vukovićem, organizovana je edukacija na temu MOBING - KAKO SE BORITI PROTIV NJEGA, 15.04.2014. godine (utorak), sa početkom u 13 sati.

Seminaru je prisustvovalo oko 30 tak predstavnika privrede, škola, gradske uprave i javnih preduzeća.
Nasilje je deo svakodnevnice koju najčešće ne vidimo ako nismo akteri tog dešavanja. Nasilje se dešava svuda oko nas, u fabrikama, kancelarijama, privatnim kućama, bolnicama, školama. Najveći broj slučajeva nasilja se dešava u tajnosti.
U modernom svetu, radno mesto je jedino preostalo bojno polje gde ljudi mogu –ubijati- jedni druge bez rizika da budu privedeni pred lice pravde.
Konrad Lorenz (animalni psiholog) je koristio reč mobing da bi nazivao ponašanje nekih životinja koje se udružuju protiv jednog svog člana, napadaju ga i isteruju iz zajednice i dovode do smrti.
Mobing je kada jedna ili više osoba u dužem vremenskom periodu ponovlja, negativni tretman prema jednoj ili prema više individua, u ograničenom radnom prostoru.

Detaljnije...

ODRŽAN Sastanak Grupacije za robni transport RPK Kruševac
10.04.2014. godine u 12.00 sati

U četvrtak, 10.04.2014. godine, sa početkom u 12.00 časova, u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održan je inicijalni sastanak Grupacije za robni transport pri Odboru za saobraćaj, veze i putnu privredu Komore. Sastanak je bio prilika da transporteri robnog tereta sa teritorije Rasinskog okruga predstave svoje poslovanje i probleme sa kojima se suočavaju, kako na lokalnu, tako i na nivou zemlje. Na osnovu iznetih problema i predloga, pokrenuto je nekoliko inicijativa za dalji rad u okviru Komore, komorskog sistema i Privredne komore Srbije, kao i vezano za saradnju sa lokalnom samoupravom i nadležnim ministarstvima.

Detaljnije...                              

NAJAVA: Konferencija srpsko-italijanske Platforme saradnje u naprednim proizvodnim Tehnologijama, PKS, 29. april 2014.goDine

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da Privredna komora Srbije u saradnji sa AINS - Akademija Inžinjerskih nauka Srbije i AIDAM ( Italijanskom Nacionalnom Asocijacijom za Automatiku i Mehatroniku) organizuje Konferenciju srpsko-italijanske platforme saradnje u naprednim proizvodnim tehnologijama, koja će se održati 29.aprila (utorak) 2014.godine, sa početkom u 9,30 časova ( Privredna komora Srbije, Beograd ,Resavska 13-15). Cilj Konferencije je iniciranje saradnje između Srbije i Italije u domenu industrijske saradnje i podsticanje proizvodnje u Srbiji sa aspekta primene naprednih tehnologija, posebno mehatronike, robotike i nove generacije sistema za automatizaciju proizvodnih procesa i upravljanje/praćenje proizvodnje. Programom Konferencije ( u prilogu) je predviđeno je učešće predstavnika državnih institucija, privrednika i naučnih institucija dve zemlje. Na tematskim sesijama bi italijanska strana ( italijanske asocijacije, naučne institucije i članice AIdAM) prezentirale svoja saznanja i dostignuća , a ujedno bi se ostavila mogućnost za direktne kontakte srpskih i italijanskih firmi ( spisak italijanskih firmi za B2B razgovore u prilogu). Prateći deo Programa bi bila i izložba (poster prezentacije i/ili predstavljanje opreme i uređaja italijanskih firmi). Ovaj skup bi bio održan uz podršku Ambasade Italije u Srbiji.
Imajući u vidu značaj ovog događaja i želju da se sa naše strane uključe reprezentativne srpske firme, pozivamo Vas da uzmete učešće u ovoj Konferenciji. Rok za prijavu je 23.04.2014. godine.
Kontakt osoba u RPK Kruševac je Aleksandra Aleksić telefon 037 441 128 е-mail: aleksandra.aleksic@komora.net

Poziv za firme           Prijava          Program          Spisak firmi

Upitnik za dostavljanje podataka za punjenje portala - Objedinjena ponuda privrede Rasinskog okruga

Regionalna privredna komora Kruševac, Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga, u saradnji sa Gradom Kruševcom i svim opštinama u Rasinskom okrugu, započela je rad na realizaciji projekta „Promocija objedinjene ponude proizvoda i usluga Rasinskog okruga“.
Projekat „Promocija objedinjene ponude proizvoda i usluga Rasinskog okruga“ ima za cilj da okupi sve privrednike Rasinskog okruga i njihovu ponudu, plasira tržištu. Uz pomoć ovog portala promovisaćete svoju kompaniju, proizvod ili uslugu putem interneta. Naime, reč je o portalu koji će biti vodič i berza aktuelanog poslovanja, tržišta: ponude i tražnje proizvoda i usluga kompanija iz Rasinskog okruga.

Detaljnije...                                Upitnik za portal

NAJAVA: savetovanje na temu: Uloga, prava i obaveze pošiljaoca, prevoznika i primaoca opasnog tereta kao učesnika u transportnom procesu u svetlu Zakona o transportu opasnog tereta, RPK KRUŠEVAC, 22.04.2014. u 11.00 sati

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da Regionalna privredna komora  Kruševac,  u saradnji sa Upravom za transport opasnog tereta i Udruženjem za saobraćaj i telekomunikacije Privredne komore Srbije, organizuje 22.04.2014. godine (utorak)  savetovanje  na temu :
Uloga, prava i obaveze pošiljaoca, prevoznika i primaoca opasnog tereta kao učesnika u transportnom procesu u svetlu Zakona o transportu opasnog tereta
Savetovanje će se održati u prostorijama Regionalne privredne komore Kruševac (ul. Balkanska 63, 4. sprat) 22.04.2014. godine sa početkom u 11 časova. Cilj savetovanja je upoznavanje učesnika  u transportu opasnog tereta sa propisima u ovoj oblasti i namenjen  je svim privrednim subjektima, institucijama i organizacijima koje u svom poslovanju imaju dodora sa opasnim materijama, prvenstveno u smislu proizvodnje, upotrebe prometa, manipulacije i privremenog  odlaganja opasnog tereta.

Detaljnije...                            Dopis za firme

NAJAVA: Sastanak na temu „Zakonske novine u oblasti privatnog obezbeđenja“. RPK Kruševac, 23.04.2014. godine, 11.00 sati

Na inicijativu Privredne komore Srbije – Udruženja za privatno obezbeđenje i Regionalne privredne komore Kruševac, a u zajedničkom interesu privrednika sektora privatne obezbednosti područja Rasinskog okruga, izražavamo zadovoljstvo da Vas pozovemo na sastanak i prezentaciju na temu: „Zakonske novine u oblasti privatnog obezbeđenja“. Sastanak i prezentacija će se održati u sredu, 23. aprila 2014. godine u prostorijama Regionalne privredne komore Kruševac, Balkanska 63, IV sprat, Kruševac, sa početkom u 11.00 sati.
Cilj organizovanja ovog sastanka jeste informisanje privrednika iz sektora privatne bezbednosti o članovima Zakona o privatnom obezbeđenju na koje posebno treba obratiti pažnju, radi blagovremene pripreme firmi za primenu odredbi Zakona, sagledavanje realnog stanja i problema u pružanju usluga privatnog obezbeđenja, saradnji policije i privatnog sektora bezbednosti na lokalnom nivou i aktivnostima Udruženja za privatno obezbeđenje PKS u narednom periodu.
Sastanak je namenjen vlasnicima firmi privatnog obezbeđenja, predstavnicima Policijske uprave Kruševac i policijskim stanicama u regionu, predstavnicima kritične infrastrukture i predstavnicima gradske i lokalne samouprave u regionu.

Detaljnije...                      

NAJAVA: DAN DEVOJČICA 2014 - TREĆE UČEŠĆE PREIVREDNICA I CENTRA ZA ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO RPK KRUŠEVAC U MANIFESTACIJI, 24.04.2014. godine

Veliko nam je zadovoljstvo da najavimo učešće Regionalne privredne komore Kruševac, po treći put za redom, u realiaciji manifestacije „Dan Devojčica“ u Kruševcu u svojstvu koordinatora privrednica – učesnica, naravno sa koordinatorom za Srbiju, Udruženjem poslovnih žena. Iskustva od proteklih godine bila su veoma pozitivna, kako od strane učesnica, tako i od strane firmi koje su podržale manifestaciju i verujemo da će se taj broj firmi-učesnika znatno proširiti održavanjem ovogodišnjeg Dana Devojčica.
Dan Devojčica se organizuje u celoj zemlji i širom sveta da bi se devojčice osnažile da prilikom odabira budućih profesija ne podležu stereotipima poput podele na muške i ženske poslove, već da se rukovode prema ličnim interesima i talentima. Manifestacija daje priliku devojčicama da se upoznaju sa nespecifičnim ženskim profesijama, kao što su oblasti tehnologije, prirodnih nauka i budu inspirisane ženama koje su postigle uspeh u svojim profesionalnim karijerama.
Dan Devojcica se u Srbiji sprovodi u okviru Realnih susreta u projektu “Profesionalna orijentacija u Srbiji”, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije, u cijoj realizacijij RPK Krusevac ucestvuje kao saradnik na lokalu. Na realizaciji Dana Devojcica, saradnju imamo i sa Udruzenjem poslovnih zena Srbije, kao spoljnim saradnikom Programa za ovu aktivnost. Program je zamišljen kao dan kada učenice završnih razreda osnovnih škola posećuju izabrana preduzeća i tako dobijaju priliku da steknu konkretna iskustva u oblastima u kojima žene profesionalno nisu dovoljno zastupljene. U vremenskom periodu od nekoliko sati devojčice će tog dana zajedno sa svojim mentorkama u preduzećima biti upoznate sa razvojem karijere mentorke, njenim svakodnevnim aktivnostima prilikom obavljanja posla i, kada je to izvodljivo, aktivno učestvovati u nekom delu posla mentorke.

Obaveštenje i poziv privrednicima na „Međunarodni mašinski kooperacioni dan - Engineering 2014“, 21. maja 2014. godine, Nitra, Slovačka

„Međunarodni  mašinski kooperacioni  dan - Engineering 2014“ će se održati 21. maja 2014. godine tokom 21. Međunarodnog sajma mašinske industrije  u prostorima Sajma Agrokomplex u Nitri, u Slovačkoj. Engineering 2014. održaće se u organizaciji Slovačke agencije za razvoj investicija (SARIO), u saradnji s BIC Bratislava (Business and Innovation Centre), koji je koordinator mreže Enterprise Europe Network u Slovačkoj.
Glavni razlozi za učešće:

- na B2B sastancima upoznaćete se sa potencijalnim poslovnim partnerima u izabranim granama mašinske industrije

- bićete u mogućnosti da za jedan dan i na jednom mestu upoznate veliki broj novih i zanimljivih ljudi

- dobićete istovremeno i prostor za prezentaciju Vaših ideja i rešenja

- prateći program u vidu panel diskusije (teme: tenderi u svetu i novi trendovi u mašinskoj oblasti)

Za više informacija obratite se Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, Miroslavu Milovanoviću, telefon 037-441-128,  miroslav.milovanovic@komora.net ili  Aleksandra Aleksić  037 441 128 aleksandra.aleksic@komora.net

 Pozivnica - srpska verzija                         Pozivnica - engleska verzija                                    

OBELEŽENO DESET GODINA UDRUŽENJA JASTREBAČKI BISER, JASTREBAC, 06.04.2014.

U organizaciji udruženja „Jastrebački biser“, Regionalne privredne komore Kruševac i Grada Kruševca, 06.04.2014. godine, na Jastrepcu je održan seminar iz voćarstva povodo deset godina postojanja udruženja „Jastrebački biser“.
Seminar je podeljen u dva dela. Prvi deo je održan u voćnjaku člana udruženja, Milana Petrovića iz sela Buci. Tu su prisutni na praktičnim primerima u zasadima kupine, trešnje, ribizle i borovnice mogli da vide pravilnu rezidbu, raspored grana prihranjivanje, zaštitu... prof.dr Mihajlo Nikolić je sa je sa prisutnim voćarima diskutovao o eventualnim greškama i propustima, i greške u rezidbi u mladom zasadu trešnje ispravljao odmah.
Teorijski deo je održan u Vili „Ravnište“ na Jastrepcu, pored članova udruženja „Jastrebački biser“ bili su prisutni i predstavnici drugih udruženja iz Rasinskog okruga, pradstavnici Poljoprivredne savetodavne i stručne službe, kao i ditributeri sredstava za zaštitu bilja.

Detaljnije...

održana sednica Grupacije na temu Problem izvoza loznih kalemova na tržište EU, VINO KALEM, VELIKA DRENOVA, 03.04.2014. godine

U organizaciji Grupacije za preradu i promet voća, povrća, šumskih plodova i voćnog sadnog materijla Udruženja za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju i vodoprivredu Privredne komore Srbije (PKS), 03.04.2014. godine je u Velikoj Drenovi, u prostorijama Vino kalema, održana sednica Grupacije na temu Problem izvoza loznih kalemova na tržište EU.
Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, predstavnici inspekcijske i PSS službe, kao i predstavnici Regionalne privredne komore Kruševac.
Ukazujući na problem ovog izvoza u EU, Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju i vodoprivredu PKS, između ostalog je rekao da EU, preko Uredbe - odnosno liste tri, izriče zabranu svim zemljama koje nisu članice EU da obavljaju izvoz loznog sadnog materijala u zemlje Evropske unije.
Predstavnici Ministarstva poljoprivrede su saopštili da će na skriningu koje će se održati u oktbru ove godine u Briselu ponovo pokrenuti pitanje izvoza loznih sadnica u Evropsku uniju, a pored toga su istakli da će se tada započeti proces izmena Zakona o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja i njegovo usklađivanje sa regulativom Evropske unije.

RPK KRUŠEVAC DOBITNIk POVELJE SAVEZA PČELARSKIH ORGANIZACIJA SRBIJE

Regionalna privredna komora Kruševac dobitnik je Povelje Saveza pčelarskih organizacija Srbije u znak doprinosa razvoju pčelarstva na teritoriji Rasinskog okruga i Srbije. RPK Kruševac ima lepu saradnju sa Savezom pčelarskih organizacija Srbije i nadamo se da će se ta saradnja nastaviti u cilju razvoja pčelarstva Okruga.

Povelja

ODRžAN poslovno-stručni skup na temu: UPRAVLJANJE IMOVINOM U VELIKIM SISTEMIMA, RPK Kruševac, 03.04.2014. godine u 11.00 sati

U četvratak, 03.04.2014. godine, u sali Regionalne privredne komore Kruševac održan je poslovno stručni skup na temu UPRAVLJANJE IMOVINOM U VELIKIM SISTEMIMA. Tom prilokom gosti u RPK Kruševac bili su predstavnici Privredne komore Beograda, Centra za privredni razvoj Srbije i RB „Kolubare“.
Upravljanje imovinom je veoma važan segment u poslovanju svakog privrednog subjekta, a posebno kompleksnih sistema sa velikim brojem osnovnih sredstava koji posluju na više različitih i udaljenih lokacija. Upravljanje sredstvima je od velike važnosti, zato što bitno utiče na produktivnost i profitabilnost. Svako preduzeće ima kritična sredstva bez kojih ne mogu da se obavljaju svakodnevni poslovi. Stoga je dostupnost informacija o tome gde se imovina nalazi, ko je za istu zadužen, pregled finansijskih promena, servisiranja, ulaganja, preseljenja, dobijanja zapisnika (istorijata) o eventualnoj promeni na imovini, trenutne vrednosti i slično, veoma bitna za poslovanje.

Detaljnije...

Održan seminar na temu GOST R standard u RPK Kruševac, 02.04.2014. godine

Regionalna privredna komora Kruševac u saradnji sa Privrednom komorom Beograda organizovala je 02.04.2014. godine sastanak na temu GOST- R Standard kao neophodnost pri izvozu roba i usluga na tržište Carinske unije Ruske Federacije, Belorusije i Kazahstana. Seminar - prezentacija je održan u sali Regionalne privredne komore Kruševac sa početkom u 12 časova.
Cilj seminara je bio da se privredna društva i preduzetnici upoznaju sa GOST – R standardima, specifičnim standardima koje je neophodno ispuniti kod plasmana roba i usluga na tržište Carinske unije - Ruske Federacije, Belorusije i Kazahstana.
Na samom početku seminara Sekretar Odbora za sistemska pitanja i ekonomske odnose sa Inostranstvom Aleksandra Aleksić je upoznala privrednike sa trendom kretanja spoljnotrgovinske razmene okruga sa Ruskom Federacijom. Istakla je da je u 2013.godini Ruska Fedreacija bila prva izvozna destinacija Rasinskog okruga, izvoz u Rusku federaciju je iznosio 30,2 miliona dolara u 2013.godini i u odnosu na 2012. godinu je povećan za oko 45%, dok uvoz je bio 8 puta manji nego izvoz u 2013. godini iznosio je oko 3,5 miliona dolara. Za prva dva meseca 2014.godine izvoz je iznosio 4,3 miliona dolara i smanjen je za 21% u odnosu na isti period prošle godine ali je naglasila da prva dva meseca ne predstavljaju trend.

Detaljnije...     

ODRŽAN SASTANAK GRUPACIJE TRGOVINE, RPK kruševac, 01.04.2014 godine u 13.00 h

Dana 01.04.2014 godine u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održan je sastanak grupacije TRGOVINE koja je formirana pri Odboru za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo. Sastanak je otvorio predsednik Regionalne privredne komore Kruševac g-din Predrag Vukićević, a zatim je sednicom predsedavao predsednik Odbora za trgovinu turizam i ugostiteljstvo g-din Zoran Krstić.
Cilj ovog sastanka je da se predstavi PORTAL objedinjene ponude Radinskog okruga. Ovaj PORTAL je projekat Regionalne privredne komore Kruševac, a pertneri u projektu su: Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga, Rasinski upravni odkrug, Nacionalna služba za zapošljavanje Kruševac, Grad Kruševac i Opštine Aleksandrovac, Trstenik, Brus, Varvarin i Ćićevac. Svrha ovog portala je da okupimo privrednike Rasinskog okruga na jednom mestu.

Detaljnije...         

Javni poziv: ”MENTORING ZA 100 NOVOOSNOVANIH I POSTOJEĆIH MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIKA", rok 06.05.2014. godine

Nacionalna agencija za regionalni razvoj objavila je Javni poziv: ”MENTORING ZA 100 NOVOOSNOVANIH I POSTOJEĆIH MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIKA". Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i centrima za razvoj MSPP u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru, Kruševcu i Lajkovcu.
Cilj projekta: Besplatna usluga mentoringa za odabranih 100 preduzetnika/privrednih društava u trajanju od 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2014. godine.

Detaljnije...         

POČinje treći ciklus kursa za samostalnog knjigovodju u regionalnoj privrednoj komori kruševac, 04.04.2014.godine

Zbog velikog interesovanja privrednika, Regionalna privredna komora Krusevac, u saradnji sa SAOP doo iz Novog Sada, organizuje po treći put “KURS ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU” uz praktičan rad na računaru i knjigovodstvenom programu. Ovaj kurs je pohadjalo oko 50 polaznika, a RPK Kruševac je obezbedila povoljnije uslove pohadjanja kursa svojim članicama. Kurs počinje u petak, 04.04.2014.godine, a pohadjaće ga oko 25 polaznika. Kurs za samostalnog knjigovođu namenjen je  licima koja imaju malo ili apsolutno nikakvo iskustvo u knjigovodstvenom radu i onima koja žele da postanu profesionalne računovođe, koja će svoju egzistenciju zasnivati na ovoj profesiji. Kurs za samostalnog knjigovođu je orjentisan na praktičan rad knjigovodstvu i na praktičan rad na računaru koji se obavlja na najnovijoj internet verziji, programu SAOP miniMAX, tako da će polaznicima ovog kursa, svaki sledeći izazov, praktični  knjigovodstveni rad ili  program, biti  poznat i sa malim korekcijama u radu, lako će moći odmah da obavljaju knjigovodstvene poslove u bilo kom privrednom društvu ili agenciji. Raspored održavanja nastave je takav da obezbeđuje potrebno vreme za samostalan rad i uspešno pripremanje ispita, koji se polaže po završetku obuke. Nastava obuhvata 52 časa teoretska nastava sa vežbama + 16 časova praktične nastave na računaru i  knjigovodstvenom softveru + 4 sata ispita za sertifikat).

Nakon završene obuke, polaznici  stiču sposobnost, potrebno praktično znanje i veštinu da: formiraju knjigovodstvenu dokumentaciju, kontiraju i knjiže knjigovodstvene promene većine malih preduzeća i preduzetnika (dvojno knjigovodstvo), razumeju osnovu za korišćenje i primenu poreskih i finansijskih propisa, kontiraju i knjiže i složenije knjigovodstvene promene, izrade poreske prijave za isplatu zarada, PPOD i PPOPJ i prijavu za porez na dodatu vrednost PPPDV, šire proučavanje i primenu poreskih i finansijskih propisa, vrše kontrolu zaključnog lista, razumeju osnove za sveobuhvatnije izučavanje računovodstva i njegovih sastavnih delova, samostalno (na osnovu zaključnog lista virtuelne firme) popune originalne obrasce za fin. izveštaje, bilans uspeha, bilans stanja i statistički anex.

UČEŠĆE RPK KRUŠEVAC NA FORUMU KOSOVSKO SRPSKIH PRIVREDNICA, priština,
26 - 28.03.2014. godine

U periodu od 26. do 28. marta 2014. godine u Prištini je organizovan Forum kosovsko srpskih privrednica, na kome su ispred Regionalne privredne komore Kruševac uzele učešće Violeta VIdaković, sekretar Komore, Marija Vesković, Centar za žensko preduzetništvo, Sanja Knežević, Etno selo Latkovac i Dušica Milenković, ETNO RASINA - Kruševac.
Nakod dolaska u Prištinu održan je sastanak privrednica sa Kosova i iz Srbije sa Ambasadorom Velike Britanije, na kome je razgovarano o značaju rada i postojanja Foruma kosovsko srpskih privrednica.
Tokom trodnevnog rada Foruma, održana je i panel diskusija “Uloga porodičnog nasleđa u nezavisnosti žena”, u kome su uzele učešće obe kopredsednice, zajedno sa Predsednicom kosovskih Parlamentarki, a u okviru konferencije WEEK OF WOMEN.

Detaljnije...                                           

NAJAVA:  Međunarodni kontaktni dani,Užgorod, TranskarpatskA privrednA KomorA, od 21. maja do 22. maja, 2014. godine

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da se Međunarodni kontaktni dani održavaju u Užgorodu, u Transkarpatskoj privrednoj Komori, od 21. maja do 22. maja, 2014. godine. Temesusreta su obrada metala, proizvodnja metala i običnih proizvoda od metala, trgovina proizvodima od metala.
Na sastanku imaćete priliku da uspostavite biznis kontakte sa proizvodnim firmama, da potpišete pisma o namerama, da zaključite ugovore, da uspostavite zajedničku saradnju na proizvodnji.
Uslovi učešća: oni koji žele da uzmu učešća na Međunarodnim kontaktnim danima u Užgorodu, molimo ih da pošalju preliminarnu informaciju o svom preduzeću i profilu preduzeća za koje žele da uđe u Katalog sastanaka, faks broj: (380-312) 66-94-74, e-mail: exib@tpp.uzhgorod.ua

Detaljnije - Poziv sa uslovima učešća                   Prijava                                               

ODRŽAN SASTANAK SEKCIJE KNJIGOVODJA RPK KRUŠEVAC
2
8.03.2014. GODINE U 13.00 SATI

U petak, 28.03.2014. godine, u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održan je sastanak Sekcije knjigovodja RPK Kruševac. Sastanku je prisustvovalo oko četrdeset predstavnika knigovodstvenih agencija i knjigovodja Rasinskog okruga, a sastanku su prisustvovali i obratili se skupu direktor Poreske uprave Kruševac, g-din Živojin Miloradović sa saradnicima i g-dja Snežana Mitrović iz Saveza računovodja Srbije. Tema sastanka bile su aktuelne promene propisa Poreske upravo i druge aktelne teme.
Na sastanku je data informacija o osnivanju Podružnice Saveza računovodja i revizora Srbije za Kruševac, koja svojom aktivnošću pokriva Rasinski okrug. Predsednica Podružnice je Stojanka Todosijević, vlasnica knjigovodstvene agnecije "Millaz", Kruševac.

ODRŽAN RADNI SASTANAK ZAJEDNICE PREDUZETNIKA RASINSKOG OKRUGA, RPK KRUŠEVAC, 27.03.2014. GODINE U 12.00 SATI

U četvrtak, 27.03.2014. godine, sa početkom u 12.00 časova, u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održan je radni sastanak Zajednce preduzetnika Rasinskog okruga. Castanak je otvorio predsednik Skupštine Zajednice preduzetnika Privredne komore Srbije, g-din Miroslav Miladinović, a učesnike je pozdravio ispred Regionalne privredne komore Kruševac g-din Predrag Vukićević, predsednik Komore. Ispred privredne komore Srbije skupu su prisutvovali i g-din Aleksandar Gračanac, koordinator Foruma MSPP i g-din Svetozar Babić, rukovodilac službe Zajednice preduzetnika PKS.
Na početku sastanka prisutnima su predstavljeni statistički podaci vezano za sektor preduzetništva u Rasinskom okrugu i poredjenje sa Srbijom po broju radnji, zaposlenosti u sektoru, zastupljenosti žena u sektora, a nakon ovoga usledio je rad po tačkama Dnevnog reda, koji je obuhvatao aktuelnosti u preduzetništvu i probleme u preduzetništvu Rasinskog okruga, kao i upoznavanje sa radom Zajednice preduzetnika Privredne komore Srbije.

Detaljnije...

Sajam proizvoda iz zemalja Centralne i Istočne Evrope, Ningbo, KINA
08. do 11.06.2014. godine

U cilju unapređenja trgovinske i ekonomske saradnje Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, planirano je da se od 08. do 11. juna, 2014., u gradu Ningbo, u okviru Sajma kineske robe široke potrošnje održi Sajam proizvoda iz zemalja Centralne i Istočne Evrope. Značaj ovog Sajma je u tome što će, pored eksponata, biti omogućena i prodaja i prezentacija kineskim uvoznicima i veletrgovcima.
Organizatori će za izlagače iz 16 zemalja Centralne i Istočne Evrope obezbediti besplatan izložbeni prostor(štandovi 3x3 metra sa standardnom opremom), dok se od izlagača očekuje da sami snose sve ostale troškove učešća na Sajmu. Trošak puta, sa smeštajem, u periodu od 07. do 11. juna, uključujući transfere i troškove organizacije, iznosi 1.500 evra po osobi. Jedan od organizatora ovog Sajma je i Regionalna privredna komora Novi Sad.
Potrebno je potvrditi učešće najkasnije do 10. aprila. Eksponati treba da budu u Kini najkasnije do 20. maja, 2014.godine.
Ukoliko ste zainteresovani za učešće na ovom Sajmu, popunite prijavu koja sledi ovom dopisu, i pošaljite na e-mail: jstojanovic@rpkns.com ili na faks 021-466-266, a za sve dodatne informacije, obratite se Jeleni Stojanović, Regionalna privredna komora Novi Sad, telefon: 021-480-2064.
Kontakt osoba u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac je Zora Mitrović, e-mail:
zora.mitrovic@komora.net

Poziv za firme              Prijava

ODRŽANA PREZENTACIJA FIRMI EKOSTAR PAK I BIO PLANET, RPK KRUŠEVAC, 25.03.2014.

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac je, 25.03.2014. godine, u organizaciji Odbora za ekologiju i zaštitu životne sredine, održana prezentacija Bio Planet-a i Ekostar Paka-a.
Vesna Rakar je predstavila rad nacionalnog udruženja Bio Planet, koje radi na edukaciji stanovništva u vezi sa organskom poljoprivredom. Predstavljene su i aktivnosti koje je društvo sprovelo prošle godine u opštinama Tutin, Knjaževac i Bor. Iznet je podatak da je u Srbiji se samo na  11000 hektara u Srbiji hrana proizvodi organski, a da je Nacionalnim planom za razvoj organske poljoprivrede cilj  50 000 hektara.
Ovo je prva prezentacija u Kruševcu i predstavlj inicijativu za dalje razgovore sa lokalnim samoupravama i za razvoj organske poljoprivrede u Rasinskom okrugu, poseban razlog za širenje organske proizvodnje je i taj što u okrugu postoje dve fabrike hrane koje prerađuju organske proizvode.

Detaljnije...

SIEPA JICA "KAIZEN program" - Prijavite se za saradnju sa japanskim strucnjakom za proizvodnju!

Obaveštavamo Vas da je objavljen Javni poziv za učešće u “KAIZEN programu”, od strane Srpske agencije za finansiranje izvoza SIEPA.
"KAIZEN program”, se sprovodi po drugi put u saradnju sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA) i namenjen je srpskim privrednim društvima sa ciljem povećanja konkurentnosti srpskih privrednika na inostranom tržištu kroz transfer znanja i najboljih praksi iz Japana.
Zadatak programa je da JICA stručnjak angažovan iz Japana pruži tehničko-konsultantsku pomoć odabranim privrednim drustvima kroz:
- unapređenje proizvodnih procesa i smanjenje broja škartova;
- poboljšanje procesa poslovanja - od nabavke pa do plasiranja finalnog prizvoda;
- profesionalizacija kadrova na japanski način.

Poziv za privrednike               Javni poziv - Kaizen program           Prijava  

SPOLJNOTRGOVINSKA ROBNA RAZMENA RASINSKOG OKRUGA ZA PERIOD JANUAR - FEBRUAR 2014. GODINE

Prema raspoloživim podacima Regionalne privredne komore Kruševac, ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Rasinskog okruga za period januar – februar 2014. godine iznosi 53,73 miliona dolara. Vrednost izvezene robe za period januar – februar 2014. godine iznosi 31,94 miliona dolara, i u odnosu na isti period prošle godine povećana je za 18,4%. Ukupan uvoz iznosi 21,78 miliona dolara, i u odnosu na isti period prošle godine smanjen je za 14.8 %.
U Rasinskom okrugu, u periodu januar - februar 2014. godine, ostvaren je suficit od 10,14 miliona dolara. Pokrivenost uvoza izvozom u ovom periodu iznosi 146 %, dok je na nivou cele Srbije iznosila 73% u januaru 2014.god. Privreda Rasinskog okruga u ukupnoj spoljnotrgovinskoj razmeni okruga učestvuje oko 1%.

Spoljnotrgovinsa razmena Rasinskog okruga, januar - februar 2014. godine

ODRŽANA prezentacijA “MBA, put do uspeha Vašeg biznisa” COTRUGLI POSLOVNE SKOLE, RPK KRUŠEVAC, 20.03.2014. u 18.00 sati

U četvrtak, 20.03.2014. godine u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održana je prezentacija “MBA, put do uspeha Vašeg biznisa” COTRUGLI poslovne škole.
Za dobar biznis je potrebno znanje, resursi i da poznajete prave ljude. Cilj ove prezentacije je bio je upravo predstavljanje mogućnosti postizanja ovog cilja kroz poslovnu edukaciju menadžera. COTRUGLI kroz svoje MBA programe okuplja veliki broj menadžera iz cele regije, koji dolaze iz različitih kompanija i industrija: Victoria Grupa, Frikom, Nelt, Somboled, Coca-Cola, Comtrade, Telenor, Telekom, Strauss Adriatic Grupa, Banca Intesa, JTI itd. COTRUGLI zajednica se sastoji od 1300 poslovnih ljudi koji su prošli kroz naše programe i samim tim pruža široke mogućnosti poslovne saradnje i razvoja čitave regije Jugoistočne Evrope. Prezentaciju su vodile Katarina Vladić, izvršni direktor i Ljiljana Babić, menadžer za poslovni razvoj COTRUGLI poslovne škole.
Svoja iskustva, sa gostima prezentacije podelio je i COTRUGLI polaznik Srboljub Marković, Credit office manager, Opportunity banka, Jagodina.Nakon izlaganja i diskusije na pomenutu temu, uslediolo je neformalno druženje uz koktel. Ulaz na događaj bio je slobodan, a prezentaciji je prisustvovalo dvadesetak privrednika Rasinskog okruga. Detaljnije informacije o programu i poslovnoj skoli Cotrugli mozete dobiti na
jelena.radojevic@cotrugli.eu, +381 60 088 1878 ili na web portalu poslovne skole Cotrugli http://www.cotrugli.eu

ODRŽAN Stručni skup na temu: SPORAZUMNO FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE KAO NAČIN REŠAVANJA PITANJA NELIKVIDNOSTI I PRETEĆE NELIKVIDNOSTI, RPK KRUSEVAC, 19.03.2014, godine

Problem prezaduženosti privrede, visokog nivoa problematičnih kredita i njihovog učešća u ukupno odobrenim kreditima, delimično se može prevazići sporazumnim finansijskim restrukturisanjem.
Promotivni skup „Kako do likvidnog poslovanja – sporazumno finansijsko restrukturiranje kao način rešavanja pitanja nelikvidnosti i preteće nelikvidnosti“, održan je 19.
03. u Kruševcu, u organizaciji Privredne komore Srbije, Regionalne privredne komore Kruševac i organizacije Partneri Srbija.
Detaljnije...

ODRZANA PREZENTACIJA PROGRAMA "SAMOZAPOŠLJAVANJA" I "OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA", RPK krusevac, 18.03.2014. godine

Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, filijala Kruševac i Gradskom upravom Grada Kruševca, organizovala je u utorak, 18.03.2014. godine prezentaciju programa pomoći pri samozapošljavanju i otvaranju novih radnih mesta za 2014. godinu. Prezentacija je realizovana na inicijativu Odbora za preduzteništvo i mala i srednja privredna društva Regionalne privredne komore Kruševac. Konkurs za dodelu subvencija kroz programe "Samozapošljavanja" i "Otvaranje novih radnih mesta" za 2014. raspisan je 21.02.2014. godine.

Detaljnije...

ODRŽAN radni sastanak na temu knjige evidencije prometa i usluga (KEPU), RPK KRUSEVAC, 17.03.2014. godine

Regionalna privredna komora Kruševac je u saradnji sa USAID Projekta za bolje uslove poslovanja, organizovala radni sastanak na temu knjige evidencije prometa i usluga (KEPU), 17.03.2014. godine .

Cilj organizatora ovog skupa, RPK Kruševca i USAID Projekta za bolje uslove poslovanja, jeste da  se prikupe podaci o trenutnoj praksi vezanoj za KEPU, kao i mišljenje trgovaca i računovođa o mogućnostima unapređenja iste. Radionica je  uključuje otvoreni dijalog koji će tokom 2014. godine rezultirati analizom i preporukama upućenim nadležnom ministarstvu.

U dosadašnjoj praksi, KEPU je prepoznata u mnogobrojnim analizama i preporukama za unapređenje poslovanja u Srbiji, poput NALED „Sive knjige“ i „Giljotine propisa“, kao dokument koji bi trebalo revidirati. „Model standardnog troška“ USAID Projekta za bolje uslove poslovanja ukazuje da troškovi vođenja KEPU knjige na primeru prosečne male trgovine u 2012. godini iznose oko 19.000 RSD godišnje. Zaključci sa sastanka u Kruševcu su:

  1. Knjiga evidencije prometa i usluga (KEPU) ne treba voditi u veletrgovinama i velikim kompanijama

  2. Potrebno je izbaciti kolonu 6 u Knjizi evidencije prometa i usluga (KEPU)

  3. Inspekcije treba da primenjuju pre svega savetodavne mere, a nakon toga kaznene mere

  4. Omogućiti da se KEP-u knjiga vodi elektronski ili u papiru.

Održana zajednička sednica Odbora za trgovinu turizam i ugostiteljstvo RPK Kruševac i Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva PKS, RPK Kruševac, 11.03.2014. godine

Sistemski problem, nepostojanje ministarstva u čijem bi se nazivu pominjao turizam, onemogućava brži razvoj ove složene privredne grane u ekspanziji, saglasili su se članovi Odbora Udruženja za ugostiteljstvo i turizam Privredne komore Srbije i Udruženja za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo Regionalne privredne komore Kruševac na zajedničkoj sednici, održanoj 11. marta u Kruševcu.
„Turistička industrija nema u Vladi zastupnika svojih interesa. Nema ni državnog sekretara, pa se donose mere koje su u suprotnosti sa intersima turističke privrede, ali i ostalih grana koje profitiraju od kretanja i boravka turista“, istaknuto je na sednici.
Predstavljeni su rezulčtati turističke privrede u 2013. koji ukazuju da i dalje po interesovanju turista prednjače Beograd i banje Srbije, ali je upravo zbog toga zatraženo da na nivou Odbora, uz učešće predstavnika svih nadležnih ministarstava (zdravlja, privrede, vodoprivrede, energetike i rudarstva, zaštite životne sredine ) razmotri Predlog zakona o banjama, koji je sačinilo Udurženje banja i da se nakon toga pokrene inicijativa za njegovo donošenje.

Detaljnije...

NAUČNA TRIBINA „RESTRUKTURIRANJE PREDUZEĆA I PRIVLAČENJE DIREKTNIH STRANIH INVESTICIJA“,  14.03. 2014, RPK KRUŠEVAC

Naučnu tribinu organizovao je Odbor za kvalitet, nauku i obrazovanje u našoj Komori u saradnji sa Institutom ekonomskih nauka u Beogradu. Tribini je prisustvovalo 32 privredna subjekta, predstavnika lokalne samouprave i nauke i obrazovanja.
Preduzeća u restrukturiranju ne moraju nužno otići u steča
j, mogu i ozdraviti, kaže dr Dejan Erić, ali za njihovo ozdravljenje potrebna je pomoć Države.
Postoji više uglova restrukturiranja: strategijsko, organizacijsko, finansijsko, vlasničko, tržišno, kadrovsko, tehničko-tehnološko.
Prezentaciju su držali, pored dr Dejana Erića, i dr Ivan Stošić, dr Marko Malović i ma Duško Bodroža.

Detaljnije...

ZAJEDNIČKA POSETA PRIVREDNIKA RASINSKOG OKRUGA MEĐUNARODNOM SAJMU ZANATSTVA I MALE PRIVREDE IHM U MINHENU, 11 -15.03.2014.

RPK Krusevac , PK Beograd i Zajednica Udruzenje preduzetnika Paracin organizovali su zajednicku posetu privrednika sajmu zanatsva i male privrede IHM 2014 Minhen.
Regionalna privredna komora Kruševac organizovala je zajedničku posetu privrednika Sajmu zanatstva i male privrede IHM u Minhenu, koji se u ovom gradu održava po 66. put u periodu od 12 – 18.03.2014. godine. Četrnaest privrednika iz Rasinskog okruga, Paraćina i Sombora, zajedno sa dva predstavnika RPK Kruševac, posetilo je Sajam u Minhenu u organizaciji Komore Kruševac, a grupa se u Beogradu spojila sa preduzetnicima iz Beograda, Rakovice i Leskovca, tako da je ovo putovanje pružilo priliku za medjusobno upoznavanje i umrežavanje privrednika iz cele zemlje. 
Sajam zanatstva i male privrede IHM najveći je sajam ovog tipa u Evropi. Sajam se održava u više hala i zauzima impozantnu površinu. Postioci ovog Sajma imali su priliku da se upoznaju sa najnovijim trendovima u zanatstvu i maloj privredi – pri izrada nakita, tašni, umetničkih predmeta od drveta, kože, stakla..., ručno radjenih odevnih predmeta, cipela, tašni.... Ove zanatije, koje su predstavile svoj rad i inovacije u izradi, izlagale su u Hali 1 Sajma IHM. U ostalim halama Sajma predstavljene su mašine koje se koriste u svim oblastima male privrede, zatim inovacije u opremanju dvorišnog prostora i bašti, građevinskoj stolariji i građevinarstvu, mašinstvu, metalskoj i drvopreradjivačkoj industriji, pekarstvu i još mnogo toga.

 

Detaljnije...                    Fotografije

 

Predsednik Narodne Skupštine Republike Srbije Dr. Nebojša Stefanović posetio je Regionalnu privrednu komoru Kruševac, 09.03.2014. godine

Predsednik Narodne Skupštine Republike Srbije dr. Nebojša Stefanović posetio je Regionalnu privrednu komoru Kruševac gde je razgovarao sa privrednicima Rasinskog okruga.
Ovom skupu prisustvovali su :gradonačelnik Grada Kruševca Bratislav Gašić, načelnik Rasinskog okruga Branislav Vesić, načelnik Gradske uprave Bojan Bjelanović, predsednik gradskog odbora SNS Miloje Mihajlović, članovi Upravnog odbora RPK Kruševac, članovi Skupštine R
egionalne privredne komore Kruševac, istaknuti privrednici Rasinskog okruga, kandidati za poslanike Rasinskog okruga, predsednici opština Varvarin i Brus.
Sastanak je otvoren filmom o privrednim potencijalnima i privredi Rasinskog okruga.
Nakon toga privrednicima se obratio predsednik RPK Kruševac g-din Predrag Vukićević koji je govorio o značaju i aktivnostima RPK Kruševac.
Gradonačelnik Grada Kruševca g-din Bratislav Gašić govorio je o dobroj partnerskj saradnji privrede i lokalne samouprave, što je doprinelo unapređenju poslovanja privrede. Takođe je govorio o tome da je Kruševac kroz aktivne mere zapošljavanja doprineo smanjenju broja nezaposlenih i da prema visini uloženih sredstava spada u sam vrh Srbije.

Detaljnije...

PRIVREDNA KRETANJA U RasinskoM okrugu, januar - DECEMBAR 2013. GODINE

ODRŽAN Treći sastanak Tima za profesionalnu orijentaciju na lokalu u školskoj 2013/2014. godini je održan 13.03.2014. godine u Centru za stručno usavršavanje Kruševac, 12.00 sati

13.03.2014. godine, u Centru za stručno usavršavanje održan III TiPO sastanak na lokalu - Realni susreti sa svetom rada, prisutni su bili predstavnici škola, Nacionalne službe za zapošljavanje i Regionalne privredne komore.
Regionalna privredna komora i Nacionalna služba za zapošljavanje su veza između škola i privrednih subjekata.
Pored smernica za realizaciju realnih susreta, prikazani su i primeri dobre prakse - prezentacije o PO aktivnostima. Prezentacije iz škola: "Sveti Sava" Čitluk, "Vasa Pelagić" Padež, "Knez Lazar" Veliki Kupci, "Dositej Obradović" Kruševac, "Branko Radičević" Razbojna, "Dragi Makić" Bošnjane I "Aca Aleksić" Aleksandrovac su kroz evaluacione listove ocenjene, kao aktivnosti koje mogu da doprinesu da svi zajedno poboljšamo kvalitet rada u školama, učeći jedni od drugih..
Potrebno je uložimo maksimalnu ozbiljnost pri ispitivanju interesovanja učenika za preduzeća koja žele da obiđu naši učenici. Praktično, da to budu zaista učenici koji su iskazali interesovanje za obilazak određenog preduzeća, ustanove, institucije i u posetu idu isključivo sa zaduženim nastavnikom od strane direktora škole, jer je briga o učenicima isključivo obaveza nastavnika.
Opšti cilj: TiPO uspostavlja mehanizme za realizaciju realnih susreta na lokalu. Uspostavljanje kataloga i kalendara usluga kroz berzu usluga PO. Promocija kalendara i funkcionisanja POIS. Prva aktivnost u projektu je organizacija dana devojcica 24.aprila 2014.
Teme sastanka:
- Predstavljanje učesnika/ca; prezentacija ciljeva i agende sastanka
- Usluge u oblasti realnih susreta, kratko mini predavanje RuTiPO: Klub 500+, poster Upoznaj, klikni i prijavi se, Girls Day¬/Boys Day i primeri dobre prakse MOŠ/BOŠ/kompanije/KzM/NSZ na lokalu
- Berza i uspostavljanje kalendara usluga PO na lokalu
- Promocija lokalnog kalendara usluga PO u oblasti realnih susreta
- Simulacija registracije i funkcionalna upotreba POIS
http://pois.profesionalnaorijentacija.org    http://profesionalnaorijentacija.org/pois
- Refleksija, sumiranje i evaluacija
Podela potvrda o učešću na TiPO sastanku timovima iz škola i zahvalnice preduzećima za realizaciju usluga realnih susreta

Održana regionalna GIFT radionica u RPK Kruševac, 10.03.2014. godINE

U Regionalnalnoj privrednoj komori Kruševac organizovana je radionica na temu Stanja teretnog i zelenog transporta u Jugoistočnoj Evropi sa osvrtom na Srbiju. Regionalna privredna komora Kruševac jedan je od partnera na projektu GIFT Green Intermodal Freight Transport, koji se finansira sredstvima iz transnacionalnog programa Jugoistočna Evropa, čiji je nacionalni posmatrač Ministarstvo Saobraćaja Republike Srbije. Radionica je održana 10.03.2014.godine sa početkom u 12 časova u RPK Kruševac.
U uvodnom obraćanju obartio se predsednik RPK Kruševac koji je dao podršku projektu i ukazao na da je Regionalna privredna komora Kruševac jedini nacionalni partner.
Regionalna privredna komora Kruševac jedan je od 26 partnera iz 9 zemalja Evropske Unije, na projektu GIFT (Zeleni intermodalni teretni transport). Na ovom projektu vodeći partner je grčko Ministarstvo za infrastrukturu saobraćaj i vezu. „Ono što želim da napomenem je da smo mi jedni nacionalni partner i da su svi naši partneri na projektu iz Evropske Unije. Upravo realizacijom ovog projekta Regionalna privredna komora Kruševac je postala deo Evropske Unije, mi smo pokazali i delom da možemo da odgovorimo zahtevima i zadacima Evropske Unije” istakao je Vukićević

Detaljnije...

EXPO Rusija - Srbija 2014, predstavljanje privrede Rasinskog okruGA, hotel metropol, 05 - 07.03.2014. godine

Regionalna privredna komora Kruševac u saradnji sa Rasinskim Upravnim okrugom organizovala je nastup privrednika Rasinskog okruga na Međunarodnom privrednom sajmu „ EXPO RUSSIA - SERBIA“, koji se održao od 05. do 07. marta 2014.godine u hotelu „Metropol Palace“ Beograd.
Sajam „ EXPO RUSSIA SERBIA“ organizovan je uz podršku eminentnih ruskih državnih i diplomatskih institucija, kao što su Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije, Ministarstvo ekonomskog razvoja Ruske Federacije, Ministarstvo poljoprivrede Ruske Federacije, Trgovinsko industrijska komora R. federacije, Trgovinsko predstavništvo Rusije u Srbiji i ostala resorna ministarstva i Privredna komora Srbije.
Tokom Sajma, učesnici su imali prilike za promovisanje i predstavljanje svojih firmi, stvaranje novih poslovnih kontakata i prodaju svojih proizvoda i usluga.

Detaljnije...

NASTUP RPK KRUŠEVAC NA 36. MeđunarodnoM SajmU turizma u Beogradu, 28.02 - 02.03.2014.

Od 28.02-02.03.2014 držan je 36-ti Medjunarodni sajam turizma u Beogradu u zajedničkoj organizaciji Regionalne privredne komore Kruševac, Turističke organizacije Kruševac i Specijalne bolnice Ribarska banja.
Više od hiljadu izlagača iz rekordnog broja zemalja predstavilo se u halama Beogradskog Sajma turizma na prvom i najvećem Sajmu na Balkanu. Najveće turističke organizacije, agencije, turoperatori, hoteli, planinski centri, banje, jezera, gradovi, regije i zemlje sa svih kontinenata posetiocima ovogodišnje manifestacije, ponudili su aranžmane za predstojeću turističku sezonu.
Moto ovogodišnjeg sajma bio je „Ispunjavamo želje“, a zemlja partner Indonezija, najrazuđenija ostrvska država na svetu, sa velikim turističkim i kulturnim potencijalom.
Regionalna Privredna komora Kruševca je promovisala privrednu ponudu i turističke potencijale Rasinskog okruga, Turistička organizacija grada Kruševca promovisala je turističku ponudu grada i okoline.
Detaljnije...

ODRŽANA OSMOMARTOVSKA IZLOŽBA CENTRA ZA ZENSKO PREDUZETNISTVO RPK KRUŠEVAC, 07.03.2014. GODINE

U petak, 7. marta 2014. godine u velikoj sali RPK Kruševac održana je Osmomartovska izložba Centra za žensko preduzetništvo Regionalne privredne komore Kruševac.
Članice Centra su na pomenutoj izložbi predstaviti svoje usluge i proizvode iz oblasti etno rukotvorina (drvo, nakit, odeća...), poslastičarstva, proizvoda za domaćinstvo (kecelje, krpe...), sušenog bilja i čajeva i još mnogo toga. Na izložbi su predstavljene i usluge koje nude članice Centra. Sam Centar za žensko preduzetništvo postoji tri godine u okviru Regionalne privredne komore Kruševac i okuplja članice sa teritorije Rasinskogo okruga iz redova preduzetnica i vlasnica i mendžarki privrednih društava. Centar ima bazu od oko pedeset stalnih članica, sa stalnom tendencijom proširenja.

Detaljnije...

RPK KRUŠEVAC DOBITNIK prestižnog PRIZNANJA "KAPETAN MIŠA ANASTASIJEVIĆ" za podršku biznis sektoru

Regionalna privredna komora Kruševac dobitnik je prestižne nagrade Kapetan Miša Anastasijević za doprinos podršci biznisu. Pri dodeli nagrade istaknuto je da je RPK Kruševac odgovoran partner i podrška privredi Rasinkog okruga kroz zastupanje interesa članova pred državnim organima i institucijama , promociju privrede u zemlji i inostranstvu, poslovno informisanje članova, savetodavne usluge, poslovno obrazovanje, unapređenje ekonomske saradnje sa inostranstvom i dr. Nagrada je uručena g-dinu Predragu Vukićeviću, predsedniku RPK Kruševac, koji se zahvalio i još jednom istakao značaj postojanja jedne ovakve institucije kao mesta okupljanja, povezivanja i podrške privrednicima.
Priznanja (Plaketa i zlatnik sa likom kapetana Miše) dobilo je 16 privrednih i društvenih subjekata sa područja koje pokriva Regionalna privredna komora Kruševac i 6 subjekata sa severa Kosova i Metohije. Svi oni su u četvrtak, 27.02.2014. godine, bili učesnici značajnog skupa održanog u Mozaik sali, kome su prisustvovali i načelnik RUO Branislav Vesić, rukovodstvo Grada, privrednici, predstavnici javnog i društvenog života.

Detaljnije...

Javni poziv - Konkurs za programe pomoći pri samozapošljavanju i otvaranju novih radnih mesta

Grad Kruševac i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisuju konkurs za dodelu subvencija kroz programe "Samozapošljavanja" i "Otvaranje novih radnih mesta" za 2014. godinu.


Program SAMOZAPOŠLJAVANJE 2014

- Tekst konkursa

- Obrazac za biznis plan

- Izjava da osoba nije koristila ostale oblike državne pomoći

 

Program OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA 2014

- Tekst konkursa

- Obrazac za biznis plan

- Izjava da privredni subjekt nije koristio ostale oblike državne pomoći

- Izjava da nije privredni subjekt u teškoćama


Detaljnije na:
http://www.krusevac.rs/sr_cir/ks-info/aktuelnosti/4224-javni-poziv-konkurs-za-programe-pomoci-pri-samozaposljevanju-i-otvaranju-novih-radnih-mesta.html

ODRŽAN SEMINAR HACCP U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI, RPK KRUŠEVAC, 25.02.2014. GOD

U Regionalnoj privrednoj komori Kruešvac je, 25.02.2014. godine, održan seminar na temu: HACCP u prehrambenoj industriji. Semoinar je bio namenjen tehnolozima, vođama HACCP tima, vlasnicima prehrambenih objekata, zaposlenima u mlekarama, klanicama i preradi mesa, proizvodnji sokova i mineralnih voda, restoranima i hotelima, pekarima, proizvođačima konditorskih proizvoda, centralnoj kuhinji, zaposlenima u trgovinama i dragstorima, u objektima za proizvodnju brze hrane, poslastičarnicama, keteringu, proizvodnji hrane za posebne kategorije stanovništva i svima koji učestvuju u procesu proizvodnje hrane.
Detaljnije...

ODRŽANA zajednička sednica Grupacije za preradu i promet voća i povrća i šumskih plodova PKS i Odbora udruženja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo RPK Kruševac sa hladNJačarima rasinskog okruga, 21.02.2014. god.

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac je, 21.02.2014. godine, održana zajednička sednica Grupacije za preradu i promet voća i povrća i šumskih plodova PKS i Odbora udruženja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo RPK Kruševac sa hladwačarima rasinskog okruga.

Teme sednice bile su:
- Novi zahtevi za bezbednost voća i povrća pri izvozu u EU, o čemu je govorio Nenad Vujović, načelnik Odeljenja poljoprivredne inspekcije Ministarstva poqoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije; i
- Virusi kao potencijalna opasnost po bezbednost voća i povrća, predavač prof.dr. Suzana Dimitrijević sa Tehnološko metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Sednicu su otvorili i pozdravili prisutne Predrag Vukićević, predsednik RPK Kruševac i Nenad Budimović, sekretar Odbora udruženja za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju PKS.

Nenad Vujović je prisutnima preneo zapažanja i impresije sa, nedavno održanog skrininga u Briselu, koji se odnosio na zdravstvenu bezbednost hrane. Pored toga istakao je da moramo svi zajedno da radimo na tome da ostanemo konkurentni u izvozu voća, naročito u izvozu maline, pošto nam preti opsnostt pojačane kontrole našeg voća a ako rezultati ne budu zadovoljavajući, čak može doći i dpo zabrane izvoza maline u EU. On je prisutne obavestio o broju kontrola koje inspekcija svake godine vrši u hladnjačama, i da je plan za ovu godinu da se kontrolišu prvenstveno male hladnjače i već kontrolisane hladwače kod kojih su uočeni nedostaci i propusti.

 Profesorka Dimitrijević je upoznala prisutne sa tim šta su virusi, na koji način se prenose, i naglasila da je dovoljan jako mali broj da bi se čovek zarazio. Prisustvo virusa u hrani nije do kraja rešeno nigde u svetu, i zato se mora jako raditi na prevenciji i pre svega na ličnoj higijeni svih u lancu proizvodwe i prerade voća.

U Srbiji ne postoji referentna laboratorija za HEPATIT, a za NORO viruse pstoje dve laboratorije, u Užicu i Novom Sadu.

Zaključeno je da sličan sastanak treba održati i sa proizvođačima voća, jer su i oni bitna karika (možda čak i bitnija od prerađivača) u lancu bezbednosti hrane, naročito kada je prenošenje virusa u pitanju.

ODRŽANO PREDAVANJE "LJUDSKI RESURSI U ULOZI POVEĆANJA PROFITA", RPK KRUŠEVAC, 24.02.2014. u 12.00 sati

Da bi firma postigla što bolje rezultate poslovanja, neophodno je dobro organizovanje i upravljanje ljudskim resursima, a pod ljudskim resursima podrazumeva se ukupan duhovni i fizički potencijal zaposlenog, kako skriveni, tako i korišćeni potencijal. Efikasno i efektivno upravljanje ljudskim resursima mora da uzme u obzir i interese ljudi, a ne samo ciljeve preduzeća. Istina je da preduzeće koristi ljudski potencijal kao sredstvo za ostvarivanje postavljenih ciljeva, ali i ljudi, isto tako, koriste preduzeće da bi ostvarili svoje lične interese ( zarade, iskustvo, afirmisanje itd.).
Ljudski resursi raspolažu znanjem koje je neophodno za obavljanje radnih aktivnosti i razvoj preduzeća. Oni poseduju inovatorske kvalitet, intelektualne, biološke i fiziološke potencijale bez kojih se ne može odvijati proces rada.

Detaljnije

ODRŽANA RADIONICA "POKRENI SOPSTVENI BIZNIS" U OKVIRU PROGRAMU EBRD BAS
RPK Kruševac, 4. i 5. februar 2014. godine

4. i 5. februara 2014. godine u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održana je dvodnevna radionica „Započni sopstveni biznis”, realizovana kroz program EBRD BAS – Žene u biznisu. Ukupno 20 žena iz redova postojećih i budućih preduzetnica pohadjalo je obuku u RPK Kruševac. Kroz ovu obuku polaznice su vodile dve trenerice koje su ujedno i preduzetnice i konsultantkinje za MSP. Seminar je otvorila g-đa Ivana Petrović, EBRD, project specialist za Projekat Žene u biznisu. RPK Kruševac bila je lokalni partner u organizaciji radionice. Obuka je organizovana kao deo šire inicijative koja ima za cilj pružanje podrške ženama u preduzetništvu kroz program EBRD-BAS "Žene u biznisu. Planirano je održavanje tri obuke u Srbiji krajem 2013. i početkom 2014. godine, a radionica u RPK Kruševac je druga po redu u ovom ciklusu.

Detaljnije...

DodelJENI sertifikatI polaznicima “KURS ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU", RPK KRUŠEVAC, 31.01.2014. godine

U petak 31.01.2014.godine u 10 časova u sali Regionalne privaredne komore Kruševac održana je svečana dodela sertifikata polaznicima “KURS ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU”. Kurs je realizovan u organizaciji Regionalne privredne komore Kruševac u saradnji sa SAOP doo iz Novog Sada u periodu od 04.11.2013.do 15.01.2014. Kurs je pohadjalo 20 polaznika. Kurs za samostalnog knjigovođu je namenjen licima koja imaju malo ili apsolutno nikakvo iskustvo u knjigovodstvenom radu i onima koja žele da postanu profesionalne računovođe, koja će svoju egzistenciju zasnivati na ovoj profesiji. Kurs za samostalnog knjigovođu je orjentisan na praktičan rad knjigovodstvu i na praktičan rad na računaru koji se obavlja na najnovijoj internet verziji, programu SAOP miniMAX, tako da će polaznicima ovog kursa, svaki sledeći izazov, praktični knjigovodstveni rad ili program, biti poznat i sa malim korekcijama u radu, lako će moći odmah da obavljaju knjigovodstvene poslove u bilo kom privrednom društvu ili agenciji.

SASTANAK I PREZENTACIJA projektA „Objedinjena web ponuda privrede Rasinskog okruga“ PREDSTAVNICIMA ZADRUŽNOG SAVEZA RAŠkog, RASINSKOG I MORAVIČKOG OKRUGA, RPK KRUŠEVAC, 29.01.2014. godine

U Regionelnoj privrednoj komori Kruševac, u sredu 29.01.2014. godine održan je sastanak sa predstavnicima Zadružnog saveza za Raški, Rasinski i Moravički okrug i direktorima zadrruga iz Rasinskog okruga.
Sastanku su prisustvovali: Predrag Vukićević, predsednik RPK Kruševac; Violeta Vidaković, sekretar RPK Kruševac; Goran Stanić, predsednik Skupštine Zadružnog saveza Srbije; Aleksandar Negojević, predsednik Zadružnog saveza za Raški, Rasinski i Moravički okrug; Petar Punoševac, predsednik Skupštine Zadružnog saveza za Raški, Rasinski i Moravički okrug.
Na sastanku se razgovaralo o objedinjenoj web ponudi privrede Rasinskog okruga i o problemima u zadrugarstvu danas.
Kao i kod drugih privrednika, i kod predstavnika zadruga, ideja o objedinjenoj ponudi je naišla na odobravanje i ocenjeno je da je to odličan način da se na jednom mestu predstavi celokupna ponuda Rasinskog okruga.
Zadrugari su istakli da veliki problem u radu zadruga pričinjava neadekvatan Zakon, i da je neophodno donošenje novog. Takođe, nedostaje i stručni kadar, obrtna sredstva. Sve u svemu zadruge su na ivici egzistencije, a većina starih zadruga je u stečaju ili već likvidirana.
Naglašeno je da će RPK Kruševac, u svom domenu poslova, uvek biti na raspolaganju, kako starim, tako i novoosnovanim zadrugama.

SASTANAK SA VINARIMA I PREZENTACIJA projektA „Objedinjena web ponuda privrede Rasinskog okruga“, SO ALEKSANDROVAC, 28.01.2014.

28.01.2014.godine, u sali SO Aleksandrovac održan je sastanak sa vinarima Rasinskog okruga na kome je predstravljen projekat „Objedinjena web ponuda privrede Rasinskog okruga“, i razgovarano o tekućim problemima u proizvodnji grožđa i vina.
Sastanku su prisustvovali svi istaknuti vinari iz Aleksandorvca, pored privatnih vinara bili su prisutni i predstavnici Rubina iz Kruševca.
Prisutne su pozdravili predsednik opštine Aleksandrovac, dr Jugoslav Stajkovac; predsednik RPK Kruševac, Predrag Vukićević; predsednik Skupštine RPK Kruševac, Slavoljub Miljković i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje u Kruševcu, Predrag Marković. Bili su još prisutni Zoran Krstić, idejni tvorac portala; Goran Lačević i Violeta Vidaković, sekretar RPK Kruševac.
Prezentaciju na temu objedinjene ponude privrede Rasinskog okruga održala je Nevenka Đorđević, sekretar Odbora udruženja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo RPK Kruševac, koja je u kratkim crtama vinarima predstavila ideju objedinjene ponude. Predstavila je ideju, ciljeve i prednosti koje će privrednici imati od ovakvog portala. Kao i tri faze kojima bi trebalo da se razvija projekat.
Vinari su odlično prihvatili ovu ideju, i smatraju da je to dobar projekat i prihvatili da pošalju svoje podatke za ovaj portal.
U drugom delu se razgovaralo o problemima u proizvodnji grožša i vina. Goran Lapčević je govorio o projektu koji je rađen sa vinarima, i o tome da je osnivanje klastera u završnoj fazi. Svi su se složili da treba nastaviti sa održavanjem sajma vina, koji je inače bio deo ovog projekta.
Kao poseban problem istaknut je upis proizvođača grožđa u registar, dosta košta , da bi vinari mogle da kupe grožđe moraju da kupe od registrovanog proizvođača. Dogovoreno je da Odbor udruženja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo RPK Kruuševac uputi dopis PKS i nadležnom ministarstvu sa predlogom kako da se problem prevaziđe.

RADNI SASTANAK U OKVIRU GIFT PROJEKTA, SOFIJA, 30.01.2014. godine

U cetvrtak, 30. januara 2014. godine, u Sofiji je održan radni sastanak u okvriu projekta Gift Project SEE (Green Intermodal Freight Transport), na kome je RPK Kruševac IPA1 projektni partner. Nosilac ovog projekta je Ministarstvo za saobraćaj i veze Grčke, a finansira ga EU kroz program SEE. Projekat traje od aprila 2012. do avgusta 2014. godine. Projekat je uspešno okončao aktivnosti u trećem izveštajnom periodu i ušao je u izveštajni period 4.
Na radnom sastanku diskutovano je o aktivnostima u okviru radnog paketa 5 (WP5) - pokretanju "zelene" opservatorije - alata za merenje karbonskog otiska u transportu, kao i o desktop & ground testiranju, kako bi se analizirali parametri uticaja na životnu sredinu prenosom tereta odredjenom rutom i intermodalnim transportom.
U drugom delu sastanka diskutovano je o radnom paketu 4 (WP4) - generalnog konferenciji o projetu i radionicama za firme i institucije iz oblasti transporta, na kojima će biti diskutovano o razvoju intermodalnog transporta (zadatak 4.1.2 i 4.1.3). Radionica u Kruševcu zakazana je za početak marta 2014. godine. U nastavku se razgovaralo o izradi predloga za regulative vezano za intermodalni "zeleni" transport (zadatak 4.3.1), kao i o metodologiji za razvoj teretnogvtransportnog transporta (zadatak 4.4.1)
Sastanku su prisustvovali partneri iz svih zemalja učesnica na projektu GIFT, osim partnera iz Rumunije i Slovačke, a sastanak je ocenjen kao izuzetno koristan za dalji rad i realizaciju projekta GIFT.

održana PREZENTACIJA SAJMOVA U MOLDAVIJI U 2014. godini, RPK KRUševac, 24.01.2014. godine

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održana je prezentacijia sajmova u Moldaviji.  Prezentaciju je držala g-dja Bojana Velinov i g-din Duško Jerković, predstavnici firme „Velexpo“ Beograd, koji su generalni zastupnik za sajam u Albaniji, a već četvrtu godinu za redom organizuju nastup privrednika iz Srbije na sajmovima u Moldaviji. Moldavija je članica CEFTA sporazuma i ostvaruje bescarinsku trgovinu sa Srbijom.
Glavni spoljno-trgovinski partneri su Rumunija, Ukrajina i Rusija.
Moldavija nema velikih prirodnih resursa, važnih sirovina i goriva za industriju ali raspolaže izuzetno kvalitetnim zemljištem pa je poljoprivreda, prehrambena industrija i industrija poljomehanizacije baza razvoja Moldavije. Prerada groždja, voća i povrća su osnova prehrambene industriju. Znaćajne su potrebe za opremom u preradi hrane, poljo mehanizacijom i opremom za čuvanje i ambalažiranje.
Gradjevinarstvo je u razvoju jer je nasledjen stari stambeni fond pa su potrebe za izgradnjom novih i rekonstrukcijom starih objekata značajne. Uvoze se gradjevinski materijali i oprema a gradnja se razvija po evropskim standardima. Posebno interesovanje se pokazuje za izolacione materijale, kvalitetne gradjevinske materije i proizvode drvne industrije.
Elektro-energetski sistem zahteva značajna ulaganja u rekonstrukciju i punu integraciju u energetski sitem Evrope, pa je interesovanje za investicije i opremu izuzetno.
Regionalna privredna komora Kruševac, ukoliko postoji interesovanje privrednika,  organizovatće nastup privrednika Rasinskog okruga na sajmovima u Moldaviji. Cena 1 m2 opremljenog štanda  je  230 eur .
Sajmovi  u Moldaviji u 2014. godini:

  • Međunarodni sajam poljoprivrede, Kišnjev, 12. - 15.03.2014.

  • Međunarodni sajam građevinarstva,  Kišnjev 20. -23.03.2014.

  • Međunarodni sajam energetike, Kišnjev 20. -.23. 03.2014.

  • Međunarodni sajam za prehrambenu industriju, maj 2014.

Za sve dodatne informacije mozete se obratiti RPK Kruševac,tel. 037 441 128 ili 418 520 kontakt osoba je Aleksandra Aleksić.

održana PREZENTACIJA „ELEKTRONSKA PRIJAVA I ODJAVA ZAPOSLENIH“, RPK Kruševac, 23.01.2014. GODINA

Regionalna privredna komora Kruševac je u saradnji sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje Kruševac i Privrednom komorom Srbije održala predavanje na teme:
-Značaj i primena sertifikata i
- Eletronska prijava i odjava zaposlenih
Tim povodom gosti u RPK Kruševac bili su G-đa Gorana Tomanović Jović direktorica Repuličkog fonda za zdravstveno osiguranje Kruševac sa saradnicima i mr Dušan Berdić iz Sertifikacionog tela Privredne komore Srbije
Cilj prezentacije je upoznavanje privrednika, lokalnih samouprava i svih ustanova sa područja Rasinskog okruga sa postupcima elektronske prijave i odjave zaposlenih, u skladu sa zakonskom obavezom koja predstoji od 1. januara 2014. godine.Prvi preduslov za elektronsko podnošenje poreske prijave jeste posedovanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Potrebno je da zahtev podnesete nekom od sertifikacionih tela - Privredna komora Srbije, PTT, Halkom, MUP. S obzirom da je RPK Kruševac Registraciono telo Privredne komore Srbije i u njihovo ime izdaje kvalifikovani e sertifikat i u stalnoj je interakciji sa privrednicima pokrenuta je inicijativa za održavanje sastanka.
Seminar je odžan u velikoj sali RPK Kruševac. Predavanje je počelo u 11 časova i na njemu je bilo prisutno oko stotinak privredika i zaposlenih u javnim preduzećima i ustanovama.Sastanak je otvorila i prisutne i goste pozdravila Marija Vesković saradnik u Centru za ekonmsku i informatičku delatnost.
Svoje predavanje na temu značaj i praktične primene e sertifikata, naščinom podnošenja zahteva izdavanje i instalacijom elktronskog sertifikata prisutne je upoznao mr Dušan Berdić iz sertifikacionog tela Privredne komore Srbije.
Zatim je usledila prezentacije direktorice Repuličkog fonda za zdravstveno osiguranje Kruševac Gorane Tomanović Jović, koja je sa saradnicima prezentovala elektronsku prijavu i odjavu radnika. Gorana Tomanović Jović se osvrnula na zakonsku regulativu dok su njeni saradnici obajsnili prisutnima registraciju u Centralnom registru i pokazali sajt Centranog registra.

SASTANAK sa DRVOPRERADJIVAČIma RASINSKOG OKRUGA U OKVIRU PROJEKTA „Promocija objedinjene ponude privrede Rasinskog okruga“, 22.01.2014.

U sredu, 22.01.2014. godine, u sali Regionalne privredne komore Kruševac, održan je sastanak sa predstavnicima drvopreradjivačkog sektora Rasinskog okruga. Tema sastanka bila je promocija objedinjene ponude proizvoda i usluga Rasinskog okruga na zajedničkom portalu.

Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa Agencijom za regionalni razvoj Rasinskog okruga, uz podršku grada Kruševca i ostalih opština u Rasinskom okrugu, počela je rad na realizaciji projekta Promocija objedinjene ponude proizvoda i usluga Rasinskog okruga“.

Projekat „Promocija objedinjene ponude proizvoda i usluga Rasinskog okruga“ ima za cilj da okupi sve privrednike Rasinskog okruga i njihovu ponudu, plasira tržištu. Uz pomoć ovog portala promovisaćete  svoju kompaniju,  proizvod ili uslugu putem interneta. Naime, reč je o portalu koji će biti vodič i berza aktuelanog poslovanja, tržišta: ponude i tražnje proizvoda i usluga kompanija iz Rasinskog okruga. Portal  u glavnom  meniju sadrži: Berze (berza usluga, roba, berza povratnih tura, berza nekretnina, berza rasprodaja....), Prezentacije (sve kategorije privrede i njihove prezentaciej), Tržni Centar Rasinskog okruga (skup intrnet prodavnica privrednika Rasinkog okruga), Projektne ideje ( virtualni sajam, lojaliti sistem, on lajn knjigovotstvo...)

Portal se može dorađivati u skladu sa Vašim potrebama i sugestijama.

Projekat  u  biti sadrži ideju udruživanja privrednika Rasinskog okruga koji će biti osnova za brzu efikasnu bazu podataka svih privrednih subjekata našeg regiona, kojim bi se kontinuirano podsticao ekonomski razvoj našeg regiona.

Ovaj portal ćemo promovisti na svim sajmovima u zemlji i inostranstvu, putem evropske mreže preduzetništva čiji smo član, prutem komorskog sistema  a, i Vi sami ćete doprinosti prezentaciji ovog portala. Vaše predtavljanje na portalu je besplatno.

Oko četrdeset drvoprerađivača Rasinskog okruga okupilo se danas na sastanku u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac da da podršku realizaciji projekta, kao i da da svoje sugestije i komentare vezano za objedinjenu ponudu privrede Rasinskog okruga. Ovo je prvi u nizu sastanaka sa predsavnicima pojedinih privrednih sektora Rasinskog okruga u cilju promocije projekta, a sledeći sastanak biće održan sa vinarima u Alekandrovcu 28.01.2014. godine.Na sastanku drvoprerađivača pokrenuta je i inicijativa za formiranje grupacije drvopreradjivača u okviru Odbora za industriju i energetiku RPK Kruševac, a razgovaralo se i stalnoj prodajnoj izložbi naših malih privrednika, zajedničkom učešču na sajmovima...

Pozivamo Vas da se priključite projektu Objedinena ponuda privrede Rasinskog okruga, jer svi zajedno možemo da napravimo jednu dobro organizovanu celinu koja će olakšati poslovanje i pokrenuti  privredu okruga napred.

SASTANAK SA DIREKTOROM VINO ŽUPE I DIREKTORICOM SBER BANKE U RPK KRUŠEVAC, 22.01.2014. GODINE

U sredu, 22.01.2014. godine u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održan je sastanak predsednika Komore, g-dina Predraga Vukićevića sa g-dinom Draganom Jeftovićem, direkorom Vino Župe iz Aleksandrovca i g-đom Draganom Minić, direktoricom SBER Banke, ekspoziture u Kruševcu.
S’obzirom da je Vino
Župa najveći neto izvoznik Rasinskog okruga, svoje poslove realizovao je dugogodišnjom saradnjom u bankarskoms sektoru sa SBER bankom.
Proizvodni kapaciteti Vino Župe u ovom trenutku nepotpuno su iskorišćeni i namera firme je da, uz podršku i u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Kruševac, inicira i realizuje povećanje njihove iskorišćenosti. Za ovo postoji realna mogućnost i cilj Vino Župe zasnovan je na realnim osnovama.
U saradnji sa RPK Kruševac pratiće se aktivnost Ministarstva vezano za fondove namenjene poljoprivredi i prehrambenoj industriji za podizanje kapaciteta iz ove izuzetno zbnačajne privredne grane, a pratiće se i predpristupni forndovi EU, kako bi mogućnosti za jačanje proizvodnih i izvoznih kapaciteta bile maksimalno iskorišćenje.
Namera Vino Župe je da u realizaciju budućih poslova uključi i druge banke, kao i druge privredne subjekte u grani prehrambene industrije sa teritorije celokupnog Rasinskog okruga, kako bi svi zajedno učestvovali u proširenju kapaciteta Vino Župe kao izvoznika Okruga.

PRIVREDNI SASTANAK U OPŠTINI VARVARIN, 17.01.2014. godine

Poslednja u nizu poseta opština u Rasinskom okrugu bila je poseta Opštini Varvarin. Prijem je priredio predsednik Opštine Varvarin g-din Zoran Milenković, sa saradnicima, načelnik opštinske uprave Ivan Djurković i predsednik Skupštine Opštine Varvarin g-din Veselin Cvetković. Sastanku je prisustvovao član Zadržnog saveza Srbije g-din Tomislav Satanković, direkotor Vino Župe Aleksandrovac g-din Rade Jeftović, direktor JKP Varvarin g-din Dejan Rakić, direktorka Turističke organizacije Kruševac i direktor Direkcije za urbanizam Opštine Varvarin.
Predsednik RPK Kruševac g-din Predrag Vukićević predstavio je planirane aktivnosti komore vezane podizanje privrednog razvoja okruga i promociju objedinjenje ponude Rasinskog okruga. O ovome, kao i o ostalim bitnim privrednim temama, razgovarano je sa predsednikom Opštine Varavrin, g-dinom Zoranom Milenkovićem i njegovim saradnicima.
Predsednik Opštine je podržao ovaj zajednički projekat i predstavio prisutnima ekonomsku i socijalnu situaciju u Varvarinu, kao i investicione planove i projekte započete u cilju osnaživanja socijalno-ekonomske situacije u Opštini i regionu. Podrška je dobijena i od jedne od najvećih kompanija u Rasinskom okrugu od Vino Župe Aleksandrovac.
Direktorka Turističke organizacije Kruševac g-đja Gordana Nikolić ponudila je Opštini Varavrin da se zajedničkim snagama kreiraju turističku ponudu Rasinskog okruga, koja će biti efektivnija i ekonomski isplativija. Predsednik Opštine je prihvatio poziv i u budućem periodu možemo očekivati da se u turističkoj ponudi pronadje objedinjena ponuda Rasinskog okruga.
Ovo je bila i prilika da se iznesu i problemi sa kojima se suočavaju pojedine firme iz Opštine Varavrin i da se odmah krene u njihovo rešavanje. Sastanci i predlozi rešenja po tim pitanjima zakazani su odmah nakon posete Varvarinu.

PREDSTAVLJANJE INVESTICIONIH PROJEKATA HEMIJSKE INDUSTRIJE - SASTANAK SA FIRMAMA IZ RASINSKOG OKRUGA IZ OBLASTI HEMIJSKE i FARMACEUTSKE INDUSTRIJE, RPK kruševac, 16.01.2014. godine u 14.00 sati

U četvrtak, 16.01.2014. godine, u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održan je sastanak sa predstavnicima hemijske industrije Rasinskog okruga u cilju predstavljanja investicionih potencijala i investicionih projekata investitorima i patnerima u Indiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Rukovodstvo Privredne komore Srbije realizuje posetu ovim zemljama u periodu od 23.01.2014. godine i tom prilikom predstaviće investicione potencijale i projekte firmi hemjske i farmaceutske industrije Srbije stranim investitorima zainteresovanim za ulaganje u ovu industrijsku granu.
Kruševac i Rasinski okrug, kao područje sa nekada i sada veoma razvijenom hemijskom industrijom, dobiće posebno mesto u ovom predstavljanju. Tim povodom, predstavnici ovog sektora Rasinkog okruga okupili su se u Regionalnoj privednoj komori Kruševac, kako bi predstavili svoje investicione projekte i, u razgovoru sa predsednikom RPK Kruševac, g-dinom Predragom Vukićevićem, pronašli najpogodniji način prezentacije stranim investitorima.
Nadamo se da će zajednička saradnja Regionalne privredne komore Kruševac, Privredne komore Srbije i privrednika Rasinkog okruga uroditi plodom i dovesti nove investitore u naš region uz upošljavanje većeg broja radnika i razvoj ovog izuzetno značajnog privrednog sektora.

PRIVREDNI SASTANAK U OPŠTINI ĆIĆEVAC, 16.01.2014. godine

Predsednik RPK Krusevac sa saradnicima, direktorkom Agencije za razvoj Rasinskog okruga g-djom Sonjom JevremovićiI predstavnikom kancelarije za investicije i privredu grada Krusevca, firmom VMN Krstic posetili su opštinu Ćićevac.
Prijem je priredio zamenik predsednika Slavoljub Simić sa saradnicima.
Tema sastanka bila je preivredna kretanja, potencijali i mogucnosti za unapredjenje saradnje. Takodje zatraženo je od Opštine Ćićevac da spremi projekte, potencijale koje moze da ponudi potencijalnim investitorima. Predrag Vukićević, predsednik RPK Kruševac predstavio je projekat Objedinjene ponude Rasinkog okruga.
Projekat „Promocija objedinjene ponude proizvoda i usluga Rasinskog okruga“ ima za cilj da okupi sve privrednike Rasinskog okruga i njihovu ponudu, plasira tržištu Naime, reč je o portalu koji će biti vodič i berza aktuelanog poslovanja, tržišta: ponude i tražnje proizvoda i usluga kompanija iz Rasinskog okruga.
Zamenik predsednika Opštine Ćićevac dao je punu podršku ovom projektu i najavljen je sastanak sa privrednicima Opštine Ćićevac za prvu polovinu 2014. godine.
Predsednik RPK Kruševac uputio je poziv predsedniku Opštine Ćićevac da poseti RPK Kruševac kako bi se unapredila buduća saradnja.

PRIVREDNI SASTANAK U OPŠTINI Trstenik, 15.01.2014. godine

G-din Predrag Vukićević, predsednik RPK Kruševac,  sa saradnicima, g-đa Gordana Nikolic, direktorka TO Kruševac, predstavnici Regionalne agencija za razvoj Rasinskog okruga, službe za investicije Grada Kruševca, posetili su u sredu, 15.01.2014. godine Opštinu Trstenik i tom prilikom razgovarali o budućoj privrednoj saradnji.
Glavni cilj posete bilo je uspostavljanje saradnje na realizaciji projekta „Promocija objedinjene ponude proizvoda i usluga Rasinskog okruga“. O ovome, kao i o ostalim bitnim privrednim temama, razgovarano je sa predsednikom Opštine Trstenik, g-dinom Miroslavom Aleksićem, našelnikom opštinske uprave opštine Trstenik i šefom Kancelatije za LER Trstenika i saradnicima. Predsednik Opštine je podržao ovaj zajednički projekat i predstavio prisutnima ekonomsku i socijalnu situaciju u Trsteniku, kao i investicione planove i projekte započete u cilju osnaživanja socijalno-ekonomske situacije u Opštini i regionu. Jedan od najvećih projekata iz oblasti turizma jeste i izgardnja savremenog akva parka, koja je predvidjena za 2014. godinu.
Regionalna privredna komora Kruševac, Grad Kruševac i Regionalna agencija za razvoj Rasinskog okruga započeli su rad na realizaciji projekta „Promocija objedinjene ponude proizvoda i usluga Rasinskog okruga“. Projekat je podržan od grada Kruševca.
Projekat „Promocija objedinjene ponude proizvoda i usluga Rasinskog okruga“ ima za cilj da okupi sve privrednike Rasinskog okruga i njihovu ponudu, plasira tržištu. Uz pomoć ovog portala promovisaćete svoju kompaniju, proizvod ili uslugu putem interneta. Naime, reč je o portalu koji će biti vodič i berza aktuelanog poslovanja, tržišta: ponude i tražnje proizvoda i usluga kompanija iz Rasinskog okruga. Portal sadrži:
• Berze (berza usluga, roba, berza povratnih tura, berza nekretnina, berza rasprodaja....)
• Prezentacije (sve kategorije privrede i njihove prezentacije)
• Tržni Centar Rasinskog okruga (skup internet prodavnica privrednika Rasinskog okruga)
• Projektne ideje ( virtualni sajam, lojaliti sistem, on lajn knjigovotstvo...)
Ovo je bila i prilika da se iznesu i problemi sa kojima se suočavaju pojedine firme iz Opštine Trstenik i da se odmah krene u njihovo rešavanje. Sastanci i predlozi rešenja po tim pitanjima zakazani su odmah nakon posete Trsteniku.

PRIVREDNI SASTANAK U OPŠTINI ALEKSANDROVAC, 10.01.2014. godine

Predsednik RPK Krusevac sa saradnicima, predstavnikom kancelarije za investicije i privredu grada Krusevca, firmom VMN Krstic posetili su predsednika opstine Aleksandrovac.
Tema sastanka bila je preivredna kretanja, potencijali i mogucnosti za unapredjenje saradnje. Takodje zatraženo je od Opštine Aleksandrovac da spremi projekte, potencijale koje moze da ponudi potencijalnim investitorima. Predrag Vukićević, predsednik RPK Kruševac predstavio je projekat Objedinjene ponude Rasinkog okruga.
Projekat „Promocija objedinjene ponude proizvoda i usluga Rasinskog okruga“ ima za cilj da okupi sve privrednike Rasinskog okruga i njihovu ponudu, plasira tržištu Naime, reč je o portalu koji će biti vodič i berza aktuelanog poslovanja, tržišta: ponude i tražnje proizvoda i usluga kompanija iz Rasinskog okruga.
Predsednik Opštine Aleksandrovac dao je punu podršku ovom projektu i prvi sastanak sa vinarima zakazan je za 28.januar 2014 godine u Opštini Aleksandrovac.

PRIVREDNI SASTANAK U OPŠTINI BRUS, 09.01.2014. GODINE

Predsednik RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević sa saradnicima, g-din Bojan Bjelanović, načelnik opštinske uprave Grada Kruševca, predstavnici Regionalne agencija za razvoj Rasinskog okruga, službe za investicije Grada Kruševca i firme VMN Krstić iz Kruševca, posetili su u četvrtak, 09.01.2014. godine Opštinu Brus i tom prilikom razgovarali o budućoj privrednoj saradnji.
Glavni cilj posete bilo je uspostavljanje saradnje na realizaciji projekta „Promocija objedinjene ponude proizvoda i usluga Rasinskog okruga“. O ovome, kao i o ostalim bitnim privrednim temama, razgovarano je sa predsednikom Opštine Brus, g-dinom Slobodanom Vidojevićem i njegovim saradnicima.
Regionalna privredna komora Kruševac, Regionalna agencija za razvoj Rasinskog okruga započela je rad na realizaciji projekta „Promocija objedinjene ponude proizvoda i usluga Rasinskog okruga“. Projekat je podržan od grada Kruševca.
Projekat „Promocija objedinjene ponude proizvoda i usluga Rasinskog okruga“ ima za cilj da okupi sve privrednike Rasinskog okruga i njihovu ponudu, plasira tržištu. Uz pomoć ovog portala promovisaćete svoju kompaniju, proizvod ili uslugu putem interneta. Naime, reč je o portalu koji će biti vodič i berza aktuelanog poslovanja, tržišta: ponude i tražnje proizvoda i usluga kompanija iz Rasinskog okruga. Portal sadrži:
• Berze (berza usluga, roba, berza povratnih tura, berza nekretnina, berza rasprodaja....)
• Prezentacije (sve kategorije privrede i njihove prezentacije)
• Tržni Centar Rasinskog okruga (skup internet prodavnica privrednika Rasinskog okruga)
• Projektne ideje ( virtualni sajam, lojaliti sistem, on lajn knjigovotstvo...)

BOŽIĆNI DORUČAK U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRUŠEVAC, 08.01.2014. godine

U sredu, 08.01.2014. godine, u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održan je Božićni doručak – skup privrednika iz Rasinskog okruga i Rusije, crkvenih velikodostojnika i gradskih, okružnih i opštinskih zvaničnika.
Skup je otvorio predse
dnik RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević, koji je najpre gostima čestitao praznik, a zatim ukazao na dosadašnju dobru saradnju Rasinskog okruga i Rusije, koja je upravo na prvom mestu u izvozu Okruga i pozvao prisutne da na najbolji način iskoriste ovo svečano, ali i poslovno druženje. On je dodao da je ovo prvi skup ovog tipa u organizaciji Komore, ali da će ovo i slična okupljanja prerasti u komorsku tradiciju.

Detaljnije...

ODRŽANA Novogodisnja izlozba male privrede i zenskog preduzetnistva , 25.12.2013, hol KRUŠEVAČKOG pozorista

U sredu, 25. decembra 2013. godine, u holu Kruševačkog pozoriša održana je Novogodišnja izložba male privrede, ženskog preduzetništva i rukotvorina u organizacije Regionalne privredne komore Kruševac.
RPK Kruševac godinama aktivno radi na promociji privrednika organizovanjem učešća na sajmovima u zemlji i inostranstvu, privrednim izložbama, skupovima i slično, međutim ovo je prva izložba ovog tipa – novogodišnja izložba male privrede i rukotvorina koju smo organizovali, ali nadamo se i radićemo na tome da Novogodišnja izložba male privrede preraste u tradicionalnu manifestaciju.
Novogodišnju prodajnu izložbu male privrede realizovali su Centar za žensko preduzetništvo i Odbor za preduzetništvo i mala i srednja privredna društva RPK Kruševac, a građani i privrednici su na njoj imali priliku da se upoznaju sa radovima i proizvodima pre svega malih privrednika Kruševca i Rasinskog okruga.
   

Detaljnije...                                                                                              

Predrag Vukićević, novi predsednik RegiOnalne privredne komore Kruševac

Na Izbornoj skupštini Regionalne privredne komore Kruševac, za vršioca dužnosti novog predsednika izabran je diplomirani ekonomista Predrag Vukićević. Prethodnih godinu i po dana ovu funkciju obavljao je Dragiša Ranković. Većinom od 33 glasa Vukićević je uzabran za vršioca dužnosti predsednika Regonalne privredne komore u Kruševcu. Prethodno je za novog predsednika Skupštine Regionalne privredne komore izabran Slavoljub Miljković, vlasnik preduzeća Brami, a za potpredsednika Branimir Karajović, izvršni direktor Branka Perišića.
Na Skupštini je jednoglasno izabran novi saziv od 41 člana. Diskutovalo se da li na dnevnom redu zasedanja treba da ostane tačka 13 u kojoj se razmatra nacrt Zakona o privrednim komorama i davanje predloga na isti. Većinom glasova odlučeno je da članovi Skupštine razmatraju ovu tačku. Donete si u odluke za članove Upravnog i Nadzornog odbora u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac.

ODRŽAN seminar o primeni Pravilnika o predhodno upakovanim proizvodima („Službeni glasnik RS“, broj 43/2013), RPK Kruševac, 13.12.2013. godine

Regionalna privredna komora Kruševac i Direkcija za mere i dragocene metale organizovali su u prostorijama RPK Kruševac seminar o primeni Pravilnika o predhodno upakovanim proizvodima.
Cilj seminara
bio je da se fizička ili pravna lica koja su odgovorna za pakovanje prethodno upakovanih proizvoda, odnosno pakeri u Republici Srbiji upoznaju sa metrološkim zahtevima za prethodno upakovane proizvode na osnovu Pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima ("Službeni glasnik RS", br. 43/2013).
Seminar
je obuhvatio teme koje se tiču potrebnih smernica fizičkim ili pravnim licima koja su odgovorna za pakovanje prethodno upakovanih proizvoda, odnosno pakerima i uvoznicima predhodno upakovanih proizvoda, kako da postave pravilno svoj kontrolni sistem količine i gde mogu naći potrebne informacije.
Seminaru je prisustvovalo oko dvadeset privrednika Rasinskog okruga.

ODŽANA RPrezentacija programa „Pokreni se za posao“, RPK Kruševac, 11.12.2013. godine u 11.00 sati

Prezentacija programa „Pokreni se za posao“ održana je u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac u sredu, 11.12.2013. godine. Ovaj program koji sporovodi NVO “ENEKA” iz Niša pomaže ljudima koji žele da pokrenu ili unaprede sopstveni biznis. Prezentzaciji je prisustvovalo oko 50 privrednika Rasinskog okruga. „Pokreni se za posao“ je program namenjen osobama sa dobrom poslovnom idejom iz cele Srbije. Namenjen je osobama koje krasi preduzetnički duh, ali im zbog socijalnog statusa nisu dostupni krediti komercijalnih banaka. Program obezbeđuje bespovratna sredstva u iznosu do 200.000 dinara u vidu opreme neophodne za pokretanje ili unapređenje preduzetničke delatnosti; poslovne i stručne obuke; stalnu savetodavnu pomoć od strane ekonomskih stručnjaka. Podržavaju se poljoprivreda, zanatstvo, proizvodnja i uslužne delatnosti. Ne podržava se trgovinska delatnost, autoprevozničke i taksi usluge. Može konkurisati lice koje želi da pokrene sopstveni biznis, kao i lice koje je već registrovano, bilo kao preduzetnik ili ima registrovano privredno društvo, a želi da unapredi sopstveni biznis. Rok za projavu: 31.12.2013. godine. Prezentaciju predstavnici organizacije ENEKA, tako da su prisutni mogli da iskoriste ovu priliku da na licu mesta postavite pitanja realizatoru programa, kao i da dobiju informacije o programu iz prve ruke. Detaljnije na www.pokrenisezaposao.rs

ODRŽAN poslovno-stručni skup: AUTOMATIZACIJA PROCESA PODNOŠENJA PORESKIH OBRAZACA, RPK KRUSEVAC, 10.12.2013. u 11 sati

Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa kompanijom „Energoprojekt Energodata“, organova je u utorak 10. decembra poslovno-stručni skup:AUTOMATIZACIJA PROCESA PODNOŠENJA PORESKIH OBRAZACA - Primena softverskih rešenja u procesiranju poreskih prijava.
Sa prelaskom na elektronske prijave poreza i doprinosa po odbitku, poreski obveznici će od 1. januara 2014. godine biti suočeni sa problemima promene poreskih obrazaca, izmene procesa njihovog podnošenja, kao i problemom objedinjavanja različitih izvora podataka za poreske prijave u jednu elektronsku poresku prijavu.
Novine su i preuzimanje odgovora od Poreske Uprave i virmana za plaćanje, kao i korišćenje kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Skupu je prisutvovalo oko 100 privrednika Rasinskog okruga.

prezentacija na temu Kreativna ekonomija, RPK KRUSEVAC, 06.12.2013. godine

U petak 06.12.2013., u prostorijama Komore, odrzana je prezentacija na temu Kreativna ekonomija. Predavac je bio visi konsultant neprofitne organizacije Academica iz Beograda, Aleksandar Djeric.
Kreativna ekonomija– koncept je razvio Džon Houkins (John Howkins), britanski medijski analitičar i teoretičar kreativnih industrija i postavio u svom delu The Creative Economy: How People Make Money from Ideas iz 2002. godine. Privredni razvoj Houkins sagledava kroz uticaj novih medija, digitalizacije, globalizacije, lične kreativnosti i razvoja kreativnih gradova. Prvi je postavio premisu da su ideje, a ne materijalne vrednosti i novac osnov za razvoj konkurentnih ekonomskih modela i nacionalnih privreda.

Detaljnije...

Nastup RPK Kruševac na Opštem međunarodnom sajmu privrede u Tirani, Albanija 23-27. novembar 2013.

Međunarodni sajam PANAIR, koji se ove godine održao od 23. do 27. novembra. Nastup srpske privrede na štandu od 300 kvadratnih metara organizovali su Privredna komora Srbije i kompanija Velekspo. Svecano otvaranje sajma upriliceno je u Palati premijera Albanije, sajam je otvorio je direktor sajma Klik Ekspo Grupe, uz prisustvo predstavnika vlade, diplomatskog kora, institucija i izlagača. Privreda Rasinskog okruga u organizaciji Regionalne privredne komore Kruševac predstavila se na zajedničkom štandu. Kompanije koje su uzele učešće na ovogodišnjem sajmu u Tirani bile su Fam Kruševac, Trajal Korporacija, Rasadnik Biojela iz Velikog Šiljegovca i Minka d.o.o Kruševac.
Sajam Panair održava se već 20. godina krajem novembra. Broj izlagača i broj posetilaca povećava se svake godine, tako da je 2012. bilo 142 domaća i 207 inostranih izlagača, kao i 54.700 domaćih i 15.300 stranih posetilaca iz 15 zemalja. Ove godine pored povećanog broja izlagača, procenjuje se i povećanje broja posetilaca za 20 odsto.
Štand Regionalne privredne komore Kruševac posetili su predsednik Privredne komore Tirane Nikolin Jaka kao i direktorka Odbora za međunarodne odnose Privredne komore Tirane g-đa Albana Laknori. G-din Jaka je rekao da će mreži članica Privredne komore Tirane dostaviti informaciju o našim izlagačima i njihovim potencijalima, kao i da će lično uložiti napor da se međusobno povežu.

Detaljnije...

ZAHVALNICA REGIOnalnoj privrednoj komori kruševac za učešće na diplomatskom bazaru u budimpešti 2013. godine

Kompanije Rasinskog okruga doprinele predstavljanju potencijala Srbije na Diplomatskom bazaru u Budimpesti, 24.11.2013.

Tradicionalni diplomatski bazar u Budimpešti je i ove godine privukao pažnju stanovnika mađarske prestonice koji svoju humanost dokazuju i na delu. Cilj ove manifestacije je da sredstva prikupljena prodajom nacionalnih proizvoda, izloženih na štandovima zemalja učesnica, budu iskorišćena za pomoć deci sa posebnim potrebama.
U akciju su se i ove godine uključile i supruge članova srpske ambasade u Budimpešti. Zahvaljujući njihovom trudu, štand Srbije je bio prepun tradicionalnih prehrambenih proizvoda, pića, suvenira i mnogih detalja karakterističnih za naše podneblje.
Regionalna privredna komora Krusevac je animirala kompanije iz Rasinskog okruga da se iskoriste ovu priliku za promociju i daju doprinos boljem predstavljanju ponude I potencijala Rasinkog okruga I Srbije u Madjarskoj.

      

Odrzana radionica Faktoring u RPK Krusevac, 19.11.2013.

Regionalna privredna komora u saradnji sa USAID programom za bolje uslove poslovanja, odrzala je radionicu na temu Faktoring.
Faktoring je finansijska usluga kratkorocnog finansiranja bazirana na otkupu nedospelih potrazivanja proisteklih iz prodaje roba i usluga.
Posebno je korsitan privrednim drustvima koja se bave uvozom i izvozom, proizvodnjom i prodajom roba i usluga pravnim licima na
odlozeno placanje. Upravo koriscenjem faktoring usluga, privredno drustvo povecava likvidnost, lakse upravlja novcanim tokovima, poboljsava svoju kreditnu sposobnost.
Sastanak je moderirala Ana Jolovic tim lider USAID program za bolje uslove poslovanja, ona je takodje privrednike Rasinskog okruga upoznala sa zakonskim novinama koje je doneo Zakon o faktoringu koji je usvojen u julu ove godine.
Nakon uvodnog dela privrednici su imali priliku da cuju nesto vise o faktoringu u zemlji i inostranstvu. Predstavnici faktoring kuca Sosiete Generale i AOFI su u direktnim razgovorima pricali sa privrednicima o faktoringu, uslovima i nacinu kako ostavriti uslugu faktoring.

Održana radionica praktična primena elektronskog sertifikata u RPK Kruševac 15.11.2013. godINE

U cilju edukacije poslovne javnosti i poreskih obveznika o praktičnoj primenu elektronskog sertifikata, Regionalna prvredna komora Kruševac u saradnji sa Privrednom komorom Srbije organizovala je predavanje pod nazivom „Praktična primena elektronskog sertifikata“.
Seminar je imao za cilj da informiše privredna društva i preduzetnike o primeni i korišćenju elektronskog sertifikata i servisa Poreske uprave, Centralnog registara obaveznog socijalnog osiguranja.
Seminar je držao g-din Dušan Berdić, predstavnik Sertifikacionog tela Privredne komore Srbije.
Radionica je održana 15.11.2013. godine u 11 časova u sali Regionalne privredne komore Kruševac.
Detaljnije o nacinu izdavanja i ovoj temi mozete pogledati na ovom linku.

LIFLET projekta gift na srpskom jeziku

Regionalna privredna komora Kruševac učestvuje u svojstvu partnera na projektu „GIFT – SEE“- Green Intermodal Fright transport. Nosilac ovog projekta je Ministartsvo za saobraćaj i veze Grčke, finansira ga EU kroz program SEE. Projekat traje od aprila 2012. do avgusta 2014. godine.
Projekat je uspešno okončao aktivnosti u trećem izveštajnom periodu i od juna 2013. godine ušao u  izveštajni period 4.

Aktivnosti projekta su u toku, tako da RPK Kruševac, srpski projektni partner, aktivno saradjuje sa svim glavnim akterima u oblasti intermodalno, rečnog i teretnog transporta. Jedna od aktivnosti projekta je i izrada lifleta sa informacijama o GIFT projektu na srpskom jeziku.
Rezultati, aktivnosti  i informacije vezano za projekat GIFT mogu se pogledati na zvaničnom sajtu projekta www.gift-project.eu

Odrzan sastanak sa kompanijama koje su pomogle realizaciju GIZ programa “Profesionalna orijentacija u Srbiji” u organizaciji RPK Krusevac i Kancelarije za mlade Krusevac, 13.11.2013. godine, RPK Krusevac

Realni susreti se sprovode u projektu “Profesionalna orijentacija u Srbiji”, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije. RPK Krusevac je ove godine po drugi put ucestvovala u organizaciji i realizaciji ovog programa na teritoriji Grada Krusevca.
Nemacka agencija za medjunarodnu saradnju (GIZ) agazovao je TV ekipu, koja je uzimala izjave od kompanija iz Rasinskog okruga - ucesnika realnih susreta: FAM, Trayal, Fampharm, Minka, Dunipak, TV Jefimija, Jugoprevoz, Poste Srbije, RTK, Dopisnistvo RTS-a, KPZ Krusevac, Vatrogasno spasilacke jedinice i Gradska Uprava.
Doprinos sastanku i programu dala je i Nacionalna sluzba za zaposljavanje Grada Krusevca, koja je iznela konkretne podatke o stanju na trzistu rada u Rasinskom okrugu.

Održana radionica na temu Garancija Poslovnog uspeha - Franšizing ili sopstvena ideja, RPK Krusevac, 06.11.2013.

U RPK Kruševac 06.11.2013. godine je održana radionica Garancija Poslovnog uspeha - Franšizing ili sopstvena ideja. Preko trideset učesnika kompanija i lica koja žele da započnu biznis imali su priliku da se upoznaju sa paralelnim aspektima, prednostima i mogućnostima, kao i rizicima koji ih očekuju bilo da proširuju ili započinju poslovanje po sopstvenoj ideji ili ulaskom u franšizing.

 

Na radionici su predstavljene smernice za odabir ideje za početak i realizaciju posla, izvore finansiranja, pravne aspekte i „zamke“ poslovanja, poslovnu administraciju sa aspekta franšizinga i biznisa po sopstvenoj ideji. Imajući u vidu važnost teme unapređenja ženskog preduzetništva, poseban akcenat na seminarima je bilo prezentovanje i ove teme.

ZAJEDNIČKO UČEŠĆE NA SAJMU U PARAĆINU U OKVIRU ŠTANDA RPK Kruševac, 31.10 - 02.11.2013. godine

Regionalna privredna komora Kruševac organizovala je zajednički nastup privrede Rasinskog okruga na 16. Međunarodnom sajmu privrede u Paraćinu.
Regionalna privredna komora Kruševac zakupila je štand na Sajmu
privrede u Paraćinu na kome su se članice RPK Kruševac pretstavile besplatno. Firme koje nisu bile u mogućnosti da lično budu prisutne, imale su mogućnost dostavljanja propagandog materijala i proizvoda, koje je Komora predstavila umesto njih.
Udruženje građana ''Paraćinski privrednici'' u saradnji sa opštinom Paraćin, lokalnom samoupravom i Opštem udruženjem preduzetnika – samostalnih privrednika ''Paraćin'' tradicionalno organizuje 16. Međunarodni sajam privrede u Paraćinu u periodu od 31.10. - 02. novembra 2013. godine.


Detaljnije...  

„PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA“, 30.10.2013. RPK Kruševac

U organizaciji Regionalne privredne komore Kruševac, Porekse Uprave Republike Srbije i Sekcije knjigovođa RPK Kruševac održana je prezentacija na temu Elektronskog podnošenja porskih prijava.

       

Cilj prezentacije je bio da se privrednici Rasinkog okruga upoznaju sa postupcima podnošenja elektronskih poreskih prijava i načinom rada E-portala, u skladu sa zakonskom obavezom koja predstoji od 1.januara 2014.godine.
Prvi preduslov za elektronsko podnošenje poreske prijave jeste posedovanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Potrebno je da zahtev podnesete nekom od Sertifikacionih tela - Privredna komora Srbije, PTT, Halkom, MUP.
Ukoliko ste zainteresovani za kvalifikovani elektronski sertifikat Privredne komore Srbije, možete podneti zahtev preko Regionalne privredne komore Kruševac, opširniju informaciju možete preuzeti na sajtu Komore. www.komoraks.co.rs
.
Prezentaciji je prisustvovalo oko 150 privrednika i predstavnika budetskih institucija Rasinskog okruga.

Održana prezentacija na temu ’Najbolje prakse u inovacionim finansijama’ i radionica „Investiciona spremnost za kompanije”, 29.10.2013 RPK Krusevac

U Regionalnoj privrednoj komori 29.10.2013.godine održana je prezentacija na temu Inovacione finansije, kao i radionica za MSP preduzeća „ Kako se pripremiti za investitora. Radionica i prezentacija je sprovedena uz podršku Programa integrisane podrske inovacijama (IISP).
Četrdeset privrednika Rasinskog okruga i predstavnici loklalnih samouprava Rasinskog okruga imali su priliku da se upoznaju novim mogućnostima na finansijskom tržištu. U Srbiji u narednom periodu očekuje rast broja fondova za finansiranje inovativnih poslovnih projekata

       

Tokom ove i naredne godine, Evropska unija i Republika Srbija će osnovati fondove za jačanje preduzetništva i inovacija namenjene malim i srednjim preduzećima u Srbiji:
               1.      WB EDIF – Program za razvoj i inovacije preduzeća Zapadnog Balkana. EU program vrednosti 140 miliona EUR namenjen malim i srednjim preduzećima u regionu.
              
2.      Vlada Republike Srbije u ovom trenutku radi na razvoju odgovarajuće regulative kao i razvoju tržišta investicionih finansijskih instrumenata (eng. venture capital) u Srbiji.

Prezentaciju je otvorila Aleksandra Vucetic, predstavnik Ministarstva privrede, zatim  se skupu obartio Robert Sefrin finansijski ekspert u IISP-u. Radioncu je vodili  Janis Pierakis koji je preneo iskustva Velike Britanije i Evrope kada su u pitanju fondovi rizicnog kapitala i privatni investicioni fondovi, a o podsticajima za razvoj trzista vlasnickog i rizicnog kapitala u Srbiji privrednike je upoznao Nikola Makojevic, profesor na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu.

Drugi deo je bio posvećen edukaciji privrednika  na temu „Investicione spremnosti kompanija”.
Milica Vukadinovic sa svojim timom informisala je kompanije kako da pripreme svoj poslovni model i da privuku investitora.

održan 3. sastanak projektnog tima gift projekta, ljubljana, 8-9.10.2013.

Regionalna privredna komora Kruševac učestvuje u svojstvu partnera na projektu „GIFT – SEE“- Green Intermodal Fright transport. Nosilac ovog projekta je Ministarstvo za saobraćaj i veze Grčke, a finansira ga EU kroz program SEE. Projekat traje od aprila 2012. do avgusta 2014. godine. Projekat je uspešno okončao aktivnosti u trećem izveštajnom periodu i ušao je u izveštajni period 4.

3. sastanak projektnog tima održan je u Ljubljani, 8.i 9.10.2013. godine. Na sastanku su analizirane aktivnosti i zadaci u okviru WP1, WP2, a detaljniji razgovori vodjeni su vetano za realizaciju WP4 Proposal synthesis and GIFT model corridors i WP5 Pilot testing of proposed GIFT Green corridors, gde je potrebno uraditi nekoliko studija i istraživanja. Predstavnici RPK Kruševac, projektnog partnera IPA I PP1, na sastanku u Ljubljani bili su Aleksandra Aleksić i Goran Lapčević.

Kako bi rezultati i aktivnosti projekta bili vidjivi što širem auditorijumu, informacije vezano za projekat GIFT mogu se pogledati na zvaničnom sajtu projekta www.gift-project.eu

OBELEŽENO jedanaest godina USPEŠNOG RADA REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE KRUŠEVAC - 27.09.2013.

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac obeleženo je jedanaest godina rada i postojanja najmladje regionalne privredne komore u Srbiji.

Ove godine komora je skromno proslavila svoj dan i iskoristila je priliku da privrednicama koje su uspesno zavrsile kurs za knjigovodje SAOP u organizaciji RPK Krusevac, podeli diplome.

             

DOSTUPAN LIFLET projekta gift na zvaničnom sajtu projekta

Regionalna privredna komora Kruševac učestvuje u svojstvu partnera na projektu „GIFT – SEE“- Green Intermodal Fright transport. Nosilac ovog projekta je Ministartsvo za saobraćaj i veze Grčke, finansira ga EU kroz program SEE. Projekat traje od aprila 2012. do avgusta 2014. godine.
Projekat je uspešno okončao aktivnosti u trećem izveštajnom periodu i od juna 2013. godine ušao u  izveštajni period 4.

Aktivnosti projekta su u toku, tako da RPK Kruševac, srpski projektni partner, aktivno saradjuje sa svim glavnim akterima u oblasti intermodalno, rečnog i teretnog transporta.
Jedna od aktivnosti projekta je i izrada lifleta sa informacijama o GIFT projektu. Liflet je dostupan na engleskom jeziku na zavničnom sajtu projekta http://www.gift-project.eu/index.php/en/download-2 , a uskoro se očekuje i objavljivanje srpske verzije lifleta, čiji je prevod RPK Kruševac odradila.
Kako bi rezultati i aktivnosti šrojekta bili vidjivi što širem auditorijumu, informacije vezano za projekat GIFT mogu se pogledati na zvaničnom sajtu projekta www.gift-project.eu
 

Održana Prezentacija sajma u Tirani 11. septembra 2013. godine u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će Regionalna privredna komora Kruševac, ukoliko postoji interesovanje privrednika, organizovati nastup privrednika Rasinskog okruga na PANAIR sajmu u Tirani, Albaniji, ove godine.
Prezentaciju sajma u Tirani održaćemo u sredu, 11.septembra 2013.godine u 12 časova u sali Regionalne privredne komore Kruševac, Balkanska 63 / IV, Kruševac. Prezentaciju će držati direktor firme Velekspo g-đa Nevenka Velinov.
Kontakt osobe u RPK Kruševac su Aleksandra Aleksić i DušicaVukčević Stojiljković, tel. 037 441 128 ili 418 520. Molimo Vas da nam do utorka, 10. septembra potvrdite da li će te uzeti učešće na ovoj prezetnaciji.

Detaljnije...       

saopštenje sa obeležavanja Stogodišnjice od potpisivanja Proklamacije o prisajedinjenju oslobođenih oblasti Kraljevini Srbiji od 7. septembra u Ribarskoj Banji

7. septembra 2013, Gradski odbor Udruženja ''Kraljevina Srbija'' u Kruševcu zajedno sa Upravom Specijalne bolnice ''Ribarska Banja'', svečano i dostojanstveno je obeležio Stogodišnjicu potpisivanja Proklamacije o prisajedinjenju oslobođenih oblasti Kraljevini Srbiji.
Svečanost u predivnom ambijentu, posebno dekorisanom za ovaj dan, otpočela je postavljanjem cveća i teksta Proklamacije na spomenik Kralju Petru I Oslobodiocu.
Nakon toga, prisutni su se uputili do spomen ploče gde je konferansije, portparol GO Kruševac dr Ivan Petrović otvorio svečanost pozdravnim govorom i najavio obraćanje direktora Specijalne bolnice ''Ribarska Banja'' dr Dušana Šokorca i predsednika GO Kruševac arh Jovice Vujičića.
U kraćem izlaganju direktor je naglasio značaj ovog datuma i ulogu Kraljevskog doma Karađorđević u stvaranju banjskog lečilišta, dok se predsednik GO Kruševac osvrnuo na istorijski kontekst samog događaja i njegovu težinu.
Usledilo je čitanje originalnog teksta Proklamacije od strane člana GO Kruševac Aleksandra Rankovića.
Po čitanju Proklamacije, pročitano je pismo od NJ.K.V.Prestolonaslednika Aleksandra II Karađorđevića. Prestolonaslednik je izrazio žaljenje što lično nije mogao prisustvovati pomenutom događaju koji za njega predstavlja ostvarenje viševekovnog sna našeg naroda, a u daljem tekstu pruža bezrezervnu podršku našim aktivnostima na očuvanju nacionalne istorije i tradicije.
Nešto kasnije, predsednik GO Kruševac u ime Odbora, uručio je svečano pripremljenu kopiju originalnog dokumenta Proklamacije direktoru Specijalne bolnice Ribarska Banja dr Dušanu Šokorcu i zahvalio mu se što je omogućio da se ovaj svečeni trenutak obeleži na primeran način.
Direktor je po završetku protokolarnog dela, sve prisutne pozvao da u banket sali prisustvuju svečanom ručku, koji je protekao u prijatnoj atmosferi, a čulo se i nekoliko zanimljivih predloga vezanih za buduću saradnju Udruženja i Ribarske Banje.
Prilog RTV Kruševac o ovom događaju možete videti na linku:
http://www.youtube.com/watch?v=gLS_MN5bpCs
 
Ceo tekst dokumenta možete pročitati na sledećem linku na Vikipediji, na strani koju su uredili članovi GO Kruševac:
http://sr.wikipedia.org/sr/Proklamacija_o_prisajedinjenju_1913

RPK Kruševac na XIV Sajmu INOCOOP u Zrenjaninu, 29 - 31.08.2013.

RPK Kruševac imala je svoj štand XIV Sajmu inovacija, kooperacija i preduzetništva INOCOOP 2013, na kome je organizovan zajednički nastup privrednika Rasinskog okruga. Privrednici – članice RPK Kruševac, imale su mogućnost besplatnog učešća – predstavljanja na štandu naše komore.
Prvog dana Sajam je posetio predsednik RPK Kruševac, Dragiša Ranković, kao i RTV Kruševac, koji su medijski propratili Sajam i učešće RPK Kruševac i privrednika Rasinskog okruga.
Štand RPK Kruševac bio je dobro posećen sve vreme trajanja sajma, a privrednici čiji su proizvodi izlagani ostvarili su poslovne kontakte.
Na štandu RPK Kruševac predstavili su se sledeći privrednici:

Detaljnije...       

ODRŽAN SASTANAK ČLANOVA GIFT PROJEKTNOG TIMA RPK KRUŠEVAC SA MENADŽEROM PROJEKTA - GLAVNIM PARTNEROM IZ GRČKE

Aleksandra Aleksić i Goran Lapčević, članovi GIFT projektnog time RPK Kruševac, održali su sastanak sa GIFT Projektnim menadžerom, g-djom Eli Papakozma, predstavnikom Ministarstva saobraćaja i veza Grčke, vodećim pšartnerom u projektu GIFT. Ovom prilikom razgovaralo se o aktivnostima realizovanim u radnim paketima 1, 2, 3 i 4, kao i predstojećim aktivnostima u okviru radnih paketa 4 i 5. Sastanak je održan u sredu, 31. jula, u Beogradu. Ovog dana projektni partneri obavili su razgovore i konsultacije sa Kancelarijom za evropske integracije Republike Srbije, koja je savetodavac srpskim učesnicima u projektima u okviru poziva EU SEE.
Da podsetimo, Regionalna privredna komora Kruševac učestvuje u svojstvu partnera na projektu „GIFT – SEE“- Green Intermodal Fright transport. Nosilac ovog projekta je Ministartsvo za saobraćaj i veze Grčke, finansira ga EU kroz program SEE. Projekat traje od aprila 2012. do avgusta 2014. godine.
GIFT teži definisanju inovativne i integrisane transportne mreže za razvoj efikasnih ekoloških transportnih koridora u regionu JIE. GIFT nudi tri glavna inovativna pravca razvoja:
- Identifikaciju ekoloških koridora u regionu i promovisanje tehničke inovacije.
– Razvoj predloga za uspostavljanje regionalnih autoriteta, koji će biti zaduženi za aktivnosti na koridoru, kao što su planiranje, nadzor i poslovanje, carinske procedure, marketing, edukacija, kao i izdavanje ekoloških sertifikata.
– Razvoj ICT alata za planiranje intermodalnog transporta koji će podržati minimalizaciju ekološkog uticaja.
Detaljnije o samom projektu možete videti na yvaničnom sajtu projekta  http://www.gift-project.eu  i   https://www.facebook.com/gift.project.eu .

 

HOTEL JUNIOR*** - KOPAONIK - POSLOVNE MOGUCNOSTI I SARADNJA

Hotel Junior se nalazi na Kopaoniku u turističkom centru Brzeće na idealnih 1100 m nadmorske visine. Tradicionalna gostoljubivost ugostiteljskih radnika, ambijent i usluge čine Hotel Junior centralnim objektom turističke ponude Brzeća. Naš hotel je idealno mesto za održavanje značajnijih poslovnih, svečanih i sportsko - rekreativnih skupova ali i za opuštanje i uživanje u miru i autentičnoj prirodi.
Poslovne mogucnosti i saradnja: U okviru kongresnog centra nalaze se tri sale: "Atina", kapaciteta do 180 mesta i dve manje "Platon" i "Tesla", kapaciteta do 60 mesta. Kapaciteti i multifunkcionalnost ovih sala omogućavaju organizaciju kongresa, konferencija, prezentacija, seminara, simpozijuma i drugih vrsta događaja.
Sale raspolažu kompletnom elektronskom opremom (flipchart, projektor, video beam, internet konekcija).

                                   http://www.juniorhotel.rs         Prospekt - pdf 

ZAVRŠEN TREĆI IZVEŠTAJNI PERIOD PROJEKTA GIFT

Regionalna privredna komora Kruševac učestvuje u svojstvu partnera na projektu „GIFT – SEE“- Green Intermodal Fright transport. Nosilac ovog projekta je Ministartsvo za saobraćaj i veze Grčke, finansira ga EU kroz program SEE. Projekat traje od aprila 2012. do avgusta 2014. godine.
Projekat je uspešno okončao aktivnosti u trećem izveštajnom periodu i od juna 2013. godine ušao u  izveštajni period 4.

Aktivnosti projekta su u toku, tako da RPK Kruševac, srpski projektni partner, aktivno saradje sa svim glavnim akterima u oblasti intermodalno, rečnog i teretnog transporta.
Kako bi rezultati i aktivnosti šrojekta bili vidjivi što širem auditorijumu, informacije vezano za projekat GIFT mogu se pogledati na zvaničnom sajtu projekta www.gift-project.eu

Inače, RPK Kruševac aktivno saradjuje sa projektnim partnerima na objavljivanju dokumenata na srpskom jeziku, kao i što većoj vidljivosti projekta.
 

ODRŽANO predavanje na temu MINI HIDROELEKTRANE  I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE,  03.07.2013, 11 časova, RPK KRUŠEVAC

Regionalna privredna komora  Kruševac  organizovala je predavanje- okrugli sto na temu: MINI HIDROELEKTRANE  I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 03.jula  sa početkom u 11 časova .

U cilju afirmacije i potpunijeg informisanja privrednika i kompetentnih institucija sa područja RPK Kruševac o novim merama, aktivnostima i uslovima podsticaja u oblasti upotrebe obnovljivih izvora energije, održana je prezentacija mera za stavranje povoljnijeg investicionog ambijenta u ovoj oblasti. U Srbiji, u ukupnoj strukturi potrošnje energije na godišnjem nivou, obnovljivi izvori energije učestvuju sa oko 21%, a postavljen je cilj da se do 2020. godine ovaj procenat uveća do 27%. Kompletan pregled propisa i mera koji se odnose na upotrebu obnovljivih izvora energije možete pogledati na linku: http://www.merz.gov.rs/cir/dokumenti-list/7/127

Detaljnije...

DANI TRANSPORTA DUNASKe REGIJe 2013, 03.10.2013, BEOGrad

3. oktobra 2013. godine u Beogradu će biti održani Dani transporta dunavske regije. Nekoliko glavnih stakeholdera, kao i Evropska komisija i Evripski Parlament, pozvani su da diskusutuju o značaju transporta za budući razvoj dunavske makro regije

Ovaj događaj je značajan i sa aspekta projekta „GIFT – SEE“- Green Intermodal Fright transport, gde  Regionalna privredna komora Kruševac učestvuje u svojstvu projektnog partnera iz Srbije. Nosilac ovog projekta je Ministartsvo za saobraćaj i veze Grčke, finansira ga EU kroz program SEE. Projekat traje od marta 2012. do avgusta 2014. godine.
GIFT teži definisanju inovativne i integrisane transportne mreže za razvoj efikasnih ekoloških transportnih koridora u regionu JIE. GIFT nudi tri glavna inovativna pravca razvoja:
- Identifikaciju ekoloških koridora u regionu i promovisanje tehničke inovacije.
– Razvoj predloga za uspostavljanje regionalnih autoriteta, koji će biti zaduženi za aktivnosti na koridoru, kao što su planiranje, nadzor i poslovanje, carinske procedure, marketing, edukacija, kao i izdavanje ekoloških sertifikata.
– Razvoj ICT alata za planiranje intermodalnog transporta koji će podržati minimalizaciju ekološkog uticaja.

Detaljnije o ovom dešavanju pogledajte na http://groupspaces.com/MobilityRail-Road-Air/item/436267

Poseta državno-privredne delegacije Ruske Federacije Rasinskom okrugu,
29. jun 2013. godine

Državno-privredna delegacija Ruske Federacije posetila je Kruševac 29.06. 2013. godine.
Regionalna privredna komora Kruševac je u saradnji sa Rasinskim upravnim okrugom organizovala Poslovni sastanak sa državno-privrednom delegacije Ruske Fedearacije. Sastanku je prisustvovao Aleksandar Gregorovič Bezručenko, predsednik Privredne komore Elektrostala, Durnov Vječoslov Viktorovič, zamenik predsednika Izvršnog komiteta, načelnik Upravnog okruga Rasinkog okruga Branislav Vesić, predsednik Regionalne privredne komore Kruševac Dragiša Ranković, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Predrag Marković, direktor 14. oktobra Dragi Nestorović i direktor fabrike eksploziva Trajal korporacije Nenad Isailović.
Na sastanku su predstvaljeni potencijali Rasinskog okruga kao i potencijali moskovske oblasti Elektrostala. Predsednici privrednih komore Elektrostala i Kruševca su razmenili iskustva poslovanja komorskih sistama u Rusiji i Srbiji. Predstavljena je prezentacija privrede Rasinskog okruga gostima iz Rusije.
Zaključeno je da je ovaj sastanak prvi korak u uspostavljanju privrednih veza našeg regiona sa regionom Eletrostala.

Dan integrisanih rešenja u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, 25.06.2013. godine

Kompanija "Logo" organizovala je 25. juna 2013. godine događaj Dan integrisanih rešenja u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac. Ovaj stari pomoravski grad je prvi u nizu gradova koje će kompanija "Logo" posetiti ove godine, upravo zbog naglog razvitka koji je u prethodnom periodu doživeo.
Kako je navela kompanija "Logo" u saopštenju, cilj ovakvog događaja je bilo upoznavanje privrednika i institucija iz ovog regiona sa najnovijim tehnološkim dostignućima iz domena zelenih tehnologija, IP telefonije i tehničko-bezbedonosnih sistema.
Osim prezentacionog dela, događaj je imao i praktičnu radionicu gde su posetioci mogli na licu mesta da konsultuju "Logo" inženjere u pogledu tehnoloških pristupa i rešenja koja su ih zanimala. Takođe, ideja ovog skupa je bila da se okupljanja ove prirode pomere iz Beograda ka drugim srpskim gradovima i na taj način doprinese boljoj i bržoj diseminaciji poslednjih tehnoloških trendova.
Kao kompanija sa impresivnim referencama u kruševačkoj opštini, "Logo" je i ranije bio poznat privrednicima i institucijama iz ovog kraja, te je ovaj događaj bio samo još jedan način produbljivanja već postojećih partnerskih odnosa, navedeno je u saopštenju.
"Logo" Dan integrisanih rešenja je otvorio gradonačelnik Kruševca Bratislav Gašić, što je događaju dalo jednu posebnu notu, obzirom na duboke veze ove kompanije i ove stare srpske prestonice. Događaju su prisustvovali i drugi zvaničnici kruševačkih institucija, kao i neki od najuglednijih privrednika tog regiona.

ODRŽAN besplatAn SEMINAR na temu: ELEKTRONSKO POSLOVANJE - PUT U USPEŠNU BUDUĆNOST, RPK Kruševac, 20.06.2913. godine

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac u četvrtak, 20.06.2013. goine u 11 sati, u saradnji sa Kompanijom SAOP doo iz Novog Sada, organizovan je besplatan seminar na temu: ELEKTRONSKO POSLOVANJE - PUT U USPEŠNU BUDUĆNOST.
Cilj skupa je bio upoznavanje sa najnovijim trendovima primena IT tehnologije, gde se računovodstvo, kao i mnogi drugi poslovni procesi, orijentisalo na internet kao resurs. Prisutni su saznali kako da povećaju sopstvenu konkurentnost, smanje troškove i prošire broj klijenata.
Kako u današnjim tržišnim uslovima preživeti bez e-poslovanja? Odgovor je jednostavan: praktično nemoguće! Na tržištu je sve više i više malih i mikro preduzeća koja su sve zahtevnija i žele da imaju uvid u sve podatke i celokupno poslovanje. Sve firme se moraju mnogo brže prilagođavati tržištu, nego što je to bilo u prošlosti. Stoga su aktuelne informacije od suštinskog značaja.
Predavači su bili Darko Stojanović Savetnik SAOP-a i Dejan Kontić Savetnik SAOP-a Prezentacijom i praktičnim primerom pokušali su da prisutnima objasne bolje strane ovakvog vida poslovanja. Sastanku je prisustvovao i generalni direktor SAOP-a Aleksandar Boršo.
Na seminaru je bilo oko 19 prisutnih privrednika iz Rasinskog okruga pretežno knjigovodstvenih agencija.

ODRZAN Kurs za samostalnog računovodju 15. april - 24. jun 2013. godine - sledeci ciklus od oktobra 2013. godine

Regionalna privredna komora Kruševac u saradnji sa SAOP doo Novi Sad, realizovala je prvi kurs pod nazivom Kurs za samostalnog računovodju. U periodu 15. april - 24. jun 2013. godine, prva grupa polaznika odslušala je predavanje iz oblasti računovodstva kroz 52 teorijska časa i 16 časova praktične nastave. Polaznici su stečenim znanjem dobili pravo na dodelu sertifikata - uspešno završenog Kursa za samostalnog računovodju.
Od septembra meseca 2013. godine planiran je nastavak kursa i učešće novih polaznika, a poziv za prijavljivanje je otvoren do formiranja grupe, a najkasnije do 20. septembra 2013. godine.
Osobe za kontakt u RPK Kruševac: Ljiljana Veljković i Marija Vesković, 037 441 128, 037 441 280, 037 418 520.

ODRŽAN seminar na temu "Jačanje individualnog i profesionalnog integriteta", 18.06.2013. godine, RPK Kruševac

Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije, organizovala je jednodnevni seminar na temu "Jačanje individualnog i profesionalnog integriteta", 18. juna 2013. godine u prostorijama komore u Kruševcu, Balkanska 63, 4. sprat.
Problem korupcije u društvu je veliki, a tema borbe protiv korupcije žarišna. Regionalna privredna komora Kruševac aktivno se uključila u rešavanje ovog problema tako što se obratila Agenciji za borbu protiv korupcije da u Kruševcu organizuje seminar iz svog programa obuka koji za cilj ima podizanje antikorupcijske svesti.
Ciljevi ovog seminara su:
- upoznavanje sa pojmovima korupcije, integriteta, etike i morala;
- upoznavanje sa mehanizmima za sprečavanje korupcije;
- promišljanje o modelima za rešavanje etičkih dilema i osvešćivanje o važnosti etičkih pitanja u borbi protiv korupcije;
- upoznavanje sa pojmom sukoba interesa, prepoznavanje sukoba interesa u radnom okruženju i mehanizmima za upravljanje sukobom interesa;
- upoznavanje sa važnošću uvođenja i primene etičkih kodeksa, njihova funkcija, elementi i način izrade.

NAJAVA: serijA edukativnih treninga - poslovna komunikacija

U svetu poslovanja, jedan od ključeva njegove uspešnosti jeste i dobra poslovna komunikacija, pored obaveznog kvaliteta proizvoda.
Kako ćemo da komuniciramo u svetu biznisa, ako ne govorimo istim jezikom.
Jezik koji se u svetu najviše koristi u sferi poslovnih transakcija, jeste upravo engleski jezik.
Stoga Vas Komora Kruševac poziva da se pridružite seriji edukativnih treninga apropo upoznavanja sa terminima poslovnog engleskog jezika. No, na tim treninzima, neće biti govora samo o terminima, već o poslovanju uopšte, sa fokusom na poslovanje na stranom jeziku, što i jeste najbitnije prilikom izlaska na strana tržišta, i prilikom BtoB susreta.
Zainteresovani mogu se prijaviti putem telefona 441-128, 065-90-42-618 ili putem e-mail adrese:
zora.mitrovic@komora.net

Poziv za saradnju

VESTI PROJEKTA GIFT i na srpkom jeziku

Regionalna privredna komora Kruševac učestvuje u svojstvu partnera na projektu „GIFT – SEE“- Green Intermodal Fright transport. Nosilac ovog projekta je Ministartsvo za saobraćaj i veze Grčke, finansira ga EU kroz program SEE. Projekat traje od aprila 2012. do avgusta 2014. godine.
Aktivnosti projekta su u toku, tako da RPK Kruševac, srpski projektni partner, aktivno saradje sa svim glavnim akterima u oblasti intermodalno, rečnog i teretnog transporta.
Kako bi rezultati i aktivnosti šrojekta bili vidjivi što širem auditorijumu, izradjen je NEWSLETTER projekta, koji možete pogledati i na srpskom jeziku na sledećem linku:

http://www.gift-project.eu/index.php/sr/download
Vesti su izradjene na jezicima svih projektnih partnera, a opisuju cilj i misiju projekta, kao i aktivnosti, dešavanja i aktuelnosti vezano za realizaciju projekta.

Inače, RPK Kruševac aktivno saradjuje sa projektnim partnerima na oblavljivanju dokumenata na srpskom jeziku, kao i što većoj vidljivosti projekta.

Detaljnije na http://www.gift-project.eu

ODRŽANA Prezentacija i okrugli sto na temu "finansiranje razvoja malih i srednjih preduzeća: ključna pitanja i preporuke za srbiju", rpk kruševac, 22.05.2013. u 11.00 sati

Regionalna privredna komora Kruševac imala je veliko zadovoljstvo što je u njenim prostorijama i u Rasinskom okrugu održan jedan od okruglih stolova na temu "Finansiranje razvoja malih i srednjih preduzeća: ključna pitanja i preporuke za Srbiju", a sve u cilju uključivanja privrednika u izradu Strategije razvoja MSPP sektora za period 2014 - 2019.
U
 organizaciji USAID / BEP (Projekta za bolje poslovanje, Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije i Odbora za MSPD i preduzetnika i Odbpra za sistemska pitanja i ekon. odnose sa inostransvom Regionalne privredne komore Kruševac, u sredu, 22. maja, u RPK Kruševac održani su prezentacija i okrugli sto na temu "Finansiranje razvoja malih i srednjih preduzeća: ključna pitanja i preporuke za Srbiju", sa ciljem da se privrednici, preduzetnici, udruženja i predstavnici gradskih i loklanih uprava upoznaju sa predloženim reformama za unapređenje finansiranja rasta MSP sektora i da se prikupe značajne informacije kako bi se adekvatno definisala nova Strategija razvoja MSPi uspostavila efikasnija saradnja i viši nivo dijaloga sa Vladom Srbije. Tom prilikom prezentovani su rezultati detaljne Studije o finansiranju rasta malih i srednjih preduzeća, kao i "Knjiga pitanja i preporuka za Srbiju" koju su prirpemili predstavnici USAID BEP Projekta na osnovu održanih razgovora širom Srbije, anketa koje su obuhvatila više stotina firmi, podataka iz APRa, razgovora, dijaloga.

Detaljnije...

ODRŽANA prezentacijA na temu „Društveno odgovorno poslovanje“, RPK Kruševac, 21.05.2013. u 11.00 sati

Dovoljno je reći: fer/etičko poslovanje, kvalitet proizvoda, pošteni marketing, fer cenovna politika, zaštita potrošača, korektne plate u odnosu na radno angažovanje, zaštita okoline, ulaganje u filantropske aktivnosti.
To je modus društveno odgovornog poslovanja, i naravno, istraživački razvoj same tematike dovodi do proširenja pojmova.
Ovo je samo segment uspešnog izlaganja na temu „Društveno odgovorno poslovanje“, održanog u Komori Kruševac, 21.05.2103. godine.
Predavači su bili mr Dušan Stokić, član tima za DOP u Komori Srbije, Sanja Bunić, iz Centra za kvalitet u PKS, i kao primer dobre prakse iz ove oblasti, Dragana Marković, predstavnik Henkela za Srbiju.
Prezentaciji su prisustvovali privredni subjekti Rasinskog okruga, predstavnici javnih preduzeća i lokalne samouprave.
Na globalnom nivou postoji osam radnih grupa vezanih za DOP:
-radna grupa za socijalno uključivanje
-za borbu protiv korupcije
-za DOP u bankarstvu i finansijama
-za edukaciju i razvoj DOP-a
-za životnu sredinu
-za medije
-za podršku u vanrednim situacijama
-za radna prava.

ODRŽANA PREZENTACIJA projekta WeBPSSF EBRD za odobravanje dugoročnih  investICIONIH  kredita u povećanju konkuretnosti, 16.05.2013, RPK KRUSEVAC

Predstavnicima malih i srednjih preduzeca i preduzetnika Rasinskog okruga je 16. maja 2013. godine u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac predstavljen projekat Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za odobravanje dugorocnih investicionih kredita u povecanju konkurentnosti. Radi se o kreditnoj liniji od 30 miliona evra, koju zajedno sa podsticajnom donacijom EU u visini od 10 do 20 odsto, obezbedjuje EBRD. Projekat podsticanja razvoja privatnog sektora za zapadni Balkan (WeBPSF) podrazumeva odobravanje kredita preko tri komercijalne banke u Srbiji - UniCredit, Banke Intesa i Societe Generala banke. Kako je navela finansijski ekspert projekta Ljiljana Brdarevic, krediti su namenjeni iskljucivo za ulaganja u osnovna sredstva, a ne u obrtni kapital ili refinansiranje, sa ciljem unapredjenja kvaliteta i sigurnosti proizvoda, bezbednosti na radu i zastite zivotne sredine. EBRD je svim MSPD, koji su učesnici u Projektu, obezbedila besplatnu pomoć konsultanata koja obuhvata pripremu: izveštaja o usaglašenosti sa propisima, plan usklađivanja, plana investiranja i kreditnog zahteva.
Prisutne je pozdravio i dao uvodnu reč predsednik RPK Kruševac, Dragiša Ranković, nakon čega je reč preuzeo moderator skupa i koordinator MPSD i preduzetnika Privredne komore Srbije, dr Aleksandar Gračanac, koji se osvrnuo na stanje MSPP sektora u zemlji, kao i kakve sve koristi ovaj sektor moze očekivati od predstavljenog programa EBRD.
Program su prezentovali ekperti WeBPSSF-a g-dja Ljiljana Brdarevic i g-dja Ivana Armacki, a privrednicima su se obratili i bili na raspolaganju za pitanja i razjasnjenja i predstavnici banaka koje učestvuju u programu. Prezentaciji je prisustvovalo oko tridesetpet privrednika Rasinkog okruga.

 INFO O PROJEKTU   FORMULAR - UPITNIK    WEB STRANA PROJEKTA

Informacije o ovom desavanju mogu se videti i na web stranici Evropske komisije - Nedelja MSP http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/

rpk kruševac uzela učešće u radionici skiciranja kariJerne mape za srednjoškolce, 14.05.2013. godine

Kruševački srednjoškolci su u Centru za stručno usavršavanje imali prilike da osmisle, isplaniraju i doslovno skiciraju svoju karijeru kroz različite radionice u okviru treninga profesionalne orijentacije. Pomenuti trening organizovan je od strane kruševačke Kancelarije za mlade, a u okviru projekta Profesionalna orijentacija koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvom omladine i sporta, sa ciljem da mladi dobiju prave informacije koje će im pomoći da donesu odluku o karijeri.
Drugog dana treninga, na osnovu interesovanja većine učesnika/ca, organizovan je realni susret sa ekonomistkinjom. Aleksandrom Aleksić, sekretarkom Odbora za sistemska pitanja i odnose sa inostranstvom u Regionalnoj privrednoj komori, koja je pričala prisutnima o svom poslu, odgovarajući na pitanja zainteresovanih o aktivnostima koje obavlja, pravljenju balansa između posla i privatnog života i značaju celoživotnog učenja. Aleksandra je savetovala prisutne da saslušaju savete roditelja i prijatelja, informišu se o deficitarnim zanimanjima na tržištu rada, ali da se na kraju, kada donose odluku ipak okrenu sebi i upišu fakultet koji je u skladu sa njihovim interesovanjima jer će ih entuzijazam odvesti do uspeha.
„Trudite se da radite najbolje što možete u svakom trenutku“, poručila je Aleksandra Aleksić dodajući da je Regionalna privredna komora otvorena za organizaciju realnih susreta i povezivanje zainteresovanih mladih i predstavnika zanimanja iz sektora privrede.
Detaljnije na
http://037ks.com/2013/05/krusevacki-srednjoskolci-skicirali-svoje-karijerne-mape/

(Deo članka preuzet sa www.037ks.com, autor: Adrijana Milosavljević)

Informacije o ovom desavanju mogu se videti i na web stranici Evropske komisije - Nedelja MSP http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/

Proširena sednica Odbora za privatizaciju i restrukturiranje RPK Kruševac - utorak, 14.05.2013.godine u 11 casova - predavanje na temu finansijsko restrukturiranje (prednosti i mogucnosti)

Uz poziv za sednicu članovi Odbor za restrukturiranje i privatizaciju dobili su aktuelna privredna kretanja Rasinskog okruga. Marija Vesković, saranik u centru za ekonomiju i informatiku RPK Kruševac, je prisutnim članovima odbora i predstavnicim privrede prezentovala privredna kretanja Rasinskog okruga. Prisutni su se upoznali sa privrenim ambijentom Rasinskog okruga, industrijskom prozvodnjom, spoljnotrgovinskom razmenom, prosečnim zaradama, podacima o zaposlenosti i nezaposlenosti i izveštajem o privatizaciji.
Sednici Odbora za restrukturiranje i privatizaciju Regionalne privredne komore Kruševac prisustvovala je Nermina Ljubić direktorica Centra za usluge i posredovanje Privredne komore Srbije, koja je prezentovala aktivnosti Centra za usluge i posredovanje i govorila o Sporazumnom finansijskom restrukturiranju, ulozi Privredene komore Srbije u istom.
Neophodana je pomoć svim privrednim društvima u restrukturiranju. Očekuje da će Komore biti glavni pokretači inicijativa za pomoć privrednim društvima koja se nalaze u procesu restrukturiranja. U daljoj diskusiji je izneto da je Fabrici ulja je najveći problem nefleksibilnost banki kod davanja mogućnosti za otplatu kredita, dok je HI Župi najneophodnija pomoć u vidu finsijskih sredstava za pokretanje prozvodnje.

Detaljnije...

PROJEKaT GIFT SEE ULAZI U DRUGU GODINU AKTIVNOSTI

Projekat „GIFT – SEE“- Green Intermodal Fright transport, gde  Regionalna privredna komora Kruševac učestvuje u svojstvu projektnog partnera iz Srbije, ušao je drugu godinu realzacije. Nosilac ovog projekta je Ministartsvo za saobraćaj i veze Grčke, finansira ga EU kroz program SEE. Projekat traje od marta 2012. do avgusta 2014. godine.
Nakon uspešne finalizacije aktivnosti iz paketa 3 (mapiranje i analiza trenutnog stanja u transportnoj mreži), sada se aktivnije pristupa paketima 4 i 5, koji obuhvataju radionice za ciljne grupe u pojednim zemljama - projektnim partnerima, kao i konkretne predloge reformi i platformi.
GIFT teži definisanju inovativne i integrisane transportne mreže za razvoj efikasnih ekoloških transportnih koridora u regionu JIE. GIFT nudi tri glavna inovativna pravca razvoja:
- Identifikaciju ekoloških koridora u regionu i promovisanje tehničke inovacije.
– Razvoj predloga za uspostavljanje regionalnih autoriteta, koji će biti zaduženi za aktivnosti na koridoru, kao što su planiranje, nadzor i poslovanje, carinske procedure, marketing, edukacija, kao i izdavanje ekoloških sertifikata.
– Razvoj ICT alata za planiranje intermodalnog transporta koji će podržati minimalizaciju ekološkog uticaja.

GIFT konzorcijum zastupa značajnu geografsku površinu regiona JIE (balkansku regiju, crnomorsku regiju, jadransku regiju, dunavsku regiju), gde je teretni transport dominantan sektor i ključni faktor konkurentnosti regiona. Struktura GIFT partnerstva i plan rada osiguravaju aktivno uključivanje svih ključnih stejkholdera i ciljne grupe. U stejkholdere spadaju glavni kreatori propisa, kao i ključni operateri transporta. Ciljna grupa obuhvata lučke operatere, špeditere, firme i udruženja koja se bave logistikom i transportom, privredne komore i industrijska udruženja, MSP i velike kompanije, železnička udruženja, operatere kombinovanog transporta, operatere železničkog i drumskog transporta, operatere intermodalnih terminala i operatere unutrašnjeg vodnog transporta. Aktivno učešće stejkoldera i ciljne grupe u realizaciji projekta predvidjeno je i osigurano projektnim aktivnostima

Inače, RPK Kruševac aktivno saradjuje sa projektnim partnerima na oblavljivanju dokumenata na srpskom jeziku, kao i što većoj vidljivosti projekta.
Zvanični posmatrač projekta GIFT u Srbiji je Ministarstvo saobraćaja Srbije

Detaljnije na http://www.gift-project.eu  i   https://www.facebook.com/gift.project.eu

OBELEŽEN DAN DEVOJČICA U KRUŠEVCU - realni susreti devojčica sa svetom rada 25.04.2013. godine

Veliko nam je zadovoljstvo što je Regionalna privredna komora Kruševac, po drugi put za redom, bila uključena u realiaciju manifestacije „Dan Devojčica“ u Kruševcu u svojstvu koordinatora privrednica – učesnica, naravno sa koordinatorom za Srbiju Udruženjem poslovnih žena, kao i što se veliki broj firmi i preduzetnica odazvao pozivu da učestvuje i pruži devojčicama završnih razreda osnovnih i srednjih škola priliku da se na terenu upoznaju sa svetom rada.
Dan Devojcica 2013 se u Srbiji sprovodi u okviru Realnih susreta u projektu “Profesionalna orijentacija u Srbiji”, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije.
Koordinator manifestacije Dan Devojčica u Srbiji je Udruženje poslovnih žena, a partneri i saradnici na lokalu su Regionalna privredna komora Kruševac (animiranje i koordinacija privrednika), kao i Kancelarija za mlade Kruševac i osnovne škole (koordinacija učenica).
Detaljnije...

PROJEKaT GIFT SEE NA FACEBOOK-U

Regionalna privredna komora Kruševac učestvuje u svojstvu partnera na projektu „GIFT – SEE“- Green Intermodal Fright transport. Nosilac ovog projekta je Ministartsvo za saobraćaj i veze Grčke, finansira ga EU kroz program SEE. Projekat traje od marta 2012. do avgusta 2014. godine.
Aktivnosti projekta se, zahvaljujući naporima projektnih partnera, mogu pratiti na zvaničnom sajtu projekta http://www.gift-project.eu, a od sada i na zvaničnoj Facebook strani https://www.facebook.com/gift.project.eu
GIFT teži definisanju inovativne i integrisane transportne mreže za razvoj efikasnih ekoloških transportnih koridora u regionu JIE. GIFT nudi tri glavna inovativna pravca razvoja:
- Identifikaciju ekoloških koridora u regionu i promovisanje tehničke inovacije.
– Razvoj predloga za uspostavljanje regionalnih autoriteta, koji će biti zaduženi za aktivnosti na koridoru, kao što su planiranje, nadzor i poslovanje, carinske procedure, marketing, edukacija, kao i izdavanje ekoloških sertifikata.
– Razvoj ICT alata za planiranje intermodalnog transporta koji će podržati minimalizaciju ekološkog uticaja.


GIFT konzorcijum zastupa značajnu geografsku površinu regiona JIE (balkansku regiju, crnomorsku regiju, jadransku regiju, dunavsku regiju), gde je teretni transport dominantan sektor i ključni faktor konkurentnosti regiona.

ODRŽANA prezentacijA Regionalne privredne komore Kruševac u cilju informisanja o trenutno aktuelnim Programima podrške

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održena je prezentacija programa Ministasrtva finansija i privrede, namenjena malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koji vode dvojno knjigovodstvo, u cilju informisanja o trenutno aktuelnim Programima podrške.
Prezentacija - aktuelni Program podrške bzorastućim i inovativnim MSPP
Prezentacija - najava Programa podrske za nabavku opreme

Kontakt u RPK Kruševac: Ljiljana Veljković (ljiljana.veljkovic@komora.net) i Dušica Vukčević Stojiljković (dusica.vukcevic@komora.net) , 037 441 128, 418 520

Poziv firmama za ucesce u programu “Profesionalna orijentacija u Srbiji”

Pozivamo Vas da uzmete ucesce u programu “Profesionalna orijentacija u Srbiji”, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije.
Počev od školske 2011/12. godine u školama u Srbiji, pa i u našem Okrugu, realizuje se projekat  „Profesionalna orjentacija u Srbiji“.

U školi se planski realizuju prva tri modula, a za realizaciju realnih susreta je potrebna podrška provrednih subjekata, ustanova, institucija, koji ce svojim ukljucivanjem i ovakvim drustveno odgovornom poslovanjem doprineti stvaranju potrebnih kadrova. Posle završenog modula realnih susreta, očekivani ishod je da učenici lakše dođu do sopstvene odluke o zanimanju, na osnovu svojih sposobnosti, mogućnosti i uslova.

Vas  vidimo kao dragocenog i ključnog saradnika u izgradnji mreže partnera u oblasti profesionalne orijentacije u lokalnoj zajednici. 

Detaljnije... 

ODRŽANA PREZENTACIJA ProgramA SIEPE ZA podsticanja konkurentnosti i internacionalizacije srpske privrede - SIEPA, 20.03.2013, RPK KRUSEVAC

Regionalna privredna komora Kruševac je u saradnji sa SIEPOM (Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije),  u sredu, 20.03.2013. godine,  sa početkom u 11.00 časova, u sali za sastanke RPK Kruševac, organizovala prezetaciju programa za 2013. godinu PODSTICAJ KONKURENTNOSTI I INTERNACIONALIZACIJE SRPSKE PRIVREDE“.
U cilju jačanja međunarodne konkurentnosti srpske privrede, Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) osmu godinu za redom dodeljuje bespovratna finansijska sredstava za finansiranje aktivnosti koje doprinose povećanju izvoza iz Republike Srbije.
Do sada je objavljeno trinaest poziva i sredstva su odobrena za više od 1400 privrednih subjekata, odnosno dodeljeno je oko 544 miliona dinara.
Četrnaesti javni poziv za za dodelu bespovratnih sredstava izvoznicima raspisan je 25. marta 2013. godine, i biće otvoren do
26. aprila.
Predstavnici
SIEPE su u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Kruševac organizovali prezentaciju pomenutog programa, koja je imala za cilj informisanje predstavnika privrede o raspisanom pozivu, kao i uslovima i načinu na koji se konkuriše za dobijanje finansijske podrške kroz Program podsticanja konkurentnosti i internacionalizacije srpske privrede”.
Ove godine, podsticaji su namenjeni:
•           pojedinačnim privrednim subjektima:

-           izvoznicima

-           izvoznicima početnicima

•           poslovnim udruženjima

Prezentaciju su održali predstavnici SIEPE: gospođa Katarina Momčilović Matić, koordinator sektora za promociju izvoza, gospođica Anastasia Akimova, savetnica za promociju izvoza, i gospodin Aleksandar Đorđević, saradnik za strana ulaganja; prezentaciji je prisustvovalo oko 50 predstavnika privrede Rasinskog okruga.
Detaljne informacije o ovom programu, kao i o ostalim vidovima podrške koje nudi SIEPA možete pogledati na siepa.gov.rs  .

Elektronska brosura programa dodele bespovratnih sredstava za izvoznike
Prezentacija svih programa SIEPE sa uslovima konkurisanja

OKRUGLI STO na temu izmena, dopuna i sugestija sledećih akata iz Zakona o turizmu, 18.03.2013, RPK KRUSEVAC

S obzirom da je od donošenja ključnih normativnih akata koji se odnose na minimalno-tehničke uslove i standarde koje moraju da ispunjavaju ugostiteljski objekti, prošlo skoro tri godine, a u cilju njihovog inoviranja i unapređenja, Udruženje za turizam i ugostiteljstvo PKS prihvatilo je inicijativu Ministarstva finansija i privrede - Sektora za turizam da u saradnji sa Regionalnim privrednim komorama Kruševac, Kragujevac i Kraljevo održi OKRUGLI STO na temu izmena, dopuna i sugestija sledećih akata iz Zakona o turizmu:
- Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata, minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata ("Službeni Glasnik RS", broj 48/12),
- Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata ("Službeni Glasnik RS", broj 41/10 i 48/12- dr.pravilnik),
- Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu
("Službeni Glasnik RS", broj 41/10 i 48/12- dr.pravilnik)
-
Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj ("Službeni Glasnik RS", broj 41/10 i 103/10)
Navedene pravilnika možete naći na sajtu Ministarstva finansija i privrede- www.mfp.gov.rs   prezentacija Sektora za turizam .
Okrugli sto
je održan u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac 18.03 2013. sa početkom u 11 časova, a ucestvovalo je oko tridesetak predstavnika turistickog sektora.

ODRŽANA OSMOMARTOVSKA  izloŽbA Centra za zensko preduzetnistvo RPK Krusevac, 07.03.2013. GODINE

U četvrtak, 7. marta 2013. godine u velikoj sali RPK Kruševac održana je Osmomartovska izložba Centra za žensko preduzetništvo Regionalne privredne komore Kruševac.
Članice Centra su na pomenutoj izložbi predstaviti svoje usluge i proizvode iz oblasti etno rukotvorina (drvo, nakit, odeća...), poslastičarstva, proizvoda za domaćinstvo (kecelje, krpe...), sušenog bilja i čajeva i još mnogo toga. Na izložbi su pretstavljene  i usluge koje nude članice Centra. Sam Centar za žensko preduzetništvo postoji godinu i po dana u okviru Regionalne privredne komore Kruševac i okuplja članice sa teritorije Rasinskogo okruga iz redova preduzetnica i vlasnica i mendžarki privrednih društava. Centar ima bazu od oko pedeset stalnih članica, sa stalnom tendencijom proširenja.

Detaljnije...

GODIŠNJA KONFERENCIJA SEE PROGRAMA ZAKAZANA ZA 19. jun u bukureštu

Konferencija "SEE achievements in view of the new programmes in the area" (http://www.seeconference2013.net) biće održana u Bukureštu 19. juna 2013. godine.

Ovom prilikom predstavnici partnerskog konzorcijuma projekta GIFT – SEE“- Green Intermodal Fright transport, gde  Regionalna privredna komora Kruševac učestvuje u svojstvu projektnog partnera iz Srbije, učestvovaće u sesiji 3 "Greener Transport Systems" i tom prilikom predstaviti projekat GIFT, ciljeve, aktivnosti i dosadašnja dostignuća.
Da podsetimo, nosilac ovog projekta je Ministartsvo za saobraćaj i veze Grčke, a finansira ga EU kroz program SEE. GIFT teži definisanju inovativne i integrisane transportne mreže za razvoj efikasnih ekoloških transportnih koridora u regionu JIE. GIFT nudi tri glavna inovativna pravca razvoja:
- Identifikaciju ekoloških koridora u regionu i promovisanje tehničke inovacije.
– Razvoj predloga za uspostavljanje regionalnih autoriteta, koji će biti zaduženi za aktivnosti na koridoru, kao što su planiranje, nadzor i poslovanje, carinske procedure, marketing, edukacija, kao i izdavanje ekoloških sertifikata.
– Razvoj ICT alata za planiranje intermodalnog transporta koji će podržati minimalizaciju ekološkog uticaja.

Detaljnije na http://www.gift-project.eu

ZAJEDNIČKO UČEŠĆE RPK KRUŠEVAC I TO KRUŠEVAC NA 35. Medjunarodnom sajamu turizma u Beogradu, 21 - 24.02.2013. GODINE

Regionalna privredna komora Kruševac je u zajedničkoj saradnji sa Turističkom organizacijom grada Kruševca u periodu od 21.02 do 24.02 učestvovala na 35. Medjunarodnom sajamu turizma u Beogradu gde su predstavljeni turistički proizvodi kako grada Kruševca tako i Rasinskog okruga.
Na 35. Medjunarodnom sajamu turizma se predstavilo oko 1.000 izlagača iz 46 zemalja. Na ceremoniji otvaranja 35. Medjunarodnog sajama turizma, ministar kulture Bratislav Petković je poručio da je Srbija, kao zemlja sa bogatim kulturnim nasledjem, jedna od najprivlačnijih turističkih destinacija u Evropi.

Detaljnije...

ZAVRŠENE AKTIVNISTI U OKVIRU RADNOG PAKETA 3 u PROJEKTU GIFT SEE

Regionalna privredna komora Kruševac učestvuje u svojstvu partnera na projektu „GIFT – SEE“- Green Intermodal Fright transport. Nosilac ovog projekta je Ministartsvo za saobraćaj i veze Grčke, finansira ga EU kroz program SEE. Projekat traje od aprila 2012. do avgusta 2014. godine.
Aktivnosti projekta su u toku, tako da RPK Kruševac, srpski projektni partner, aktivno sartadje sa svim glavnim akterima u oblasti intermodalno, rečnog i teretnog transporta.
Kako bi se ispunio glavni cilj projekta, odrađene se analize vezano za  trenutni status u pogledu transportne mreže, transportne strategije, operacije i zakonske regulative tri izabrana koridora - IV, V i VII. Na temelju rezultata naših istraživanja i analize, izradiće se konkretni i pragmatični predlozi za unapređenje trenutne transportne mreže, kao i za relevantne uredbe kojima će biti promovisan zeleni transport u izabranim koridorima. Analize Mapping of current EU and reginal policies i GIFT TRANSPORT NETWORK CENSUS mogu se pogledati u download sekciji zvaničnog GIFT web sajta: http://www.gift-project.eu/index.php/sr/download

Detaljnije na http://www.gift-project.eu

RPK KRUŠEVAC SPROVODI AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI GIFT SEE PROJEKTA

Regionalna privredna komora Kruševac učestvuje u svojstvu partnera na projektu „GIFT – SEE“- Green Intermodal Fright transport. Nosilac ovog projekta je Ministartsvo za saobraćaj i veze Grčke, finansira ga EU kroz program SEE. Projekat traje od aprila 2012. do avgusta 2014. godine.
Aktivnosti projekta su u toku, tako da RPK Kruševac, srpski projektni partner, aktivno sartadje sa svim glavnim akterima u oblasti intermodalno, rečnog i teretnog transporta.
Kako bi se ispunio glavni cilj projekta, potrebno je oceniti trenutni status u pogledu transportne strategije, operacije i zakonske regulative tri izabrana koridora - IV, V i VII. Na temelju rezultata naših istraživanja i analize, izradiće se konkretni i pragmatični predlozi za unapređenje trenutne transportne mreže, kao i za relevantne uredbe kojima će biti promovisan zeleni transport u izabranim koridorima.
Cilj će biti procjena uticaja predloženih akcija i uredbi u pogledu trajanja putovanja, cene, rizika, emisije gasova CO2.

Aktivnosti i dešavanja vezano za projekat GIFT mogu se pratiti i na srpskom jeziku na zvaničnoj internet strani projekta http://www.gift-project.eu/index.php/sr/
Detaljnije na http://www.gift-project.eu

Uručene nagrade Privredne komore Srbije za 2012. godinu

Za rezultate u proizvodnji, privredjivanju i doprinos unapredjenju privrede Srbije, u svečanom delu zasedanja Skupštine Privredne komore Srbije, uručena je Nagrada PKS za 2012. godinu i to 25 plaketa sa diplomom predstavnicima privrednih društava, 24 plakete sa diplomom i novčane nagrade pojedincima, a dodeljene su i nagrade povodom jubileja, predstavnicima 20 preduzeća. Iz Rasinskog okruga nagrade za iuspeh u poslovanju u 2012. godini dobili su:
- „AROMA 1990“ doo – Kruševac - nagrada Privredne komore Srbije za 2012. godinu dodeljena privrednim društvima - u vidu plakete sa diplomom;
- RADIVOJE TOPLIČANIN, direktor „Tehnokomerc“ – Kruševac - nagrada PKS pojedincima, u vidu plakete sa diplomom i novčane nagrade;
- SANjA KNEŽEVIĆ, vlasnik Etno sela „Latkovac“ – Latkovac - nagrada PKS pojedincima, u vidu plakete sa diplomom i novčane nagrade;
- „HENKEL“ - Kruševac - Jubilarna nagrada Privredne komore Srbije za 10 godina uspešnog poslovanja u Srbiji.
U ime nagradjenih, direktor JKP „Gradske pijace“ Beograd Predrag Veinović i generalna direktorka „Farmalogista“ Silvana Džudžević izrazili su zahvalnost što je nacionalna asocijacija srpske privrede prepoznala kvalitet i rezultate privrednih društava i pojedinaca, kao i nadu da će poslovna 2013. godina biti uspešnija od godine koja je na izmaku.

RPK KRUŠEVAC SPROVODI AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI GIFT SEE PROJEKTA - Mapping of current EU and reginal policies

Regionalna privredna komora Kruševac učestvuje u svojstvu partnera na projektu „GIFT – SEE“- Green Intermodal Fright transport. Nosilac ovog projekta je Ministartsvo za saobraćaj i veze Grčke, finansira ga EU kroz program SEE. Projekat traje od aprila 2012. do avgusta 2014. godine.
Aktivnosti projekta su u toku, tako da RPK Kruševac, srpski projektni partner, aktivno radi na mapiranju i analizi transportne mreže u Srbiji, sa akcentom na pravni okvir za postojanje ekološkog intermodalnog teretnog transporta.
Ove aktivnosti sprovode se u okviru radnog paketa 3 (WP3) ii obuhvataju sakupljanje i analizu postojeće prabne regulative vezano za transpšort uopšte, intermodalni i rečni teretni transport.
Analiza koja će biti odrađena od strane projektnog partnera RPK Kruševac biće ugražene u šitru analizu Mapping of current EU and reginal policies, koja će obuhvatati sve zemlje učesnice GIFT SEE projekta.

Zvanični posmatrač projekta GIFT u SRbiji je Ministarstvo saobraćaja Srbije

Detaljnije na http://www.gift-project.eu

RPK KRUŠEVAC SPROVODI AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI GIFT SEE PROJEKTA

Regionalna privredna komora Kruševac učestvuje u svojstvu partnera na projektu „GIFT – SEE“- Green Intermodal Fright transport. Nosilac ovog projekta je Ministartsvo za saobraćaj i veze Grčke, finansira ga EU kroz program SEE. Projekat traje od aprila 2012. do avgusta 2014. godine.
Aktivnosti projekta su u toku, tako da RPK Kruševac, srpski projektni partner, aktivno radi na mapiranju i analizi transportne mreže u Srbiji, sa akcentom na ekološki teretni i intermodalni i rečni transport.
Ove aktivnosti sprovode se u okviru radnog paketa 3 (WP3) i za njihovo sprovodjenje kontaktirani su glavni stakeholderi u Srbiji. Analiza odrađena u Srbiji biće deo velike analize GIFT TRANSPORT NETWORK CENSUS, koja će obuhvatiti sve zemlje učesnice GIFT projekta.
GIFT konzorcijum zastupa značajnu geografsku površinu regiona JIE (balkansku regiju, crnomorsku regiju, jadransku regiju, dunavsku regiju), gde je teretni transport dominantan sektor i ključni faktor konkurentnosti regiona. Struktura GIFT partnerstva i plan rada osiguravaju aktivno uključivanje svih ključnih stejkholdera i ciljne grupe. U stejkholdere spadaju glavni kreatori propisa, kao i ključni operateri transporta. Ciljna grupa obuhvata lučke operatere, špeditere, firme i udruženja koja se bave logistikom i transportom, privredne komore i industrijska udruženja, MSP i velike kompanije, železnička udruženja, operatere kombinovanog transporta, operatere železničkog i drumskog transporta, operatere intermodalnih terminala i operatere unutrašnjeg vodnog transporta. Aktivno učešće stejkoldera i ciljne grupe u realizaciji projekta predvidjeno je i osigurano projektnim aktivnostima

Zvanični posmatrač projekta GIFT u SRbiji je Ministarstvo saobraćaja Srbije

Detaljnije na http://www.gift-project.eu

OBELEŽENO DESET GODINA RADA REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE KRUŠEVAC

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac je 18.10.2012. godine obeleženo deset godina rada i postojanja najmladje regionalne privredne komore u Srbiji. Obeležavanju jubileja prisustvovale su brojne zvanice: privrednici Rasinskog okruga, predsednik Privredne komore Srbije sa saradnicima, predsednici regionalnih privrednih komora, načelnik Rasinskog upravnog okruga, gradonačelnik Kruševca sa saradnicima, predsednici opština Rasinskog okruga i drugi cenjeni gosti.
Prisutne je pozdravio predsednik RPK Kruševac, Dragiša Ranković, koje se zahvalio na saradnji i osvrnuo na desetogodišnji period rada i postojanja RPK Kruševac.
Prisutnima se obratio i predsednik Privredne komore Srbije, Miloš Bugarin, koji je govorio o aktuelnim dešavanjima u komorskom sistemu Srbije. Ocenjujući pozitivno rad RPK Kruševac u proteklom periodu, istakao je da RPK Kruševac jeste najmladja komora, što ne umanjuje njen značaj u komorskom sistemu. Govoreći o stanju u privredi, predsednik PKS Miloš Bugarin je naglasio neophodnost dalje saradnje privrede, Vlade Republike Srbije i komorskog sistema u prevazilaženju problema i nalaženja najpovoljnijih rešenja za dalji razvoj privrede, privlačenje stanih investicija i povećanje društvenog proizvoda.

Detaljnije...

RPK KRUŠEVAC - PARTNER NA PROJEKTU GIFT SEE KOJI FINANSIRA EU KROZ SEE PROGRAM

Regionalna privredna komora Kruševac učestvuje u svojstvu partnera na projektu „GIFT – SEE“- Green Intermodal Fright transport. Nosilac ovog projekta je Ministartsvo za saobraćaj i veze Grčke, finansira ga EU kroz program SEE. Projekat traje od aprila 2012. do avgusta 2014. godine.
GIFT teži definisanju inovativne i integrisane transportne mreže za razvoj efikasnih ekoloških transportnih koridora u regionu JIE. GIFT nudi tri glavna inovativna pravca razvoja:
- Identifikaciju ekoloških koridora u regionu i promovisanje tehničke inovacije.
– Razvoj predloga za uspostavljanje regionalnih autoriteta, koji će biti zaduženi za aktivnosti na koridoru, kao što su planiranje, nadzor i poslovanje, carinske procedure, marketing, edukacija, kao i izdavanje ekoloških sertifikata.
– Razvoj ICT alata za planiranje intermodalnog transporta koji će podržati minimalizaciju ekološkog uticaja.
GIFT konzorcijum zastupa značajnu geografsku površinu regiona JIE (balkansku regiju, crnomorsku regiju, jadransku regiju, dunavsku regiju), gde je teretni transport dominantan sektor i ključni faktor konkurentnosti regiona. Struktura GIFT partnerstva i plan rada osiguravaju aktivno uključivanje svih ključnih stejkholdera i ciljne grupe. U stejkholdere spadaju glavni kreatori propisa, kao i ključni operateri transporta. Ciljna grupa obuhvata lučke operatere, špeditere, firme i udruženja koja se bave logistikom i transportom, privredne komore i industrijska udruženja, MSP i velike kompanije, železnička udruženja, operatere kombinovanog transporta, operatere železničkog i drumskog transporta, operatere intermodalnih terminala i operatere unutrašnjeg vodnog transporta. Aktivno učešće stejkoldera i ciljne grupe u realizaciji projekta predvidjeno je i osigurano projektnim aktivnostima

.
Detaljnije...

Portal za povezivanje srpskih i italijanskih firmi zainteresovanih za saradnju

Privredna komora Srbije, u saradnji sa italijanskim partnerima (Unijom italijanskih komora i Privrednom komorom Trsta) realizuje projekat „Jačanje bilateralne saradnje između Srbije i Italije kroz Forum Permanente“ finansiran od strane Ministarstva za proizvodne aktivnosti Italije (Zakon, 84./2001).
Cilj projekta je pružanje informacija relevantnih za poslovanje i poslovno povezivanje srpskih i italijanskih firmi kroz kreiranje on-line platforme na web adresi www.forumserbia.eu, koja nudi i besplatnu registraciju u bazu podataka srpskih i italijanskih firmi, kao i mogućnost pretrage partnera za saradnju.
Registracija se vrši na sledeći način:
Nakon otvaranja linka www.forumserbia.eu, klikom na polje Register sa desne strane, otvara se registracioni formular gde se vrši unos podataka o firmi kao i interesa za saradnju na italijanskom tržištu, u poljima predviđenim za te podatke. Unos podataka se vrši na engleskom jeziku. Poslednji korak u registraciji se vrši klikom na polje Save u dnu stranice.
Detaljnije...

Makroekonomska politika za 2012 godinu i 2012-2016

 IZVOZ SRPSKIH PROIZVODA U ŠVAJCARSKU

Projekat izvoza srpskih proizvoda u Švajcarsku pokrenuo je član Poslovnog saveta dijaspore PKS iz Švajcarske g-din Veselin Ćesarov, koji je član Udruženja metalaca Švajcarske, a ujedno i član Udruženja veleprodavaca Švajcarske. U veze sa ovim, u prilogu senalazi upitnik za popunjavanje.  Ukoliko imate proizvod koji zadovoljava kriterijume za izvoz na švajcarsko tržište, a zainteresovani ste za izvoz, molimo Vas da popunite formular u prilogu i dostavite ga Centru za dijasporu Regionalne privredne komore Krusevac na e-mail krusevac@komora.net

Upitnik