U PKS RPK KRUŠEVAC ORGANIZOVANA PREZENTACIJA RUMUNIJA – IZVOZNO TRŽIŠTE U POTENCIJALU RASTA I PREZNETACIJA 23. MEĐUNARODNOG SAJAMA POLJOPRIVREDE INDAGRA, 17.07.2018.G.

Privredna komora Srbije Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga organizovala je prezentaciju na temu „Rumunija – izvozno tržište u potencijalu rasta“ i preznetaciju 23. Međunarodnog sajama poljoprivrede INDAGRA, koji će se održati u Bukureštu, Rumuniji u periodu od 31.10.2018. do 04.11.2018.godine. Ove dve teme predstavila je prisutnim predstavnicima privrede Rasinskoh okruga direktorka firme Velekspo g-đa Nevenka Velinov.
Kao izvozno tržište, Rumunija zauzima peto mesto kada je u pitanju plasman srpskih proizvoda u 2017.g., čime se Rumunija svrstava u red najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera Srbije. Geografska blizina, niski troškovi prevoza, kao i tradicionalno dobri poslovni odnosi, dobra su pretpostavka za uspešan nastup i dobre poslovne rezultate na ovom tržištu.
Privredna komora Srbije u saradnji sa Velekspom Beograd poziva Vas da uzmete učešće na ovom sajmu.
Ciljna grupa su: prehrambeno – poljoprivredni sektor, proizvodnja poljoprivredne mehanizacije, zaštitnih agrotehničkih sredstava, procesne opreme za prehrambenu industriju, transportnih traka za prehrambeno – poljoprivrednu industriju.

ORGANIZOVANDAN OTVORENIH VRATA ZA PRIVREDNIKE I PREDUZETNIKE RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA“ ZA DRUGI KVARTAL 2018.g., 11.07.2018.g.

Rasinski upravni okrug i Privredna komora Srbije - Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga u okviru redovnih aktivnosti organizovali su susret privrednika i preduzetnika Rasinskog upravnog okruga sa predstavnicima relevantnih institucija, Poreske uprave , inspekcija, pod nazivom „Dan otvоrenih vrata za privredu i preduzetnike Rasinskog okruga“ koji se održao 11.07.2018.g.. za drugi kavrtal 2018.g

 Institucije koje su se bile na raspolaganju privrednicima i preduzetnicima:Republičke inspekcijske službe, Stručna služba Privredne komore Rasinskog upravnog okruga, Gradska uprava Kruševac, Poreska uprava – Filijala Kruševac, Nacionalna služba za zapošljavanje - Filijala Kruševac, Služba za katastar nepokretnosti Kruševac.

 U okviru događaja „Dan otvorenih vrata za privrednike i preduzetnike Rasinskog okruga“ organizovan je sastanak sa menadžmentom „14. oktobra“ Kruševac i predstavnicima republičkih i lokalnih instutucija na čelu sa gradonačelnikom Kruševca i načelnikom Rasinskog upravnog okruga. Teme sastanka bile su: razvojni planovi Kompanije 14. oktobra d.o.o Kruševac, Kadrovi, Saradnja sa lokalnim i republičkim institucijama

OBAVEŠTENjE O ISPITNOM ROKU ZA POLAGANjE ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA

Na osnovu člana 54. Stav 3. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 104/16), člana 48. Stav 1. Tačka 3. Podtačka 1. Statuta Privredne komore Srbije  („Službeni glasnik RS”, broj 39/16) i Odluke o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenje registra profesionalnih upravnika  („Službeni glasnik RS”, broj 64/17 i 46/2018), Privredna komora Srbije objavljuje:

OBAVEŠTENjE O ISPITNOM ROKU ZA

POLAGANjE ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA

 Ispitni rok VII / 2018 za polaganje  ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje

06. septembra 2018. godine, kada će biti održan pismeni deo ispita.

 Prijave se podnose elektronskim putem putem linka https://usluge.pks.rs/portal/prijava-za-polaganje

Ili  poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.

  Rok za podnošenje prijava  sa kompletnom dokumentacijom je 24. avgust 2018. godine

Kontakt osoba u PKS RPK Kruševac je Danijela Miladinović, stručni saradnik za edukaciju T:037 418 520 E:danijela.miladinovic@pks.rs

U PKS RPK KRUŠEVAC ODRŽAN SEMINAR „KAKO BITI USPEŠAN U „HO.RE.CA“ KANALU“, 06.07.2018.G., 12:00 ČASOVA

PKS RPK Rasinskog upravnog okruga i italijanska Elitna akdemija u petak, 06.07.2018.godine sa početkom u 12 organizovali su dvočasovni seminar na temu „HO.RE.CA“. Seminaru je prisustvovalo dvadeset predstavnika ugostiteljskih i smeštajnih privrednih subjekata. O temi „Kako biti uspešan u „HO.RE.CA“ kanalu“ govorili su predstavnici Italijanske elitne akademije. Unutrašnja organizacija, kupci, ekonomsko upravljanje kao i odgovor na pitanje kako se razvijati i rasti prisutnim predstavnicima ugostiteljstva i hotelijerstva koji posluju u Rasinskom okrugu predstavili su Miša Pavlićević, direktor italijanske Elitne akademije i Nenad Petrović, strukovni Ekonomista za turizam i hotelijerstvo.

Tokom seminara učesnici su upoznati sa realnim problemima sa kojima se susreću ugostitelji i hotelijeri danas kao i načinima za njihovo prevazilaženje. Akcenat je stavljen na odliv kadrova, kontrolu troškova i privlačenje gostiju. Pristupajući revolucionarno ovim problemima predstavnici italijanske Elitne akdemije istakli su značaj merenja kapaciteta zaposlenih, metod selekcije, testiranja i obuke zaposlenih u cilju maksimalnog učinka zaposlenih u poslovnoj organizaciji.

U PKS RPK KRUŠEVAC ODRŽANA KONFERENCIJA ZA MEDIJE POVODOM REALIZACIJE STRUČNE PRAKSE STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU U KOMPANIJAMA IZ RASINSKOG OKRUGA I GRADSKOJ UPRAVI KRUŠEVAC, 05.07.2018.G., U 14:00 ČASOVA

U cilju osposobljavanja mladih za rad i primenu teorijskih znanja u praksi, a sa namerom povezivanja obrazovnog sistema i privrede Rasinskog okruga, 2015. godine RPK Kruševac, Gradska uprava Kruševac i privredni subjekti iz Rasinskog okruga potpisali su Sporazum o poslovno – tehničkoj saradnji sa Ekonomskim fakultetetom, Univerziteta u Nišu. 
Kroz poslovnu saradnju potpisnici sporazuma sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Nišu pružili su podršku studentima da znanja i veštine kojima su ovladali na fakultetu primene u praksi. Stručnu praksu, kao vid organizovane pripreme za primenu stečenih teorijskih znanja i savladavanja poslovnih veština, u Gradskoj upravi Kruševac, Fabrici maziva FAM a.d. Kruševac i preduzeću Bramy doo Aleksandrovac, od ponedeljka, 09.07.2018.godine, realizovaće pet studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu.
Tim povodom u PKS RPK Kruševac, odakle je i potekla ova inicijativa, dana 05.07.2018.godine u 14:00 časova organizovana je Konferencija za medije. Učešće na Konferenciji uzeli su: Slavoljub Miljković, vlasnik kompanije Bramy doo Aleksandrovac, Gorica Nikolić Smiljković, izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove i upravljanje rizicima, Dragica Bojković, zamenik načelnika Gradske uprave Kruševac, Zoran Tomić, doktorant na Ekonomskom fakultetu u Nišu, Vanja Damljanović, stručni saradnik za edukaciju u PKS RPK Kruševac i pet studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu.
Tokom Konferencije upućen je poziv privrednim subjektima iz Rasinskog okruga da kroz saradnju sa fakultetima iz Republike Srbije omoguće realizaciju stručne prakse studentima iz Rasinskog okruga. Na taj način doprineće se unapređenju znanja i kompetencija studenata, a kroz mogućnost uspostavljanja radnog odnosa sa studenatima koji su realizovali stručnu praksu u njihovoj poslovnoj organizaciji i odlivu kvalifikovanih kadrova iz Rasinskog okruga.

POZIVDAN OTVORENIH VRATA ZA PRIVREDNIKE I PREDUZETNIKE RASINSKOG OKRUGA“ 11.07.2018.g.

Rasinski upravni okrug i PKS RPK Kruševac u okviru redovnih aktivnosti organizuju susret privrednika i preduzetnika Rasinskog upravnog okruga sa predstavnicima relevantnih institucija, Poreske uprave ,  inspekcija, pod nazivom „Dan otovrenih vrata za privredu i preduzetnike Rasinskog okruga“, koji će se održati 11.07.2018.g.. za drugi kavrtal 2018.g. na sledećim lokacijama i terminima:

·       Republičke inspekcijske službe

Adresa: Balkanska 63, 2 sprat , 37000 Kruševac 14 -15:30 časova

·       Gradska uprava  Kruševac

Adresa: Gazimestanska 1, 37000 kruševac

Inspekcijski poslovi, kancelarija broj 58 – 15:00 časova

Odeljenje za urbanizam i izgradnju, kancelarija broj 68 – 15:00 časova

·       Poreska uprava – Filijala Kruševac

Adresa: Trg Despota Stefana broj 2, 37000 Kruševac

Služba „ Vaš poreznik“, kancelarija broj 1, 11 – 14:00 časova

·       Nacionalna služba za zapošljavanje  - Filijala Kruševac

Adresa: Balkanska 33, 37000  Kruševac

Služba: Subvencije poslodavcima, kancelarija broj 19, 8 – 15:00 časova

Služba: Posredovanje i zapošljavanje, kancelarija broj 10, 8 – 15:00 časova

·      Privredna komora Srbije  - RPK Kruševac

Adresa: Balkanska 63, 4 sprat , 37000 Kruševac, 08 – 16:00 časova

·       Služba za katastar nepokretnosti Kruševac

Adresa: Kosančićeva3, 37000 Kruševac

Kancelarija načelnika Služba za katastar nepokretnosti Kruševac, 12 – 14:00 časova

 

 Pozivamo sve zainteresovane privrednike i preduzetnike da uzmu učešće u „Danu otovrenih vrata za privredu i preduzetnike Rasinskog okruga“ i dobiju konkretne savete i odgovore na sve nedomuice u vezi sa tekućim problemima  sa kojima se suočavaju u svom poslovanju,  a sve u cilju  pružanja podrške za unapređenje i razvoj poslovanja privrednih subjekata.

POZIV NA SEMINAR: „HO.RE.CA“, 06.07.2018. g u 12:00 h PKS RPK KRUŠEVAC

PKS RPK Rasinskog upravnog okruga i Italijanska elitna akdemija u petak, 06.07.2018.godine sa početkom u 12 časova organizuju dvočasovni seminar na temu „HO.RE.CA“.
Seminar je namenjen vlasnicima, direktorima ili menadžerima ugostiteljskih objekta koji se susreću sa izazovima odliva kadrova, kontrolom troškova i privlačenja gostiju.
Teme seminara su:
-Unutrašnja organizacija
-Kupci
-Ekonomsko upravljanje
-Kako se razvijati i rasti
Tokom seminara spoznaćete realne probleme sa kojima se susreću ugostitelji i hotelijeri danas i načine za njihovo prevazilaženje.
Pozivamo Vas da prisustvujete seminaru: „HO.RE.CA“, koji će se održati 06.07.2018.godine u 12:00 časova u sali PKS RPK Kruševac, Balkanska 63/4, 37000 Kruševac. Rok za prijavu je 04.07.2018.godine. Kontakt osoba u PKS RPK Kruševac je Vanja Damljanović, stručni saradnik za edukaciju T:037441 128 E: vanja.damljanovic@pks.rs

 

SVEČANO OTVARANJE PROIZVODNO-ADMINISTRATIVNOG KOMPLEKSA KROMBERG & SCHUBERT, 14.06.2018. G.

Nemačka kompanija KROMBERG & SCHUBERT u Kruševcu, 14.06.2018. g, svečano je otvorila novi proizvodno-administrativni pogon koji se prostire na 23000 kvadratnih metara. Vrpcu su presekli: predsednik Srbije - Aleksandar Vučić, ambasador Nemačke u Srbiji - Aksel Ditman, gradonačelnica Kruševca - Jasmina Palurović, predstavnik kompanije - Željko Matijević i direktor BIA - Bratislav Gašić. Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, obećao je mnogobrojnim okupljenim građanima da će Vlada RS nastaviti da otvara nove fabrike i vratiti nadu u budućnost svima u Kruševcu, Ćićevcu, Varvarinu, Aleksandrovcu, Brusu, Trsteniku, u svakom mestu Rasinskog okruga. Predsednik Republike Srbije poručio je na otvaranju da će Srbija ostati otvorena zemlja za sve koji žele da rade i ulažu u nju. Danas je u kompaniji KROMBERG & SCHUBERT u Kruševcu zaposleno 560 ljudi iz Kruševca i Rasinskog okruga, istakao je predsednik RS, i napomenuo da će u novoj fabrici raditi 2500 ljudi.


Prilog RTV Kruševac: https://www.youtube.com/watch?v=3JNu4l7QY-Y 
Prilog RTS: https://www.youtube.com/watch?v=IhYHgayEN-Q 

12.06.2018. G. U PKS-RPK KRUŠEVAC ODRŽANA SEKCIJA ZA RAČUNOVOĐE

PKS-RPK Kruševac je dana 12.06.2018. g. održala Sekciju za računovođe. Sednicu je otvorila predsednik Sekcije - Stojanka Todosijević. Na dnevnom redu sednice diskutovalo se o primeni Pravilnika o PDV-u, čija primena stupa na snagu od 1. jula 2018. godine. Takođe, na sednici je bilo reči i o tome koliko je dodatnog vremena potrebno da bi se popunio obrazac POPDV. 

PROGRAM DELTA BIZNIS INKUBATORA ZA PODRŠKU RAZVOJA STARTAP IDEJA

PKS RPK Kruševac Vas obaveštava da će se dana 13.juna u Biznis inkubatoru u Kruševcu izvršiti prezentacija programa Delta Biznis inkubatora, koji ima za cilj da podrži razvoj startap ideja iz oblasti u kojima Delta Holding posluje: logistike, distribucije, poljoprivrede i nekretnina.
Delta biznis inkubator je tromesečni program, koji pomaže startapovima da razviju i unaprede svoj proizvod ili uslugu, uz Deltinu podršku u vidu mentorstva, konsultacija, edukacija i finansijske pomoći.
Prijave su otvorene na sajtu https://deltabiznisinkubator.rs/ i traju do 15. juna 2018. g. u ponoć.
Za potvrdu prisustva na prezentaciji programa, neophodno je izvršiti registraciju preko sledećeg linka: https://pr.fo/2KsqMwv .

PKS RPK Kruševac je organizovala posetu Kineskom sajmu „ CHINA SMART EXPO 2018“

PKS Regionalna privredna komora Kruševac, u periodu od 29.05. do 02.06.2018 godine, za članove Regionalne privredne komore Kruševac organizovala je besplatnu posetu Poslovnom sajmu privrede Republike Kine „China Smart Expo 2018“, koji se održao u Budimpešti u periodu od 31.06. - 02.06.2018. 112 predstavnika kompanija iz Rasinskog okruga posetilo je Sajam.
China Smart Expo je sajam organizovan od strane poslovne zone Central Europian Trade and Logistics Cooperatione Zone–CECZ, uz podršku Ministarstva trgovine Republike Kine, sa ciljem da privrednike iz zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope upozna sa kineskom ekonomijom i industrijom. Pružena je mogućnost kompanijama iz Rasinskog okruga da uspostave direktne kontakte sa predstavnicima kineskih kompanija.
China Smart Expo 2018 je ove godine organizovan za internacionalne posetioce i partnere iz MSPP sektora i idealno je mesto za upoznavanje kineske ekonomije i industrije. Ove godine se na sajmu se predstavilo preko 300 izlagača iz 13 privrednih grana i učešće na sajmu su uzele i komapnije iz zemalja Jugoistočne Evrope (Slovačka, Češka, Mađarska, Hrvatska, Rumunija, Slovenija, Ukrajina i Srbija) . Fokus manifestacije je na proizvođačima mehanizacije, automobilske industrije, elektronike, električne opreme, poljoprivrede, prehrambene industrije, metaloprerade, elektroindustrije, informacionih tehnologija, lake industrije, manufakturnog zanatstva i dr. Izlagači su svoje proizvode predstavili na 10.000 m2 izložbenog prostora. U okviru privrednog sajma održane su prvi put ove godine 3 podsajmaske aktivnosti:
Sajam turizma, Sajam edukacije i Sajam sporta. Pokrovitelj Sajma China Smart Expo 2018 je Ministarstvo trgovine Republike Kine.
Privrednici Rasinskog okruga imali su mogućnost da pored sastanaka sa kineskim kompanijama uspostave kontakte i sa predstavnicima kompanija iz Hrvatske, Slovenije, Rumunije, Bugarske, Slovačke, Češke Republike, Bosne i Hercegovine koji su takođe posetili ovogodišnji sajam China Smart EXPO 2018 .
Kompanije iz Rasinskog okruga za vreme boravka u Mađarskoj realizovale su 700 direktnih bilateralnih sastanaka sa kineskim kompanijama.
Sajam su otvorili ambasadori i predstavnici ambasada zemalja Jugoistočne Evrope. U ime Srpske ambasade sajam je otvorio ministar savetnik Oto Kišmarton.
Privredna komora Rasinskog upravnog okruga imala je štand na kome su se predstavili predstavnici Rasinskog okruga: Vino Kalem Velika Drenova, Fruti Komerc Kamenare, Nova Sloga Trstenik, Euroduo Kalem Lazarevac, Bg Produkt Kruševac, Flori Kruševac, PPT Namenska Trstenik. Direktor PKS RPK Kruševac Predrag Vukićević, održao je sastanak sa direktorkom Centraralno logističke zone u Budimpešti Hellen Wang i Lyu Wei, zamenikom generalnog direktora Odeljenja za trgovinu Šan Dong Provincije. Štand privredne komore Rasinskog okruga postio je i kancelar Ambasade Srbije u Budimpešti g-din ministar savetnik Oto Kišmarton.
Direktor PKS RPK Kruševac Predrag Vukićević sa saradnicima profesorima sa Mašinskog Fakulteta u Kraljevu i Visoke Poslovne škole za ekonomiju i menadžment „Prof. Dr Radomir Bojković“ Kruševac, održao je prezentaciju investicionih projekata i lokacija grada Kruševca u Centralno logističkoj zoni u Budimpešti. Više od 100 predstavnika kineskih kompanija, predstavnika institucija Kine imali su priliku da se upoznaju sa investicionim potencijalima u Kruševcu. Predstavljene su investicione lokacije i kineski privrednici i investitori pozvani su da ulažu Kruševac. Održana je i prezentacija projekta Logistički centar u Kruševcu - kao mogućnost za kinesku investiciju.
Za privrednike iz Rasinskog okruga koji nisu bili u mogućnosti da posete sajam u PKS RPK Kruševac organizovani su on line bilateralni susreti. Učešće je uzelo 37 predstavnika kompanija i ostvareno je 222 sastanaka sa predstavnicima kineskih kompanija.
 

ODRŽANI BILATERALNI VIDEO SUSRETI KOMPANIJA IZ KINE I RASINSKOG OKRUGA, PKS-RPK KRUŠEVAC, 01.06.2018. GODINE

PKS - Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga organizovala je bilateralne video susrete sa kineskim kompanijama, koji su održani u sali PKS RPK Kruševac, u četvrtak, 01.06.2018. godine u periodu od 10.00 do 16.00 časova.
U cilju promocije i boljeg povezivanja srpskih i kineskih kompanija, a pod pokroviteljstvom Ministarstva privrede NR Kine, oko 500 kompanija iz Kine, iz oblasti (elektronika i elektrotehnika, poljoprivreda, prehrambena industrija, tekstilna industrija, hemijska industrija, metaloprerađivačka industrija, automobilska industrija, snabdevanje domaćinstava, nekretnine, obnovljivi izvori energije...), preko online konekcije bilo je na raspolaganju za razgovore našim privrednicima.
Na bilateralnim video susretima, zainteresovani privrednici imalo je priliku da održi najmanje po 6 sastanka sa kineskim kompanijama sa kojima su prethodno, uz pomoć PKS RPK Kruševac, zakazali sastanke.
 

ODRŽANA JE SVEČANA DODELA SERTIFIKA POLAZNICIMA OBUKE IZ PROJEKTA „KNJIGOVODSTVOM DO POSLA“ 31.05.2018.G. , PKS RPK KRUŠEVAC

U PKS RPK Kruševac 31. maja 2018. godine održana je svečana dodela sertifkata polaznicima obuke iz projekta KNJIGOVODSTVOM DO POSLA“ Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga je realizovala ovaj projekat u partnerstvu sa KZM Kruševac, a uz podršku programa „ZNANjEM DO POSLA“, koji finansira Švajcarska Agencija za Razvoj i Saradnju, a sprovodi IP Konsa.
Davadeset polaznika je prošlo obuku za rad na poslovima knjigovodstva. Obuka se sastojala iz praktičnog i teoretskog dela. Po završetku obuke polaznici su polagali završni test. Test je uspešno prošlo 18 polaznika kojima su dodeljeni sertifikati .
 

ODRŽANA JE ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA „KNJIGOVODSTVOM DO POSLA“, 28.05.2018.G., PKS RPK KRUŠEVAC

U PKS RPK Kruševac 28. maja 2018. godine održana je završna konferencija projekta „KNJIGOVODSTVOM DO POSLA“. Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga je realizovala ovaj projekat u partnerstvu sa KZM Kruševac, a uz podršku programa „ZNANjEM DO POSLA“, koji finansira Švajcarska Agencija za Razvoj i Saradnju, a sprovodi IP Konsalt.
Projekat je osmišljen tako da se nezaposleni mladi ljudi do trideset godina obučavaju za rad na poslovima knjigovodstva. Cilj projekta je da učesnici programa, posle obuke steknu neophodna znanja, lakše pronađu zaposlenje i time se smanji nezaposlenost ove ciljne grupe.
Dvadeset polaznika je pohađalo obuku za rad na poslovima knjigovodstva.
 

Održana prezentacija investicionih lokacija i projekta grada Kruševca u Budimpešti, 30.05.2018.g u organizaciji PKS RPK Kruševac

U Centralno logističkoj zoni u Budimpešti održana je prezentacija investicionih projekata i lokacija grada Kruševca u organizaciji PKS RPK Kruševac.
Više od 100 predstavnika kineskih kompanija, predstavnika institucija Kine imali su priliku da se upoznaju sa investicionim potencijalima u Kruševcu. Predstavljene su investicione lokacije i kineski privrednici i investitori pozvani su da ulažu Krusevac. Održana je i prezentacija projekta Logistički centar u Kruševcu, kao mogućnost za kinesku investiciju.

 

DRUGI SASTANAK SEKTORSKE RADNE GRUPE STOMATOLOGA U OKVIRU PROGRAMA - ZNANjEM DO POSLA, PKS RPK KRUŠEVAC, 24.05.2018. G

Drugi sastanak sektorske radne grupe stomatologa održan je 24.05.20418. g, u prostorijama PKS RPK Kruševac. Otpočeo je kraćom prezentacijom projekta „Znanjem do posla“, od strane Aleksandra Jovanovića ispred Omladinskog saveta Kruševac. U daljem toku sastanka, prezentovan je projekat „Osmeh za budućnost“. Prezentaciju je vodila Ivana S. Hempfling, menadžer ovog projekta realizovanog u partnerstvu dve stomatološke ordinacije i jedne laboratorije za zubnu tehniku. Projekat je realizovan u proteklih 9 meseci. Jedan od rezultata je da je 10 naših mladih sugrađana prošlo praktični deo obuke za zubne tehničare i na taj način povećalo svoju zapošljivost, te je IP Consult rešio da podrži rad ove sektorske radne grupe u našem gradu.

 

Održan drugi radni sastanak sa predstavnicima Konzulata Republike Mađarske za Centralnu Srbiju u Privrednoj komori Rasinskog upravnog okruga, 22.05.2018.g.

U Privrednoj komori Rasinskog upravnog okruga održan je drugi radni sastanak sa predstavnicima Konzulata Republike Mađarske za Centralnu Srbiju pod rukovodstvom počasnog konzula Prod Dr Milana Radunovića.
Sastanku su prisustvovali: prof. dr Milan Radunović, počasni Konzul Mađarske za Centralnu Srbiju, Attila Galambos, direktor Odeljenja za Zapadni Balkan, Komora za privredu i industriju Mađarske, Predrag Vukićević, direktor PKS RPK Kruševac, Jasmina Palurović, gradonačlenik Kruševca, Branislav Vesić, načelnik Rasinskog upravnog okruga, Miloš Nenezić, generalni direktor Trayal korporacije a.d. Kruševac i predsednik Skupštine PKS i Predrag Lučić, direktor PKS RPK Kragujevac.
U cilju nastavka i operacionalizacije projekata u skladu sa zaključcima sa sastanka održanog 17.04.2018.godine u PKS RPK Kruševac , održan je drugi radni sastanak 22.05.2018.godine
Na sastanku se govorilo o sledećim temama:
- Potencijali za saradnju Rasinskog okruga i Mađarske
Dogovor oko organizovanja Prezentacije Rasinskog okruga u Mađarskoj koja će se održati u septembru 2018.g.
- Projekti Kruševca i Rasinskog okruga
- Obnova saradnje Grada Kruševca sa Sent Andrejom u Mađarskoj
Predstavnici Mađarskog konzulata i direktor odeljenja Komore za Zapadni Balkan imali su prilku da se upoznaju sa proizvodnim programom i poslovanjem Kompanije Trayal Korporacija. Predstavljen je proizvodni program kompanije Trayal korporacija a.d. Kruševac sa posebnim akcentom na sistem protivgradne zaštite u cilju povezivanja sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i Hidrometeorološkog Zavoda Mađarske, Jatrebac Lake Resort i novi projekti Trayal Korporacije u oblasti reciklaže.
 

SASTANAK POVODOM REALIZACIJE DUALNOG OBRAZOVNOG PROFILA – MODNI KROJAČ (POLITEHNIČKA ŠKOLA „MILUTIN MILANKOVIĆ” KRUŠEVAC), PKS RPK KRUŠEVAC, 16.05.2018. GODINE

PKS RPK Kruševac nastavlja aktivnosti na uvođenju modela dualnog obrazovanja u obrazovni sistem Srbije, u cilju obezbeđivanja kadrova koji odgovaraju potrebama privrede. U tom smislu, 16.05.2018. godine održan je sastanak u PKS RPK Kruševac, posvećen obrazovnom profilu – modni krojač (Politehnička škola „Milutin Milanković” Kruševac) koji je prethodne školske godine uveden u sistem dualnog obrazovanja. Sastanku su, pored predstavnika PKS RPK Kruševac, prisustvovali: Zoran Asković, načelnik Školske uprave Kruševac, Nadežda Milovanović, direktorica Politehničke škole „Milutin Milanković” Kruševac, kao i predstavnici tekstilne industrije Rasinskog okruga.
Učenici obrazovnog profila – modni krojač u Politehničkoj školi „Milutin Milanković” Kruševac u prvoj godini imali su praktičnu nastavu u školskoj radionici. Od druge godine ulaze u kompanije, što doprinosi njihovoj stručnosti i većoj mogućnosti da ostanu da rade u svojoj zemlji. Privrednici na ovaj način rešavaju problem deficitarnih kadrova, jer dobijaju stručne kadrove po svojoj meri, kao i mogućnost da prate rad i razvoj učenika u svom radnom prostoru, da sami oblikuju i usavršavaju svoje buduće stručnjake. Na sastanku su precizirani naredni koraci koji u implementaciji dualnog obrazovanja očekuju učesnike ovog procesa.

ODRŽAN DVODNEVNI TRENING OBUKA „JAČANJE KAPACITETA ZADRUGA I UDRUŽENJA POLJOPRIVREDNIKA U REPUBLICI SRBIJI“ PKS RPK KRUŠEVAC, 14. I 15.05.2018.GOD.

U PKS RPK Kruševac 14.i 15.05.2018.god. održan je trening-obuka „Jačanje kapaciteta zadruga i udruženja poljoprivrednika u Republici Srbiji“. Ovaj trening je deo aktivnosti u okviru projekta „Pomoć za trgovinu-podrška razvoju proizvodnih kapaciteta agroindustrijskog sektora u Srbiji“ koji finansira vlada Ruske Federacije, a implamentira ga Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP). Treningu su prisustvovali članovi zadruga i udruženja, kao i poljoprivredni proizvođači koji imaju nameru da se udruže na neki način. Neke od tema koje su obradjene su: prednosti i ograničenja udruživanja, konkurentnost proizvoda, kvalitet i standardi, podsticajna sredstva, itd.

INFO DAN - MBA PROGRAM, 17.05.2018. GODINE, OD 9 DO 16 ČASOVA, SALA 3 PRIVREDNE KOMORE SRBIJE, RESAVSKA 13-15, BEOGRAD

Imajući u vidu potrebe naših članica, Privredna komora Srbije je pokrenula nekoliko inicijativa za izmene i novine u formalnom i neformalnom obrazovanju, a u skladu sa iskazanim potrebama privrede i prepoznatim najboljim praksama u Evropskoj uniji.
Privredna komora Srbije i Poslovna akademija Privredne komore Srbije su nedavno uspostavili saradnju sa MODUL Univerzitetom iz Beča na sprovođenju MBA programa posebno dizajniranog za zaposlene koji žele da unaprede svoja znanja i napreduju u karijeri.
MODUL Univerzitet iz Beča jedan je od vodećih međunarodnih univerziteta u Austriji, u vlasništvu je Privredne komore Beča, koja je najveći organizator privatnog obrazovanja u Austiriji.
Na osnovu saradnje Poslovne akademije Privredne komore Srbije i MODUL Univerziteta studentima je omogućeno da u skladu sa svojim poslovnim obavezama pohađaju deo nastave u Beogradu, a deo u Beču ili Dubaiju i pritom dobiju diplomu prestižog austrijskog privatnog univerziteta.
MBA Program je osmišljen tako da pored jačanja kapaciteta iz opšteg menadžmenta, liderstva, organizacije i poslovanja, u zavisnosti od preferenci studenata nudi mogućnost specijalizacije u više oblasti, kao što su turizam i hotelijerstvo, novi mediji i informacioni menadžment, preduzetništvo i održivi razvoj.
Ovim putem vas pozivamo na info dan na kome će biti predstavljeni detalji MBA programa, a koji će se održati u četvrtak 17. maja 2018. godine u periodu od 9 do 16 časova u sali 3, Privredne komore Srbije, Resavska 13-15 u Beogradu.

REPUBLIČKO TAKMIČENJE UČENIKA MAŠINSKIH ŠKOLA U TEHNIČKOJ ŠKOLI U TRSTENIKU, 11. I 12.05.2018. G.

Ove godine, Tehnička škola u Trsteniku bila je domaćin XXV REPUBLIČKOG TAKMIČENjA učenika mašinskih škola Srbije. Svoje umeće na takmičenju pokazali su sledeći obrazovni profili:
• automehaničar
• bravar
• mehaničar grejne i rashladne tehnike
• operater mašinske obrade (strugar i glodač)
Republičko takmičenje učenika mašinskih škola Srbije održano je 11. i 12. maja 2018. godine u prostorijama Tehničke škole Trstenik.
Svečano otvaranje takmičenja je upriličeno 11.05.2018. g, nakon čega je organizovana izrada testa znanja, a sutradan, 12.05.2018. g, od 09:00 do 15:00 časova, izrada praktičnog rada za sve obrazovne profile odvijala se u prostorijama radionica Tehničke škole u Trsteniku.
Proglašenje pobednika i dodeljivanje nagrada najuspešnijim učenicima i školama održano je 12.05.2018. g, od 16:00 do 18:00 časova.

ODRŽAN SEMINAR NA TEMU: „KAKO NAPRAVITI USPEŠAN BREND I KAKO EFIKASNO RUKOVODITI SARADNICIMA“, PKS RPK KRUŠEVAC, 11.05.2018.G.

PKS RPK Kruševac 11.05.2018.godine organizovala je seminar u saradnji sa Elitnom italijanskom akademijom iz Novog Sada na kome su aktuelne teme koje prate revoluciju u HR sektoru predstavili: Miša Pavićević i Alessandro Bertoldi sa Elitne italijanske akademije Novi Beograd.
„Kako napraviti uspešan brend“ tema je inspirativa za sve kompanije koje se bore da na prezasićenom tržištu nađu svoje mesto i budu jedinstveni. U okviru toga, prisutni predstavnici privrede Rasinskog okruga imali su priliku da se upoznaju sa značajem brenda u stvaranju vrednosti za potrošače, razlozima neuspeha brenda, vrednostima i merenju vrednosti brenda, potrošačima i drugim segmentima u oviru ove teme.
Na seminaru je takođe predstavljena tema „Kako efikasno rukovoditi saradnicima“ i u okviru iste mogućnosti uspešnog upravljanja saradnicima kao i novi pristup procene sposobnosti i kompetencija ljudi koje poslodavac zapošljava i motivacija istih da daju svoj maksimum u radu. Predstavljene su najnovije metode u ispitivanju kapaciteta potencijala zaposlenih što će dati mogućnost poslodavcima da maksimalno iskoriste saradnju sa svojim zaposlenima - Win Win kombinacija kako zaposlenog motivisati da pruži maksimum od sebe.
Elitna italijanska akademija za selekciju, testiranje, obuku i motivaciju menadžera i zaposlenih osnovana je 2015. godine u Firenci. Bavi se ljudskim resursima na jedan nov i revolucionaran način i kompanijama omogućava da, kroz obuku i motivaciju zaposlenih, dobiju maksimum iz svog tima.
Saradnja Restart enterprise-a i Rasinskog okruga je plodonosna. Pompea, tada najveća investicija u Srbiji pre 12 godina je realizovana uz pomoć Enterpris-a. Pored aktivnosti Elite akademije koja se odnosi na obuku menadžera za upravljanje kadrovima, Restart enterprise bavi se privlačenjem stranih investicija. Sa tim u vezi istaakli su da postoji velika zainteresovanost stranih partnera, pre svega italijanskih i najavili aktivnost nastupa na sajmu u Toskani 21.juna kada će predstaviti mogućnost ulaganja u srpsku privredu.
U cilju informisanja privrednika iz Rasinskog okruga o aktuelnostima u oblasti upravljanja ljudskim resursima PKS RPK Kruševac nastaviće saradnju sa Elitnom italijanskom akademijom iz Novog Sada.

BESPLATNA EDUKACIJA ZA UNAPREĐENJE POSLOVANJA UZ PRIMENU DIJAGNOSTIČKOG ALATA BUSINESS LENS, PKS RPK KRUŠEVAC, 09.05.2018.G.

Privredna komora Srbije, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), i Frankfurtska škola za finansije i menadžment organizatori su skupa namenjenog unapređenju poslovanja malih i srednjih preduzeća uz primenu dijagnostičkog alata Business Lens, koji je održan u sredu, 09. maja 2018. godine. Skup, kojem je prisustvovalo 19 učesnica, bio je namenjen ženama u biznisu, vlasnicama, direktoricama ili predstavnicama menadžmenta privrednih društava, koja posluju duže od 6 meseci. Uz pomoć dijagnostičkog alata - Business Lens, učesnice su imale priliku da analiziraju ključne oblasti i steknu bolji uvid u svoje poslovanje.

POSETA PREDSTAVNIKA KOMPANIJE GEORGIAN IMPERIAL WINE IZ GRUZIJE PKS RPK RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA I RASINSKOM OKRUGU

Predstavnici kompanije Georgian Imperial Wine iz Gruzije posetili su 07. i 08.maja 2018.god. PKS RPK Rasinskog upravnog okruga i kompanije u okrugu. Ova kompanija bavi se proizvodnjom ambalaže za vino, rakiju i druge tečnosti od keramike, i njihov cilj je bio da ponude našim vinarima ovu ambalažu a takođe da razgovaraju sa njima o mogućnosti izvoza naših vina u ovoj ambalaži u Kinu, Vijetnam i dr. U PKS RPK Kruševac je održan sastanak sa direktorom Predragom Vukićevićem, a zatim su obavljene posete kompanijama Rubin Kruševac, NOVAMEDEX Kruševac, Vinarija Braća Rajković G.Zleginje, Vinarija Ćosić Vitkovo, Vinarija Ivanović Aleksandrovac i Vinarija Mihajlović Aleksandrovac. Predstavnici kompanije iz Gruzije su vrlo zadovoljni obavljenim razgovorima i očekuju početak saradnje sa kompanijama u Rasinskom okrugu.

DIREKTOR PKS RPK KRUŠEVAC POSETIO OPŠTINU TRSTENIK, 03.05.2018. G.

Predrag Vukićević, direktor PKS RPK Kruševac, 03.05.2018. g. posetio je Opštinu Trstenik, i sa Aleksandrom Ćirićem, predsednikom Opštine Trstenik, razgovarao o mogućnostima saradnje, pre svega u domenu projekata. Istog dana, upriličen je sastanak u Tehničkoj školi u Trsteniku. Ovom sastanku, pored direktora PKS RPK Kruševac i Predraga Simića, direktoraTehničke škole Trstenik, prisustvovali su i predsednik Opštine Trstenik, kao i dr Milomir Mijatović, direktor Visoke tehničke mašinske škole u Trsteniku. Na sastanku je bilo reči o aktivnostima na kojima će učesnici sastanka sarađivati, poput dualnog obrazovanja i predstojećeg Republičkog takmičenja u Tehničkoj školi Trstenik, a gosti su imali priliku da vide učionice i radionice škole.

„Kako napraviti uspešan brend i kako efikasno rukovoditi saradnicima“, 11.05.2018.godine u 11:00 časova, sala PKS RPK Kruševac, Balkanska 63/4, 37000 Kruševac

PKS RPK Kruševac i Elitna italijanska akademija, za potrebe privrede iz Rasinskog okruga, 11.05.2018.godine sa početkom u 11:00 časova, organizuju dvočasovno predavanje na temu „Kako napraviti uspešan brend i kako efikasno rukovoditi saradnicima“
„Kako napraviti uspešan brend“ je tema inspirativa za sve kompanije koje se bore da na prezasićenom tržištu nađu svoje mesto i budu jedinstveni.
Predavanje je namenjeno vlasnicima i direktorima, menadžerima kompanija svih vrsta delatnosti. Tokom seminara predstaviće se i najsavremeniji test koji procenjuje efikasnost zaposlenih kao i njihove karakteristike u poslovnom okruženju, kao i mogućnosti uspostavljanja privredne i poslovne saradnje srpskih i italijanskih kompanija. Takođe, imaćete priliku da se iz prve ruke upoznate sa najsavremenijim metodama i tehnikama koje se u upravljanju ljudskim resursima koriste danas u svetu.
Pozivamo Vas da prisustvujete seminaru: Kako napraviti uspešan brend i kako efikasno rukovoditi saradnicima, koji će se održati 11.05.2018.godine u 11:00 časova u sali PKS RPK Kruševac, Balkanska 63/4, 37000 Kruševac. Rok za prijavu je 09.05.2018.godine.
Kontakt osobe u PKS RPK Kruševac su Vanja Damljanović, stručni saradnik za edukaciju T:037441 128 E: vanja.damljanovic@pks.rs   i Marija Vesković, samostalni stručni saradnik za usluge T: 037 211 131, E: marija.veskovic@pks.rs

Pozivno pismo...    Agenda...

BESPLATNA OBUKA „JAČANJE KAPACITETA ZADRUGA I UDRUŽENJA POLJOPRIVREDNIKA U REPUBLICI SRBIJI“ 14-15.05.2018.GOD. RPK KRUŠEVAC

Privredna komora Srbije Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga zajedno sa UNDP (United Nations Development Programme) organizuje trening-obuku „Jačanje kapaciteta zadruga i udruženja poljoprivrednika u Republici Srbiji“ 14. i 15.maja 2018.god. u prostorijama RPK Kruševac, Balkanska 63. Cilj održavanja obuke je razvoj poljoprivrede i zadrugarstva tj.razvoj postojećih i dalje unapredjenje kapaciteta zadruga i udruženja proizvodjača. Neke od tema koje će biti obradjene na obuci su: pristup tržištu, izvori finansiranja, koncept konkurentnosti, kvalitet i dodavanje vrednosti, itd.
Učesnici treninga mogu biti predstavnici zadruga i udruženja poljoprivrednih proizvodjača registrovanih na području Republike Srbije. Učešće na treningu je besplatno.
Pozivamo sve zainteresovane za učešće na ovom treningu-obuci da se prijave putem e-maila dragana.milosavljevic@pks.rs  najkasnije do 10.05.2018.god.
Kontakt PKS RPK Kruševac Dragana Milosavljević, tel.037/441280, 0659042615.
 

Pozivno pismo...      Agenda...

Besplatna edukacija za  unapređenje poslovanja  uz primenu dijagnostičkog "alata Business Lens", PKS RPK Kruševac, 09.05.2018.g.

Privredna komora Srbije, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), i Frankfurtska škola za finansije i menadžment, Vas sa velikim zadovoljstvom pozivaju na skup namenjen unapređenju poslovanja malih i srednjih preduzeća uz primenu dijagnostičkog alata Business Lens http://www.ebrdwomeninbusiness.com/?s=home&country=SR&language=sr.
Skup će se održati u sredu, 09. maja 2018. godine,sa početkom u 12:00 časova,u prostorijama CSU Kruševac , Balkanska 63/5, 37000 Kruševac , Kompjuterska učionica
Skup je namenjen ženama u biznisu, vlasnicama, direktorikama ili predstavnicama menadžmenta privrednih društava, koja posluju duže od 6 meseci.
Organizatori skupa, kao i iskusni konsultanti će Vam pomoći da iskoristite dijagnostički alat Business Lens koji je kreiran sa ciljem da Vam pomogne da steknete bolji uvid u svoje poslovanje.
Kroz detaljan upitnik, ovaj alat će staviti pod lupu ključne oblasti Vašeg poslovanja.


Pozivno pismo...

ODRŽANA BESPLATNA OBUKA NA TEMU:"ZAKОN О SPRЕČAVANJU PRANJA NОVCA I FINANSIRANJE TЕRОRIZMA", PKS RPK KRUŠEVAC, 27.04.2018.G.

U petak 27. aprila 2018. godine je održana je Obuka za računovođe i revizore za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
Sastanku održanom 27. aprila 2018. godine, prisustvovalo je 34 učesnika iz Rasinskog okruga ( Kruševac, Trstenik, Brus, Aleksandrovac, Ćićevac, Varvarin).


Sastanak je otvorila i prisutne pozdravila Marija Vesković samostalni stručni saradnik za usluge. Zatim je reč dala gošćama Danijeli Maletić, pomoćniku direktora i Danijeli Tanić-Zafirović, šefu Odseka za nadzor u Upravi za sprečavanje pranja novca.
Danijela Maletić, pomoćnik direktora je prisutne upoznala sa listom indikatora za otkrivanje sumnjivih transakcija i njenom primenom (analiza rizika i indikatora, praćenje klijenta, procena, analiza i odluka o dostavi izveštaja o sumnjivim aktivnostima ili transakciji) i iskustvima Uprave u prijavama koja se odnose na sumnjive transakcije iz dela revizije ili računovodstva i knjigovodstva. Takođe je prisutnima podelila savete na šta treba obratiti pažnju s obzirom na trendove ili tipološke pojave.
Danijela Tanić-Zafirović, šef Odseka za nadzor u Upravi za sprečavanje pranja novca je prisutne upoznala sa Zakonskim regulativa (osvrt na nov Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i značaj u borbi protiv PN/FT, Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizma, Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranje terorizma kod društva za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih i faktoring usluga).
 

Kineska delegacija u PKS RPK Kruševac, održana prezentacija „China Smart Expo 2018“ u PKS RPK Kruševac, 26.04.2018.g.

U PKS RPK Kruševac održana je prezentacija kineskog sajma „China Smart Expo 2018“ 26.04.2018.g u PKS RPK Kruševac. China Smart Expo 2018 se ove godine organizuje za internacionalne posetioce i idealno je mesto za upoznavanje kineske ekonomije i industrije, kao i novih vidova poslovne saradnje. Ove godine se očekuje oko 500 izlagača iz 13 privrednih grana iz Kine i prisustvo gostiju iz zemalja Centralne Evrope. Fokus manifestacije je na proizvođačima mehanizacije, automobilske industrije, elektronike, električne opreme, poljoprivrede, prehrambene industrije, metaloprerade, elektroindustrije, informacionih tehnologija, lake industrije, manufakturnog zanatstva i dr. Izlagači će svoje proizvode predstaviti na 10.000 m2 izložbenog prostora.
U okviru privrednog sajma održaće se prvi put ove godine 3 podsajmaske aktivnosti Sajam turizma, Sajam edukacije i Sajam sporta. Pokrovitelj Sajma China Smart Expo 2018 je Ministarstvo trgovine Republike Kine. Sajam se održava u periodu od 31.05.2018 do 02.06.2018.g. u Budimpešti i PKS RPK Kruševac organizuje posetu sajmu i on line bilateralne susrete za predstavnike kompanija koje ne idu na sajam.
U cilju promocije i boljeg povezivanja srpskih i kineskih kompanija, a pod pokroviteljstvom Ministarstva privrede NR Kine, generalni direktor sajma Helen Vang i izvšni direktor Sajma Nensi Jin predstavile se mogućnosti za saradnju Kineskih i srpskih kompanija.
U ime grada skupu se obratila zamenica gradočelnika Kruševca Vesnu Lazarević. Direktor PKS RPK Kruševac Predrag Vukićević kao domaćin skupa rekao je da na globalnom nivou, Kina zauzima jedno od prva tri mesta na svetu, zajedno sa SAD i Japanom. Za Srbiju je veoma značajno što se nalazi na novom Putu svile i što je deo projekta Jedan pojas – jedan put. Put svile nije samo put koji će spojiti Kinu sa Evropom, već novi oblik političke i ekonomske saradnje koji će spojiti narode koji žive duž tog puta, kroz saobraćajne projekte, trgovinske i kulturne veze. Kroz pomenuti projekat, iako geografski daleko, Kina i Srbija biće sve bliže jedna drugoj. O Kini i kineskoj kulturi je nemoguće govoriti ukratko, jer je reč o jednoj od najstarijih civilizacija sveta sa velikom istorijom. Poštovanje tradicije je jedna od glavnih karakteristika naše dve zemlje, tradicionalno je prijateljstvo naša dva naroda, a i mi danas ovde nastavljamo tradiciju saradnje kineskih privrednika i privrednika sa teritorije Rasinskog okruga istakao je direktor PKS RPK Kruševac Predrag Vukićević.
Današnjoj prezentaciji prisustvovali su i đaci Srednje ekonomske i Politehničke škole u Kruševcu, u okviru obeležavanja Dana devojčica i dečaka, koje je – po osmi put – organizovala Regionalna privredna komora Kruševac u saradnji sa Kancelarijom za mlade Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave Kruševac.
 

U PKS RPK KRUŠEVAC ODRŽAN SASTANAK POVODOM REALIZACIJE DUALNOG OBRAZOVNOG PROFILA – MEHANIČAR MOTORNIH VOZILA (PRVA TEHNIČKA ŠKOLA KRUŠEVAC), 25.04.2018. GODINE

Privredna komora Srbije i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS sprovode aktivnosti na uvođenju modela dualnog obrazovanja u obrazovni sistem Srbije, kako bi školovanje kadrova odgovaralo potrebama privrede i kako bi se smanjila nezaposlenost mladih. U tom cilju, 25.04.2018. godine, u 11:00 časova, u PKS RPK Kruševac održan je sastanak posvećen obrazovnom profilu – mehaničar motornih vozila, koji je prethodne školske godine uveden u sistem dualnog obrazovanja u Prvoj tehničkoj školi Kruševac. Pored predstavnika PKS RPK Kruševac, sastanku su prisustvovali: Zoran Asković, načelnik Školske uprave Kruševac, Bratislav Pešić, direktor Prve tehničke škole Kruševac, kao i 12 kompanija i auto-servisa sa područja Rasinskog okruga koji su izrazili želju da prime učenike na praksu. Na sastanku su precizirane aktivnosti koje očekuju sve učesnike u ovom procesu.

 

ODRŽAN SASTANAK UDRUŽENJA ZA KOMUNALNU DELATNOST, DANA 24.04.2018.GODINE PKS-RPK KRUŠEVAC

Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga u saradnji sa Udruženjem za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije 24. aprila 2018. godine održala je sastanak sa predstavnicima privrednih subjekata komunalne delatnosti kao i sa načelnicima Gradskih i Opštinskih uprava.
Na današnjem sastanku razgovaralo se o problemima sa kojima se privredni subjekti susreću u toku poslovanja u komunalnoj delatnosti. Dalibor Joknić, sekretar Udruženja za komunalnu delatnost prisutne je upoznao sa stanjem u komunalnoj delatnosti na području Rasinskog upravnog okruga, Uredbi o minimalnim uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti (doneta 14. februara, stupila na snagu 22. februara 2018. godine) i izmenama i dopunama Uredbe.
Sekretar Udruženja je prisutne upoznao da je u decembru mesecu na sednici Vlade Republike Srbije prvi put usvojen Izveštaj o stanju u komunalnim delatnostima u 2016. godini.
 

ODRŽAN SASTANAK predsednika Parlamenta preduzetnika PKS sa predstavnicima OUP Rasinskog okruga, PKS RPK Kruševac, 23.04.2018. g.

U ponedeljak 23. aprila 2018. godine je održan sastanak predsednika Parlamenta preduzetnika PKS sa predstavnicima OUP Rasinskog okruga. Ovo je prvi u nizu sastanaka koji će se održavati po drugim regionalnim komorama na inicijativu direktora PKS RPK Kruševac Predraga Vukićevića .
Sastanku održanom 23. aprila 2018. godine, prisustvovalo je 9 učesnika iz Rasinskog okruga ( Kruševac, Trstenik, Brus, Aleksandrovac, Ćićevac, Varvarin).
Pre samog sastanka Dragana Ćirića, predsednik Parlamenta preduzetnika PKS; Dejana Zrilić PKS i Milivoja Armuš, PKS PK Beograd primio je direktor PKS RPK Kruševac Predrag Vukićević. Na sastanki sa direktorom PKS RPK Kruševac bilo je reči o dosadašnjim i budućim aktivnostima vezanim za pospešivanje i razvoj preduzetništva.
Sastanku održanom 23. aprila 2018. godine, prisustvovalo je 9 učesnika predstavnika OUP iz Rasinskog okruga ( Kruševac, Trstenik, Brus, Aleksandrovac, Ćićevac, Varvarin).
Zaključi sa sastanka:
Oformiti nova OUP na mestu onih koja se nisu preregistrovala.
Osnivanje još novih granskih udruženja.
Pokretanje inicijativa preduzetnika preko OUP kroz komorski sitem i Sektor preduzetništva.
Pronalaženje načina za finasiranje OUP.
Suzbijanje sive ekonomije.
Iniciranje saradnje sa Lokalnim samouprvama.
Nastavak trenda rasta broja novoosnovanih preduzenika.
Pokretanje i rešavanje inicijative protiv vođenja dvojnog knjigovodstva u preduzetničkim radnjama.

 

ODRŽAN III SAJAM CVEĆA U KRUŠEVCU 21.04.2018.GODINE PKS-RPK KRUŠEVAC

Privredna komora Srbije Regionalna privredna komora Kruševac, dana 21.04.2018.g. u Kruševcu u Miličinoj ulici održala je III sajam cveća.
Na sajmu su se predstavili proizvođači sobnog, blakonskog i baštenskog cveća; četinari i ukrasno šiblje; sadnice ruža i proizvođači prateće opreme. Kao prateća manifestacija organizovana je i izložba rukotvorina i starih zanata.
Na III sajmu cveća predstavilo se 26 izlagača. Izlagačima i posetiocima sajma obratio se Predrag Vukićević, direktor Regionalne privredne komore Kruševac Direktor Regionalne privredne komore Kruševac Predrag Vukićević, pozdravljajući prisutne istakao je da se nada da će u narednom periodu biti još više izlagača, da će biti pozvani i proizvođači iz drugih krajeva Srbije, tako da ovo bude jedna prepoznatljiva manifestacija u zemlji a i u okruženju.
Sajam je zvanično otvorio Živojin Miloradović, predsednik Skupštine Grada Kruševca. Otvarajući manifestaciju Živojin Miloradović, predsednik Skupštine grada naglasio je da cvećarstvo i proizvodnja sadnica i četinara može da bude značajan segment naše privrede, jer naš kraj je poznat kao jedan od najvećih proizvođača i izvoznika ovih proizvoda u Srbiji:
– Ovo je treća godina kako se održava ovaj sajam, ali se nadam da će se ova ideja proširiti i da će cveće prekriti naš kraj i našu Srbiju“.
U obilasku štandova organizatori su mogli da se upoznaju sa daljim planovima proizvođača, kao i da sagledaju njihove probleme i potrebe, kako bi lokalna samouprava i privredna komora iznašli mogućnost za eventualnu pomoć i povećanje proizvodnje.
Na uspešnoj realizaciji sajma zahvaljujemo se:
Gradskoj upravi Grada Kruševca
Kompaniji Arabika Kruševac,
Kompaniji Viva 92 Kruševac,
Gimnaziji Kruševac,
OP Dragomir Marković Kruševac,
OŠ Vuk Karadžić Kruševac.
Javno komunalnom preduzeću KRUŠEVAC,
Elektrodistribuciji Kruševac,
Kulturnom centru Kruševac
Kulturno umetničkom društvu Makrešane.

 

U PKS-RPK KRUŠEVAC ODRŽAN SASTANAK SEKCIJE ZA PRIVATNO OBEZBEĐENJE, 19.04.2018.g.

Privredna komora Srbije Regionalna privredna komora Kruševac, dana 19.04.2018.g. održala je sastanak Sekcije za privatno obezbeđenje. Na današnjem sastanku članovi sekcije raspravljali su o svim problemima sa kojima se susreću u toku poslovanja a vezanih za Zakon o obezbeđenju kao i Zakon o oružiju.

 

 

PKS RPK Kruševac organizovala je posetu privrednika i predstavnika lokalnih samouprava Rasinskog okruga, Sajmu građevinarstva SEBBE, 19.04.2018.g.

Privredna komora Rasinskog upravnog okruga organizovala je jednodnevnu posetu 44. Međunarodnom sajmu građevinarstva SEBBE za zainteresovane privrednike, predstavnike lokalnih samouprava, besplatno. Poseta je relizovana, 19.04.2018.godine .
U organizaciji Privredne komore Srbije Regionalne komore Kruševac predstavnici više firmi iz oblasti gradjevinarstva sa teritorije Rasinskog okruga, posetili su sajam u sklopu svojih redovnih aktivnosti, sajam su posetili i predstavnici lokalnih samouprava.
Medjunarodni sajam gradjevinarstva po 44. put predstavlja najznačajniji specijalizovani sajam ove delatnosti u ovom delu Evrope. Prosečno sajam poseti više od 40 hiljada zainteresevonih. Poseta sajamskim dešavanjima je mogućnost da se ostvare kontakti i upozna sa novim tehnologijama i trendovima u sferi gradjevinarstva
44. Međunarodni Sajam građevinarstva SEBBE, je najznačajniji specijalizovani sajam u ovoj delatnosti u regionu cele jugoistočne Evrope. Na prošlogodišnjem sajmu predstavilo se preko 500 izlagača. Inostrani izlagači: Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Grčka, Hrvatska, Italija, Mađarska, Makedonija, Nemačka, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Republika San Marino, Rumunija, Rusija, Slovenija, Srbija, Španija, Švajcarska, Turska i Velika Britanija. Sajam je posetilo preko 42.000 posetilaca. U okviru 44. Međunarodnog sajma građevinarstva, održaće se 10. Međunarodni sajam kamena – STONEEXPO SERBIA .
Sajam je posetilo 39 predstavnika komapanija i predstavnika loklanih samouprava Rasinskog okruga.

 

OBAVEŠTENjE O VI ISPITNOM ROKU ZA PROFESIONALNE UPRAVNIKE ZGRADA, PKS RPK KRUŠEVAC, 22.05.2018. GODINE

Na osnovu člana 54. Stav 3. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 104/16), člana 48. Stav 1. Tačka 3. Podtačka 1. Statuta Privredne komore Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 39/16) i Odluke o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenje registra profesionalnih upravnika („Službeni glasnik RS”, broj 64/17), Privredna komora Srbije objavila je OBAVEŠTENjE O ISPITNOM ROKU ZA POLAGANjE ISPITA ZA STICANjE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA.
Ispitni rok VI/2018 za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje 22. maja 2018. godine, kada će biti održan pismeni deo ispita.
Prijave se podnose elektronski, putem linka: https://usluge.pks.rs/#!/app/notuserbpmreq  , ili poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.
Rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 12. maj 2018. godine.
Obaveštenje o VI ispitnom roku i detalji o načinu prijavljivanja ispita nalaze se u prilogu.


Obaveštenje o ispitnom roku...
    Popunjavanje ispitne prijave...

PKS RPK KRUŠEVAC POSETIO JE POČASNI KONZUL REPUBLIKE MAĐARSKE ZA CENTRALNU SRBIJU, 17.04.2018.G.

U PKS RPK Kruševac organizovan je radni sastanak sa počasnim konzulom Republike Madjarske za Centralnu Srbiju, gospodinom Prof. Dr Milanom Radunovićem.
U organizaciji sastanka učestvovali su pored Regionalne privredne komora Rasinskog okruga i PK Šumadijskog i Pomoravskog okruga, a u ulozi domaćina bili su i predsednik Skupštine Privredne komore Srbije i direktor Trajal Korporacije Miloš Nenzić, gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović i načelnik Rasinskog upravnog okruga Branislav Vesić.
Mađarska je zainteresovana za projekte i za jačanje svog prisustva u Srbiji južno od Save i Dunava. Opredeljen je fond od 100.000.000 evra za razvojne projkete, a druga mogućnost za investiranje i razvoj je preko mađarske EKSIM Banke.
Dogovoreno da se uspostavi kulturna saradnja Mađarske sa ovim Rasinskim okrugom da se povežu pozorišta iz Kruševca sa pozorištima u Mađarskoj, razgovarano je o projektima u oblasti turizma: Jastrebac, razvoju medicinskog turizma i banjama, o izgradnji akva parka u Kruševcu, regulaciji vodotokova, kao i projektu regulacije i tretiranja čvrstog otpada.
Takođe, dogovorene su aktivnosti na unapređenju privredne saradnje Republike Mađarske i privrede Centralne Srbije. Organizacija zajedničlih privrednih foruma i susreta privrednika dva puta godišnje, a sve u cilju povećanja spoljnotrgovinske razmene privrede Centralne Srbije i Mađarske. Prostora za unapređenje saradnje ima, budući da u ovom trenutku Rasinski okrug ima zabeleženu spoljnotrgovinsku razmenu sa Mađarskom u iznosu od 4,3 miliona evra , što predstavlja 0,4% ukupnog izvoza okruga, odnosno 1,9% ukupnog uvoza okruga.
Konzulat Mađarske sa sedištem u Kragujvcu, daće Logističku podršku u organizaciji privredne posete i nastupa na China Smart Expo u Budimpešti koji će se održati od 31.05.-02.06.2018.g. u Budimpešti.

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=401752  (Izvor - Tanjug)
https://www.youtube.com/watch?v=z_D1Kibu3Ww   (Izvor - RTS)
 

Оdržan „Dan otvorenih vrata za privredu i preduzetnike Rasinskog okruga“ za prvi kavrtal 2018. 16.04.2018.g. PKS RPK Kruševac

Rasinski upravni okrug i PKS RPK Kruševac organizovao je po drugi put organizovao susret privrednika i preduzetnika Rasinskog upravnog okruga sa predstavnicima relevantnih institucija, Poreske uprave , inspekcija, pod nazivom „Dan otovrenih vrata za privredu i preduzetnike Rasinskog okruga“ koji se održao 16.04.2018.g. za prvi kavrtal 2018.g.
U okviru „Dan otvorenih vrata za privredu i preduzetnike Rasinskog okruga“, održale su se aktivnosti po sledećoj agendi:
11:00 – 11: 45 Svečana sednica Sekcije za knjigovođe Rasinskog okruga povodom 10 godina rada, u prostorijama PKS RPK Kruševac
12:00 – 14:00 Dan otvorenih vrata sa Poreskom upravom u prostorijama PKS RPK Kruševac
Informisanje privrednika o izmenama poreskih propisa, novinama u radu Poreske uprave (formiranje šaltera u filijalama PU „Vaš poreznik“) i diskusija sa privrednicima u vezi sa problemima koje privrednici budu delegirali za razgovor.
14:00 – 14:30 Dan otvorenih vrata sa Nacionalnom službom – prezentacija Programa podrške za 2018.g. u prostorijama PKS RPK Kruševac
Prezentacija Programa podrške za privrednike i preduzetnike koje se realizuje Nacionalna služba za zapošljavanje
14:30 – 15:30 Dan otvorenih vrata sa inspekcijskim službama u prostorijama Inspekcijskih službi, Balkanska 63, 3 sprat Kruševac
Događajima u okviru Dana otvorenih vrata prisustvovalo je više od 80 predstavnika privede Rasinskog okruga.
 

INVESTICIONO-TRGOVINSKI FORUM SRBIJA – KINA, PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, 13. APRIL 2018. GODINE

Privredna komora Srbije, Ekonomsko odeljenje Ambasade NR Kine u Beogradu i Savet za promociju saradnje jug – jug (CPSSC) pozivaju Vas na Investiciono-trgovinski forum Srbija – Kina (13. april 2018, PKS, Resavska 15, Sala 1, 09:30 časova).
Privrednu delegaciju čini 20 kineskih kompanija/institucija. Kineske kompanije su zainteresovane za saradnju (trgovinu i investicije) sa srpskim partnerima u sledećim oblastima: IKT, zaštita životne sredine i održivi razvoj, elektro industrija, tekstilna industrija, farmaceutska industrija i industrija medicinske opreme, poljoprivreda, obrazovanje, nekretnine, usluge i dr.
Ukoliko ste zainteresovani za učešće na bilateralnim razgovorimа, molimo da prijavu izvršite popunjavanjem tabele u prijavnom listu (u prilogu) i slanjem u odgovoru na mejl milanka.stojakovic@pks.rs i ivana.bajic@pks.rs; rok za prijavljivanje 11. april 2018. godine. Kontakt osobe u PKS, Milanka Stojaković i Ivana Bajić, telefon 011/3300 920 i 3300 966. Za učešće na Forumu i sastancima se ne naplaćuje kotizacija.
 

Pozivno pismo ...     Prijava...    Agenda...       Lista kineske delegacije...

KOMPANIJE IZ RASINSKOG OKRUGA NA SAJMU NAUTIKE U BEOGRADU U ORGANIZACIJI PKS RPK KRUŠEVAC, 03. - 07. 04.2018. G.

Privredna komora Srbije organizuje zajednički štand na Sajmu nautike, lova i ribolova u Beogradu koji se održava od 03. do 07. 04.2018.g.
Iz Rasinskog okruga na sajmu učestvuju dve kompanije sa dva inovativna proizvoda, Prometal Kruševac će predstaviti WATER BIKE, a PAJNIK JAHT DOO ĆIĆEVAC sa proizvodom SUVI DOK.
Sajam nautike, lova i ribolova je specijalizovana manifestacija za plovila svih vrsta, opremu za lov i ribolov, sportove na vodi i ronjenje, nautičku, kamp i outdoor opremu.
Među eksponatima Sajma nautike nalaze se ekskluzivne jahte, gliseri, jedrilice, čamci, brodski i vanbrodski motori, nautička i ostala oprema za sportove na vodi, kojima mogu da pozavide i ozbiljne morske mondenske marine i turističke destinacije. Uz tradicionalnu berzu polovnih plovila, zaljubljenicima u vodu svake godine se predstavljaju poznate regate, splavarenja i ostali vodni potencijali Srbije, dok su ekologija i bezbednost na vodi postale neizostavne teme.
Poseban akcent se stavlja na segment lova i ribolova, koji svake godine zauzima sve značajniju poziciju, gde se mogu videti veliki ali i mali distributeri i proizvođači opreme za ova dva hobija ili sporta, kako za koga.
Sajam nautike, lova i ribolova uvek ima i bogat prateći sadržaj – stručna predavanja i izložbe, u kojima učestvuju poznati umetnici, muzeji i institucije.
 

POZIV ZA STRUČNU OBUKU ZA SLUŽBENIKE OBEZBEĐENjA U PKS RPK KRUŠEVAC

Privredna komora Srbije RPK Kruševac poziva sve zainteresovane da se jave RPK Kruševac i prijave za Stručnu obuku za službenike obezbeđenja.
Privredna komora Srbije RPK Kruševac ovlašćena je za vršenje stručnih obuka službenika obezbeđenja rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova RS 03/6 broj: 11/15 od 26.02.2015. godine.
Uslovi za pohađanje obuke:
1) da je lice punoletno
2) da je državljanin Republike Srbije
3) da ima najmanje srednju stručnu spremu
4) da je psihofizički sposobno za vršenje ovih poslova
Stručna obuka za službenike obezbeđenja obuhvata 11 dana teorijske nastave i 36 časova praktične obuke u klubu borilačkih veština, što predstavlja pripremu za polaganje stručnog ispita. Položen ispit omogućiće kandidatima da dobiju licence za obavljanje poslova službenika obezbeđenja, koja je obavezna Zakonom o privatnom obezbeđenju. Cena obuke – 19.200,00 din. (uključujući PDV).
 

ODRŽANA TREĆA SEDNICA PARLAMENTA PRIVREDNIKA REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA, PKS RPK KRUŠEVAC, 30.03.2018.G.

Dana 30.03.2018. godine, u PKS RPK Rasinskog upravnog okruga, održana je treća sednica Parlamenta privrednika Regionalne privredne komore Rasinskog upravnog okruga.
Sednicu je otvorio direktor PKS RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević, koji je prisutnim članovima Parlamenta poželeo dobrodošlicu i ukazao zahvalnost na dosadašnjoj uspešnoj saradnji.
Direktor Predrag Vukićević predložio je nov način rada na sednici. U opravdanom odsustvu predsednice Parlamenta privrednika Rasinskog upravnog okruga, g-đe Anđelke Atanasković, generanog direktora PPT Namenska, sednicom je predsedavao g-din Miloš Nenezić, predsednik Skupštine PKS i član Parlamenta privrednika Rasinskog upravnog okruga.
Na sednici je izabran nov član Parlamenta privrednika Rasinskog upravnog okruga, gospodin Nikos Sliousarengo, generalni direktor DOO Junior, a prisutni članovi Parlamenta saglasili su se sa izborom dva nova člana Parlamenta privrednika izabranih po granskom principu: g-din Branimir Džodić, Dunav osiguranje a.d.o. Beograd, i g-đa Violeta Jovanović, Triglav osiguranje a.d.o. Beograd - Filijala Kruševac, a u skladu sa Odlukom o izboru članova parlamenta privrednika regionalnih privrednih komora koju je 26.02.2018. godine doneo Odbor za bankarstvo, osiguranje i druge finansijske institucije PKS.
Sednici su prisustvovale g-đa Nermina Ljubović, savetnik predsednika PKS, koja je predstavila najznačajnije aktivnosti PKS realizovane u 2017. godini i planirane za 2018. godinu, i g-đa Slađana Backović, direktor Fonda za razvoj Republike Srbije, koja je predstavila Aktuelne programe podrške privrednicima u 2018. godini.
Privredna kretanja u Rasinskom okrugu, Izveštaj o radu za 2017. godinu i Plan rada za 2018. godinu, koje su pripremile stručne službe PKS RPK Rasinskog upravnog okruga, predstavila je Aleksandra Aleksić, koordinator industrije PKS RPK Kruševac.
 

INFO-SESIJA: PASOŠ KOMPETENCIJA, PKS RPK KRUŠEVAC, 27.03.2018. G.

Dana 27.03.2018. g, sa početkom u 10.30 h, u sali PKS RPK Kruševac održana je info-sesija - Pasoš kompetencija. Pasoš kompetencija je instrument za validiranje znanja i veština stečenih kroz neformalno obrazovanje i informalno učenje. Ovaj alat doprinosi povećanju upošljivosti, a projekat je usmeren na sve osetljive grupe stanovništva sa fokusom na romsku populaciju i povratnike. Projekat finansira Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sprovodi ga Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Modernizacija opštinskih usluga. U okviru dosadašnje implementacije komponente Pasoš kompetencija, grupa od 17 savetnika i savetnica iz Srbije, koji dolaze iz udruženja koja direktno rade sa ugroženim kategorijama stanovništva, uspešno je prošla program obuke. Svi savetnici su sertifikovani za rad sa Pasošem kompetencija i u narednom periodu će direktno raditi sa svojim korisnicima na terenu. Savetnici/ce dolaze iz ukupno devet različitih udruženja, a jedno od njih je i udruženje Treehouse iz Kruševca, sa svoje tri predstavnice. Pasoš kompetencija predstavlja instrument za osnaživanje i povećanje zapošljivosti, naročito osetljivih grupa stanovništva. Njegova upotrebna vrednost se ogleda u motivisanju osobe da preuzme inicijativu i deluje u pravcu ostvarivanja svojih ciljeva: profesionalne prekvalifikacije, usavršavanja, zapošljavanja, ili drugih ciljeva koji se odnose na rad na sebi i unapređenje svog trenutnog statusa, kao celoživotno osnaživanje, tj. samoosvešćivanje svojih potencijala i mogućnosti. Sam pasoš čini tzv. mapa u formi registratora koja obuhvata devet oblasti života: školovanje, dodatno usavršavanje, poslovni život i praksu, domaćinstvo i porodicu, hobije i interesovanja, služenje vojnog roka, politički ili socijalni angažman i posebne životne situacije. U dogovoru sa savetnikom, korisnik prolazi kroz oblasti za koje se odluči, na osnovu čega savetnik definiše veštine i kompetencije, a na osnovu kojih se korisniku izdaje potvrda.
 

poseta 21. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru, 10.04.2018.godine

PKS RPK Kruševac, organizuje jednodnevnu posetu 21. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru koji se održava u terminu od 10-14. aprila 2018.g. kao i učešće na B2B poslovnim razgovorima.
Ovo je jedna od naposećenijih manifestacija u regionu. Međunarodni Mostarski sajam gospodarstva status najboljeg održava kreiranjem ugodnog poslovnog ambijenta, kroz vrhunsku uslugu poslovnog umrežavanja izlagača i posetilaca, organizovanjem okruglih stolova, konferencija, poslovnih događaja i sadržaja prilagođenog potrebama i zahtevima izlagača. Sajam gospodarstva poseti oko 50.000 posetilaca 270 medijskih kuća i na njemu izlažu izlagači iz 40 zemalja sveta. U okviru 21. Međunarodnog sajma gospodarstva 10.04.2018.g. organizovani su B2B razgovori za koje se takođe možete prijaviti putem linka: http://mostar.talkb2b.net/ .
Organizovana poseta Sajmu obuhvata prevoz, ulaznice za sajam, učešće na B2B razgovorima i svu logističku podršku. Cena aranžmana je 5.000,00 dinara.
Program putovanja:
- polazak 09. 04. 2018.godine u 23 časovima ( ispred zgrade PKS RPK Kruševac),
- dolazak na sajam 10.04. 2018.godine (u ranim jutarnjim časovima) i obilazak sajma,
- u popodnevnim časovima slobodno vreme za obilazak Mostara,
- povratak za Kruševaca u večernjim časovima.
Molimo Vas da nas, ukoliko ste zainteresovani za organizovanu posetu 21. Sajmu gospodarstva Mostar 2018.g., kontaktirate najkasnije do 30. marta, a uplatu izvršite od 28. - 30.03.2018. godine. Instrukcije za uplatu ćete dobiti nakon prijavljivanja za putovanje.
Osoba za kontakt u PKS RPK Kruševac: Marija Vesković, 037/211131, marija.veskovic@pks.rs

 

Pozivno pismo ...     Prijava...

FINALNA KONFERENCIJA PROJEKTA „KREATIVNI BIZNIS INOVACIONI GENERATOR U FUNKCIJI RAZVOJA OMLADINSKOG I ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA – KBIG2“, PKS RPK KRUŠEVAC, 21.03.2018. G.

Finalna konferencija projekta „Kreativni biznis inovacioni generator u funkciji razvoja omladinskog i ženskog preduzetništva – KBIG2“ održana je u sredu, 21. marta 2018. godine, sa početkom u 12:00 časova, u sali PKS Regionalne privredne komore Rasinskog upravnog okruga.
„Kreativni biznis inovacioni generator u funkciji omladinskog i ženskog preduzetništva – KBIG2“ je projekat koji realizuje Biznis inkubator Kruševac, u saradnji sa Visokom poslovnom školom strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac, a uz podršku PKS Regionalne privredne komore Rasinskog upravnog okruga, Razvojne agencije Srbije, Grada Kruševca, Vaspitno popravnog doma, Nacionalne službe za zapošljavanje i Visoke tehničko tehnološke škole strukovnih studija Kruševac, a u okviru Programa podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja Razvojne agencije Srbije.
Kreativni biznis inovacioni generator predstavlja novi model za unapređivanje znanja, inovativnosti, konkurentnosti i poslovnog povezivanja. Nizom kreativnih alata, kroz usvajanje novih znanja i veština, podrškom razvoja kreativnosti i inovativnosti, uz mentorsku pomoć, projekat podržava razvoj i testiranje poslovnih ideja i razvojnih planova. Kroz takmičenje, promociju i poslovno povezivanje mladima i ženama je omogućeno pokretanje poslovnih poduhvata, a uključenim preduzećima čiji su vlasnici mladi i žene - kreiranje razvojnih planova, sa ciljem brze komercijalizacije i ostvarivanja poslovnih uspeha.
Na konferenciji su prikazane realizovane aktivnosti i ostvareni rezultati, a najbolji učesnici su dobili zaslužena priznanja i vredne nagrade. PKS Regionalnoj privrednoj komori Kruševac je ovom prilikom uručena zahvalnica za pomoć i podršku u realizaciji projekta.
godine.
 

TAKMIČENjE ZA NAJBOLjU TEHNOLOŠKU INOVACIJU U SRBIJI 2018. GODINE.

PKS RPK Kruševac Vas obaveštava da Služba za inovacije Privredne komore Srbije u saradnji sa Organizacionim timom Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju Srbije u 2018. godini
ORGANIZUJE TAKMIČENjE ZA NAJBOLjU TEHNOLOŠKU INOVACIJU U SRBIJI 2018. GODINE.
 

Pozivno pismo ...     Informacije za potencijalne učesnike...

ODRŽANA OBUKA ZA POSREDNIKE I ZASTUPNIKE U OSIGURANJU – MOGUĆNOST PRODAJE ODABRANIH VRSTA IMOVINSKIH OSIGURANjA (5 ČASOVA), PKS RPK KRUŠEVAC, 19.03.2018. G.

Treća obuka iz oblasti osiguranja, ovoga puta na temu – Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja (5 časova), namenjena kontinuiranom usavršavanju ovlašćenih posrednika, odnosno ovlašćenih zastupnika u osiguranju, u organizaciji PKS - RPK Kruševac, održana je 19. marta 2018. godine u sali PKS - RPK Kruševac. Obuci je prisustvovalo 72 polaznika, koji su stekli sertifikat neophodan za produženje licence za rad u poslovima osiguranja.
 

UNAPREĐENJE SARADNJE GRADA KRUŠEVCA I LIPECKA U OBLASTI SPORTA – TRENER LIPECKOG FUDBALSKOG KLUBA METALURG, G-DIN SERGEJ KRIPUNKOV U POSETI KRUŠEVCU, 17.03.2018. DO 20.03.2018.

U cilјu unapređenja saradnje Grada Kruševca i Grada Lipecka u domenu sporta trener Lipetskog fudbalskog kluba gospodin S. Kripunkov posetio je Kruševac u periodu od 17. do 20. marta 2018.
Cilј posete trenera FK Metalurg iz Lipecka bio je razmatranje mogućnosti razmene iskustava između trenera FK Metalurga Lipeck i FK Napredak Kruševac, organizacija prijatelјske fudbalske utakmice između ova dva kluba, a u čast ceremonije prilikom otvaranja Metalurgovog stadiona u Lipetsku, 15. jula 2018. kao i organizovanje kampinga treniranja timova mladih.
Tokom boravka, trener FK Metalurg uspostavio je saradnju sa Sportskim centrom Kruševac, FK Napredak i upoznao se sa kapacitetima sportsko – turističke infrastrukture: spotskim terenima u Gradu Kruševcu, ugostitelјsko – turističkom ponudom Ribarske Banje – Specijalna bolnica Ribarska banja i Ribarski konaci, planine Jastrebac - „Jastrebac lake resort“, Hotela Golf Kruševac, sportskim kapacitetima u Brzeću kao i smeštajnim kapacitetima Hotela Junior Brzeće, a upriličen je i sastanak u PKS RPK Kruševac sa direktorom g-dinom Predragom Vukićećem, kao i sastanak u Gradskoj upravi Kruševac sa Gradonačelnicom g-đom Jasminom Palurović.
 

OBJAVLJENA UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2018.GOD. 12.03.2018.

Vlada Srbije objavila je Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018.godini, kojom se propisuje obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018.god.

 

Uredba ...

Nastup privrednika Rasinskog okruga na Međunarodnom sajmu „EXPO Rusija – Srbija 2018.“, 14.-16.03.2018. Hotel Metropol Palace, Beograd

Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga u saradnji sa Rasinskim Upravnim okrugom tradicionalno se predstavila sa privrednicima Rasinskog okruga na 5. Međunarodnom privrednom sajmu - „ EXPO RUSSIA SERBIA“ i Petom beogradskom biznis forumu, koji se održava od 14 . do 16. marta 2018.godine u hotelu „Metropol Palace“ Beograd.
U okviru radnog programa izložbe i biznis foruma, poprvog dana održao se Okrugli sto Ministarstva ekonomskog razvoja Rusije „Perspektive saradnje u oblasti inovacija, uključujući mala i srednja preduzeća“, uz učešće Zamenika ministra ekonomskog razvoja Ruske Federacija Gruzdeva A.V. u saradnji sa Ministarstvom privrede Republike Srbije i Privrednom komorom Srbije, prezentacije kompanija i regiona.
Na izložbi učestvuju preduzeća krupnog, srednjeg i malog biznisa, a predstavljene su i regionalne prezentacije Republike Tatarstan, Moskovske, Pskovske, Kalinjingradske, Rostovske oblasti, kompanija Srbije i drugih zemalja Jugoistočne Evrope. U sklopu međunarodne izložbe održava se čitav niz tematskih okruglih stolova skupa sa ministarstvima R. Srbije, biznis-misija Ruskih preduzetnika u Republiku Srbiju uz podršku Ruskog izvoznog centra, berza poslovnih kontakata, poseta preduzećima. Tokom protekle četiri godine izložba je dokazala svoju efikasnost, kao rezultat njenog održavanja potpisano je mnoštvo međunarodnih ugovora u raznim privrednim granama. Svoju delatnost na izložbi će predstaviti više od 100 ruskih kompanija iz svih privrednih područja.
Regionalna privredna komora Kruševac u saradnji sa Rasinskim upravnim okrugom organizovala je nastup privrednika Rasinskog okruga na ovom sajmu. Na štandu PKS RPK Krusevac predstavile se su kompanije: Cooper Tires, FAM Kruševac, PPT Namenska Trstenik, Armature Aleksandrovac, PPT Petoletka Trstenik, Nova Sloga Trstenik, Euroduo Kalem Lazarevac, Grof of Milutovac, Aroma Kruševac, Hotel Junior, Ribarska banja, Botunjac Fruit Orašje, Vino Kalem Velika Drenova, Vino Župa Aleksandrovac, TMS CEE, MiraksAgrar.

https://www.youtube.com/watch?v=ZUUs4Y2s8qA&feature=youtu.be

 

DIREKTOR PKS RPK KRUŠEVAC NA SASTANKU SA PRIVREDNICIMA IZ KRUŠEVCA, KLUB PRIVREDNIKA, 13 .03.2018. G

DIREKTOR PKS RPK KRUŠEVAC NA SASTANKU SA PRIVREDNICIMA IZ KRUŠEVCA, KLUB PRIVRENIKA, 13 .03.2018. G

https://krusevacgrad.rs/sastanak-privrednika-sa-celnicima-grada-krusevca/

 

 

UČEŠĆE DIREKTORA PKS RPK KRUŠEVAC G-DINA PREDRAGA VUKIĆE VIĆA NA DOGAĐAJU „DAN OTVORENIH VRATA ZA KOMORE JUGOISTIČNE EVROPE“, VIŠEGRAD, MAĐARSKA, 08.03.2018.-10.03.2018.

CECZ Co. Ltd. Central European Trade and Logistics Cooperation Zone u cilјu promocije i bolјeg povezivanja kompanija Istočne Evrope i kineskih kompanija, a pod pokrovitelјstvom Ministarstva privrede NR Kine organizuje Opšti Kineski Sajam CHINA SMART EXPO. U cilјu što bolјe organizacije ovogodišnjeg sajma CECZ Co. Ltd. Central European Trade and Logistics Cooperation Zone organizovala je „Dan otvorenih vrata za Komore Jugostočne Evrope“.
Događaju „Dan otvorenih vrata za Komore Jugostočne Evrope“ u periodu od 08.- 10.03.2018.g., u Višegradu, Mađarska prisustvovao je direktor PKS RPK Kruševac, Predrag Vukićević.
U okviru programa učesnici događaja imali su priliku da prvog dana čuju sledeće prezentacije o privrednom razvoju Kine - Andras Kele, aktivnostima CECZ – Zsuzsanna Gal, organizaciji China Smart Expo 2018 - Zsuzsanna Gal (Opšti sajam privrede, Sajam turizma i Sajam edukacije), mogućnosti poslovanja u Kini – Marta Trembeczki i druge poslovne informacije od značaja za unapređenje saranje privrednika Rasinskog okruga sa kineskim kompanijama i povećanju spolјnotrgovinske razmene sa Narodnom Republikom Kinom.
Na marginama poslovnog događaja direktor PKS RPK Kruševac, Predrag Vukićević uspostavio je kontakt sa predstavnicima Privrednih komora Republike Srpske, Federacije BIH, Rumunije, Slovačke, Mađarske, Ukrajine i Slovenije.
Predstavnicima CECZ Co. Ltd. Central European Trade and Logistics Cooperation Zone direktor PKS RPK Kruševac predstavio je i invetsicione mogućnosti u Rasinskom okrugu za potencijalne investitire iz Kine.
Nakon obavlјenih razgovora sa saradnicima iz CECZ Co. Ltd. predviđeno je da 110 predstavnika kompanija iz Rasinskog okruga uzmu učešće na sajmu China Smart Expo 2018. Budimpešta, Mađarska u periodu od 29.05.2018. – 03.06.2018.godine kao i organizacija video „on line“ poslovnih susreta u PKS RPK Kruševac za privrednike koji ne mogu da posete Sajam.
 

OBAVEŠTENjE O USLOVIMA ZA DODELU NACIONALNIH PRIZNANjA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU ZA 2017. GODINU

Radi unapređenja bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji, pravnim i fizičkim licima, odboru za bezbednost i zdravlje na radu, organizacijama i udruženjima, za izuzetna postignuća u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, mogu se dodeliti nacionalna priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (u daljem tekstu: Nacionalna priznanja).
Nacionalna priznanja za doprinos unapređenju bezbednosti i zdravlja na radu biće dodeljena pravnim i fizičkim licima, odboru za bezbednost i zdravlje na radu, organizacjama i udruženjima. Vrste nacionalnih priznanja su:
- Povelja „28. april”;
- Plaketa „28. april”;
- Pohvalnica „28. april”.
Na takmičenje za dodelu nacionalnih priznanja Povelja „28. april” mogu se prijaviti pravna lica i preduzetnici iz Republike Srbije. Prijava mora obavezno sadržati Obrazac 1 i Obrazac 2 koji treba da budu jasno i čitko popunjeni. Obrazac 1 i Obrazac 2 mogu se preuzeti sa zvanične internet prezentacije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: www.minrzs.gov.rs . Uz prijavu je neophodno dostaviti saglasnost poslodavca, odnosno odgovornog lica (skenirani dokument sa potpisom i pečatom odgovornog lica) za učešće na takmičenju.
Prijave za dodelu nacionalnih priznanja podnose se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Upravi za bezbednost i zdravlje na radu na adresu Nemanjina 22-26, 11000 Beograd i elektronskim putem na e-poštu: upravazabzr@minrzs.gov.rs  sa posebnom naznakom za koju vrstu priznanja inicijativa se predaje i treba da sadrži podatke i potrebnu dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi da li su ispunjeni uslovi za dodelu priznanja.
Rok za podnošenje prijava za dodelu nacionalnih priznanja je 23. mart 2018. godine.

 

Ministarstvo privrede Republike Srbije, Javni pozivi

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U 2018. GODINI
http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javnoi-poziv-za-sufinansiranje-jedinica-lokalne-samouprave-za-izradu-projektno-tehnicke-dokumentacije-u-2018-godini/ 

JAVNI POZIV ZA PROGRAM PODSTICANJA PREDUZETNISTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2018. GODINI
http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-program-podsticanja-preduzetnistva-kroz-razvojne-projekte-u-2018-godini/  

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANJU U 2018. GODINI
http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-razvoja-preduzetnistva-kroz-finansijsku-podrsku-za-pocetnike-u-poslovanju-u-2018-godini/ 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE POSLOVNIH BANAKA I LIZING KOMPANIJA U REALIZACIJI PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA U NABAVCI OPREME U 2018. GODINI
http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-ucesce-poslovnih-banaka-i-lizing-kompanija-u-realizaciji-programa-podrske-malim-preduzecima-u-nabavci-opreme-u-2018-godini/ 

JAVNI POZIV ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA INVESTITORU KOJI U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO
http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-podsticajnih-sredstava-investitoru-koji-u-republici-srbiji-proizvodi-audiovizuelno-delo/ 
 

ODRŽANA OSMOMARTOVSKA IZLOŽBA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA, LIKOVNI SALON NARODNOG UNIVERZITETA TRSTENIK 07.03.2018.G

Privredna komora Srbije Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa Opštim udruženjem preduzetnika Trstenik i Opštinom Trstenik, je u sredu, 07.03.2018. godine, organizovala OSMOMARTOVSKU IZLOŽBU ženskog preduzetništva u Trsteniku. Ovaj skup je održan prvi put u Trsteniku sa tendencijom da postane tradicija. Cilj ove manifestacije je obeležavanje 8. marta - Međunarodnog dana žena. U Likovnom salonu Narodnog univerziteta je povodom toga, upriličena izložba proizvoda i usluga kao rukotvorina preduzetnica koje se bave starim zanatima, dok su u drugom delu manifestacije preduzetnice imale priliku da se upoznaju sa kreativnim radom preduzetnice Duške Veljković koja je inspirisana ženskom snagom napisala knjigu o svojoj majci. Za kulturni deo programa bila je zadužena Muzička škola Trstenik . Skup je otvorila predsednica Parlamenta PKS RPK Kruševac i direktorica Namenske Anđelka Atanasković . Manifestaciji je prisustvovalo oko 40 preduzetnica iz Rasinskog okruga iz različitih grana privrede, predstavnice lokalnih samouprava, NVO...
 

predavanje na temu: domaći i međunarodni faktoring,  PKS rpk kruševac,  13.03.2018.g.

PKS – RPK Kruševac, u saradnji sa Societe Generale Bankom, dana , 13.03.2018. godine, u 12.00 sati, u sali RPK Kruševac, Balkanska 63 / 4. sprat organizuje predavanje na temu:
- Domaći i međunarodni faktoring
- Lizing
Pozivamo Vas da uzmete učešće na ovom poredavanju i upoznate se sa aktuelnim temama koje mogu unaprediti Vaše poslovanje.
Problem dugih rokova naplate posebno pogađa segment malih i srednjih preduzeća. Koliko su značajna za privredu, jednako su i podložna uticaju promena na tržištu, pa im je, s obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju i česte zahteve za produženje rokova plaćanja, neophodno pomoći u naplati potraživanja kako bi poboljšala likvidnost i obezbedila finansiranje.
Faktoring predstavlja dobro rešenje za ovaj problem, a reč je o usluzi otkupa potraživanja koji uključuje finansiranje, naplatu potraživanja, vođenje evidencije dospelih potraživanja.
Lizing je izuzetno važan imajući u vidu njegovu fleksibilnost u poređenju sa drugim vidovima kreditiranja kao i brz i jednostavan proces odobrenja.
Zbog značaja aktuelnih tema molimo Vas da svoje prisustvo prisustvo potvrdite putem e-maila violeta.vidakovic@pks.rs   ili na telefon 037 211 133.

 

Pozivno pismo...

ODRŽANO PREDAVANJE NA TEMU „PREDSTAVLJANJE MERA IPARD PROGRAMA REPUBLIKE SRBIJE“ PKS RPK KRUŠEVAC, 07.03.2018.GOD.

Predavanje na temu „Predstavljanje mera IPARD programa Republike Srbije“ održano je u PKS RPK Kruševac, 07.03.2018.god. Predavači su bili predstavnik Privredne komore Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Branislav Veljković, predstavnik Ministarstva je na početku informisao učesnike da su do sada akreditovane dve mere po ovom programu-Mera 1 koja se tiče primarne poljoprivredne proizvodnje i Mera 3 koja se odnosi na preradu poljoprivrednih proizvoda.Ministarstvo planira da do kraja ove godine akredituje i Meru 7-ruralni turizam.Do sada su raspisana dva konkursa iz Mere I ovog programa, Javni poziv za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava-kupovinu nove opreme i mehanizacije i Javni poziv za kupovinu novih traktora. Po ovim pozivima pristiglo je oko 100 odnosno 300 prijava, koje su u prvoj fazi provere. Očekuje se da će prvi poziv za Meru 3 biti raspisan u drugoj polovini marta, i on će se odnositi na nabavku opreme. Konkursi za izgradnju i renoviranje objekata za obe mere biće raspisani u toku leta.
U nastavku je Aleksandar Bogunović, sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju PKS, detaljno predstavio sve aspekte programa- uslove, rokove, ograničenja, potrebnu dokumentaciju, procedure, i istakao prednosti ali i velike obaveze i kontrolu sprovodjenja celokupnog procesa.
U drugom delu ovog dogadjaja, predstavnik UNDP Vesna Gajić je predstavila projekat „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji“ koji se finansira iz sredstava Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), a realizuju ga UNDP, Ministarstvo rudarstva i energetike i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Prikazan je i film na temu razvoja tržišta biomase u Srbiji.
Na kraju, prisutni privrednici su aktivno učestvovali u diskusiji, postavljajući konkretna pitanja o mogućnostima apliciranja na konkurse po IPARD programu.
 

ODRŽANA OBUKA ZA POSREDNIKE I ZASTUPNIKE U OSIGURANJU – ZAKONSKO UREĐENJE SADRŽINE UGOVORA O OSIGURANjU (5 ČASOVA), PKS RPK KRUŠEVAC, 06.03.2018. G.

Obuka na temu – Zakonsko uređenje sadržine ugovora u osiguranju (5 časova), namenjena kontinuiranom usavršavanju ovlašćenih posrednika, odnosno ovlašćenih zastupnika u osiguranju, u organizaciji PKS - RPK Kruševac, održana je 6. marta 2018. godine u sali PKS - RPK Kruševac. Obuci je prisustvovalo 70 polaznika, koji su stekli sertifikat neophodan za produženje licence za rad u poslovima osiguranja.
Naredna obuka u Kruševcu se održava 19. marta – Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja (5 časova).
 

Poslovni forum Srbija – Bugarska, Niš 19.03.2018. 9:30 Oficirski Dom Niš.

Obaveštavamo Vas da će državno – privredna delegacija Republike Bugarske, 19. marta 2018. godine boraviti u zvaničnoj poseti Republici Srbiji. Delegaciju predvodi gospodin Tomislav Dončev, zamenik premijera Republike Bugarske.
Pružajući doprinos razvoju privredne saradnje Srbije i Bugarske, Privredna komora Srbije u saradnji sa Agencijom za mala i srednja preduzeća Republike Bugarske, organizuje
Poslovni forum Srbija – Bugarska i bilateralne poslovne razgovore srpskih i bugarskih privrednika u ponedeljak, 19. marta 2018. godine sa početkom u 9,30 časova u Oficirskom domu, u Nišu
Rok za prijavu je četvrtak, 15. mart 2018. godine do 15 časova. Prijavu prosledite na mejl: marija.sepi@pks.rs . Kontakt osobe u PKS RPK Kruševac su Aleksandra Aleksić 037 418 522 i Violeta Vidaković 037 211133
 

Pozivno pismo ...     Prijavni list...     Spisak BG kompanija...      Program...

ODRŽANA OSMOMARTOVSKA IZLOŽBA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA KLUB KCK KRUŠEVAC 05.03.2018.G

Privredna komora Srbije - Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga je u ponedeljak, 05.03.2018. godine, organizovala tradicionalnu OSMOMARTOVSKU IZLOŽBU ženskog preduzetništva. Ovaj skup se održava već sedmi put za redom. Cilj ove manifestacije je obeležavanje 8. marta - Međunarodnog dana žena. U Klubu KCK Kruševac je povodom toga, upriličena izložba proizvoda preduzetnica koje se bave rukotvorinam i starim zanatima, dok su u drugom delu manifestacije preduzetnice dobile korisne savete kako da se oslobode stresa. Za kulturni deo programa bila je zadužena Gimnazija Kruševac. Skup je otvorila Narodna poslanica dr Dragana Barišić. Manifestaciji je prisustvovalo oko 60 preduzetnica iz Rasinskog okruga iz različitih grana privrede, predstavnice lokalnih samouprava, NVO...

 

MEĐUNARODNI SAJAM „PRIŠTIna 2018“ – OD 18 SO 21. APRILA 2018 G. PRIŠTINA

PKS-RPK Kruševac, poziva Vas da kao izlagači, uzmete učešće na Međunarodnom sajmu privrede „Priština 2018“, koji se održava od 18. do 21. aprila 2018. godine u Prištini.
Na predmetnom sajmu u Prištini biće zastupljene seldeće grane privrede: građevinska industrija, hemijiska industrija, tekstilna industrija, elektro i mašinska industrija, prehrambena, drvna IT i mnoge druge.
Nastup na ovom sajmu biće bez kotizacije. Privredna komora Srbije obezbedila je sredstva za troškove zakupa prostora, izgradnje i osnovnog opremanja štanda, kao i troškove puta (autobuski prevoz).
Troškove smeštaja tokom trajanja sajma snose izlagači.
Zbog ograničenog izlagačkog prostora, molimo Vas da nam potvrdu učešća i popunjen prijavni list dostavite najkasnije do ponedeljka 19.03.2018. godine na adresu: region@pks.rs
Za dodatne informacije kontakt osobe su: Mladen Đorić (M: 066 87 51 253, F: 011 41 49 609 E:mladen.djoric@pks.rs ) i Aleksandar Radovanović (M: 066 84 51 248, F: 011 33 04 503 E: aleksandar.radovanovic@pks.rs ).
 

RPK Kruševac predstaviće se na Međunarodnoj izložbi „EXPO Rusija – Srbija 2018.“, 14.-16.03.2018. Metropol, Beograd

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga u saradnji sa Rasinskim Upravnim okrugom po četvrti put organizovati nastup privrednika Rasinskog okruga na 5. Međunarodnom privrednom sajmu - „ EXPO RUSSIA SERBIA“ i Petom beogradskom biznis forumu, koji će se održati od 14 . do 16. marta 2018.godine u hotelu „Metropol Palace“ Beograd.
U okviru radnog programa izložbe i biznis foruma održaće se Okrugli sto Ministarstva ekonomskog razvoja Rusije „Perspektive saradnje u oblasti inovacija, uključujući mala i srednja preduzeća“, uz učešće Zamenika ministra ekonomskog razvoja Ruske Federacija Gruzdeva A.V. u saradnji sa Ministarstvom privrede Republike Srbije i Privrednom komorom Srbije, prezentacije kompanija i regiona.
Na izložbi će učestvovati preduzeća krupnog, srednjeg i malog biznisa, a biće predstavljene i regionalne prezentacije Republike Tatarstan, Moskovske, Pskovske, Kalinjingradske, Rostovske oblasti, kompanija Srbije i drugih zemalja Jugoistočne Evrope. U sklopu međunarodne izložbe održaće se čitav niz tematskih okruglih stolova skupa sa ministarstvima R. Srbije, biznis-misija Ruskih preduzetnika u Republiku Srbiju uz podršku Ruskog izvoznog centra, berza poslovnih kontakata, poseta preduzećima. Tokom protekle četiri godine izložba je dokazala svoju efikasnost, kao rezultat njenog održavanja potpisano je mnoštvo međunarodnih ugovora u raznim privrednim granama. Svoju delatnost na izložbi će predstaviti više od 100 ruskih kompanija iz svih privrednih područja.
Regionalna privredna komora Kruševac u saradnji sa Rasinskim upravnim okrugom zakupila je štand. Koristimo ovu priliku da Vas pozovemo da na zajedničkom štandu privrede Rasinskog okruga predstavite Vaše poslovanje.
Za sve dodatne informacije kontakt osoba u PKS RPK Kruševac je Aleksandra Aleksić tel. 037 418 522.

 

Program...

ODRŽANA OBUKA ZA POSREDNIKE I ZASTUPNIKE U OSIGURANJU - OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA NAKNADU ŠTETE (5 ČASOVA), PKS RPK KRUŠEVAC, 28.02.2018. G.

Obuka na temu - Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete (5 časova), namenjena kontinuiranom usavršavanju ovlašćenih posrednika, odnosno ovlašćenih zastupnika u osiguranju, u organizaciji PKS - RPK Kruševac, održana je 28. februara 2018. godine u sali PKS - RPK Kruševac. Obuci je prisustvovalo 68 polaznika, koji su stekli sertifikat neophodan za produženje licence za rad u poslovima osiguranja.
Naredne obuke u Kruševcu se održavaju:
6. marta – Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju (5 časova) i
19. marta – Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja (5 časova).
Prijava za naredne obuke se obavlja putem linka:
http://www.pks.rs/Aplikacije.aspx?aplikacija=edukacija 
 

ODRŽANA PREZENTACIJA PROGRAMA „Pokreni se za posao“ NVO ENECA i Javnog poziva nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini NSZ, PKS RPK KRUŠEVAC,26.02.2018.G.

PKS – RPK Kruševac, u saradnji sa NVO ENECA i NSZ filijala Kruševac, organizovala je prezentaciju programa „Pokreni se za posao“ i Javnog poziva nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini.
Predstavnici NVO ENECA su predstavili deveti ciklus nacionalnog donatorskog programa koji se trenutno sprovodi uz podršku kompanije Filip Moris u Srbiji, otvoren je od 07. decembra 2017. a prijave se mogu slati do 15. marta 2018. godine. Program ima za cilj da podrži pokretanje i unapređivanje malih i porodičnih preduzeća širom Srbije koji imaju dobru, inovativnu i održivu poslovnu ideju. Program „Pokreni se za posao“ ove godine pruža: donaciju u vidu opreme, licenci ili sertifikata, standardizacije i optimizacije neophodne za pokretanje ili unapređenje biznisa, u vrednosti do 10.000 dolara, uz obavezno finansijsko učešće u iznosu od 20 odsto vrednosti granta. Sve detalje možete pogledati na: https://pokrenisezaposao.rs/ .
NSZ je 14.02.2018. godine raspisala konkurse za različite subvenicije, jedna jedna od njih je i Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini . Predstavnici NSZ filijala Kruševac su detaljno predstavili program subvencija za koje se moze konkurisati u tri različite kategorije od 180.000; 200.000; i 220.000 dinara: http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi .
 

O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA PRIVREDNIH SUBJEKATA IZ RASINSKOG OKRUGA U EMISIJI „OVO JE SRBIJA“ NA RTS 1

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Rasinskog okruga za period januar - decembar 2017. godini iznosi 396 miliona eura i odnosu na isti period prošle godine povećana je za 11,2%.
Vrednost izvezene robe u 2017.godini iznosi 219,7 miliona eura i u odnosu na 2016. godinu izvoz je povećan za 11,5% .
Ukupan uvoz Rasinskog okruga u 2017. godini iznosi 176,3 miliona eura i u odnosu na 2016 godinu povećan je za 10,8%.
U Rasinskom okrugu, za period januar - decembar 2017. g. ostvaren je suficit u iznosu od 43,3 miliona eura. Pokrivenost uvoza izvozom u ovom periodu iznosi 124,6 %.
Ovakav rezultat postignut je povećanjem proizvodnje i osvajanjem novih tržišta, dok je veći priliv novca od izvoza poboljšao je standard radnika i doprineo zapošljavanju.
Više o postignutim rezultatima u emisiji „Ovo je Srbija“ na RTS 1

https://www.youtube.com/watch?v=u0qodwut9no

 

AKCIJA „BITKA ZA ZNANJE“ – PPT PETOLETKA TRSTENIK DONIRALA 5 MBOT ROBOTA OSNOVNOJ ŠKOLI „ŽABARE“ IZ ŽABARA 22.02.2018.G.

U okviru programa Fondacije B92 „Bitka za znanje“ koji se realizuje uz podršku PKS i Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, Osnovnoj školi „Žabare“ iz Žabara PPT Petoletka je donirala je 5 mBot robota.
Fokus akcije „Bitka za znanje“ jeste podsticanje dece osnovnoškolskog uzrasta da, uz pomoć savremenih nastavnih alata – mBot robota uđu u tajne zanimanja budućnosti – robotike, automatike i programiranja.
Prepoznajući značaj obučavanja najmlađih u zanimanjima koji će doprineti digitalnoj transformaciji društva i napretku privrede Rasinskog okruga, u ime PPT Petoletke , g-đa Slavica Šipić donirala je 5 mBot robota OŠ „Žabare“ iz Žabara.
Prilikom posete u prisustvu učenika i prosvetnih radnika predstavljen je način rada ovog savremenog nastavnog alata.

 

15. sajam privrede zapadne Srbije - SPREG  od 29. do 31. marta 2018. g., OMNI Centar  Valjevo.

Pozivamo vas da na zajedničkom štandu Privredne komore Srbije nastupite na 15. sajmu privrede zapadne Srbije - SPREG koji se održava u periodu od 29. do 31. marta 2018. godine u OMNI Centru u Valjevu.
Sajam privrede zapadne Srbije SPREG povezuje mala, srednja i velika privredna društva i preduzetnike sa potencijalnim poslovnim partnerima. Iz godine u godinu, SPREG beleži konstantan porast u kvalitetu i kvantitetu sajamske ponude, što ga čini vodećom regionalnom privrednom manifestacijom u zapadnoj Srbiji.
Molimo zainteresovane da se prijavite za učešće do ponedeljka 26. februara do 10 časova na e-mail: marija.veskovic@pks.rs . Kontakt osoba u RPK Kruševac je: Marija Vesković, tel: 037 211 131 , 065 908 77 86.

 

Pozivno pismo ...

 AKCIJA „BITKA ZA ZNANJE“ – FIRMA MOCA DOO JABLANICA DONIRALA 5 MBOT ROBOTA OSNOVNOJ ŠKOLI „KNEZ LAZAR“ VELIKI KUPCI, 14.02.2018.G.

 U okviru programa Fondacije B92 „Bitka za znanje“ koji se realizuje uz podršku PKS i Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, Osnovnoj školi „Knez Lazar“ Veliki Kupci kompanija MOCA doo Jablanica donirala je 5 mBot robota.
Cilj akcije „Bitka za znanje“ je podizanje opšteg nivoa nastave u osnovnim školama, kroz praktičnu primenu najnovijih tehnologija i znanja, podsticanje društveno odgovornog ponašanja kompanija, ali i osavremenjavanje sistema obrazovanja u skladu sa globalnim trendovima.
Uz pomoć savremenih nastavnih alata – mBot robota učenici osnovnih škola savladavaće osnove robotike, automatike i programiranja. Prepoznajući značaj ovladavanja ovim znanjima g-din Dragan Petronijević, direktor firme MOCA doo Jablanica dana 14.02.2018.godine posetio je OŠ „Knez Lazar“ Veliki Kupci.
Direktor Petronijević pružajući pomoć lokalnoj zajednici da prati savremene trendove razvoja obrazovnog sistema, ovom donacijom, doprineo je digitalnoj transformaciji društva u Rasinskom okrugu. Korišćenjem mBot robota učenici će ovladati znanjem koje će moći kasnije, prilikom zaposlenja primeniti.
Prilikom posete u prisustvu učenika i prosvetnih radnika predstavljen je način rada ovog savremenog nastavnog alata, a tom prilikom OŠ „Knez Lazar“ Veliki Kupci zahvalila se g-dinu Draganu Petronijeviću na donaciji.

 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=GjemAsj-mRE
 

AKCIJA „BITKA ZA ZNANJE“ – FABRIKA MAZIVA FAM A.D. KRUŠEVAC DONIRALA 5 MBOT ROBOTA OSNOVNOJ ŠKOLI „VUK KARADŽIĆ“ KRUŠEVAC, 13.02.2018.G.

U okviru programa Fondacije B92 „Bitka za znanje“ koji se realizuje uz podršku PKS i Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ Kruševac Fabrika maziva FAM ad Kruševac donirala je 5 mBot robota.
Fokus akcije „Bitka za znanje“ jeste podsticanje dece osnovnoškolskog uzrasta da, uz pomoć savremenih nastavnih alata – mBot robota uđu u tajne zanimanja budućnosti – robotike, automatike i programiranja.
Prepoznajući značaj obučavanja najmlađih u zanimanjima koji će doprineti digitalnoj transformaciji društva i napretku privrede Rasinskog okruga, generalna direktorka Fabrike maziva Kruševac, g-đa Jadranka Đurović Petronijević donirala je 5 mBot robota OŠ „Vuk Karadžić“ Kruševac.
U cilju zahvalnosti na društveno odgovornom poslovanju, generalnu direktorku Fabrike maziva FAM ad Kruševac g-đu Jelicu Đurović Petronijević dana 13.02.2018.godine ugostila je OŠ „Vuk Karadžić“ Kruševac.
Prilikom posete u prisustvu učenika i prosvetnih radnika predstavljen je način rada ovog savremenog nastavnog alata.

Link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=oMZx8GHZycQ
 

održana II sednica Sekcije za privatno obezbeđenje SALA PKS RPK KRUŠEVAC, 19.02.2018. G

Dana 19. februara 2018. godine, u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održana je II sednica Sekcije za privatno obezbeđenje. Tema sednice bila je problemi sa kojima se privredni subjekti susreću u toku primene Zakona o privatnom obezbeđenju kao i neusaglašenosti sa drugim Zakonima. G-din Dragan Simić-predsednik sekcije istakao je da je neophodno obratiti pažnju na implementaciju Zakona o privatnom obezbeđenju. Takođe je prisutne upoznao sa činjenicom da je prošlo više od godinu dana od primene ovog Zakona a da mnogo toga nije urađeno. Prisutni članovi sekcije napomenuli su da je procena rizika obavezna za sve privredne subjekte. Takođe je naglašeno da u Rasinskom okrugu samo dva privredna subjekta imaju licence za samozaštitu. Na kraju sastanka donet je zaključak da se dopisom obaveste svi privredni subjekti, javna preduzeća i Opštine na teritoriji Rasinskog okruga o važnosti poštovanja odredbi Zakona o prikvatnom obezbeđenju.

 

OBUKA ZA OVLAŠĆENE POSREDNIKE I OVLAŠĆENE ZASTUPNIKE U OSIGURANJU U PKS RPK KRUŠEVAC - „OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA NAKNADU ŠTETE“, 28.02.2018. G.

U skladu s Odlukom Narodne banke Srbije o usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju, Privredna komora Srbije - RPK Kruševac i ove godine organizuje obuke u oblasti osiguranja u okviru kontinuiranog usavršavanja zastupnika i posrednika. Obuka je namenjena kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu s Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017). Obaveznih 15 časova obuke, polaznici će biti u mogućnosti da odslušaju u Kruševcu. Prvu obuku na temu - Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete (5 časova), kandidati će imati priliku da pohađaju 28.02.2018. godine, od 9.30 do 14.00 časova, u sali PKS - RPK Kruševac, Balkanska 63/IV.
Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (plus PDV)
Prijava za obuku se vrši putem linka:
http://www.pks.rs/Aplikacije.aspx?aplikacija=edukacija  (u listi dostupnih seminara pronađite:
28/02/2018 - 28/02/2018 Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete RPK Kruševac - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju ).

 

Pozivno pismo ...

Nacionalna služba za zapošljavanje,14.02.2018.g.

Konkursi NSZ:

 http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi

 

 

 

 

U PKS RPK Kruševac održana prezentacija programa „KORAK PO KORAK“ Erste banke, 07.02.2018.g

U cilju  informisanja privrednih subjekata koji imaju istoriju poslovanja manju od 24 meseca u PKS RPK Kruševac, dana 07.02.2018. g, održana je prezentacija programa „KORAK PO KORAK“ Erste banke. Takođe ovaj program namenjen je i socijalnim preduzećima bez obzira na dužinu poslovanja i
Svima onima koji imaju biznis ideje a koje još uvek nisu pokrenute, ali imaju održivu poslovnu ideju i tržišni potencijal. Program Erste Banke “Korak po korak” kreiran je sa ciljem ekonomskog i socijalnog osnaživanja startap firmi i socijalnih preduzeća kroz različite pakete edukativne, finansijske i mentorske podrške. Takođe ovaj program nudi pomoć u izradi biznis plana, kombinaciju onlajn i oflajn edukacije, finansiranje vaše poslovne ideje i projekta, mentorsku podršku i umrežavanje sa drugim firmama.

 

održan KONSULTATIVNI SASTANAK NA TEMU PREDLOGA PLANA UPISA UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE RASINSKOG OKRUGA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. G, SALA PKS RPK KRUŠEVAC, 02.02.2018. G. (PETAK), 11:00 ČASOVA

U cilju izrade Konkursa za upis učenika u srednje škole za školsku 2018/2019. godinu, u PKS RPK Kruševac, 02.02.2018. g, održan je Konsultativni sastanak na temu – Predlog plana upisa učenika u srednje škole Rasinskog okruga, za školsku 2018/2019. g. U duhu nove metodologije upisne politike, u okviru koje se posebna pažnja posvećuje potrebama privrede za kadrovima, u proteklom periodu PKS RPK Kruševac je kontaktirala privredna društva i preduzetnike na ovu temu, te je na konsultativnom sastanku, pored predstavljanja predloga plana upisa učenika u srednje škole za narednu školsku godinu, izvršena analiza dobijenih rezultata. Sastanku su prisustvovali: načelnik Školske uprave Kruševac, pomoćnik gradonačalnika GU Kruševac za društvene deletnosti, direktor NSZ - filijala Kruševac, direktori srednjih škola, predstavnici jedinica lokalnih samouprava, predstavnici privrede, predstavnici sindikata.

 

POSLOVNI FORUM MAĐARSKA – SRBIJA 09. februar 2018., Budimpešta (Marriott Hotel Budapest, 1052. Budapest, Apáczai Csere János u. 4.)

Povodom četvrte zajedničke sednice Vlada Mađarske i Republike Srbije, Privredna komora Srbije zajedno sa Mađarskom nacionalnom trgovačkom kućom (NTKM) organizuje Poslovni forum Mađarska – Srbija, 09. februara 2018. godine u Budimpešti (mesto održavanja Poslovnog foruma - Marriott Hotel, adresa: 1052. Budapest, Apáczai Csere János u. 4.), sa početkom u 12 časova.
Najviše su zastupljene sledeće oblasti: građevinarstvo, IKT, energetika i zaštita životne sredine (obnovljivi izvori energije, upotreba biomase, energetska efikasnost), metalska industrija (poljomehanizacija, industrijski ventili, autoindustrija i dr.), poljoprivreda i prehrambena industrija, farmacija i dr.
Napomena: Za učešće na Poslovnom forumu se ne naplaćuje kotizacija. Učesnici sami organizuju i snose svoje troškove puta i boravka u Budimpešti.
Rok za prijavu je 05. februar 2018. godine.
Napomena: Za učešće na Poslovnom forumu se ne naplaćuje kotizacija. Učesnici sami organizuju i snose svoje troškove puta i boravka u Budimpešti.
Kontakt osoba u PKS RPK Kruševac Aleksandra Aleksić tel. 037 418 522 ili e-mail: aleksandra.aleksic@pks.rs .


Spisak kompanija...

Privredna komora Srbije pozvala je privrednike da do 6. februara kandiduju svoje kompanije i brendove za prestižno priznanje „Najbolje iz Srbije“.

Privredna komora Srbije, u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, akciju „Najbolje iz Srbije“ organizuje trinaesti put. Najbolji robni i korporativni brendovi ove godine biće izabrani u 24 kategorije, među kojima su i tri nove – Najbolji hotel u Srbiji, Najbolji „mali“ turistički smeštaj u Srbiji i Najbolji organski proizvod iz Srbije.
Tradicionalna akcija PKS i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, podiže vidljivost domaćih brendova, a priznanje koje je od 2004. ponelo 312 dobitnika u različitim kategorijama, postalo je merilo uspeha i tržišne prepoznatljivosti. Prateći moderne trendove i zahteve tržišta, akcija „Najbolje iz Srbije 2017“ osvežena je i inovirana, kako na planu metodologije i kategorija, tako i u pogledu interakcije sa učesnicima i potrošačima, jer je znatno pojednostavljeno prijavljivanje i glasanje.
Kriterijumi za izbor najboljih definisani su posebnom metodologijom, koja obuhvata analizu tržišno-finansijskih parametara, glasanje potrošača, poslovnih partnera i stručnjaka, kao i ocene žirija. U žiriju su predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva privrede, Privredne komore Srbije i istaknuti stručnjaci iz sveta marketinga, komunikacija i medija, zaštite potrošača. Glasanje počinje sredinom februara.
Od 2004, kada je akcija „Najbolje iz Srbije“ prvi put organizovana, nominovano je više od 1700 brendova. Iz godinu u godinu sve je više prijavljenih kompanija za ovo priznanje i sve više potrošača, privrednika i stručnjaka koji glasaju za najbolje.
Učešće u akciji je besplatno, prijavljivanje kompanija i glasanje je onlajn na zvaničnom sajtu www.najboljeizsrbije.com  , a informacije će biti dostupne i na društvenim mrežama ove akcije i Privredne komore Srbije.
 

Pozivno pismo ...

TMSCEE D.O.O BEOGRAD UZ PODRŠKU PKS – RPK KRUŠEVAC, RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA I NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ORGANIZUJE OBUKU ZA ZAVARIVAČE I BRAVARE

PKS-RPK Kruševac poziva sve zainteresovane privrednike i fizička lica sa prebivalištem na teritoriji Rasinskog okruga da se prijave na konkurs za obuku za zavarivače i bravare.
Obuka se sastoji od teorijske nastave koju izvode inženjeri i praktičnog dela koji izvode visoko obučeni i iskusni instruktori.
Obuka za zavarivače se vrši za sva četiri postupka: 111 REL, 141 TIG, 131/135 MIG/MAG, 311 Gasno zavarivanje. Trajanje obuka, u zavisnosti od postupaka, je od 18-45 radnih dana, za MIG 5-10 radnih dana. Po završenoj obuci kandidati će moći da dobiju sertifikat TÜVu skladu sa međunarodnim standardom EN ISO 9606-1.
Obuka za bravare - izvršioce poslova za montažu spojeva sa vijcima pri kritičnom servisiranju opreme pod pritiskom (standard DINEN 1591-4 Prirubnice i njihovi spojevi — Deo 4: Kvalifikacija kompetentnosti osoblja), u trajanju od dva (2) dana. Obuka sadrži celokupno gradivo i vežbe za sticanje kompetentnosti i omogućava polaznicima da dobiju odgovarajuću sposobnost da pokažu i primene znanja i veštine u praksi. Obukaje namenjena tehničarima i odgovornim inženjerima za montažu spojeva sa vijcima koji su stekli veštine kroz rad. Dobija se sertifikat TÜVkoji se priznaje u celom svetu.
Početak obuka planiran je po formiranju grupa.
Sve dodatne informacije možete dobiti u RPK Kruševac. Kontakt osobe su Kruna Gavović, kruna.gavovic@tms.rs, tel. 069/692 055 i Aleksandra Aleksić tel. 037/418 522 , aleksandra.aleksic@komora.net .
Pozivamo sve zainteresovane da se prijave do 09.februara
 

PREZENTACIJA – STANDARDI U SAVREMENOM POSLOVANJU, ČETVRTAK, 01.01. 2018. G. U 11 ČASOVA, PKS RPK KRUŠEVAC

PKS RPK Kruševac, u saradnji sa TMS Srbija, organizuje prezentaciju - Standardi u savremenom poslovanju. Na prezentaciji će se govoriti o sistemima kvaliteta i koliko kvalitet utiče na poslovni rezultat kompanije. Prezentaciju će držati Ivan Pribićević, menadžer razvoja poslovanja TMS Srbija, Aleksandar Kolarević, izvršni direktor TMS kompanije, i Kruna Gavović, pravni savetnik. Prezentacija će se održati u četvrtak, 01. februara 2018. godine, s početkom u 11 časova, u sali PKS RPK Kruševac (adresa: Balkanska 63/4, Kruševac).
Kontakt osoba u PKS-RPK Kruševac: Aleksandra Aleksić – Koordinator industrije PKS RPK Kruševac , (+381 37) 418-522 6 (+381 37) 442-919, aleksandra.aleksic@pks.rs .
 

KONSULTATIVNI SASTANAK NA TEMU PREDLOGA PLANA UPISA UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE RASINSKOG OKRUGA, ZA ŠKOLSKU 2018/2019. G, 02. FEBRUAR 2018. G, 11:00ČASOVA, PKS – RPK KRUŠEVAC

 U cilju izrade Konkursa za upis učenika u srednje škole za školsku 2018/2019. godinu, PKS - Regionalna privredna komora Kruševac organizuje Konsultativni sastanak na temu – Predlog plana upisa učenika u srednje škole Rasinskog okruga, za školsku 2018/2019. G. Sastanak će se održati u sali PKS RPK Kruševac, 02.02.2018. g. (petak), u 11:00 časova.
Predlog plana upisa mora biti zasnovan na realnim potrebama privrednog razvoja određene lokalne sredine, pri čemu posebno treba obratiti pažnju na IZJAVE O NAMERI POSLODAVCA ZA UKLJUČIVANJE U DUALNO OBRAZOVANJE.
U proteklom periodu PKS RPK Kruševac je od privrednih društava i preduzetnika sakupljala izjave o nameri, pa je svrha predstojećeg sastanka analiza dobijenih rezultata. Sastanku će prisustvovati sve zainteresovane strane na lokalnom nivou (privreda, obrazovanje, jedinice lokalne samouprave...).
Kontakt osobe u PKS-RPK Kruševac: Danijela Lazarević i Vanja Damljanović – stručni saradnici za edukaciju PKS RPK Kruševac, (+381 37) 418-520 6 (+381 37) 442-919, danijela.lazarevic@pks.rs  i / ili vanja.damljanovic@pks.rs .
 

POZIV NA KONTINUIRANU OBUKU ZA POSREDNIKE I ZASTUPNIKE U OSIGURANјU

PKS RPK Kruševac Vas obaveštava da, u skladu sa tačkom 7. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017), ovlašćeni posrednici i ovlašćeni zastupnici u osiguranju imaju obavezu profesionalnog usavršavanja od najmanje 15 časova za svako stečeno zvanje u kalendarskoj godini u kojoj obavljaju poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju.

Pozivamo Vas da se u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju ( „Službeni glasnik RS”, br. 11/2017) prijavite za Obuku za posrednike i zastupnike u osiguranju.
Rok za prijavu je 02.02.2018.godine. Kontakt osobe u PKS-RPK Kruševac su: Vanja Damlјanović i Danijela Lazarević, e-mail: vanja.damljanovic@pks.rs  i/ili danijela.lazarevic@pks.rs tel.: 037 441 128 i/ili 037 418 520.

 

Pozivno pismo...

U PKS-RPK KRUŠEVAC ODRŽANA SEDNICA SKUPŠTINE UDRUŽENJA PERO KRUŠEVAC, 22.01.2018.G.

U ponedeljak, 22.1.2018.godine, u PKS RPK Kruševac održana je sednica Skupštine Udruženja „Pero Kruševac“. Na sednici se govorilo o održanoj promociji drugog broja časopisa „Reč“, kao i o planiranim aktivnostima za tekuću 2018.godinu. U 2018.godini planiran je veliki broj aktivnosti među kojima ističu: organizovanje književnih večeri i uključivanje većeg broja članova, naročito mladih do 35 godina. Najavljena je saradnja sa Kulturnim centrom Kruševac u realizaciji brojnih aktivnosti koje će imati za cilj okupljanje mladih i isticanje važnosti kulture za svakog pojedinca. Mladi, talentovani članovi Skupštine Udruženja „Pero Kruševac“, čuvari tradicije i kulture, tokom sednice zahvalili su se ustanovama i privrednim subjektima: Narodnom muzeju Kruševac, Poslovnom centru, Centru za stručno usavršavanje Kruševac i štampariji Sigraf na pruženoj pomoći u štampanju drugog broja časopisa Reč. Posebnu zahvalnost ukazali su PKS - Regionalnoj privrednoj komori Rasinskog upravnog okruga na dosadašnjoj podršci i pomoći

Izjava direktora PKS RPK Kruševac Predraga Vukićevića za novine Grad "Raste broj privrednih subjekata u Rasinskom okrugu" Izvor: Novine Grad broj 659 12.01.2018.

Press cliping: Izjava direktora PKS RPK Kruševac Predraga Vukićevića za novine Grad "Raste broj privrednih subjekata u Rasinskom okrugu" Izvor: Novine Grad broj 659 12.01.2018.

 

 

Izjava...

Direktor PKS RPK Kruševac Predrag Vukićević, dobio je Plaketu za izuzetan doprinos u razvoju preduzeća PPT Armature Aleksandrovac 11.01.2018.

Direktor PKS RPK Kruševac Predrag Vukićević, dobio je Plaketu za izuzetan doprinos u razvoju preduzeća PPT Armature Aleksandrovac 11.01.2018.g.
Plaketa je dodeljena na drugoj godišnjici povodom privatizacije firme od strane Konzorcijuma radnika.
Preduzeće „Armature“a.d Aleksandrovac je prodato Konzorcijumu zaposlenih uz dobru saradnju rukovodstva i sindikata 11.01.2016.g. Nakon privatizacije nastavljen je kontinuitet poslovanja, ostvarena uspešna dugoročna saradnja sa partnerima, uvedeni su svi potrebni svetski standardi, nova galvanska zaštita. U trenutnku privatizacije bilo zapošljeno 380 radnika i od trenutka privatizacije do sada zapošljeno 120 radnika. Svake godine preduzeće ulaže u mašinski park, i ove godine kupljeno je 6 novih CNC Mašina. Armature Aleksandrovac učestvuju na prestižnim svetskim sajmovima u svojoj oblasti.

 

Detaljnije...

KREIRANJE PREDLOGA PLANA UPISA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU NA OSNOVU POTREBA PRIVREDE (IZJAVA O NAMERI POSLODAVCA ZA UKLJUČIVANJE U DUALNO OBRAZOVANJE)

Privredna komora Srbije i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS nastavljaju aktivnosti koje se tiču dualnog obrazovanja.
Ovo je doba godine kada se kreira predlog gradskog/opštinskog plana upisa za školsku 2018/2019. godinu. Kako bi predlog plana upisa bio, pre svega, u skladu sa potrebama privrede, u prilogu se nalazi Izjava o nameri poslodavca za uključivanje u dualno obrazovanje, namenjena privrednim društvima i preduzetnicima koji su zainteresovani za uključivanje u obrazovni proces.
Sve instrukcije i informacije o popunjavanju Izjave o nameri nalaze se u Pozivnom pismu. Rok za dostavljanje popunjenih izjava o nameri je 25.01.2017. godine (četvrtak), e-mailom na: danijela.lazarevic@pks.rs  i/ili vanja.damljanovic@pks.rs  .
Kontakt osobe u PKS RPK Kruševac su Danijela Lazarević  i Vanja Damljanović; br. tel: 037/418-520, 037/441-128.
Zahvaljujemo se na trudu i zalaganju, i očekujemo odgovore.
 

Pozivno pismo...      Izjava o namerama...

OBAVEŠTENJE O ISPITNOM ROKU ZA PROFESIONALNE UPRAVNIKE ZGRADA, PKS RPK KRUŠEVAC, 26.01.2018. GODINE

Press clipping : OBAVEŠTENjE O ISPITNOM ROKU ZA POLAGANjE ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA

http://krusevac.link/2018/01/15/obavestenje-o-ispitnom-roku-za-profesionalne-upravnike-zgrada-pks-rpk-krusevac-26-01-2018-godine/

 

Nacrt zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Obaveštavamo vas da je Ministarstvo finansija objavilo poziv za učešće na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koja se sprovodi u periodu od 3. januara do 28. februara 2018. godine.
Privredna komora Srbije obratila Ministarstu finansija, dopisom br. 22-1/6 od 7. aprila 2017. godine, sa inicijativom da se predstavnik PKS uključi u Radnu grupu za izradu Nacrta zakona o nakadama za korišćenje javnih dobara.
Ministarstvo finansija je dopisom br. 011-00-274/2017-04 od 12. aprila 2017. godine, obavestilo Privrednu komoru Srbije da će biti blagovremeno informisana o održavanju sastanka Radne grupe na pripremi Predloga nacrta zakona, kako bi delegirala svog predstavnika.
Nakon toga, Ministarstvo finansija se više nije obraćalo PKS radi uključivanja predstavnika i Nacrt zakona sačinjen je u sastavu Radne grupe u čiji rad nije bila uključena Privredna komora Srbije.
Privredna komora Srbije poziva sve zainteresovane članice da uzmu učešće u javnoj raspravi i da svoje primedbe, predloge i sugestije dostave putem elektronske pošte na adresu aleksandra.aleksic@pks.rs  do 26.01.2017.godine u dostavljenom obrazcu, kako bi sručne službe Privredne komore Srbije iste detaljno razmotrile i prosledile nadležnom Ministarstvu.
U prilogu dostavljamo Nacrt zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, Obrazloženje Nacrta zakona, Priloge koji su sastavni deo Nacrta zakona, Informaciju stručne službe Privredne komore Srbije i Obrazac za komentare na Nacrt zakona.
 

Nacrt zakona...      Obrazloženje...      Obrazac za primedbe...

OBAVEŠTENJE O ISPITNOM ROKU ZA PROFESIONALNE UPRAVNIKE ZGRADA, PKS RPK KRUŠEVAC, 26.01.2018. GODINE

Na osnovu člana 54. Stav 3. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 104/16), člana 48. Stav 1. Tačka 3. Podtačka 1. Statuta Privredne komore Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 39/16) i Odluke o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenje registra profesionalnih upravnika („Službeni glasnik RS”, broj 64/17), Privredna komora Srbije objavila je OBAVEŠTENjE O ISPITNOM ROKU ZA POLAGANjE ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA. Ispitni rok IV/2018 za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje 26. januara 2018. godine, kada će biti održan pismeni deo ispita. Prijave se podnose elektronskim putem putem linka https://usluge.pks.rs/#!/app/notuserbpmreq  ili poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd. Rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 16. januar 2018. godine.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 11.01.2018. GODINE POSETIO JE GAŠIĆ PROM DOO GORNJI VRATAR

Predstavnik PKS RPK Kruševac je dana 11.01.2018. godine posetio GAŠIĆ PROM DOO Gornji Vratari. Direktor g-din Vladan Gašić istakao je da je ovaj privredni subjekt osnovan 2017. godine i da se bavi otkupom i zamrzavanjem malina, kupina, višanja kao i drugog sezonskog voća. Istakao je i to da poseduje hladnjaču kapaciteta 8 tona i da za 20 sati može da skladišti 120 tona. Trenutno rade na proširenju skladišta i u ovoj sezoni mogu dodatno da skladište još 20 tona. Na današnjem sastanku predstavnik PKS RPK Krušrevac je g-dina Gašića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

Dana 11.01.2018. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je DRVOSTIL Garevina

Direktor g-din Nikola Šaronjić istakao je da je Drvostil privredni subjekt sa tradicijom koja traje više od dvadeset godina koja je omogućila firmi vodeće mesto među proizvođačima sanduka u Srbiji.
Višegodišnje umeće stolarskih majstora prenosilo se sa kolena na koleno stvarajući specifično znanje obrade drveta svojstveno u proizvodnji sanduka. U novije vreme ta je tradicija obogaćena i najsavremenijom proizvodnom tehnologijom što je Drvostil Šaronjić podiglo na istinsku industrijsku proizvodnju sanduka, a da je pri tom sačuvana umetnička kreativnost u obradi drveta.
Vrhunska tehnologija, dobro izabrano i negovano drvo i visok stepen osposobljenosti tehničkog i proizvodnog osoblja garancija su visokog kvaliteta i širokog proizvodnog asortimana naše firme. Na više od 5000 m2 70 radnika proizvode mesečno 2000 sanduka od topolovog, jelovog, jasenovog i hrastovog drveta. 70% naše proizvodnje izvozi se u Italiju, Nemačku, Rusiju, Mađarsku, Sloveniju a preostalih 30% namenjeno je domaćim kupcima.rhunska tehnologija, dobro izabrano drvo i visok stepen osposobljenosti tehničkog i proizvodnog osoblja garancija su visokog kvaliteta i širokog proizvodnog asortimana koji je vidljiv u preko 85 modela pogrebnih sanduka i krstova.
Predstavnik PKS RPK Krušrevac je g-dina Šaronjića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

 

POSLOVNI FORUM SLOVENIJA-SRBIJA 01.02.2018. LJUBLJANA

Privredna komora Srbije, u saradnji sa Privrednom komorom Slovenije (Gospodarska zbornica Slovenije), organizuje Poslovni forum Slovenija-Srbija u Ljubljani, 01. februara 2018. godine, sa početkom u 13,30 sati. Forum će biti održan na marginama četvrte zajedničke sednice Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije, uz učešće privrednika obe strane..

 

Poziv...    Prijavni list...    Nacrt programa...    Spisak prijavljenih...

ODRŽAN BOŽIĆNI PRIVREDNI DORUČAK U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRUŠEVAC, 08.01.2018. GODINE

Tv prilog : Božićni privredni doručak, 08.01.2018.g. https://www.youtube.com/watch?v=1xtjmHlinfg

 Press clipping: Bozićni doručak u PKS RPK Kruševac, 08.01.2018.g. izvor: Tanjug http://www.tanjug.rs/multimedia.aspx?izb=v&&GalID=330530

Press clipping : Bozićni privredni doručak u PKS RPK Kruševac 08.01.2018.g. izvor: Radio Televizija Srbije – RTS
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/56/srbija-danas/2996078/godisnje-nagrade-regionalne-privredne-komore.html


Press clipping: PKS RPK Kruševac dodelila je godišnje nagrade za Božićni doručak, Izvor: Novine Grad broj 659 12.01.2018.g https://krusevacgrad.rs/regionalna-privredna-komora-dodelila-godisnje-nagrade-najuspesnijim-pojedincima-i-kompanijama/

 

ODRŽAN BOŽIĆNI PRIVREDNI DORUČAK U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRUŠEVAC, 08.01.2018. GODINE

U ponedeljak, 08.01.2017. godine, u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac peti put po redu je održan Božićni privredni doručak – skup privrednika iz Rasinskog okruga, crkvenih velikodostojnika i gradskih, okružnih, opštinskih i nacionalnih zvaničnika. Događaj je svečano otvoren muzičkom numerom “ Božićni tropar”, u izvođenju crkvenog hora “Sveti Knez Lazar”, nakon čega su se prisutnima obratili domaćin skupa, direktor RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević domaćin skupa, Njegovo preosveštenstvo episkop kruševački dr David Perović, g-din Predrag Vukićević, Predsednik Skupštine Privredne Komore Srbije g-din Miloš Nenezić i gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović.

 

Detaljno...

Direktor PKS - RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević posetio je kompaniju Sloga d.o.o Kruševac, 05.01.2018.g.

Direktor PKS - RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević posetio je 05.01.2018. godine kompaniju Sloga d.o.o Kruševac, koja stabilno i uspešno posluje više od dvadeset godina.Direktora Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je vlasnik i direktor kompanije, g-din Radojica Milosavljević i direktor Radio Telvizije Kruševac Đorđe Kovačević.
Sloga d.o.o. bavi se proizvodnjom i izradom proizvoda od plastike. Kompanija Sloga d.o.o koristi najsavremeniju proizvodnu tehnologiju, takođe iskusni i obučeni timom obavljaju proces proizvodnje uz visok kvalitet. Proizvodni program obuhvata proizvode : duvane ambalaže, PET ambalaže i brizgane ambalaže. Proizvodni kapaciteti su veliki. Kompanija poseduje Sertifikate: ISO 9001:2008 - Sistem upravljanja kvalitetom, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu SRPS OHSAS 18001/2007, Sistem upravljanja zaštitom životne sredine SRPS ISO 14001/2005 i Sertifikat za izvoz proizvoda u zemlje Evropske Unije.
Kompanija uspešno posluje sa velikim brojem kupaca, a jedan od vodećih je i multinacionalna kompanija Henkel, Svis Natur, Voda Iva, Voda Bistrica i dr.
Takođe u vlasništvu g-dina Radoice Milosavljevića je i RTK Kruševac.
Televizija Kruševac je regionalni emiter, iza koga stoji 26 godina proizvodnje i emitovanja kompletnog programa. Preko DIGITALNE PLATFORME (predajnički sistem Jastrebac), kablovskih operatera i IPTV platforme Telekoma Srbije Open TV, Televizija Kruševac emituje program neprekidno sedam dana u nedelji.
Pored sopstvene produkcije, RTK Kruševac imadokumentarni, serijski i filmski program, kao i odabrane emisije drugih produkcija.
RTK Kruševac prati 750.000 gledalaca, Televizija odgovara pravovremenim, kvalitetnim i objektivnim informisanjem.
Regionalni Radio Kruševac je emiter sa višedecenijskom tradicijom (od 14. oktobra 1970. godine), osvedočen u produkciji kvalitetnog programa, lišenog usko komercijalnih interesa. Posebna pažnja se posvećuje informativnom programu i načelima profesionalnog standarda, koji se poštuju i u plasiranju ostalih sadržaja i medijskih formi, kroz celodnevni informativni, edukativni i zabavni program. Program Radio Kruševca strimuje se preko interneta.
Na sastanku se govorilo o saradnji Privredne komore Rasinskog upravog okruga i kompanije Sloga d.o.o Kruševac i RTK Kruševac.

 

POLOŽAJNICI U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRUŠEVAC, 08.01.2018. GODINE

Povodom najvećeg hrišćanskog praznika - Božića, u prostorijama Regionalne privredne komore Kruševac, shodno pravoslavnoj tradiciji i običajima, Predrag Vukićević, direktor Regionalne privredne komore Kruševac, primio je položajnike.

 

DIREKTOR PKS RPK KRUŠEVAC ODRŽAO JE SASTANAK SA NAČELNIKOM RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA I DIREKTOROM FILIJALE NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE KRUŠEVAC, 04.01.2018.G.

Predrag Vukićević, direktor PKS RPK Kruševac održao je sastanak sa načelnikom Rasinskog upravnog okruga, g-din Branislavom Vesićem, i direktorom Filjale NSZ Kruševac, Predragom Markovićem.
Budući da je 2017. godina bila godina velikih investicija u Kruševcu i Rasinskom okrugu, tema sastanka odnosila se na potencijale kadrova na tržištu rada i zapošljavanje. Očekuje se da 2018. godina bude godina zapošljavanja, podizanja životnog standarda stanovnika Kruševca i Rasinskog okruga, zaključeno je na sastanaku.

 

U PKS RPK KRUŠEVAC ODRŽAN JE SASTANAK SA KOMERCIJALNIM DIREKTOROM COOPER TIRES KRUŠEVAC, 04.01.2018.G.

Predrag Vukićević, direktor PKS RPK Kruševac, održao je sastanak sa komercijalnim direktorom jedne od najvećih američkih investicija u Srbiji - Cooper Tires, g-dinom Nenadom Dojčilovićem. Sastanku su prisustvovali načelnik Rasinskog upravnog okruga, g-din Branislav Vesić i direktor Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Kruševcu, g-din Predrag Marković.
Na sastanku se govorilo o uvećanju proizvodnih kapaciteta kompanije Cooper Tires, i konstatovano je da će postojeća najveća američka investicija višestruko uvećati i da se u narednom periodu planira novo zapošljavanje. Sa direktorom Nacionalne službe za zapošljavanje - Filijale Kruševac, razgovarano je o potencijalima kadrova na tržištu rada. Zaključeno je da kompanija Cooper Tires može da računa na podršku i pomoć svih relevantnih institucija u Rasinskom okrugu, kao i do sada.

 

DIREKTOR PKS RPK KRUŠEVAC, PREDRAG VUKIĆEVIĆ, OBAVIO JE PRVU POSETU U 2018. G - POSETIO JE PEKARSKU INDUSTRIJU KRUŠEVCA - AGROFINANS, 04.01.2018.G.

Predrag Vukićević, direktor PKS RPK Kruševac, 04.01.2018. godine obavio je prvu posetu u ovoj poslovnoj godini; posetio je pekarsku industriju Kruševca, koja radi 24 sata 365 dana u godini.
Agrofinans proizvodi sve tipove hleba i ima lidersku poziciju u Rasinskom okrugu. Takođe, u svom proizvodnom programu pekara proizvodi slana i slatka peciva, testenine, konditorske i smrznute pekarske proizvode. Agrofinans je zakupio Branko Perišić i ima kao prioritet proizvodnju uz visok kvalitet, po čemu je ovo preduzeće prepoznatljivo. U planu je da se u narednom periodu, pored renoviranja maloprodajnih objekata, investira u mašine.
Direktor PKS RPK Kruševac obavio je razgovor sa direktorkom Jasminom Radičević i stečajnim upravnikom preduzeća Branko Perišić u stečaju, Dragišom Đorđevićem. Na sastanku se govorilo o unapređenju odlične dosadašnje saradnje, Privredne komore RPK Kruševac i ove kompanije, kroz projekat dualnog obrazovanja i prekvalifikaciju kadrova.

 

DIREKTOR PKS RPK KRUŠEVAC, PREDRAG VUKIĆEVIĆ, O PRIORITETNIM ZADACIMA REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE KRUŠEVAC U 2018. GODINI

TV prilog: Izjava direktora PKS RPK Kruševac Predraga Vukićevića, 04.01.2018.g.

https://www.youtube.com/watch?v=xwyL8DDWaRk

 

 pks RPK KRUŠEVAC VAM ŽELI SREĆNE NOVOGODIŠNjE I BOŽIĆNE PRAZNIKE

Želimo Vam dobro zdravlje, sreću i uspeh u novoj poslovnoj godini.
Zajedno gradimo dugoročna partnerstava!
Srećni praznici.
Vaša PKS RPK Kruševac


Čestitka...

Raspisan konkurs Razvojne agencije Srbije: Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije

Razvojna agencija Srbija raspisala je Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije za MSP (industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike)
Rok je do utoška sredstava.
Sredstva se mogu koristiti za:
1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda sa sertifikacijom, sertifikacija, resertifikacija i nadzorna provera);
2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standarda;
3. Unapređenje postojećih i razvoj novih proizvoda;
4. Novi dizajn proizvoda i ambalaže;
5. Nabavka i implementacija specijalizovanog softvera;
6. Izrada studija izvodljivosti za automatizaciju procesa rada kroz upotrebu IKT i pametnih proizvodnih sistema;
7. Izrada studije o proceni uticaja novih poslovnih procesa na životnu sredinu;
8. Izrada projektno tehničke dokumentacije za proširenje proizvodnih kapaciteta;
9. Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu.
Kompletan javni poziv možete sa celokupnom propratnom dokumetacijom moežete pogledati i prezeti dokumeta na sledećem linku:
http://ras.gov.rs/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/kreiraj-zivot-javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-sektorima-preradivacke-industrije
 

Raspisan prvi poziv za IPARD 25.12.2017. G.

Javni poziv za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – kupovinu nove mehanizacije i opreme, raspisan je 25.12.2017.god. i rok za podnošenje zahteva za odobravanje prava na podsticaje je od 25. decembra 2017. godine do 26. februara 2018. godine.Javni poziv za kupovinu novih traktora biće raspisan 4. januara 2018. godine, a rok za podnošenje zahteva biće od tog dana do 26. februara 2018. godine.Visina podsticaja iznosi od 60 odsto do 80 odsto, u zavisnosti od toga da li je podnosilac mladi poljoprivrednik, da li se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskom području i da li se investicija odnosi na upravljanje otpadom i otpadnim vodama.Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa, voća i povrća i ostali usevi (određene vrste žitarica i industrijskog bilja).Iznosi podsticaja koje korisnik može da ostvari u sektorima voća, povrća i sektoru ostalih useva mogu biti od 5.000 do 700.000 evra, a za sektore mleka i mesa od 5.000 do 1.000.000 evra.Prihvatljive investicije i troškovi odnose se na kupovinu nove mehanizacije, opreme i traktora i opšte troškove (troškovi za pripremu projekata i tehničke dokumentacije).Detaljan tekst Javnog poziva, pravilnik i prateći prilozi, dostupni su na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.minpolj.gov.rs kao i internet stranici Uprave za agrarna plaćanja www.uap.gov.rs. Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva mogu se dobiti i putem telefona, pozivanjem Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 011/2607960; 2607961, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/3020100; 3020101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

 

ODRŽANA NOVOGODIŠNJA IZLOŽBA PREDUZETNIŠTVA, 23.12.2017. GODINE, HOL BIOSKOPA TRSTENIK

U subotu, 23. decembra 2017. godine, u holu bioskopa u Trsteniku, održana je Novogodišnja izložba male privrede, ženskog preduzetništva i rukotvorina, u organizaciji Regionalne privredne komore Kruševac. RPK Kruševac godinama aktivno radi na promociji privrednika organizovanjem učešća na sajmovima u zemlji i inostranstvu, privrednim izložbama, skupovima i slično. Ovo je bila prilika da se na lep i prigodan način predstave mali privrednici Rasinskog okruga, odnosno da se i građanstvo i privreda upoznaju sa rukotvorinama našega kraja i proizvodima naših malih privrednika.
Izlagači – privrednici su na ovoj lepoj izložbi predstavili usluge i proizvode iz oblasti etno rukotvorina (drvo, nakit, odeća...), proizvoda za domaćinstvo, domaće radinosti, unikatnih haljina i nakita... Ovo je samo jedna od mnogih aktivnosti koju je RPK Kruševac realizovala u 2017. godini, a koja je namenjena promociji preduzetništva. Izložba je bila otvorena za posetioce od 10.00 do 18.00 časova i nadamo se da su je građani iskoristili da, ukoliko do sada nisu obavili novogodišnju kupovinu, obraduju svoje bližnje originalnim poklonom.

 

ODRŽANA NOVOGODIŠNJA IZLOŽBA PREDUZETNIŠTVA, 21.12.2017. GODINE, KRUŠEVAČKO POZORIŠTE

U četvrtak, 21. decembra 2017. godine, u holu Kruševačkog pozorišta, održana je Novogodišnja izložba male privrede, ženskog preduzetništva i rukotvorina, u organizaciji Regionalne privredne komore Kruševac. RPK Kruševac godinama aktivno radi na promociji privrednika organizovanjem učešća na sajmovima u zemlji i inostranstvu, privrednim izložbama, skupovima, i slično. Ovo je bila prilika da se na lep i prigodan način predstave mali privrednici Rasinskog okruga, odnosno da se i građanstvo i privreda upoznaju sa rukotvorinama našega kraja i proizvodima naših malih privrednika.
Izlagači – privrednici su na ovoj lepoj izložbi predstavili usluge i proizvode iz oblasti etno rukotvorina (drvo, nakit, odeća...), proizvoda za domaćinstvo, domaće radinosti, unikatnih haljina i nakita... Ovo je samo jedna od mnogih aktivnosti koju je RPK Kruševac realizovala u 2017. godini, a koja je namenjena promociji preduzetništva. U okviru izložbe u 14 časova održana je i radionica na temu: Oblikuj svoje radno okruzenje.
Izložba je bila otvorena za posetioce od 10.00 do 16.00 časova i nadamo se da su je građani iskoristili da, ukoliko do sada nisu obavili novogodišnju kupovinu, obraduju svoje bližnje originalnim poklonom.
 

Održano predavanje na temu: „Etika u svim segmentima društva i privrede“, PKS RPK Kruševac, 20.12.2017.g.

Predavanje na temu „Etika u svim segmentima društva i privrede“, održano je u sali Regionalne privredne komore Rasinskog upravnog okruga u sredu, 20.12.2017. sa početkom u 12 sati. Predavanju je prisustvovalo oko pedeset predstavnika škola i javnih institucija.
Predavanje je održao redovni profesor etike na Filosofskom fakultetu u Beogradu, prof. dr Jovan Babić.
Današnje društvo, tvrdi Profesor, nema jasnu ideološku supstancu, te mu konzumerizam kao pojavni oblik predstavlja kvazi-ideologiju zlatnog teleta, ideologiju trenutka, prezentizma bez vremenske perspektive, epistemološki očaj, koji proizvodi manihejsku reakciju: crno-belu sliku sveta, simplifikaciju, bekstvo od suočavanja sa promenom i odgovornošću, odsustvo dugoročne vremenske perspektive u kombinaciji sa rđavom distribucijom bogatstva, a u kontekstu lažne sreće i prava na sreću što istom sve dovodi do pesimizma, bolesti današnjice.
Korupcija kao paradigma, kao stanje sveta produkuje događaje koji nastaju, traju, ali uvek sa ontološkom i vrednosnom nestabilnošću, i kao takvi i propadaju-neizvesnost postaje stanje sveta.
Budućnost je otvorena ili barem nije pokrivena kauzalno zasnovanim znanjem.
Sloboda dodatno komplikuje situaciju jer povlači mogućnost da se desi nešto čega bez nje, bez odluke da se postavi i realizuje neki cilj, ne bi ni bilo. Sloboda je moć kojom nije lako baratati, ni na individualnom, a pogotovo na kolektivnom planu: ona daje nepredviđene posledice.
U ekonomiji i politici korupcija posebno pogubno deluje:
Globalizacija glasi: lako je proizvesti, teško prodati, suočavanje sa novim, ali i odustajanje od starog.
Novi svet može biti svet lumpenproletarijata.

 

Dodeljene nagrade Privredne komore Srbije za 2017., 18.12.2017.g PKS

Nagrade Privredne komore Srbije za 2017. dodeljene su danas, na svečanoj sednici Skupštine PKS, kompanijama i pojedincima koji su radom, angažovanjem i rezultatima pružili veliki doprinos razvoju srpske privrede. Dodeljeno je 41 priznanje u četiri kategorije - 11 jubilarnih nagrada, 16 privrednim društvima, 13 pojedincima i Nagrada za doprinos informisanju javnosti o poslovanju privrede i Komore.

 

Detaljnije...

Održan Dan otvorenih vrata za privrednike i preduzetnike, 15.12.2017.g.

U Rasinskom okrugu privrednici ( 7502 preduzetnika i 2239 privrednih subjekata) su imali priliku da sa predstavnicima relevantnih institucija, inspekcija održe sastanak i dobiju konkretne savete i odgovore na sve nedoumice u vezi sa tekućim problemima sa kojima se suočavaju u poslovanju.
„Dan otvorenih vrata za privredu i preduzetnike Rasinskog okruga“, održao se u petak, 15. decembra 2017.g. u periodu od 12 - 15 časova na sledećim lokacijama: Poreska Uprava Kruševac (Trg Despota Stefana br.2), Kancelarije Republičkih inspekcijskih službi za Rasinski upravni okrug (bivša zgrada Jastrepca, Balkanska 63, 2 sprat), Nacionalna služba za Zapošljavanje (ul . Balkanska 33), Privredna komora Rasinskog upravnog okruga (Balkanska 63, 4 sprat).
Dan otvorenih vrata za privredu i preduzetnike Rasinskog okruga organizuje Rasinski upravni okrug i PKS RPK Kruševac u saradnji sa Poreskom Upravom – Filijala Kruševac i Nacionalnom Službom za zapošljavanje – Filijala Kruševac. PKS RPK Kruševac i Rasinski upravni okrug pozavali su privrednike i preduzetnike da uzmu učešće u „Danu otvorenih vrata za privrednike i preduzetnike“ i dobiju konkretne savete i odgovore na sve nedoumice u vezi sa tekućim problemima sa kojima se suočavaju u poslovanju. Predstavnici inspekcijskih službi, ostalih relevatnih institucija razgovarali su sa privrednicima o otvorenim pitanjima iz njihovog poslovanja, davali su savete, preporuke i objašnjenja za poštovanje zakona, odgovaraće na pitanja u segmentu primene propisa iz različitih oblasti poslovanja, ovlašćenja i dužnosti inspektora i novog okvira za inspekcijski nadzor i dobijali su savete od ostalih predstavnika institucija koje sarađuju i daju podršku privredi. Ovaj događaj je osmišljen je da promoviše međusobnu saradnju i razumevanje između privrednika i institucija , a sve u cilju stavranja povoljnog ambijenta za privrednike i preduzetnike.

Detaljno...

Konferencija za medije povodom organizacije „Dan otvorenih vrata za privredu i preduzetnike Rasinskog okruga“, 13.12.2017.g. 11 časova, PKS RPK Kruševac

 Rasinski Upravni okrug i PKS – RPK Kruševac danas su organizovali konferenciju za medije u cilju najave susreta privrednika i preduzetnika sa predstavnicima relevantnih institucija, inspekcija pod nazivom „Dan otvorenih vrata za privredu i preduzetnike Rasinskog okruga“, koji će se održati u petak, 15. decembra 2017.g. u periodu od 12 - 15 časova na sledećim lokacijama: Poreska Uprava Kruševac (Trg Despota Stefana br.2), Kancelarije Republičkih inspekcijskih službi za Rasinski upravni okrug (bivša zgrada Jastrepca, Balkanska 63, 2 sprat), Nacionalna služba za Zapošljavanje (ul . Balkanska 33), Privredna komora Rasinskog upravnog okruga (Balkanska 63, 4 sprat). Na ulazu svake od ovih institucija biće istaknut raspored kancelarija i službenika koji će davati savete i preporuke privrednicima i preduzetnicima.
Dan otvorenih vrata za privredu i preduzetnike Rasinskog okruga organizuje Rasinski upravni okrug i PKS RPK Kruševac u saradnji sa Poreskom Upravom – Filijala Kruševac i Nacionalnom Službom za zapošljavanje – Filijala Kruševac.
Na konferenciji su se obratili načelnik Rasinkog Upravnog okruga Branislav Vesić, direktor PKS RPK Kruševac Predrag Vukićević i direktor Filijale NSZ Kruševac Predrag Marković.
„Dan otvorenih vrata za privrednike i preduzetnike“ je prilika da privrednici i preduzetnici dobiju konkretne savete i odgovore na sve nedoumice u vezi sa tekućim problemima sa kojima se suočavaju u poslovanju. Predstavnici republičkih inspekcijskih službi, ostalih relevatnih institucija razgovaraće sa privrednicima o otvorenim pitanjima iz njihovog poslovanja, davaće savete, preporuke i objašnjenja za poštovanje zakona, odgovaraće na pitanja u segmentu primene propisa iz različitih oblasti poslovanja, ovlašćenja i dužnosti inspektora i novog okvira za inspekcijski nadzor i dobijaće savete od ostalih predstavnika institucija koje sarađuju i daju podršku privredi, istakao je načelnik Rasinskog upravnog okruga Branislav Vesić.
Predstavnici institucija Rasinskog okruga uz podršku Vlade Republike Srbije i predsednika države uradili su mnogo na polju unapređenja poslovnog ambijenta. Nastavlja se jačanje ekonomije, uz unapređenje javnih finansija, reforma državne uprave, poštovanje vladavine prava, efikasnost administracije. Pored događaja „Dan otvorenih vrata za privrednike i preduzetnike“ , naša vrata su otvorena tokom cele godina za sve privrednike Rasinskog okruga , jer smo svi na istom zadatku – da stvorimo bolji ambijent za rad i život svih nas. Ovaj događaj je osmišljen je da promoviše međusobnu saradnju i razumevanje između privrednika i institucija, rekao je direktor PKS RPK Kruševac Predrag Vukićević.
Na današnjoj konferenciji obratio se I direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Kruševac Predrag Marković koji je istakao da da Nacionalna služba podržava ovu akciju i da sve službe su otvorene i rade u interesu privrednika i stvaranja boljeg privrednog ambijenta.
 

U PKS RPK KRUŠEVAC DODELJENE POTVRDE O OBUČENOSTI I GRUPI POLAZNIKA OBUKE ZA PROCENU RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA, 13.12.2017. GODINE

Dana 13.12.2017. godine, u prostorijama PKS - Regionalne privredne komore Kruševac, dodeljene su potvrde o obučenosti I grupi polaznika Obuke za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, koja je trajala od 06.12. do 13.12.2017. g. (6 dana, odnosno 36 časova).
Prvu grupu polaznika Obuke za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja čine predstavnici sledećih kompanija: Trayal Korporacija AD Kruševac, Fabrika maziva – FAM AD Kruševac, Kruševac put AD Kruševac, Kontrol Kruševac, JKSP Aleksandrovac Aleksandrovac, PPT Armature AD Aleksandrovac, JKSP Komstan Trstenik, PPT Namenska AD Trstenik, Pan Electronic Kraljevo, kao i fizička lica sa teritorije Rasinskog okruga. Nakon završene obuke, kandidate očekuje polaganje stručnog ispita i sticanje licence koja je obavezna Zakonom o privatnom obezbeđenju i uredbama Vlade RS koje propisuju obavezu procene rizika.
 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 13.12.2017. GODINE POSETIO JE GRAFIČKO TRGOVINSKO USLUŽNO PROIZVODNU RADNJU SIGRAF, KRUŠEVAC

 Predstavnik sektora usluga PKS RPK Kruševac dana 13.12.2017. godine posetio je Sigraf Kruševac. Direktor g-din Miroslav Miladinović istakao je da ovaj privredni subjekat osnovan 2011. godine i da obavljaju delatnost štamparije. Iza nas stoji 30 godina iskustva. Naš tim osmisliće za vas kreativna i originalna rešenja koja će vas uvek izdvajati od drugih i vaši proizvodi biće jedinstveni i prepoznatljivi na tržištu. Kod nas je zaokružen ceo proces od ideje do gotovog proizvoda! Usluga grafičkog dizajna je kod naših proizvoda uključena u cenu! Izdvajamo se kvalitetom štampe, profesionalnom pristupu poslu i originalnošću. Bavimo se štampom i izradom svih vrsta reklamnih proizvoda od vizit karti do luksuznih kataloga i knjiga. Predstavnk PKS RPK Krušrevac je g-dina Miladinovića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Takođe na današnjem satanku jedna od tema bila je i problemi sa kojima se ovo privredno društvo susreće u toku poslovanja kao i nastavak dosadašnje saradnje..
 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 13.12.2017. GODINE POSETIO JE LA-RAM KRUŠEVAC

Dana 13.12.2017. godine predstavnik sektora usluga PKS RPK Kruševac posetio je La-ram Kruševac. G-din Marko Stevanović istakao je da je ovo porodična firma koja je osnovana 1999. godine. Bavimo se proizvodnjom lajsni, ramova i kajl ramova sa platnom. Za sve ove godine imali smo ravnomeran razvoj. Poslujemo u savremenom prostoru izgrađenom 2001. godine. Raspolažemo opremom, uglavnom italijanske proizvodnje, specijalizovane za izradu lajsni i ramova. Danas smo u situaciji da odgovorimo strogim zahtevima tržišta i da ponudimo sirok spektar proizvoda. Sarađujemo sa velikim brojem institucija kulture i mnogim veleprodajama, sa kojima zajedno organizujemo likovne kolonije i druge kulturne manifestacije. Predstavnk PKS RPK Krušrevac je g-dina Stevanovića sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja
 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 13.12.2017. GODINE POSETIO JE UGOSTITELJSKU RADNJU KONAK KRUŠEVAC

Dana 13.12.2017. godine predstavnik sektora usluga PKS RPK Kruševac posetio je Konak Kruševac. Direktor g-din Nenad Mihajlović istakao je da se ovaj privredni subjekat osnovan 2002 godine i da od tada pa do danas beleži uspeh u svom poslovanju. Takođe je istakao da pored naše redovne ponude, kolektiv KONAKА spreman je da organizuje i pruži posebne usluge kao što je kompletna posluga na svadbama ili proslavama van prostora restorana. Pripremamo i isporučujemo hranu i piće na mestima gde se to od nas zahteva (seminari, konferencije, promocije, prijemi.....) Pored ugostiteljske delatnosti u svom sastavu imajuu sobe i apartmane. Da bismo vam omogućili što komforniji boravak, apartmane smo opremili sa LCD tv prijemnikom i velikim garderoberima. Prostrana kupatila u apartmanima opremljena su kadom i muzikom koja će vaše trenutke učiniti još posebnijim.Predstavnk PKS RPK Krušrevac je g-dina Mihajlovića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 12.12.2017. GODINE POSETIO JE JUVELIRNICU BUTTERFLY KRUŠEVAC

Dana 13.12.2017. godine predstavnik sektora usluga PKS RPK Kruševac posetio je Juvelirnicu Butterfly Kruševac. Direktor g-đa Leposava Cvetković istakao je da se ovaj privredni subjekat osnovan još 2011 godine i da je osnvna delatnost prodaja i otkup zlata i srebra. Pored ove otkupa i prodaje srebra i zlata u svom sastavu imaju i menjačnicu.Predstavnk PKS RPK Krušrevac je g-đu Cvetković upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.
 

ODRŽANA PREZENTACIJA ’’BROKERI U OSIGURANJU’’ DANA 07.12.2017. GODINE U PKS-RPK KRUŠEVAC

U PKS-RPK Kruševac dana 07.12.2017 godine održana prezentacija ’’Brokeri u osiguranju’’. Ova prezentacija je namenjena svim privrednim subjektima. Prezentaciju su održali Dejan Papuga direktor VIB DOO i Kruna Gavović savetnik kompanije TMS CEE DOO Beograd. Cilj ove prezentacije je da se svi privredni subjekti informišu o tome šta su brokeri, a šta brokeri u osiguranju. Direktor g-din Papuga je naglasio da i sama kompanija ima veliku ulogu u odabiru osiguravajućeg društava kao i uporedjivanju ponuda na tržištu osiguranja. Takođe je prisutne upoznao sa rizicima u osiguranju kao i naplati štete. Istakao je i to da nije bitno samo pokriti štetu u osiguranju već i to što se prilikom nastanka štete gube poslovni partneri. Broker u osiguranju je taj koji štiti interese privrednih subjekata od nastale štete.
 

 Sedma kvartalna analiza propisa

Poštovani privrednici,
U nastavku možete da pogledate Sedmu kvartalnu analiza propisa. Kvartalne analize primene propisa od značaja za privredu, koji PKS priprema, ustanovljen je Zakonom o privrednim komorama kao novi mehanizam komunikacije PKS i Vlade Srbije. Kvartalne analize primene propisa od značaja za privredu PKS priprema i kvartalno se dostavljaju Vladi Srbije.
Na sledećem linku možete pronaći publikaciju, postavljenu na sajtu PKS http://www.pks.rs/SADRZAJ/Files/Sedma%20kvartalna%20analiza%20propisa-%20srp%20-%20final.pdf
 

POČETAK STRUČNE OBUKE ZA PROCENU RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA – 1. GRUPA, SALA RPK KRUŠEVAC, 06 -13. DECEMBAR 2017. GODINE

U PKS- RPK Kruševac počela je Stručna obuka za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja za 1. grupu polaznika. Obuka traje od 06. do 13. decembra 2017. g. (6 radnih dana, tj. 36 časova). Prvu grupu polaznika čine predstavnici 9 kompanija sa teritorije Rasinskog okruga, polaznik 1 kompanije iz Kraljeva, kao i fizička lica. Obuka podrazumeva pripremu za polaganje stručnog ispita i sticanje licence koja je obavezna Zakonom o privatnom obezbeđenju i uredbama Vlade RS koje propisuju obavezu procene rizika, a namenjena je menadžerima bezbednosti i zaposlenima u organizacijama (privredna društva, preduzetnici, javna preduzeća, ustanove, institucije, organi lokalnih samouprava i dr.) i svim pojedincima koji su zainteresovani za licenciranje u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju i uredbama Vlade RS koje propisuju obavezu procene rizika.
 

U PKS RPK KRUŠEVAC POČELA SA RADOM ŠKOLA ENGLESKOG JEZIKA ZA INKLUZIVNU GRUPU NACIONALNIH MANJINA, 05.12.2017.G.

Dana 05.12.2017.godine u PKS RPK Krupevac počela je sa radom Škola engleskog jezika za inkluzivnu grupu nacionalnih manjina, a u okviru Akcionog plana za unapređenje položaja Roma grada Kruševca. Predavač-volonter je, Zora Mitrović, Saradnik u OJ PKS RPK Kruševac. Škola za ukupno 25 polaznika je besplatna. Nastava će se odvijati dva puta nedelјno, po programu Cambridge University, osnovni nivo. Po završetku, okvirno 6 meseci do godinu dana, polaznicima će biti dodelјeni Sertifikati.
 

PKS RPK RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA I CRVENI KRST KRUŠEVAC ORGANIZOVALI AKCIJU DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI, PKS RPK KRUŠEVAC, 04.12.2017.G.

Usled povećanja potreba za dozama krvi PKS RPK Kruševac i Crveni krst Kruševac, dana 04.12.2017.godine organizovali su Akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akciji se odazvalo oko dvadeset ljudi, među kojima i direktor TV Plus, Vladan Gašić, vojna lica iz Kasarne Car Lazar u Kruševcu, zaposleni u RUO, CSU, RPK Kruševac i predstavnici privrede.
Akcijom dobrovoljnog davanja krvi svi zajedno, doprineli su spasavanju ljudskih života.

Zahvaljujemo se svim donatorima na ukazanoj humanosti i solidarnosti!

 

Detaljnije...

 CHINA SMART EXPO

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da je naš poslovni partner CHINA SMART EXPO razvio novu web poslovnu-razvojnu platformu, koju predvodi Centralno Evropska Trgovinska i Logistička Kooperativna Zona, u Mađarskoj.
Centralno Evropska Trgovinska i Logistička Kooperativna Zona je postavila cilj da pomogne poslovnim kompanijama iz Centralne i Istočne Evrope da nabavljaju proizvode iz Kine. Na dohvatu smo vam ruke kada su u pitanju hiljade proizvođača i snabdevača iz Kine i to tako ako pregledate našu Bazu podataka i nađete ono što vam odgovara iz raznih grana privrede.
-Ako tražite pouzdane kompanije da vas snabdeju proizvodima shodno vašem profilu
-Ako ste spremni da uvećate asortiman vaših proizvoda kvalitetnom robom
-Ako želite da optimizirate troškove nabavke
-Ako ste voljni da se upustite u prekomorske poslovne poduhvate.
Ako sve ovo jeste, onda obavezno kontaktirajte sedište Centralno Evropske Trgovinske i Logističke Kooperativne Zone, u Budimpešti, Mađarska, da bi vam pomogli da pronađete najbolje snabdevače iz Kine.
Moilimo vas da pretražite sajt www.chinasmartexpo.com, koji sadrži stotine Kineskih snabdevača iz raznih grana, a sve to nadgleda Ministarstvo Trgovine Kine. Slobodno konsultujte Centralno Evropsku Trgovinsku i Logističku Kooperativnu Zonu vezano za uvozne procedure, transportna sredstva, savete kako da trgujete sa Kineskim kompanijama!
I sve ovo besplatno!
Posebne usluge/karakteristike uključuju u sebe:
-Snabdevače u građevinskoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji
-Premijum informacije i vesti o Kini
-Pretplatu na naše novine
-Slobodan ulazak na naš naredni chinasmartexpo, maj, 31. Do 2. Juna, 2018.
Ugrabite priliku da pronađete svog Kineskog poslovnog partnera, za dalje informacije, molimo vas, kontaktirajte nas!
Telefon:+36-30-883-2482
Mejl adresa:info@chinasmartexpo.com
Adresa:1152 Budapest, Szentmihalyi Str. 171., Hungary.
 

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju IC SYSTEMS automatika Kruševac, 05.12.2017.g.

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju IC SYSTEMS automatika Kruševac, čija je osnovna delatnost industrijska automatizacija i upravljanje industrijskim procesima.
Predstavnika Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je direktor i vlasnik kompanije, g-din Ivan Filipović koje govorio o poslovanju kompanije. IC SYSTEMS automatika Kruševac čini tim stručnjaka - inženjera iz oblasti elektronike i mašinstva, koji su u mogućnosti da kvalitetno, pouzdano i precizno obezbede: rešenja, projektovanje PLC i SCADA software, projektovanje elektropneumatskih sistema, upravljanje elektromotornim pogonima putem frekventne regulacije, puštanje sistema u rad, održavanje i servisiranje.
Sve projekte prati odgovarajuća licencirana tehnička dokumentacija. Pored licence za projektovanje firma poseduje i licencu za izvođenje radova. Veliki deo opreme je na lageru, koji je formiran na osnovu potreba tržišta i dugogodišnje saradnje sa kupcima. Kompanija IC SYSTEMS automatika Kruševac je regionalni distributer sledećih proizvođača: OMRON, EATON-MOELLER, AZ PNEUMATICA, HENSEL.
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama.
 

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „Profi X KTK“ d.o.o Kruševac 05.12.2017.g.

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Profi X KTK“ d.o.o Kruševac , čija je osnovna papirne galanterije i sundjera za domaćinstvo.
Proizvodni program Firme Prof-X spada:
▪ Papirna konfekcija
Toaletni papiri (celuluza, izbeljeni krep, reciklirani)
Salvete (jednoslojne, dvoslojne)
▪ Sunđeri
Univerzalni sunđeri
Sunđeri sa abrazivom
Sunđeri sa abrazivnim slojem
Sunđeri sa aktivnim slojem
▪ Krpe raznih namena (za pod, staklo, abrazivne...)
▪ Žice za sudove
Predstavnicima kompanije je predstavljen jedinstven komorski sistem, kao i set usluga za podršku privredi.
 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 06.12.2017. GODINE POSETIO JE AZIMUT 037 DOO KRUŠEVAC

Dana 06.12.2017.godine predstavnik Sektora usluga PKS RPK Kruševac posetio je AZIMUT 037 DOO Kruševac. G-din Nebojša Milenković, direktor ovog privrednog subjekta istakao je da je isti osnovan 2002.godine i da od osnivanja pa do danas beleži blagi uspon u svom poslovanju. Takođe je istakao da se ovaj privredni subjekat bavi međunarodnim drumskim saobraćajem i da u svom vlasništvu imaju četiri hladnjače sa kojima obavljaju transport. Predstavnk PKS RPK Krušrevac je g-dina Milenkovića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja
 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 06.12.2017. GODINE POSETIO JE MILKY WAY DOO KRUŠEVAC

Predstavnik Sektora usluga PKS RPK Kruševac dana 06.12.2017. godine posetio je Milky way d.o.o. Kruševac. Direktor g-đa Jelena Jovanović istakla je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2014. godine i da se bavi veleprodajom i maloprodajom mlečnih proizvoda. U svom sastavu imaju šest maloprodajnih objekata, dva u Kruševcu, dva u Paraćinu, jedan u Trsteniku i jedan u Ćupriji. Predstavnik PKS RPK Kruševac je direktora ovog privrednog društva upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Takođe na današnjem satanku jedna od tema bila je i problemi sa kojima se ovo privredno društvo susreće u toku poslovanja kao i nastasvak dosadašnje saradnje.
 

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je apoteku „ Marković“ Kruševac 05.12.2017.g.

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je apoteku „ Marković“ Kruševac
Direktor i vlasnik apoteke „ Marković“ Žarko Marković ugostio je predstavnika Privredne komore i predstavio rad Lanca Apotela „ Marković“.
Apotela „ Marković“ je jedan od vodeći farmaceutskih maloprodajni lanac u Rasinskom okrugu ima osam apoteka u Kruševcu i okolini. Svojim poslovanjem daje svoj stalni doprinos razvoju zdravstvene usluge.
Vlasniku i direktoru Apoteke „Marković“ je predstavljen jedinstven komorski sistem, kao i set usluga za podršku privredi.
 

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Step“ d.o.o Kruševac 05.12.2017.g.

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „STEP“ d.o.o Kruševac , čija je osnovna delatnost proizvodnja odeće i opreme od tekstila za decu.
Konfekcija STEP d.o.o. osnovana je 1974. godine, a osnovna delatnost je proizvodnja i veleprodaja bebi opreme i dečije garderobe za uzrast do 14 godina. Vlasnica kompanije Gordana Petrović istakla je da se od osnivanja neprestano ulaže u modernizaciju i unapređenje proizvodnje.
Firma zapošljava 30 tak stručnih radnika koji rade na savremenim, automatskim mašinama i obezbeđuju kvalitet proizvoda koji je prepoznatljiv već više decenija.
STEP d.o.o. poseduje više prodajnih objekata koji si prepoznatljivi po konceptu "sve na jednom mestu za bebe i malu decu".
Predstavnicima kompanije je predstavljen jedinstven komorski sistem, kao i set usluga za podršku privredi.
 

ODRŽANA SEKCIJA ZA RAČUNOVOĐE,  PKS-RPK KRUŠEVAC 04.12.2017.g.

PKS-RPK Kruševac je dana 04.12.2017.god. održala Sekciju za računovođe. Sednicu je otvorila predsednik Sekcije Stojanka Todosijević koja je prisutne upoznala da je na osnovu zaključka sa treće sednice Odbora Grupacije računovodstvenih poslova PKS, dostavljen obrasce u koji trebaju izvršiti unos svih predloga na Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji. Takođe se na sednici govorilo o tome da je primena Pravilnik o PDV-u odložena za juli 2018 godine i da će njihov doprinos biti u tome što će u narednom periodu formirati radne grupe koji će dati komentare i time omogućiti da Pravilnik bude primenljiv kako za računovodstvene radnike tako i za Poresku upravu.
 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 05.12.2017. ELTAS DOO KRUŠEVAC

Dana 05.12.2017. godine predstavnik Sektora usluga PKS RPK Kruševac posetio je Eltas DOO Kruševac. G-đa Jasmina Ivanović zamenica direktora istakla je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2002.godine i da mu je osnovna delatnost konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem. Pored konsultantskih aktivnosti bave se i projektovanjem, inženjeringom kao i izvođenjem svih vrsta elektro radova. Takođe se bave i trgovinom na veliko elektro robom. Na sastanku su razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja. Predstavnik PKS RPK Krušrevac je g-đu Ivanović upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža.
 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 05.12.2017. GODINE POSETIO JE SMAKA DOO BEGOVO BRDO KRUŠEVAC

Dana 05.12.2017. godine predstavnik Sektora usluga PKS RPK Kruševac posetio je Smaka DOO Begovo Brdo. Generalni menadžer g-din Radoslav Minić istakao je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2001.godine i da mu je osnovna delatnost trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje. Pored osnovne delatnosti ovaj privredni subjekat se bavi međuarodnim transportom. U svom vlasništvu imaju 14 vozila (kamiona-šlepera, cisterni za prevoz mleka, hladnjače). Predstavnik PKS RPK Kruševac je g-dina Minića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 05.12.2017. GODINE POSETIO JE MAXI MLEK DOO, PEPELJEVAC

Predstavnik Sektora usluga PKS RPK Kruševac dana 05.12.2017. godine posetio je MAXI MLEK DOO Pepeljevac. Direktor g-din Radenko Matić je istakao da je mlekara "MAXI MLEK" počela sa radom 2005. godine na području razvijenog stočarstva, gde ima dovoljno svežeg, zdravog, kvalitetnog kravljeg mleka. Glavni dobavljači su individualni poljoprivredni proizvođači sa teritorije Rasinskog okruga. Kapacitet mlekare je 20.000 litara mleka, a mlekara trenutno prerađuje 10.000 litara mleka dnevno. Objekat i proces proizvodnje su usklađeni sa uslovima koje propisuje HACCP standard i poseduje prijem mleka, proizvodnju, punjenje, hladnjaču, proizvodnju sira od parenog testa, proizvodnju sitnog sira, pakovanje, zrenje sira. Mlekara je opremljena svom neophonom opremom za uspešno obavljanje proizvodnog procesa i ima sopstvenu laboratoriju za kontrolu kvaliteta sirovine i gotovih proizvoda. Osnovni proizvodi mlekare "MAXI MLEK" su kačkavalj Moravac i pizza sir. Mlekara svoje proizvode plasira na području Beograda, Novog Sada, Niša, Kruševca i okoline. Oko objekta postoji asfaltirani kružni put sa dva ulaza na kojima su izgrađene dezo barijere. Objekat se snabdeva zdravom pijaćom vodom iz gradskog vodovoda. Pored proizvodnje mlečnih proizvoda, mlekara se bavi i uvozom i prodajom mlekarske opreme iz Švajcarske. Predstavnk PKS RPK Kruševac je direktora ovog privrednog društva upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje.
 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 04.12.2017. GODINE POSETIO JE BRAĆA ĐORĐEVIĆ TRANS COMPANY DOO VELIKA DRENOVA

Dana 04.12.2017. godine predstavnik Sektora usluga PKS RPK Kruševac posetio je firmu BRAĆA ĐORĐEVIĆ TRANS COMPANY DOO Velika Drenova. Direktor g-din Đorđe Đorđević istakao je da se ovaj privredni subjekat bavi međunarodnim transportom pretežno za zemlje EU. U svom vlasništvu imaju 14 kamiona - šlepera kojima obavljaju transport. Na sastanku su predstavnik komore i direktor razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja. Predstavnik PKS RPK Kruševac je g-dina Đorđevića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža.
 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 04.12.2017. GODINE POSETIO JE Z.M.Ž. SCRAPE 2013 DOO TRSTENIK

Predstavnik Sektora usluga PKS RPK Kruševac dana 04.12.2017. godine posetio je Z.M.Ž. SCRAPE 2013 DOO Trstenik. Komercijalista g-đa Mirjana Tomović je istakla da se ovaj privredni subjekat bavi trgovinom sekundarnog otpada. Otkupljuju bakarnu žicu, gvožđe, aluminijum. Limenke, mašine kao i čelične špone. Svu otkupljenu količinu prodaju na veliko domaćim kompanijama koje dalje vrše preradu. Predstavnik PKS RPK Kruševac je g-đu Tomović upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Takođe na današnjem satanku jedna od tema bila je i problemi sa kojima se ovo privredno društvo susreće u toku poslovanja kao i nastasvak dosadašnje saradnje.
 

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „TROLEX“ d.o.o Trstenik, 04.12.2017.g.

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „TROLEX“ d.o.o Trstenik , čija je osnovna delatnost konstrukcija i proizvodnja mašina i aparta za peskarenje.
Trolex engineering je preduzeće koje se primarno bavi konstrukcijom i proizvodnjom mašina, aparata i opreme za peskarenje.
Predstavnika Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je direktor kompanije, g-din Miodrag Trošić, koji je govorio o poslovanju kompanije.Proizvodnja Trolex engineeringa se nalazi u Trsteniku, sa marketinškim odeljenjem u Beogradu.Proizvodnja uglavnom funkcioniše po pricipu narudžbine izrade, tako da je moguća i rekonstrukcija mašina radi zadovoljenja posebnih zahteva za peskarenjem, istakao je Trošić.
Trolex engineering ima iza sebe 15 godina iskustva u usavršavanju i osvajanju tehnologija u oblasti peskarenja i kao takva predstavlja jedinog proizvođača u Srbiji koja može da ponudi skoro sva rešenja u ovoj oblasti.
Naša firma je dostavila preko stotinu uređaja u skoro svim bivšim Jugoslovenskim Republikama, Crnoj Gori, BiH, Hrvatskoj i Sloveniji.
 

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju mašinotehnik trstenik,04.12.2017.g.

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju Mašinotehnik Trstenik čija je osnovna delatnost konstrukcija, proizvodnjom, servisom i opravkom uredjaja za peskarenje.
Višegodišnje postojanje i uspešan rad ZR Mašinotehnik garancija su kvaliteta i rokova u izradi uredjaja i opreme iz ove oblasti.
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama.
 

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC održao je sastanak sa predstavniom kompanije „World Bussines ability“ d.o.o Trstenik 04.12.2017.

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC održao je sastanak sa direktorom kompanije „World Bussines ability“ d.o.o Trstenik čija je osnovna delatnost remont i prodaja delova za hidrauliku
WBA ima visoko kvalifikovanu radnu snagu i pruža usluge koje se javljaju u oblasti hidraulike . WBA nudi 24-časovni servis na licu mesta sa potpuno obučenim inženjerima opremljenim najnovijim tehnologijama za sve vaše hidrauličke potrebe.
Direktoru kompanije predstavljen je jedinstven komorski sistem, spuštanje javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama.
 

Otvoren novi pogon u Fabrici Maziva Kruševac 02.12.2017.g.

Ministar privrede u Vladi Srbije Goran Knežević pustio je u rad pogon za proizvodnju antikorozivnih sredstava za čišćenje i odmašćivanje u Fabrici maziva.
Vrednost investicije je preko milion evra, a FAM je iz tekućeg poslovanja u ovaj pogon uložio 430 hiljada evra.
Ministar je rekao da će ovaj pogon omogućiti efikasniju proizvodnju, bolje uslove za rad zaposlenih, kao i kvalitetniju zaštitu životne sredine.
Nakon puštanja u rad novog postrojenja, ministar Knežević obišao je sa generalnom direktorkom fabrike Jelicom Đurović Petronijević i ostale pogone u FAM-u.
Knežević je najavio da će budžet Ministarstva privrede za narednu godinu biti razvojni i iznositi oko 20 milijardi dinara.
"Od toga je skoro 90 procenata sredstava namenjeno za podsticaje u privatnom preduzetništvu. Imaćemo linije koje će podržavati ne samo linije domaće i strane, već će podržavati i pre svega preduzetništvo, mala i srednja preduzeća, jer tu smo postigli sjajne rezultate“, ističe Knežević.
Ministar očekuje da će i ove godine broj novozaposlenih u srednjim i malim preduzećima biti na nivou prethodne, od oko 30.000 radnika.
Pored direktora Bezbedonosno informativne agencije Bratislava Gašića, puštanju u rad novog pogona u FAM-u prisustvovali su i predstavnici vojske, policije kao i javnog, političkog i privrednog života Kruševca.
Tv prilog: https://www.youtube.com/watch?v=_qKm6388MrQ
 

održAN  JE INICIJATIVNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AUTO ŠKOLA, PKS RPK KRUŠEVAC  01.12.2017.G.

Dana 01.12.2017 godine Udruženje za saobraćaj PKS I PKS-RPK Kruševac održalo je inicijativni sastanak sa predstavnicima auto škola za osnivanje Sekcije auto škola u PKS-RPK Kruševac. Predstavnici privrednih subjekata koji imaju auto škole izrazili su veliko zadovoljstvo zbog organizovanja Sekcija auto škola u RPK KRUŠEVAC. Cilj sastanka je pokretanje inicijativne za osnivanje Sekcije auto škola u Rasinskom okrugu koji će unaprediti rad auto škola i zastupanje njihovih interesa pred nadležnim organima. U narednom periodu očekuje se konstitutivna sednica Sekcija za auto škole.
 

Održana sednica Grupacije proizvođača guma I proizvoda od guma u Trayal Korporaciji Kruševac, 30.11.2017.g.

U Trayal korporaciji AD u Kruševcu održana sednica Grupacije proizvođača gume i proizvoda od gume PKS. Na sednici istaknuto da proizvodnja gume i njenih produkata beleži rast od 17,5% u periodu januar-septembar tekuće godine u odnosu na isti period 2016. godine. Prema podacima NBS, tokom osam meseci 2017. godine neto priliv stranih direktnih investicija u proizvodnju proizvoda od gume i plastike je 57,7 miliona evra.
Prema rečima Dragana Stevanovića, sekretara Udruženja, proizvodi od gume u prvih devet meseci 2017. godine beleže suficit od 287 miliona evra u spoljnotrgovinskoj razmeni: izvezeno je ukupno 522 miliona evra dok je uvezeno u vrednosti od 234 miliona evra. Pokrivenost uvoza izvozom je čak 222% pa je proizvodnja gume jedna od nekoliko proizvodnih grana koja ima suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni.
U drugom delu sednice Grupacije proizvođača gume i proizvoda od gume predstaljen je predlog akcionog plana „Razvoja sektorskih politika - Strategije razvoja industrije gume i plastike Srbije“ koji u okviru projekta Konkurentnost i zapošljavanje realizuje Vlada Republike Srbije i Međunarodna banka za obnovu i razvoj. Osnovni cilj projekta je ublažavanje i otklanjanje prepreka za unapređenje konkurentnosti privrede Srbije i povećanje zaposlenosti u četiri sektora od kojih je jedan proizvodnja gume i plastike.
U trećem delu sednice, pokrenute su inicijative vezane za izmenu i dopunu Pravilnika o posebnim tokovima otpada u delu koji se odnosi na gume i nedostatak Pravilnika o nus proizvodima, odnosno, problema eko takse.
 

SVEČANO OTVARANJE ŠKOLE ENGLESKOG JEZIKA ZA INKLUZIVNU GRUPU (ROMI I SRBI), PKS – RPK KRUŠEVAC, 5. DECEMBAR 2017. GODINE, 9:00 SATI

PKS-RPK Kruševac i Gradska uprava Kruševac, dana 05.12.2017.godine u 9:00 sati, u sali PKS-RPK Kruševac, svečano otvaraju Školu engleskog jezika za inkluzivnu grupu Roma sa evidencije nezaposlenih lica NSZ.
Škola je deo sprovođenja Akcionog plana za unapređenje položaja Roma Grada Kruševca, besplatna je. Engleski jezik inkluzivnoj grupi Roma sa evidencije nezaposlenih lica NSZ predavaće master-filolog engleskog jezika i književnosti Zora Mitrović, Saradnik u OJ PKS RPK Kruševac. Grupa je mešovitog karaktera (Romi i Srbi), sa evidencije nezaposlenih lica NSZ.
Cilj Škole jeste osnaživanje i jačanje konkurentnosti Romske populacije na tržištu rada.
Ovo je doprinos Komore Kruševac sprovođenju gore pomenutog Akcionog plana.
 

U PKS REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRUŠEVAC ODRŽANA JE RADIONICA NA TEMU - RAZVOJNI I KRIZNI MENADŽMENT U KOMPANIJAMA, 29.11.2017.G.

Seminar je organizovan u saradnji sa Biznis inkubator centrom Kruševac i Visokom poslovnom školom za industrijski menadžment. Privrednici Rasinskog okruga imali su priliku da saznaju više o specifičnostima upravljanja razvoja u velikim preduzećima i u MSP, o tome kako da prepoznaju simptome krize i razvoja, i koje su odgovarajuće strategije. U drugom delu radionice, kroz alate, praktično su analizirani proizvodi,usluge, modeli inovativnosti i kreativnosti, i definisani razvojno-inovativni planovi kompanija.
Predavači na seminaru bili su: prof. dr Milan Krstić, prof. dr Ana Skorup i master Goran Lapčević.
 

ODRŽAN 12. SAJAM ETNO HRANE I PIĆA - BEOGRADSKI SAJAM, 22-25.11.2017. G.

I ove godine održan je tradicionalni 12. po redu SAJAM ETNO HRANE I PIĆA, u hali 3 Beogradskog sajma. Ovaj sajam održava se kao smotra prehrambenih proizvoda namenjenih tržištu, pripremljenih po tradicionalnim receptima, na tradicionalni način. Reč je o nacionalnim specijalitetima, proizvodima karakterističnim za uža geografska područja, najčešće ručne izrade i od organski gajenih sirovina.
Na ovoj manifestaciji učestvovali su proizvođači tradicionalnih proizvoda za tržište na zbirnim štandovima regionalnih privrednih komora, zadružnih saveza, gradskih i opštinskih uprava i pojedinačno, proizvođači opreme za proizvodnju, serviranje i pakovanje tradicionalnih proizvoda, proizvođači sadnog i semenskog materijala, ukupno više od 300 učesnika sa preko 2000 proizvoda. Medjunarodni karakter sajmu dali su izlagači iz Grčke, Indije, Republike Srpske, Crne Gore i drugi.
Na zajedničkom štandu regionalnih privrednih komora Kraljevo, Kragujevac i Kruševac, ispred Rasinskog upravnog okruga predstavili su se: Podrum Nedeljković-Latkovac (program voćnih rakija), Porodično gazdinstvo Stanojević-Belasica (domaći proizvodi-ajvar,džemovi) i Interfood-Pojate (etno drvena galanterija). Porodično gazdinstvo Stanojević je dobitnik Specijalnog priznanja Sajma za proizvod - džem od šljiva.
 

Podržite kruševački tim na takmičenju GENERATOR - Kruševački tim Honeybeep

Poštovani članovi i prijatelji Privredne komore Rasinskog Upravnog okruga,
mladi preduzetnički tim iz Kruševca (Honeybeep - pčelarska sms vaga) prijavio se za učešće u takmičenju GENERATOR.
Pozivamo sve članove i prijatelje komore da glasaju za Kruševački tim Honeybeep
www.generator.rs/honeybeep
Glas je validan tek kada vam se pojavi sledeća poruka:
Uspešno ste glasali , možete ponovo da glasate već sutra.
Glasajte svaki dan, do 5. decembra.
Takmičenje Generator organizuje Societe General Banka.
Više informacija o takmičenju možete pogledati na sajtu www.Generator.rs
 

Seminar - radionica „ Razvojni i krizni menadžment u kompanijama“, 29.11.2017. RPK Kruševac

PKS Regionalna privredna komora Kruševac i Visoka Poslovna Škola „ Prof. Dr Radomir Bojković“ Kruševac sa zadovoljstvom Vas pozivaju na seminar na temu: „Razvojni i krizni menadžment u kompanijama“, koja će se održati u sali PKS RPK Kruševac, 29.11.2017. godine sa početkom u 13 časova.
Privrednici Rasinskog okruga imaće priliku da u prvom delu seminara saznaju više o specifičnostima upravljanja razvoja u velikim preduzećima i u MSP, kako da prepoznaju simptome krize i razvoja, i koje su odgovarajuće strategije. U drugom delu imaće priliku da se praktično pozabave analizom proizvoda, inovativnosti i kreativnosti, kao i definisanjem razvojno-inovativnog plana kompanije.
Predavači na seminaru su Prof. Dr Milan Krstić, Prof. Dr Ana Skorup i master Goran Lapčević.
Kontakt osobe u PKS RPK Kruševac su: Aleksandra Aleksić i Danijela Miladinović tel. 037 441 522 ili 037 418 520.
 

Privredni subjekti u Rasinskom okrugu

Prema podacima APR-a u Rasinskom okrugu u prvih šest meseci 2017. godine posluje 9.741 privredni subjekata, od toga 7.502 preduzetnika i 2.239 privrednih društava. Preduzetnici čine 77% od ukupnog broja svih privrednih subjekata Rasinskog okruga.

 

Izveštaj...

PKS RPK RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA NA 9.MEĐUNARODNOM SAJMU TURIZMA I SEOSKOG TURIZMA U KRAGUJEVCU, 25.11.2017.G.

PKS RPK Rasinskog upravnog okruga aktivno je učestvovala u promociji „Jastrebac Lake Resort-a“ koja je održana na 9.Međunarodnom sajmu turizma i seoskog turizma u Kragujevcu dana 25.11.2017.godine. Posetiocima sajma predstavljeni su: hotelsko – ugostitelјska ponuda dva reprezentativna objekta - Konačište „Idila“ i Hotel „Trajal“, turistički prirodni i kulturno – istorijski potencijali planine Jastrebac kao i turistički sadržaj koji je posetiocima na raspolaganju prilikom boravka na planini Jastrebac.
Na zajedničkom štandu Turističke organizacije Kruševac i Specijalne bolnice Ribarska banja posetioci sajma imali su mogućnost rezervacije smeštaja u objektima: Konačište „Idila“ i Hotel „Trajal“ uz sajamske popuste.
 

POZIV NA PREZENTACIJU RAZVOJNIH POTENCIJALA „LUKA BAR AD“, PKS,UL.RESAVSKA 13-15, 11000 BEOGRAD, 06.12.2017.G.

PKS RPK Rasinskog upravnog okruga Vas obaveštava da će se 06.12.2017.godine u PKS, ul.Resavska 13-15, 11000 Beograd, održati prezentacija razvojnih potencijala „Luka Bar ad“. Ova luka osnovana je 1906.godine na ulazu u Jadransko more, na udaljenosti od 976 nautičkih milja od Suetskog kanala i 1190nm od Gibraltara. Direktno povezana sa železničkom i drumskom infrastrukturom, Luka Bar predstavlja važnu vezu u lancu intermodalnog transporta.
Pozivamo Vas da učestvujete na prezentaciji Luke Bar i u B2B razgovorima. Učešće potvrditi najkasnijeu ponedeljak, 04.12.2017.godine na mail adresu: region@pks.rs
Kontakt osoba u PKS RPK Rasinskog upravnog okrug: Aleksandra Aleksić, Koordinator industrije, tel: 037 418 522; aleksandra.aleksic@pks.rs.

Pozivno pismo...

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 28.11.2017. GODINE POSETIO JE GMS SPASOJEVIĆ BAČINA.

Predstavnik sektora usluga PKS RPK Kruševac dana 28.11.2017. godine posetio je GMS Spasojević DOO Bačina. Direktor g-đa Mirjana Spasojević istakla je da je isti osnovan 2008. godine i da mu je osnovna delatnost trgovina mootornim vozilima. Pored uvoza i prodaje polovnih teretnih vozila ovaj privredni subjekat se bavi i proizvodnjom različitih sklopova koji izvoze za Austriju. Predstavnk PKS RPK Kruševac je predstavnika upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 28.11.2017. GODINE POSETIO JE MEGA TRANS DOO ORAŠJE

Dana 28.11.2017. godine predstavnik sektora usluga PKS RPK Kruševac posetio je Mega trans DOO Orašje. Direktor g-đa Jelena Marinković istakla je da se ovaj privredni subjekat bavi transportom robe i to isključivo na domaćem tržištu. U svom vlasništvu imaju dva kamiona. Takođe je istakla da se pored transporta bave i otkupom refuznog voća koje dalje prodaju našim proizvođačima. Predstavnk PKS RPK Krušrevac je g-đu Marinković upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 28.11.2017. GODINE POSETIO JE BOTUNJAC FRUIT DOO ORAŠJE

Predstavnik sektora usluga PKS RPK Kruševac dana 28.11.2017. godine posetio je Botunjac fruit DOO Orašje. Direktor G-din Nikola Jovanović istakao je da se ovaj privredni subjekat bavi otkupom i veleprodajom voća. Kompletnu količinu otkupljenog voća izvoze za Rusiju u svežem stanju. Predstavnik PKS RPK Krušrevac je g-dina Jovanovića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 28.11.2017. GODINE POSETIO JE SLAVOLJUB VOĆE DOO, PARCANE

Predstavnik sektora usluga PKS RPK Kruševac dana 28.11.2017. godine posetio je Slavoljub voće DOO Parcane. Direktor g-din Slavoljub Antić istakao je da se ovaj privredni subjekat bavi otkupom voća (jagda, trešnja, šljiva, jabuka, nektarina, višnja i dr.) Kompanija Slavoljub Voće Parcane je izvozno orjentisano ka Ruskom tržištu. Poseduje hladnjaču koja ima dve komore čiji je kapacitet 300 kubika. Predstavnk PKS RPK Krušrevac je g-dina Antića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 28.11.2017. GODINE BOTUNJAC FRIGO DOO ORAŠJE

Dana 28.11.2017. godine predstavnik Sektora usluga PKS RPK Kruševac posetio je Borunjac frigo DOO Orašje. Direktor g-din Lazar Jovanović istakao je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2000.godine i da mu je pretežna delatnost međunarodni drumski transport. Takođe je istakao da u svom vlasništvu imaju 11 kamiona-hladnjača sa kojima obavljaju transport. Na sastanku su razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja. Predstavnk PKS RPK Krušrevac je g-dina Jovanovića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža.

 

DIREKTOR PKS RPK KRUŠEVAC, G-DIN PREDRAG VUKIĆEVIĆ NA SASTANKU SA NAČELNIKOM RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA, G-DINOM BRANISALAVOM VESIĆEM, 24.11.2017.G.

Nadovezujući se na dugogodišnju uspešnu saradnju, dana 24.11.2017.godine, direktor PKS RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević sastao se sa načelnikom Rasinskog upravnog okruga, g-dinom Branislavom Vesićem. Tokom sastanka razmatrane su mogućnosti sprovođenja zajedničkih aktivnosti koje bi pružile podršku privrednicima koji posluju u Rasinskom okrugu.
Na sastanku je dogovorena zajednička aktivnost kojom će se predstavnicima poslovne zajednice pružiti mogućnost da dobiju konkretne savete i odgovore na sve nedoumice u vezi sa tekućim problemima sa kojima se suočavaju u poslovanju. Najavljena je aktivnost za decembar mesec - susret privrednika i preduzetnika Rasinskog Upravnog okruga sa predstavnicima relevantnih institucijama, inspekcija pod nazivom „Dan otvorenih vrata za privredu i preduzetnike Rasinskog okruga“
Predstavnici inspekcijskih službi, ostalih relevatnih institucija razgovarali bi sa privrednicima o otvorenim pitanjima iz njihovog poslovanja, davali savete, preporuke i objašnjenja za poštovanje zakona, odgovarali na pitanja u segmentu primene propisa iz različitih oblasti poslovanja, ovlašćenja i dužnosti inspektora i novog okvira za inspekcijski nadzor i dobijali savete od ostalih predstavnika institucija koje sarađuju i daju podršku privredi.
 

Direktor PKS RPK Kruševac Predrag Vukićević danas se sastao sa direktorom kompanije Rad Tehnik Trstenik Radoičić Miroljubom 24.11.2017.g.

Direktor PKS RPK Kruševac Predrag Vukićević danas se sastao sa vlasnikom i direktorom kompanije Rad Tehnik iz Trstenika g-dinom Miroljubom Radojičićem, predstavnikom srpske dijaspore u Nemačkoj. G-din M. Radojičić je pokrenuo novu investiciju u iznosu od 800.000 evra u opštini Trstenik koja će u prvoj fazi zaposliti 30 novih radnika.

 

Direktor PKS RPK Kruševac Predrag Vukićević danas se sastao sa direktorom OŠ Dragomir Marković Sašom Jeftićem, 24.11.2017.g.

Direktor PKS RPK Kruševac Predrag Vukićević danas se sastao sa direktorom OŠ Dragomir Marković Sašom Jeftićem, 24.11.2017.g. Tema sastanka bila je povezivanje privrede i obrazovanja u okviru predloga projekta primena alternativnih izvora energije. O. Š Dragomir Marković partner je na projektu Eko Škola i primena alternativnih izvora energije, gde je vodeći partner Fraunhofer Institut iz Nemačke.

 

DIREKTOR PKS RPK KRUŠEVAC, G-DIN PREDRAG VUKIĆEVIĆ SASTAO SE SA PREDSEDNIKOM SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA ZA GRAD KRUŠEVAC I OPŠTINE VARVARIN, BRUS I ĆIĆEVAC, G-DINOM MILENKOM MIHAJLOVIĆEM, 24.11.2017.G.

Direktor PKS RPK Kruševac g-din Predrag Vukićević, dana 24.11.2017.godine, sastao se sa predsednikom Saveza samostalnih sindikata za Grad Kruševac i OpštineVarvarin, Brus i Ćićevac, g-dinom Milenkom Mihajlović . Na sastanku su razgovarali o unapređenju postojeće saradnje PKS RPK Kruševac i Saveza samostalnih sindikata.

 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 24.11.2017. GODINE POSETIO JE ĐUNISPROMET DOO, ĐUNIS

Predstavnik sektora usluga PKS RPK Kruševac dana 24.11.2017. godine posetio je ĐUNISPROMET DOO Đunis. G-đa Vesna Randjelović istakla je da je ovaj privredni subjekt osnovan 1991. godine i da se bavi trgovinom na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama.
Takođe je istakla je da se na benzinskoj pumpi mogu naći sve vrste ulja za motore. Predstavnk PKS RPK Krušrevac je g-đu Ranđelović upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.
 

 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 24.11.2017. GODINE POSETIO JE EURO-STIL MARKET VELIKI ŠILJEGOVAC

Predstavnik sektora usluga PKS RPK Kruševac dana 24.11.2017. godine posetio je EURO-STIL MARKET Veliki Šiljegovac. EURO-STIL MARKET Veliki Šiljegovac osnovan je 1993. godine i da mu je osnovna delatnost nespecijalizovana trgovina na veliko i malo hranom, pićem i duvanom. U svom maloprodajnom objektu imaju robu široke potrošnje namenjenu za domaćinstvo. Predstavnk PKS RPK Kruševac je predstavnika upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 24.11.2017. GODINE POSETIO JE MILOŠEVIĆ SAM KOMERC DOO VELIKI ŠILJEGOVAC

Dana 24.11.2017. godine predstavnik sektora usluga PKS RPK Kruševac posetio je MILOŠEVIĆ SAM KOMERC DOO Veliki Šiljegovac. MILOŠEVIĆ SAM KOMERC DOO Veliki Šiljegovac bavi trgovinom na veliko i malo gradjevinskog materijala. Na njihovom stovarištu se mogu naći sve vrste gradjevinskog materijala neophodnih za izgradnju objekata. Direktor Kompanije Aleksandar Milošević je istakao da da se upornim radom i istrajnošću opstaje na tržištu. Predstavnk PKS RPK Krušrevac je g-dina Miloševića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 24.11.2017. GODINE POSETIO JE PAVLOVIĆ PROGRES DOO RIBARE

Predstavnik sektora usluga PKS RPK Kruševac dana 24.11.2017. godine posetio je PAVLOVIĆ PROGRES DOO Ribare. G-đa Valentina Kalanović istakla je delatnost ovag privrednog subjekta trgovina mešovite robe. Takođe je istakla da u maloprodajnom objektu se može naći roba široke potrošnje neoiphodna za domaćinstvo. Predstavnk PKS RPK Krušrevac je g-đu Kalanović upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 24.11.2017. GODINE POSETIO JE PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE MILE LJUBIN DOO VELIKI ŠILJEGOVAC

Dana 24.11.2017. godine predstavnik Sektora usluga PKS RPK Kruševac posetio je MILE LJUBIN DOO Veliki Šiljegovac. Direktor g-đa Jelena Panić istakla je da je ovaj privredni subjekat osnovan 1992.godine i da se bavi trgovinom na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama. Takođe je istakla da se pored osnovne delatnosti ovaj privredni subjekat bavi prodajom polovne mehanizacije iz inostranstva. Predstavnik PKS RPK Kruševac je g-đu Panić upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

 

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Lanitex“ d.o.o Aleksandrovac 24.11.2017.g.

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju„Lanitex“ d.o.o Aleksandrovac 24.11.2017.g.,čija je osnovna delatnost proizvodnja konfekcije za pogrebne potrebe. Kao dodatna delatnost je trgovina pogrebnom opremom i mešovitom robom na veliko i malo. Kompanija zapošljava 10 radnika.
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama. Direktoru kompanije predstavljene su usluge Privredne komore Srbije.

 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 23.11.2017. GODINE POSETIO JE LIDER TRANS DOO ALEKSANDROVAC

Predstavnik sektora usluga PKS RPK Kruševac dana 23.11.2017. godine posetio je kompaniju LIDER TRANS DOO Aleksandrovac. Direktor g-din Nenad Nikolić istakao je da je ovaj privredni subjekt osnovan 2005. godine i da se bavi unutrašnjim i medjunarodnim transportom. LIDER TRANS DOO Aleksandrovac u svom vlasništvu 18 velikih šlepera i 20 malih kamiona. Pored transporta ovaj privredni subjekat se bavi i proizvodnjom paleta za sopstvene potrebe. Predstavnk PKS RPK Krušrevac je g-dina Nikolića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 23.11.2017. GODINE POSETIO JE STEFILD DOO VUČAK

Predstavnik sektora usluga PKS RPK Kruševac dana 23.11.2017. godine posetio je STEFILD DOO Vučak. Direktor g-din Dobrica Pantelić istakao je da je ovaj privredni subjekt osnovan 2013. godine i da se bavi trgovinom žive stoke. Takođe, je istakao da kompletnu količinu izvozi za zemlje u okruženju. Predstavnk PKS RPK Krušrevac je g-dina Pantelića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 23.11.2017. GODINE POSETIO JE JANEKS DOO BRUS

Predstavnik sektora usluga PKS RPK Kruševac dana 23.11.2017. godine posetio je JANEKS DOO Brus. Direktor g-din Ljubiša Janković istakao je da je ovaj privredni subjekt osnovan 1992. godine. Istakao je i to da je osnovna delatnost prerada i konzervisanje voća i povrća. Takođe je istakao da je u ovoj godini započeo proizvodnju kandiranog voća (jagoda i šljiva). Svoje proizvode izvoze na nemačko i grčko tržište. Predstavnk PKS RPK Krušrevac je g-dina Jankovića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekt susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 23.11.2017. GODINE POSETIO JE ŽUPA ŠPED DOO VITKOVO

Dana 23.11.2017. godine predstavnik Sektora usluga PKS RPK Kruševac posetio je ŽUPA ŠPED DOO Vitkovo. Direktor g-din Nenad Nikolić istakao je da je ovaj privredni subjekt osnovan 2012.godine i da mu je pretežna delatnost drumski prevoz tereta. Takođe je istakao da u svom vlasništvu imaju pet kamiona sa kojima obavljaju medjunarodni transport tereta. Predstavnk PKS RPK Krušrevac je g-dina Nikolića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 23.11.2017. GODINE POSETIO JE VERA VOĆE DOO TRNAVCI

Predstavnik sektora usluga PKS RPK Kruševac dana 23.11.2017. godine posetio je VERA VOĆE DOO Trnavci. Direktor g-đa Vera Petrović istakla je da je delatnost ovag privrednog subjekta trgovina voćem i povrćem i da je osnovan 2010. godine. Istakla je i to da ovaj privredni subjekat od osnivanja pa do danas beleži uspeh u svom poslovanju. Vera voće vrši otkup jabuka, jagoda, šljiva, kupina, malina, višnji, a kompletnu količinu voća koju otkupe izvoze za Rusiju u svežem stanju. Predstavnk PKS RPK Krušrevac je g-đu Petrović upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekt susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 23.11.2017. GODINE POSETIO JE JKP RASINA BRUS

Predstavnik sektora usluga PKS RPK Kruševac dana 23.11.2017. godine posetio je JKP RASINA Brus. Direktor g-din Ivan Jeličić istakao je delatnost ovag privrednog subjekta sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode, odvođenje otpadnih voda, sakupljanje i odvoženje neopasnog otpada, pogrebne usluge. Pored pretežne delatnosti JKP obavlja i sledeće delatnosti: Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom, usluge, uređenja i održavanja okoline, izgradnja cevovovda, izgradnja hidrotehničkih objekata, postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema, trgovina na veliko i malo ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko otpacima i ostacima, drumski prevoz tereta, rušenje objekata, priprema gradilišta, ostali nepomenuti, specifični građevinski radovi, montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, izgradnja saobraćajnica, vađenje šljunka i peska, projektotanje građevinskih i drugih objekata kao i uređenje i održavanje parkova. Predstavnk PKS RPK Kruševac je g-dina Jeličića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

 

INFORMACIJA ZA PRIVREDNIKE (OČEKUJE SE ODLAGANJE PRIMENE PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE PDV-A za jul 2018.g.)

Obaveštavamo Vas da je Ministarstvo finansija Republike Srbije objavilo informaciju da se očekuje odlaganje primene
Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, broj 90/2017).
Na sajtu Ministarstva finansija istaknuto je obaveštenje da je ovo ministarstvo preduzelo sve potrebne aktivnosti kako bi se uvažile inicijative privrede da se početak primene Novog pravilnika o PDV evidenciji odloži za 1. jul 2018. godine.
Predmetna izmena biće sastavni deo izmena Zakona o PDV čije se usvajanje planira do kraja tekuće godine.
Saopštenje Ministarstva finansija možete preuzeti u celini putem linka: http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13362

 

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „MEGA SAN “ d.o.o Kruševac, 20.11.2017.g.

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „MEGA SAN “ d.o.o Kruševac, 20.11.2017. čija je osnovna delatnost proizvodnja proizvodnja betona i betonskih baza.

U sastavu preduzeća "MEGASAN" posluju fabrika betona, kapaciteta 70m3/h, kao i separacija prirodnog rečnog agregata, kapaciteta 60m3/h. Takodje posedujemo konusnu drobilicu za kameni agregat, kapaciteta40 m3/h.
Pored navedenog, u sastavu preduzeća posluje i radionica koja vrši izradu i servisiranje betonskih baza i separacija različitih kapaciteta.
Preduzeće proizvodi sve vrste betona, kao i široku paletu proizvoda od prirodnog i drobljenog rečnog agegata „ Moravac“, sa Zapadne Morave. Separisani agregat i proizvodnja betona su pod nadzorom IMS-a iz Beograda i poseduju sertifikate o kvalitetu
Paleta proizvoda betona :
1. Obični betoni (MB 20, MB 25, MB 30, MB 35, MB 40)
2. Pumpani betoni ( MB 20P, MB 25P, MB 30P, MB 35 P, MB 40P)
3. Sitnozrni betoni ( MB 20S, MB 25S, MB 30S, MB 35S, MB 40S)
Prevoz betona se vrši mikserima zapremine 6m3, 7m3, 9m3 i 10m3 Takođe vršimo i izbacivanje betona na različite visine pumpom za beton, sa dužinom cevovoda 32m
Paleta proizvoda prirodnog , frakcionisanog i drobljenog materjala:
1. I Frakcija……….0 - 4 mm
2. II Frakcija …….4 – 8 mm
3. III Frakcija…..8 - 16 mm
4. IV Frakcija…16 – 31.5 mm
5. Separisani šljunak
6. Prirodni šljunak
7. Tamponski šljunak
Prevoz agregata se vrši kamionima zapremine 12m3, 16m3 i 20m3.
Takođe, Mega San Kruševac vrši sve vrste iskopa sa odvozom zemlje, kao i nasipanje puteva.
Predstavniku su predstavljene usluge komore, jedinstven komorski sistem , kao i spuštanje javnih ovlašćenja na Regionalne komore.
 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 20.11.2017. GODINE POSETIO JE FOTOLUSIO DOO KRUŠEVAC

Predstavnik sektora usluga PKS RPK Kruševac dana 20.11.2017. godine posetio je FOTOLUSIO DOO Kruševac. Direktor g-din Bratislav Matić istakao je da je ovaj privredni subjekt osnovan 2013 godine i da se bavi trgovinom nespecijalizovane robe. Takođe je istakao da se bave uvozom i izvozom fotografske opreme, repromaterijala, pribora za fotografiju kao i izradom fotografija i kataloga za privredne subjekte. Predstavnik PKS RPK Kruševac je g-dina Matića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku  su  takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekt susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 17.11.2017. GODINE PROFESIONAL PLUS DOO KOBILJE-BRUS

Dana 17.11.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je PROFESIONAL PLUS d.o.o. Kobilje-Brus. Direktor g-din Zoran Nedeljković istakao je da je Profesional Plus porodična firma osnovana 1991. godine. Naša primarna delatnost je otkup i prerada voća, a pored toga, bavimo se i proizvodnjom voća na sopstvenim plantažama maline, kupine, šljive, jabuke, kao i drugog voća. Nalazimo se u selu Kobilje, opština Brus, Centralna Srbija, u kraju poznatom po intezivnom uzgoju voća. Profesional Plus raspolaže najsavremenijom operemom, a primenom sistematično i detaljno projektovanog i implementiranog HACCP sistema, obezbeđuje poverenje i zadovoljstvo krajnjih korisnika, što je ujedno i nas cilj. Istakao je i to da svoj poslovni uspeh, a i dalji razvoj, zasnivamo na izradi proizvoda usaglašenim potrebarna i očekivanjima kupaca i korisnika, kao i zahtevima normativnih dokumenata koji se odnose na kvalitet i bezbednost proizvoda. Zbog visoke ekološke vrednosti i zdravstvene ispravnosti naših proizvoda, sebe vidimo kao perspektivnog proizvođača, prerađivača i izvoznika hrane, koji na svim tržistima predstavlja sinonim za kvalitet, bezbednost i higijensku ispravnost proizvoda. Prirodni uslovi područja u kome se uzgaja voće, uzgajiči koji su posvećeni kvalitetnom i zdravom plodu, kao i mi, koji zamrzavamo, skladištimo, prerađujemo i isporučujemo gotov proizvod kupcu, činimo celinu. Profesional Plus gradi partnerske odnose sa svojim isporučiocima i kupcima sa ciijem stalnog poboijšavanja kvaliteta i bezbednosti proizvoda. Na današnjem sastanku razgovaralo se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekat susreće u toku poslovanja. Takođe predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-dina Nedeljkovića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.

 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 17.11.2017. GODINE POSETIO JE ČOLIĆI PLUS DOO GRAŠEVCI, BRUS

Predstavnik sektora usluga PKS RPK Kruševac dana 17.11.2017. godine posetio ČOLIĆI PLUS DOO Graševci, Brus. Direktor g-din Zoran Čolić istakao je da je ovaj privredni subjekt osnovan 2012. godine i da se bavi otkupom i prodajom voće i povrća. Takođe je istakao da u svom vlasništvu imaju trgovinu robe široke potrošnje za domaćinstva kao i poljoprivrednu apoteku. Istakao je i to da od prošle godine imaju hladnjaču i planiraju da u narednoj godini započnu preradu voća i povrća. Predstavnk PKS RPK Krušrevac je g-dina Čolića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

 

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „HEMI FREŠ“ d.o.o BRZEĆE, 17.11.2017.g.

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „HEMI FREŠ“ d.o.o Kruševac 17.11.2017., čija je osnovna delatnost transport tečnih i rasutih sredstava.
Predstavnika Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio saradnik kompanije, g-dja Danka Radović, koji je predstavila rad kompanije. Hemi Freš Brzeće osnovano je 2006.godine i bavi se medjunarodnim i domaćim transportom tečnih i rasutih materijala. Međunarodni transport se odvija na teritoriji Grčke, Mađarske, Bugarske, rumunije, Moldavije i Turske.
Predstavniku kompanije predstavljene su predstavljene usluge komore, jedinstven komorski sistem , kao i spuštanje javnih ovlašćenja na Regionalne komore.
 

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „BRZIM“ d.o.o Brzeće, 17.11.2017.g.

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „BRZIM“ d.o.o Brzeće 16.11.2017., čija je osnovna delatnost uvozom, skladištenjem i distribucijom tečnih i gasovitih goriva.
Kompanija je osnovana 1994. godine, sa sedištem u Brzeću, opština Brus. Od nastanka do danas konstantno se razvija i teži ka konstantnom unapređenju i povećanju svog udela na tržištu.
U sklopu kompanije posluju i dva maloprodajna objekta i flota vozila za transport tečnih i gasovitih goriva.
Brzmin doo se bavi:
• Maloprodaja nafte i derivata nafte
• Skladištenje tečnih i gasovitih goriva
• Transport tečnih i gasovitih goriva
• Tehnički pregled
• Punjenje vode Eva
• Trgovina električnom energijom
Predstavniku kompanije predstavljene su predstavljene usluge komore, jedinstven komorski sistem , kao i spuštanje javnih ovlašćenja na Regionalne komore.
 

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Elvod 037“ d.o.o Kruševac, 16.11.2017.g.

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Elvod 037“ d.o.o Kruševac 16.11.2017., čija je osnovna delatnost trgovina elektromaterijalima.
Predstavnika Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio knjigovođa kompanije, g-dja Danijela Milosavljević, koji je govorila o poslovanju kompanije.
„Elvod 037“ d.o.o Kruševac posluje od 2001. godine i bavi se trgovinom eletro robom.
Predstavniku kompanije predstavljene su usluge komore, jedinstven komorski sistem , kao i spuštanje javnih ovlašćenja na Regionalne komore. Kompanija Elvod 037 Kruševac je dugogodišnji član RPK Kruševac.
 

ODRŽAN SASTANAK UDRUŽENJA ZA KREATIVNU INDUSTRIJU DANA 16.11.2017.G., PKS-RPK KRUŠEVAC

Dana 16. novembra 2017.godine u PKS RPK Kruševac održan je sastanak Udruženja za kreativnu industriju. Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, turističkih organizacija, Muzeja, Kulturnog centra i radio i TV produkcija. Sekretar Udruženja prisutne učesnike upoznao je sa inicijativom za formiranje baze lokacija na kojima bi strani i domaći producenti mogli da snimaju filmove i TV serije. Takođe ih je upoznao sa analizom efekta Uredbe o podsticajima investitoru da se u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelni deo. Ova Uredba je stupila na snagu 27.08.2015. godine. Maja Raković, član Radne grupe Ministarstva kulture i informisanja za izradu Medijske strategije koja je u izradi, delegirana ispred PKS i Zoran Anđelković, predsednik Grupacije radiodifuzije, upoznali su prisutne o svim preduzetim aktivnostima tima.

 

OBAVEŠTENJE O ISPITNOM ROKU ZA PROFESIONALNE UPRAVNIKE ZGRADA, PKS RPK KRUŠEVAC, 29.11.2017. GODINE.

Na osnovu člana 54. Stav 3. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 104/16), člana 48. Stav 1. Tačka 3. Podtačka 1. Statuta Privredne komore Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 39/16) i Odluke o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenje registra profesionalnih upravnika („Službeni glasnik RS”, broj 64/17), Privredna komora Srbije objavila je OBAVEŠTENjE O ISPITNOM ROKU ZA POLAGANjE ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA. Ispitni rok III/2017 za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje 29. novembra 2017. godine, kada će biti održan pismeni deo ispita. Prijave se podnose elektronskim putem putem linka https://usluge.pks.rs/#!/app/notuserbpmreq  ili poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd. Rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 19. novembar 2017. godine.

 

ODRŽANA RADIONICA „ UPRAVLJANJE POTRAŽIVANJIMA „ 15.11.2017.G., PKS-RPK KRUŠEVAC

U sredu 15.11.2017. g. u PKS-RPK Kruševac Održana je radionica na temu: „Upravljanje potraživanjima“. Sastanak je organizovala PKS RPK Kruševac u saradnji sa EOS Matrix.
Na radionici su analizirani svakodnevni poslovni izazovi poput monitoringa faktura u valuti i upravljanja potraživanjima nakon ulaska u docnju, kao i izlaska faktura iz valute. Predstavljeni su i alati u procesu upravljanja potraživanjima i pravni saveti u vezi sa mogućnostima sudske naplate i alternative utuženju.
Tom prilikom gosti u PKS- RPK Kruševac iz „EOS Matrix“ su bili: Nela Deura, Slobodanka Blagojević i Milan Savić. Na radionici je bilo prisutno oko tridesetak privrednika iz Rasinskog okruga.
 

U PKS RPK Kruševac održana je prezentacija Opšte regulative o zaštiti podataka (EU General Data Protection Regulation GDPR) i šta ona donosi za kompanije, 14.11.2017.g.

U PKS Regionalna privredna komora Kruševac održala je prezentaciju na temu: „Opšta regulativa o zaštiti podataka (EU General Data Protection Regulation GDPR), povezani zakoni i šta ona donosi za kompanije“.
Prezentaciju su držali pravni savetnici Kruna Gavović i Milica Golubović.

Opšta regulativa o zaštiti podataka je formalno usvojena u aprilu 2016.g. od strane Evropskog Parlamenta.
 

 

Detaljnije...

Dualno obrazovanje već primenljivo u Rasinskom upravnom okrugu

Izjava direktora PKS RPK Kruševac, Predraga Vukićevića, vezano za DUALNO OBRAZOVANJE 13.11.2017.g.

 

http://www.rtk.rs/?p=89967
 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 14.11.2017. GODINE POSETIO JE GOČ AD TRSTENIK

Predstavnik sektora usluga PKS RPK Kruševac dana 14.11.2017. godine posetio GOČ AD Trstenik. Direktorka g-đa Milanka Jović istakla je da je osnovna delatnodt Akcionarskog društva GOČ izdavanje poslovnog prostora. Predstavnk PKS RPK Krušrevac je g-đu Jović upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe, razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 14.11.2017. GODINE TRESAVA TRANSPORT DOO POLJNA TRSTENIK

Dana 14.11.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je TRESAVA TRANSPORT d.o.o. Poljna. Direktor g-din Goran Bradić istakao je da se ovaj privredni subjekt bavi medjunarodnim transportom i da je osnovan 2006. god. Takođe je istakao da u svom vlasništvu imaju 10 kamiona i 11 zaposlenih. Na današnjem sastanku razgovaralo se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekt susreće u toku poslovanja. Takođe, predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-dina Bradića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 14.11.2017. GODINE BOBIVIT-GMB DOO TRSTENIK- OKRUGLICA

Dana 14.11.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je BOBIVIT-GMB d.o.o. Trstenik-Okruglica. Direktor g-din Goran Vitkovac istakao je da je BOBIVIT-GMB DOO TRSTENIK- OKRUGLICA osnovan 2009. god. i da je osnovna delatnost gradski i prigradski kopneni prevoz putnika. Istakao je i to da u svom vlasništvu imaju 16 autobusa i 24 zaposlenih. Takođe je istakao da ima 12 redovnih linija i jednu inostranu liniju. Na današnjem sastanku razgovaralo se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekat susreće u toku poslovanja. Takođe predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-dina Vitkovca upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 14.11.2017. GODINE FLORA HEM DOO STOPANJA

Dana 14.11.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je FLORA HEM d.o.o. Stopanja. Direktor g-din Zoran Đonić istakao je da je ovaj privredni subjekt osnovan 1992. god. i da je osnovna delatnost nespecijalizovana trgovina na veliko. Takođe je istakao da u svom sastavu imaju poljoprivrednu apoteku gde prodaju razne vrste semena, đubriva, pesticida i sve ono što je potrebno poljoprivrednim prodizvodjačima. Na današnjem sastanku razgovaralo se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekt susreće u toku poslovanja. Takođe predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-dina Đonića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.

 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 14.11.2017. GODINE POSETIO JE SIMPAN-PROMET DOO BRESNO POLJE - KRUŠEVAC

Predstavnik sektora usluga PKS RPK Kruševac dana 14.11.2017. godine posetio SIMPAN-PROMET DOO Bresno Polje-Kruševac. Direktor g-din Srećko Simidžić istakao je da se SIMPAN-PROMET DOO Bresno Polje-Kruševac bavi otkupom i prodajom voće i povrća. Takođe, je istakao da u svom vlasništvu imaju pet kamiona i 2 prikolice i obavljaju prevoz za sopstvene potrebe. Predstavnk PKS RPK Krušrevac je g-dina Simidžića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 13.11.2017. GODINE VET PROM DOO KRUŠEVAC

Dana 13.11.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je VET PROM d.o.o. Kruševac. Direktor g-din Vladimir Petrović istakao je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2012. god. i da je osnovna delatnost trgovina na veliko otpacima i ostacima. Istakao je i to da u svom vlasništvu imaju veliki otpadni prostor gde vrše otkup i prodaju sekundarnih sirovina. Na današnjem sastanku razgovaralo se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja. Takođe predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-dina Petrovića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 13.11.2017. GODINE LUKNES DOO KRUŠEVAC

Dana 13.11.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je LUKNES d.o.o. Kruševac. Direktor g-din Nebojša Gašić istakao je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2013. god. i da je osnovna delatnost izvoz robe iz Srbije Afričkim zemljama. Takođe je istakao da roba koju izvoze su alati za mašinsku proizvodnju, elektro ormare, elektromotore i dr. Na današnjem sastanku razgovaralo se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekat susreće u toku poslovanja. Takođe predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-dina Gašića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža

 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 13.11.2017. GODINE POSETIO ABADI DOO KRUŠEVAC

Predstavnik sektora usluga PKS RPK Kruševac dana 13.11.2017. godine posetio ABADI DOO Kruševac. Direktora g-đa Ana Abadić Milovanović istakla je da je ovaj privredni subjekat osnovan 1991. godine i da od osnivanja pa do danas beleži blagi uspon u svom poslovanju. Takođe je istakla da se bave posredovanjem u carinjenju robe. U svom sastavu imaju i predstavništvo u Šidu. Predstavnik PKS RPK Kruševac je g-đu Abadić Milovanović upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

 

Održan radni sastanak projekta „KNJIGOVODSTVOM DO POSLA“ 13.11.2017.g PKS-RPK Kruševac

U ponedeljak 13. novembra 2017. godine u PKS – RPK Kruševac održan radni sastank projekta „KNJIGOVODSTVOM DO POSLA“. Sastanku su prisustvovali učesnici i partneri na projektu. Cilj današnjeg sastanka je upoznavanje polaznika sa načinom i radom praktičnog dela obuke. Projekat „KNJIGOVODSTVOM DO POSLA“ je deo programa „Znanjem do posla“ koji finansira Švajcarska Razvojna Agencija, a na teritoriji Srbije sprovodi IP CONSULT. Cilj projekta je da se 20 mladih nezaposlenih ljudi do trideset godina obuči za rad na poslovima knjigovodstva. Projekt se realizuje u periodu od 01.09.2017.g. do 28.02.2017.g.

 

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „Veris “ d.o.o Kruševac 10.11.2017.

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Veris “ d.o.o Kruševac, čija je osnovna delatnost Veris d.o.o Kruševac je trgovina koja se bavi prodajom: materijala za pakovanje termo folija, streč folija, vakum kese..., Mašina za pakovanjeHENKOVAC - Holandija, Aditiva za mesnu industirju NESSE - Nemačka, Arome, biljni ekstrakti, funkcionalni dodaci Prodaju ostvaruje na tržištu
Predstavnik kompanije Zoran Mitrović informisan je o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o uslugama koje Privredna komora Rasinskog upravnog okruga pruža svojim članicama.

 

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Autokomerc MDM“ d.o.o Kruševac 10.11.2017.

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Autokomerc MDM“ d.o.o Kruševac čija je osnovna delatnost trgovina bojama i lakovima i prodaja i ugradnja autostakala.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je je direktor i vlasnik kompanije Dušan Milojević koji je predstavio poslovanje kompanije „Autokomerc MDM“ d.o.o. Autokomerc MDM Kapidžija posluje od 1996 godine i bavi se prodajom boja i lakova za automobile, prodajom autostakala i ugradnjom autostakala.Preduzeće 80% prihoda ostvaruje u poslovanju sa fizičkim licima, a ostatak sa pravnim licima.
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne privredne komore kao i o uslugama koje Privredna komora pruža svojim članicama.
 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 10.11.2017. GODINE POSETIO DIG DOO KRUŠEVAC

Predstavnik sektora usluga PKS RPK Kruševac dana 10.11.2017. godine posetio DIG DOO Kruševac. Zamenik direktora g-đa Radmila Stanković istakla je da se ovaj privredni subjekat bavi uvozom i izvozom damper guma, trgovinom na veliko i malo svih vrsta alata, rezervnih delova za mašine prodajnog prostora, viljuškara.Takođe je istakla da se ovaj privredni subjekat bavi i prodajom i remontom građevinskih mašina kao i servisnim uslugama : popravka pumpi, razvodnika cilindra i dr. Predstavnik PKS RPK Kruševac je g-đu Stanković upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 10.11.2017. GODINE TEAM WASSER DOO KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac je dana 10.11.2017. godine posetio Team wasser d.o.o. Kruševac. Saradnik ovog privrednog subjekta istakla je da je isti osnovan 2013. god. i da je osnovna delatnost skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode. Pored osnovne delatnosti ovaj privredni subjekat se bavi projektovanjem kao i gradjevinskim radovima - niskogradnjom. Na današnjem sastanku razgovaralo se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja. Takođe predstavnik PKS-RPK Kruševac je saradnika ovog privrednog subjekta upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.

 

DOKUMENTA IZ OBLASTI JAVNIH OVLAŠĆENJA MOGU SE PREUZIMATI U REGIONALNIM PRIVREDNIM KOMORAMA

Od 01.januara ove godine funkcioniše jedinstven komorski sistem Srbije. To je omogućilo da PKS Beograd na Regionalne komore prenese uslugu izdavanja dokumenata iz oblasti javnih ovlašćenja koje je do tada isključivo radila PKS u Beogradu. Cilj prenošenja ovih ovlašćenja je da se privrednim subjektima iz Rasinskog okruga uštedi vreme i novac za odlazak u Beograd radi preuzimanja ovih dokumenata. U toku ove godine komora Kruševac je po segmentima radila na ovim ovlašćenjima, a od 1.novembra se sva ova dokumenta mogu preuzeti u RPK Rasinskog upravnog okruga u Kruševcu.
„Kada govorimo o javnim ovlašćenjima, možemo reći da imamo dve grupe i to: izdavanje dokumenata potrebnih za poslovanje u Republici Srbiji, i izdavanje uvozno-izvoznih dokumenata“ saopštila je za medije Dragana Milosavljević, Saradnik u OJ.
 Saopštenje:
https://www.youtube.com/watch?v=WhKidIc44V8

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 09.11.2017. GODINE ETNO MREŽU RASINA KRUŠEVAC

Dana 09.11.2017 god. Predstavnik PKS-RPK Kruševac posetio je udruženja Etno Mrežu Rasina. G-dja Dušica Milenković, predsednica udruženja istakla je da je osnovna delatnost ovog udruženja afirmacija tradicije i kulture kao i promocija starih zanata i rukotvorina. Predsednici udruženja g-đi Milenković su predstavljene usluge komore, jedinstven komorski sistem, kao i mogućnosti koje komorski sistem ima za afirmaciju starih zanata. Predsednica udruženja je posebno naglasila da sa PKS-RPK Kruševac ima odličnu saradnju.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 09.11.2017. GODINE SAFE WORK DOO KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac dana 09.11.2017. godine posetio je „SAFE WORK“ DOO Kruševac . Direktor g-din Radula Radonjić istakao je da agencija započela sa radom 2008. godine da pružaju usluge konsaltinga. Takođe je istakao da posreduju u zapošljavanju, pružaju usluge u bezbednosti i zdravlju na radu, protivpožarnoj zaštiti. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-dina Radonjića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža. Na današnjem sastanku razgovaralo se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekt susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 09.11.2017. GODINE N&J DOO KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac je dana 09.11.2017. godine posetio N&J DOO Kruševac. G-đa Nataša Savić-šef marketa istakla je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2014. god i da se bavi prodajom mešovite robe. Imaju jedan maloprodajni objekat kojim snabdevaju lokalno tržište. Na današnjem sastanku razgovaralo se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekt susreće u toku poslovanja. Takođe predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-đu Savić upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.
 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 09.11.2017. GODINE POSETIO JE D.S. JANIĆIJEVIĆ DOO KRUŠEVAC

Predstavnik sektora usluga l PKS RPK Kruševac dana 09.11.2017. godine posetio D.S. JANIĆIJEVIĆ DOO Kruševac. Direktor g-đa Dragana Janićijević istakla je da je ovaj privredni subjekt osnovan 2013. godine i da se bavi drumskim prevozom tereta. Preduzeće DS Janićijević pored drumskog prevoza ima i maloprodajni objekat u kome se prodaje bela tehnika.
Predstavnk PKS RPK Krušrevac je g-đu Janićijević upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekt susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK SEKTORA USLUGA PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 08.11.2017. GODINE POSETIO JE „ GRЕENGATE „ DOO KRUŠEVAC

Predstavnik sektora usluga PKS RPK Kruševac dana 08.11.2017. godine posetio Grengate DOO Kruševac. Direktor g-din Boban Zdravković istakao je da je ovaj privredni subjekt osnovan 2014. godine i da se bavi veleprodajom i maloprodajom svih vrsta baterija za motorna vozila. Pored prodaje vrše i ugradnju baterija na vozilu. Predstavnk PKS RPK Krušrevac je g-dina Zdravkovića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekt susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 08.11.2017. GODINE SUPERIOR GREEN DOO KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac je dana 08.11.2017. godine posetio SUPERIOR GREEN DOO Kruševac. G-đa Biljana Neckov istakla je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2008 god i da se bavi proizvodnjom i pakovanjem travnih smeša kao i ugradnjom automatskih sistema za navodnjavanje. Na današnjem sastanku razgovaralo se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekt susreće u toku poslovanja. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-đu Neckov upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 08.11.2017. GODINE „WIN TRADE“ DOO KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac dana 08.11.2017. godine posetio je „WIN TRADE“ DOO Kruševac . Direktor g-din Srđan Repanović istakao je da je ovaj privredni subjekt započeo sa radom 2003. godine i da se bave prodajom laminata. U svom sastavu imaju dva maloprodajna objekta. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-dina Repanovića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža. Na današnjem sastanku razgovaralo se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekt susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 08.11.2017. GODINE CESTOR-VEKS DOO KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac dana 08.11.2017. godine posetio je CESTOR-VEKS DOO Kruševac . Direktor g-din Tomislav Micić istakao je da je privredno društvo CESTOR -
VEKS započelo sa radom 2003 godine i da je osnovna delatnost prodaja nespecijalizovanih proizvoda – trgovina prirodnog gasa. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i g-din Micić razgovarali se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekt susreće u toku poslovanja. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-dina Micića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.
 

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Tango“ Kruševac, 08.11.2017.G.

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Tango“ Kruševac 08.11.2017.g čija je osnovna delatnost proizvodnja i prodaja kućnog tekstila.
Predstavnika Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je direktor kompanije, g-dja Dušica Savić, koja je govorila o poslovanju kompanije.
„Tango“ Kruševac bavi se proizvodnjom kućnog tekstila. Prema broju proizvedenih i prodatih kuhinjskih krpa u Srbiji spadaju u najvećeg proizvođača ovog artikla u regionu, sa godišnjom stopom rasta proizvodnje od 50%. Proizvodnji program: kuhinjske krpe, stolnjaci,nadstolnjaci, posteljine… Sve popularniji proizvod predstavljaju i tekstilne torbice kao ekološka zamena za plastične kese. Iz oblasti kućne kozmetike proizvodi WC fresh i WC blok.
Direktoru su predstavljene usluge komore, jedinstven komorski sistem, kao i spuštanje javnih ovlašćenja na Regionalne privredne komore. Kompanija uspešno sarađuje sa Privrednom komorom Rasinskog upravnog okruga.
 

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „JCI Export“ Kruševac, 08.11.2017.g.

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „JCI Export“ i "Elenikom" Kruševac 08.11.2017.m čija su osnovne delatnosti proizvodnja i prodaja košnica za pčelarstvo.

Predstavnika Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je direktor kompanije, g-din Ivan Milojević i g-đa Jasmina Milojević koji su govorili o poslovanju kompanije.

Kompanija JCI Export Kruševac i Elenikom d.o.o bavi se proizvodnjom košnica za pčelarstvo i 100% izvoze za Francusku. Predstavnicima kompanija su predstavljene usluge komore, jedinstven komorski sistem, kao i spuštanje javnih ovlašćenja na Regionalne komore.
 

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „RAD GM“ Kruševac, 08.11.2017.g.

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „RAD GM“ Kruševac, 08.11.2017.g. čija je osnovna delatnost niskogradnja.

Predstavnika Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je direktor kompanije, g-dja Milanka Pešić, koja je govorila o poslovanju kompanije.„Rad GM“ Kruševac je građevinska kompanija koja pruža usluge u oblasti niskogradnje.

Direktoru su predstavljene usluge komore, jedinstven komorski sistem, kao i spuštanje javnih ovlašćenja na Regionalne komore. Kompanija uspešno sarađuje sa Privrednom komorom
 

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Group Enigma MC“ Kruševac, 08.11.2017.g.

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Enigma MC“ Kruševac, 08.11.2017.g, čija je osnovna delatnost prodaja novih i remontovanih građevinskih mašina, uvoz i prodaja rezervnih delova kao i generalni remontom.
Enigma MC je osnovana 2002. godine. Group Enigma MC se bavi prodajom novih i remontovanih građevinskih mašina, uvoz i prodaja rezervnih delova kao i generalnim remontom.Sarađuje sa mnogim poznatim firmama, kako u Srbiji, tako i u BiH , Hrvatskoj I Makedoniji.
Njaznačajniji kupci u Srbiji: Železara,RTB BOR,HIP AZOTARA PANČEVO,TITAN CEMENTARA KOSJERIĆ, u B I H: RMU BANOVIĆI, HIDROGRADNJA SARAJEVO, ĐURĐEVIK, u Hrvatskoj: CESTE ŠIBENIK, LUKA SPLIT, u Makedoniji: MERMERNI KOMBINAT PRILEP, MAKEDONIJA ŠUME.
Predstavnik kompanije Jelena Miksimović informisana je o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na RPK, sajmovima u organizaciji PKS. Dogovoren je nastavak saradnje
 

DODELA POTVRDA O OBUČENOSTI X GRUPI POLAZNIKA STRUČNE OBUKE ZA SLUŽBENIKE OBEZBEĐENJA, PKS - REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA KRUŠEVAC, 07.11.2017. GODINE (UTORAK), 14:00 ČASOVA

U PKS - Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, 07.11.2017. g. (utorak), u 14:00 časova, dodeljene su potvrde o obučenosti X grupi polaznika Stručne obuke za službenike obezbeđenja. Desetu grupu činilo je 27 kandidata (Jugoprevoz Kruševac, JKP Kruševac, Maxprotect, Opšta bolnica Kruševac, fizička lica).
Stručna obuka za službenike obezbeđenja je priprema za polaganje stručnog ispita i sticanje licence za kandidate koji već obavljaju ove poslove ili su zainteresovani da rade u oblasti privatnog obezbeđenja. Obuka za sticanje licence je obavezna prema Zakonu o privatnom obezbeđenju.
Na nivou države, stručni ispit je do sada prijavilo 31 594 kandidata, a položilo 30 170 lica. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije donelo je 25 329 rešenja o izdavanju licence fizičkim licima i 572 rešenja pravnim licima.
U PKS RPK Kruševac, zaključno sa 07.11.2017. g, Stručnu obuku za službenike obezbeđenja pohađalo je 345 kandidata.
Donošenje zakona o privatnom obezbeđenju uticalo je na povećanje kvaliteta usluga u ovom sektoru, ali u našoj zemlji još uvek nedostaje radne snage u privatnom sektoru bezbednosti, te pozivamo zainteresovane da se prijave za Stručnu obuku za službenike obezbeđenja u PKS RPK Kruševac, polože stručni ispit, steknu licencu, i usavrše se u svom poslovanju ili pronađu zaposlenje u ovoj oblasti.
 

U PKS-RPK KRUŠEVAC DANA 06.11.2017 god. ODRŽANA TRIBINA ’’NOVA BEZBEDNOSNA PRAVILA’’

Imajući u vidu aktuelnost teme i zahteve velikog broja članova, PKS-RPK Kruševac je dana 06.11.2017. g. organizovala Tribinu na temu: „Nova bezbednosna pravila za ustanove, fabrike, tržne centre, sportske hale, banke...“ na kojoj je predstavnike privrednih subjekata upoznao g-din Dragiša Jovanović član komisije KS A292 Instituta za standardizaciju Srbije, i učesnika u izradi nacionalnog standarda SRPS A.L2.003:2017, Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika.

 

Detaljnije...

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju Zlatna Motičica , Donji Dubič, Trstenik 03.11.2017.g.

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je preduzeće Zlatna MDM Motičica Donji Dubič, koje osnovano 1971. godine kao zanatska radionica sa skromnom proizvodnom opremom i tehnologijom za izradu motičica za freze, prikolica za motokultivatore i bravarskih usluga. U periodu od 1971-2016 godine prerasta u uspešno preduzeće, širi proizvodne kapacitete i kupovinom nove opreme i osvajanjem novih tehnologija prerasta u bitan činilac Trsteničke privrede.
Uz postepen razvoj, firma je danas potpuno opremljena za kompletan process proizvodnje i montaže (čeličnih konstrukcija, montažnih hala, skladišta, magacina, nadstrešnica, krovnih i fasadnih panela, limarskih radova, kapija od gvožđa, ograda od gvožđa, stepeništa, terasa i dr) . uz stručni kadar sastavljen od inženjera, atestiranih varioca, auto dizaličara, profesionalnih montera, farbara, bravara, limara.
Direktoru kompanije predstavljen je jedinstven komorski sistem, spuštanje javnih ovlašćenja na RPK kao i set usluga koje komora pruža svojim članicama. Na sastanaku se govorilo o saradnji sa Privrednom komorom.
 

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju PPT TMO Trstenik 03.11.2017.g.

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju PPT TMO Trstenik , čija je osnovna delatnost pružanje usluge galvanske zaštite (hromiranje, hemijsko niklovanje, cinkovanje, fosfatiranje, bruniranje, hromatizacija Al i Zn legurama), termičke obrade (cementiranje, kaljenje, poboljšanje, nitriranje, karboniranje, žarenje i dr) i zaštite bojama i lakovima (ZBL).
Kontrola kvaliteta prati procese:Galvanske zaštite,Termičke obrade i Zaštite bojama i lakovima;
Kontrola kvaliteta ima laboratorije za:hemijske analize galvanskih kupatila, procese galvanske zaštite, termičke obrade i zaštite bojama i lakovima koje su opremljene savremenim aparatima i uređajima.
Aparati i uređaji se redovno kontrolišu od strane akreditovanih laboratorija od kojih dobijamo prateće rezultate ispitivanja.
Za sve obavljene operacije na zahtev kupca izdaju se izveštaji i atesti o kvalitetu.
PPT TMO je uveo i TIF standard 16 949:2009.
Direktoru kompanije Časlavu Kljajiću predstavljen je jedinstven komorski sistem, spuštanje javnih ovlašćenja na RPK kao i set usluga koje komora pruža svojim članicama. Na sastanaku se govorilo o saradnji sa Privrednom komorom.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 03.11.2017. GODINE DIK-PREVOZ DOO BRESNO POLJE

Predstavnik PKS RPK Kruševac je dana 03.11.2017. godine posetio DIK PREVOZ DOO Bresno Polje. Osnivač i direktor ovog privrednog društva g-din Dragoljub Ilić istakao je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2011. godine i da je osnovna delatnost domaći transport. U svom vlasništvu poseduje 3 kamiona kojima vrši transport na domaćem tržištu. Takođe je istakao da se pored transporta bavi i otkupom i izvozom poljoprivrednih proizvoda, pretežno za Bosnu i Hercegovinu. Na današnjem sastanku razgovaralo se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekt susreće u toku poslovanja. Takođe predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-dina Ilića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.

 

PREDSTAVNICI SEKTORA USLUGA I INDUSTRIJE PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 03.11.2017. GODINE POSETILI SU I.P.A. „ METALOPLASTIKA „ A.D. STOPANJA

Predstavnici sektora usluga i industrije PKS RPK Kruševac je dana 03.11.2017. godine posetili su I.P.A. „ Metaloplastiku „ A.D. Stopanja. Direktor, g-đa Radmila Stevanović istakla je da je ovo preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom bavi se proizvodnjom ambalaže od plastičnih masa, poseduje kompletnu opremu za proizvodnju brizgane i duvane plastike , termoformiranje kao i signiranje proizvoda metodom sito i tampon štampe i štampanjem reklamnog materijala. Opredeljenost ka kvalitetu u sklopu naših aktivnosti , ima za svrhu ostvarivanja ciljeva u pravcu: profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, zadovoljstva korisnika kvalitetom naših proizvoda, permanentnog poboljšanja kvaliteta proizvoda i procesa, širenja palete našeg proizvodnog programa, uvođenje novih tehnologija, usaglašavanje svih procesa i proizvoda sa zakonskom regulativom, edukcija i motivisanje zaposlenih za dostizanje maksimalnih rezultata. Konstantno podizanje na viši nivo kvaliteta stavljanjem u službu svih raspoloživih resursa usavršavanje, znanje i tehnološko – tehnički napredak kroz implementiran sistem menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001: 2008 je trenutno opredeljenje našeg preduzeća. Sprovođenjem politike kvaliteta obezbedićemo prisutnost , konkuretnost i prepoznatljivost naših proizvoda na tržištu. Politika kvaliteta će zbog toga biti stalno preispitivana i prilagođena uslovima i ciljevima. Predstavnici PKS RPK Krušrevac su g-đu Stevanović upoznali sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekt susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 03.11.2017. GODINE „SIRIJUS-M“ DOO TRSTENIK

Predstavnik PKS RPK Kruševac dana 0,3.11.2017. godine posetio je Preduzeće „SIRIJUS-M“ Trstenik. Šef g-đa Javorka Ivković istakla je da je preduzeće „SIRIJUS-M“ počelo sa radom 1990. godine i do 2006. je postala jedna od vodećih kompanija u Srbiji. Nalazi se u gradu Trsteniku, koji je prestonica hidraulike u Srbiji. Danas su već glavni predstavnici i distributeri „CAPRONI-BUGARSKA“, tako da su i lideri hidraulike, hidrauličkih uređaja i novih tehnologija vezanih za hidrauliku. Glavni moto našeg preduzeća je "Ponuditi proizvode po odgovarajućim cenama". Takođe je istakla da je SIRIJUS-M za sve zaposlene jedna velika porodica. Borimo se svakim danom da budemo sve bolji i inovativniji, tako da je sa SIRIJUS-M-om sve bolje. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-đu Ivković upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža. Na današnjem sastanku razgovaralo se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekt susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 03.11.2017. GODINE WEST-PNEUMATIC DOO TRSTENIK

Predstavnik PKS RPK Kruševac dana 03.11.2017. godine posetio je kompaniju WEST-PNEUMATIK DOO Trstenik. Direktor g-din Dragan Terzić istakao je da je ovaj privredni subjekt osnovan 2003. godine kao i da od osnivanja beleži blagi uspon u svom poslovanju. WEST Pneumatic bavi se prodajom delova za hidrauliku i pneumatiku: elektro-pneumatski razvodnici, modularni razvodnici, pripremne grupe za vazduh, pneumatski priključci, linijski ventili, pneumatske slavine i dr. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i g-din Terzić razgovarali se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekt susreće u toku poslovanja. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-dina Terzića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 03.11.2017. GODINE PREDUZEĆE VUKČEVIĆ PVA DOO DONJI RIBNIK

Predstavnik PKS RPK Kruševac dana 03.11.2017. godine posetio je preduzeće Vukčević PVA DOO Donji Ribnik. Direktor g-din Zoran Vukčevuć istakao je da je 2011. godine započeo sa radom i da u svom sastavu preduzeće VUKČEVIĆ PVA DOO DONJI RIBNIK ima dva objekta. Takođe je istakao da se u jednom maloprodajnom objektu vrši trgovina na veliko i malo stočne hrane a, da je drugi objekat poljoprivredna apoteka. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i g-din Vukčević razgovarali se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekt susreće u toku poslovanja. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-dina Vukčevića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.

 

U PKS RPK KRUŠEVAC ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA PRVE TEHNIČKE ŠKOLE U KRUŠEVCU I PREDSTAVNIKA FIRME UGOTEHNA KRUŠEVAC, 02.11.2017. G, 13:00 ČASOVA

U PKS RPK Kruševac, 02.11.2017. godine, održan je sastanak koji je za cilj imao uspostavljanje bliže saradnje škola i privrede. Sastanku su, pored predstavnika PKS RPK Kruševac, prisustvovali gospodin Bratislav Pešić, direktor Prve tehničke škole u Kruševcu, gospodin Vladan Radojević, organizator praktične nastave u Prvoj tehničkoj školi u Kruševcu, i gospodin Nikola Urošević, direktor firme Ugotehna Kruševac (servisna delatnost u ugostiteljstvu). Tema sastanka bila je iskazivanje potreba privrede za stručnim kadrovima i mogućnosti zapošljavanja svršenih srednjoškolaca u skladu sa navedenim potrebama firme. Sastanci ovog tipa, gde su predstavnici škola i privrede u direktnom kontaktu, od izuzetne su važnosti za rešavanje gorućeg problema u privredi - nedostatka stručnih kadrova.
 

DANA 02.11.2017.god. U SALI PKS-RPK KRUŠEVAC OdRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

Dana 02.11.2017.god. sa početko u 10 časova u Sali PKS-Regionalne privredne komore Kruševac održan je sastanak sa predstavnicima drumskog saobraćaja Rasinskog okruga.
Tema sastanka je novi zakon o drumskom saobraćaju koji stupa na snagu 13. februara 2018. godine. Novina je uvodjenje licenci i razgraničavanje robnog i putničkog drumskog saobraćaja.
Na sastanku su Slobodan Popović inspektor za saobraćaj i Goran Aleksić, generalni direktor Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja Srbija Transport Beograd prisutne predstavnike privrednih subjekata iz Rasinskog okruga upoznali sa novinama koje je doneo novi Zakon o prevozu.
Nakon prezentacije, prisutni su imali priliku da u konsultacijama razjasne sve nejasnoće i dobiju kompentne odgovore u vezi sa novinama koje je doneo novi Zakon.

 

 SPOLjNOTRGOVINSKA RAZMENA RASINSKOG OKRUGA OSTVARUJE RAST I SUFICIT ZA PERIOD JANUAR- AVGUST 2017.

Prema raspoloživim podacima PKS Regionalne privredne komore Rasinskog upravnog okuga , ukupna spoljnotrgovinska razmena za period januar – avgust 2017. godine iznosi 247,36 miliona evra. Vrednost izvezene robe za period januar – avgust 2017. godine iznosi 142,62 miliona evra i u odnosu na isti period prošle godine izvoz je povećan za 6.7% Ukupan uvoz Rasinskog okruga za prvih osam meseci 2017. godine iznosi 104.51 miliona evra i u odnosu na isti period prošle godine povećan je za 4.7%.
U Rasinskom okrugu, u periodu januar – avgust 2017. godine, ostvaren je suficit od 38.1 milion evra. Pokrivenost uvoza izvozom u ovom periodu iznosi 136.5 %.
Najznačajniji partneri Rasinskog okruga u izvozu: Ruska federacija, Velika Britanija, Nemačka, SAD, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Austrija, Francuska, a i ovih deset partnera odnosi 75,7 % ukupnog izvoza. Od prvih deset naznačajnijih izvoznih destinacija rast je zabeležen u 8 zemalja.

 

Detaljnije

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju HI Župa Kruševac, 01.11.2017.

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je preduzeće Hi Župa Kruševac. Direktor kompanije Aleksandar Mandić predstavio je aktivnosti kompanije kao i planove za budući period. Glavi cilj je dugoročni razvoj i zauzimanje konkurentne pozicije na tržištu (agrara) postavljanjem viših standarda poslovanja. HI Župa Kruševac će obezbediti proizvode i usluge najvišeg kvaliteta i odgovoriće na zahteve potrošača brzo i odgovorno. Naš cilj je povratiti poverenje potrošača i brend koji je nekada HI Župa Kruševac nosila kao lider u ovoj vrsti proizvodnje u bivšoj Jugolsaviji. Koordinator za industriju posetio je proizvodne pogone kompanije.

 

PKS RPK KRUŠEVAC URUČENA ZAHVALNICA ZA PRUŽENU PODRŠKU REALIZACIJI DOGAĐAJA POD NAZIVOM; ''MELISSA LEKOVITO CARSTVO''

PKS RPK Kruševac uručena Zahvalnica za pruženu podršku realizaciji događaja pod nazivom; ''Melissa lekovito carstvo''. Ovaj naučni, kulturno-umetničkim program kojim je ispraćena prva generacija Melissa devojki realizovan je 30. 09. 2017. godine sa početkom u 19h, u Kruševačkom pozorištu. Program je koncipiran tako da predstavi lekovito bilje Srbije i preparate ručno pravljene na bazi lekovitog bilja u kombinaciji sa tradicionalnim duhom mladih čarapana. Ovom događaju prisustvovao je veliki broj predstavnika kulturnog života grada Kruševca.
 

Poziv za sastanak predstavnika drumskog saobraćaja Rasinskog okruga, 02.11.2017.g. PKS RPK Kruševac

PKS Regionalna privredna komora Kruševac sa zadovoljstvom Vas poziva na sastanak predstavnika drumskog saobraćaja Rasinskog okruga, koji će se održati u četvartak, 02.11.2017.godine sa početkom u 10 časova u sali PKS RPK Kruševac (adresa: ul. Balkanska 63, 4 sprat, Kruševac).
Na sastanku će se govoriti o:
• Novinama koje je doneo novi Zakon o prevozu
• Tekuća problematika u prevozu
Gosti sastanka biće Goran Aleksić, generalni direktor Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja Srbija Transport Beograd i Slobodan Popović inspektor za saobraćaj.
Kontakt osoba u PKS RPK Kruševac je Violeta Vidaković, koordinator sektora usluga tel. 037 211 133 ili violeta.vidakovic@pks.rs .
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 27.10.2017. GODINE POSETIO JE LAKKO SNT DOO KRUŠEVAC

Dana 27.10.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je LAKKO SNT DOO Kruševac. Menadžer g-din Boban Lukić istakao je da Lakko SNT d.o.o. započeo sa radom 2014. godine i da je pretežna delatnost trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama. U svojoj ponudi ima širok asortiman obuće za odrasle kao i dečiji program. Predstavnik PKS RPK Krušrevac je g-dina Lukića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 27.10.2017. GODINE KRON TRADE DOO ŠANAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac dana 27.10.2017. godine posetio je KRON TRADE DOO ŠANAC. Šef g-din Goran Vidojević istakao je da se ovaj privredni subjekat osnovan 2007. godine i da se bavi nespecijalizovanom trgovinom na veliko – veleprodajom kućne hemije. U svom sastavu imaju veleprodajni objekta koji se nalazi u Šancu. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-dina Vidojevića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža. Na današnjem sastanku razgovaralo se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekat susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 27.10.2017. GODINE PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE KISELJAK DOO BELA VODA

Predstavnik PKS RPK Kruševac dana 27.10.2017. godine posetio je KISELJAK DOO Bela Voda. Savetnik g-din Dragan Panić istakao je da je ovaj privredni subjekt još 2009. godine započeo sa radom i da u svom sastavu ima dva objekta: maloprodaja roba široke potrošnje i ugostiteljski objekat sa lokacijom u Beloj Vodi. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i g-din Panić razgovarali se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekat susreće u toku poslovanja. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-dina Panića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 30.10.2017. GODINE I.M.S. OKOV DOO KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac dana 30.10.2017. godine posetio je kompaniju I.M.S. OKOV DOO Kruševac. Zamenik direktora g-din Marko Isailović istakao je da je ovaj privredni subjekat 2011. godine započeo sa radom i da od osnivanja beleži blagi uspon u svom poslovanju. Osnova delatnost je prodaja okova za nameštaj i stolariju. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i g-din Isailović razgovarali se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekat susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 30.10.2017. GODINE ACA YU SPORT FOOD OD KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac dana 30.10.2017. godine posetio je ACA YU SPORT FOOD OD Kruševac. Aca Yu Sport Food je porodiča firma koja je osnovana 2002.godine i da se bavi prodajom na veliko i malo hrane za kućne ljubimce. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i g-din Jakovljević razgovarali se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekat susreće u toku poslovanja. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-dina Jakovljevića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 27.10.2017. GODINE AGENCIJU ZA RAČUNOVODSTVENO KNJIGOVODSTVENE POSLOVE DONDA, KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac je dana 27.10.2017. godine posetio Agenciju za računovodstveno knjigovodstvene poslove DONDA Kruševac. Osnivač i direktor ovog privrednog društva g-đa Danijela Milosavljević istakla da je privredni subjekat osnovan 2009. godine i da su osnovne delatnost računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savetovanje. Takođe je istakla da je ova agencija član Sekcije za računovodstvene poslove u RPK Kruševac. Na današnjem sastanku razgovaralo se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekat susreće u toku poslovanja. Takođe predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-đu Milosavljević upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.
 

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „NAPREDAK MIL“ d.o.o Krvavica 27.10.2017.

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „NAPREDAK MIL“ d.o.o Krvavica, čija je osnovna delatnost obrada kamena i rezanje mermernih ploča. Glavni kupci su kamenorezačke radnje i građevinske kompanije. Sirovine uvoze iz Italije, Indije, Kine i dr.
Poslovođi kompanije Draganu Milovanoviću kompanije , predstavljen je jedinstven komorski sistem, spuštanje javnih ovlašćenja na RPK kao i set usluga koje komora pruža svojim članicama. Na sastanaku se govorilo o saradnji sa Privrednom komorom, podršci komore u rešavanju tekućih problema.
 

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „NAPON SRNJE“ d.o.o Kruševac 27.10.2017.

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „NAPON“ d.o.o Srnje ., čija je osnovna delatnost servis, održavanje i popravka održavanje svih uređaja u vešeraju – mašine za pranje veša, sušare, valjci itd. Preduzeće Napon Srbije poseduje i 1 maloprodajnu prodavnicu robe široke potrošnje.
Direktorki kompanije Nataši Milojević, predstavljen je jedinstven komorski sistem, spuštanje javnih ovlašćenja na RPK kao i set usluga koje komora pruža svojim članicama. Na sastanaku se govorilo o saradnji sa Privrednom komorom, podršci komore u rešavanju tekućih problema.
 

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „UGOTEHNA“ d.o.o Kruševac 27.10.2017.

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „UGOTEHNA“ d.o.o Kruševac , čija je osnovna delatnost servis, održavanje i popravka profesionalnih mašina za pranje suđa ,popravka i održavanje rashladnih uređaja i sistema u ugostiteljstvu, održavanje i popravka svih uređaja u vešeraju – mašine za pranje veša, sušare, valjci itd. UGO TEHNA je i ovlašćeni servis Winterhalter Gastronom YU iz Beograda.
Predstavnicima kompanije predstavljen je jedinstven komorski sistem kao i spuštanje javnih ovlašćenja na RPK. Na sastanaku se govorilo o saradnji sa Privrednom komorom, podršci komore u rešavanju tekućih problema i budućim projektima.
Kompanija Ugotehna je trenutno u investiciji - izgradnja upravne zgrade i sevisa na novoj lokaciji u Mudrakovcu. Predstavnik komore obišao je i novu lokaciju gde su započeti radovi izgradnje hale i upravne zgrade.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 26.10.2017. GODINE PREDUZEĆE PREDUZEĆE ĐUKIĆ-PROMET DOO VARVARIN

Predstavnik PKS RPK Kruševac je dana 26.10.2017. godine posetio kompaniju ĐUKIĆ-PROMET DOO Varvarin. G-đa Zorica Đukić, direktor ovog privrednog društva istakao je da, da je ova kompanija osnovana 1990. godine i da je pretežna delatnost trgovina na veliko pićima. Kompanija radi stabilno i da iz godine u godinu ostvaruju pozitivne rezultate. Na današnjem sastanku razgovaralo se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekat susreće u toku poslovanja. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-đu Đukić upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 26.10.2017. GODINE ĐUKIĆ-KOMERC NEBOJŠA ĐUKIĆ PR VARVARIN

Predstavnik PKS RPK Kruševac dana 26.10.2017. godine posetio je Đukić komerc Varvarin. Direktor g-din Nebojša Đukić istakao je da je ovaj privredni subjekat osnovan 1992. godine i da se bavi trgovinom mešovite robe. U svom sastvu ima dva maloprodajna objekta. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-dina Đukića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža. Na današnjem sastanku razgovaralo se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekat susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 26.10.2017. g. Privredno društvo za trgovinu i usluge Braća Nidžić d.o.o Varvarin-Parcane

Predstavnik PKS RPK Kruševac dana 26.10.2017. godine posetio je Privredno društvo za trgovinu i usluge Braća Nidžić d.o.o. Varvarin-Parcane. Direktor g-din Žarko Marković istakao je da je ovaj privredni subjekat 2014. godine započeo sa radom i da je ovo porodična firma koja se bavi prodajom voća i povrća koji otkupljuju u Srbiji. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i g-din Marković razgovarali se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekat susreće u toku poslovanja. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-dina Markovića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 26.10.2017. GODINE POSETIO JE PREDUZEĆE ŽIVANOVIĆ-M DOO VARVARIN

Dana 26.10.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je kompaniju Živanović M DOO Vaarvarin. Direktor g-din Vladimir Živanović istakao je da kompanija Živanović M d.o.o. u svom sastavu ima dva objekta. Jedan je benzinska pumpa koja snabdeva lokalno tržište naftnim derivatima a, u drugom je prodaja građevinskog materijala. Predstavnik PKS RPK Kruševac je g-dina Živanovića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 26.10.2017. GODINE IVA DOO VARVARIN, GORNJI KATUN

Predstavnik PKS RPK Kruševac dana 26.10.2017. godine posetio je kompaniju Iva DOO Gornji Katun. Direktor g-đa Bogojević Svetlana istakla je da je ovaj privredni subjekat još 2008. godine započeo sa radom i da od osnivanja beleži blagi uspon u svom poslovanju. Takođe, istakla je da se ovaj privredni subjekt bavi prodajom semenske robe, veštačkog djubriva kao i sredstvima za zaštitu bilja. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i g-đa Bogojević razgovarali se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekat susreće u toku poslovanja. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-đu Bogojević upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 26.10.2017. GODINE PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE STEPA - COMMERCE DOO, OBREŽ

Predstavnik PKS RPK Kruševac dana 26.10.2017. godine posetio je kompaniju Stepa commerce DOO Obrež. Direktor g-đa Zorica Stepanović istakla je da je ovaj privredni subjekat još 1992. godine započeo sa radom i da od osnivanja beleži blagi uspon u svom poslovanju. Takođe, istakla je da se ovaj privredni subjekat bavi prodajom mešovite robe i da u svom sastavu imaju jedan maloprodajni objekat. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i g-đa Stepanović razgovarali se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekat susreće u toku poslovanja. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-đu Stepanović upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.

 

Direktor PKS RPK Kruševac održao sastanak sa Rukovodstvom kompanije PPT Armature Aleksandrovac, 24.10.2017.g.

U Direktor PKS RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević, dana 24.10.2017.godine sastao se sa generalnim direktorom Aleksandrom Starincem i rukovodstvom kompanije PPT Armature Aleksandrovac, kao i predstavnikom sindikata radnika sa kojim rukovdstvo ima odličnu saradnju. Na sastanku su razgovarali o poslovanju kompanije Armture Aleksandrovac, budućim investicijama i tekućim izazovima sa kojima se ova kompanija susreće.
Preduzeće PPT „Armature“a.d Aleksandrovac je prodato Konzorcijumu zaposlenih . Proizvodni program su metalni priključci koji se plasiraju 95% za izvoz. Preduzeće zapošljava 500 radnika i ima dugoročne ugovovrene poslove i punu upošljenost svih proizvodnih kapaciteta sa godišnjom realizacijom 7.500.000 evra. Kompanija PPT „Armature“ Aleksandrovac je jedan od nosilaca privrednog razvoja opštine Aleksandrovac
 

U PKS RPK Kruševac održano predavanje na temu: „Pravo intelektualne svojine u poslovanju sa osvrtom na poglavlje 7 u procesu pregovaranja sa EU“, 26.10.2017.g

U PKS Regionalnoj privrednoj komori Kruševac oreganizovano je predavanje na temu: „Pravo intelektualne svojine u poslovanju sa osvrtom na poglavlje 7 u procesu pregovaranja sa EU“, 26.10.2017. g. u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije.
Učesnici seminara iali su priliku da čuju o projektu VIP4SME za mala i srednja preduzeća, o važnosti i značaju zaštite intelektualne svojine u poslovanju – prepoznavanje prepoznavanje releventnog oblika prava, pokretanje postupka zaštite i upravljanje pravima.
Predavanje je držača Daniela Zlatić Šutić direktorka centra Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije.
Saša Zdravković je predstavio usluge Zavoda za intelektualnu svojinu za privredne subjekte.
Nakon prezentacije održane su konusltacije sa privrednicima 1:1 u delu dijagnostikovanja intelektualne svojine.

 

Detaljnije

ODRŽANA KONSTITUTIVNA SEDNICA SEKCIJE ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE, 25. 10. 2017. G. PSK-RPK KRUŠEVAC

U PKS-RPK Kruševac 25.10.2017.g. održana je konstitutivna sednica Sekcije za računovodstvene poslove. Prema dnevnom redu sednice prvo se pristupilo verifikaciji Sekcije za računovodstvene poslove Privredne komore Srbije – Regionalne privredne komore Kruševac. Sekcija računovođa Rasisnkog okruga je osnovana u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac pre devet godina. Dosadašnji rad sekcije je obeležen velikim uspesima pa je kao takva prepoznata u novom jedinstvenom komorskom sistemu kao model po kome treba osnivati sekcije po ostalim komorama. Iz tog razloga prva konstitutivna sednica u komorskom sistemu je održana baš u PKS-RPK Kruševac. Na sednici je izabrano i rukovodstvo sekcije: predsednik – Stojanka Todosijević ( knjigovodstvena agencija Milaz ) i zamenici predsednika Vesna Stefanović ( knjigovodstvena agencija Profit ), Snežana Cekić (knjigovodstvena agencija Porfir S). Sednici su prisustvovali i Ljubiša Dimitrijević sekretar Udruženja za stručne, naučne i tehničke delatnosti i Jovan Beara predsednik Odbora Grupacije računovodstvenih poslova PKS koji je ujedno i održao predavanje na temu: Obaveze računovodstvenih radnika na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novcai finansiranju terorizma. 

 

Prezentacija Prava intelektualne svojine u poslovanju sa osvrtom na poglavlje 7 u procesu pregovaranja sa EU, 26.10.2017.G. PKS-RPK Kruševac

U PKS Regionalna privredna komora Kruševac i Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije sa zadovoljstvom Vas pozivaju na prezentaciju na temu: „Pravo intelektualne svojine u poslovanju sa osvrtom na poglavlje 7 u procesu pregovaranja sa EU“, koja će se održati u sali PKS RPK Kruševac, 26.10.2017. godine sa početkom u 12 časova.
U okviru prezentacije govoriće se o projektu VIP4SME za mala i srednja preduzeća, o važnosti i značaju zaštite intelektualne svojine u poslovanju – prepoznavanje prepoznavanje releventnog oblika prava, pokretanje postupka zaštite i upravljanje pravima.
Nakon prezentacije biće organizovane konusltacije sa privrednicima u delu dijagnostikovanja intelektualne svojine.
Kontakt osobe u PKS RPK Kruševac su Aleksandra Aleksić i Danijela Miladinović tel. 037 441 522 ili 037 418 520.
 

U PKS RPK Kruševac održana prezentacija "Medjunarodnih poslovnih susreta koji će se održati u Istočnom Sarajevu, 20.10.2017.g.

Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga u saradnji sa PKS Regionalna privrednom komorom Rasinskog upravnog okruga organizovala je prezentaciju Međunarodnih poslovnih susreta za preduzeća i klastere – Istočno Sarajevo 2017 , 20.10.2017.g. u PKS RPK Kruševac.Međunarodni poslovni susreti za preduzeća i klastere biće održani na Jahorini, 3. novembra 2017. godine u hotelu Termag, sa početkom u 10 časova. Međunarodni poslovni susreti se organizuju u okviru Trećeg foruma o privrednoj saradnji Republike Srbije i Republike Srpske, a pod pokroviteljstvom Evropske mreže preduzetništva. Učešće na njima je besplatno.
Sektori koji će biti zastupljeni su:
• poljoprivreda
• metaloprerađivačka industrija
• drvna i građevinska industrija
• tekstil
• auto industrija
• informacione tehnologije
• industrija plastike i plastičnih proizvoda
• turizam
Međunarodni poslovni susreti će Vam pružiti mogućnost da direktno promovišete Vaše aktivnosti, proizvode i usluge, uspostavite nove poslovne kontakte i pronađete poslovne partnere. Partneri u organizaciji Međunarodnih poslovnih susreta su Privredna komora Srbije, Privredna komora Republike Srpske, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Banja Luci, Inovacioni centar Banja Luka, Biznis inkubator Novi Sad, Hrvatska gospodarska komora, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća Crne Gore, Mariborska razvojna agencija i drugi.
Prijavljivanje je do 30.10.2017.godine.
Razvojna agencija Srbije organizuje besplatan prevoz autobusom na relaciji Novi Sad-Beograd-Jahorina. Autobus kreće u četvrtak 2. novembra, a povratak u petak 3. novembra. Detaljne informacije možete dobiti u ARRO Kruševac tel. 037 202 336, kontakt osoba Maja Džunić.
 

U PKS REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA, ODRŽANA JE DRUGA SEDNICA PARLAMENTA PRIVREDNIKA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA , 19.10.2017.G

U Regionalnoj privrednoj komori Rasinskog upravnog okruga, održana je druga sednica Parlamenta privrednika Rasinskog upravnog okruga. Sednicom je predsedavala predsednica parlamenta privrednika Rasinskog okruga Anđelka Atanasković, generalni direktor PPT Namenska Trstenik. Sednici su prisustvovali generalni sekretar PKS Predrag Petrović, zamenik generalnog sekretara PKS Nermina Ljubović, direktor pravno političkog odeljena Privredne komore Srbije Gordana Tiodorović. Gosti sednice bili su predsednik Grčko Srpske privredne komore Srbije g-dina Kostas Georgiakos i Goran Jović, potpredsednik i v.d.direktor PKS RPK Leskovac, Miroslav Miladinović predsednik Skupštine Zajednice preduzetnika PKS i Boško Pribaković, član Izvršnog Odbora Zajednice preduzetnika PKS.
Čalnovima Parlamenta Privrednika Rasinskog okruga su predstavljeni rezultati u poslednjih deset meseci rada Komore. O aktivnostima ali i tekućim privrednim kretanjima na području koje pokriva Regionalna privredna komora Kruševac, privrednike je informisao v.d.direktora PKS RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević. Privrednicima je predstavljena šesta kvartalna analiza propisa. Kvartalne analize primene propisa sadrže predloge svih članica za donošenje, izmene i dopune propisa u cilju poboljšanja kvaliteta njihove primene. Do sada, uspešno je realizovano 25 inicijativa, koje su stigle iz privrede.
Privrednici Rasinskog okruga imali su priliku da predstave probleme u poslovanju i budu inicijatori zadataka koji će biti predočeni Vladi Republike Srbije i drugim državnim institucijama u cilju boljeg poslovanja.
 

Održana druga sednica Parlamenta privrednika Rasinskog okruga i predstavnika Privredne komore Srbije, 19.10.2017.

Održana druga sednica Parlamenta privrednika Rasinskog okruga i predstavnika Privredne komore Srbije, 19.10.2017.

https://www.youtube.com/watch?v=6fDNtUk_9a4

 

Rast spoljnotrgovinske razmene sa Narodnom Republikom Kinom

Izjava direktora PKS RPK Kruševac, Predraga Vukićevića, vezano za spoljnotrgovinsku razmenu sa NR Kinom, 13.10.2017.g.

https://www.youtube.com/watch?v=wP4zupu2y4o  
 

Direktor PKS Kruševac uzeo je učešće u Poslovnom sastanku sa predstavnikom francuskog grada Metz, Gradska uprava Kruševac 19.10.2017.g.

Grad Kruševac 18. i 19.10.2017.g. ugostio je predstavnika francuskog grada Meca, gospodina Stefana Rosana. Tim povodom održan je sastanak u Gradskoj upravi Kruševac 19.10.2017. god. Sastanak je vodila predsednica Skupštine Grada Kruševac g-đa Jasmina Palurović i pomoćnica gradonačelnika za ekologiju g-đa Olivera Drenovac.
Privredne potencijale grada Kruševca i Rasinskog okruga predstavio direktor Regionalne privredne komore Kruševac g-din Predrag Vukićević i tom prilikom pozvao je predstavnika grada Metz na saradnju u pravcu povezivanja srpskih i francuskih kompanija.
Iskustva i projekte u oblasti urbane mobilnosti i bezbednosti saobraćaja predstavio je Dragan Blažić, predsednik Saveta za bezbednost saobraćaja grada Kruševca. O mogućnostima za povezivanje u oblasti kulture govorila je Jelena Veljković zamenik direktora Kulturnog Centra Kruševac
 

Prezentacija Međunarodnih poslovnih susreta za preduzeća i klastere – Istočno Sarajevo 2017, PKS RPK Kruševac 20.10.2017.g 13:30

Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga u saradnji sa PKS Regionalna privrednom komorom Rasinskog upravnog okruga organizuje prezentaciju Međunarodnih poslovnih susreta za preduzeća i klastere – Istočno Sarajevo 2017 .
Sa zadovoljstvom Vas pozovamo na prezentaciju «Međunarodnih poslovnih susreta za preduzeća i klastere – Istočno Sarajevo 2017» koja će se održati u sali PKS RPK Kruševac, adresa: Balkanska 63, 4 sprat, 20.10.2017.godine sa početkom u 13:30 časova.
Međunarodni poslovni susreti za preduzeća i klastere biće održani na Jahorini, 3. novembra 2017. godine u hotelu Termag, sa početkom u 10 časova. Međunarodni poslovni susreti se organizuju u okviru Trećeg foruma o privrednoj saradnji Republike Srbije i Republike Srpske, a pod pokroviteljstvom Evropske mreže preduzetništva. Učešće na njima je besplatno.
Sektori koji će biti zastupljeni su:
• poljoprivreda
• metaloprerađivačka industrija
• drvna i građevinska industrija
• tekstil
• auto industrija
• informacione tehnologije
• industrija plastike i plastičnih proizvoda
• turizam
Međunarodni poslovni susreti će Vam pružiti mogućnost da direktno promovišete Vaše aktivnosti, proizvode i usluge, uspostavite nove poslovne kontakte i pronađete poslovne partnere. Partneri u organizaciji Međunarodnih poslovnih susreta su Privredna komora Srbije, Privredna komora Republike Srpske, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Banja Luci, Inovacioni centar Banja Luka, Biznis inkubator Novi Sad, Hrvatska gospodarska komora, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća Crne Gore, Mariborska razvojna agencija i drugi.
Kontakt osobe su: Maja Džunić ARRO Kruševac tel. 037 202 336 i Aleksandra Aleksić PKS RPK Kruševac tel. 037 418 522.

Pozivno pismo

Poziv za učešće na 24. Međunarodnom privrednom sajmu u Tirani, 23-26. novembar 2017. godine

Privredna komora Srbije vas poziva da učestvujete na 24. Međunarodnom privrednom sajmu PANAIR 2017 u Tirani, Albanija od 23. do 26. novembra 2017. godine.Privredna komora Srbije je obezbedila finansijsku podršku za učesnike sajma u iznosu od 50%, sa kojom kotizacija učešća iznosi 1090 evra (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu NBS). Ovim iznosom je obuhvaćen: zakup 6m2 prostora, registracija i upis u sajamski katalog, izgradnja i brendiranje štanda, prevoz i špedicija eksponata, podrška tima PKS tokom sajma kao i usluga prevođenja poslovnih razgovora.
Broj učesnika je ograničen i u slučaju prijavljivanja većeg broja kompanija prednost u rangiranju će zavisiti od trenutka podnošenja prijave i izvoznog potencijala kompanije.
Koristimo ovu priliku i da Vas obavestimo da će se tokom ovog sajma, u subotu 25. novembra, održati i osnivačka skupština Trgovinsko-industrijske komore Albanija-Srbija se sedištem u Tirani, čije je osnivanje i rad podržano od strane Privredne komore Srbije. Učlanjenje u komoru i prisustvovanje osnivačkoj skupštini 25. novembra odvija se nezavisno od prijavljivanja za učešće na sajmu.
Prijavu-ugovor za učešće na sajmu u Tirani kao i Pravila o učestvovanju, popunjene i overene, dostaviti najkasnije do 25. oktobra 2017. na elektronsku adresu: region@pks.rs.

Pored elektronskog dostavljanja potrebno je dostaviti potpisanu i pečatiranu prijavu-ugovor i poštom.
Za sva pitanja koja se tiču špedicije eksponata, kao i rezervacije smeštaja po povlašćenim cenama, možete se obratiti našem partneru u organizaciji događaja, kompaniji Velexpo, na velexpo@sbb.rs , odnosno na 011/3640-919 i 011/3640-526.
Takođe Vas molimo da nam za potrebe brendiranja štanda prilikom slanja prijavne dokumentacije ujedno pošaljete znak i logotip vaše kompanije u vektorskom formatu (PDF, EPS ili Adobe Illustrator), kao i kratak opis delatnosti na engleskom jeziku za potrebe izrade sajamskog kataloga.
Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Aleksandra Radovanovića (066/8751-248; aleksandar.radovanovic@pks.rs ili Marka Mandića (066/875-1259; marko.mandic@pks.rs ).
Kontakt osoba u PKS RPK Kruševac je Aleksandra Aleksić tel. 037 418 522 ili e-mail: aleksandra.aleksic@pks.rs

Pozivno pismo    Prijavni list    Pregled    Pravila učestvovanja   Ugovor 6m2    Ugovor 12m2

 

Informacije     Poziv za učlanjenje

U PKS RPK KRUŠEVAC OTPOČELA STRUČNA OBUKA ZA SLUŽBENIKE OBEZBEDJENJA ZA 10. GRUPU POLAZNIKA, 16. OKTOBAR 2017. GODINE, 08:30 ČASOVA

PKS-Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga organizuje Stručnu obuku za službenike obezbeđenja za 10. grupu polaznika koji su zainteresovani da rade u oblasti privatnog obezbeđenja. Obuka je počela 16.10.2017. g. i podrazumeva pripremu za polaganje stručnog ispita i sticanje licence koja je obavezna Zakonom o privatnom obezbeđenju. Stručna obuka za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana obuhvata 11 dana teorijske obuke i 36 sati obuke u klubu borilačkih veština. Privredna komora Srbije je ovlašćena za vršenje stručnih obuka za službenike obezbeđenja rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova 03/6 broj: 11/15 od 26.02.2015. godine.

ČESI I SLOVACI PREUZELI KRUŠEVAČKI „14. OKTOBAR“

Kruševac, 14.10.2017 - Novi vlasnik kruševačkog „14. oktobra“, slovačka kompanija „MSM grup“, članica „Čehoslovak grup“ u čijem su vlasništvu i svetski poznate firme „Tatra“ i „Avia“, danas je zvanično preuzeo nekadašnjeg privrednog giganta koji je bio u stečaju od januara 2016. godine.
Svečanost simbolično upriličenu na dan kada je Kruševac oslobođen u Drugom svetskom ratu, po kojem je fabrika i ponela ime, uveličala je predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić.

Izjava predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić:

https://www.youtube.com/watch?v=t0hJF042jik&feature=youtu.be

 Izjava g. Goge:

https://www.youtube.com/watch?v=w3473Oq_OdA&feature=youtu.be

Dolazak predsednice Vlade Srbije i primopredaja ključeva fabrike "14. oktobar":

https://www.youtube.com/watch?v=TxgpGyceoXo


Saopštenje za javnost...

U PKS RPK Kruševac održan je sa sastanak sa predstavnicma Kineskog Centralno Evropskog Logističko-trgovinskog centra sa sedištem u Budimpešti, 13.10.2017.g.

U PKS RPK Kruševac održan je sa sastanak sa predstavnicma Kineskog Centralno Evropskog Logističko-trgovinskog centra sa sedištem u Budimpešti, 13.10.2017.g.
Privrednici Rasinskog okruga imali su priliku da se upoznaju sa mogućnostima za saradnju srpskih i kineskih kompanija.
Direktorka sajma CHINA SMART EXPO Nansy Jin govorila je o Kini kao jednoj od najvećih svetskih ekonomija,
takođe upoznala je privrednike sa velikim projektom „Novi put svile- Jedan pojas jedan put“.
Privrednici su imali priliku da dobiju savete kako poslovati sa kineskim partnerima, informacije o kineskim lukama i dr.
Marta Trembecki menadžer za poslovni razvoj u okviru Kineskog Centralno Evropskog Logističko-trgovinskog centra
govorila je aktivnostima Kinesko Centralno Evropskog Logističko-trgovinskog centra u Budimpešti
sa osvtom na sajam CHINA SMART EXPO, koji se svake godine održava krajem maja.
Uz podršku Regionalne privredne komore Kruševac privrednici Rasinskog upravnog okruga već tradicionalno posećuju ovaj sajam.
Nakon prezentacije, za privrednike Rasinskog okruga organizovani su
direktni razgovori privrednika sa predstavnicima Kineske Centralno evropsko-logističke trgovinske zone CECZ Co.

Detaljnije...

DIREKTOR PKS RPK KRUŠEVAC ODRŽAO JE SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA KINESKOG CECZ LTD. U CILJU PREZENTACIJE INVESTICIONIH MOGUĆNOSTI I PROJEKATA U RASINSKOM OKRUGU, 13.10.2017.G.

Direktor PKS RPK Kruševac - Predrag Vukićević, održao je sastanak sa predstavnicima Kineskog Centralno-evropskog logističko-trgovinskog centra, sa sedištem u Budimpešti, 13.10.2017.g.
Gostima iz Kine predstavljeni su predlozi investicionih projekata PKS RPK Kruševac i prezentacija mogućnosti investiranja u Rasinski okrug.

Sa menadžerkom za prijem kineskih delegacija za posete Evropi - Chen Yin , dogovoreno je da se u narednom periodu PKS Regionalna privredna komora Kruševac uključi u online bilateralne susrete sa kineskim delegacijima koje dolaze u Evropu, a sve u cilju povezivanja srpskih i kineskih kompanija, i zajedničkih projekata u budućem periodu.
 

REZULTATI POSETE PRIVREDNE DELEGACIJE IZ KRUŠEVCA KOJA JE POSETILA GRAD LIPECK: „KRUŠEVAČKI FAM I ŠINTOROG RUS SARAĐUJU VEĆ TRI GODINE, OČEKUJE SE POVEĆANJE OBIMA PLASIRANE ROBE“

Saradnja Trgovinsko-industrijske komore Lipecke oblasti iz Rusije i Regionalne privredne komore Kruševac u poslednje tri godine dovela je do sklapanja poslovnih aranžmana privrednih subjekata iz Rusije i Srbije.
Kruševačka Fabrika maziva i Šintorog Rus saradjaju već tri godine, potvrdila je za Radio televiziju Kruševac generalni direktor FAM-a Jelica Đurović Petronijević.
Šintorog Rus je ekskluzivni zastupnik FAM-a u zemljama Slobodne carinske unije, koja obuhvata Rusiju, Belorusiju i Kazahstan.
Nakon nedavne posete Lipecku i Voronježu očekuje se povećanje obima plasirane robe, što će se, po rečima Đurović Petronijević odraziti na obim proizvodnje i veće upošljavanja kapaciteta ove kruševačke fabrike.
Više poseti kruševačke delegacije Gradu Lipecku putem linka: https://youtu.be/aXpX8k7w8dc
 

Još veći obim saradnje sa privrednicima Lipecke oblasti u Rusiji

Izjava direktora Predraga Vukićevića nakon posete Privrednoj komori Lipecka, Ruska Federacija 09.10.2017.g.
https://www.youtube.com/watch?v=YA5b0Ufl0Gc

 

 

Sastanak sa predstavnicima Kineske centralno - evropsko logističke trgovinske zone CECZ Co. Ltd, 13.10.2017. RPK Kruševac

PKS Regionalna privredna komora Kruševac sa zadovoljstvom Vas poziva na prezentaciju usluga i mogućnosti za saradnju sa Kineskom centralno - evropsko logističkom trgovinskom zonom CECZ Co. Ltd Budimpešta, koja će se održati u sali PKS RPK Kruševac, 13.10.2017. godine sa početkom u 12 časova.
U cilju promocije i boljeg povezivanja srpskih i kineskih kompanija, a pod pokroviteljstvom Ministarstva privrede NR Kine, predstavnici Kineske Centralno evropsko-logističke trgovinske zone CECZ Co. Marta Tembecki, Nensi Jin i Chen Yan predstaviće mogućnosti za saradnju srpskih i kineskih kompanija. Takođe, kao jedna od usluga ove Trgovinske zone je organizacija sajma CHINA SMART EHPO, gde uz pomoć RPK Kruševac privrednici Rasinskog upravnog okruga već tradicionalno posećuju ovaj sajam.
Takođe, nakon prezentacije, predviđeni su i direktni razgovori privrednika sa predstavnicima Kineske Centralno evropsko-logističke trgovinske zone CECZ Co.
Kontakt osobe u PKS RPK Kruševac su Aleksandra Aleksić i Marija Vesković tel. 037. 441 522 ili 037 211 131.


Pozivno pismo

Kompanija „Czechoslovak group“ kupila IMK „14. 0ktobar”

Beograd, 4. oktobar 2017. godine - Kruševački IMK „14. oktobar”, nekadašnji privredni gigant koji je u stečaju od januara 2016. godine, dobio je novog vlasnika, kompaniju „SCMG 14. oktobar d.o.o. Beograd”. Ugovor o preuzimanju IMK „14. oktobar” potpisali su Zoran Milosavljević ispred Agencije za licenciranje stečajnih upravnika i Vojislav Sparavalo, direktor SCMG, ćerke firme češke korporacije „Czechoslovak group“, koja u vlasništvu ima i velike kompanije kao što su „Tatra kamioni”, „Tatra vojna vozila” i „Avia”.
„Pogone ćemo simbolično preuzeti 14. oktobra, na Dan oslobođenja Kruševca u Drugom svetskom ratu, po kojem je fabrika i ponela ime, a tada ćemo javnosti predstaviti dugoročne planove za razvoj preduzeća“, najavio je Sparavalo.
Preuzimanjem preduzeća koje je proizvodilo tešku mehanizaciju, bagere i traktore guseničare, kao i delove za tenkove, SCMG je postao vlasnik IMK „14. oktobar”, a proizvodnju će pokrenuti odmah po dobijanju dozvole za rad. Na platnom spisku fabrike trenutno je 130 radnika, a novi vlasnik planira da već do kraja godine zaposli još oko 150 radnika.
 

Poslovni forum Srbija-Turska, 10. oktobar 2017. godine u 12 sati, hotel Hyatt Regency Beograd

Državno – privredna delegacija Republike Turske, 10. oktobra 2017. godine boraviće u zvaničnoj poseti Republici Srbiji. Delegaciju predvodi predsednik Republike Turske, gospodin Redžep Tajip Erdogan.Pružajući doprinos razvoju ukupne privredne saradnje Srbije i Turske, Privredna komora Srbije uz podršku Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom Republike Turske i Halkbank Srbija, organizuje Poslovni forum Srbija – Turska i bilateralne sastanke srpskih i turskih privrednikau utorak, 10. oktobra 2017. godine sa početkom u 11:00 časova u hotelu Hyatt Regency, Milentija Popovića 5, Beograd
Rok za prijavu je petak, 6. oktobar 2017. godine do 15 časova, na mail marija.sepi@pks.rs

Pozivno pismo       Program             Prijavni list           Spisak kompanija

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 12.10.2017. GODINE ŽIVKOVIĆ LOGISTIK TEAM DOO KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac dana 12.10.2017. godine posetio je Živković logistik team DOO Kruševac. Direktor g-din Branko Živković istakao je da se ovaj privredni subjekat osnovan 2013. godine i da se bavi prevozom i transportom robe na domaćem i inostranom tržištu. U svom vlasništvu imaju jedan kamion kojim vrše transport. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-dina Živkovića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža. Na današnjem sastanku razgovaralo se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekat susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 12.10.2017. GODINE TRANSA OD KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac je dana 12.10.2017. godine posetio kompaniju Transa OD Kruševac. G-din Dalibor Aleksić direktor ovog privrednog društva istakao je da je ova kompanija osnovana 2003 godine i da je pretežna delatnost prevoz robe na domaćem tržištu. U svom vlasništvu imaju 19 kamiona - šlepera. Na današnjem sastanku razgovaralo se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja. Takođe predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-dina Aleksića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 12.10.2017. GODINE POSETIO JE BALKANPROGRES EXPORT-IMPORT DOO KRUŠEVAC

Dana 12.10.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je kompaniju Balkanprogres DOO Kruševac. Direktor g-đa Dragana Kostić istakla je da je ovaj privredni subjekat osnovan 1992. Godine, i da od osnivanja pa do danas beleže uspeh u svom poslovanju. Ovaj privredni subjekat bavi se uvozom, distribucijom i montažo svih vrsta guma. U svom sastavu imaju četri servisa za montažu guma, u Kruševcu dva a po jedan u Novom Sadu i Beogradu. Istakla je i to da jedna od pogodnosti saradnje sa Balkanprogresom je i njihova direktna saradnja sa dobavljačima. Predstavnik PKS RPK Krušrevac je g-đu Kostić upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 10.10.2017. GODINE URLAN-GAS PETROL DOO BRUS

Predstavnik PKS RPK Kruševac dana 10.10.2017. godine posetio je URLAN-GAS PETROL DOO Brus. Menadžer g-din Igor Simić istakao je da je ovaj privredni subjekat još 2010. godine započeo sa radom i da od osnivanja beleži blagi uspon u svom poslovanju. Takođe, je istakao da se ovaj privredni subjekat bavi prodajom naftnih derivata kao i svim vrstama motora za vozila. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i menadžer kompanije razgovarali se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekat susreće u toku poslovanja. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-dina Simića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 10.10.2017. GODINE "PLEŠANKU" DOO PLEŠ

Predstavnik PKS RPK Kruševac dana 10.10.2017. godine posetio je "Plešanku" DOO Pleš. Direktor g-din Vladica Stajkovac istakao je da se ovaj privredni subjekat bavi trgovinom mešovite robe i da u svom sastvu ima dva malprodajna objekta. Jedan maloprodajni objekat nalazi se u Plešu, a drugi u Mitrovom polju. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-dina Stajkovca upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža. Na današnjem sastanku razgovaralo se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekat susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 10.10.2017. GODINE PREDUZEĆE MIJATOVIĆ OD BOTURIĆI

Predstavnik PKS RPK Kruševac je dana 10.10.2017. godine posetio kompaniju "Mijatović" OD Boturići. G-din Bojan Mijatović direktor ovog privrednog društva istakao je da ova kompanija osnovana 2004. godine i da je pretežna delatnost prevoz robe na domaćem kao i na inostranom tržištu. Takođe, je istakao da se pored prevoza ova kompanija radi iskope i frakcije. Poseduju sopstvene gradjevinske mašine kao i da u svom vlasništvu imaju 20 kamiona-šlepera. Na današnjem sastanku razgovaralo se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekat susreće u toku poslovanja. Takođe predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-dina Mijatovića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 10.10.2017. GODINE POSETIO JE PREDUZEĆE ZA TRGOVINU MERLINI DOO ALEKSANDROVAC

Dana 10.10.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je kompaniju Merlini DOO Aleksandrovac. Direktor g-din Miroslav Ćaćić istakao je da je Merlini d.o.o. osnovan 1995. godine. Ovo je mešovita firma i 90% je u vlasništvu Italijanskih investitora. Osnovna delatnost ovog privrednog subjekta je otkup i prerada šumskih plodova kao i jagodičastog voća. Takođe je istakao da sve što otkupe i prerade izvoze za Italiju. Predstavnik PKS RPK Krušrevac je g-dina Ćaćića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 05.10.2017. GODINE PREDUZEĆE DUCIK INTERNACIONALE DOO TRSTENIK

Dana 05.10.2017. godine predstavnik PKS-RPK Kruševac posetio je kompaniju DUCIK INTERNACIONALE DOO Trstenik. Direktor kompanije g-din Dušan Tripković istkao je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2003. godine i da se bavi izvozom sadnog materijala. Sadni materijal nabavlja na lokalnom tržištu a isti izvozi čak 90% U Rusiju. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i direktor kompanije razgovarali se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekat susreće u toku poslovanja. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-dina Tripkovića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 05.10.2017. GODINE PREDUZEĆE TRANSSTAR DOO TRSTENIK

Predstavnik PKS RPK Kruševac dana 05.10.2017. godine posetio je kompaniju Transstar DOO Trstenik. Direktor g-din Predrag Radović istakao je da je ovaj privredni subjekat još 1992. Godine započeo sa radom ali kao preduzetnička radnja. 2004 godine se preregistrovao i od tada pa do danas beleži uspeh u svom poslovanjuu. U svom vlasništvu ima pet kamiona-šlepera i bavi se isključivo medjunarodnim transportom. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i direktor kompanije razgovarali se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekat susreće u toku poslovanja. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-dina Radovića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 05.10.2017. GODINE PREDUZEĆE KLISARIĆ TRADE DOO TRSTENIK

Predstavnik PKS RPK Kruševac dana 05.10.2017. godine posetio je kompaniju Klisarić trade DOO Trstenik. Direktor g-din Dušan Dimitrijević istakao je da ovaj privredni subjekat u svom sastvu ima dva prodajna objekta. U jednom se vrši veleprodaja i distribucija stočne hrane a u drugom je maloprodaja mešovite robe. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-dina Dimitrijevića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža. Na današnjem sastanku razgovaralo se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekat susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 05.10.2017. GODINE PREDUZEĆE IBIS KOMERC DOO TRSTENIK

Dana 05.10.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je kompaniju Ibis komerc DOO Trstenik. G-đa Milica Batoćanin istakla je da je IBIS komerc d.o.o kompanija koja je osnovana 1992.godine u Trsteniku kao porodična firma. Delatnost privrednog društva Ibis komerc je trgovina na veliko tekstilnim tkaninama za radna odela, distribucija radnih odela i uniformi iz programa zaštite na radu, trgovina netkanim materijalima - eko trekstilom, modnom metražom, postavama i lepljivim platnom, kao i doradom tkanina i gotovih proizvoda, omekšavanjem i enzimiranjem u sopstvenom pogonu. Osnove za dugogodišnje i uspešno poslovanje IBIS-a su definisane: Visok kvalitet materjala koji se obezbedjuje pažljivim izborom proizvođača, gde je kvalitet osnovni kriterijum, kako sirovine tako i dorade tkanine. Svaka isporuka je posebno kontrolisana od strane ovlašćenih instituta za proveru kvaliteta. Široka lepeza materjala-tkanina, koji omogućavaju kupcima različiti izbor konstrukcije, težine, boja, kao i završnih obrada na tkanini (vodootpornost, antistatik, uljnoodnojnost idt). Konstantnost kvaliteta materijala i boja u svim isporukama, koje omogućavaju nasim kupcima da dobiju uvek isti kvalitet robe. Permanentna nabavka i zadovoljavajuće količine na lageru. Roba se distribuira iz sopstvenog magacinskog skladišta na površini od preko 2000m2 u okviru kog se nalazi i privatno carinsko skladište IBIS komerca u Trsteniku. Na današnjem sastanku razgovaralo se dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekat susreće u toku poslovanja. Takođe predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-đu Batoćanin upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 05.10.2017. GODINE PREDUZEĆE POLILAS DOO TRSTENIK

Dana 05.10.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je kompaniju Polilas DOO Trstenik. G-đa Pavlović Olivera istakla je da je Polilas d.o.o. osnovan 2000. godine. Osnovna delatnost preduzeća je uvoz, distribucija i servisiranje hidraulickih, pneumatskih, klipno aksijalnih sistema i kocnih sisteam. Zahvaljujući konstantnom praćenju trendova na tržištu proizvoda iz naseg asortimana proteklih godina i detaljnim testiranjem novih proizvoda od strane naših saradnika, uspeli smo da napravimo kvalitetnu selekciju i da u našu ponudu uvrstimo samo 100% proverene uredjaje i komponente.U prilog tome ide i podatak da imamo vrlo dobru saradnju sa više inostranih proizvodjača koji su lideri u svojim oblastima. Naša dugogodisnja saradnja sa proizvodjačima i veliko iskustvo koje smostekli proteklih godina omogućavaju nam da pružimo najviši nivo usluga.Tome u prilog ide i naša politika pristupačnih cena koje ostvarujemo zahvaljujuci pažljivoj kontroli naših ulaznih troškova i isklučivo odabirom prizvoda koji opravdavaju svoju vrednost. Zahvaljujuci našem stabilnom lageru u mogucnosti smo da sve proizvode iz naše ponude isporučimo u roku od 24 sata na teritoriji cele nase zemlje, a za hitne potrebe i u toku istog dana. Kao preduzece u prilici smo da odgovorimo na sve zahteve klijenata, od idejnog resenja, isporuke proizvoda, montaze ili neophodnog servisiranja. Naši iskusni serviseri su osposobljeni da kvalitetno, efikasno i u kratkim rokovima izvrše servis bez obzira u kojim uslovima se kvar javio.U sastavu preduzeca je i servis za popravku rezervnih delova. Cilj nam je da svojim asortimanom proizvoda i usluga pruzimo kompletan servis i podrsku našim klijentima. Parola našeg preduzeća je „Mi smo iskreni, mi smo profesionalni“. Predstavnik PKS RPK Krušrevac je g-đu Pavlović upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se kompanija susreće u toku poslovanja.
 

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Rino Bet“ d.o.o Kruševac 04.10.2017.g.

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Rino Bet“ d.o.o Kruševac , 04.10.2017.g. , čija je osnovna proizvodnja proizvodnja jednoslojnih i dvoslojnih vibro presovanih ploča, ivičnjaka i rigole. Proizvodi se izradjuju od mlevenih agregata visokog kvaliteta i tvrdoce.
Proizvodi se proizvode na mašinama od proizvođača RIMAC Maschinen & Anlagen GmbH. iz Nemačke i Prometal i Metalika Sopot.
Predstavnike PKS RPK Kruševac ugostile su Ivana Petrović i Ana Stevanović koje su govorile o poslovanju kompanije. Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama. Predstavnicima kompanije predstavljene su usluge Privredne komore Srbije.
 

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompanije „Aroma“ d.o.o i „Aroma 1990“ Kruševac 04.10.2017.g.

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompanije „Aroma“ d.o.o i „Aroma 1990“ Kruševac 04.10.2017.g.
Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompanije „Aroma“ d.o.o Kruševac i "Aroma 1990" Kruševac"
"Aroma" Kruševac osnovna delatnost je proizvodnja program mirisa za potrebe deterdžentsko - kozmetičke industrije kao i program prehrambenih aroma i boja.
Kompanija „Aroma 1990“ Kruševac bavi se proizvodnjom desertnih preliva, tople čokolade, instant proizvoda od kafe, nadeva za pekarstvo i poslastičarstvo, kečapa i drugo.
Predstavnike PKS RPK kruševac ugostio je Milovan Dinić jedan od vlasnika koji je govorio o poslovanju kompanije.
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama. Direktoru kompanije predstavljene su usluge Privredne komore Srbije
 

Poziv na seminar „Obaveze vezane za supstance koje izazivaju zabrinutost u skladu sa nacionalnom i EU legislativom“ 09.10.2017.g. Privredna komora Srbije, Beograd

Obaveštavamo Vas da će Udruženje za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala Privredne komore Srbije organizovati seminar na temu „Obaveze vezane za supstance koje izazivaju zabrinutost u skladu sa nacionalnom i EU legislativom“.
Seminar će se održati 09. oktobra 2017. godine sa početkom u 10.00 časova, u Beogradu u Privrednoj komori Srbije, ul. Resavska 13-15, u sali 1 u prizemlju.
Predstavnici Odeljenja za hemikalije Ministarstva zaštite životne sredine će predstaviti obaveze u skladu sa nacionalnim propisima koje se odnose na supstance koje izazivaju zabrinutost.
Predstavnici Evropske agencije za hemikalije će predstaviti obaveze u skladu sa EU legislativom vezane za supstance koje izazivaju zabrinutost, kao i na koji način Agencija pruža podršku privrednim subjektima kako bi ispunili propisane obaveze.
Prestavnici ALHem - Alternativa za bezbednije hemikalije će predstaviti dosadašnje projekte koji su implementirani na temu supstanci koje izazivaju zabrinutost.
Zbog ograničenog broja mesta, molimo Vas da Vaše prisustvo na seminaru potvrdite na e-mail: aleksandra.aleksic@pks.rs; hemija@pks.rs  ili na telefon 0113300947
 

Pozivno pismo       Agenda

POLAZNICIMA I GRUPE OBUKE ZA PROFESIONALNE UPRAVNIKE ZGRADA DODELJENE DIPLOME O ZAVRŠENOJ OBUCI U PKS RPK KRUŠEVAC, PKS RPK KRUŠEVAC, 30. SEPTEMBAR 2017. GODINE

Dana 30. septembra 2017. godine, polaznicima I grupe Obuke za profesionalne upravnike zgrada dodeljene su diplome o završenoj obuci u PKS RPK Kruševac.U skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“ br.104/2016), PKS RPK Kruševac realizovala je Obuku za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada, koja je trajala sedam dana, odnosno 50 školskih časova (6 dana po 7 časova i 1 dan sa 8 časova). Teme koje su obrađene na obuci su: pravni okvir u vezi sa korišćenjem, upravljanjem i održavanjem zgrada, administrativni i finansijski aspekti upravljanja zgradom, karakteristike zgrade, održavanje zgrade i bezbednosne procedure, kao i komunikacija.Za sve polaznike koji su prošli pomenutu obuku biće organizovan stručni ispit u Privrednoj komori Srbije, koji će omogućiti kandidatima da dobiju licence za obavljanje poslova profesionalnih upravnika zgrada i budu upisani u registar PKS.

 

ODRŽANA RADIONICA UNAPREĐENJE TURISTIČKOG PROIZVODA - BANJSKI TURIZAM, SB RIBARSKA BANJA, 29.09.2017.G

U SB Ribarska banja 29.09.2017. godine je održana radionica Unapređenje turističkog proizvoda – banjski turizam. PKS-RPK Kruševac, Udruženje za turizam, u saradnji sa Ministarstvom za trgovinu, turizam i telekomunikacije, Sektor za turizam, su organizovali ovu radionicu.
Radionica je realizovana metodom SWOT analize, kako bi se definisale unutrašnje snage i slabosti, odnosno spoljašnje prilike i pretnje za razvoj banjskog turizma na lokalu i u regionu. SWOT analiza za turistički proizvod Banjski turizam služi za razumevanje trenutnog stanja i definisanje strategije koju treba primeniti da bi se postigao željeni ishod, ostvarili bolji rezultati i poboljšao kvalitet ovog proizvoda.

Detaljno...

dIREKTOR PKS RPK KRUŠEVAC, G-DIN PREDRAG VUKIĆEVIĆ O ULASKU ČEŠKE KOMPANIJE TATRA U IMK „14 OKTOBAR“ KRUŠEVAC ZA RTS 1

Češka kompanija “Tatra“, po svemu sudeći, "ulazi" u Industriju mašina i komponenti "14. oktobar" u Kruševcu, koja je u stečaju. "Tatra" je deo češko-slovačkog holdinga, i proizvođač je kamiona i oklopnih vozila. Namera je da se obnovi i civilni proizvodni asortiman - mašine za građevinarstvo, rudarstvo i poljoprivredu.

Link: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/srbija-danas/2885798/zeleno-svetlo-za-dolazak-tatre-u-krusevac.html
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 04.10.2017. GODINE PREDUZEĆE GMT LOGISTIK ŠPEDE DOO KRUŠEVAC

Dana 04.10.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je kompaniju GMT logistik šped DOO Krušrvac. Direktor g-đa Nevena Vučić istakla je da je ovaj privredni subjekat osnovano 2012. godine i specijalizovano je za agencijske poslove što podrazumeva da posreduju izmedju privrednih subjekata koji imaju robu za transport i privrednih subjekata koji se bave transportom. Predstavnik PKS RPK Krušrevac je g-đu Vučić upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se kompanija susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 03.10.2017. GODINE LASEKO DOO KRUŠEVAC

Dana 03.10.2017.godine predstavnik PKS-RPK Kruševac posetio je privredno društvo Laseko DOO Kruševac. Direktor g-đa Marija Jovanović istakla je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2014. Godine i od te godine distributivna mreža kompanije Duga komerc d.o.o. obavlja se preko firme Laseko d.o.o. što olakšava ispunjenje sve većih zahteva tržišta. Takođe je istakla da se ova kompanija bavi i nabavkom sirovina za proizvode Duge komerc. Tema današnjeg sastanka bila je upoznavanje privrednog subjekta sa jedinstveni komortskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža, kao i problemi sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 03.10.2017. GODINE DECO CAKE DOO KRUŠEVAC

Dana 03.10.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac je posetio DECO CAKE DOO Kruševac. Direktor g-din Slobodan Ivković istakao je da je ovo porodična kompanija i da se duži niz godina bave proizvodnjom, pakovanjem i distribucijom kafe i šlaga. U proizvodnji koristimo samo najkvalitetnije sirovine. Svojim proizvodima i kvalitetom stvorili smo prepoznatljivu robnu marku – MOJA KAFICA. MOJA KAFICA – je naš najpoznatiji brend. MOJA KAFICA je mešavina pažljivo odabranih sorti pržene mlevene kafe Arabika i kafe Robusta. Pakovana je u zaštićenoj atmosferi. Odlikuje se punim ukusom prave domaće kafe. Direktor kompanije i predstavnik PKS-RPK Kruševac razgovarali su i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac je direktora kompanije upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE DANA 03.10.2017. GODINE NAIS VIA TRANS DOO KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac je dana 03.10.2017. godine posetio Nais via trans DOO Kruševac. G-đa Jasmina Miletić istakla je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2010 godine i da od tada beleži blagi uspon u svom poslovanju. Takođe je istakla da se ovaj privredni subjekat bavi uslužnom delatnošću – organizacijom prevoza. Svojim klijentima pružaju mogućnost isporuke robe šleperskim transportom na zahtevanu adresu i mogućnost razvoza manjih količina robe. Predstavnik PKS RPK Krušrevac je g-đu Miletić upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku je bilo reči o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se kompanija susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 03.10.2017. GODINE FRUTI KOMERC DOO KAMENARE

Predstavnik PKS RPK Kruševac je dana 03.10.2017. godine posetio FRUTI KOMERC DOO Kamenare. Menadžer ovog privrednog subjekta istakao je da je ova kompanija osnovana 1990. godine. Primarna delatnost je proizvodnja sadnica ruža, voćnih sadnica i loznih kalemova. Ovi proizvodi se prodaju u preko 30 zemalja, kako u Evropi, tako i u Aziji i Africi. Idealnim spojem savremene tehnologije proizvodnje sadnog materijala i tradicije koja podrazumeva pedesetogodišnje iskustvo u proizvodnji sadnog materijala, proizvodi naše kompanije imaju vrhunski kvalitet. Savremeni dizajn i vrhunski kvalitet sadnog materijala prepoznaju naši kupci širom sveta, ali i stručnjaci iz ove oblasti, koji su naše proizvode ocenili velikim brojem zlatnih medalja. Rasadnik se prostire na površini od preko 100 hektara, na nekoliko pažljivo izabranih lokacija u Srbiji. Sadni materijal se nakon vađenja čuva u savremenim hladnjačama velikog kapaciteta, uz koje se nalazi i savremena pakirnica. Na današnjem sastanku razgovaralo se o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekat susreće u toku poslovanja. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je menadžera kompanije upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 02.10.2017. GODINE PREDUZEĆE FAKTOR DOO KRUŠEVAC

Dana 02.10.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je kompaniju Faktor DOO Kruševac. Menadžer g-đa Ivana Milićević istakla je da je preduzeće FAKTOR osnovano 2000. godine i specijalizovano za poslove uvoza, distribucije i prodaje ambalaže i materijala za pakovanje. Sedište firme je u Kruševcu a magacinski prostor, površine 2000m2, sa svim izloženim artiklima u Ćićevcu, na 2 kilometra od Pojata na delu auto puta Beograd-Niš. Istakla je i to da je ovaj privredni subjekat ekskluzivni distributer i uvoznik desetak renomiranih evropskih proizvođača ambalaže, materijala, uređaja i mašina za pakovanje. Kupcima pružaju kompletnu uslugu u delu pakovanja, kao i da imaju rešenje za svakog kupca u oblasti pakovanja. Takođe imaju efikasan sistem dostave robe svojim vozilima ili kurirskim službama (AKS, POST EXPRESS, DHL). Na zahtev klijenata,dostavljamo sertifikate o zdravstvenoj ispravnosti proizvoda od strane proizvođača ili akreditovanih laboratorija u Srbiji, a u skladu sa zakonom o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe. Predstavnik PKS RPK Krušrevac je g-đu Milićević upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se kompanija susreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 29.09.2017. GODINE PREDUZEĆE POGLED DOO ROSICA

28.09.2017. godine predstavnik PKS-RPK Kruševac obišao je privredno društvo POGLED DOO Rosica. Direktor g-din Saša Maksimović istakao je da je ovaj privredni subjekat osnovan još 1980. godine. Pretežna delatnost je otkup svežeg mleka. Otkup vrše u tri opštine Kruševac, Aleksinac i Ražanj. Dnevni otkup je oko 25.000 litara mleka. Takođe je istakao da ovim mlekom snabdevaju prerađivače iz okruga. Pored otkupa mleka bave se i trgovinom prehrane, tehnike, poljoprivrednih proizvoda i dr. Tema današnjeg sastanka je upoznavanje privrednog subjekta sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža. Takođe, na današnjem sastanku razgovaralo se i o problemima sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 28.09.2017. GODINE ARIS KOMERC DOO KRUŠEVAC

28.09.2017.godine predstavnik PKS-RPK Kruševac posetio je privredno društvo ARIS KOMERC DOO Kruševac. Direktor ovog privrednog društva g-din Tomislav Minaković istakao je da je Aris komerc DOO Kruševac osnovan 1991. godine i da od osnivanja pa do danas beleži uspeh u svom poslovanju. Istakao je i to da se ovaj privredni subjekat bavi pribavljanjem dokumentacije i carinjenjem robe. Takođe je istakao da pored carinjenja robe imaju i carinsko skladištenje robe. Tema današnjeg sastanka bila je upoznavanje privrednog subjekta sa jedinstveni komortskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža, takođe razgovarano je i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 28.09.2017. GODINE EUROBUS LINE DOO KRUŠEVAC

Dana 28.09.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac je posetio EUROBUS LINE DOO Kruševac. G-đa Snežana Petrović komercijalista ovog privrednog subjekta istakla je da je Eurobus line osnovan 2008. godine i da se bavi drumskim prevozom tereta. U svom vlasništvu imaju teretna vozila kojima prevoze robu svojim klijentima. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-đu Petrović upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža. G-đa Petrović i predstavnik PKS-RPK Kruševac razgovarali su i o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.


 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 28.09.2017. GODINE DUNJU LOGISTIK DOO KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac je dana 28.09.2017. godine posetio DUNJU LOGISTIK DOO Kruševac. Direktor g-din Dalibor Kostić je istakao da je ovaj privredni subjekat osnovan 2014. godine i da se od tada bavi prodajom markantilne robe (pšenica, kukuruz, stočpna hrana i dr). Tržište prodaje je inostranstvo, oko 90 % se izvozi u Albaniju. Predstavnik PKS RPK Krušrevac je g-dina Kostića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku je takođe bilo reči o budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se kompanija susreće u toku poslovanja
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 28.09.2017. GODINE KAPA GOLD DOO KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac je dana 28.09.2017. godine posetio KAPA GOLD DOO Kruševac. Direktor g-din Zoran Babić istakao je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2012. godine i da se bavi trgovinom sirovinama za hemijsku industriju. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i g- din Babić razgovarali su o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja. Takođe tema današnjeg sastanka bila je upoznavanje privrednog subjekta sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 28.09.2017. GODINE IV PROM DOO KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac je dana 28.09.2017. godine posetio IV PROM DOO Kruševac. Direktor g-đa Gordana Terzić istakla je da je ovo privredno društvo osnovano 2008 godine, osnova delatnos je trgovina nespecijalizovanim proizvodima. Ova komapanije se uglavnom bavi prodajom cementa na veliko i malo. Cement nabavljaju isključivo u Popovcu a, prodaju na domaćem tržištu. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-đu Terzić upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža. Takođe je i na današnjem sastanku bilo reči o problemima sa kojima se ovaj prvredni subjekat susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 28.09.2017. GODINE PREDUZEĆE DM FRUIT DOO KRUŠEVAC

28.09.2017. godine predstavnik PKS-RPK Kruševac obišao je privredno društvo DM FRUIT DOO Kruševac. G-din Dragan Veličković, direktor ovog privrednog društva istakao je da je DM Fruit osnovan 2007. godine i da od tada pa do danas beleži uspeh u svom poslovanju. Ovaj privredni subjekat bavi se veleprodajom voća i povrća koji snabdeva lokalno tržište. Pored voća i povrća ima i širok asortiman prehrambenih proizvoda. Tema današnjeg sastanka bila je upoznavanje privrednog subjekta sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža. Takođe na današnjem sastanku razgovaralo se i o problemima sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 28.09.2017. GODINE PREDUZEĆE TEHNOUNION PLUS DOO KRUŠEVAC

Dana 28.09.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je kompaniju Tehnounion plus DOO Krušrvac. Direktor g-din Goran Mihajlović istakao je da konstantnim razvojem prodajnog asortimana i fokusiranošću na kvalitet opreme i usluga, Tehnounion se pozicionirao kao jedan od najpouzdanijih i najfleksibilnijih dobavljača u Srbiji. Sastavni deo naše ponude su proizvodi najpoznatijih svetskih kompanija: Schneider Electric, Siemens, Socomec, Legrand, Zuchinni, Obo Bettermann, Iskra, Eaton, Klemsan, Elmark, Novkabel. Predstavnik PKS RPK Kruševac je g-dina Mihajlovića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Na sastanku su takođe razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se kompanija susreće u toku poslovanja.
 

ČESI KUPUJU NEKADAŠNJI KRUŠEVAČKI GIGANT IMK „14.OKTOBAR“ KRUŠEVAC

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, tokom gostovanja u emisiji Upitnik na RTS-u, 26.09.2017.godine, izjavio je da češka kompanija Tatra "ulazi" u Industriju mašina i komponenti "14. oktobar" u Kruševcu.
" Tatra' ulazi u uništeni '14. oktobar', u Kruševcu, 'Čarapani' imaju još jedan razlog za optimizam i radost", rekao je Vučić na Televiziji RTS.
U IMK "14. oktobar", koja je nekada imala 8.000 zaposlenih, 8. februara ove godine proglašen je bankrot. Predstavnici češke kompanije "Tatra" su prošle godine bili u poseti Kruševcu i IMK "14. oktobar". Nakon toga je više puta najavljivano da će "Tatra" kupiti nekadašnjeg kruševačkog giganta.
 

12. SAJAM ETNO HRANE I PIĆA , 22-25. NOVEMBAR 2017., BEOGRADSKI SAJAM , BEOGRAD

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će se najstarija i najveća smotra tradicionalnih prehrambenih proizvoda u Jugoistočnoj Evropi – Sajam etno hrane i pića na Beogradskom sajmu po dvanaesti put za redom održati od 22. do 25. novembra ove godine u hali 3 Beogradskog sajma.
I ove godine na Sajmu etno hrane i pića će se predstaviti proizvođači prehrambenih proizvoda specifičnih za pojedine oblasti, pripremljenih najčešće od organski gajenih sirovina na tradicionalan način u ograničenim količinama sa ciljem promocije radi njihove veće primene u ishrani, izvoza, proširenja proizvodnje, zaštite imena i receptura, obezbeđivanja ulaganja u proširenje proizvodnje, čuvanja tradicije, poboljšanja kulture ishrane i zdravlja stanovništva.
Pored predstavljanja tržištu radi zaključenja kupoprodajnih ugovora i promotivne prodaje na malo, Sajam etno hrane i pića je doprineo unapređenju proizvodnje, pakovanja, metoda prodaje i širenju asortimana tradicionalnih proizvoda.
 

Pozivno pismo       Prijavni list

POČELA PRVA OBUKA ZA PROFESIONALNE UPRAVNIKE ZGRADA U PKS RPK KRUŠEVAC, 22.09.2017. GODINE

U PKS RPK Rasinskog upravnog okruga, 22.09.2017. g. počela je realizacija prve Obuke za profesionalne upravnike zgrada u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, za 12 polaznika pretežno sa područja Rasinskog okruga.
Teme koje će biti obrađene na obuci su: pravni okvir u vezi sa korišćenjem, upravljanjem i održavanjem zgrada, administrativni i finansijski aspekti upravljanja zgradom, karakteristike zgrade, održavanje zgrade i bezbednosne procedure, kao i komunikacija.
Podsećamo da su, u skladu sa članom 52. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 104/2016), uslovi za sticanje zvanja profesionalnog upravnika sledeći: najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, položen ispit za profesionalnog upravnika, dokaz da lice nije osuđivano pravnosnažnom odlukom na kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim ili nepodobnim za obavlјanje poslova profesionalnog upravnika, original ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti sa periodom važenja od najmanje tri godine, upis u registar koji vodi Privredna komora Srbije.
Po završetku obuke, za sve polaznike biće organizovan stručni ispit u Privrednoj komori Srbije, koji će omogućiti polaznicima sticanje licence za obavljanje poslova profesionalnih upravnika zgrada i upis u registar PKS.
Poslovima profesionalnog upravljanja mogu da se bave privredna društva ili preduzetnici (organizator profesionalnog upravljanja), angažovanjem lica koje ispunjava uslove za profesionalnog upravnika.
 

JAVNA PREZENTACIJA PLANA ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI GRADA KRUŠEVCA 2017 – 2030, PKS RPK KRUŠEVAC, 21.09.2017. GODINE

Kruševac je prvi grad u Srbiji koji je izradio Plan održive urbane mobilnosti, a prezentacija je održana u okviru Evropske nedelje mobilnosti u prostorijama PKS RPK Rasinskog upravnog okruga, 21.09.2017. g.
Autori teksta plana su Jelena Nikolić, dipl.inž.arh. i Jelena Brković, dipl.inž.saobr, zaposlene u Gradskoj upravi Kruševac.
Plan će biti na javnom uvidu do kraja meseca, a na prvoj narednoj gradskoj Skupštini naći će se pred odbornicima. Nakon usvajanja, ovaj plan postaće strateški dokument za razvoj i unapređenje održivih vidova saobraćaja u našem gradu. Plan održive urbane mobilnosti Grada Kruševca 2017-2030 sadrži analizu postojećeg stanja i akcione planove za razvoj grada do 2030. godine u oblasti pešačkog, biciklističkog, motornog i javnog saobraćaja. Do 2030. godine, u Kruševcu održivi vidovi saobraćaja (pešačenje, vožnja bicikla i javni prevoz) treba da budu zastupljeni sa 80 odsto, broj saobraćajnih nezgoda bi trebalo da bude drastično smanjen, dok poginulih lica u saobraćajnim nezgodama ne bi trebalo da bude. Svi sadržaji u gradu treba da budu dostupni svim građanima. Ovaj dokument će biti polazna osnova za konkurisanje za sredstva iz republičkih i evropskih fondova.
 

Detaljnije...

JAVNA PREZENTACIJA PLANA ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI GRADA KRUŠEVCA 2017 - 2030, PKS RPK KRUŠEVAC, 21.09.2017. G, 12:00 ČASOVA

Pozivamo Vas da prisustvujete javnoj prezentaciji „Plana održive urbane mobilnosti grada Kruševca 2017-2030“, koja će se održati u sali Privredne komore Rasinskog upravnog okruga (Balkanska 63, IV sprat, Kruševac) dana 21. septembra 2017. godine, sa početkom u 12 časova.
Grad Kruševac je prvi grad u Srbiji, koji je izradio Plan održive urbane mobilnosti- POUM. Nacrt POUM-a možete videti na sajtu grada:
http://www.krusevac.rs/sr_cir/ks-info/aktuelnosti/7104-plan-odrzive-urbane-mobilnosti.html  
Plan sadrži analizu postojećeg stanja i akcione planove za razvoj grada do 2030.godine u oblasti pešačkog, biciklističkog, motornog i javnog saobraćaja. Prezentacija „Plana održive urbane mobilnosti grada Kruševca 2017-2030“ se održava u okviru Evropske nedelje mobilnosti, koja se ove godine organizuje pod sloganom „Zajedno stižemo dalje“
Zbog ograničenog broja mesta, molimo Vas da odredite dva predstavnika iz vašeg grada koji će prisustvovati radionici (donosilac odluke i izvršilac za poslove saobraćaja).
Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite slanjem popunjenog prijavnog formulara do 18.09.2017. godine na e-mail: danijela.lazarevic@pks.rs, aleksandra.aleksic@pks.rs ili faksom na broj - 037 442 919. Osobe za kontakt u PKS RPK Kruševac su Danijela Lazarević i Aleksandra Aleksić; brojevi telefona - 037 441- 520 i 037 441 522.
Pozivno pismo sa agendom      Prijavni list

 

ZAJEDNIČKO UČEŠĆE NA SAJMU EXPO NIŠ PKS RPK KRUŠEVAC I OUP TRSTENIK, 21-23. SEPTEMBAR, HALA „ČAIR“ NIŠ

PKS – RPK Kruševac je u saradnji sa Opštim udruženjem preduzetnika iz Trstenika uzela učeće na sajmu privrede i preduzetništva Expo Niš 2017. Sajam privrede i preduzetništva Expo Niš 2017 je realizovana od 21 - 23. septembra 2017. godine u hali SC „ČAIR“ Niš.
Manifestaciju su oragnizovali Grad Niš i Gradska opština Pantelej a sve to u cilju unapređenja poslovnog ambijenta i razvijanja privrednog potencijala grada i regiona, novog preduzetništva i radnih mesta. Sa teritorije PKS - RPK Kruševac je bilo osam izlagača.
Prateće manifestacije na sajmu su bile:Međunarodna izložba oldtajmera i Festival vina.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 25.09.2017. GODINE PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET DOO BRANA KOMERC KRUŠEVAC

Dana 25.09.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je kompaniju Brana komerc DOO Krušrvac. Direktor g-din Nenad Andrić istakao je da ovaj privredni subjekat posluje od 1998. godine i tokom razvoja dostigli su poziciju na kojoj ovu kompaniju prepoznaje veliki broj poslovnih partnera i sa koje uspešno grade kontakte sa novim saradnicima. Istakao je i to da u skladu sa osnovnom delatnošću, pretežno su orjentisani ka transportnim, saobraćajnim i komunalnim preduzećima, privrednim društvima u oblastima izgradnje i održavanja objekata, puteva i dr., odnosno prema poslovnim subjektima koji u svom voznom parku imaju privredna vozila. Zbog toga su razvoj firme usmerili ka obezbeđenju kompletnosti i komplementarnosti asortimana artikala, kroz uspostavljenu saradnju sa najpoznatijim domaćim i inostranim proizvođačima i ovlašćenim distributerima rezervnih delova i opreme za komercijalna vozila. Kao zasebne programe usluga razvili su servis u okviru kojeg nude i relizuju servis delova, sklopova, grupa uređaja i motora (do generalnog remonta) kao i izradu svih vrsta hidrauličnih creva visokog pritiska i creva goriva, po kataloškim oznakama ili po uzorku. Za navedene delatnosti raspolažu svim potrebnim i adekvatnim resursima i potencijalima: ljudskim, prostornim i materijalnim. Predstavnik PKS RPK Krušrevac je g-dina Andrića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Takođe na današnjem sastanku predstavnik PKS RPK Kruševac i direktor g-din Andrić razgovarali su o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se kompanija susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 22.09.2017. GODINE PRIVREDNO DRUŠTVO ZA USLUGE I PROMET ALPHA GUARD DOO KRUŠEVAC

Dana 22.09.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je kompaniju ALPHA GUARD DOO Kruševac. Direktor G-din Srđan Aleksić istakao je d je ovaj privredni subjekat osnovan 2013 godine. Alpha guard d.o.o. pruža sledeće usluge: Fizičko obezbeđenje objekata, Protivpožarno obezbeđenje objekata, Pratnja novca i vrednosti, Obezbeđenje javnih manifestacija, Obezbedjenje lica (bodyguard), Tehnička zaštita objekata, Video nadzor, Protiv provalni sistemi, Protiv požarni sistemi, Tehnički sistemi kontrole pristupa, Servisiranje i održavanje sistema tehničke zaštite. Istakao je i to da ALPHA GUARD D.O.O pruža usluge iz oblasti bezbednosti i zaštite objekata, lica i imovine. Predstavnik PKS RPK Krušrevac je g-dina Aleksića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Takođe na današnjem sastanku predstavnik PKS RPK Kruševac i direktor g-din Aleksić razgovarali su o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se kompanija susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 21.09.2017. GODINE NUMIS DOO VELIKO GOLOVODE-KRUŠEVAC

Dana 21.09.2017. godine, predstavnik PKS-RPK Kruševac posetio je NUMIS DOO Kruševac. Direktor g-din Dragoslav Nedeljković istaqkao je da je ovo privredno društvo osnovano 2007 godine i da mu je pretežna delatnost proizvodnja ostalog nameštaja. Pored osnovne delatnosti bave se i uslužnim sečenjem i kantovanjem iverice. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i g-din Nedeljković razgovarali su o problemima sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja, a takođe je i predstavnik PKS-RPK Kruševac g-dina Nedeljkovića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 21.09.2017. GODINE SAVA SISTEM DOO KRUŠEVAC

Dana 21.09.2017. godine, predstavnik PKS-RPK Kruševac posetio je SAVA SISTEM DOO Kruševac. Direktor g-din Dragoslav Nedeljković istakao je da je ovo privredno društvo za proizvodnju i usluge osnovano 30.09.2005. godine i da od osnivanja pa do danas beleži uspeh u svom poslovanju. Pretežna delatnost je veleprodaja pločastog materijala (iverica, medijapan, radne ploče, okovi i dr). Svojim vozilima kupcima vrše trasport robe do željene adrese. Takođe pored veleprodaje bve se i knjigovodstvenim uslugama kako za sopstvene potrebe tako i za druge privredne subjekte. Tema današnjeg sastanka je bila upoznavanje vlasnika kompanije sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora vrši. Takođe na današnjem sastanku razgovaralo se i o problemima sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 21.09.2017. GODINE BOSS TAXI DOO KRUŠEVAC

21.09.2017. godine, predstavnik PKS-RPK Kruševac posetio je BOSS TAXI DOO Kruševac. Direktor Goran Živadinović istakao je da građani Kruševca su medju prvima koji imaju ekološka taksi vozilo u svom gradu. Istakao je i to da u svom vasništvu imaju 20 vozila i 40 zapošljenih. Boss taxi je u isto vreme i inovator i pratilac savremenih trendova taxi prevoza što se ogleda u konstnantnom poboljsanju usluga koje pruza. Od dana nastanka pa do danas, ide uzlaznom linijom, i povećanjem broja vozila, a i dizanjem kvaliteta usluga taksi prevoza, o čemu svoj sud mogu dati stalni korisnici naših usluga, i milioni prevezenih građana. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i g-din Živadinović razgovarali su o problemima sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja, a takođe je i predstavnik PKS-RPK Kruševac g-dina Živadinovića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 20.09.2017. GODINE TRAGOS DOO Kruševac

Dana 21.09.2017. godine, predstavnik PKS-RPK Kruševac posetio je TRAGOS DOO Kruševac.
Vlasnik kompanije g-din istakao je da je ovo porodična kompanija i da 22. godine beleži uspešno poslovanje. Istakao je i to da se ova kompanija bavi prometom na veliko sirovina za prehrambenu industriju (skrob, biber, soda bikarbona, limontus i dr. Snabdevaju tržište Rasinskog okruga kao i južni deo Srbije. Tema današnjeg sastanka je bila upoznavanje vlasnika kompanije sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora vrši. Takođe na današnjem sastanku se razgovaralo i o problemima sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 20.09.2017. GODINE AMS AMK 987 DOO KRUŠEVAC

Dana 20.09.2017. godine, predstavnik PKS-RPK Kruševac posetio je AMS AMK 987 DOO Kruševac. G-đa Kristina Mitrović istakla je da AMS Kruševac radi tehnički pregled za sve vrste vozila. Među njima su: putnička, motori, autobusi, prikolice i kamioni. Takođe je istakla da završavaju kompletnu registraciju vozila a pored obaveznog osiguranja od autoodgovornosti kod njih možete uraditi i polisu kasko osiguranja, putnog zdravstvenog osiguranje, osiguranja stakala i osiguranja putnika u saobraćaju. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je sa g-đom Mitrović razgovarao o problemima sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja. Takođe na današnjem sastanku g-đa Mitrović je upoznata sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 20.09.2017. GODINE AMD UNION DOO KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je dana 20.09.2017. godine AMD UNION DOO Kruševac. Direktor g-din Dejan Pavlović istakao je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2011 godine da im je pretežna delatnost trgovina alata, HTZ opreme, šrafova, program za zavarivanje, baštenski program i dr. Istakao je i to da u svom vlasništvu imaju dva maloprodajna objekta. Na današnjem sastanku razgovaralo se o problemima sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja. Takođe predstavnik PKS-RPK Kruševac je direktora g-dina Pavlovića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 20.09.2017. GODINE ALTI SEME DOO, KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je dana 20.09.2017.godine kompaniju Alti-seme DOO Kruševac. Direktor g-din Dragi Lazarević istakao je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2012.godine i da je osnovna delatnost proizvodnja i trgovina krmnog bilja. Istakao je da imaju i dva maloprodajna objekta. U njihovim maloprodajnim objektima se mogu naći svi proizvodi za poljoprivredu. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i g-din Lazarević razgovarali su o problemima sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja, a takođe je i predstavnik PKS-RPK Kruševac g-dina Lazarević upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 20.09.2017. GODINE PROFI ASFALT DOO, KRUŠEVAC

Dana 20.09.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je Profi asfalt DOO Kruševac. Menadžer ivana Milojević istakla je da je Konačište "DABI" jedinstveno mesto gde se susreću tradicionalne ugostiteljske vrednosti, ljubaznost osoblja i savremeni trendovi poslovanja. Smešten je nedaleko od centra grada, u mirnoj kruševačkoj četvrti u neposrednoj blizini Sportskog centra i na samo deset minuta hoda od svih gradskih atrakcija.
Osnovan je 2007. godine i za kratko vreme je uspeo da postane jedan od uglednijih ugostiteljskih objekata u Kruševcu i okolini. Raspolaže sa 2 apartmana, 16 jednokrevetnih, 17 dvokrevetnih, 10 trokrevetnih soba, caffe barom i restoranom, kongresnom salom kapaciteta 80 mesta, salom za svečanosti kapaciteta 220mesta, perionicom veša i parking prostorom. Sobe se odlikuju komforom i praktičnošću. Restoran nudi bogatu kartu pica kao i jela nacionalne i internacionalne kuhinje. Profesionalno i ljubazno osoblje vam je uvek na usluzi. Tema današnjeg sastanka je bila upoznavanje kompanije sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža. Takođe tema sastanka bila je i problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 20.09.2017. GODINE AS TRGOVINU DOO KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je dana 20.09.2017. godine AS trgovinu Kruševac. Predstavnik kompanije istakao je da je AS trgovina D.O.O. je počela sa radom 2004 godine. Vlasnik i osnivač je Slobodan Zbiljić. Firma kao trgovina radi punih 4 godine da bi pored trgovine, koju zadržava, svoju delatnost širi i na proizvodnju. Takođe je istakla da u svom sastavu imaju četri maloprodajna marketa gde se može naći roba široke potrošnje.Tema današnjeg sastanka je bila upoznavanje kompanije sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža. Takođe je i tema sastanka bila problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 20.09.2017. GODINE KOMPANIJU GENIM DOO KRUŠEVAC

Dana 20.09.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je kompaniju Genim DOO Krušrvac. G-đa Suzana Cvetić tehnolog kompanije istakla je da je da od Amerike, Afrike i Arabije do šolje tople kafe na Vašem stolu, CAFETO vodi izuzetnu brigu o svakom trenutku u procesu. Sa CAFETO proizvodima doživećete aromu, miris, ukus i jedinstveno iskustvo otkrivanja novih dimenzija zadovoljstva u ispijanju napitaka stvorenih da Vam ulepšaju trenutak. Stvorili smo brend po meri potrošača, proizvod koji postaje sinonim za svakodnevni ritual i uživanje. Osećaj pri konzumiranju nekog od naših proizvoda je ponovo nezaboravan. Predstavnik PKS RPK Krušrevac je g-đu Cvetić upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Takođe na današnjem sastanku predstavnik PKS RPK Kruševac i direktor g-đa Cvetć razgovarali su o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se kompanija susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNICI PKS-RPK KRUŠEVAC POSETILI SU KOMPANIJU „AUTO CENTAR GORAN“ D.O.O PAJSAK, TRSTENIK

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „AUTO CENTAR GORAN“ d.o.o Pajsak.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je vlasnik kompanije, g-din Goran Curaković i tom prilikom predstavili su poslovanje kompanije.
„AUTO CENTAR GORAN“ d.o.o Pajsak, ovlašćeni je servis za BOŠ. Pored velepordaje rezervnih delova, pumpi, kompanija radi i dijagnostikovanje i elektro usluge za putnički, teretni program i za mašine za poljoprivredu.
„AUTO CENTAR GORAN“ d.o.o Pajsak zapošljava 12 radnika.
Vlasniku je predstavljen jedinstven komorski sistem, kao i set usluga za podršku privredi.
 

OBUKA ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA ZGRADA U PKS RPK KRUŠEVAC – formiranje grupe u toku

Privredna komora Srbije, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“ br.104/2016), počela je realizaciju obuka za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada. Obuka traje sedam dana, odnosno 50 školskih časova (6 dana po 7 časova i 1 dan sa 8 časova).
Pozivamo sva fizička i pravna lica, zainteresovana za obuku za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada, da kontaktiraju Regionalnu privrednu komoru Rasinskog okruga i prijave se za učešće u obuci .
Početak nastave planiran je po formiranju grupe u PKS Regionalnoj komori Kruševac.
Cena obuke je 30.000 din sa pdv-om.
Sve dodatne informacije možete dobiti u RPK Kruševac. Kontakt osobe su Danijela Miladinović i Aleksandra Aleksić tel. 037 418 520 ili 418 522, mail: danijela.miladinovic@pks.rs ili aleksandra.aleksic@pks.rs .
Podsećamo da su, u skladu sa Članom 52. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 104/2016), uslovi koje fizičko lice treba da ispuni da bi steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika, sledeći: da ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, položi ispit za profesionalnog upravnika i stekne licencu i upiše se u registar koji vodi Privredna komora Srbije.
Poslovima profesionalnog upravljanja mogu da se bave privredna društva ili preduzetnici (organizator profesionalnog upravljanja), angažovanjem lica koje ispunjava uslove za profesionalnog upravnika.
Organizator profesionalnog upravljanja ima pravo da se bavi poslovima profesionalnog upravljanja ako ima najmanje jedno lice u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, upisano u registar profesionalnih upravnika koji vodi Privredna komora Srbije. Formiranje grupe je u toku.

 

Pozivno pismo i raspored časova
 

PREDSTAVNICI PKS-RPK KRUŠEVAC POSETILI SU KOMPANIJU „ZOR BOSS“ D.O.O. UGLJAREVO 22.09.2017

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „ZOR BOS“ d.o.o Ugljarevo Trstenik., čija je osnovna delatnost proizvodnja proizvodnja i ugradnja aluminijumske i pvc stolarije.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je vlasnik kompanije, Boško Radovanović i tom prilikom predstavio je poslovanje kompanije.
Kompanija „ZOR BOS“ d.o.o Ugljarevo, osnovana je 2007.godine i bavi se proizvodnjom aluminijumske i pvc stolarije. Profili koji se ugrađuju uvoze se iz Nemačke PVC i Grčke aluminijum. Kompanija svoje proizvode prodaje na tržištu Srbije.
Vlasniku je predstavljen jedinstven komorski sistem, kao i set usluga za podršku privredi
 

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „Evrokomerc“ d.o.o Aleksandrovac, 19.09.2017.godine

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju Evrokomerc doo Aleksandrovac, čija je osnovna delatnost preduzeća je PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJA PNEUMATSKIH HIDRAULIČNIH CREVOVODA SVIH NAMENA (hidrauličnih ulja, goriva, vazduha i vode).
Kompanija sarađuje sa: Vojnotehničkim institutom VTI, Beograd, Insitutom Kirilo Savić, Beograd, Institutom IMS, Beograd, Mašinski Fakultet, Niš, Fakultetom organizacionih nauka, Beograd – Katedra za upravljanje kvalitetom, Evrokomerc d.o.o Aleksandrovac poseduje ISO 9001:2015, Dozvolu za obavljanje delatnosti za proizvodnju Avio cevovoda za visoke i niske pritiske
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i druge sertifikate.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostili su direktor kompanije, g-din Mirosljub Savković i vlasnik kompanije Svetlana Savković.
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama. Direktoru kompanije predstavljene su usluge Privredne komore Srbije.

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „Jugotex“ d.o.o Aleksandrovac, 19.09.2017. godine

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Jugotex“ d.o.o Aleksandrovac, 19.09.2017.godine, čija je osnovna distribucija proizvodnja prooizvoda od tekstila: posteljinje, kuhinjski program, konfekcija i HTZ oprema. Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je direktor i vlasnik kompanije, g-din Aleksandar Dunjić, koji je govorio o poslovanju kompanije. Kompanija svoje proizvode prodaje kako u zemlji , tako i u inostranstu. Kompanija podržava uvođenje dualnog obrazovanja i zainteresovana je da primi đake na praksu.
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore, kao i o podršci Privredne komore kompanijama. Direktoru kompanije predstavljene su usluge Privredne komore Srbije.

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „Trifunovic CompanY“ d.o.o Aleksandrovac, 19.09.2017. godine

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Trifunovic Company“ d.o.o Aleksandrovac , čija je osnovna pružanje usluga tehničkog pregleda. Pored tehničkog pregleda Trifunović Compani nudi i usluge: Prenos vlasništva, kupoprodajni ugovor i odjava vozilo, Zeleni karton, Registracija vozila i tehnički pregled, Sve vrste ovlašćenja, Izdavanje zelenog kartona, Putno zdravstveno osiguranje.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je Trifunović Nenad i Raković Željko. Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore, kao i o podršci Privredne komore kompanijamai predstavljene su usluge Privredne komore Srbije.

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su ZZ „ITC“ Aleksandrovac, 19.09.2017. godine

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je ZZ„ITC“ Aleksandrovac, zanatsku zadrugu za proizvodnju, kooperaciju, projektovanje i opremanje štandova.
Predstavnike komore ugostile su Anđelka Žarković i Nataša Todorović, zadužene za knjigovodstveno-računovodstvene poslove.
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore, kao i o podršci Privredne komore kompanijama. Predstavnicima kompanije predstavljene su usluge Privredne komore Srbije.

DIREKTORU PKS RPK KRUŠEVAC, G-DINU PREDRAGU VUKIĆEVIĆU DODELJENA ZAHVALNICA ZA UČEŠĆE U REALIZACIJI FESTIVALA BORILAČKIH VEŠTINA KRUŠEVAC

U organizaciji Društva borilačkih veština Zmaj iz Kruševca, 10.09.2017.godine, Festival borilačkih veština. U prvom delu programa u Kruševačkom pozorištu, otvorena je izložba putopisnih fotografija „Lepote Šaolina“ autora Veroljuba Milovanovića, koji je u Kini boravio 6 meseci. U kruševačkoj Hali sportova, nastavljen je program u okviru Festivala borilackih vestina, koji je svecano otvorio zamenik gradonacelnika za omladinu i sport Predrag Milenkovic. Borilačke vestine prikazalo je 14 klubova iz 8 gradova Srbije, a o cilju Festivala. Pre pocetka Festivala, posetiocima i ljubiteljima istocnjacke kulture i pomenutog sporta, putem video linka obratili su se major izraelske specijalne jedinice, Jamama, i osnivac Kapap-a, Avi Nardija. Na Festivalu borilackih vestina, dodeljene su nagrade i priznanja učesnicima, kao i onima koji su pomogli organizovanje ovog sportkog dogadjaja.
Cilj Festivala borilačkih veština je popularizacija sporta, posebno među mladima. Podršku u organizovanju Festivala borilačkih veština Kruševac pružio je i direktor PKS RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević, u ime čega mu je uručena Zahvalnica.

23. INTERNACIONALNI SAJAM AMBALAŽE – „EURASIA PACKAGING 2017“, EURASIA PACKAGING 2017 Turska , 25. – 28.10.2017. godine

Udruženje za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala Privredne komore Srbije u saradnji sa „Adonis grup“, zvaničnim zastupnikom turskog sajma „TUYAP FAIR“ za Balkan, organizuje posetu
23. INTERNACIONALNOM SAJMU AMBALAŽE – „EURASIA PACKAGING 2017“. Sajam se održava od 25-28.oktobra 2017. god. u Istanbulu.
Posetioci sajma će na 110.000 kvm.metara izlagačkog prostora moći da vide mašine, opremu, gotovu ambalažu, nove trndove i dr. 1.150 izlagača ambalažne industrije iz 40 zemalja. Organizator pokriva troškove smeštaja sa doručkom za dve noći, ulazak na sajam , transfer od hotela do sajma . Smeštaj je u hotelima sa 4 ili 5 zvezdica.  Posetilac ima obavezu da plati samo svoje putne troškove. Sajam mogu da posete samo dva predstavnika jedne kompanije. Pozivamo Vas da posetite ovaj sajam od 25.10-27.10.2017, ili od 26.10-28.10.2017.god.
Za više informacija o EURASIA PACKAGING FAIR posetite web stranu:
http://www.packagingfair.com/Eurasia-Packaging-Fair
Pozivamo sve zainteresovane kompanije da popunjen obrazac u prilogu dostave najkasnije do 11.10.2017.godine, na meilove adonis@adonis.com.mk i u „cc“ hemija@pks.rs i aleksandra.aleksic@pks.rs. Nakon prijave, dobićete detaljna uputstva. Kontakt osoba u PKS RPK Kruševac je Aleksandra Aleksić, koordinator za industriju tel. 037 441 522 ili aleksandra.aleksic@pks.rs

                                                       Pozivno pismo           Prijavni list

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „ELTEKS“ d.o.o Kruševac, 15.09.2017. godine

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Eltex“ Kruševac.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je zamenik direktora Ivan Miljković i knjigovođa Bojana Arsić.
Preduzeće “ELTEX” osnovano je 1991. godine. Zapošljava više od 60 radnika i trenutno raspolaže sa preko 5.000m˛ radnog prostora
Bavi se: proizvodnjom grebenastih sklopki, proizvodnjom kompaktnih sklopki, proizvodnjom opreme za samonoseće kablovske snopove, livenjem obojenih metala pod pritiskom i brizganjem termoplastičnih materijala i bakelita, Preduzeće poseduje “QEPS” – Znak kvaliteta Elektroprivrede Srbije, a u zadnjih pet godina stalno je rangirano u vrhu liste 1000 najuspešnijih preduzeća u Srbiji.
Takođe kompanija Eltex pruža i usluge: Livenje obojenih metala pod pritiskom, Izrada alata, Brizganje bakelita, Brizganje plastike.
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore, kao i o podršci Privredne komore kompanijama. Zameniku direktora kompanije predstavljene su usluge Privredne komore Srbije.
 

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „RIB JOVANOVIĆ“ d.o.o Kruševac, 15.09.2017. godine

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „RIB JOVANOVIĆ“ d.o.o Kruševac 15.09.2017.g., čija je osnovna delatnost proizvodnjom opreme za mlekarsku industriju.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je direktor i vlasnik kompanije Branko Jovanović.
Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge RIB JOVANOVIĆ DOO počelo je sa radom 1996. godine u Kruševcu. Osnovna delatnost je proizvodnja opreme, kao i montaža i povezivanje kompletnih linija za prehrambenu industriju. Kompanija svoje proizvode prodaje kako na domaćem tako i na stranom tržištu. RIB Jovanović posluje u skladu sa savremenim poslovnim standardima, koji potrebe kupca stavljaju na prvo mesto.
Proizvodni program: DUPLIKATOR, CISTERNE – Izolovane, neizolovane, transporne i cisterne za lagerovanje, KADA ZA KUVANJE MLEKA, PASTERIZATOR, PRESA ZA KRIŠKU SIR, BAZEN ZA LEDENU VODU, KEZERFETIGER, Merač protoka za mleko sa odvajačem pene, CIP – Centralno pranje i ispiranje, PREDPRESA.
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore, kao i o podršci Privredne komore kompanijama. Direktoru kompanije predstavljene su usluge Privredne komore Srbije.
 

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „TRASING“ d.o.o Stalać 14.09.2017. godine

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „TRASING“ d.o.o Stalać , 14.09.2017.g., čija je osnovna delatnost je mašinski i elektr inženjerskim poslovi, projektovanje i proizvodnja sistemima za unutrašnji transport i automatizaciju.
Kompanija „Trasing“ d.o.o Stalać ( http://trasing.rs/ ) je osnovana 1984. Godine.specijalizovana je za oblasti rukovanja materijalima, sistemima za unutrašnji transport i automatizaciju najpre u prehrambenoj, logističkoj i industriji pića ali i mnogim drugim segmentima proizvodnih i distributivnih procesa.
Značajan broj delova i podsklopova se proizvodi unutar kuće, u proizvodnom pogonu Trasing-a
Tehnologije unutar proizvodnje okrenute su NC i CNC mašinama . Struganje se vrši na Mazak-ovim CNC strugovima, kao i na nekoliko univerzalnih strugova. Glodanje se vrši na Hitachi i Pedersen CNC glodalicama velikih radnih površina a pored njih i ponos kompanije – Milwaukee glodalica proizvedena 1953.godine. Za brušenje su zadužene brusilice za ravno i okruglo brušenje.Sečenje materijala se vrši na više načina, jedan od njih je i water jet tehnologijom odnosno sečenje vodenim mlazom. CNC probijačica koja “šeta” table do veličine 4×2 m jedna je od naših omiljenih mašina. Na Toskar mašinama vršimo i sečenje (CNC makaze 3000 (mm) i savijanje (CNC ab-kant presa, 3000 (mm)). Najnoviji deo proizvodnje je “farbara” – odelenje za elktrostatičko farbanje koje je doprinelo ultimativno kvalitetnom izgledu naših transportera. Sa komorom veličine 6 x 2m u poziciji smo da brzo farbamo i isporučujemo odelenju montaže veliku količinu elementata, uključujući i one najvećih dimenzija.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je je generalni menadžer prodaje , g-din Miloš Gligorijević koje govorio o poslovanju kompanije.
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama. Direktoru kompanije predstavljene su usluge Privredne komore Srbije.
 

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „STAPLA“ d.o.o Stalać 14.09.2017. godine

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „STAPLA“ d.o.o Stalać, 14.09.2017.godine, čija je osnovna proizvodnja plastične ambalaže, igračaka i pakovanje sličica i ostalih predmeta.
Stapla raspolaže svom neophodnom infrastrukturom za uspešno i savremeno poslovanje u oblastima kojima se bavi, a u svojoj imovinskoj karti ima savremenu proizvodnju plastične ambalaže i pakovanja.
Poslovanje Staple integrisano je kroz specijalno izrađen informacioni poslovni softver koji je u Stapli implementiran na početku poslovanja 2010 godine. Zahvaljujući implementaciji informacionog sistema, na dnevnom nivou se prati poslovanje. Stapla poseduje standard ISO 9001:2015 TUV Germany. U kompaniji Stapla radi 15 zaposlenih. Sedište je u Stalaću.
Kompanija sarađuje sasa više moderno opremljenih alatnica u zemlji i inostranstvu što omogućava da kompanija može da proizvede i najkomplikovanije alate prema narudžbini, nacrtu i zahtevu klijenta.. Kompanija ima odeljenje dizajnera na modernim programima pravi 3D modele na savremenim programima i 3D štampačima.
Kompanija je lider u proizvodnji plastičnih kašičica za sladolede.
Kompanija Stapla sarađuje sa poznatim imenima: Reference se nalaze u rukama: Nestle Adriatic (SRB), Frikom (SRB), Ledo (HR – EU), grupacije Luxor (SRB), Sport Vision (SRB), Beohemija (SRB), Sunoko (SRB), Swisslion (SRB), Sweetsystem (SRB), Magic ice (Kosovo), Tekma (HR – EU), Candy mix (BiH), Falcon (MNE), Darma (MNE), Cermat (MKD) i dr.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je je direktor kompanije, g-din Vladimir Živadinović koje govorio o poslovanju kompanije.
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama. Direktoru kompanije predstavljene su usluge Privredne komore Srbije.
 

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „Ami Monter“ d.o.o Kruševac 07.09.2017. gODINE

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Ami Monter“ d.o.o Kruševac , 07.09.2017.g.
Preduzeće “Ami monter” http://www.amimonter.rs , posluje od 1995 godine i bavi se izvođenjem centralnog i etažnog grejanja, projektovanjem i montažom bakarnih, aluplast i pvc sistema, jednocevno, dvocevno, podno i solarno, toplotnih pumpi. Kotlovi na čvrsta goriva, bio gorivo tj pelat, kotlovi na tečno kao što su nafta, gas,lož ulje, kotlovi na struju, različitih snaga.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je menadzer Milan Ađelković, koji je predstavio rad kompanije.
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama. Direktoru kompanije predstavljene su usluge Privredne komore Srbije.
 

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „Hemigum plus“ d.o.o Kruševac 07.09.2017.gODINE

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Hemigum plus“ d.o.o Kruševac, 07.09.2017, čija je osnovna proizvodnja gumenih smeša.
Proizvodni program kompanije je: Gumene smeše, Profili raznih oblika i dimenzija, Gumotehnička roba, Delovi guma metal, Razni delovi od gume po dokumentaciji kupca, Gumiranje valjaka i doboša
Predstavnike PKS RPK kruševac ugostio je direktor i vlasnik Dragoslav Pavlović koji je govorio o poslovanju kompanije, novim investicijama koje se odnose na izgradnju pogona i širenju kapaciteta.
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama. Direktoru kompanije predstavljene su usluge Privredne komore Srbije.
 

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „CNC Centar“ d.o.o Kruševac 07.09.2017.gODINE

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „CNC Centar“ d.o.o Kruševac http://cnccentar.ch/ , 07.09.2017.g. , čija je osnovna obrada metala. 80% svoje proiuzvodnje realizuje na stranom tržištu.
CNC Centar nudi sve vrste ozubljenih vučnih valjaka za drvnu industriju, marke MINAX ( vise na www.minax.ch ).
Kompanija CNC Centar Kruševac nudi sledeće usluge: Struganja,  Glodanja,  Bušenja, Zavarivanja.
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama. Direktoru kompanije predstavljene su usluge Privredne komore Srbije.
 

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „Hidromehanika“ d.o.o Globoder Kruševac 07.09.2017.gODINE

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Hidromehanika“ d.o.o Kruševac, 07.09.2017.g.
Firma "HIDROMEHANIKA" http://www.hidromehanika.co.rs , formirana je 1989. godine u Globoderu - Kruševac kao zanatska radnja za remont hidrauličkih i pneumatskih uređaja na poljoprivrednim i građevinskim mašinama.
Zanatsko trgovinska radnja, a od 2009. privredno društvo za proizvodnju promet i usluge, "HIDROMEHANIKA" D.O.O. je porodična firma uz koju se veže profesionalizam, odgovornost i kvalitet. Firma poseduje kompletno opremljenu mašinsku radionicu, kao i ispitne stolove za ispitivanje svih vrsta i veličina hidrauličkih i pneumatskih uređaja gde radi tim iskusnih stručnjaka mašinske struke od 15 stalno saposlenih radnika.
"HIDROMEHANIKA" D.O.O. kao firma se neprestano razvija i širi svoju delatnost, o čemu svedoči podatak da sarađuje sa preko 500 privatnih i društvenih firmi u zemlji i inostrnstvu. Ovlašćeni je distributer ili diler nekoliko renomiranih svetskih proizvođača hidrauličkih uređaja, delova i opreme.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je vlasnik kompanije Ivan Vučić , koji je predstavio rad kompanije.
Kompanija je kao problem navela nedostatak kvalifikovanih kadrova , koja se odnose na zanatska zanimanja strugar, brusač, mehaničar HIP i zainteresovana je da se uključi u proces dualnog obrazovanja. Takođe, kompanija će nastupiti na predstojećem Sajmu poljoprivrede u Prištini u organizaciji PKS.
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama. Direktoru kompanije predstavljene su usluge Privredne komore Srbije.
 

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „Viva Tech“ d.o.o Kruševac 07.09.2017. gODINE

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Viva Tech“ d.o.o Kruševac , 07.09.2017.g. , čija je osnovna Projektovanje, konstruisanje i izrada reduktora svih tipova.
Proizvodni program kompanije Viva Tech d.o.o Kruševac: Projektovanje i izrada reduktora - Izrada reduktora snage od 0.5kW do 1000kW. Projektovanje, konstruisanje i izrada reduktora svih tipova po zahtevu kupca. Remont starih reduktora, dijagnostika reduktora, snimanje na terenu, demontaža i montaža na terenu, puštanje u rad; Proizvodnja zupčanika - Cilindrični zupčanici sa pravim i kosim zubima, Zupčanici sa unutrašnjim ozubljenjem, Konusni zupčanici sa zavojnim zubima (GLEASON), Konusni zupčanici sa pravim zubima(HARBECK), Pužni zupčanici sa jednim i više početaka, Izrada lančanika
Usluge: CNC GASNO SEČENJE, ZAVARIVANJE, MAŠINSKA OBRADA, STRUGANJE (PA501,GURUTZPE,PA900), GLODANJE (UNIVERZALNA GLODALICA PEDERSSEN), SPOLJAŠNJE OZUBLJENJE CILINDRIČNIH ZUPČANIKA SA PRAVIM I KOSIM ZUBIMA, SPOLJAŠNJE OZUBLJENJE KONUSNIH ZUPČANIKA SA SPIRALNIM ZUBIMA (SARATOV 525), SPOLJAŠNJE OZUBLJENJE KONUSNIH ZUPČANIKA SA PRAVIM ZUBIMA (SARATOV 5A250), UNUTRAŠNJE OZUBLJENJE ( LORENZ S8/630), BRUŠENJE ZUPČANIKA (NILES 630), SPOLJAŠNJE I UNUTRAŠNJE OKRUGLO BRUŠENJE (UNIVERZALNA BRUSILICA TOS BHU 32).
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je je vlasnici kompanije KOMPANIJE Vojkan Damljanović i Vladimir Ilić, koji su predstavili poslovanju kompanije. U ovom trenutku plan kompanije je izgradnja proizvodne hale i širenje kapaciteta kompanije
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama. Direktoru kompanije predstavljene su usluge Privredne komore Srbije.
 

Direktor PKS RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević u emisiji Rebus Plus na niškoj televiziji Zona plus

Gostovanje direktora PKS RPK Kruševac, g-din Predraga Vukićevića, u emisiji Rebus Plus na niškoj televiziji Zona plus.


https://youtu.be/eNwolq4UE4Y

U PKS RPK KRUŠEVAC ODRŽAN PRIPREMNI SASTANAK ZA IZRADU SKA ANALIZE U OKVIRU PROJEKTA KNJIGOVODSTVOM DO POSLA, 06.09.2017, 13:00 ČASOVA

U prostorijama PKS RPK Kruševac, 06.09.2017. godine, održan je sastanak u cilju pripreme radionica za izradu SKA analize, u okviru projekta Knjigovodstvom do posla.
Sastanku su prisustvovali učesnici na projektu - predstavnici PKS RPK Kruševac, SKA treneri i predstavnici knjigovodstvenih agencija.
U uvodnom delu sastanka predstavljen je projekat i njegovi ciljevi. SKA treneri su prisutne upoznali sa pojmom i konceptom SKA metode, njenim ciljevima i rezultatima, predmetom analize u okviru radionica koje učesnike očekuju, kao i sa vezom koja postoju između ove jedinstvene, inovativne i efikasne metode, izrade kurikuluma i dobijanja obučenih kadrova čije kompetencije u potpunosti odgovaraju potrebama poslodavaca.
Takođe, prisutni su imali prilike da se informišu o detaljima koje se odnose na SKA analizu - njenim koracima (radionica 1 i 2), ciljevima i očekivanim rezultatima radionica, broju potrebnih učesnika, njihovom profilu i karakteristikama koje se odnose na godine radnog iskustva u struci. Na sastanku su konkretizovani termini Radionice 1 (12. i 13.09.2017. g.) u okviru SKA analize.

ODRŽAN INICIJALNI SASTANAK PROJEKTNOG TIMA PROJEKTA "KNJIGOVODSTVOM DO POSLA", PKS RPK KRUŠEVAC, 04.09.2017. GODINE

U ponedeljak, 04.09.2017. godine, u sali PKS RPK Kruševac, održan je inicijalni sastanak povodom početka projekta „KNJIGOVODSTVOM DO POSLA“, koji realizuje Privredna komore Srbije – Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga kao vodeći partner, u partnerstvu sa KZM Kruševac, a uz podršku programa „ZNANJEM DO POSLA“, koji finansira Švajcarska Agencija za Razvoj i Saradnju, a sprovodi IP Konsalt.
Početak projektnih aktivnosti predviđen je za 01.09.2017. godine, a cilj projekta je povećanje zapošljivosti mladih nezaposlenih ljudi do 30 godina starosti kroz teoretsku obuku – Kurs za samostalnog knjigovodju i praksu u relanim uslovima rada, tačnije u sedam knjigovodtvenih agencija iz Rasinskog okruga. Projekat traje šest meseci – od septembra o.g. do kraja februara 2018. godine, a predviđa obuku za 20 polaznika i njihovo osposobljavanje za samostalan rad na knjigovodstvenim poslovima i veću konkurentnost na tržištu rada.
Na sastnaku je predssvaljen projekat po fazama, aktivnostima i partnerskim ulogama, razgovaralo se narednim koracima, kao i o aktivnostima koje su u fazi realizacije – izarda promotivnih postera, izrada SKA analize, animiranje javnosti za učešće u besplatnoj obuci za samostalnog knjigovođu, koja je prdviđena projektom...
Prijave za pohađanje obuke možete preuzeti OVDE, a kontakt osoba u PKS RPK Kruševac je Marija Vesković, 037 2111 31, marija.veskovic@pks.rs. Rok za prijavu: 30.09.2017. godine.
 

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „Mehanika MD“ Čairi, Trstenik d.o.o 01.09.2017. godine

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Mehanika MD“ d.o.o, Čairi, Trstenik , 01.09.2017.g.
Mehanika MD Čairi osnovana je 1995.god. i to najpre kao SZR “MEHANIKA”, sa osnovnom delatnošću servisiranja hidrauličnih komponenti sprava za istakanje tečnih goriva. Porastom obima posla i broja radnika 2003.god. firma je registrovana kao ”MEHANIKA MD” d.o.o
D.O.O.”MEHANIKA MD” proizvodi sledeće proizvode:
· sprave za istakanje TNG-a, tip MS 050 TNG, sl.oz. Z-05-111
· slavina (pištolj) za utakanje TNG-a u automobile tip MT 5
· pumpni agregati za pretakanje TNG-a, protoka do 50 l/min.
Firma „Mehanika MD“ Čairi poseduje i laboratoriju za pegled sprava za istakanje tečnih goriva i TNG-a, koja posluje u okviru Kontrolnog tela “MEHANIKA MD” kao organizacioni deo deoničarskog društva. “MEHANIKA MD” Čairi, Trstenik je ovlašćena firma za baždarenje i pružanje raznih servisnih usluga kod korisnika.
Predstavnike komore ugostio je direktor Milomir Marinković. Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama. Direktoru kompanije predstavljene su usluge Privredne komore Srbije.
 

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „OAZA PARTY“ d.o.o Medveđa, Trstenik 01.09.2017. godine

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „OAZA PARTY“ d.o.o Medveđa, Trstenik , 01.09.2017.g.
„OAZA PARTY“ d.o.o Medveđa bavi se proizvodnjom rođendanskih svećica. Kompanija je osnovana 2009.godine i nudi širok asortiman rođendanskih svećica.
Predstavnike komore ugostili su direktor i vlasnik Zoran Janošević i knjigovođa Nataša Miljuša, koji su predstavili poslovanje kompanije, planove razvoja. Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama. Direktoru kompanije predstavljene su usluge Privredne komore Srbije.
 

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju PPT Zaptivni elementi d.o.o Trstenik 01.09.2017. godine

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju PPT Zaptivni elementi d.o.o Trstenik , 01.09.2017. godine
Zaposleni u preduzeću “PPT Zaptivni elementi” su krajem 2015. godine od HK “Prva petoletka” zakupili prostorije i mašine i počeli samostalno da posluju, zaposleno je 134 radnika, dok je proizvodnja udvostručena. Mesečno 125 radnika proizvedu 300.000 komada zaptivki, a spajaju i cevi za hidraulične i pneumatske uređaje koji se koriste u brodogradnji, mašinskoj i automobilskoj industriji. “PPT Zaptivni elementi” trenutno uglavnom na inostrano tržište izvozi 80%, a kupci su nam iz SAD, Rusije, Francuske i Nemačka kompanija “Frajdenberg”. Prema dogovoru sa zaposlenima, uz osnivački kapital, sav profit ćemo uložiti u proces konačne privatizacije preduzeća tako da očekujemo posle toga i veću produktivnost i realizaciju proizvodnog plana”
Predstavnike komore ugostio je direktor Dušan Stevanović . Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama. Direktoru kompanije predstavljene su usluge Privredne komore Srbije.
 

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „Hromos“ Trstenik d.o.o 01.09.2017. godine

Koordinator za industriju posetio je kompaniju „HROMOS“ o.d. Grabovac, Trstenik. Predstavnike komore ugostio je direktor proizvodnje Zoran Đurđević, koji je predstavio poslovanje kompanije. Kompanija "Hromos" o.d.- Grabovac osnovana je 2002.god. Osnovna delatnost je projektovanje i proizvodnja opreme, izvođenje radova i sve to shodno zahtevima i potrebama kupaca (prehrambena, hemijska, građevinska, mašinska industrija) i trgovina prohromskim materijalom (limove, cevi (okrugle, pravougaone, četvrtaste), šipke (okrugle pun materijal, pravougaone, četvrtaste), flahovi, profili, armatura, fitinzi (lukovi, t-komadi, nipli, muff, prirubnice, laterne), vijčana roba, elektrode i žice za zavarivanje.
Firma „HROMOS“ o.d. Grabovac, Trstenik je ćerka firme Intertroš iz Švajcarske.
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama. Direktoru kompanije predstavljene su usluge Privredne komore Srbije.

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „Zora 53“ d.o.o Trstenik 01.09.2017. gODINE

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Zora 53“ d.o.o Trstenik d.o.o Trstenik, 01.09.2017. godine.
Preduzeće "Zora 53" iz Odžaka osnovano je 31.12.1996. i od samog početka uspešno posluje na domaćem i stranom tržištu. Preduzeće se bavi trgovinom na veliko i malo metalnim proizvodima, kao i sečenjem čelika, limova, cevi i profila.
Najznačajniji proizvodi u ponudi Zore 53 Trstenik su : čelici u kvalitetu, limove u kvalitetu (toplovaljane, hladnovaljane, pocinkovane, orebrene), profile (sparing, firiket, I profil, U profil, ZP profil, PP profil), šavne i bešavne cevi, eksere, žicu različitih vrsta, pletiva, kovane elemente i dr.U sastavu preduzeća ima više izdvojenih maloprodajnih objekata (Trstenik, Odžaci, Stopanja).
Predstavnike komore ugostio je direktro i vlasnik Miodrag Miljojković. Na sastanku se govorilo o dpstupnim fondovima, sa akcentom na Cosme program. Takođe o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama. Direktoru kompanije predstavljene su usluge Privredne komore Srbije.

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „DTM Elektron“ d.o.o Dublje, Trstenik 01.09.2017. gODINE

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „DTM Elektron“ d.o.o Dublje Trstenik, 01.09.2017. godine ( http://www.elektron.rs/proizvodi ), čija je osnovna proizvodnja procesne opreme za prehrambenu industriju
ELEKTRON je osnovan 1983. god. kao zanatska radnja za proizvodnju mlinova za žitarice i kamenja za mlevenje. Danas specijalizovan tehnološki partner za linije, opremu i usluge vezanih za obradu osnovnih životnih namirnica. ELEKTRON je vodeći na tržištu u snabdevanju proizvodnih pogona integralnog brašna, pahuljica, kafe, začina, smrznutog voća. ELEKTRON nudi od kompletnih linija za proizvodnju crne ili bele čokolade, čokoladirke sa tunelom za hlađenje do poluautomatskih ili automatskih mašina za pakovanje krema, krem-bananica ili čoko tabli.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je je direktor i vlasnik kompanije, g-din MilivojeČajetinac koje govorio o poslovanju kompanije.
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore, kao i o podršci Privredne komore kompanijama. Direktoru kompanije predstavljene su usluge Privredne komore Srbije.

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „BOS Construction“ d.o.o Trstenik 01.09.2017. gODINE

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „BOS Construction“ d.o.o Trstenik, 01.09.2017.g. , čija je osnovna distribucija prirodnog gasa i upravljanje distributivnim sistemima. Kompanija Boss Construction poseduje licence za distribuciju i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas kao licencu za javno snabdevanje prirodnim gasom izdatu od strane Agencije za energetiku Republike Srbije.Stručni tim kompanije Boss Cnstruction svakodnevno radi i na održavanju postojećeg gasovodnog sistema .
Osim po distribucji prirodnog gasa, Boss Construction je danas na tržištu prepoznatljiv i po proizvodnji i ugradnji fiksnih i hidrauličnih potapajućih parking stubićia i barikada, proizvodnji jednostepenih i višestepenih centrifugalnih pumpi i proizvodnji krovno-fasadnih limovalimova različitih boja i tehničkih karakteristika. Kompanija BOS Construction bavi se i izradom pumpi za vodovode, prehrambenu industriju, hemijsku industriju. Pumpe se prodaju na teritoriji Amerike, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. „BOS Construction“ d.o.o Trstenik proizvodi: Hidraulične potapajuće stubiće, Fiksne stubiće i barijere, Profilisane limove.

Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je je direktor i vlasnik kompanije, g-din Milomir Ilić koje govorio o poslovanju kompanije. Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama. Direktoru kompanije predstavljene su usluge Privredne komore Srbije.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 31.08.2017. GODINE OMLADINSKU ZADRUGU BAGDALA KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je dana 31.08.2017. godine Omladinsku zadrugu Bagdala Kruševac. Direktor, g-din Branislav Kostić, istakao je da je ovaj privredni subjekat osnovan 1998. godine i da je pretežna delatnost posredovanje u zapošljavanju. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i g-din Kostić razgovarali su o problemima sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je takođe g-dina Kostića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 31.08.2017. GODINE DRUŠTVO ZA TRGOVINU MADAUTO GROUP OD, VLASNIŠTVO MAJDEVAC GORANA I DR, KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je dana 31.08.2017. godine Društvo za trgovinu MADAUTO GROUP OD, vlasništvo Majdevac Gorana i dr. Direktor g-din Goran Majdevac istakao je da je ovaj privredni subjekat osnovan 1992. godine, da u svom sastavu ima maloprodajni objekat auto delova, ulja za motore i svu vrstu opreme za automobile. Takođe je istakao da imaju servis gde svojim klijentima vrše zamenu ulja u motore i razne druge opravke. Tema današnjeg sastanka je bila upoznavanje direktora kompanije sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža. Takođe, jedna od tema sastanka bila je i problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 31.08.2017. GODINE KOMPANIJU DOO ZA PROMET I USLUGE QUATRO KRUŠEVAC

Dana 31.08.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je kompaniju DOO za promet i usluge QUATRO Kruševac. Direktor, g-din Marko Miladinović, istakao je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2001. godine. Od osnivanja, pa do danas firma se bavi nabavkom i isporukom bitumena, kao i polimera za putnu privredu. Takođe je istakao da se Quatro DOO Kruševac bavi i inženjeringom i konsaltingom. Predstavnik PKS RPK Krušrevac je g-dina Miladinovića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije, kao i sa uslugama koje komora pruža. Takođe, na današnjem sastanku predstavnik PKS RPK Kruševac i g-din Miladinović razgovarali su o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se kompanija susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 30.08.2017.GODINE KOMPANIJU „FINE FOOD LINE“ DOO KRUŠEVAC

Dana 30.08.2017.god.predstavnik PKS-RPK Kruševac posetio je kompaniju „Fine food line“ doo Kruševac i obavio razgovor sa g-djom Zoranom Djordjević, direktorkom kompanije.“Fine food line“ je porodična firma, koja uspešno posluje od 2010.godine i bavi se otkupom, preradom i izvozom pre svega raznih vrsta pečuraka sa našeg područja, zatim voćem i povrćem. U svojoj paleti proizvoda imaju sveže,smrznuto i sušeno voće, povrće i pečurke.Firma poseduje standarde ISO 22000:2005 i Sertifikat o organskoj proizvodnji i zahvaljujući tome izvozi celokupnu proizvodnju. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je direktorku Djordjević upoznao sa funkcionisanjem jedinstvenog komorskog sistema i uslugama koje komora pruža. Od strane g-dje Djordjević izražena je potreba da im komora pomogne u pronalaženju povoljnih izvora sredstava za nabavku nove opreme.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 29.08.2017. GODINE KOMPANIJU AMS UNION DOO TRSTENIK

Dana 29.08.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je kompaniju AMS UNION DOO Trstenik. Šef maloprodajnog objekta, g-din Vladimir Todorović, istakao je da je „AMS union" d.o.o. osnovan 27. oktobra 1999. godine sa sedištem u Trsteniku i da se od osnivanja, pa do danas firma bavi uvozom i distribucijom materijala iz oblasti građevinarstva. Cilj je ostvaren 19. maja 2016. godine otvaranjem građevinskog centra u Trsteniku. Svi materijali su ekološki, atestirani i provereni u praksi. Osnovna delatnost firme je veleprodaja i maloprodaja građevinskog materijala. Predstavnik PKS RPK Krušrevac je g-dina Todorovića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije, kao i sa uslugama koje komora pruža. Takođe, na današnjem sastanku predstavnik PKS RPK Kruševac i g-din Todorović razgovarali su o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se kompanija susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 29.08.2017. GODINE AS PETROL DOO TRSTENIK

Predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je dana 29.08.2017. godine AS petrool DOO Trstenik. G-đa Jasmina Stefanović istakla je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2000. godine, da u svom vlasništvu ima dve benzinske pumpe i to jednu u Trsteniku i jednu u Kruševcu. Takođe je istakaoo da se na benzinskoj pumpi mogu naći sve vrste naftnih derivata, kao i ulja za motore. Tema današnjeg sastanka bila je upoznavanje predstavnika kompanije sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža. Takođe, jedna od tema sastanka bila je i problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 29.08.2017. GODINE KOMPANIJU MANDŽA SAŠA DOO BRESNO POLJE

Predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je dana 29.08.2017. godine kompaniju MANDŽA SAŠA DOO Bresno Polje. G-đa Verica Krstojević istakla je da je ovaj privredni subjekat osnovan 1993. godine i da od osnivanja, pa do danas beleži uspeh u svom poslovanju. U svom vlasništvu imaju poljoprivrednu apoteku i osnovna delatnost je maloprodaja proizvoda koja se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji, a to su: stočna hrana, semenska roba i sadnice, mineralna đubriva, sredstva za zaštitu bilja, živina i ostali proizvodi namenjeni poljoprivredi, ručni, električni i motorni alati, baštenski program, bela tehnika, boje i lakovi. Svojom ponudom se trude da zadovolje potrebe kupaca. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i g-đa Krstojević razgovarali su o problemima sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je, takođe, g-đu Krstojević upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 29.08.2017. GODINE KESTEN TRGOVINU DOO TRSTENK

Predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je dana 29.08.2017. godine kompaniju Kesten trgovina DOO Kruševac. Direktor, g-din Aleksandar Malićanin, istakao je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2006 godine i da u svom vlasništvu ima tri maloprodajna objekta. U jednom maloprodajnom objektu prodaju se sve vrste ulja za motore, gume, kozmetika za automobile i dr, a u dva objekta vrši se prodaja prehrambenih proizvoda. Tema današnjeg sastanka bila je upoznavanje g-dina Malićanina sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža. Takođe, na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i g-din Malićanin razgovarali su o problemima sa kojima se susreće privredni subjekat u toku poslovanja i saradnji sa komorom.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 29.08.2017. GODINE JKP KOMSTAN TRSTENIK

Dana 29.08.2017. godine predstavnik PKS-RPK Kruševac posetio je JKP Komstan Trstenik. Direktor g-din Ranko Stevanović istakao je da je ovaj privredni subjekat javno preduzeće čiji je osnivač Opština Trstenik. Takođe je istakao da JKP Komstan obavlja širok spektar specifičnih delatnosti na području opštine Trstenik. Zakonom o javnim preduzećima, Zakonom o komunalnim delatnostima, kao i opštinskim odlukama, definisane su osnovne delatnosti preduzeća: čišćenje i pranje javnih površina, zimsko održavane trotoara i trgova, sakupljanje, prevoz i deponovanje smeća fizičkih i pravnih lica, podizanje i održavanje zelenih površina u gradu i dr. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i g-din Stevanović razgovarali su o problemima sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je takođe g- dina Stevanovića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.
 

POZIV ZA UČEŠĆE NA KURSU ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVODJU U OKVIRU PROJEKTA "KNJIGOVODSTVOM DO POSLA" - ROK 30.09.2017. GODINE

U okviru projekta ,,Knjigovodstvom do posla'', koji finansira Švacarska Agencija za Razvoj i Saradnju, a sprovodi IP Consult, Privredna komore Srbije – Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga, u partnerstvu sa KZM Kruševac, realizuje KURS ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVODJU - teoretska nastava + praksa u knjigovodtvenoj agenciji.
Cilj kursa: da se polaznici upoznaju sa svim aspektima rada u knjigovodstvu, da ovladaju tehnikama knjiženja, obračuna i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.
Kome je kurs namenjen? Mladim nezaposlenim osobama do 30 godina starosti, koji žele da steknu konkretno znanje za obavljanje knjigovodstvenih poslova, a koja imaju malo ili apsolutno nikakvo iskustvo u knjigovodstvenom radu, kao i onima koja žele da postanu profesionalne računovođe

DETALJNIJE....          PRIJAVA UČEŠĆA

PKS - RPK KRUŠEVAC POČINJE SA REALIZACIJOM PROJEKTA "KNJIGOVODSTVOM DO POSLA" U OKVIRU PROGRAMA "ZNANJEM DO POSLA"

Zadovoljstvo nam je da najavimo početak projekta „KNJIGOVODSTVOM DO POSLA“, koji realizuje Privredna komore Srbije – Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga, u partnerstvu sa KZM Kruševac, a uz podršku programa „ZNANJEM DO POSLA“, koji finansira Švacarska Agencija za Razvoj i Saradnju, a sprovodi IP Consult.
Početak projektnih aktivnosti predviđen je za 01.09.2017. godine, a cilj projekta je povećanje zapošljivosti mladih nezaposlenih ljudi do 30 godina starosti kroz teorestsku obuku – Kurs za samostalnog knjigovodju i praksu u relanim uslovima rada, tačnije u sedam knjigovodtvenih agencija iz Rasinskog okruga.
Projekat traje šest meseci – od septembra o.g. do kraja februara 2018. godine, a predviđa obuku za 20 polaznika i njigovo osposobljavanje za samostalan rad na knjigovodstvenim poslovima i veću konkurentnost na tržištu rada.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 28.08.2017. GODINE INSTITUT ZA KRMNO BILJE KRUŠEVAC

Dana 28.08.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je Institut za krmno bilje Kruševac. Sastanku su prisustvovali direktor dr. Zoran Lugić, pomoćnik direktora dr. Jasmina Radović i rukovodilac komercijale g-din Dejan Stanić. Direktor dr Lugić istakao je da je Institut specijalizovana naučno-istraživačka organizacija za proučavanje unapređenja proizvodnje voluminozne (kabaste) stočne hrane na oranicama i travnjacima. Ova ustanova vodi poreklo od Uglednog dobra i vrta formiranog 2. februara 1884. godine. U agrohemijskoj laboratoriji Instituta za krmno bilje određuje se sadržaj hranljivih materija u biljnom materijalu, koncentrovanim hranivima, silaži i zemlji. Na osnovu dobijenih rezultata ovlašćeni stručnjaci Instituta daju komentare, predloge i uputstva. Stručni kadar Instituta za krmno bilje nastoji da nesebično pruži podršku domaćim poljoprivrednicima i svima onima koji ovo znanje i iskustvo mogu da iskoriste u svojoj proizvodnji. Predstavnik PKS RPK Krušrevac je prisutne upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije, kao i sa uslugama koje komora pruža. Takođe, na današnjem sastanku predstavnik PKS RPK Kruševac i direktor dr Lugić razgovarali su o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se kompanija susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 28.08.2017. GODINE PRIVREDNO DRUŠTVO EKOLINE DOO KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je dana 28.08.2017. godine Ekoline DOO Kruševac. Direktor, g-din Aleksandar Milojević, istakao je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2001 godine, da u svom vlasništvu ima 11 maloprodajnih objekta, i to 6 u Kruševcu, a zatim po jedan u Brusu, Paraćinu, Ćupriji, Ćićevcu i Jagodini. Pored maloprodaje ima i proizvodnju. Takodje je istakao da se u asortimanu Zdrave hrane (narodski rečeno: Biospajz) nalaze sve poznate robne marke, kao i najveći izbor proizvoda bez glutena i super hrane. Tu je još i veliki izbor začina, zdravih slatkiša i grickalica. Tema današnjeg sastanka je bila upoznavanje direktora g-dina Milojevića sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža. Takođe je tema sastanka bila i problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 25.08.2017. GODINE KOMPANIJU GAZELA IMPEKS DOO KRUŠEVAC

Dana 25.08.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je kompaniju Gazela Inpeks DOO Krušrvac. Direktor, g-din Rade Spasojević, istakao je da je Gazela Impeks započela sa radom 2010. godine i da od osnivanja, pa do danas beleži uspeh u svom poslovanju. U svom vlasništvu imaju tri maloprodajna objekta. U dva maloprodajna objekta mogu se naći sve vrste guma, ulja i maziva, kao i rezervnih delova, kako za automobile, tako i za kamione. U trećem maloprodajnom objektu se mogu naći svakodnevne namirnice, higijena, cigarete i ostala prehrambena roba. Takođe je istakao da u svom servisu rade i remont građevinskih mašina i kamiona, kao i zamenu rezervnih delova. Predstavnik PKS RPK Krušrevac je g-dina Spasojevića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije, kao i sa uslugama koje komora pruža. Takođe, na današnjem sastanku predstavnik PKS RPK Kruševac i direktor g-din Spasojević razgovarali su o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se kompanija susreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 25.08.2017. GODINE PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET PROIZVODNJU I USLUGE FEROMONT- M DOO KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je dana 25.08.2017. godine privredno društvo za promet, proizvodnju i usluge FEROMONT M Kruševac. Direktor, g-din Milutin Todorović, istakao je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2004. godine, i da u svom vlasništvu ima dva maloprodajna objekta. Ovaj privredni subjekat se bavi proizvodnjom, trgovinom i uvozom svih vrsta boja i lakova.Tema današnjeg sastanka je bila upoznavanje direktora g-dina Todorovića sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža. Takođe je tema sastanka bila i problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 25.08.2017. GODINE JUGOMARKETING DOO, KRUŠEVAC

Dana 25.08.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je Jugomarketing DOO, Kruševac. Direktor, g-đa Violeta Vučelić, istakla je da je ovaj privredni subjekat osnovan 1998. godine u Kruševcu, i da od osnivanja, pa do danas beleže poslovni uspeh. Osnovna delatnost je drumski prevoz tereta za treća lica. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac je direktora g-đu Vučelić upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža. Takođe, tema današnjeg sastanka je bila i problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 25.08.2017. GODINE KOMPANIJU ZELENA JABUKA 2002 DOO, KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je dana 24.08.2017.godine kompaniju Zelena jabuka 2002 DOO Kruševac. Menadžer prodaje g-đa Radica Lekić istakla je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2011. godine i da je osnovna delatnost nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom. Takođe je istakao da pored veleprodaje imaju i dva maloprodajna objekta. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i g-đa Lekić razgovarali su o problemima sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja, a takođe je i predstavnik PKS-RPK Kruševac g-đu Lekić upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 25.08.2017. GODINE PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE M COSMETICS DOO KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je dana 25.08.2017. godine preduzeće za trgovinu i usluge M COSMETICS DOO Kruševac. Direktor g-đa Jelena Blažić istakla je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2011. godine da mu je pretežna delatnost trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom, ali da u svom maloprodajnom objektu prodaju svu vrstu kozmetike, kao i preparate za frizerske salone. Na današnjem sastanku razgovaralo se o problemima sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja. Takođe predstavnik PKS-RPK Kruševac je direktora g-đu Blažić upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 25.08.2017. GODINE ORMCO TEAM DOO KRUŠEVAC

Dana 25.08.2017. godine, predstavnik PKS-RPK Kruševac posetio je ORMCO TEAM DOO Kruševac. G-đa Marija Petronijević istakla je da je ovo privredno društvo osnovano 2006. godine i da od tada, pa do danas uspešno radi. Ovaj privredni subjekat bavi se veleprodajom i maloprodajom medicinskih sredstava za ortodonciju. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je sa g-đom Petronijević o problemima sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja. Takođe na današnjem sastanku g-đa Petronijević je upoznata sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.
 

UPOZORENJE - POJAVA „AFRIČKE KUGE SVINJA“ U CENTRALNOJ I ISTOČNOJ EVROPI - MERE PREVENCIJE U SRBIJI

U skladu sa pogoršanom epizootiološkom situacijom na području Centralne i Istočne Evrope i nakon pojave prvog slučaja u Rumuniji 31.jula ove godine, Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, preduzima sve neophodne aktivnosti u cilju prevencije i kontrole pojave bolesti afričke kuge svinja u Srbiji. Stručna grupa Ministarstva će preko veterinarskih specijalističkih instituta delovati na celoj teritoriji Srbije kako bi se najšira javnost upoznala sa rizicima i problemima koje nosi ova bolest. Ovoj bolesti bila je posvećena i sednica Grupacije vetrinarskih službi pri privrednim subjektima koji se bave stočarskom proizvodnjom PKS-a, održana 23.08.2017.godine u Novom Sadu. Jedan od zaključaka sa ove sednice je da će se preko regionalnih privrednih komora održavati edukativni skupovi, kako bi što veći broj onih kojih se direktno ili indirektno tiče ova materija, bili informisani.
 

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „TEHNOPAK“ d.o.o Dašnica, Aleksandrovac 24.08.2017.

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „TEHNOPAK“ d.o.o Dašnica, Aleksandrovac 24.08.2017.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je vlasnik kompanije, Miroslav Pejić koji je predstavio poslovanje kompanije „TEHNOPAK“ d.o.o Dašnica.
„TEHNOPAK“ d.o.o Dašnica se bavi proizvodnjom sistema za punjenje , etikietiranje i procesne opreme.
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama. Vlasniku kompanije predstavljene su usluge Privredne komore Srbije.
 

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „METALAC“ d.o.o Novaci, Aleksandrovac 24.08.2017.

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Metalac“ d.o.o Novaci, Aleksandrovac 24.08.2017.g., čija je osnovna delatnost proizvodnjom opreme za termičku obradu metala, cevi svih prečnika debljine zida do 25 mm izrađenih od vatrootpornih, nerđajućih i nelegiranih čelika. Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je direktor i vlasnik kompanije, Đorđe Ivanović koji je predstavio poslovanje kompanije „Metalac“.
„Metalac“ d.o.o Novaci, Aleksandrovac (http://www.metalac-novaci.com/) se bavi proizvodnjom opreme za termičku obradu metala, cevi svih prečnika debljine zida do 25 mm izrađenih od vatrootpornih, nerđajućih i nelegiranih čelika; Izmenjivača toplote. Preduzeće postoji od 1979. godine. Raspolaže prostorom od 10.000 m2. Proizvodne hale sa kranovima nosivosti 5 t, zauzimaju 3.000 m2. Posedujemo magacinski prostor od 500 m2. Kancelarijski prostor zauzima 500 m2.
„Metalac“ d.o.o Novaci proizvodi i opremu, uređaje i alate od vatrootpornih, nerđajućih i nelegiranih čelika. Proizvodi kompanije „Metalac“ Novaci namenjeni su: industriji prerade metala; industriji stakla, opeke i keramike, naftnih proizvoda, cementa;u procesnoj industriji – prehrambenoj, hemijskoj i farmaceutskoj;u drugim oblastima gde su neophodni nerđajući (prohrom, inoks), vatrootporni i nelegirani materijali. Inženjeri kompanije na osnovu potreba i zahteva kupaca, razvijaju detaljnu dokumentaciju i daju optimalna konstruktivno–tehnološkarešenja uz korišćenje savremenog kompjuterskog softvera koji omogućava brz i tačan proces projektovanja.
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama. Direktoru kompanije predstavljene su usluge Privredne komore Srbije.
 

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „METALPAN“ d.o.o Aleksandrovac 24.08.2017.

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „METALPAN“ d.o.o Aleksandrovac 24.08.2017, čija je osnovna delatnost proizvodnja opreme za stočarstvo.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostili su vlasnici kompanije Suzana Pantelić – Vidojević i Nenad Vidojević.
„Metalpan“ d.o.o. ( http://www.metalpan.co.rs ) je porodično preduzeće, koje se bavi proizvodnjom opreme za govedarstvo, ovčarstvo, svinjarstvo, živinarstvo, za pse. „Metalpan“ d.o.o. proizvodi pojilice, kaveze, čekališta, linije za napajanje, hranilice, ventilacione sisteme i dr.
Proizvodnja se odvija u sopstvenom poslovnom prostoru.
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore, kao i o podršci Privredne komore kompanijama.
 

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „MLADOST“ d.o.o Aleksandrovac, 24.08.2017. godine

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je građevinsku kompaniju „MLADOST“ d.o.o Aleksandrovac 24.08.2017.g.
Predstavnike komore ugostio Miljko Miljković, direktor kompanije i Zorica Bogdanović finansijski direktor kompanije.
Kompanija „MLADOST“ d.o.o Aleksandrovac je privatizovana 2003.godine od strane konzorcijuma radnika. Kompanija se bavi izvođenjem radova u oblasti visokogradnje i niskogradnje. Kompanija „ Mladost“ ostvaruje odličnu saradnju sa kompanijom „Tehnogradnja“ Kruševac. Zapošljava 130 radnika.
Predstavnici komore predstavili su jedinstven komorski sistem Republike Srbije kao i aktivnosti komore usmerene ka zastupanju interesa članica. Direktor kompanije informisan je o uslugama koje pruža komora.
 

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC postili su kompaniju „MKS ELEKTRO“ d.o.o Aleksandrovac, 24.08.2017.

Predstavnici PKS - RPK Kruševac posetili 24.08.2017. godine kompaniju „MKS ELEKTRO“ d.o.o Aleksandrovac koja bavi prodajom pletene žice, prodajom šrafovske robe, proizvoda za poljoprivredu i domaćinstvo.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je Mitar Milutinović, vlasnik, koji je govorio o poslovanju kompanije. Kompanija svoe proizvode prodaje lokalnom tržištu.
Predstavnici komore predstavili su jedinstven komorski sistem Republike Srbije kao i aktivnosti komore usmerene ka zastupanju interesa članica. Direktor kompanije informisan je o uslugama koje pruža komora.
 

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „Tehnoguma plus“ d.o.o Aleksandrovac, 24.08.2017.g.

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „Tehnoguma“ d.o.o Aleksandrovac 24.08.2017.g., čija je osnovna delatnost proizvodnja gumotehničkih proizvoda koji imaju primenu u održavanju sistema za snabdevanje vodom, autoindustriji i namenskoj industriji.
Predstavnike komore ugostio , direktor i vlasnik kompanije Radojica Pršić, koji je povratnik iz Švajcarske i 2006 godine izvršio kupovinu kompanije
Predstavnici komore predstavili su jedinstven komorski sistem Republike Srbije kao i aktivnosti komore usmerene ka zastupanju interesa članica. Direktor kompanije informisan je o uslugama koje pruža komora.
 

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „MIRAS B“ d.o.o Aleksandrovac, 24.08.2017. gODINE

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „MIRAS B“ d.o.o Aleksandrovac 24.08.2017.g., čija je osnovna delatnost izvođenje radova u oblasti niskogradnje.
Predstavnike komore ugostio Radovan Bozoljac, direktor i vlasnik kompanije.
Kompanija „MIRAS B“ d.o.o Aleksandrovac bavi se izvođenjem radova u oblasti niskogradnje, zatim prodajom i proizvodnjom građevinske limarije i profilisanih limova, a svom sastavu kompanija ima i tri benzinske pumpe.
Predstavnici komore predstavili su jedinstven komorski sistem Republike Srbije kao i aktivnosti komore usmerene ka zastupanju interesa članica. Direktor kompanije informisan je o uslugama koje pruža komora.
 

PREDSTAVNIK PKS – RPK KRUŠEVAC POSETIO KOMPANIJU “KOKOFIT” DOO ALEKSANDROVAC 24.08.2017. GODINE

G-dja Sneška Bogdanović, kontrolor kvaliteta u firmi “KOKOFIT” doo Aleksandrovac, primila je 24.08.2017. godine predstavnika PKS- RPK Kruševac, sa kojim je obavila razgovore o poslovanju firme i saradnji sa komorom, a sve u cilju unapredjenja poslovanja i prevazilaženja eventualnih poteškoća.
Osnovna delatnost firme “KOKOFIT”, koja posluje u okviru sistema “CMANA” iz Krnjeva, jeste prerada i konzervisanje živinskog mesa, tako da je firma pozvana da se aktivno uključi u rad Grupacije klanične industrije, koja je ove godine oformljena u PKS RPK Kruševac, a koja posluje u okviru Sektora poljoprivredu Privredne komore Srbije.
Razgovor sa kompanijom tekao je u vidu predstavljanja poboljšanih i novih usluga PKS i PKS RPK Kruševac u okviru novog, centralizovanog komorskog sistema Srbije, sa akcentom na zakonodastvo i davanje sugestija i komentara privrede na primenljivost propisa, tumačenje propisa i zakona, učešće na sajmovima u okviru zajedničkog nastupa privrede Srbije…
Firma “KOKOFIT” osnovana je 2012. godine i od tada uspešno posluje na tržištu, sa tendencijom daljeg proširenja i unapredjenja, u čemu će je komora podržati svojim radom i aktivnostima, kako na nivou redovnih i sektorskih aktivnosti, tako i po konkretnom zahtevu i potrebi firme.
 

PREDSTAVNIK PKS – RPK KRUŠEVAC POSETIO KOMPANIJU “CELTIC - CENTAR” DOO ALEKSANDROVAC 24.08.2017. GODINE

Predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je 24.08.2017. godine firmu “CELTIC-CENTAR” doo Vitkovo – Aleksandrovac i tom prilikom se susreo i obavio razgovore sa rukovodiocem firme, g-dinom Ljubišom Jakšićem.
G-din Jakšić je predstavio kompaniju i naveo da je osnovna delatnost firme otkup i prerada voća i povrća, sa tendencijom proširenja oblasti prerade, ali i to da u okviru firme posluje i benzisku pumpu na osnovu partnerska sa NIS-om. Firma “CELTIC-CENTAR” osnovana je 2007. godine, od kada uspešno na tržištu i konstantno radi na unapredjuje i proširenju delatnosti.
Predstavnik komore upoznao je g-dina Jakšića sa uslugama koje PKS i PKS RPK RPK Kruševac nude, kao i sa unapredjenjem i novinama u podršci privredi u okviru novog, centralizovanog komorskog sistema Srbije . Komora će svojim radom i aktivnostima podržati razvoj firme “CELTIC-CETAR” doo Vitkovo, kako na nivou redovnih i sektorskih aktivnosti, tako i po konkretnom zahtevu i potrebama firme.
 

PREDSTAVNIK PKS – RPK KRUŠEVAC POSETIO KOMPANIJU “VIHOR ŽUPSKI” DOO ALEKSANDROVAC 24.08.2017. GODINE

Firma “VIHOR ŽUPSKI” DOO Stanjevo, Aleksandrovac uspešno posluje na tržištu od 2010. godine sa osnovnom delatnošću proizvodnja i promet gotove hrane za životinje.
G-din Radoje Jovanović, direktor firme, upoznat je sa aktivnostima i uslugama koje komora nudi u cilju podrške poslovanju firmi i poslovnog ambijenta, kao i o unapređenjenom radu komore u okviru jedinstvenog komorskog sistema Srbije, usmerenog ka zastupanju interesa članica i unapređenju njihovog poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS – RPK KRUŠEVAC POSETIO KOMPANIJU “EVROTRGOVINA VASIĆ” DOO ALEKSANDROVAC 24.08.2017. GODINE

Predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je kompaniju “EVROTRGOVINA VASIĆ” DOO Vitkovo, Aleksandrovac 24.08.2017. godine.
Kompanija – stovarište građevinskog materijala, koja nudi i uslugu prevoza do kupca, osnovana je 2010. godine i od tada uspešno posluje na tržištu.
G-đi Vasić, predstavniku kompanije, predstavljeni su jedinstven komorski sistem Republike Srbije, kao i aktivnosti komore usmerene ka zastupanju interesa članica i unapređenju njihovog poslovanja.

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC postili su kompaniju „Antić Kosta“ d.o.o Stalać, 23.08.2017. gODINE

Koordinator industrije PKS - RPK Kruševac posetio je 23.08.2017. godine kompaniju „Antić Kosta“ d.o.o Stalać koja posluje u sektoru metalske industrije od 1959. godine
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostili su Kosta Antić, vlasnik , Žarko Antić direktor i Ana Antić direktor prodaje.
"Antić Kosta" ( http://www.antic-kosta.com ) je osnovano 1959. god. u Stalaću i danas, u privatnom vlasništvu, ima 12000 m2 proizvodnog prostora za proizvodnju metalne galanterije. Dugogodišnje iskustvo i specijalizacija, koju je postigla firma, omogućavaju proizvodnju sa najvišim kvalitetom, najnižim mogućim troškovima i sa najkraćim rokovima isporuke u Srbiji i balkanskim zemljama. Kompanija poseduje kompletnu opremu za proizvodnju i površinsku zaštitu metalne galanterije, kao i savremeno opremljenu alatnicu za izradu alata za sopstvene potrebe.
Proizvodni program: zidne ventilacione rešetke, podne ventilacione rešetke, štucne, vratnice za dimljake, ventilacione rešetke, dilatacione rozete, stege, spojnice, podne rešetke, vratnice za dimljake i dr.
Dizajn, konstruisanje i projektovanje tehnologije se obavljaju u najnovijim verzijama CAD/CAM programa, a izrada alata u savremeno opremljenoj alatnici snabdevenoj CNC mašinama, što maksimalno skraćuje vreme između zahteva kupca i plasmana proizvoda na tržište.
Osnovu tehnološkog procesa u proizvodnji čini obrada lima plastičnom deformacijom i to: probijanje, prosecanje, savijanje, duboko izvlačenje i provlačenje.
Prohromski lim, koji se nabavlja od vodećih zapadnoevropskih proizvođača, je repromaterijal za proizvodnju ventilacionih rešetki, slivnika i vratanaca za kadu i odlikuje se izuzetnom hemijskom postojanošću i otpornošću prema koroziji.
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama.
 

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC postili su kompaniju METAL PROM LIV d.o.o Stalać, 23.08.2017. gODINE

Predstavnici PKS - RPK Kruševac, posetili su 23.08.2017. godine kompaniju METAL PROM LIV d.o.o Stalać koja posluje u sektoru metalske industrije više decenija posluje.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostili su Srđan Mihajlović, vlasnik i direktor i Ana Babović zadužena za računovodsvtene poslove
METAL PROM LIV d.o.o Stalać je livnica . Proizvodni program su poklopce za šahte , slivne rešetke ,spojke i sve ostale livene delove po narudžbi. Glavni kupci su komunalna preduzeća i vodovodi. Kompanija svoje proizvode plasira na domaćem tržištu i manji deo na tržištu Crne Gore. Kao glavni problem je nedostatak kvalifikovane radne snage- livac.
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama.
 

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „PLASTIK VARVARIN“ d.o.o Varvarin, 23.08.2017. gODINE

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „PLASTIK VARVARIN“ d.o.o Varvarin 23.08.2017.g., čija je osnovna delatnost proizvodnja i ugradnja aluminijumske i pvc stolarije.
Predstavnike komore ugostio Boban Devetaković, vlasnik i direktor kompanije. „PLASTIK VARVARIN“ d.o.o Varvarin .
Kompanija „PLASTIK VARVARIN“ ( http://www.plastik-info.com ), počela je sa radom 1995.godine. Proizvodnja se odvija u sopstevnim proizvodnim pogonima čija je površina 4000 m2. Plastik Varvarin u svojoj ponudi nudi sve tipove prozora od aluminijuma, pvc , aluminujum/drvo, termo staklo, staklene fasade, ograde od alu i inox materijala. Kompanija radi kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu Evropske unije: Švajcasrka, Austrija, Nemačka, Francuska i dr.
Predstavnici komore predstavili su jedinstven komorski sistem Republike Srbije kao i aktivnosti komore usmerene ka zastupanju interesa članica. Direktor kompanije informisan je o uslugama koje pruža komora.
 

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „MIR“ d.o.o Toljevac, Varvarin, 23.08.2017. gODINE

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „MIR“ d.o.o Toljevac, 23.08.2017, čija je osnovna delatnost proizvodnja obrada metala.
Predstavnike komore ugostio Miloš Arsić, vlasnik i direktor kompanije. „MIR“ d.o.o Toljevac bavi se remontom mašina i preseljenjem mašina.
Predstavnici komore predstavili su jedinstven komorski sistem Republike Srbije kao i aktivnosti komore usmerene ka zastupanju interesa članica. Direktor kompanije informisan je o uslugama koje pruža komora.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 24.08.2017. GODINE TEHNIKOM DOO, KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je dana 24.08.2017.godine kompaniju Tehnikom DOO Kruševac. Menadžer prodaje i nabavke, g-din Nenad Andjelković, istakao je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2001. godine i da je osnovna delatnost prodaja i servisiranje računara i periferne opreme. Takođe je istakao da se, pored osnovne delatnosti, bave se i prodajom i servisiranjem IT opreme, kao i fiskalnih uređaja. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac je direktora, g-dina Andjelkovića, upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža. Takođe, tema današnjeg sastanka bili su i problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 23.08.2017. GODINE PODRUM DOO, KRUŠEVAC

Dana 23.08.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je Podrum DOO, Kruševac. Direktor, g-din Dragan Stefanović, istakao je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2008. godine u Kruševcu i da od osnivanja, pa do danas beleže poslovni uspeh. Osnovna delatnost su konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem. Takođe, pored osnovne delatnosti, firma se bavi i veleprodajom pića, i to samo ekskluzivnih vina i rakija. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac je direktora g-dina Mitrovića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža. Takođe, tema današnjeg sastanka bili su i problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 23.08.2017. GODINE KOMPANIJU BIRO MARKETING DOO KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je dana 23.08.2017. godine kompaniju Biro marketing DOO Kruševac. Šef maloprodajnog objekta, g-đa Biljana Petković, istakla je da se ovaj privredni subjekat bavi trgovinom na veliko i malo tepiha i galerijske robe. Takođe je istakla da je ovaj privredni subjekat osnovan 1995. godine i da od tada, pa sve do danas beleži uspeh u svom poslovanju. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-đu Petković upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije, uslugama koje komora pruža, a takođe je i tema sastanka bila problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 23.08.2017. GODINE KOMPANIJU LINKOM DOO KRUŠEVAC

Dana 23.08.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je kompaniju Linkom DOO Krušrvac. Pomoćnik direktora. g-din Miroslav Milisavljević. istakao je da je Firma Linkom započela sa radom 2000. godine sa sedištem u Kruševcu, i bavila se distribucijom kalova za PC. Godinu dana kasnije otvorena je i maloprodaja računara i računarskih komponenti, takođe u Kruševcu. Glavne karakteristike poslovanja: kvalitet usluge, ljubaznost, tačnost, poštovanje garantnih rokova, praćenje svetskih trendova u IT svetu, što je doprinelo tome da firma napreduje. 2008. godine maloprodaja u Kruševcu, zbog sve većeg asortimana, prestaje da bude Com Trade Shop i postaje LINKOM SHOP. Sada je to prvenstveno maloprodaja kompjutera i prateće opreme, sa ovlašćenim servisom. 2016. godine otvora se maloprodaja na više od 200 kvadrata, povećan je asortiman i sada u Linkom Shopu možete kupiti: kompjuter, laptop, tablet, navigaciju, mobilni telefon, digitalni foto aparat, male kućne aparate, belu tehniku, klima uredjaj, sve vrste kablova... G-din Milisavljević je takođe istakao da su oni mlada, uspešna firma, različita od drugih, otvorena prema svima, firma koja je spremna za saradnju, što broj partnera i klijenata i potvrdjuje!!! Najbolje rezultate trenutno postiže u prodaji i distribuciji kompjuterskih kablova. Firma je spremna za dalju saradnju sa kolegama, sa željom da svakom izade u susret, jer zajedničkim snagama može se više. Predstavnik PKS RPK Kruševac je g-dina Milisavljevića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije, kao i sa uslugama koje komora pruža. Takođe, na današnjem sastanku predstavnik PKS RPK Kruševac i direktor g-din Milisavljević razgovarali su o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se kompanija susreće u toku poslovanja.

 

U PKS - RPK KRUŠEVAC održan je sastanak sa direktorom „ŽUPLJANKA“ a.d. ALEKSANDROVAC, 23.08.2017. GODINE

Direktor PKS RPK Kruševac Predrag Vukićević održao je sastanak sa generalnim direktorom akcionarskog društva „ŽUPLJANKA“ Aleksandrovac Radoljubom Mijuškovićem.
Na sastanku se govorilo o problemima sa kojima se kompanija suočava, a koji se pre svega odnose na UPPR, nemogućnost direktnog učešća na tenderima, nedovoljan broj kupaca i pomoć komore u prevazilaženju problema i podršci komore u širenju tržišta. Kompanija je takođe zainteresovana za pronalazak stateškog partnera. Takođe, direktor Mijušković istakao je da je i jedan od problema starosna stuktura radne snage koja u proseku ima preko 25 godina radnog staža. Kompanija je zainteresovana da primi decu na praksu i da udje u proces dualnog obrazovanja.
Akcionarsko društvo „Župljanka“ osnovano je 1960. godine sa sedištem u Aleksandrovcu. Osnovna delatnost društva je proizvodnja pozamanterijskih proizvoda, takođe u svom proizvodnom programu kompanija ima i proizvodnju konfekcije, deo proizvodnog programa namenjen je i namenskoj industriji.
Nekada je kompanija „Župljanka“ bila lider u proizvodnji pozamanterije i zapošljavala je 800 radnika. Danas A.D. „Župljanka“ Aleksandrovac zapošljava 76 zaposlenih i nalazi se u procesu UPPR-a.
 

Detaljnije...

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 22.08.2017. GODINE ZDRAVLJE EKO DOO, KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je dana 22.08.2017. godine kompaniju Zdravlje eko DOO Kruševac. Direktor, g-din Ljubiša Stevanović, istakao je da je osnovna delatnost je maloprodaja sredstava za zaštitu bilja, semenske robe, repromaterijala za poljoprivredu, garden i dopunskog hobi programa. Takođe je istakao da firma planira ostvariti cilj dobrom organizacijom i profesionalnim radom, boljim iskorišćenjem raspoloživih potencijala, unapređenjem saradnje sa kupcima i dobavljačima. Istakao je i to da u svom vlasništvu imaju dva maloprodajna objekta, i to jedan u Kruševcu, a jedan u Konjuhu. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac je direktora, g-dina Stevanovića, upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža. Takođe, tema današnjeg sastanka je bila i problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 22.08.2017. GODINE JUGOOPREMU DOO, KRUŠEVAC

Dana 22.08.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je Jugoopremu DOO, Kruševac. Direktor, g-din Vladimir Mitrović, istakao je da je ovaj privredni subjekat osnovan 1994. godine u Kruševcu sa osnovnom delatnošću opremanje enterijera poslovnog prostora. Takođe, pored osnovne delatnosti bavi se i izradom idejnih rešenja za uredjenje poslovnog prostora. Direktor je Istakao i to da mogu da se pohvale izuzetno bogatom ponudom kancelarijskih radnih fotelja i daktilo stolica. Najbolja preporuka su zadovoljni kupci širom naše zemlje. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac je direktora, g-dina Mitrovića, upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža. Takođe, tema današnjeg sastanka je bila i problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 22.08.2017. GODINE KOMPANIJU VULKAN DOO KRUŠEVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je dana 22.08.2017. godine kompaniju Vulkan DOO Kruševac. Direktor g-din Radenko Tripunović istakao je da se ovaj privredni subjekat bavi trgovinom na veliko i malo, a specijalnost na veliko su gume, ulja, maziva, htz oprema, parket, gipsakartonske ploče, izolacije, stiropor, drvena i PVC stolarija. Imamo tri maloprodajna objekta gde se može naći nameštaj, bela tehnika i građevinski materijal. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac je direktora upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije, uslugama koje komora pruža, a takođe je i tema sastanka bila problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 22.08.2017. GODINE KOMPANIJU „MILOŠEVIĆ“ DOO KRUŠEVAC

Dana 22.08.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je kompaniju Milošević DOO Kruševac. Direktor, g-din Boban Milošević, istakao je da je Milošević d.o.o. osnovano 1992. godine. Osnovna delatnost kompanije je trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom, sanitarijom i punim gvožđem. Izborom renomiranih stranih i domaćih proizvođača u ponudi su materijali i oprema visokog kvaliteta namenjena za izgradnju i renoviranje svih vrsta objekata. Milošević d.o.o. se bavi i uvozom građevinskog materijala. „Uspostavljenjem sistema menadžmenta kvalitetom, sertifikovanim prema zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 opredeljeni smo za put stalnih poboljšanja u skladu sa sve višim zahtevima i očekivanjima kupaca. Prodajni saloni Milošević d.o.o. sa površinom od oko 1100 m2, imaju kompletnu ponudu keramičkih pločica, opreme za kupatila, prateće materijale za izvođenje radova, molersko farbarski materijali termoizolacije, vodovod i kanalizacije, oprema za grejanje, stolarija, kao i veliku paletu gvožđarskih proizvoda, brave, kvake, burgije, razne ručne i elektro alate, tapete, ukrasne lajsne, itd. Stovarište građevinskog materijala Milošević d.o.o. sa površinom od oko 30 000 m2, u ponudi ima celokupan program građevinskog materijala OD TEMELJA DO KROVA. Izborom renomiranih stranih i domaćih proizvođača u ponudi su materijali i oprema visokog kvaliteta namenjena za izgradnju i renoviranje svih vrsta objekata. Za sve naše kupce obezbeđena je isporuka materijala na željenu adresu“.
Predstavnik PKS RPK Kruševac je g-dina Miloševića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Takođe na današnjem sastanku predstavnik PKS RPK Kruševac i direktor g-din Milošević razgovarali su o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se kompanija susreće u toku poslovanja.

POZIV ZA UČEŠĆE NA 11. ``RegionalnOM sajmU privrede`` u Novoj Pazovi, 05. I 06. oktobra 2017. godine

Privredna komora Srbije Regionalna privredna komora Sremskog upravnog okruga i opština Stara Pazove ove godine pod motom ``Divan je privredni Srem`` organizuju 11. ``Regionalni sajam privrede`` 05. I 06. oktobra u okviru Kompleksa sportskorekreativnih bazena u Novoj Pazovi.
Od pratećih promotivnih programa biće oni koji su se pokazali uspešim i interesantnim u prethodnim godinama: Susreti privrednika iz Regiona i šire, Sajam zapošljavanja,  Seminari, predavanja, Degustacije, Promocije i Nagradne igre,
Kao i prethodnih godina, izlagačima je obezbeđen besplatan opremljen izlagački prostor, a za sve posetioce Sajma ulaz je besplatan.
Molimo Vas da na vreme rezervišite svoje mesto slanjem Prijave najkasnije do 21. septembra 2017. godine na e-mail dusica.vukcevic@pks.rs ili marija.veskovic@pks.rs
Izlagači su obavezni da sa slanjem prijave za Sajam pošalju i svoj logo ( u TIFF, EPS, ili JPG formatu), kao i podatke o delatnosti (do 250 reči) za registar izlagača u zvaničnom sajamskom Katalogu.

Pozivno pismo           Prijava, str. 1             Prijava, str. 2

COSME JAVNI POZIV ZA PODRŠKU U OBLASTI MODNE INDUSTRIJE I TURIZMA

Agencija za mala i srednja preduzeća Evropske unije (EASME) objavila je javni poziv u okviru COSME programa za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u oblasti modne industrije i turizma.
Na javni poziv se mogu prijaviti projekti razvoja novih proizvoda i materijala, dizajna i proizvodnje, maloprodaje i marketinga, kao i projekti usmereni ka razvoju kreativnih industrija u različitim oblicima turizma (aktivni turizam, poslovni, kulturni turizam i dr.) i to na tržištu EU ili međunarodnim tržištima.
Ovaj instrument COSME programa usmeren je na unapređenje i podršku akceleratorima, inkubatorima i drugim organizacijama za podršku visoko-tehnološkim, inovativnim i kreativnim start-up kompanijama i malim i srednjim preduzećima.
Podnosioci prijave moraju formirati međunarodni konzorcijum – poslovnu mrežu sačinjenu od privatnih ili javnih institucija koji pružaju podršku start-ap kompanijama i malim i srednjim preduzećima (poslovni inkubatori, akceleratori i druge relevantne organizacije), nosioci javnih ovlašćenja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou i profitne organizacije. Konzorcijum moraju da čine najmanje četiri pravna subjekta iz tri zemlje EU ili zemalja članica COSME.
Ukupan iznos budžeta javnog poziva je 2.600.000 evra, od čega je za modnu industriju opredeljeno 1.600.000 evra, a za turizam 1.000.000 evra, a po projektu se sufinansira maksimalno do 75% ukupne vrednosti projekta.
Prijava se podnosi elektronski do 19. oktobra 2017. do 17 časova.
Više o javnom pozivu možete pogledati na linku http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/cosme-javni-poziv-za-modnu-industriju-i-turizam/

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „NN Savkovic“ d.o.o Kruševac, 17.08.2017. godine

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „NN Savkovic“ d.o.o Kruševac 17.08.2017.g., čija je osnovna delatnost proizvodnja obrada metala.
Predstavnike komore ugostila je Dragana Savković, koja je predstavila rad kompanije.
NN Savković bavi se obradom metala i izradom kalupa za gume. Kompanija zapošljava 16 radnika.
Kompanija poseduje standard kvaliteta ISOO 9001, ISOO 140001.
Predstavnici komore predstavili su jedinstven komorski sistem Republike Srbije, kao i aktivnosti komore usmerene ka zastupanju interesa članica. Kompaniji su date i informacije o uslugama koje pruža komora.

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „VLATEKS“ d.o.o Kruševac, 17.08.2017. godine

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „VLATEKS“ d.o.o Kruševac 17.08.2017., čija je osnovna delatnost proizvodnja pamučnih čarapa.
Predstavnika Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je direktor kompanije, g-din Vladan Marinković, koji je govorio o poslovanju kompanije, takođe istakao je da je dodatna deltnost i pružanje usluga u oblasti teretnog transporta.
„VLATEKS“ d.o.o Kruševac posluje od 2006. godine i bavi se proizvodnjom pamučnih muških, dečijih i ženskih čarapa. Prodaju realizuje na domaćem tržištu, au manjem procentu izvozi na tržište Crne Gore i Rusije. Sirovine nabavlja iz Tuske , Italije. Proizvodnja se obavlja na savremenim mašinama i kapacitet je 2 – 3000 čarapa dnevno.
TS INTERCOM GROUP DOO je privredno društvo koje uspešno posluje od 2006. godine.
Direktoru su predstavljene usluge komore, jedinstven komorski sistem, kao i spuštanje javnih ovlašćenja na Regionalne komore.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 17.08.2017. GODINE KOMPANIJU „LJUBA-PROMET“ DOO KRUŠEVAC

Dana 17.08.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio kompaniju LJUBA PROMET doo Kruševac. G-din Jovica Petrović, direktor firme, istakao je da ovaj privredni subjekat ima dva maoprodajna objekta, i to jedan koji se bavi prodajom auto delova, motornih ulja i svega onog što je potrebno za automobile, a drugi maloprodajni objekat se bavi prodajom prehrambenih proizvoda. Tržište nabavke je domaće, a prodaju vrši na lokalu. Tema današnjeg sastanka je upoznavanje privrednog subjekta sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije, kao i uslugama koje komora pruža. Takođe, jedna od tema sastanka bili su i problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 17.08.2017. GODINE „FRUIT FISH TRADE“ DOO, ALEKSANDROVAC

Dana 17.08.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je FRUIT FISH TRADE DOO Aleksandrovac. Direktor, g-din Vladimir Čajić, istakao je da je pretežna delatnost ovog privrednog subjekta otkup, zamrzavanje i prerada voća. Kapacitet ovog privrednog društva je 800 tona. G-din Čajić je istakao da otkupljuene proizvode izvoze za Nemačku, Italiju, Austriju, Belgiju, Francusku, kao i u susedne zemlje. Tema današnjeg sastanka bili su problemi privrednog subjekta sa kojima se susreće u toku poslovanja, kao i upoznavanje sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 17.08.2017. GODINE „POVRĆE PROMET“ DOO STUBAL, ALEKSANDROVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je dana 17.08.2017. godine kompaniju „Povrće promet“ DOO Stubal, Aleksandrovac. Direktor, g-din Slavko Milinčić, istakao je da je pretežna delatnost ovog privrednog subjekta otkup i izvoz povrća. Povrće pretežno otkupljuje iz Leskovca i Varvarina i to otkupljeno povrće svojom hladnjačom izvozi za Crnu Goru. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac je direktora g-dina Milinčića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije i uslugama koje komora pruža. Takođe, tema današnjeg sastanka bili su i problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 17.08.2017. GODINE JKSP ALEKSANDROVAC, ALEKSANDROVAC

Dana 17.08.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je JKSP Aleksandrovac, Aleksandrovac. Pomoćnik direktora, g-din Ratko Jovaović, istakao je da je osnovna delatnost JKSP "Aleksandrovac" vodosnabdevanje, tj. prečišćavanje i snabdevanje gradjana vodom, održavanje čistoće javnih površina, odnošenje kućnog smeća, kabastog smeća, olupina automobila i građevinskog šuta i njihovo deponovanje, kao i odvoz i deponovanje fekalnih materija, održavanje gradske deponije i sakupljanje sekundarnih sirovina.Takođe je istakao da pored redovnih poslova koje građani plaćaju kroz uplatnice JKSP-"Aleksandrovac", postoje i komercijalne usluge koje JKP- "Aleksandrovac" obavlja po pozivu i posebno naplaćuje: Vanredno iznošenje i deponovanje smeća sa formiranih gomila, vanredno iznošenje i deponovanje smeća utovarom i kontejnera zapremine 1,1 m3, vanredno iznošenje i deponovanje smeća putem kontejnera zapremine 5m3 sa autopodizačem, vanredno iznošenje građevinskog šuta i zemlje, rad građevinske mehanizacije (buldožer, utovarivač), rad kamiona (kiper), rad čistilice sa angažovanjem komunalnog radnika, rad autocisterne sa angažovanjem radnika, isporuke vode (van grada) uz angažovanje celokupnog kapaciteta vozila, angažovanje komunalnih radnika (pijačar, mlazničar, čistač), ulazak u deponiju i istovar građevinskog šuta i zemlje, automobilskih guma, komunalnog otpada, istovar specijalnih vozila za iznošenje smeća trećih lica na deponiji, uništavanje specijalnih vrsta smeća i otpada (organskog, hemijskog i medicinskog porekla), ručno skidanje plakata, postavljanje autocisterne kao pokretnog rezervoara (min. 4 časa) i dr.
Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac pomoćnika direktora upoznao je sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije, kao i sa uslugama koje komora pruža. Takođe na sastanku se govorilo i o problemima sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja, protekloj, a i budućoj saradnji.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 17.08.2017. GODINE KOMPANIJU ALFA LAB DOO ALEKSANDROVAC

Predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je dana 17.08.2017.godine kompaniju Alfa Lab DOO Aleksandrovac. Direktor g-din Slavoljub Marinković istakao je da je laboratorija, kao sastavni deo Vino Župe, počela je sa radom 1957. godine kao pogonska laboratorija za fizičko-hemijske analize vina i rakija. Kako se proizvodnja širila uvođenjem novih proizvoda. kao što su voćni sokovi, koncentrisani voćni sokovi, osvežavajuća bezalkoholna pića itd., javlja se potreba za proširenjem i laboratorije, pa se 1981. osniva i posebno odeljenje za mikrobiološka ispitivanja, odnosno kontrolu mikrobiološke ispravnosti gotovih proizvoda. Laboratorija je 2005. godine organizovana kao poseban privredni subjekat pod imenom ’’Alfa Lab’’ D.O.O. Nabavlja se nova oprema, upošljavaju se novi stručnjaci i pristupa se uvođenju standarda JUS:ISO/IEC 17025 kako bi laboratorija dobila status „akreditovane laboratorije za ispitivanje“. Danas laboratorija zapošljava 25 radnika, od toga 11 sa VSS spremom, poseduje najsavrameniju opremu za potrebe mikrobioloških i fizičko-hemijskih analiza kao što su: GC-MS, AAS sa grafitnom i bor hidridnom tehnikom, HPLC sa FLD, RID, DAD detektorom, savremenim mikroskopom , inkubatore za identifikaciju mikroorganizama, itd. Grupe proizvoda na kojima se vrše analize su: vina, rakije od grožđa, voća i šumskih plodova, žestoka alkoholna pića, likeri, voćna vina, sirća, prerađevine od voća kao što su: sokovi, nektari, koncentrisani voćni sokovi, sirupi, marmelade, kompoti, voćni napitci i osvežavajuća bezalkoholna pića, zamrznuto voće, voće i grožđe za industrijsku preradu. Laboratorija, da bi odradila sve ove analize poseduje veliki broj uređaja i aparata kao što su destilatori, termostati , pH metri, refraktometar, spektofotometar, Atomski apsorpcioni spektrometar, dve linije za tečnu hromatografiju (HPLC) sa DAD detektorom, FLD detektorom, RI detektorom. Takođe laboratorija poseduje i dva gasna hromatografa sa dva detektora, FID i MS detektorom.Tu su i uređaji turbidimetar, konduktometar, polarimetar, viskozimetar, uredja za odredjivanje tačke topljenja.
Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac je direktora upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije, uslugama koje komora pruža, a tema sastanka su bili i problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 17.08.2017. GODINE KOMPANIJU GRAFOMED DOO STANJEVO

Dana 17.08.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je kompaniju Grafomed DOO Stanjevo. Komercijalni direktor, g-đa Marina Beočanin, istakla je da se obim poslovanja firme, čije je sedište u predgrađu Aleksandrovca-Stanjevu, vrednim i kvalitetnim radom vremenom povećavao, a broj radnika, mašina i kupaca postepeno rastao.
„Posedujemo najsavremeniju opremu za flekso, ofset, tampon, sito štampu, kao i mnoge druge štamparske usluge. Posećujući najveće svetske sajmove kao što su: „Drupa“ – Dizeldorf (Nemačka), „Label Expo“ – Brisel (Belgija), „Interpack“ – Dizeldorf (Nemačka), idemo u korak sa svim novitetima. Ovde nije željena granica, uvek želimo više, tako da je jedan od ciljeva zauzeti primat na tržištu sa akcentom na tržište flekso štampe – primarno tržište za našu štampariju. Pružanjem inovativnih ideja, naš tim će Vam omogućiti da budete jedinstveni na tržištu. Jednostavno rečeno, Vaše želje postaju naša zapovest, dok oružja kojima to postižemo jesu efikasnost, produktivnost i inovativnost. Danas se u našem vlasništvu nalazi preko 20 mašina najsavremenije tehnologije na preko 2000 m˛ što dovoljno govori o nivou napretka štamparije.“
Predstavnik PKS RPK Krušrevac je g-đu Beočanin upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije, kao i o uslugama koje komora pruža. Takođe, na današnjem sastanku predstavnik PKS RPK Kruševac i komercijalni direktor, g-đa Beočanin, razgovarali su o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se kompanija susreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS – RPK KRUŠEVAC POSETIO "ŽELJINSKI BISER" DOO, ALEKSANDROVAC

Predstavnik PKS-RPK Kruševac, posetio je 17.08.2017. godine društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju promet i usluge Željinski Biser ,Aleksandrovac.
Željinski Biser d.o.o. je osnovano 1994 godine u Aleksandrovcu. Osnovna privrednog društva je trgovina delovima za poljoprivrednu mehanizaciju. U svom sastavu ovo preduzeće ima dva prodajna objekta u Aleksandrovcu i jedan prodajni objekat u Brusu.
Sa predstavnikom RPK Kruševac o budućoj saradnji razgovarao je direktor i vlasnik Dragan Ugrinić

 

PREDSTAVNIK PKS – RPK KRUŠEVAC POSETIO KOMPANIJU "SAMORAD" DOO

Predstavnik PKS-RPK Kruševac, posetio je 17.08.2017. godine privredno društvo Samorad d.o.o. Aleksandrovac.
Samorad d.o.o. je uvozno – izvozna firma. Deo aktivnosti je usmeren ka izvozu a drugi deo naših aktivnosti je uvoz novih i polovnih mašina iz zemalja Zapadne Evrope ali i iz drugih delova sveta.Svojim klijentima nudi mogućnost analiziranja problema kako bi pre same prodaje predložili tehnološki najbolje rešenje. Kupcima je, takodje, na raspolaganju i naša ekipa inženjera koja će sa svojim znanjem i iskustvom pomoći pri puštanju u rad opreme koja je kupljena u našem preduzeću.
Predstavnika PKS – RPK Kruševac je primio i o budućoj saradnji razgovarao mendžer privrednog društva Slavoljub Stajić.

PREDSTAVNIK PKS – RPK KRUŠEVAC POSETIO „LIDER TRANS TRADE“ DOO

Predstavnik PKS-RPK Kruševac, posetio je 17.08.2017. godine „Lider Trans Trade“ d.o.o. Aleksandrovac.
„Lider Trans Trade“ d.o.o. je preduzeće koje se bavi delatnošću usluga u prevozu kako robe do kupaca, tako i prevozom svih potreba „Vino Župe“ za potrebe obavljanja redovnog procesa proizvodnje. Nastalo je odvajanjem voznog parka „Vino Župe“ u jednu posebnu celinu. Nakon početnih uspeha u poslovanju preduzeće je počelo i sa proizvodnjom drvenih euro paleta u početku za potrebe „Vino Župe“, a kasnije i za treća lica.
Prema rečima rukovodioca logistike g- dina Šaše Radulovića „Lider Trans Trade“ d.o.o. upošljava 56 radnika.
Na sastanku je bilo reči o dosadašnjoj i budućoj saradnji između„Lider Trans Trade“ d.o.o. i PKS-RPK Kruševac.

PREDSTAVNIK PKS – RPK KRUŠEVAC POSETIO "FRIGO CAFNA" DОО LATKOVAC, 7.08.2017. godine

Predstavnik PKS-RPK Kruševac, posetio je 17.08.2017. godine privredno društvo Frigo Cafna d.o.o.
Privredno društvo Frigo Cafna d.o.o. osnovano je 2013. godine u Latkovcu opština Aleksandrovac. Osnovna delatnost privrednog subjekta je otkup, prerada i zamrzavanje voća. Prerađeno i zamrznuto voće se pakuje u soptvenu ambalažu od 12 kilograma koje se dalje plasira isključivo na domaćem tržištu.
Na sastanku je bilo reči budućoj saradnji između Frigo Cafna d.o.o. i PKS-RPK Kruševac. Predstavnika PKS-RPK Kruševac je primio direktor i vlasnik Radovanović Dejan

PREDSTAVNIK PKS – RPK KRUŠEVAC POSETIO "EURO-ŽUPA 85" DOO, GORNJI STUPANJ

Predstavnik PKS-RPK Kruševac, posetio je 17.08.2017. godine društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju usluge i promet EURO-ŽUPA 85 d.o.o. Gornji Stupanj ,Aleksandrovac.
Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju usluge i promet EURO-ŽUPA 85 d.o.o. je osnovano 19.04.2017. godine u Gornje Stupnju opština Aleksndrovac. Osnovna delatnost privrednog društva je otkup i prerada voća i povrća. Celokupna proizvodnja i se izvozi i plasirana na tržištima: Austrije, Namačke, Italije i Poljske.
Na sastanku je bilo reči o dosadašnjoj i budućoj saradnji između privrednog društav EURO-ŽUPA 85 d.o.o. i PKS-RPK Kruševac.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC POSETIO JE 15.08.2017. GODINE KOMPANIJU „AGRO MIL VETERINA“ POJATE

Predstavnik PKS-RPK Kruševac je dana 15.08.2017. godine posetio kompaniju „Agro Mil Veterina“ Pojate. Direktor, g-đa Milica Ćilerdžić, istakla je da se ova kompanija bavi veterinarskom delatnošću za potrebe Agro Milo DOO Pojate. Pored veterinarskih usluga pružaju uslugu transportu Agro Mila DOO kroz usluge službe DDD. Takođe je istakla da veterinarske usluge pružaju i kooperantima u tovu pilića. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-đu Ćilerdžić upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije, kao i sa uslugama koje komora pruža. Takođe, jedna od tema današnjeg sastanka bili su i problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „Vladex“ d.o.o Velika Drenova 16.08.2017. GODINE

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Vladex“ d.o.o Velika Drenova 16.08.2017., čija je osnovna delatnost proizvodnja uljnom hidraulikom i pneumatikom i građevinskom mehanizacijom , remont i servisiranje građevinskih mašina, kao i prodajom građevinskih mašina, komunalnih vozila
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostili su je direktor i vlasnik kompanije, Vladimir i Zoran Milojević koju su predstavili poslovanje kompanije Vladex. Društvo VLADEX d.o.o. je porodično preduzeće osnovano 1994. godine. Društvo VLADEX d.o.o. se već dugi niz godina bavi sa uljnom hidraulikom i pneumatikom i građevinskom mehanizacijom.
Raspolaže mašinsko-servisnom radionicom od 720 m2, magacinskim prostorom od 240 m2 i poslovnim prostorom od 300 m2 u Velikoj Drenovi, kao I poslovnim prostorom sa servisnom radionicom u Beogradu.
Poseduje veliki broj mašina alatki, alata i pribora potrebnim za otklanjanje problema, kako u našoj servisnoj radionici tako i na terenu.Trenutno upošljavamo 20 radnika koji imaju dugogodišnje iskustvo i znanje da se izbore sa svim problemima i zahtevima.Društvo VLADEX d.o.o. posluje u skladu sa međunarodnim ISO standardima i to ISO9001/2008, ISO14001/2005 i OHSAS 18001/2008.
Vladex doo je generalni zastupnik za Srbiju renomiranih svetskih proizvođača i to:
Hidromek - Građevinska mehanizacija ( kombinovane mašine rovokopači-utovarivači, bageri točkaši, bageri guseničari, bageri sa specijalnim namenama, grejderi i utovarivači).
Danfoss - Hidraulični uređaji(hidromotori, hidraulične pumpe i druge komponente; takođe nudimo proizvode proizvođača Turolla koji je deo Danfoss grupe). Faun - Smećarske nadgradnje i autočistilice. Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama.

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „VSP METALOPROIZVODNJA-METAL MANUFACTURING“ DOO OSAONICA 16.08.2017. GODINE

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju VSP METALOPROIZVODNJA-METAL MANUFACTURING“ DOO OSAONICA , čija je osnovna delatnost proizvodnja i remont cilindara. Kompanija pokriva domaće i strano tržište, pre svega tržište Evropske Unije.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je direktor i vlasnik kompanije, g-din Vojkan Vuletić i tom prilikom predstavio je poslovanje kompanije i uslove poslovanja.
Vlasniku je predstavljen jedinstven komorski sistem, kao i set usluga Privredne komore Srbije za podršku privredi i članice komore.

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „ROJ“ d.o.o TRSTENIK, 16.08.2017. GODINE

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „ROJ“ Trstenik., čija je osnovna delatnost proizvodnja opreme za pčelarstvo.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je vlasnik kompanije, g-din Radomir Bradić i tom prilikom predstavili su poslovanje kompanije.
Proizvodni i prodajni asortiman kompanije „ROJ“ obuhvata više od 500 artikala, uz njegovo stalno proširivanje u skladu sa zahtevima koje nameće savremeno pčelarstvo. Proizvodi se proizvode u sopstvenom proizvodnom pogonu. Pored sopstvene proizvodnje iz oblasti pcelarstva, kompaija ROJ je direktni uvoznik za preko 100 artikala, što uz kvalitet i pouzdanost garantuje i najniže cene ovih artikala na tržištu.
Kompanija je izvozna orjentisana, ali je i jedna od vodećih u ovoj oblasti u Srbiji.
Kompanija ROJ svoje poslovanje je proširila na jos dve firme Pčelar d.o.o. Vršac i Trgovište.
Vlasniku je predstavljen jedinstven komorski sistem, kao i set usluga za podršku privredi.

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „TS INTERCOM“ d.o.o Bogdanje, Trstenik 16.08.2017. GODINE

Koordinator za industriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „TS Interkom“ d.o.o 16.08.2017., čija je osnovna delatnost remont i servisiranje građevinskih mašina, kao i prodajom rezervnih delova za građevinske mašine.
Predstavnika Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je direktor kompanije, g-din Aleksandar Golemić i Kristina Golemić, menadzer pravno - finansijske službe koji su govorili poslovanju kompanije, planovima razvoja.
TS INTERCOM GROUP DOO je privredno društvo koje uspešno posluje od 2006. godine.
U svom prodajnom programu nudi najrazličitije hidrauličke i pneumatske komponente sa najboljim odnosom cene i kvaliteta. TS INTERCOM GROUP DOO je bavi i proizvodnjom cilindara, zastupnik je velikog broja evropskih komanija u oblasti hidrauličnih i pneumatskih komponeti.
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama.

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC postili su kompaniju INTERHIDRAULIK Bogdanje Trstenik, 16.08.2017. GODINE

Koordinator industrije PKS - RPK Kruševac, posetio je 16.08.2017. godine kompaniju Interhidraulik d.o.o Bogdanje, Trstenik , koja posluje u sektoru metalske industrije više od dve decenije.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je Stefan Apostolović sin vlasnika kompanije koji je takođe uključen u poslovanje kompanije.
Interhidraulik Bogdanje bavi se prodajom i ugradnjom više stotina vrsta hidrauličkih komponenti, od priključaka do klipno-radijalnih pumpi. Takođe, nudi usluge projektovanja, realizaciju i tehnička rešenja za sve vrste hidrauličkih sistema
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama.

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetiili su kompaniju „PIM centar“ d.o.o Donji Ribnik, Trstenik 16.08.2017. GODINE

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „PIM Centar“ d.o.o , Donji Ribnik, Trtsenik 16.08.2017., čija je proizvodnja cilindra, mašinska obrada prema zahtevu kupca. Pim Centar je porodična kompanija. Kompanija poseduje standard ISOO 9001, 14001, 18000.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je direktor i vlasnik kompanije, g-din Nenad Punoševac koje govorio o poslovanju kompanije.
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama.

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju Microline Trstenik, 16.08.2017. GODINE

Koordinator industrije PKS - RPK Kruševac, posetio je 16.08.2017. godine kompaniju Microline d.o.o Trstenik, koja se bavi proiyvodnjom stomatoloških turbina, turbo kola za stomatološke turbine.
Vlasnici kompanije su Milorad i Miloš Jovanović, koji su osnovali kompaniju 1996. godine Microline je pretežno izvozno orjentisana komapnija i svoje proizvode plasira na tržištima Amerike, Kanade, Evropske unije, a takođe jedna je od vodećih na tržištu Srbije.
Kompanija poseduje najsavremeniju opremu, posluje u skladu sa ISOO 13485 standardom, CE znakom.
Predstavnicima kompanije predstavljen je jedinstven komorski sistem kao i spuštanje javnih ovlašćenja na RPK. Na sastanaku se govorilo o saradnji sa Privrednom komorom, podršci komore u rešavanju tekućih problema, budućim projektima.
 

PREDSTAVNICI PKS - RPK KRUŠEVAC POSETILI SU KOMPANIJU ASB Alati Donji Ribnik, 16.08.2017. godine

Predstavnici PKS - RPK Kruševac, posetilu su kompaniju ASB Alati Donji Ribnik, 16.08.2017.
Direktor i vlasnik Kompanije Ljubiša Atanasković ugostio je predstavnike PKS RPK Kruševac.
ASB Alati već 30 godina izrađuju kompleksne, tehnički zahtevne alate za brizganje i injeciranje proizvoda od aluminijuma, plastike i gume. Među kupcima ASB Alata nalaze se i poznate evropske firme iz automobilske industrije, brodarstva kao i vodeći proizvođači proizvoda za domačinstvo, industrije računara, elektrike. Kompanija ASB Alati iz Donjeg Ribnika posluje kako na teritoriji Srbije isto tako je i izvozi u zemlje Evropske unije.
Poslovanje kompanije ASB Alati:
- Projektovanje i izrada alata za livene, brizganje, štancovanje i sl.
- Remont alatnih mašina
- Prodaja alatnih mašina
- Izrada proizvoda brizganje plastike
- Usluge mašinske obrade
Na sastanku se govorilo o poslovanju, kompanije, budućim planivima, a takođe direktor je upoznat sa uslugama i aktivnostima Privredne komore Srbije.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE PREDUZEĆE BAJA POJATE ĆIĆEVAC, DANA 15.08.2017. GODINE

Predstavnik PKS-RPK Kruševac je dana 15.08.2017. godine obišao preduzeće BAJA POJATE u Ćićevcu. Generalni menadžer Dragiša Didić istakao je da je firma je osnovana 1989. godine pod nazivom PP „BAJA“ Pojate. Na samom početku bavila se trgovinom metala na veliko, uvozom i izvozom, kao i pružanjem usluga. Transportom počinje da se bavi od 1993. godine kada se kod Privredne Komore Jugoslavije registruje za obavljanje međunarodnog transporta. Baja doo danas, pedstavlja evropski priznatu kompaniju u oblasti transporta sa modernim voznim parkom, stručnim osobljem i mnogobrojnim zadovoljnim klijentima. Sedište firme je u mestu Pojate koje se nalazi pored samog auto-puta Beograd-Niš na 167 km od Beograda na izlazu za Kruševac. Istakao je i to da je primarna delatnost pružanje usluga u Međunarodnom drumskom prevozu robe. Poseduje moderan vozni park sa tridesetak vozila koja zadovoljavaju najnovije evropske zahteve u pogledu zaštite životne sredine i okoline. Vozači zapošljeni u firmi imaju dugogodišnje iskustvo u medjunarodnom transportu. Svi transporti su osigurani, firma poseduje polisu osiguranja robe u transportu po pravilima CMR. Tema današnjeg sastanka bili su problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja . Takodje predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-dina Didića upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije, kao i sa uslugama koje komora pruža.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE DRAGANA MARINKOVIĆA PR TRGOVINSKA RADNjA JASIKA, DANA 15.08.2017. GODINE

Dana 15.08.2017. godine predstavnik PKS-RPK Kruševac obišao je Dragana Marinkovića PR - trgovinska radnjuaJasika. G-din Dragan Marinković istakao je da je ovu preduzetničkiu radnju otvorio 2014. godine i da od tada pa i danas posluje za Agro-mil Transport. Sa preko 50 dostavnih vozila i razgranatom distributivno-prodajnom mrežom omogućuje se konstantno snabdevanje tržišta kako hranom za životinje, tako i svežim i zamrznutim pilećim mesom. Tema današnjeg sastanka bili su problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja. Takodje, predstavnik PKS-RPK Kruševac je g-dina Dragana upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije, kao i o uslugama koje komora pruža.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE DES-PROMET DOO, ĆIĆEVAC, DANA 15.08.2017. GODINE

Predstavnik PKS-RPK Kruševac je dana 15.08.2017. godine obišao proizvodno trgovinsko preduzeće DES-PROMET DOO u Ćićevcu. Direktor kompanije g-din Milisav Ostojić istakao je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2000. godine, kao i da je osnovna delatnost firme trgovina nespecijalizovanim proizvodima. U svojoj ponudi ima ugalj, drva, pelet, a takođe vrše i uslužno sečenje komada za nameštaj. Takođe je istakao da od osnivanja pa do danas kompanija uspašno posluje. Tema današnjeg sastanka je bila jedinstveni komorski sistem Srbije, kao i problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE AGROTRADE DOO, ĆIĆEVAC, DANA 5.08.2017. GODINE

Dana 15.08.2017 godine predstavnik PKS-RPK Kruševac obišao je DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE AGROTRADE DOO, ĆIĆEVAC. Šef marketa, g-din Bojan Pekić, istakao je da je ovo privredno društvo osnovano 1999. godine i da od tada pa sve do danas beleži uspeh u poslovanju. U svom sastavu imaju i maloprodajni objekat TIKI koji prodaje pretežno hranu, piće, duvan, kao i robu široke potrošnje. Na današnjem sastanku predstavnika PKS-RPK Kruševac i šefa marketa govorilo se jedinstvenom komorskom sistemu Srbije, kao i o problemima sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE KOMPANIJU '' MOST MM'' D.O.O. ĆIĆEVAC, DANA 15.08.2017. GODINE

Predstavnik PKS-RPK Kruševac je dana 15.08.2017. godine obišao Most MM D.O.O. Ćićevac. Šef marketa, g-din Igor Stojanović, istakao je da je firma osnovana 2007. godine i da je osnovna delatnost kompanije trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom. Takođe je istakao da se u maloprodajnom objektu može naći i roba široke potrošnje. Ovaj privredni subjekat zapošljava oko 40 radnika i od osnivanja do danas beleži uspeh u poslovanju. Na današnjem sastanku predstavnik PKS RPK Kruševac je šefa marketa upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije, a na sastanku je, takođe, bilo reči i o problemima sa kojima se firma susreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE KOMPANIJU ''JKP RAZVITAK" ĆIĆEVAC, DANA 15.08.2017. GODINE

Dana 15.08.2017. godine predstavnik PKS-RPK Kruševac obišao je kompaniju JKP Razvitak Ćićevac. Direktor, g-din Životije Smiljković, istakao je da je osnivač ovog javnog preduzeća Opština Ćićevac. JKP Razvitak Ćićevac obavljaja širok spektar specifičnih delatnosti na područiju te opštine. Zakonom o javnim preduzećima, zakonom o komunalnim delatnostima, kao i opštinskim odlukama, definisane su osnovne delatnosti preduzeća: čišćenje i pranje javnih površina, zimsko održavane trotoara i trgova, sakupljanje, prevoz i deponovanje smeća fizičkih i pravnih lica, podizanje i održavanje zelenih površina u gradu, uredjene i dr. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i g-din Životije Smiljković razgovarali su o jedinstvenom komorskom sistemu Srbije, kao i o problemima sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 14.08.2017. GODINE KOMPANIJU REALTOR DOO KRUŠEVAC

Dana 14.08.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je kompaniju Realtor DOO Kruševac. Direktor Goran Miljković istakao je ovaj privredni subjekat osnovan 2009. godine i da od tada, pa do danas peleži uspeh u svom poslovanju. Pretežna delatnost ovog privrednog subjekta je promet nekretnina za sopstvene potrebe. U svom vlasništvu na atraktivnoj lokaciji u glavnoj ulici u Kruševcu imaju objekat za izdavanje preko 2.500 m2. Takođe pored ove delatnosti imaju ogranak restoran Bagdala. Takođe za svoje potrebe proizvode kolače, sladoled, bave se ugostiteljstvom i pripremaju obroke za radnike. Na današnjem sastanku predstavnik PKS RPK Kruševac i direktor Goran Miljković razgovarali su o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se kompanija susreće u toku poslovanja. Predstavnik PKS RPK Krušrevac je direktora upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije, kao i sa uslugama koje komora pruža.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE KOMPANIJU ''GARDEN ALGO'' D.O.O. KRUŠEVAC, 11.08.2017. GODINE

Dana 11.08.2017. godine predstavnik PKS-RPK Kruševac obišao je kompaniju GARDEN ALGO DOO Kruševc. Direktor kompanije, g-din Aleksandar Stojković, istakao je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2014. godine i da je pretežna delatnost maloprodaja kućnih aparata, tepiha, zavesa, posuđa i svega što je potrebno za domaćinstvo. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac upoznao je direktora sa jedinstvenimn komorskim sistemom Srbije, kao i o uslugama koje komora pruža. Takođe, tema razgovora bili su i problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE KOMPANIJU ''SABWAY'' D.O.O. KRUŠEVAC,  11.08.2017. GODINE

Predstavnik PKS-RPK Kruševac je dana 11.08.2017. godine obišao kompaniju SABWAY u Kruševcu. Direktor kompanije, g-đa Danijela Vučić, istakla je da je kompanija osnovana 2009. godine. Od osnivanja pa do danas kompanija uspašno posluje. Pretežna delatnost firme je veleprodaja i maloprodaja baštenskog nameštaja, sve za kuću, alat, HTZ oprema, kao i mnoge druge robe široke potrošnje. Tema današnjeg sastanka je bila jedinstveni komorski sistem Srbije, kao i problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE KOMPANIJU ''BRS WATCHES & JUWELIRY '' D.O.O. KRUŠEVAC, 11.08.2017. GODINE

Dana 11.08.2017 godine predstavnik PKS-RPK Kruševac obišao je kompaniju ''BRS WATCHES & JUWELIRY '' D.O.O. Kruševac. Direktor g-din Bratislav Radojević istakao je da su on i brat osnovali ovo privredno društvo 2015. godine koje od tada beleži uspeh u poslovanju. Ovo je maloprodajni objekat koji se bavi servisom satova, kao i prodaju firmiranih satova i nakita. Odličnu saradnju imaju sa generalnim zastupnikom BPM iz Beograda. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i direktor razgovarali su o jedinstvenom komorskom sistemu Srbije, kao i o problemima sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE KOMPANIJU ''METALNE KONSTRUKCIJE 037'' D.O.O. KRUŠEVAC, 11.08.2017. GODINE

Predstavnik PKS-RPK Kruševac je dana 11.08.2017. godine obišao kompaniju Metalne konstrukcije 037 D.O.O. Kruševac. Direktor kompanije, g-din Branislav Milosavljević, istakao je da je kompanija osnovana 2016. godine, a osnovna delatnost kompanije je projektovanje, inženjering, proizvodnja metalnih konstrukcija za hale, montaža istih, kao i montaža panela. Takođe je istakao da se kompanija bavi marketingom i izvođenjem radova. Za sada imaju dva pogona u Kruševcu. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je upoznao direktora sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije, a takođe tema sastanka je bila i problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE KOMPANIJU '' VMN Krstić '' D.O.O. KRUŠEVAC, 11.08.2017. GODINE

Dana 11.08.2017 godine predstavnik PKS-RPK Kruševac obišao je kompaniju VMN Krstić. Direktor i vlasnik g-din Zoran Krstić istakao je da je kompanija VMN Krstić d.o.o osnovana 1991. godine i nalazi se u 100%-nom privatnom vlasništvu. Osnovni ciljevi kojima se vodi su: razvoj, inovacije, konstantno usavršavanje usluga kompanije, a sve u cilju politike kvaliteta na polju zadovoljavanja krajnjeg korisnika. Kroz politiku razvoja i konstantan rast, preduzeće je proširilo svoju delatnost u domenu projektovanja i izgradnje pre svega industrijskih montažnih objekata primenjujući najsavremenije materijale. Preduzeće poseduje sopstveni tehnički biro za projektovanje i razradu čeličnih konstrukcija i fasadnih i krovnih obloga od sendvič panela. Preduzeće sarađuje sa velikim brojem projektnih biroa, građevinskih firmi i u mogućnosti je da po zahtevu klijenta izvede kompletne radove na objektu po principu – od ideje do realizacije. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i g-din Zoran Krstić razgovarali su o saradnji u proteklom periodu, kao i o budućoj saradnji.

U PKS-RPK KRUŠEVAC ODRŽANA JE KONSTITUTIVNA SEDNICA regionalne sekcije Grupacije proizvođača plastičnih proizvoda

Dana 11.08.2017 godine u PKS-RPK Kruševac održana je konstitutivna sednica regionalne sekcije Grupacije proizvođača plastičnih proizvoda PKS .
Konstitutivnu sednicu otvorio je i vodio predsednik Grupacije proizvođača plastičnih proizvoda Privredne komore Srbije Žarko Savićević, koji je proizvođače plastičnih proizvoda upoznao sa aktivnostima rada Grupacije. Prisutnima se obratio i sekretar Udruženja za hemijsku,gumarsku industriju i industriju nematala PKS Dragan Stevanović koji govorio o privrednim kretanjima u oblasti proizvodnje plastičnih proizvoda i aktivnostima Udruženja i Grupacije za naredni period.
Na konstitutivnoj sednici izabran je predsednik regionalne sekcije Grupacije proizvođača plastičnih proizvoda vlasnik i direktor firme Snekoprom Aleksandrovac Vojkan Maksić i za zamenika predsednika izabran je Ivan Mijailović, vlasnik i direktor firme Meplast Kruševac.

U PKS-RPK KRUŠEVAC ODRŽAN JE INICIJATIVNI SASTANAK SEKCIJE ZA PRIVATNO OBEZBEĐENJE, 10.08.2017 GODINE

Dana 10.08.2017 godine u PKS-RPK Kruševac održan je inicijativni sastanak sekcije za privatno obezbeđenje. Inicijativni sastanak otvorio je zamenik sekretara Udruženja za privatno obezbeđenje i uslužne delatnosti PKS g-din Đorđe Vučinić. Sastanku su prisustvovali predstavnici službi obezbeđenja kompanija iz Rasinskog okruga. Na sastanku se govorilo o aktivnostima koje je Udruženje za privatno obezbeđenje imalo u proteklom periodu, kao i o budućim aktivnostima i formiranju Regionalne sekcije Rasinskog upravnog okruga Udruženja za privatno obezbeđenje PKS. Takođe, g-din Vučinić prisutne je upoznao sa planiranim skupovima i sajmovima u toku 2017 godine, a koji se odnose na bezbednost i samozaštitu. Na inicijativnom sastanku izabrani su predsednik Sekcije za privatno obezbeđenje PKS-RPK Kruševac, g-din Dragan Simić, i zamenici predsednika, g-din Saša Ćirić i g-din Srđan Aleksić.
Konstitutivna sednica zakazana je za 26.09.2017 godine sa početkom u 11 časova.

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC POSETIO JE KOMPANIJU Hidrostop d.o.o Kruševac, 09.08.2017. godine

Koordinator za industriju PKS RPK Kruševac posetio je 09.08.2017. godine porodičnu firmu Hidrostop d.o.o Kruševac
Predstavnika Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostili su vlasnik i direktor kompanije Katarina Anđelković i Andrija Anđelković, koji su predstavili rad kompanije Hidrostop Krušebvac.
Preduzeće Hidrosto Kruševac bavi se hidroizolacijom, koja treba da zaštite građevinske objekte od štetnih dejstava vode i vlage. Pored obezbeđivanja upotrebljivosti i dugotrajnosti građevinskih objekata hidroizolacija treba da obezbedi i zdrave uslove za ljude u objektima. Hidroizolacija, takođe, ima značajnu ulogu u zaštiti voda od štetnih uticaja industrije, saobraćajnica, deponija i sl...
HIDROSTOP d.o.o. je ovlašćeni izvođač kompanije Sika. Kompanija poseduje opremu, alat, ruku za precizno, procenu za tačno, energiju za hitno, oko za lepo. Izvođenje obavljaju specijalizovani izvođači koji su osposobljeni, imaju kompletnu tehničku podršku,u obavezi su da poštuju tehnička rešenja i rade po uputstvima i smernicama.
Predstavnicima kompanije predstavljen je jedinstven komorski sistem Republike Srbije , kao i aktivnosti komore koje su usmerene ka zastupanju interesa domaćih privrednih društava.

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC POSETIO JE KOMPANIJU Gibanj d.o.o Kruševac, 09.08.2017. godine

Koordinator za industriju PKS RPK Kruševac posetio je 09.08.2017. godine porodičnu firmu Gibanj d.o.o Kruševac
Predstavnika Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostili su vlasnik i direktor kompanije g-din Časlav Ostojić i Đurđa Ostojić, direktor predstavništva u Beogradu tom prilikom predstavljen je rad i potencijali razvoja kompanije Gibanj d.o.o .
Privatno preduzeće „Gibanj“ razvilo se iz zanatske radnje koja postoji još od 1964 godine. Znanje i iskustvo pretočeno je u sadašnje preduzeće koje se bavi servisiranjem motornih i prikljucnih vozila kao i veleprodajom rezervnih delova ( gibnjeva, vazdusnih jastuka, amortizera, upornnih spona, mrtvih osovina, silen blokova, osovinica, čaura, uzengija, delova za JOST sedla,delova za pufere ROCKINGER i RINGFEDER…)
Gibanj Doo vrši sve vrste remonta trapa: biksnovanje osovine (rukavca), rude, JOST i GF sedla, gibnjeva, jastuka, amortizera i pratećih delova šasije. Remont i ugradnju vrši visoko kvalifikovan tim radnika, koji pored osnovne delatnosti vrši i reglažu trapa teretnih i BUS vozila po najsavremenijim svetskim tehnologijama.
Gibanj d.o.o Kruševac zapošljava 30 radnika. Predstavnicima kompanije predstavljen je jedinstven komorski sistem Republike Srbije , kao i aktivnosti komore koje su usmerene ka zastupanju interesa domaćih privrednih društava

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je „ Vetus “ d.o.o Kruševac 09.08.2017.

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Vetus“ d.o.o , Kruševac 08.08.2017.
Predstavnika Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostili su vlasnik i direktor preduzeća Dragan Sijić i Vladimir Sijić.
Kompanija Vetus je privredno društvo koje je bavi prometom robe u oblasti kućne hemije i kozmetike, rasvetom (sijalicama) i proizvodnjom papirnatih maramica.

Kompanija „Vetus“ je dobila dozvolu za javno carinsko skladište.
Predstavnicima kompanije predstavljen je jedinstveni komorski sistem, usluge komore.
 

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC POSETIO JE KOMPANIJU NIKOLO D.O.O Kruševac, 08.08.2017.  godine

Koordinator industrije PKS - RPK Kruševac, posetio je 08.08.2017. godine kompaniju NIKOLO d.o.o Kruševac, koja posluje u oblasti proizvodnje proizvoda od plastike.
Nikolo d.o.o je preduzeće koje se bavi proizvodnjom plastične ambalaže za prehranu, hemiju, kozmetiku, toner prahove, agrar, galenske laboratorije. Kompanija posluje u sopstvenim poslovnom prostoru i proces proizvodnje se odvija na savremenim mašinama. Takođe , kompanija je organizovala službu dostave gotove robe na adresu kupca.
Osvojila je mnoge proizvodne tehnologije kao i nove proizvodne programe o čemu svedoče i izvozni aranžmani sa Crnom Gorom, Bosnom, Slovenijom,Makedonijom, Grčkom i Kosovom.
Najznačajnije reference: Odmenska voda, Knjaz Miloš, Granice, TopTEN, Granice, Zdravo, Moja voda, FAm i dr.
Kompaniji je predstavljen novi jedinstveni komorski sistem, kao usluge komore, spuštanje javnih ovlašćenja. Kompanija je pozvana da učestvuje u radu regionalne sekcije plastičara.

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Europart“ d.o.o Kruševac 08.08.2017. godine

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Atrikod“ d.o.o , Kruševac 08.08.2017..
Predstavnika Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je direktor prodaje suvlasnik, g-din Mitja Semen koji je predstavilo poslovanje kompanije.
Kompanija Atrikod je privredno društvo za proizvodnju u oblasti usluga za komunalna preduzeća. Preduzeće ima sopstveni know-how, a razvojni tim se stalno nadograđuje i razvija.
Proizvodni program obuhvata proizvodnju i servisiranje vozila za sakupljanje otpada, samopodizače tipskih kontejnera, kombinovana vozila za pranje i pražnjenje kontejnera, brzo izmenjive nadgradnje za samopodizače, vozila za pranje ulica, cisterne, vozila za čišćenje i probijanje kanala kanalizacije, vozila koja se koriste za odnošenje nepropisno parkiranih vozila - " Pauk " i vozila za odvoz komunalnih kontejnera Abroll 8-25 tona .
Na sastanku se govorilo o poslovanju kompanije kao i podršci komore u poslovanju, a pre svega u pronalasku partnera u inostranstvu.

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Europart“ d.o.o Kruševac 08.08.2017. godine

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Europart“ d.o.o , Kruševac 08.08.2017., čija je osnovna delatnost remont i servisiranje građevinskih mašina, kao i prodajom rezervnih delova za građevinske mašine.
Predstavnika Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je direktor i vlasnik kompanije, g-din Nenad Simijonović koje govorio o poslovanju kompanije.
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama.

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Frigosun“ d.o.o Kruševac 08.08.2017. GODINE

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Frigosun“ d.o.o , Kruševac 08.08.2017., čija je osnovna delatnost proizvodnja rashladnih sistema, delova sistema i rashladnih komora. Preduzeće u sadašnjem obliku postoji i radi od 1995. godine.
Predstavnika Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je direktor i vlasnik kompanije, g-din Dragan Milisavljević i menadzer finansija Verica Milisavljević, i tom prilikom predstavili su poslovanje kompanije.
"Frigosun" je prepoznat na srpskom tržištu kao kompanija koja ugradjuje i održava rashladne sistema, delova sistema i rashladnih komora. Proizvodni program kompanije obuhvata:
Rashladni agregati i sistemi - za sve temperaturne režime, projektovani i montirani prema zahtevima investitora; Termoizolacione komore - dimenzija i kapaciteta prema zahtevu investitora; Termoizolaciona vrata- zaokretna, klizna i segmentna vrata svih dimenzija, kao i vrata specijalne namene; sva klizna i segmentna vrata mogu biti i sa automatskim motornim pogonom; Rashladni sistemi za indirektno hlađenje - "Chilleri" protočno hlađenje fluida za različite tehnološke procese; Komore sa kontrolisanom atmosferom - "ULO" KOMORE - komore za visokokvalitetno i dugo čuvanje voća i povrća uz pomoć fine regulacije temperature, vlažnosti i procentualnog sastava gasova u komori. Transportno hladjenje. Komore za rashladjivanje, Komore za odrzavanje temperature,Komere za smrzavanje, Ventilacija i klimatizacija, Svi proizvodi preduzeća "Frigosun" bazirani su na ekološki prihvatljivim rashladnim fluidima u skladu sa najvišim evropskim standardima.
Na sastanku se govorilo o poslovanju kompanije kao i podršci komore u poslovanju.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE PRIVREDNO DRUŠTVO GARNI HOTEL NICOLO KRUŠEVAC, 08.08.2017. GODINE

Dana 08.08.2017 godine predstavnik PKS-RPK Kruševac obišao je Garni Hotel Nicolo**. Menadžer hotela Branka istakla je da Garni Hotel Nicolo** sadrži 20 luksuzno opremljenih soba od kojih 14 jednokrevetnih i 6 dvokrevetnih, restoran za serviranje doručka. Objekat poseduje besplatnu Wi-Fi konekciju, klime u svakoj smeštajnoj jedinici, LCD televizor sa kablovskom televizijom i sistem dojave povrede u toaletima. Naši recepcionari na raspolaganju su Vam 24h za sva vaša pitanja i želje. U ponudi Garni Hotela Nicolo ** nalazi se prijatna sala za održavanje sastanaka, prezentacija, seminara i drugih oblika okupljanja sa uslugom keteringa. Takođe je istakla da zaposleni u hotelu mogu Vas odvesti ili sačekati sa aerodroma, odvesti u obilazak turističkih i istorijskih znamenitosti ovog dela Srbije ili učiniti bilo šta kako bi Vaš boravak u našem objektu bio što prijatniji. Na raspolaganju imamo i bicikle za iznajmljivanje kao i skuter za dalja putovanja. U okviru objekta posedujemo parking za motocikle i putnička vozila sa perionicom. U neposrednoj blizini objekta nalazi se park u kome možete odmoriti, raditi na racunaru ili uživati u ispijanju kvalitetnih vina kuće ili dobre kafe.
Tema današnjeg sastanka je bila problemi sa kojima se susreće privredno društvo u toku poslovanja, jedinstveni komorski sistem Srbije kao i usluge koje pruže komora.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE PRIVREDNO DRUŠTVO ''FM-TRADE KRUŠEVAC'' D.O.O. KRUŠEVAC, 08.08.2017. GODINE

Predstavnik PKS-RPK Kruševac je dana 08.08.2017 godine posetio kompaniju FM trade DOO Kruševac. Direktor g-din Goran Đurić je istakao da je FM-TRADE doo osnovan 1998. Godine i da od osnivanja pa do danas uspešno posluje. Takođe je istakao da se ovaj privredni subjekat bavi veleprodajom kućne galanterije, igračaka, galerijske robe i robe široke potrošnje. Asortimanom od preko 2000 artikala podmirujemo potrebe velikog broja firmi sa kojima sarađujemo.Takođe pored domaćeg asortimana bavimo se uvozom robe iz Španije i Kine, kao i njenom distribucijom kupcima shodno dogovoru. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac upoznao je direktora privrednog subjekta sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Takođe na sastanku se govorilo o prošloj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE PRIVREDNO DRUŠTVO '' M.I.S. Tomas Plastic '' D.O.O. KRUŠEVAC, 08.08.2017. GODINE

Dana 08.08.2017 godine predstavnik PKS-RPK Kruševac obišao je privredni subjekat M.I.S. Tomas Plastic Kruševac. Direktor i vlasnik g-din Miki Jovanović istakao je da M.I.S. Tomas Plastic Kruševac, u okviru sopstvenog, funkcionalno projektovanog poslovnog kompleksa u kojem se nalaze poslovne kancelarije ( komercijala, magacin, projektovanje), vozni park kao i magacinski prostor sa radionicom. Takođe je istakao da M.I.S. Tomas Plastic je kompanija čije poslovanje obuhvata: Uvoz, zastupništvo i distribuciju termoplastičnih materijala ( građevina, reklame, industrija) kao i projektovanje i izradu čelicnih konstrukcija. Kao jedan od najvećih distributera termo-plastike u zemlji, sa višegodišnjim iskustvom u distribuciji širokog asortimana proizvoda koji svoju primenu pronalaze u gradjevini, izradi reklama i industriji, različitih oblika i kvaliteta zadovoljavamo potrebe kupaca i ispunjavamo zahteve savremenih tehnoloških dostignuća. Proizvodi iz programa M.I.S. Tomas Plastic-a nalaze primenu u više industrijskih grana, a sam program se neprestano obogaćuje novim proizvodima prema zahtevima kupaca.
M.I.S. Tomas Plastic je proširio svoje prisustvo na tržištu otvorivši svoje predstavništvo u Beogradu kako bi se približio svojim kupcima i poboljšao kvalitet usluge. Naše vrednosti: Inovacije i razvoj, Rezultati i kvalitet, Otvorenost i fleksibilnost, Preciznost, brzina i ispunjenje rokova. Tema sastanka je upoznavanje direktora sa jedinstvenim komorskim sistemom srbije i uslugama koje komora pruža kao i problemi sa kojima se susreće privredni subjekat u toku poslovanja.

6. Međunarodni sajam „Zdravo domaće prirodno“, 3. Sajam finansiranja i 2. Sajam turizma, 29. i 30.09.2017, gradski trg u zaječaru

6. Međunarodni sajam „Zdravo domaće prirodno“, 3. Sajam finansiranja i 2. Sajam turizma od ove godine organizuje i kompletno finansira Grad Zaječar, uz podršku Privredne komore Srbije - Regionalne privredne komore Zaječarskog i Borskog okruga, kao partnera zaduženog za izlagače i prateće aktivnosti.
Sajam „Zdravo domaće prirodno“ održava se sa ciljem promocije tradicionalnih, domaćih proizvoda i prava je prilika za širenje tržišta prirodnih proizvoda, povećanje proizvodnje i plasmana, ali i za razmenu znanja i iskustava. 2016. godine na 5. Sajmu „Zdravo domaće prirodno“ predstavilo se preko 400 proizvođača lekovitog bilja, voća, povrća, cveća, piva, vina, rakije, meda, mleka i mlečnih proizvoda, mesa, hleba i peciva iz svih krajeva Srbije, Makedonije, BiH, Slovenije, Hrvatske, Italije, Austrije, Bugarske, Rumunije, Slovačke, Indonezije. Svoje proizvode i usluge predstavili su proizvođači počev od individualnih poljoprivrednih gazdinstava do velikih kompanija (prepoznatljivi brendovi: zaječarsko pivo, NS seme, proizvođači poljoprivrednih mašina).
Prošlogodišnji Sajam finansiranja je okupio banke i osiguravajuće kuće iz regiona i šire sa ciljem da širokom auditorijumu pruže kvalitetne informacije o svojim proizvodima i uslugama namenjene privrednicima i građanstvu.
Na Sajmu turizma su se na jednom mestu okupile brojne turističke organizacije, Specijalne bolnice za rehabilitaciju, banje, Regionalne razvojne agencije iz Srbije i BiH. Jedan od najvažnijih ciljeva sajma turizma bio je predstavljanje turističkih potencijala, prirodnih resursa, kulturnog bogatstva i turističkih destinacija sa raznovrsnim sadržajima.

Pozivno pismo             Prijava

Nacrt zakona o izmeni i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu

Pripremljen je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji predviđa strože uslove za prodaju zemlje strancima.
Obaveštenje Privredne komore Srbije i bliže informacije možete pogledati na sledećem linku:

 

Informacija - Nacrt zakona o izmeni i dopunama zakona o polj. zemljistu
 

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC POSETIO JE KOMPANIJU MONTELEKTRON D.O.O Kruševac, 04.08.2017. GODINE

Koordinator industrije PKS - RPK Kruševac, posetio je 04.08.2017. godine porodičnu firmu Mont Elektron Kruševac.
Predstavnika Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostili su vlasnici i direktor kompanije, g-din Vukadin Milovanović, Dušan Milovanović tom prilikom predstavljen je rad i potencijali razvoja kompanije MONTELEKTRON d.o.o Kruševac. ( http://www.montelektron.co.rs/  )
Delatnost preduzeća je projektovanje, izvođenje, stručni nadzor i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija sa izdavanjem atesta.Preduzeće poseduje Licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje električnih i gromobranskih instalacija i ovlašćenje Ministarstva rada za vršenje pregleda i ispitivanja novih, odnosno rekonstruisanih električnih i gromobranskih instalacija sa izdavanjem atesta. Renomirana pozicija koju je firma stekla na tržištu, posledica je dobre organizacije, posedovanje stručnog i ambicioznog kadra, brižljivo odabranih stručnih saradnika, saradnje sa naučnim ustanovama, kao i informatičke podrške u koju preduzeće neprestano ulaže.
Izrada tehničke dokumentacije, stručni nadzor i izvođenje električnih i gromobranskih instalacija, preduzeće vrši poštujući pravilnike, normative i tehničke preporuke elektroprivrede Srbije, JUS i ISO standarde.
Na sastanku se govorilo o saradnji kompanije sa Privrednom komorom Srbije – RPK Kruševac.

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC POSETIO JE KOMPANIJU VERITAS D.O.O Kruševac, 04.08.2017. GODINE

Koordinator industrije PKS - RPK Kruševac, posetio je 04.08.2017. godine kompaniju Veritas d.o.o Kruševac, koja posluje u sektoru tekstilne više od dvadeset godina.
Firma "Veritas" posluje od 1996 godine i bavi se proizvodnjom muških, ženskih i dečijih čarapa. U fabrici u Kruševcu u industrijskoj zoni "Jasički Put". Proizvodnja se odvija na najsavremenijim mašinama renomiranog italijanskog proizvođača tipa "LONATI". Čarape se izrađuju od najfinijeg prediva, koje se najvećim delom uvozi iz Italije. "Veritas" ima za cilj da zadovolji kupce širokim asortimanom proizvoda vrhunskog kvaliteta po domaćim cenama. Predstavnika Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostili su vlasnici kompanije Radivoje Šošić i Nemanja Šošić
Predstavnicima kompanije predstavljen je jedinstven komorski sistem kao i spuštanje javnih ovlašćenja na RPK. Na sastanaku se govorilo o saradnji sa Privrednom komorom, podršci komore u rešavanju tekućih problema, budućim projektima kao i podršci u internacionalizaciji, pre svega ka Ruskom tržištu.

PREDSTAVNIK PKS - RPK KRUŠEVAC POSETIO JE KOMPANIJU „PAKPLAST“ D.O.O Kruševac, 04.08.2017. GODINE

Koordinator industrije PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „PAKPLAST“ D.O.O Kruševac, 04.08.2017. godine , koja posluje u sektoru hemijske industrije, proizvodnja ambalaže od plastike.
Predstavnika Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je vlasnik i direktor kompanije, g-din Zoran Karajović .
„PAKPLAST“D.O.O Kruševac je porodična firma posluje u sektoru hemijske industrije, proizvodnja ambalaže za kozmetiku, kućnu hemiju i prehranu, više od 20 godina. Na satstanku se govorilo o osnivanju regionalne sekcije plastičara.
Kao problem sa kojim se suočava kompanija PAKPLAST Kruševac, a i mnoge druge je problem naplate potraživanja i nepoštovanja Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (Sl. glasnik RSbr. 119/2012 i 68/2015).
Na sastanku se govorilo o tekućim investicijama kompanije, širenju kapaciteta, tržištu.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE PRIVREDNO DRUŠTVO ''JOCA RAPID'' D.O.O. KRUŠEVAC, 04.08.2017. GODINE

Dana 04.08.2017 godine predstavnik PKS-RPK Kruševac obišao je privredno društvo 'Joca Rapid' DOO Kruševac. Direktor g-din Goran Jocić istakao je ova porodična firma sa sedištem u Kruševcu osnovana 7. aprila 1990. godine. Osnovna delatnost firme je prodaja rezervnih delova i prateće opreme za traktore IMT, IMR, TAM, MF, UTB i Kombajne Zmaj.
Takođe je istakao da kao rezultat dugogodišnjeg iskustva imaju najširi asortiman rezervnih delova i opreme u Srbiji.Postali smo jedna od vodećih firmi na tržištu Srbije, čije ime je poznato kao simbol poverenja. Imamo u ponudi preko 7.000 artikala od proverenih 190 proizvodjača i dobavljača iz zemlje i inostranstva.
JOCA RAPID ne dozvoljava drugima da utiču na kvalitet ponudjenih proizvoda i u svom asortimanu nema loš kvalitet robe, već KVALITET I ADEKVATNU ZAMENU.
Veliku zahvalnost dugujemo svim našim saradnicima i kupcima, koji već 25 godina svoje poverenje ukazuju upravo nama. Tema današnjeg sastanka bila je upoznavanje direktora privrednog subjekta sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije. Takođe na sastanku je razgovarano o problemima sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja kao i o uslugama koje komora pruža.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE PRIVREDNO DRUŠTVO ''DAGIO'' D.O.O. KRUŠEVAC, 04.08.2017. GODINE

Dana 04.08.2017 godine predstavnik PKS-RPK Kruševac obišao je privredno društvo Dagio DOO Kruševac. Direktor Vukica Đorđević je istakla da su još davne 1991 godine osnovali porodičnu firmu. Vremenom se ta porodična firma razvijala i 2003 godine su se na tržištu pojavili sa brendom DaGio. Težimo osvajanju značajne pozicije na tržištu punjenja i pakovanja prirodnih voćnih sokova, kao i stalnom osposobljavanju kadrova, prema zahtevima tržišta i svetskih dostignuća. Proširujemo asortiman pakovanja i kapacitet proizvodnje. 2014. godine osnovano je privredno drštvo Dagio DOO koje se isključivo bavi trgovinom proizvodnog asortimana Duge fruit.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE PRIVREDNO DRUŠTVO ''DUGA FRUIT'' D.O.O. KRUŠEVAC, 04.08.2017. GODINE

Dana 04.08.2017 godine predstavnik PKS-RPK Kruševac obišao je privredno društvo Duga fruit DOO Kruševca. Direktor Miladin Đorđević istakao je pokretanje porodičnog preduzetništva vezano je za 1991. godinu, kada je odlukom u krugu porodice osnovana Samostalna Zanatska Radnja za proizvodnju gaziranih pića. Timski rad porodice i želja za novim, većim uspesima rezultirala je proširenjem proizvodnje i usvajanjem tehnologije za proizvodnju voćnih sokova, nektara i osvežavajućih bezalkoholnih pića. 2003. godine se prvi put na tržištu "Duga fruit" predstavila svojim brendom DaGio, koji je za kratko vreme izuzetnim ukusom osvojio srca i najizbirljivijih potrošača. Pružajući kontinuirano visok kvalitet uz stalne inovacije u proizvodnom programu, pridržavajući se najviših standarda u procesu proizvodnje i uz potpunu kontrolu kvaliteta i praćenje celog procesa proizvodnje "Duga fruit" gazi krupnim koracima napred ka zemljama u okruženju i zemljama EU i jača svoju poziciju na domaćem tržištu. 2014 godine Duga Fruit širi svoj asortiman porizvoda i novih brendova proizvodnjom voćnih napitaka pod imenom “SORRISO” upakovanih u ambalaže od 1L i staklenim flašicama od 0,2L, i “DAN” sokovi upakovani u TetraPak ambalažu zapremine 1,5L. Danas "Duga fruit" je zrela, porodična kompanija koja ima želju da napreduje, ali i dalje u porodičnom duhu i prisnosti u poslovanju.
Na današnjem satanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i direktor Miladin Đorđević razgovarali su o dosadašnjoj kao i o budućoj saradnji. Takođe predstavnik PKS-RPK Kruševac je direktora kompanije upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom srbije kao i o uslugama koje komora pruža.

DONET PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU-26.07.2017. GODINE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o korišćenju podsticaja za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl.glasnik RS“ br.72 od 26.07.2017.god.).
Pravilnik obuhvata:
1) podsticaj za organizaciju naučno-stručnih skupova, seminara, radionica, tribina i predavanja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, na teritoriji Republike Srbije; 2) podsticaj za organizaciju privrednih manifestacija, sajmova i izložbi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, na teritoriji R. Srbije; 3) podsticaj za učešće, odnosno, izlaganje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na privrednim manifestacijama, sajmovima i izložbama u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u inostranstvu; 4) podsticaj za učešće, odnosno, izlaganje sopstvenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na privrednim manifestacijama, sajmovima i izložbama u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji R. Srbije.
Pravo na podsticaje ostvaruje:
1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) pravno lice;
4) pravno lice registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja;
5) jedinica lokalne samouprave;
6) obrazovna ustanova;
7) naučnoistraživačka ustanova.
Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od 100% od vrednosti realizovanih troškova umanjenih za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se Upravi za agrarna plaćanja, od 10. avgusta do 31. oktobra 2017. godine.

ODRŽAN PRVI RADNI SASTANAK POVODOM INICIJATIVE ZA REVITALIZACIJU I UREĐENJE IZLETIŠTA JASRTREBAC, GRADSKA UPRAVA KRUŠEVAC, 02.08.2017.g.

U Gradskoj upravi Kruševac, 02.08.2017.godine održan je prvi radni sastanak povodom inicijative za revitalizaciju i uređenje izletišta Jastrebac. Sastanku su prisustvovali Gradonačelnik grada Kruševca, Dragi Nestorović, Generalni direktor kompanije Trayal korporacije a.d. Kruševac, Miloš Nenezić, v.d.direktor PKS RPK Kruševac, Predrag Vukićević, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, JP Srbijašume, Gradske uprave i rukovodstva.
Izletište Jastrebac površine oko 100 hektara najomiljenije je izletište Kruševljana koje poseduje staze duge oko 200km, a kroz samu planinu prolazi evropski pešački put. Na izletištu svoju delatnost uspešno obavljaju dva smeštajno-ugostiteljska objekta koja se nalaze u vlasništvu kompanije Trayal korporacije a.d. Kruševac. U centralnom delu izletišta na 480m nadmorske visine nalazi se i veštačko jezero.
Planina Jastrebac bogata je brojnim prirodnim i antropogenim turističkim motivima koje pogoduju razvoju različitih vidova turizma. U narednom periodu planirano je da, opremanjem i uređenjem, izletište Jastrebac dobije epitet atraktivne turističke destinacije i postane jedna od vodećih turističkih ponuda Republike Srbije.
 

Onlajn platforma za mlade preduzetnike

Služba za mala i srednja privredna društva Privredne komore Srbije je pripremila publikacije „Program i metodologija kontinuirane podrške mladim privrednicima u Republici Srbiji“ (nalazi se na sajtu u okviru stranice Službe za mala i srednja privredna društva i odeljka Omladinsko preduzetništvo http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=381&p=0&) i On-line informator za mlade privrednike“ (omladinskopreduzetnistvo.pks.rs.).
Navedene publikacije i onlajn platforma izrađene su u okviru realizovanog projekta „Karavan omladinskog preduzetništva“ koji je ocenjen od strane Evropske komisije kao najbolji nacionalni projekat koji promoviše preduzetništvo i u novembru ove godine predstavljaće našu zemlju u Estoniji, među članicama i pristupnim članicama Evropske unije, na takmičenju za najbolji Evropski projekat.

 

POZIV ZA UČEŠĆE NA SAJMU PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA EXPO NIŠ 2017.G.

Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga Vas poziva da uzmete učešće i izlažete na sajmu privrede i preduzetništva Expo Niš 2017. Sajam privrede i preduzetništva Expo Niš 2017 će se realizovati od 21 - 23. septembra 2017. godine u hali SC „ČAIR“ Niš.
Manifestaciju organizuje Grad Niš i Gradska opština Pantelej u cilju unapređenja poslovnog ambijenta i razvijanja privrednog potencijala grada i regiona, novog preduzetništva i radnih mesta.
EKSPO NIŠ 2017, otvara vrata poslovnog uspeha. Malim i srednjim preduzećima, vama privrednicima i preduzetnicima u skladu sa poslovnim potrebama, sajam omogućava predstavljanje tehnologije, proizvoda i usluga iz vlastitog asortimana. EKSPO NIŠ 2017, je mesto razmene iskustava i ugovaranja poslovnih angažmana. Izložbu prate novi, vodeći trendovi i inovacije u industriji i uslugama.
Prateće manifestacije: Međunarodna izložba oldtajmera i Festival vina
Osoba za kontakt: Marija Vesković PKS-RPK Kruševac (e-mail: marija.veskovic@pks.rs; telefon: 037211131) .

Pozivno pismo          

DIREKTOR PKS RPK KRUŠEVAC POSETIO JE GRAD RMNIKU VLČEA, RUMUNIJA, 28.07.2017. - 31.07.2017.G.

Grad Kruševac i Grad Rmniku Vlčea iz Rumunije gradovi su pobratimi i dugogodišnji saradnici. Iz te saradnje proistekao je veliki broj poseta, među kojima je i ovogodišnja poseta rumunske delegacije Gradu Kruševcu koja je realizovana povodom obeležavanja Vidovdanskih svečanosti u junu 2017.godine.
Na poziv Gradonačelnika Grada Rmniku Vlčea, kao član delegacije Grada Kruševca, u cilju razmene iskustava i proširivanja međunarodne saradnje ovih dveju zemalja, vođenja razgovora na temu projekata Evropske unije u periodu od 28.07.2017. do 31.07.2017.godine v.d.direktor PKS RPK Kruševac Predrag Vukićrević posetio je Grad Rmniku Vlčea, Rumunija.
U tom periodu organizovana je proslava Dana grada Rmniku Vlčea. Kruševačku delegaciju, predstavljali su još i Zamenica gradonačelnika Vesna Lazarević i Pomoćnik gradonačelnika za omladinu i sport Predrag Milenković.
Tokom boravka u Gradu Rmniku Vlčea upriličen je veliki broj sastanaka i realizovan veliki broj poseta privrednih subjekata. Razgovori su vođeni u pravcu međunarodne saradnje koju Grad Kruševac i Grad Rmniku Vlčea mogu razvijati u oblasti IPA fondova i u okviru realizacije zajedničkih EU projekata iz oblasti poljoprivrede, svih njenih grana kao i razvoja infrastrukture. Saradnja bi se ogledala u razmeni iskustava i kadrova, zajedničkom pisanju projekata i edukaciji.
Jedan od sastanaka upriličen je sa Pavelom Motička, Predsednikom opštine Kroměriž, Republika Češka. Tokom sastanka definisana je mogućnost uspostavljanja saradnje sa Opštinom Kroměriž u oblasti industrije - proizvodnja plastike, auto industrije i prehrambene industrije - proizvodnji piva.

U PKS RPK KRUŠEVAC ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GIZ IMACT PROJEKTA, 01.08.2017.G.

U utorak 01.08.2017. godine u PKS RPK Kruševac oprojekta. Sastanku su prisustvovali: v.d.direktora PKS RPK Kruševac Predrag Vukićević, Načelnik Rasinskog upravnog okruga Branislav Vesić, Pomoćnik gradonačelnika za ekologiju, održivi razvoj i energetiku i predstavnici GIZ IMPACT projekta: Olivera Antidržan je sastanak u vezi realizacije GIZ IMPACT ć i konsultant projekta Radomir Milovanović.Tokom sastanka predstavljene su dosadašnje aktivnosti koje su bile usmerene na uvođenje primarne separacije otpada iz domaćinstava u Gradu Kruševcu u smislu povećavanja količine zasebno sakupljenih reciklabilnih materijala, smanjenja količina otpada koji se odlaže na gradsku deponiju, povećanja svesti građana o potrebi i prednostima primarne separacije i jačanja ekonomskih i unapređenje socijalnih uslova neformalnih sakupljača otpada i osetljivih grupa. Predstavljeni rezultati projekta i dogovarano je o narednim koracima i saradnji.GIZ IMPACT projekat pruža podršku Gradu Kruševacu i lokalnim samoupravama Rasinskog regiona za upravljanje otpadom i otpadnim vodama u cilju uspostavljanja preduslova za uvođenje cirkularne ekonomije i sprovođenja primarne separacije otpada iz domaćinstva.PKS RPK Kruševac podržaće aktivnosti i inicijative u okviru realizacije ovog projekta i pokrenuti nove inicijative u obolasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama.

ODRŽANA PROMOCIJA PRVOG BROJA ČASOPISA REČ KRUŠEVAC, PORTA CRKVE LAZARICE, 29.07.2017.G.

U subotu, 29.07.2017. g. u 20.00 časova, u porti crkve Lazarice uz blagoslov vladike kruševačkog gospodina Davida, održano je predstavljanje prvog broja časopisa „Reč Kruševac“. Promociji je prisustvovao veliki broj ljubitelja pisane reči.
Pored učesnika koji su prisutnima predstavili svoje stihove uz pratnju solo gitare Jovana Jevtića, svoj talenat na promociji predstavila je i Sanja Vučić, predstavnica Srbije na Evrosongu 2016.godine.
Tokom promocije urednici časopisa najavili su sledeći časopis, temu novog broja koji izlazi u oktobru ove godine: „Sačuvajmo sebe, sačuvajmo ćirilicu!“ i pozvali javnost da uzme učešće u sledećem časopisu slanjem radova na mejl adresu: casopismail@gmail.com .
PKS RPK Kruševac, kao član Skupštine Udruženja Pero Kruševac u proteklom periodu podržala je aktivnosti ove grupe mladih i ambicioznih čuvara tradicije, kulture, nauke i obrazovnja. Generalni sponzor prvog broja časopisa Reč Kruševac je kompanija Fabrikom maziva - FAM a.d. Kruševac, dok će štampanje drugog broja časopisa „Reč“ Kruševac podržati Narodni muzej Kruševac, Poslovni centar Kruševac i firma VMN Krstić d.o.o

Predstavnici  RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju Industrijski centar Savić, Brus, 27.07.2017.G.

Predstavnici PKS - RPK Kruševac, posetili su kompaniju Industrijski centar Savić, koja posluje u sektoru metalske industrije .
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je jedan od vlasnika Dragan Savić koji je istakao Industrijski Centar Savić osnovan Januara 2014 godine, preuzmanjem stečajne mase , mašina i opreme Fabrike uredjaja i delova “PPT-FUD” Fabrike uredjaja i delova “PPT-FUD” koji je poslovao u sastavu Prve petoletke iz Trstenika. FUD je osnovan još davne 1963. godine.
ICS izradjuje sve vrste mehanickih delova po crtezu od nasih poslovnih partnera kao sto su:
-osovine i vratila
-zupcanici -lancanici i sve druge mehanicke komponente od celika, aluminijuma, plastike i svih drugih materijala.
Kompanija je izvozno orjentisana.
Na sastanku se govorilo o saradnji sa Privrednom komorom Srbije – RPK Kruševac.
 

PREDSTAVNICI PKS - RPK KRUŠEVAC POSETILI SU KOMPANIJU SREBRNAC PRODUKT BRZEĆE, 27.07.2017.G.

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju Srebrnac Produkt Brzeće, 27.07.2017, koja posluje u sektoru metalske industrije više od dvadeset godina.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je jedan od direktora , g-din Radoš Jaćović.
"Srebrnac Produkt d.o.o.” (http://www.srebrnacprodukt.rs) je porodična firma sa iskustvom od dve decenije u proizvodnji složenih delova mehaničkom obradom u metalnoj industriji. Kompanija , sa proizvodnim pogonima lociranim u Brzeću i Kruševcu, ima 16 zaposlenih. Proizvodni i kancelarijski prostor u Brzeću obuhvata oko 300 m2, a u Kruševcu 500 m2. Osnovna delatnost firme je proizvodnja i reparacija mašinskih rezervnih delova i opreme prema tehničkoj dokumentaciji.
Kompanija posluje kako na teritoriji Srbije,ali isto tako izvozno je orjentisana.
Na sastanaku se govorilo o saradnji sa komorom, širenju tržišta

PREDSTAVNICI PKS - RPK KRUŠEVAC POSETILI SU KOMPANIJU VIS D.O.O BRUS, 27.07.2017.

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC, posetili su 27.07.2017. godine kompaniju VIS d.o.o Brus.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je vlasnik i direktor g-din Slobodan Dačković, menadžer proizvodnje Vukašin Dačković i tom prilikom meadžment je predstavio aktivnosti kompanije VIS Brus koja uspešno posluje 25 godina (http://visbrus.co.rs).
Osnovna delatnost firme obuhvata, pre svega izradu alata za oblikovanje proizvoda u opekarskoj industriji, izradu nastavaka prese različitih dimenzija i oblika i dr.
Dugogodišnje iskustvo u projektovanju i izradi kao i rad na stalnom razvoju alata za oblikovanje opekarskih proizvoda, učinili su da firma VIS postane značajan partner za široki krug klijenata u svom okruženju , a poslednjih godina osvoji mnogo kupaca u Austriji, Češkoj, Africi, Iranu, Ruskoj Fedraciji.
Kompanija je izvozno orjentisana.
Na sastanku se govorilo o budućim investicijama, osvajanju novih tržišta, podršci komore na tom putu.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 27.07.2017. GODINE KOMPANIJU  URBAN CITY  DOO KRUŠEVAC

Dana 27.07.2017 godine predstavnik PKS-.RPK Kruševac posetio je kompaniju Urban city  d.o.o. Kruševa.Direktor Vesna Gajić istakla je da pr privredni subjekat ugostiteljska firma osnovana 2013. godine u kojoj se zanat pravljenja hrane gajio i razvijao kroz vreme.Neprestano ulaganje u znanje zaposlenih, podizanje kvaliteta i jedinstveni jelovnici postali su kamen temeljac našeg današnjeg poslovanj. Dostava obroka za zaposlene po vrlo pristupačnim cenama je primarni deo kojim se Urgan city DOO bavi. U današnje vreme u kome nema mnogo prostora za odmor, cilj nadređenih je da zaposleni ne odlaze sa svojih radnih mesta kako bi kupovali obroke, ili ručavali na lokaciji izvan firme, a to je segment koji smo pažljivo razvijali kako bismo udovoljili obema stranama. Pored snabdevanja zaposlenih kuvanim i suvim obrocima, radimo klasičan ketering i dečije rođendane. U ponudi imamo kuvana jela, suve obroke, domaće specijalitete, roštilj, paste, pice, obrok salate, sendviče, kao I slatki program, a posebnu pažnju pridajemo inovacijama iz kuhinja širom sveta. Cilj nam je da svaki klijent koji nam ukaže poverenje bude prijatno iznenađen I zadovoljan, kako kvalitetom hrane, tako I odličnom uslugom. Tema današnjeg sastanka je problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja kao i upoznavanje privrednog subjekta sa jedinstvenim komorskim sistemom.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 27.07.2017. GODINE KOMPANIJU PLOTUN DOO KRUŠEVAC 

Dana 27.07.2017 godine predstavnik PKS-RPK Kruševac posetio je kompaniju Plotun  d.o.o. Kruševac .Miodrag Đorđević istakao je da od svog osnivanja 2006. godine, Donesi.com pomaže gladnim korisnicima interneta da nađu najbolje restorane sa kućnom dostavom hrane u svom gradu. Sa više stotina restorana i dostavnih servisa, u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji, zasigurno ćete pronaći i svoje omiljene restorane i specijalitete svih mogućih kuhinja. Povezali smo restorane na Internet i oni sada mogu primati i odgovarati na vaše narudžbine na ovome sajtu. Ovaj servis je besplatan za vas, a hrana košta isto kao kod naručivanja telefonom ili čak i manje! Takođe je istakao da ne samo da će se zaposleni potruditi da vam olakšamo nalaženje restorana i najbolje hrane, već tu hranu možete naručiti online u samo par klikova i bez greške! Sa Donesi.com naručivanje hrane postaje jedno sasvim novo iskustvo i užitak! Tema današnjeg sastanka je bila upoznavanje privrednog subjekta sa jedinstvenim komorskim sistemom vać i problemi sa kojima se privredni subjekat sreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 27.07.2017. GODINE KOMPANIJU MOSTOVI DOO KRUŠEVAC

Dana 27.07.2017 godine predstavnik PKS-.RPK Kruševac posetio je kompaniju Mostovi  d.o.o. Kruševac. Jelena Jovanović, istakla je da je kompanija Mostovi d.o.o. osnovana 2008. godine u Kruševcu. Takođe je istakla da se kompanija bavi uvozom aditiva za stočnu ishranu, vitamin, amino kiselina I dr. Upornost mladog preduzetničkog tima da tržištu ponudi kvalitetnu stočnu hranu postavilo je temlje uspešnog poslovanja za kompaniju. Mostovi d.o.o.  sarađuje sa svetskim kompanijama koje su lideri u inovativnim rešenjima u dodacima za stočnu ishranu. Zahvaljujući toj saradnji kompanija je zaslužila titulu pouzdanog partnera za tržište Srbije ali i regiona. Stručnost zaposlenih omogućava kompaniji da svojim klijentima pruži sveobuhvatnu uslugu koja pokriva oblast proizvodnje stočne hrane i ishrane životinja. Na današnjem sastanku predstavnik PKS RPK Kruševac i Jelena Jovanović razgovarali su o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se kompanija susreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 27.07.2017. GODINE KOMPANIJU TEAS DOO KRUŠEVAC

Dana 27.07.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je kompaniju TEAS DOO Kruševac. Teas DOO osnovan je 2006 godine i bavi se trgovinom  na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama.Naša obuća je jednostavna, modeli su  u jednoj, eventualno u dve  boje, bez suvišnih detalja i printova,a naglasak je na formi. Forma kojom pokušavamo da zadovoljimo udobnost, nosivost, a da u isto vreme ima eleganciju i prepoznatljivost.Pored klasičnih načina kupovine potrošači obuću mogu kupiti putem administrativne zabrane kao i putem čekova do 5 rata. U ponudi imaju asortiman od preko 1000 modela. Najveci broj artikala nase ponude predstavlja obuca izradjena od koze I to je u tekstualnom opisu pored svakog koznog artikla naznaceno. Tamo gde to nije navedeno - obuca nije kozna. Tema današnjeg sastanka je upoznavanje privrednog subjekta sa jedinstvenim komorskim sistemom kao i o problemima sa kojima se susreće u toku poslovanja kao i o dosadašnjoj i budućoj saradnji.

U RPK Kruševac održana prezentacija -Javni uvid Plana generalne regulacije industrijske zone SEVER, 26.07.2017. PKS RPK Kruševac

Regionalna privredna komora Kruševac u saradnji sa Gradskom Upravom Kruševac, JP za urbanizam i izgradnju Kruševac organizovala sastanak na temu plana generalne regulacije industrijske zone SEVER.
Sastanak je održan u sredu, 26.07.2017.godine sa početkom u 13 časova u sali Regionalne privredne komore Kruševac.
O urbanističkim planovima grada Kruševca govorio je glavni gradski urbanista g-din Aleksandar Cvetković. Predlog plana generalne regulacije SEVER predstavila je Marina Radovanović rukovodilac izrade plana SEVER .
Realizacijom plana se očekuje racionalno korišćenje zemljišta, infrastrukturno unapređenje postojećih preduzeća i obezbeđenje uslova za kvalitetno poslovanje, naveo je na sastanku glavni gradski urbanista, Aleksandar Cvetković.

Detaljnije....

ZAJEDNIČKI NASTUP PRIVREDNIKA NA SAJMU POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE U PRIŠTINI, 27 - 30.09.2017. GODINE

Privredna komora Srbije i ove godine organizuje zajednički nastup na sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije u Prištini, koji će se održati od 27. do 30. septembra 2017. godine. Nastup na ovom sajmu za izlagače, članice PKS, će biti bez kotizacije. U prilogu dostavljamo pozivno pismo sa osnovnim informacijama o uslovima učešća i formular za prijavu. Takođe, radi blagovremene pripreme i izrade sajamskog kataloga, molimo da nam kompanije uz prijavu dostave i sledeće podatke:
• znak i logotip firme u vektorskom formatu (PDF, EPS ili Adobe Illustrator dokument)
• osnovne aktivnosti preduzeća i proizvodni program na engleskom i srpskom jeziku (u MS Word formatu)
• sledeće podatke za kontakt: ime i prezime osobe za kontakt, adresa, telefon, imejl, web sajt (u MS Word formatu)
Kontakt u PKS-RPK Kruševac: Dragana Milosavljević, Dragana.milosavljevic@pks.rs , 037 441 280 i Dušica Vukčević Stojiljković, Dusica.vukcevic@pks.rs , 037 211130.

Pozivno pismo           Prijava

RUKOVODSTVO GRČKO – SRPSKE PRIVREDNE KOMORE U POSETI PKS RPK KRUŠEVAC, 26.07.2017.GODINE, PKS RPK KRUŠEVAC

Direktor PKS RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević, dana 26.07.2017.godine sastao se sa rukovodstvom Grčko – srpske privredne komore iz Soluna: predsednikom g-dinom Kostasom Georgiakosom, generalnim sekretarom Branislavom Prelevićem i članom Upravnog odbora. Na sastanku su razgovarali o budućoj saradnji i realizaciji zajedničkih projekata u oblasti saobraćaja i turizma. U cilju jačanje pozicije kompanija pregovarali su o mogućnostima izvoza brendova Grada Kruševca, Rasinskog okruga i Republike Srbije u Republiku Grčku, dok je neke od njih g-din Predrag Vukićević prezentovao tokom sastanka. Postoji veliko interesovanje srpskih i grčkih kompanija za unapređenje spoljnotrgovinske saradnje, u okviru čega je predviđena realizacija velikog broja zajedničkih aktivnosti u narednom periodu.

 

DIREKTOR PKS RPK KRUŠEVAC, G-DIN PREDRAG VUKIĆEVIĆ, PRISUSTVOVAO NA SEDNICI UPRAVNOG ODBORA GRČKO - SRPSKE PRIVREDNE KOMORE, 14.07.2017.G., SOLUN, GRČKA

Direktor PKS RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević, dana 14.07.2017.godine prisustvovao je sednici Upravnog odbora Grčko Srpske privredne komore u Solunu, Grčka.
Na sednici je, kao zajednička međunarodna aktivnost dveju zemalja, Srbije i Grčke, istaknuta organizacija Sajma u Solunu, 15.09.2017.godine, u okviru koga smo razgovarali o zajedničkom nastupu i predstavljanju kompanija iz Republike Srbije na Sajmu.
Tokom sednice konstatovano je da je spoljnotrgovinska razmena Grčke i Srbije povećana za 20%, a izvoz Republike Srbije za 10%. Sa tim u vezi u budućem periodu predviđena je relizacija ciljeva: povezivanje privrede, povećanje spoljnotrgovinske razmene, povećanje izvoza i predstavljanje naših brendova na grčko tržište. Po završetku sednice Upravnog odbora direktor PKS RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević sastao se sa Generalnim konzulom, g-dinom Sinišom Pavićem. Razgovor je vođen u pravcu pregovora o budućoj saradnji, sa akcentom na brendove koje Republika Srbija može ponuditi grčkom tržištu. Razmatrane su i mogućnosti realizacije zajedničkih projekata koji bi doprineli snažnijem povezivanju privrede ovih dveju zemalja.
Nakon sastanka usledila je poseta privrednim subjektima koji posluju na teritoriji grada Soluna.

Između Srbije i Grčke potpisano je šest međudržavnih sporazuma u Solunu, a tom činu prisustvovali su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Grčke Aleksis Cipras

Ministri spoljnih poslova dve zemlje, Ivica Dačić i Nikos Kocijas potpisali su Memorandum o razumevanju u oblasti kulture između Ministarstva kulture i informisanja Srbije i Ministarstva kulture i sporta Grčke za period od 2017. do 2021. godine, Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Grčke o saradnji u oblasti diplomatske obuke.
Dačić i ministar infrastrukture i saobraćaja Grčke Hristos Spircis potpisali su Memorandum o razumevanju između Srbije i Grčke o razvoju železničkog transporta.
Sporazum između Srbije i Grčke o socijalnom osiguranju potpisali su ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić i šef grčke diplomatije Kocijas.

Detaljnije...

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održan je sastanak na temu uključivanja razvojnih planova kompanija koje posluju u industrijskoj zoni SEVER u Plan Generalne regulacije industrijske zone SEVER, 20.07.2017. godine

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održan je sastanak na temu uključivanja razvojnih planova kompanija koje posluju u industrijskoj zoni SEVER u Plan Generalne regulacije SEVER.
Sastanku su prisustvovali Predrag Vukićević v.d.direktor PKS RPK Kruševac, glavni gradski urbanista grada Kruševca Aleksandar Cvetković, direktor Direkcije za urbanizam Vojkan Tutulić, načelnik Odeljenja za urbanizam grada Kruševca Ivana Pajić, obrađivač PGR SEVER Marina Radovanović, projektant Miroslav Petrović i koordinator za industriju Aleksandra Aleksić.
Dogovoreno je da se u PKS RPK Kruševac u sredu 26.07.2017. održi Javni uvid PGR industrijske zone SEVER i da se na sastanak pozovu predstavnici komanija koje posluju na ovoj industrijskoj zoni, kako bi privrednici mogli da iznesu svoje sugestije i razvojne planove .
Takođe , jedan od tema sastanaka bila je Izgradnja poslovnih zona u Rasinskom okrugu.

U PKS RPK KRUŠEVAC ODRŽAN SASTANAK POVODOM UVOĐENJA OBRAZOVNOG PROFILA - MODNI KROJAČ (POLITEHNIČKA ŠKOLA „MILUTIN MILANKOVIĆ“ KRUŠEVAC) U SISTEM DUALNOG OBRAZOVANJA, 21.07.2017. GODINE

U skladu sa pokrenutom inicijativom i aktivnostima Privredne komore Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS koji se odnose na uvođenje modela dualnog obrazovanja u obrazovni sistem Srbije, u prostorijama PKS RPK Kruševac, 21.07.2017. godine, upriličen je sastanak sa 12 kompanija tekstilne industrije sa teritorije Rasinskog okruga. Povod sastanka je uvođenje obrazovnog profila - modni krojač (Politehnička škola „Milutin Milanković“ Kruševac) u sistem dualnog obrazovanja, i koraci koji u daljoj implementaciji očekuju učesnike ovog procesa. Sastanku su, pored predstavnika tekstilne industrije, prisustvovali i: Jelena Jakovljević - zamenik direktora Sektora edukacije PKS, Ana Stojanović - rukovodilac Centra za dualno obazovanje PKS, Zoran Asković, načelnik Školske uprave Kruševac i Nadežda Milovanović, direktor Politehnička škola „Milutin Milanković“ Kruševac.
Na ovaj način, kompanije tekstilne industrije rešiće problem deficitarnih kadrova i dobiti mogućnost da prate rad i razvoj učenika u svom radnom prostoru, da sami oblikuju i usavršavaju svoje buduće stručnjake. Učenici obrazovnog profila - modni krojač u Politehničkoj školi „Milutin Milanković“ u Kruševcu steći će odlično znanje u svojoj školi i kompaniji, što će doprineti njihovoj profesionalnoj stručnosti i većoj mogućnosti da ostanu da rade u svojoj zemlji.

NA SEDNICI SKUPŠTINE UDRUŽENJA PERO KRUŠEVAC ODRŽANOJ U SALI PKS RPK KRUŠEVAC 19.07.2017.G. U 12:00 ČASOVA, NAJAVLJENA PROMOCIJA ČASOPISA „REČ KRUŠEVAC” KOJA ĆE SE ODRŽATI U PORTI CRKVE LAZARICE 29.07.2017.G. U 20:00 ČASOVA

U PKS RPK Kruševac 19.7.2017.g. u 12.00 časova održana je sednica Skupštine udruženja "Pero Kruševac". Na sednici, prisutni članovi Skupštine i osnivači Udruženja razmatrali su predloge i ideje o načinu promocije prvog broja časopisa Reč Kruševac.
Na osnovu iznetih stavova prisutnih članova Skupštine utvrđen je termin i lokacija promocije.
Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju promociji prvog broja časopisa Reč Kruševac, koja će se održati 29.7.2017.godine u porti crkve Lazarice sa početkom u 20:00 časova.
Na sednici su predstavljeni planovi za drugi broj časopisa, temu i naziv i utvrđeni su detalji o predstavljanju prvog broja.

V.D. Direktor PKS RPK Kruševac održao je sastanak sa predsednicom Parlamenta PKS RPK Kruševac, 19.07.2017. gODINE

V.D. Direktor PKS RPK Kruševac Predrag Vukićević održao je sastanak sa predsednicom Parlamenta PKS RPK Kruševac i generalnom direktorkom PPT Namenska Trstenik Anđelkom Atanasković, 19.07.2017. godine.
Na sastanku se govorilo o budućim aktivnostima i planu rada Parlamenta privrednika Rasinskog okruga, kao i privrednom ambijentu i novim investcijama u Rasinskom okrugu.
Takođe jedna od tema bila je pokretanje inicijative da se sudski postupci za privrednike iz Rasinskog okruga rešavaju u Odeljenju Privrednog suda u Kruševcu.

Predstavnici PKS RPK Kruševac posetili su kompaniju „Tehnometal“ Dašnica, 14.07.2017. gODINE

Predstavnici PKS RPK Kruševac , posetili su je 14.07.2017. godine kompaniju „Tehnometal“ Dašnica, koja posluje u sektoru metalske industrije više od dvadesetpet godina. Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je direktor i vlasnik kompanije, „Tehnometal“ Dašnica g-din Miroslav Arsić, i tom prilikom predstavio je rad i potencijale razvoja kompanije „Tehnometal“ Dašnica
Preduzeće je osnovano 1990. godine, a kao mašinska radionica datira od 1984. godine. Raspolaže sa poslovnim prostorom od preko 2.000m2. Od osnivanja Tehnometal se bavi problematikom punjenja, pakovanja, zatvaranja i etiketiranja alkoholnih i bezalkoholnih pića, osvežavajućih napitaka, gaziranih pića, izvorske i mineralne vode. Visoka ulaganja u razvoj, visoke preciznosti montaže na najvišim standardima kvaliteta i usluga objekata, samo su neki od kriterijuma za uspeh iza Tehnometala. Tehnometal je počeo proizvodnju malih punilica 1989, danas firma deluje na visokoj skali. Tehnometal je otišao daleko iznad klasične granice mašine i inženjerstva. Sa svojim holističkim pristupom, firma je postala jedan ozbiljan proizvođač odan svojim klijentima u pogledu mašina, dizajna, linija, inženjering procesa i informacione tehnologije. Tehnometal se razvio u "sistem tehnologije" usluga. Kompanija je izvozno orjentisana ka tržištu Evropske Unije i Ruske Federacije. Direktor kompanije „Tehnometal“ Dašnica, Miroslav Arsić pohvalio je inicijativu i spuštanje javnih ovlašćenja na Regionalne privredne komore i rekao je da je to prava stvar za privredu, da se na taj način štedi vreme, novac.
Na sastanku se govorilo o širenju tržišta i podršci komore na tom zadatku. Jedno od interesantnih tržišta za proizvodne kompanije „Tehnometal“ je rusko tržište, tako da se govorilo o dostavljanju ponude i eventualnom pronalasku klijenata iz Lipecke oblasti u Rusiji. Govorilo se i o budućim investicijama kompanije. Nedostatak kvalifikovane radne snage je jedan od problema sa kojima se Tehnometal Dašinica suočava, a to se pre svega odnosi na zanimanja mašinske struke.

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „Hemprodukt“ d.o.o Žabare, Kruševac 14.07.2017.

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „Hemprodukt“ d.o.o Žabare, Kruševac 14.07.2017, koja posluje u sektoru hemijske industrije - proizvodnja sredstava hemije za opštu upotrebu u oblasti pranja, čišćenja i dezinfekcije u domaćinstvu i hemijskih preparata specijalne namene koji se koriste u prehrambenoj, metalnoj i kožarskoj industriji.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je direktor i vlasnik kompanije, g-din Slobodan Kljaić, i tom prilikom predstavio je rad, buduće programe kompanije.
"Hemoprodukt d.o.o." je preduzeće opremljeno sa više desetina modernih mašina, kompletnim samostalnim elektro, hidro i kompresorskim jedinicama, pasivnim filterskim sistemom za prečišćavanje otpadnih voda, voznim parkom, mašinskom i elektro radionicom, terenima za sportske aktivnosti, laboratorijom za analizu kvaliteta, razvoj i unapređivanje proizvodnje, dva poribljena jezera i obilje flore i faune kao i drugim pratećim objektima.
Direktor kompanije „Hemoprodukt“ Žabare, Slobodan Kljaić pohvalio je inicijativu i spuštanje javnih ovlašćenja na Regionalne privredne komore i rekao da „Hemoprodukt“ često učestvuje na tenderima, tako da za te svrhe im je potrebno Uverenje o domaćem poreklu robe u postupcima javnih nabavki. Mogućnost da Uverenje može da preuzme u PKS RPK Kruševac, štedi pre svega vreme, novac i dr.
Na sastanku se govorilo o širenju tržišta, kao podršci komore u povezivanju sa kompanijama u Srbiji.
Takođe, g-din Kljaić je istakao da je jedan od poslovnih planova u budućnosti i pokretanje ugostiteljskog objekta, samo je potrebno osmisliti dobar marketing plan i izanalizirati kojoj ciljnoj grupi se obratiti. U toku je izgradnja bazena, terena i drugih sadržaja.

PREDSTAVNICI PKS - RPK KRUŠEVAC POSETILI SU KOMPANIJU „ŽUPLJANKA“ ALEKSANDROVAC, 14.07.2017. GODINE

Predstavnici PKS RPK Kruševac, posetili su 14.07.2017. godine kompaniju „Župljanka“ Aleksandrovac .
Direktor tekstilne kompanije „Župljanka“ a.d. Aleksandrovac Radoljub Mijušković ugostio je predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac i tom prilikom predstavila je rad i izazove sa kojima se kompanija susreće.
Akcionarsko društvo „Župljanka“ osnovano je 1960. godine sa sedištem u Aleksandrovcu. Osnovna delatnost društva je proizvodnja pozamanterijskih proizvoda, takođe u svom proizvodnom programu kompanija ima i proizvodnju konfekcije, deo proizvodnog programa namenjen je i namenskoj industriji.
Nekada je kompanija „Župljanka“ bila lider u proizvodnji pozamanterije i zapošljavala je 800 radnika. Danas A.D. „Župljanka“ Aleksandrovac zapošljava 76 zaposlenih i nalazi se u procesu UPPR-a.
Na sastanku se govorilo o problemima sa kojima se kompanija suočava, a koji se pre svega odnose na UPPR, nemogućnost direktnog učešća na tenderima. Takođe direktor Mijušković istakao je da je i jedan od problema starosna stuktura radne snage koja u proseku ima preko 25 godina. Kompanija je zainteresovana da primi decu na praksu ili da udje u proces dualnog obrazovanja.
Na sastanku se govorilo o saradnji Akcionarsko društvo „Župljanka“ sa Privrednom komorom Rasinskog upravnog okruga.

PREDSTAVNICI PKS - RPK KRUŠEVAC POSETILI SU KOMPANIJU „SNEKOPROM“D.O.O Aleksandrovac, 14.07.2017.

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su „SNEKOPROM“D.O.O Aleksandrovac, 14.07.2017. godine porodičnu firmu, koja posluje u sektoru hemijske industrije, proizvodnji polietilenske (PE) ambalaže već 27 godina.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostili su vlasnik i direktor kompanije, g-din Vojkan Maksić i tom prilikom predstavljen je rad i potencijali razvoja kompanije „SNEKOPROM“D.O.O Aleksandrovac.
„SNEKOPROM“ D.O.O Aleksandrovac je porodična firma koja se bavi koja posluje u sektoru hemijske industrije, proizvodnja, štampu i distribucija plastične ambalaže. Kompanija posluje u okviru industrisjke zone u Aleksandrovcu u spostvenim proizvodnim pogonima.
Svi proizvodi su napravljeni od prime granulata, poznatih Evropskih petrohemija. Kompanija ima zaokružen proces proizvodnje sa flexo-štampom do 6 boja. U svom proizvodnom programu kompanija nudi: Termo folija, PE termo folija ima najveću primenu u industriji, PE termo folija se proizvodi u rolnama, i prema zahtevima kupaca, Kese - Kese se koriste i u domaćinstvu, i u proizvodnji . Postoje i odredjene kese koje proizvodimo za potrebe hladnjača, Vreće - Vreće koje se koriste u raznim granama privrede i domaćinstva, PE crevo, koje ima najveću primenu u industriji.
Na sastanku se govorilo o tekućim investicijama kompanije, širenju kapaciteta, tržištu. Jedan od problema sa kojim se suočava kompanija je naplata potraživanja, tako da je kompanija uputila apel da se poštuje Zakon o naplati potraživanja. Takođe, kao veliki problem je i nedostatak radne snage. Kompanija Snekomprom u ovom trenutku ima otvoren konkurs za radnika u proizvodnju.

OBUKA ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA ZGRADA U PKS RPK KRUŠEVAC

Privredna komora Srbije, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“ br.104/2016), počela je realizaciju obuka za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada. Pozivamo sva fizička i pravna lica, zainteresovana za obuku za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada, da kontaktiraju Regionalnu privrednu komoru Kruševac i prijave se za učešće u obuci.
Obuka traje sedam dana, odnosno 50 školskih časova.
Cena obuke je 30.000 dinara (25.000 dinara + pdv).

Podsećamo da su, u skladu sa Članom 52. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 104/2016), uslovi koje fizičko lice treba da ispuni da bi steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika, sledeći:
•da ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju
•položi ispit za profesionalnog upravnika i stekne licencu
•upiše se u registar koji vodi Privredna komora Srbije

Pozivamo sve zainteresovane da se jave PKS RPK Kruševac, tel. 037 441 128 ili 418 520.
 

ZAHVALNICA PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE - REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA

Udruženje veterana 63. padobranske brigade dodelilo je Privrednoj komori Srbije - Regionalnoj privrednoj komori Rasinskog upravnog okruga zahvalnicu - posebno priznanje i izraz velikog poštovanja i zahvalnosti za izuzetan doprinos i pomoć afirmaciji i radu udruženja, sa posebnim akcentom na pomoć pri organizovanju tradicionalne manifestacije - Vidovdanski skup, koji je ove godine, po sedamnaesti put, organizovan na izletištu Letenka, na Fruškoj gori, u periodu od 23.06. do 25.06.2017. g.
 

KONKURS ZA PRIVREDNA DRUŠTVA ZA PROJEKAT - PRAKSAM III

Beogradska otvorena škola (BOŠ) u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije i Američkom privrednom komorom, a uz podršku Ministarstva omladine i sporta RS već treću godinu za redom realizuje projekat PRAKSAM 3 – Uvođenje mladih u svet rada, kao podršku sprovođenju ciljeva Nacionalne strategije za mlade.
Ovaj program radnih praksi ima za cilj unapređenje zapošljivosti i zapošljavanja mladih u Srbiji obezbeđivanjem mogućnosti mladim ljudima da steknu radno iskustvo i na taj način se bolje povežu sa svetom rada.
U okviru projekta raspisan je konkurs za učešće privrednih subjekata kojima će kroz program biti obezbeđena mogućnost selekcije kandidata u skladu sa potrebama privrednih subjekata, administriranje programa praksi bez ikakvih dodatnih opterećenja, unapređivanje mentorskih veština zaposlenih kroz trening za mentore, promocija na nacionalnom nivou, mogućnost regrutovanja najboljih kadrova. Rok za prijavu je četvrtak, 20. jul!
Osoba za kontakt u PKS RPK Kruševac je Danijela Lazarević; tel: 037/441-128.

Konkurs...

OBAVEŠTENJE- OD 01.06.2017. G. U RPK KRUŠEVAC MOŽETE PREUZETI ODREDJENE ISPRAVE IZ OBLASTI JAVNIH OVLAŠĆENJA

Obaveštavamo Vas da je Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga sa sedištem u Kruševcu, od 01.juna ove godine dobila mogućnost vršenja odredjenih javnih ovlašćenja. Komori Kruševac se možete obratiti za dobijanje sledećih isprava:
1. Uverenje o domaćem poreklu robe u postupcima javnih nabavki
2. Potvrda da se odredjena roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji
3. Mišljenje o ispunjenosti uslova za unošenje naziva „Srbija“ u poslovno ime privrednih društava
4. Mišljenje o jedinom ponudjaču robe domaćeg porekla
5. Potvrda o članstvu u PKS (za tendere, vize i ostalo)
6. Vodjenje registra članova PKS
7. Overa isprava koje prate robu pri uvozu i izvozu za čije izdavanje nije propisana nadležnost (fakture, cenovnici, pozivna pisma, paking liste, specifikacije i dr.)
Za sve dodatne informacije kontakt osobe su: Dragana Milosavljević, dragana.milosavljevic@pks.rs , 037/441-280 i Marija Vesković, marija.veskovic@pks.rs , 037/441128.

 

ODRŽANA PREZENTACIJA „ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU, PKS-RPK KRUŠEVAC, 04.07.2017. G.

PKS-Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga u saradnji sa Poreskom upravom filijalom Kruševac je 04.07.2017.godine organizovala prezentaciju na temu: Zakon o opštem upravnom postupku.
Zakon o opštem upravnom postupku je stupuo na snagu 1. juna 2017. godine. Radi se o novom Zakonu kojim se u potpunosti menja dosadašnji Zakon koji je bio u upotrebi od 1997. godine. U novom Zakonu su uvedeni neki instituti koji nisu do sada postojali u našem zakonodavstvu kad je u pitanju upravnopravna materija. Razlozi za donošenje novog Zakona su : reforma javnog sektora u Srbiji, reforma upravnog postupka, poboljšanje privrednog ambijenta, uspostavljanje javne (državne uprave) koja je orjentisana ka građanima, povećanje pravne sigurnosti, tehničko poboljšanje samog propisa. U Zakon su uvedena nova načela upravnog postupka i neke novine kao što su garantni akt, upravni ugovor i još mnoge druge novine sa napred navedenim ciljevima.
Prezentaciju okupljenim privrednicima i predstavnicima institucija je održao Srđan Milivojević koordinator za rad filijale A Kruševac.
 

Detaljnije...