OBUKA ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA ZGRADA U PKS RPK KRUŠEVAC – formiranje grupe u toku

Privredna komora Srbije, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“ br.104/2016), počela je realizaciju obuka za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada. Obuka traje sedam dana, odnosno 50 školskih časova (6 dana po 7 časova i 1 dan sa 8 časova).
Pozivamo sva fizička i pravna lica, zainteresovana za obuku za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada, da kontaktiraju Regionalnu privrednu komoru Rasinskog okruga i prijave se za učešće u obuci .
Početak nastave planiran je po formiranju grupe u PKS Regionalnoj komori Kruševac.
Cena obuke je 30.000 din sa pdv-om.
Sve dodatne informacije možete dobiti u RPK Kruševac. Kontakt osobe su Danijela Miladinović i Aleksandra Aleksić tel. 037 418 520 ili 418 522, mail: danijela.miladinovic@pks.rs ili aleksandra.aleksic@pks.rs .
Podsećamo da su, u skladu sa Članom 52. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 104/2016), uslovi koje fizičko lice treba da ispuni da bi steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika, sledeći: da ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, položi ispit za profesionalnog upravnika i stekne licencu i upiše se u registar koji vodi Privredna komora Srbije.
Poslovima profesionalnog upravljanja mogu da se bave privredna društva ili preduzetnici (organizator profesionalnog upravljanja), angažovanjem lica koje ispunjava uslove za profesionalnog upravnika.
Organizator profesionalnog upravljanja ima pravo da se bavi poslovima profesionalnog upravljanja ako ima najmanje jedno lice u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, upisano u registar profesionalnih upravnika koji vodi Privredna komora Srbije.
Formiranje grupe je u toku.
 

Poljoprivredni forum Srbija-Turska, 22.avgust, hotel Metropol, 10.00 časova

Privredna komora Srbije uz podršku Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom Republike Turske i Halkbank Srbija, organizuje:
Poljoprivredni forum Srbija – Turska i bilateralne sastanke srpskih i turskih privrednika, u utorak, 22. avgusta 2017. Godine, sa početkom u 10 časova, u hotelu Metropol Palace, Bulevar Kralja Aleksandra 69, Beograd. Privrednu delegaciju Turske čine najveće turske kompanije iz sektora poljoprivrede.
Učesnicima foruma Srbija – Turska obratiće se ministri poljoprivrede Republike Srbije i Republike Turske, Branislav Nedimović i Ahmet Ešref Fakibaba.
U prilogu dostavljamo pozivno pismo predsednika PKS g-dina Marka Čadeža, program skupa, tabelu sa podacima o turskim kompanijama i prijavni list.
Pozivamo Vas da učestvujete u radu foruma Srbija - Turska i bilateralnim sastancima sa turskim kompanijama uz molbu da potvrdite svoje učešće najkasnije do petka, 18. avgusta 2017. godine na elektronsku adresu danica.micanovic@pks.rs .

Pozivno pismo          Program         Prijavni list          Spisak turskih kompanija    

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE KOMPANIJU ''GARDEN ALGO'' D.O.O. KRUŠEVAC, 11.08.2017. GODINE

Dana 11.08.2017. godine predstavnik PKS-RPK Kruševac obišao je kompaniju GARDEN ALGO DOO Kruševc. Direktor kompanije, g-din Aleksandar Stojković, istakao je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2014. godine i da je pretežna delatnost maloprodaja kućnih aparata, tepiha, zavesa, posuđa i svega što je potrebno za domaćinstvo. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac upoznao je direktora sa jedinstvenimn komorskim sistemom Srbije, kao i o uslugama koje komora pruža. Takođe, tema razgovora bili su i problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE KOMPANIJU ''SABWAY'' D.O.O. KRUŠEVAC,  11.08.2017. GODINE

Predstavnik PKS-RPK Kruševac je dana 11.08.2017. godine obišao kompaniju SABWAY u Kruševcu. Direktor kompanije, g-đa Danijela Vučić, istakla je da je kompanija osnovana 2009. godine. Od osnivanja pa do danas kompanija uspašno posluje. Pretežna delatnost firme je veleprodaja i maloprodaja baštenskog nameštaja, sve za kuću, alat, HTZ oprema, kao i mnoge druge robe široke potrošnje. Tema današnjeg sastanka je bila jedinstveni komorski sistem Srbije, kao i problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE KOMPANIJU ''BRS WATCHES & JUWELIRY '' D.O.O. KRUŠEVAC, 11.08.2017. GODINE

Dana 11.08.2017 godine predstavnik PKS-RPK Kruševac obišao je kompaniju ''BRS WATCHES & JUWELIRY '' D.O.O. Kruševac. Direktor g-din Bratislav Radojević istakao je da su on i brat osnovali ovo privredno društvo 2015. godine koje od tada beleži uspeh u poslovanju. Ovo je maloprodajni objekat koji se bavi servisom satova, kao i prodaju firmiranih satova i nakita. Odličnu saradnju imaju sa generalnim zastupnikom BPM iz Beograda. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i direktor razgovarali su o jedinstvenom komorskom sistemu Srbije, kao i o problemima sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE KOMPANIJU ''METALNE KONSTRUKCIJE 037'' D.O.O. KRUŠEVAC, 11.08.2017. GODINE

Predstavnik PKS-RPK Kruševac je dana 11.08.2017. godine obišao kompaniju Metalne konstrukcije 037 D.O.O. Kruševac. Direktor kompanije, g-din Branislav Milosavljević, istakao je da je kompanija osnovana 2016. godine, a osnovna delatnost kompanije je projektovanje, inženjering, proizvodnja metalnih konstrukcija za hale, montaža istih, kao i montaža panela. Takođe je istakao da se kompanija bavi marketingom i izvođenjem radova. Za sada imaju dva pogona u Kruševcu. Predstavnik PKS-RPK Kruševac je upoznao direktora sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije, a takođe tema sastanka je bila i problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE KOMPANIJU '' VMN Krstić '' D.O.O. KRUŠEVAC, 11.08.2017. GODINE

Dana 11.08.2017 godine predstavnik PKS-RPK Kruševac obišao je kompaniju VMN Krstić. Direktor i vlasnik g-din Zoran Krstić istakao je da je kompanija VMN Krstić d.o.o osnovana 1991. godine i nalazi se u 100%-nom privatnom vlasništvu. Osnovni ciljevi kojima se vodi su: razvoj, inovacije, konstantno usavršavanje usluga kompanije, a sve u cilju politike kvaliteta na polju zadovoljavanja krajnjeg korisnika. Kroz politiku razvoja i konstantan rast, preduzeće je proširilo svoju delatnost u domenu projektovanja i izgradnje pre svega industrijskih montažnih objekata primenjujući najsavremenije materijale. Preduzeće poseduje sopstveni tehnički biro za projektovanje i razradu čeličnih konstrukcija i fasadnih i krovnih obloga od sendvič panela. Preduzeće sarađuje sa velikim brojem projektnih biroa, građevinskih firmi i u mogućnosti je da po zahtevu klijenta izvede kompletne radove na objektu po principu – od ideje do realizacije. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i g-din Zoran Krstić razgovarali su o saradnji u proteklom periodu, kao i o budućoj saradnji.

U PKS-RPK KRUŠEVAC ODRŽANA JE KONSTITUTIVNA SEDNICA regionalne sekcije Grupacije proizvođača plastičnih proizvoda

Dana 11.08.2017 godine u PKS-RPK Kruševac održana je konstitutivna sednica regionalne sekcije Grupacije proizvođača plastičnih proizvoda PKS .
Konstitutivnu sednicu otvorio je i vodio predsednik Grupacije proizvođača plastičnih proizvoda Privredne komore Srbije Žarko Savićević, koji je proizvođače plastičnih proizvoda upoznao sa aktivnostima rada Grupacije. Prisutnima se obratio i sekretar Udruženja za hemijsku,gumarsku industriju i industriju nematala PKS Dragan Stevanović koji govorio o privrednim kretanjima u oblasti proizvodnje plastičnih proizvoda i aktivnostima Udruženja i Grupacije za naredni period.
Na konstitutivnoj sednici izabran je predsednik regionalne sekcije Grupacije proizvođača plastičnih proizvoda vlasnik i direktor firme Snekoprom Aleksandrovac Vojkan Maksić i za zamenika predsednika izabran je Ivan Mijailović, vlasnik i direktor firme Meplast Kruševac.

U PKS-RPK KRUŠEVAC ODRŽAN JE INICIJATIVNI SASTANAK SEKCIJE ZA PRIVATNO OBEZBEĐENJE, 10.08.2017 GODINE

Dana 10.08.2017 godine u PKS-RPK Kruševac održan je inicijativni sastanak sekcije za privatno obezbeđenje. Inicijativni sastanak otvorio je zamenik sekretara Udruženja za privatno obezbeđenje i uslužne delatnosti PKS g-din Đorđe Vučinić. Sastanku su prisustvovali predstavnici službi obezbeđenja kompanija iz Rasinskog okruga. Na sastanku se govorilo o aktivnostima koje je Udruženje za privatno obezbeđenje imalo u proteklom periodu, kao i o budućim aktivnostima i formiranju Regionalne sekcije Rasinskog upravnog okruga Udruženja za privatno obezbeđenje PKS. Takođe, g-din Vučinić prisutne je upoznao sa planiranim skupovima i sajmovima u toku 2017 godine, a koji se odnose na bezbednost i samozaštitu. Na inicijativnom sastanku izabrani su predsednik Sekcije za privatno obezbeđenje PKS-RPK Kruševac, g-din Dragan Simić, i zamenici predsednika, g-din Saša Ćirić i g-din Srđan Aleksić.
Konstitutivna sednica zakazana je za 26.09.2017 godine sa početkom u 11 časova.

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC POSETIO JE KOMPANIJU Hidrostop d.o.o Kruševac, 09.08.2017. godine

Koordinator za industriju PKS RPK Kruševac posetio je 09.08.2017. godine porodičnu firmu Hidrostop d.o.o Kruševac
Predstavnika Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostili su vlasnik i direktor kompanije Katarina Anđelković i Andrija Anđelković, koji su predstavili rad kompanije Hidrostop Krušebvac.
Preduzeće Hidrosto Kruševac bavi se hidroizolacijom, koja treba da zaštite građevinske objekte od štetnih dejstava vode i vlage. Pored obezbeđivanja upotrebljivosti i dugotrajnosti građevinskih objekata hidroizolacija treba da obezbedi i zdrave uslove za ljude u objektima. Hidroizolacija, takođe, ima značajnu ulogu u zaštiti voda od štetnih uticaja industrije, saobraćajnica, deponija i sl...
HIDROSTOP d.o.o. je ovlašćeni izvođač kompanije Sika. Kompanija poseduje opremu, alat, ruku za precizno, procenu za tačno, energiju za hitno, oko za lepo. Izvođenje obavljaju specijalizovani izvođači koji su osposobljeni, imaju kompletnu tehničku podršku,u obavezi su da poštuju tehnička rešenja i rade po uputstvima i smernicama.
Predstavnicima kompanije predstavljen je jedinstven komorski sistem Republike Srbije , kao i aktivnosti komore koje su usmerene ka zastupanju interesa domaćih privrednih društava.

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC POSETIO JE KOMPANIJU Gibanj d.o.o Kruševac, 09.08.2017. godine

Koordinator za industriju PKS RPK Kruševac posetio je 09.08.2017. godine porodičnu firmu Gibanj d.o.o Kruševac
Predstavnika Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostili su vlasnik i direktor kompanije g-din Časlav Ostojić i Đurđa Ostojić, direktor predstavništva u Beogradu tom prilikom predstavljen je rad i potencijali razvoja kompanije Gibanj d.o.o .
Privatno preduzeće „Gibanj“ razvilo se iz zanatske radnje koja postoji još od 1964 godine. Znanje i iskustvo pretočeno je u sadašnje preduzeće koje se bavi servisiranjem motornih i prikljucnih vozila kao i veleprodajom rezervnih delova ( gibnjeva, vazdusnih jastuka, amortizera, upornnih spona, mrtvih osovina, silen blokova, osovinica, čaura, uzengija, delova za JOST sedla,delova za pufere ROCKINGER i RINGFEDER…)
Gibanj Doo vrši sve vrste remonta trapa: biksnovanje osovine (rukavca), rude, JOST i GF sedla, gibnjeva, jastuka, amortizera i pratećih delova šasije. Remont i ugradnju vrši visoko kvalifikovan tim radnika, koji pored osnovne delatnosti vrši i reglažu trapa teretnih i BUS vozila po najsavremenijim svetskim tehnologijama.
Gibanj d.o.o Kruševac zapošljava 30 radnika. Predstavnicima kompanije predstavljen je jedinstven komorski sistem Republike Srbije , kao i aktivnosti komore koje su usmerene ka zastupanju interesa domaćih privrednih društava

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je „ Vetus “ d.o.o Kruševac 09.08.2017.

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Vetus“ d.o.o , Kruševac 08.08.2017.
Predstavnika Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostili su vlasnik i direktor preduzeća Dragan Sijić i Vladimir Sijić.
Kompanija Vetus je privredno društvo koje je bavi prometom robe u oblasti kućne hemije i kozmetike, rasvetom (sijalicama) i proizvodnjom papirnatih maramica.

Kompanija „Vetus“ je dobila dozvolu za javno carinsko skladište.
Predstavnicima kompanije predstavljen je jedinstveni komorski sistem, usluge komore.
 

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC POSETIO JE KOMPANIJU NIKOLO D.O.O Kruševac, 08.08.2017.  godine

Koordinator industrije PKS - RPK Kruševac, posetio je 08.08.2017. godine kompaniju NIKOLO d.o.o Kruševac, koja posluje u oblasti proizvodnje proizvoda od plastike.
Nikolo d.o.o je preduzeće koje se bavi proizvodnjom plastične ambalaže za prehranu, hemiju, kozmetiku, toner prahove, agrar, galenske laboratorije. Kompanija posluje u sopstvenim poslovnom prostoru i proces proizvodnje se odvija na savremenim mašinama. Takođe , kompanija je organizovala službu dostave gotove robe na adresu kupca.
Osvojila je mnoge proizvodne tehnologije kao i nove proizvodne programe o čemu svedoče i izvozni aranžmani sa Crnom Gorom, Bosnom, Slovenijom,Makedonijom, Grčkom i Kosovom.
Najznačajnije reference: Odmenska voda, Knjaz Miloš, Granice, TopTEN, Granice, Zdravo, Moja voda, FAm i dr.
Kompaniji je predstavljen novi jedinstveni komorski sistem, kao usluge komore, spuštanje javnih ovlašćenja. Kompanija je pozvana da učestvuje u radu regionalne sekcije plastičara.

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Europart“ d.o.o Kruševac 08.08.2017. godine

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Atrikod“ d.o.o , Kruševac 08.08.2017..
Predstavnika Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je direktor prodaje suvlasnik, g-din Mitja Semen koji je predstavilo poslovanje kompanije.
Kompanija Atrikod je privredno društvo za proizvodnju u oblasti usluga za komunalna preduzeća. Preduzeće ima sopstveni know-how, a razvojni tim se stalno nadograđuje i razvija.
Proizvodni program obuhvata proizvodnju i servisiranje vozila za sakupljanje otpada, samopodizače tipskih kontejnera, kombinovana vozila za pranje i pražnjenje kontejnera, brzo izmenjive nadgradnje za samopodizače, vozila za pranje ulica, cisterne, vozila za čišćenje i probijanje kanala kanalizacije, vozila koja se koriste za odnošenje nepropisno parkiranih vozila - " Pauk " i vozila za odvoz komunalnih kontejnera Abroll 8-25 tona .
Na sastanku se govorilo o poslovanju kompanije kao i podršci komore u poslovanju, a pre svega u pronalasku partnera u inostranstvu.

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Europart“ d.o.o Kruševac 08.08.2017. godine

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Europart“ d.o.o , Kruševac 08.08.2017., čija je osnovna delatnost remont i servisiranje građevinskih mašina, kao i prodajom rezervnih delova za građevinske mašine.
Predstavnika Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je direktor i vlasnik kompanije, g-din Nenad Simijonović koje govorio o poslovanju kompanije.
Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu, spuštanju javnih ovlašćenja na Regionalne komore kao i o podršci Privredne komore kompanijama.

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Frigosun“ d.o.o Kruševac 08.08.2017. GODINE

Koordinator za indstriju PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „Frigosun“ d.o.o , Kruševac 08.08.2017., čija je osnovna delatnost proizvodnja rashladnih sistema, delova sistema i rashladnih komora. Preduzeće u sadašnjem obliku postoji i radi od 1995. godine.
Predstavnika Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je direktor i vlasnik kompanije, g-din Dragan Milisavljević i menadzer finansija Verica Milisavljević, i tom prilikom predstavili su poslovanje kompanije.
"Frigosun" je prepoznat na srpskom tržištu kao kompanija koja ugradjuje i održava rashladne sistema, delova sistema i rashladnih komora. Proizvodni program kompanije obuhvata:
Rashladni agregati i sistemi - za sve temperaturne režime, projektovani i montirani prema zahtevima investitora; Termoizolacione komore - dimenzija i kapaciteta prema zahtevu investitora; Termoizolaciona vrata- zaokretna, klizna i segmentna vrata svih dimenzija, kao i vrata specijalne namene; sva klizna i segmentna vrata mogu biti i sa automatskim motornim pogonom; Rashladni sistemi za indirektno hlađenje - "Chilleri" protočno hlađenje fluida za različite tehnološke procese; Komore sa kontrolisanom atmosferom - "ULO" KOMORE - komore za visokokvalitetno i dugo čuvanje voća i povrća uz pomoć fine regulacije temperature, vlažnosti i procentualnog sastava gasova u komori. Transportno hladjenje. Komore za rashladjivanje, Komore za odrzavanje temperature,Komere za smrzavanje, Ventilacija i klimatizacija, Svi proizvodi preduzeća "Frigosun" bazirani su na ekološki prihvatljivim rashladnim fluidima u skladu sa najvišim evropskim standardima.
Na sastanku se govorilo o poslovanju kompanije kao i podršci komore u poslovanju.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE PRIVREDNO DRUŠTVO GARNI HOTEL NICOLO KRUŠEVAC, 08.08.2017. GODINE

Dana 08.08.2017 godine predstavnik PKS-RPK Kruševac obišao je Garni Hotel Nicolo**. Menadžer hotela Branka istakla je da Garni Hotel Nicolo** sadrži 20 luksuzno opremljenih soba od kojih 14 jednokrevetnih i 6 dvokrevetnih, restoran za serviranje doručka. Objekat poseduje besplatnu Wi-Fi konekciju, klime u svakoj smeštajnoj jedinici, LCD televizor sa kablovskom televizijom i sistem dojave povrede u toaletima. Naši recepcionari na raspolaganju su Vam 24h za sva vaša pitanja i želje. U ponudi Garni Hotela Nicolo ** nalazi se prijatna sala za održavanje sastanaka, prezentacija, seminara i drugih oblika okupljanja sa uslugom keteringa. Takođe je istakla da zaposleni u hotelu mogu Vas odvesti ili sačekati sa aerodroma, odvesti u obilazak turističkih i istorijskih znamenitosti ovog dela Srbije ili učiniti bilo šta kako bi Vaš boravak u našem objektu bio što prijatniji. Na raspolaganju imamo i bicikle za iznajmljivanje kao i skuter za dalja putovanja. U okviru objekta posedujemo parking za motocikle i putnička vozila sa perionicom. U neposrednoj blizini objekta nalazi se park u kome možete odmoriti, raditi na racunaru ili uživati u ispijanju kvalitetnih vina kuće ili dobre kafe.
Tema današnjeg sastanka je bila problemi sa kojima se susreće privredno društvo u toku poslovanja, jedinstveni komorski sistem Srbije kao i usluge koje pruže komora.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE PRIVREDNO DRUŠTVO ''FM-TRADE KRUŠEVAC'' D.O.O. KRUŠEVAC, 08.08.2017. GODINE

Predstavnik PKS-RPK Kruševac je dana 08.08.2017 godine posetio kompaniju FM trade DOO Kruševac. Direktor g-din Goran Đurić je istakao da je FM-TRADE doo osnovan 1998. Godine i da od osnivanja pa do danas uspešno posluje. Takođe je istakao da se ovaj privredni subjekat bavi veleprodajom kućne galanterije, igračaka, galerijske robe i robe široke potrošnje. Asortimanom od preko 2000 artikala podmirujemo potrebe velikog broja firmi sa kojima sarađujemo.Takođe pored domaćeg asortimana bavimo se uvozom robe iz Španije i Kine, kao i njenom distribucijom kupcima shodno dogovoru. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac upoznao je direktora privrednog subjekta sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i o uslugama koje komora pruža. Takođe na sastanku se govorilo o prošloj i budućoj saradnji kao i o problemima sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE PRIVREDNO DRUŠTVO '' M.I.S. Tomas Plastic '' D.O.O. KRUŠEVAC, 08.08.2017. GODINE

Dana 08.08.2017 godine predstavnik PKS-RPK Kruševac obišao je privredni subjekat M.I.S. Tomas Plastic Kruševac. Direktor i vlasnik g-din Miki Jovanović istakao je da M.I.S. Tomas Plastic Kruševac, u okviru sopstvenog, funkcionalno projektovanog poslovnog kompleksa u kojem se nalaze poslovne kancelarije ( komercijala, magacin, projektovanje), vozni park kao i magacinski prostor sa radionicom. Takođe je istakao da M.I.S. Tomas Plastic je kompanija čije poslovanje obuhvata: Uvoz, zastupništvo i distribuciju termoplastičnih materijala ( građevina, reklame, industrija) kao i projektovanje i izradu čelicnih konstrukcija. Kao jedan od najvećih distributera termo-plastike u zemlji, sa višegodišnjim iskustvom u distribuciji širokog asortimana proizvoda koji svoju primenu pronalaze u gradjevini, izradi reklama i industriji, različitih oblika i kvaliteta zadovoljavamo potrebe kupaca i ispunjavamo zahteve savremenih tehnoloških dostignuća. Proizvodi iz programa M.I.S. Tomas Plastic-a nalaze primenu u više industrijskih grana, a sam program se neprestano obogaćuje novim proizvodima prema zahtevima kupaca.
M.I.S. Tomas Plastic je proširio svoje prisustvo na tržištu otvorivši svoje predstavništvo u Beogradu kako bi se približio svojim kupcima i poboljšao kvalitet usluge. Naše vrednosti: Inovacije i razvoj, Rezultati i kvalitet, Otvorenost i fleksibilnost, Preciznost, brzina i ispunjenje rokova. Tema sastanka je upoznavanje direktora sa jedinstvenim komorskim sistemom srbije i uslugama koje komora pruža kao i problemi sa kojima se susreće privredni subjekat u toku poslovanja.

6. Međunarodni sajam „Zdravo domaće prirodno“, 3. Sajam finansiranja i 2. Sajam turizma, 29. i 30.09.2017, gradski trg u zaječaru

6. Međunarodni sajam „Zdravo domaće prirodno“, 3. Sajam finansiranja i 2. Sajam turizma od ove godine organizuje i kompletno finansira Grad Zaječar, uz podršku Privredne komore Srbije - Regionalne privredne komore Zaječarskog i Borskog okruga, kao partnera zaduženog za izlagače i prateće aktivnosti.
Sajam „Zdravo domaće prirodno“ održava se sa ciljem promocije tradicionalnih, domaćih proizvoda i prava je prilika za širenje tržišta prirodnih proizvoda, povećanje proizvodnje i plasmana, ali i za razmenu znanja i iskustava. 2016. godine na 5. Sajmu „Zdravo domaće prirodno“ predstavilo se preko 400 proizvođača lekovitog bilja, voća, povrća, cveća, piva, vina, rakije, meda, mleka i mlečnih proizvoda, mesa, hleba i peciva iz svih krajeva Srbije, Makedonije, BiH, Slovenije, Hrvatske, Italije, Austrije, Bugarske, Rumunije, Slovačke, Indonezije. Svoje proizvode i usluge predstavili su proizvođači počev od individualnih poljoprivrednih gazdinstava do velikih kompanija (prepoznatljivi brendovi: zaječarsko pivo, NS seme, proizvođači poljoprivrednih mašina).
Prošlogodišnji Sajam finansiranja je okupio banke i osiguravajuće kuće iz regiona i šire sa ciljem da širokom auditorijumu pruže kvalitetne informacije o svojim proizvodima i uslugama namenjene privrednicima i građanstvu.
Na Sajmu turizma su se na jednom mestu okupile brojne turističke organizacije, Specijalne bolnice za rehabilitaciju, banje, Regionalne razvojne agencije iz Srbije i BiH. Jedan od najvažnijih ciljeva sajma turizma bio je predstavljanje turističkih potencijala, prirodnih resursa, kulturnog bogatstva i turističkih destinacija sa raznovrsnim sadržajima.

Pozivno pismo             Prijava

Nacrt zakona o izmeni i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu

Pripremljen je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji predviđa strože uslove za prodaju zemlje strancima.
Obaveštenje Privredne komore Srbije i bliže informacije možete pogledati na sledećem linku:

 

Informacija - Nacrt zakona o izmeni i dopunama zakona o polj. zemljistu
 

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC POSETIO JE KOMPANIJU MONTELEKTRON D.O.O Kruševac, 04.08.2017. GODINE

Koordinator industrije PKS - RPK Kruševac, posetio je 04.08.2017. godine porodičnu firmu Mont Elektron Kruševac.
Predstavnika Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostili su vlasnici i direktor kompanije, g-din Vukadin Milovanović, Dušan Milovanović tom prilikom predstavljen je rad i potencijali razvoja kompanije MONTELEKTRON d.o.o Kruševac. ( http://www.montelektron.co.rs/  )
Delatnost preduzeća je projektovanje, izvođenje, stručni nadzor i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija sa izdavanjem atesta.Preduzeće poseduje Licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje električnih i gromobranskih instalacija i ovlašćenje Ministarstva rada za vršenje pregleda i ispitivanja novih, odnosno rekonstruisanih električnih i gromobranskih instalacija sa izdavanjem atesta. Renomirana pozicija koju je firma stekla na tržištu, posledica je dobre organizacije, posedovanje stručnog i ambicioznog kadra, brižljivo odabranih stručnih saradnika, saradnje sa naučnim ustanovama, kao i informatičke podrške u koju preduzeće neprestano ulaže.
Izrada tehničke dokumentacije, stručni nadzor i izvođenje električnih i gromobranskih instalacija, preduzeće vrši poštujući pravilnike, normative i tehničke preporuke elektroprivrede Srbije, JUS i ISO standarde.
Na sastanku se govorilo o saradnji kompanije sa Privrednom komorom Srbije – RPK Kruševac.

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC POSETIO JE KOMPANIJU VERITAS D.O.O Kruševac, 04.08.2017. GODINE

Koordinator industrije PKS - RPK Kruševac, posetio je 04.08.2017. godine kompaniju Veritas d.o.o Kruševac, koja posluje u sektoru tekstilne više od dvadeset godina.
Firma "Veritas" posluje od 1996 godine i bavi se proizvodnjom muških, ženskih i dečijih čarapa. U fabrici u Kruševcu u industrijskoj zoni "Jasički Put". Proizvodnja se odvija na najsavremenijim mašinama renomiranog italijanskog proizvođača tipa "LONATI". Čarape se izrađuju od najfinijeg prediva, koje se najvećim delom uvozi iz Italije. "Veritas" ima za cilj da zadovolji kupce širokim asortimanom proizvoda vrhunskog kvaliteta po domaćim cenama. Predstavnika Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostili su vlasnici kompanije Radivoje Šošić i Nemanja Šošić
Predstavnicima kompanije predstavljen je jedinstven komorski sistem kao i spuštanje javnih ovlašćenja na RPK. Na sastanaku se govorilo o saradnji sa Privrednom komorom, podršci komore u rešavanju tekućih problema, budućim projektima kao i podršci u internacionalizaciji, pre svega ka Ruskom tržištu.

PREDSTAVNIK PKS - RPK KRUŠEVAC POSETIO JE KOMPANIJU „PAKPLAST“ D.O.O Kruševac, 04.08.2017. GODINE

Koordinator industrije PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju „PAKPLAST“ D.O.O Kruševac, 04.08.2017. godine , koja posluje u sektoru hemijske industrije, proizvodnja ambalaže od plastike.
Predstavnika Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je vlasnik i direktor kompanije, g-din Zoran Karajović .
„PAKPLAST“D.O.O Kruševac je porodična firma posluje u sektoru hemijske industrije, proizvodnja ambalaže za kozmetiku, kućnu hemiju i prehranu, više od 20 godina. Na satstanku se govorilo o osnivanju regionalne sekcije plastičara.
Kao problem sa kojim se suočava kompanija PAKPLAST Kruševac, a i mnoge druge je problem naplate potraživanja i nepoštovanja Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (Sl. glasnik RSbr. 119/2012 i 68/2015).
Na sastanku se govorilo o tekućim investicijama kompanije, širenju kapaciteta, tržištu.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE PRIVREDNO DRUŠTVO ''JOCA RAPID'' D.O.O. KRUŠEVAC, 04.08.2017. GODINE

Dana 04.08.2017 godine predstavnik PKS-RPK Kruševac obišao je privredno društvo 'Joca Rapid' DOO Kruševac. Direktor g-din Goran Jocić istakao je ova porodična firma sa sedištem u Kruševcu osnovana 7. aprila 1990. godine. Osnovna delatnost firme je prodaja rezervnih delova i prateće opreme za traktore IMT, IMR, TAM, MF, UTB i Kombajne Zmaj.
Takođe je istakao da kao rezultat dugogodišnjeg iskustva imaju najširi asortiman rezervnih delova i opreme u Srbiji.Postali smo jedna od vodećih firmi na tržištu Srbije, čije ime je poznato kao simbol poverenja. Imamo u ponudi preko 7.000 artikala od proverenih 190 proizvodjača i dobavljača iz zemlje i inostranstva.
JOCA RAPID ne dozvoljava drugima da utiču na kvalitet ponudjenih proizvoda i u svom asortimanu nema loš kvalitet robe, već KVALITET I ADEKVATNU ZAMENU.
Veliku zahvalnost dugujemo svim našim saradnicima i kupcima, koji već 25 godina svoje poverenje ukazuju upravo nama. Tema današnjeg sastanka bila je upoznavanje direktora privrednog subjekta sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije. Takođe na sastanku je razgovarano o problemima sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja kao i o uslugama koje komora pruža.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE PRIVREDNO DRUŠTVO ''DAGIO'' D.O.O. KRUŠEVAC, 04.08.2017. GODINE

Dana 04.08.2017 godine predstavnik PKS-RPK Kruševac obišao je privredno društvo Dagio DOO Kruševac. Direktor Vukica Đorđević je istakla da su još davne 1991 godine osnovali porodičnu firmu. Vremenom se ta porodična firma razvijala i 2003 godine su se na tržištu pojavili sa brendom DaGio. Težimo osvajanju značajne pozicije na tržištu punjenja i pakovanja prirodnih voćnih sokova, kao i stalnom osposobljavanju kadrova, prema zahtevima tržišta i svetskih dostignuća. Proširujemo asortiman pakovanja i kapacitet proizvodnje. 2014. godine osnovano je privredno drštvo Dagio DOO koje se isključivo bavi trgovinom proizvodnog asortimana Duge fruit.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE PRIVREDNO DRUŠTVO ''DUGA FRUIT'' D.O.O. KRUŠEVAC, 04.08.2017. GODINE

Dana 04.08.2017 godine predstavnik PKS-RPK Kruševac obišao je privredno društvo Duga fruit DOO Kruševca. Direktor Miladin Đorđević istakao je pokretanje porodičnog preduzetništva vezano je za 1991. godinu, kada je odlukom u krugu porodice osnovana Samostalna Zanatska Radnja za proizvodnju gaziranih pića. Timski rad porodice i želja za novim, većim uspesima rezultirala je proširenjem proizvodnje i usvajanjem tehnologije za proizvodnju voćnih sokova, nektara i osvežavajućih bezalkoholnih pića. 2003. godine se prvi put na tržištu "Duga fruit" predstavila svojim brendom DaGio, koji je za kratko vreme izuzetnim ukusom osvojio srca i najizbirljivijih potrošača. Pružajući kontinuirano visok kvalitet uz stalne inovacije u proizvodnom programu, pridržavajući se najviših standarda u procesu proizvodnje i uz potpunu kontrolu kvaliteta i praćenje celog procesa proizvodnje "Duga fruit" gazi krupnim koracima napred ka zemljama u okruženju i zemljama EU i jača svoju poziciju na domaćem tržištu. 2014 godine Duga Fruit širi svoj asortiman porizvoda i novih brendova proizvodnjom voćnih napitaka pod imenom “SORRISO” upakovanih u ambalaže od 1L i staklenim flašicama od 0,2L, i “DAN” sokovi upakovani u TetraPak ambalažu zapremine 1,5L. Danas "Duga fruit" je zrela, porodična kompanija koja ima želju da napreduje, ali i dalje u porodičnom duhu i prisnosti u poslovanju.
Na današnjem satanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i direktor Miladin Đorđević razgovarali su o dosadašnjoj kao i o budućoj saradnji. Takođe predstavnik PKS-RPK Kruševac je direktora kompanije upoznao sa jedinstvenim komorskim sistemom srbije kao i o uslugama koje komora pruža.

DONET PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU-26.07.2017. GODINE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o korišćenju podsticaja za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl.glasnik RS“ br.72 od 26.07.2017.god.).
Pravilnik obuhvata:
1) podsticaj za organizaciju naučno-stručnih skupova, seminara, radionica, tribina i predavanja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, na teritoriji Republike Srbije; 2) podsticaj za organizaciju privrednih manifestacija, sajmova i izložbi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, na teritoriji R. Srbije; 3) podsticaj za učešće, odnosno, izlaganje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na privrednim manifestacijama, sajmovima i izložbama u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u inostranstvu; 4) podsticaj za učešće, odnosno, izlaganje sopstvenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na privrednim manifestacijama, sajmovima i izložbama u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji R. Srbije.
Pravo na podsticaje ostvaruje:
1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) pravno lice;
4) pravno lice registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja;
5) jedinica lokalne samouprave;
6) obrazovna ustanova;
7) naučnoistraživačka ustanova.
Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od 100% od vrednosti realizovanih troškova umanjenih za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se Upravi za agrarna plaćanja, od 10. avgusta do 31. oktobra 2017. godine.

ODRŽAN PRVI RADNI SASTANAK POVODOM INICIJATIVE ZA REVITALIZACIJU I UREĐENJE IZLETIŠTA JASRTREBAC, GRADSKA UPRAVA KRUŠEVAC, 02.08.2017.g.

U Gradskoj upravi Kruševac, 02.08.2017.godine održan je prvi radni sastanak povodom inicijative za revitalizaciju i uređenje izletišta Jastrebac. Sastanku su prisustvovali Gradonačelnik grada Kruševca, Dragi Nestorović, Generalni direktor kompanije Trayal korporacije a.d. Kruševac, Miloš Nenezić, v.d.direktor PKS RPK Kruševac, Predrag Vukićević, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, JP Srbijašume, Gradske uprave i rukovodstva.
Izletište Jastrebac površine oko 100 hektara najomiljenije je izletište Kruševljana koje poseduje staze duge oko 200km, a kroz samu planinu prolazi evropski pešački put. Na izletištu svoju delatnost uspešno obavljaju dva smeštajno-ugostiteljska objekta koja se nalaze u vlasništvu kompanije Trayal korporacije a.d. Kruševac. U centralnom delu izletišta na 480m nadmorske visine nalazi se i veštačko jezero.
Planina Jastrebac bogata je brojnim prirodnim i antropogenim turističkim motivima koje pogoduju razvoju različitih vidova turizma. U narednom periodu planirano je da, opremanjem i uređenjem, izletište Jastrebac dobije epitet atraktivne turističke destinacije i postane jedna od vodećih turističkih ponuda Republike Srbije.
 

Onlajn platforma za mlade preduzetnike

Služba za mala i srednja privredna društva Privredne komore Srbije je pripremila publikacije „Program i metodologija kontinuirane podrške mladim privrednicima u Republici Srbiji“ (nalazi se na sajtu u okviru stranice Službe za mala i srednja privredna društva i odeljka Omladinsko preduzetništvo http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=381&p=0&) i On-line informator za mlade privrednike“ (omladinskopreduzetnistvo.pks.rs.).
Navedene publikacije i onlajn platforma izrađene su u okviru realizovanog projekta „Karavan omladinskog preduzetništva“ koji je ocenjen od strane Evropske komisije kao najbolji nacionalni projekat koji promoviše preduzetništvo i u novembru ove godine predstavljaće našu zemlju u Estoniji, među članicama i pristupnim članicama Evropske unije, na takmičenju za najbolji Evropski projekat.

 

POZIV ZA UČEŠĆE NA SAJMU PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA EXPO NIŠ 2017.G.

Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga Vas poziva da uzmete učešće i izlažete na sajmu privrede i preduzetništva Expo Niš 2017. Sajam privrede i preduzetništva Expo Niš 2017 će se realizovati od 21 - 23. septembra 2017. godine u hali SC „ČAIR“ Niš.
Manifestaciju organizuje Grad Niš i Gradska opština Pantelej u cilju unapređenja poslovnog ambijenta i razvijanja privrednog potencijala grada i regiona, novog preduzetništva i radnih mesta.
EKSPO NIŠ 2017, otvara vrata poslovnog uspeha. Malim i srednjim preduzećima, vama privrednicima i preduzetnicima u skladu sa poslovnim potrebama, sajam omogućava predstavljanje tehnologije, proizvoda i usluga iz vlastitog asortimana. EKSPO NIŠ 2017, je mesto razmene iskustava i ugovaranja poslovnih angažmana. Izložbu prate novi, vodeći trendovi i inovacije u industriji i uslugama.
Prateće manifestacije: Međunarodna izložba oldtajmera i Festival vina
Osoba za kontakt: Marija Vesković PKS-RPK Kruševac (e-mail: marija.veskovic@pks.rs; telefon: 037211131) .

Pozivno pismo          

DIREKTOR PKS RPK KRUŠEVAC POSETIO JE GRAD RMNIKU VLČEA, RUMUNIJA, 28.07.2017. - 31.07.2017.G.

Grad Kruševac i Grad Rmniku Vlčea iz Rumunije gradovi su pobratimi i dugogodišnji saradnici. Iz te saradnje proistekao je veliki broj poseta, među kojima je i ovogodišnja poseta rumunske delegacije Gradu Kruševcu koja je realizovana povodom obeležavanja Vidovdanskih svečanosti u junu 2017.godine.
Na poziv Gradonačelnika Grada Rmniku Vlčea, kao član delegacije Grada Kruševca, u cilju razmene iskustava i proširivanja međunarodne saradnje ovih dveju zemalja, vođenja razgovora na temu projekata Evropske unije u periodu od 28.07.2017. do 31.07.2017.godine v.d.direktor PKS RPK Kruševac Predrag Vukićrević posetio je Grad Rmniku Vlčea, Rumunija.
U tom periodu organizovana je proslava Dana grada Rmniku Vlčea. Kruševačku delegaciju, predstavljali su još i Zamenica gradonačelnika Vesna Lazarević i Pomoćnik gradonačelnika za omladinu i sport Predrag Milenković.
Tokom boravka u Gradu Rmniku Vlčea upriličen je veliki broj sastanaka i realizovan veliki broj poseta privrednih subjekata. Razgovori su vođeni u pravcu međunarodne saradnje koju Grad Kruševac i Grad Rmniku Vlčea mogu razvijati u oblasti IPA fondova i u okviru realizacije zajedničkih EU projekata iz oblasti poljoprivrede, svih njenih grana kao i razvoja infrastrukture. Saradnja bi se ogledala u razmeni iskustava i kadrova, zajedničkom pisanju projekata i edukaciji.
Jedan od sastanaka upriličen je sa Pavelom Motička, Predsednikom opštine Kroměriž, Republika Češka. Tokom sastanka definisana je mogućnost uspostavljanja saradnje sa Opštinom Kroměriž u oblasti industrije - proizvodnja plastike, auto industrije i prehrambene industrije - proizvodnji piva.

U PKS RPK KRUŠEVAC ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GIZ IMACT PROJEKTA, 01.08.2017.G.

U utorak 01.08.2017. godine u PKS RPK Kruševac oprojekta. Sastanku su prisustvovali: v.d.direktora PKS RPK Kruševac Predrag Vukićević, Načelnik Rasinskog upravnog okruga Branislav Vesić, Pomoćnik gradonačelnika za ekologiju, održivi razvoj i energetiku i predstavnici GIZ IMPACT projekta: Olivera Antidržan je sastanak u vezi realizacije GIZ IMPACT ć i konsultant projekta Radomir Milovanović.Tokom sastanka predstavljene su dosadašnje aktivnosti koje su bile usmerene na uvođenje primarne separacije otpada iz domaćinstava u Gradu Kruševcu u smislu povećavanja količine zasebno sakupljenih reciklabilnih materijala, smanjenja količina otpada koji se odlaže na gradsku deponiju, povećanja svesti građana o potrebi i prednostima primarne separacije i jačanja ekonomskih i unapređenje socijalnih uslova neformalnih sakupljača otpada i osetljivih grupa. Predstavljeni rezultati projekta i dogovarano je o narednim koracima i saradnji.GIZ IMPACT projekat pruža podršku Gradu Kruševacu i lokalnim samoupravama Rasinskog regiona za upravljanje otpadom i otpadnim vodama u cilju uspostavljanja preduslova za uvođenje cirkularne ekonomije i sprovođenja primarne separacije otpada iz domaćinstva.PKS RPK Kruševac podržaće aktivnosti i inicijative u okviru realizacije ovog projekta i pokrenuti nove inicijative u obolasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama.

ODRŽANA PROMOCIJA PRVOG BROJA ČASOPISA REČ KRUŠEVAC, PORTA CRKVE LAZARICE, 29.07.2017.G.

U subotu, 29.07.2017. g. u 20.00 časova, u porti crkve Lazarice uz blagoslov vladike kruševačkog gospodina Davida, održano je predstavljanje prvog broja časopisa „Reč Kruševac“. Promociji je prisustvovao veliki broj ljubitelja pisane reči.
Pored učesnika koji su prisutnima predstavili svoje stihove uz pratnju solo gitare Jovana Jevtića, svoj talenat na promociji predstavila je i Sanja Vučić, predstavnica Srbije na Evrosongu 2016.godine.
Tokom promocije urednici časopisa najavili su sledeći časopis, temu novog broja koji izlazi u oktobru ove godine: „Sačuvajmo sebe, sačuvajmo ćirilicu!“ i pozvali javnost da uzme učešće u sledećem časopisu slanjem radova na mejl adresu: casopismail@gmail.com .
PKS RPK Kruševac, kao član Skupštine Udruženja Pero Kruševac u proteklom periodu podržala je aktivnosti ove grupe mladih i ambicioznih čuvara tradicije, kulture, nauke i obrazovnja. Generalni sponzor prvog broja časopisa Reč Kruševac je kompanija Fabrikom maziva - FAM a.d. Kruševac, dok će štampanje drugog broja časopisa „Reč“ Kruševac podržati Narodni muzej Kruševac, Poslovni centar Kruševac i firma VMN Krstić d.o.o

Predstavnici  RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju Industrijski centar Savić, Brus, 27.07.2017.G.

Predstavnici PKS - RPK Kruševac, posetili su kompaniju Industrijski centar Savić, koja posluje u sektoru metalske industrije .
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je jedan od vlasnika Dragan Savić koji je istakao Industrijski Centar Savić osnovan Januara 2014 godine, preuzmanjem stečajne mase , mašina i opreme Fabrike uredjaja i delova “PPT-FUD” Fabrike uredjaja i delova “PPT-FUD” koji je poslovao u sastavu Prve petoletke iz Trstenika. FUD je osnovan još davne 1963. godine.
ICS izradjuje sve vrste mehanickih delova po crtezu od nasih poslovnih partnera kao sto su:
-osovine i vratila
-zupcanici -lancanici i sve druge mehanicke komponente od celika, aluminijuma, plastike i svih drugih materijala.
Kompanija je izvozno orjentisana.
Na sastanku se govorilo o saradnji sa Privrednom komorom Srbije – RPK Kruševac.
 

PREDSTAVNICI PKS - RPK KRUŠEVAC POSETILI SU KOMPANIJU SREBRNAC PRODUKT BRZEĆE, 27.07.2017.G.

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju Srebrnac Produkt Brzeće, 27.07.2017, koja posluje u sektoru metalske industrije više od dvadeset godina.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je jedan od direktora , g-din Radoš Jaćović.
"Srebrnac Produkt d.o.o.” (http://www.srebrnacprodukt.rs) je porodična firma sa iskustvom od dve decenije u proizvodnji složenih delova mehaničkom obradom u metalnoj industriji. Kompanija , sa proizvodnim pogonima lociranim u Brzeću i Kruševcu, ima 16 zaposlenih. Proizvodni i kancelarijski prostor u Brzeću obuhvata oko 300 m2, a u Kruševcu 500 m2. Osnovna delatnost firme je proizvodnja i reparacija mašinskih rezervnih delova i opreme prema tehničkoj dokumentaciji.
Kompanija posluje kako na teritoriji Srbije,ali isto tako izvozno je orjentisana.
Na sastanaku se govorilo o saradnji sa komorom, širenju tržišta

PREDSTAVNICI PKS - RPK KRUŠEVAC POSETILI SU KOMPANIJU VIS D.O.O BRUS, 27.07.2017.

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC, posetili su 27.07.2017. godine kompaniju VIS d.o.o Brus.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je vlasnik i direktor g-din Slobodan Dačković, menadžer proizvodnje Vukašin Dačković i tom prilikom meadžment je predstavio aktivnosti kompanije VIS Brus koja uspešno posluje 25 godina (http://visbrus.co.rs).
Osnovna delatnost firme obuhvata, pre svega izradu alata za oblikovanje proizvoda u opekarskoj industriji, izradu nastavaka prese različitih dimenzija i oblika i dr.
Dugogodišnje iskustvo u projektovanju i izradi kao i rad na stalnom razvoju alata za oblikovanje opekarskih proizvoda, učinili su da firma VIS postane značajan partner za široki krug klijenata u svom okruženju , a poslednjih godina osvoji mnogo kupaca u Austriji, Češkoj, Africi, Iranu, Ruskoj Fedraciji.
Kompanija je izvozno orjentisana.
Na sastanku se govorilo o budućim investicijama, osvajanju novih tržišta, podršci komore na tom putu.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 27.07.2017. GODINE KOMPANIJU  URBAN CITY  DOO KRUŠEVAC

Dana 27.07.2017 godine predstavnik PKS-.RPK Kruševac posetio je kompaniju Urban city  d.o.o. Kruševa.Direktor Vesna Gajić istakla je da pr privredni subjekat ugostiteljska firma osnovana 2013. godine u kojoj se zanat pravljenja hrane gajio i razvijao kroz vreme.Neprestano ulaganje u znanje zaposlenih, podizanje kvaliteta i jedinstveni jelovnici postali su kamen temeljac našeg današnjeg poslovanj. Dostava obroka za zaposlene po vrlo pristupačnim cenama je primarni deo kojim se Urgan city DOO bavi. U današnje vreme u kome nema mnogo prostora za odmor, cilj nadređenih je da zaposleni ne odlaze sa svojih radnih mesta kako bi kupovali obroke, ili ručavali na lokaciji izvan firme, a to je segment koji smo pažljivo razvijali kako bismo udovoljili obema stranama. Pored snabdevanja zaposlenih kuvanim i suvim obrocima, radimo klasičan ketering i dečije rođendane. U ponudi imamo kuvana jela, suve obroke, domaće specijalitete, roštilj, paste, pice, obrok salate, sendviče, kao I slatki program, a posebnu pažnju pridajemo inovacijama iz kuhinja širom sveta. Cilj nam je da svaki klijent koji nam ukaže poverenje bude prijatno iznenađen I zadovoljan, kako kvalitetom hrane, tako I odličnom uslugom. Tema današnjeg sastanka je problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja kao i upoznavanje privrednog subjekta sa jedinstvenim komorskim sistemom.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 27.07.2017. GODINE KOMPANIJU PLOTUN DOO KRUŠEVAC 

Dana 27.07.2017 godine predstavnik PKS-RPK Kruševac posetio je kompaniju Plotun  d.o.o. Kruševac .Miodrag Đorđević istakao je da od svog osnivanja 2006. godine, Donesi.com pomaže gladnim korisnicima interneta da nađu najbolje restorane sa kućnom dostavom hrane u svom gradu. Sa više stotina restorana i dostavnih servisa, u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji, zasigurno ćete pronaći i svoje omiljene restorane i specijalitete svih mogućih kuhinja. Povezali smo restorane na Internet i oni sada mogu primati i odgovarati na vaše narudžbine na ovome sajtu. Ovaj servis je besplatan za vas, a hrana košta isto kao kod naručivanja telefonom ili čak i manje! Takođe je istakao da ne samo da će se zaposleni potruditi da vam olakšamo nalaženje restorana i najbolje hrane, već tu hranu možete naručiti online u samo par klikova i bez greške! Sa Donesi.com naručivanje hrane postaje jedno sasvim novo iskustvo i užitak! Tema današnjeg sastanka je bila upoznavanje privrednog subjekta sa jedinstvenim komorskim sistemom vać i problemi sa kojima se privredni subjekat sreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 27.07.2017. GODINE KOMPANIJU MOSTOVI DOO KRUŠEVAC

Dana 27.07.2017 godine predstavnik PKS-.RPK Kruševac posetio je kompaniju Mostovi  d.o.o. Kruševac. Jelena Jovanović, istakla je da je kompanija Mostovi d.o.o. osnovana 2008. godine u Kruševcu. Takođe je istakla da se kompanija bavi uvozom aditiva za stočnu ishranu, vitamin, amino kiselina I dr. Upornost mladog preduzetničkog tima da tržištu ponudi kvalitetnu stočnu hranu postavilo je temlje uspešnog poslovanja za kompaniju. Mostovi d.o.o.  sarađuje sa svetskim kompanijama koje su lideri u inovativnim rešenjima u dodacima za stočnu ishranu. Zahvaljujući toj saradnji kompanija je zaslužila titulu pouzdanog partnera za tržište Srbije ali i regiona. Stručnost zaposlenih omogućava kompaniji da svojim klijentima pruži sveobuhvatnu uslugu koja pokriva oblast proizvodnje stočne hrane i ishrane životinja. Na današnjem sastanku predstavnik PKS RPK Kruševac i Jelena Jovanović razgovarali su o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se kompanija susreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 27.07.2017. GODINE KOMPANIJU TEAS DOO KRUŠEVAC

Dana 27.07.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je kompaniju TEAS DOO Kruševac. Teas DOO osnovan je 2006 godine i bavi se trgovinom  na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama.Naša obuća je jednostavna, modeli su  u jednoj, eventualno u dve  boje, bez suvišnih detalja i printova,a naglasak je na formi. Forma kojom pokušavamo da zadovoljimo udobnost, nosivost, a da u isto vreme ima eleganciju i prepoznatljivost.Pored klasičnih načina kupovine potrošači obuću mogu kupiti putem administrativne zabrane kao i putem čekova do 5 rata. U ponudi imaju asortiman od preko 1000 modela. Najveci broj artikala nase ponude predstavlja obuca izradjena od koze I to je u tekstualnom opisu pored svakog koznog artikla naznaceno. Tamo gde to nije navedeno - obuca nije kozna. Tema današnjeg sastanka je upoznavanje privrednog subjekta sa jedinstvenim komorskim sistemom kao i o problemima sa kojima se susreće u toku poslovanja kao i o dosadašnjoj i budućoj saradnji.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O GRAĐEVINSKIM PROIZVODIMA, 02.08.2017. 11 H PKS BEOGRAD

Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, organizuje javne rasprave o nacrtu Zakona o građevinskim proizvodima.
Predmetna materija prvobitno je bila pripremljena u formi predloga Uredbe o građevinskim proizvodima, ali je kasnijim revidovanjem utvrđeno da zbog obimnosti materije, ista ne može biti preneta u domaći pravni sistem kroz Uredbu, već je za to potrebno donošenje Zakona.
Prva javna rasprava o nacrtu Zakona o građevinskim proizvodima, biće organizovana u Privrednoj komori Srbije (u sredu) 02.08.2017. godine, sa početkom u 11 časova, ulica Resavska 13-15 (sala 2 u prizemlju).
Pozivamo Vas da pisustvujete pomenutom događaju i svojim predlozima date doprinos u donošenju Zakona o građevinskim proizvodima.
Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite na meil: gradjevinarstvo@pks.rs
Kontakt osoba u PKS RPK Kruševac je Aleksandra Aleksić 037 418 522
 

Pozivno pismo           Agenda         Nacrt Zakona   

U RPK Kruševac održana prezentacija -Javni uvid Plana generalne regulacije industrijske zone SEVER, 26.07.2017. PKS RPK Kruševac

Regionalna privredna komora Kruševac u saradnji sa Gradskom Upravom Kruševac, JP za urbanizam i izgradnju Kruševac organizovala sastanak na temu plana generalne regulacije industrijske zone SEVER.
Sastanak je održan u sredu, 26.07.2017.godine sa početkom u 13 časova u sali Regionalne privredne komore Kruševac.
O urbanističkim planovima grada Kruševca govorio je glavni gradski urbanista g-din Aleksandar Cvetković. Predlog plana generalne regulacije SEVER predstavila je Marina Radovanović rukovodilac izrade plana SEVER .
Realizacijom plana se očekuje racionalno korišćenje zemljišta, infrastrukturno unapređenje postojećih preduzeća i obezbeđenje uslova za kvalitetno poslovanje, naveo je na sastanku glavni gradski urbanista, Aleksandar Cvetković.

Detaljnije....

ZAJEDNIČKI NASTUP PRIVREDNIKA NA SAJMU POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE U PRIŠTINI, 27 - 30.09.2017. GODINE

Privredna komora Srbije i ove godine organizuje zajednički nastup na sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije u Prištini, koji će se održati od 27. do 30. septembra 2017. godine. Nastup na ovom sajmu za izlagače, članice PKS, će biti bez kotizacije. U prilogu dostavljamo pozivno pismo sa osnovnim informacijama o uslovima učešća i formular za prijavu. Takođe, radi blagovremene pripreme i izrade sajamskog kataloga, molimo da nam kompanije uz prijavu dostave i sledeće podatke:
• znak i logotip firme u vektorskom formatu (PDF, EPS ili Adobe Illustrator dokument)
• osnovne aktivnosti preduzeća i proizvodni program na engleskom i srpskom jeziku (u MS Word formatu)
• sledeće podatke za kontakt: ime i prezime osobe za kontakt, adresa, telefon, imejl, web sajt (u MS Word formatu)
Kontakt u PKS-RPK Kruševac: Dragana Milosavljević, Dragana.milosavljevic@pks.rs , 037 441 280 i Dušica Vukčević Stojiljković, Dusica.vukcevic@pks.rs , 037 211130.

Pozivno pismo           Prijava

RUKOVODSTVO GRČKO – SRPSKE PRIVREDNE KOMORE U POSETI PKS RPK KRUŠEVAC, 26.07.2017.GODINE, PKS RPK KRUŠEVAC

Direktor PKS RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević, dana 26.07.2017.godine sastao se sa rukovodstvom Grčko – srpske privredne komore iz Soluna: predsednikom g-dinom Kostasom Georgiakosom, generalnim sekretarom Branislavom Prelevićem i članom Upravnog odbora. Na sastanku su razgovarali o budućoj saradnji i realizaciji zajedničkih projekata u oblasti saobraćaja i turizma. U cilju jačanje pozicije kompanija pregovarali su o mogućnostima izvoza brendova Grada Kruševca, Rasinskog okruga i Republike Srbije u Republiku Grčku, dok je neke od njih g-din Predrag Vukićević prezentovao tokom sastanka. Postoji veliko interesovanje srpskih i grčkih kompanija za unapređenje spoljnotrgovinske saradnje, u okviru čega je predviđena realizacija velikog broja zajedničkih aktivnosti u narednom periodu.

 

DIREKTOR PKS RPK KRUŠEVAC, G-DIN PREDRAG VUKIĆEVIĆ, PRISUSTVOVAO NA SEDNICI UPRAVNOG ODBORA GRČKO - SRPSKE PRIVREDNE KOMORE, 14.07.2017.G., SOLUN, GRČKA

Direktor PKS RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević, dana 14.07.2017.godine prisustvovao je sednici Upravnog odbora Grčko Srpske privredne komore u Solunu, Grčka.
Na sednici je, kao zajednička međunarodna aktivnost dveju zemalja, Srbije i Grčke, istaknuta organizacija Sajma u Solunu, 15.09.2017.godine, u okviru koga smo razgovarali o zajedničkom nastupu i predstavljanju kompanija iz Republike Srbije na Sajmu.
Tokom sednice konstatovano je da je spoljnotrgovinska razmena Grčke i Srbije povećana za 20%, a izvoz Republike Srbije za 10%. Sa tim u vezi u budućem periodu predviđena je relizacija ciljeva: povezivanje privrede, povećanje spoljnotrgovinske razmene, povećanje izvoza i predstavljanje naših brendova na grčko tržište. Po završetku sednice Upravnog odbora direktor PKS RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević sastao se sa Generalnim konzulom, g-dinom Sinišom Pavićem. Razgovor je vođen u pravcu pregovora o budućoj saradnji, sa akcentom na brendove koje Republika Srbija može ponuditi grčkom tržištu. Razmatrane su i mogućnosti realizacije zajedničkih projekata koji bi doprineli snažnijem povezivanju privrede ovih dveju zemalja.
Nakon sastanka usledila je poseta privrednim subjektima koji posluju na teritoriji grada Soluna.

Između Srbije i Grčke potpisano je šest međudržavnih sporazuma u Solunu, a tom činu prisustvovali su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Grčke Aleksis Cipras

Ministri spoljnih poslova dve zemlje, Ivica Dačić i Nikos Kocijas potpisali su Memorandum o razumevanju u oblasti kulture između Ministarstva kulture i informisanja Srbije i Ministarstva kulture i sporta Grčke za period od 2017. do 2021. godine, Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Grčke o saradnji u oblasti diplomatske obuke.
Dačić i ministar infrastrukture i saobraćaja Grčke Hristos Spircis potpisali su Memorandum o razumevanju između Srbije i Grčke o razvoju železničkog transporta.
Sporazum između Srbije i Grčke o socijalnom osiguranju potpisali su ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić i šef grčke diplomatije Kocijas.

Detaljnije...

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održan je sastanak na temu uključivanja razvojnih planova kompanija koje posluju u industrijskoj zoni SEVER u Plan Generalne regulacije industrijske zone SEVER, 20.07.2017. godine

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održan je sastanak na temu uključivanja razvojnih planova kompanija koje posluju u industrijskoj zoni SEVER u Plan Generalne regulacije SEVER.
Sastanku su prisustvovali Predrag Vukićević v.d.direktor PKS RPK Kruševac, glavni gradski urbanista grada Kruševca Aleksandar Cvetković, direktor Direkcije za urbanizam Vojkan Tutulić, načelnik Odeljenja za urbanizam grada Kruševca Ivana Pajić, obrađivač PGR SEVER Marina Radovanović, projektant Miroslav Petrović i koordinator za industriju Aleksandra Aleksić.
Dogovoreno je da se u PKS RPK Kruševac u sredu 26.07.2017. održi Javni uvid PGR industrijske zone SEVER i da se na sastanak pozovu predstavnici komanija koje posluju na ovoj industrijskoj zoni, kako bi privrednici mogli da iznesu svoje sugestije i razvojne planove .
Takođe , jedan od tema sastanaka bila je Izgradnja poslovnih zona u Rasinskom okrugu.

U PKS RPK KRUŠEVAC ODRŽAN SASTANAK POVODOM UVOĐENJA OBRAZOVNOG PROFILA - MODNI KROJAČ (POLITEHNIČKA ŠKOLA „MILUTIN MILANKOVIĆ“ KRUŠEVAC) U SISTEM DUALNOG OBRAZOVANJA, 21.07.2017. GODINE

U skladu sa pokrenutom inicijativom i aktivnostima Privredne komore Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS koji se odnose na uvođenje modela dualnog obrazovanja u obrazovni sistem Srbije, u prostorijama PKS RPK Kruševac, 21.07.2017. godine, upriličen je sastanak sa 12 kompanija tekstilne industrije sa teritorije Rasinskog okruga. Povod sastanka je uvođenje obrazovnog profila - modni krojač (Politehnička škola „Milutin Milanković“ Kruševac) u sistem dualnog obrazovanja, i koraci koji u daljoj implementaciji očekuju učesnike ovog procesa. Sastanku su, pored predstavnika tekstilne industrije, prisustvovali i: Jelena Jakovljević - zamenik direktora Sektora edukacije PKS, Ana Stojanović - rukovodilac Centra za dualno obazovanje PKS, Zoran Asković, načelnik Školske uprave Kruševac i Nadežda Milovanović, direktor Politehnička škola „Milutin Milanković“ Kruševac.
Na ovaj način, kompanije tekstilne industrije rešiće problem deficitarnih kadrova i dobiti mogućnost da prate rad i razvoj učenika u svom radnom prostoru, da sami oblikuju i usavršavaju svoje buduće stručnjake. Učenici obrazovnog profila - modni krojač u Politehničkoj školi „Milutin Milanković“ u Kruševcu steći će odlično znanje u svojoj školi i kompaniji, što će doprineti njihovoj profesionalnoj stručnosti i većoj mogućnosti da ostanu da rade u svojoj zemlji.

Javni uvid Plana generalne regulacije industrijske zone SEVER, 26.07.2017. PKS RPK Kruševac

Regionalna privredna komora Kruševac u saradnji sa Gradskom Upravom Kruševac, Direkcijom za urbanizam i izgradnju Kruševac organizuje sastanak na temu plana generalne regulacije industrijske zone SEVER.
Sastanak će se održati u sredu, 26.07.2017.godine sa početkom u 13 časova u sali Regionalne privredne komore Kruševac.
O urbanističkim planovima grada Kruševca govoriće glavni gradski urbanista g-din Aleksandar Cvetković.
Predlog plana generalne regulacije SEVER predstaviće Marina Radovanović rukovodilac izrade plana SEVER .
U cilju što uspešnijeg sastanka, poželjno je da privrednici iznesu svoje sugestije i razvojne planove kako bi se planom regulacije uzeli u obzir planovi razvoja i izgradnje privrednih subjekata na ovoj lokaciji.
Pozivamo Vas da uzmete učešće u ovom sastanku, date doprinos u izradi plana generalne regulacije industrijske zone SEVER. Molimo Vas da svoje učešće prijavite do 25.07.2017.godine.
Kontakt osobe u RPK Kruševac su Aleksandra Aleksić i Miroslav Milovanović tel. 037 441 128.

NA SEDNICI SKUPŠTINE UDRUŽENJA PERO KRUŠEVAC ODRŽANOJ U SALI PKS RPK KRUŠEVAC 19.07.2017.G. U 12:00 ČASOVA, NAJAVLJENA PROMOCIJA ČASOPISA „REČ KRUŠEVAC” KOJA ĆE SE ODRŽATI U PORTI CRKVE LAZARICE 29.07.2017.G. U 20:00 ČASOVA

U PKS RPK Kruševac 19.7.2017.g. u 12.00 časova održana je sednica Skupštine udruženja "Pero Kruševac". Na sednici, prisutni članovi Skupštine i osnivači Udruženja razmatrali su predloge i ideje o načinu promocije prvog broja časopisa Reč Kruševac.
Na osnovu iznetih stavova prisutnih članova Skupštine utvrđen je termin i lokacija promocije.
Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju promociji prvog broja časopisa Reč Kruševac, koja će se održati 29.7.2017.godine u porti crkve Lazarice sa početkom u 20:00 časova.
Na sednici su predstavljeni planovi za drugi broj časopisa, temu i naziv i utvrđeni su detalji o predstavljanju prvog broja.

V.D. Direktor PKS RPK Kruševac održao je sastanak sa predsednicom Parlamenta PKS RPK Kruševac, 19.07.2017. gODINE

V.D. Direktor PKS RPK Kruševac Predrag Vukićević održao je sastanak sa predsednicom Parlamenta PKS RPK Kruševac i generalnom direktorkom PPT Namenska Trstenik Anđelkom Atanasković, 19.07.2017. godine.
Na sastanku se govorilo o budućim aktivnostima i planu rada Parlamenta privrednika Rasinskog okruga, kao i privrednom ambijentu i novim investcijama u Rasinskom okrugu.
Takođe jedna od tema bila je pokretanje inicijative da se sudski postupci za privrednike iz Rasinskog okruga rešavaju u Odeljenju Privrednog suda u Kruševcu.

Poziv za Javnu raspravu predloga uredbe Programa ostvarenja strategije energetike i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja POS-a, 25.07.2017. gODINE

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije i Privredna komora Srbije organizuju Javnu raspravu o Predlogu uredbe kojom se utvrđuje Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. sa projekcijama do 2030. godine, za period 2017 do 2023. godine i Izveštaju o strateškoj proceni uticaja POS-a za period 2017. do 2023. godina na životnu sredinu. Javna rasprava će se održati dana 25.07.2013. godine u periodu od 10 do 13 časova u prostorijama Privredne komore Srbije, Resavska 13-15, Beograd, velika sala u prizemlju.
Predlog uredbe kojom se utvrđuje Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. sa projekcijama do 2030. godine, za period 2017 do 2023. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja POS-a za period 2017. do 2023. godina na životnu sredinu možete preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva rudarstva i energetike ( www.mre.gov.rs ).
Molimo Vas da potvrdite Vaš dolazak na e-adresu: energetika@pks.rs najkasnije do 24.07.2017.g.
Kontakt osoba u PKS RPK kruševac je Aleksandra Aleksić tel. 037 441 128 ili aleksandra.aleksic@pks.rs
Ukoliko niste u mogućnosti da uzmete učešće na skupu, svoje eventualne sugestije na nacrt teksta Strategije možete dostaviti do 18.08.2017. godine, elektronskim putem na e-adresu: jelena.tomasevic@mre.gov.rs.

Pozivno pismo za agendom

Predstavnici PKS RPK Kruševac posetili su kompaniju „Tehnometal“ Dašnica, 14.07.2017. gODINE

Predstavnici PKS RPK Kruševac , posetili su je 14.07.2017. godine kompaniju „Tehnometal“ Dašnica, koja posluje u sektoru metalske industrije više od dvadesetpet godina. Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je direktor i vlasnik kompanije, „Tehnometal“ Dašnica g-din Miroslav Arsić, i tom prilikom predstavio je rad i potencijale razvoja kompanije „Tehnometal“ Dašnica
Preduzeće je osnovano 1990. godine, a kao mašinska radionica datira od 1984. godine. Raspolaže sa poslovnim prostorom od preko 2.000m2. Od osnivanja Tehnometal se bavi problematikom punjenja, pakovanja, zatvaranja i etiketiranja alkoholnih i bezalkoholnih pića, osvežavajućih napitaka, gaziranih pića, izvorske i mineralne vode. Visoka ulaganja u razvoj, visoke preciznosti montaže na najvišim standardima kvaliteta i usluga objekata, samo su neki od kriterijuma za uspeh iza Tehnometala. Tehnometal je počeo proizvodnju malih punilica 1989, danas firma deluje na visokoj skali. Tehnometal je otišao daleko iznad klasične granice mašine i inženjerstva. Sa svojim holističkim pristupom, firma je postala jedan ozbiljan proizvođač odan svojim klijentima u pogledu mašina, dizajna, linija, inženjering procesa i informacione tehnologije. Tehnometal se razvio u "sistem tehnologije" usluga. Kompanija je izvozno orjentisana ka tržištu Evropske Unije i Ruske Federacije. Direktor kompanije „Tehnometal“ Dašnica, Miroslav Arsić pohvalio je inicijativu i spuštanje javnih ovlašćenja na Regionalne privredne komore i rekao je da je to prava stvar za privredu, da se na taj način štedi vreme, novac.
Na sastanku se govorilo o širenju tržišta i podršci komore na tom zadatku. Jedno od interesantnih tržišta za proizvodne kompanije „Tehnometal“ je rusko tržište, tako da se govorilo o dostavljanju ponude i eventualnom pronalasku klijenata iz Lipecke oblasti u Rusiji. Govorilo se i o budućim investicijama kompanije. Nedostatak kvalifikovane radne snage je jedan od problema sa kojima se Tehnometal Dašinica suočava, a to se pre svega odnosi na zanimanja mašinske struke.

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „Hemprodukt“ d.o.o Žabare, Kruševac 14.07.2017.

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su kompaniju „Hemprodukt“ d.o.o Žabare, Kruševac 14.07.2017, koja posluje u sektoru hemijske industrije - proizvodnja sredstava hemije za opštu upotrebu u oblasti pranja, čišćenja i dezinfekcije u domaćinstvu i hemijskih preparata specijalne namene koji se koriste u prehrambenoj, metalnoj i kožarskoj industriji.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je direktor i vlasnik kompanije, g-din Slobodan Kljaić, i tom prilikom predstavio je rad, buduće programe kompanije.
"Hemoprodukt d.o.o." je preduzeće opremljeno sa više desetina modernih mašina, kompletnim samostalnim elektro, hidro i kompresorskim jedinicama, pasivnim filterskim sistemom za prečišćavanje otpadnih voda, voznim parkom, mašinskom i elektro radionicom, terenima za sportske aktivnosti, laboratorijom za analizu kvaliteta, razvoj i unapređivanje proizvodnje, dva poribljena jezera i obilje flore i faune kao i drugim pratećim objektima.
Direktor kompanije „Hemoprodukt“ Žabare, Slobodan Kljaić pohvalio je inicijativu i spuštanje javnih ovlašćenja na Regionalne privredne komore i rekao da „Hemoprodukt“ često učestvuje na tenderima, tako da za te svrhe im je potrebno Uverenje o domaćem poreklu robe u postupcima javnih nabavki. Mogućnost da Uverenje može da preuzme u PKS RPK Kruševac, štedi pre svega vreme, novac i dr.
Na sastanku se govorilo o širenju tržišta, kao podršci komore u povezivanju sa kompanijama u Srbiji.
Takođe, g-din Kljaić je istakao da je jedan od poslovnih planova u budućnosti i pokretanje ugostiteljskog objekta, samo je potrebno osmisliti dobar marketing plan i izanalizirati kojoj ciljnoj grupi se obratiti. U toku je izgradnja bazena, terena i drugih sadržaja.

PREDSTAVNICI PKS - RPK KRUŠEVAC POSETILI SU KOMPANIJU „ŽUPLJANKA“ ALEKSANDROVAC, 14.07.2017. GODINE

Predstavnici PKS RPK Kruševac, posetili su 14.07.2017. godine kompaniju „Župljanka“ Aleksandrovac .
Direktor tekstilne kompanije „Župljanka“ a.d. Aleksandrovac Radoljub Mijušković ugostio je predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac i tom prilikom predstavila je rad i izazove sa kojima se kompanija susreće.
Akcionarsko društvo „Župljanka“ osnovano je 1960. godine sa sedištem u Aleksandrovcu. Osnovna delatnost društva je proizvodnja pozamanterijskih proizvoda, takođe u svom proizvodnom programu kompanija ima i proizvodnju konfekcije, deo proizvodnog programa namenjen je i namenskoj industriji.
Nekada je kompanija „Župljanka“ bila lider u proizvodnji pozamanterije i zapošljavala je 800 radnika. Danas A.D. „Župljanka“ Aleksandrovac zapošljava 76 zaposlenih i nalazi se u procesu UPPR-a.
Na sastanku se govorilo o problemima sa kojima se kompanija suočava, a koji se pre svega odnose na UPPR, nemogućnost direktnog učešća na tenderima. Takođe direktor Mijušković istakao je da je i jedan od problema starosna stuktura radne snage koja u proseku ima preko 25 godina. Kompanija je zainteresovana da primi decu na praksu ili da udje u proces dualnog obrazovanja.
Na sastanku se govorilo o saradnji Akcionarsko društvo „Župljanka“ sa Privrednom komorom Rasinskog upravnog okruga.

PREDSTAVNICI PKS - RPK KRUŠEVAC POSETILI SU KOMPANIJU „SNEKOPROM“D.O.O Aleksandrovac, 14.07.2017.

Predstavnici PKS - RPK KRUŠEVAC posetili su „SNEKOPROM“D.O.O Aleksandrovac, 14.07.2017. godine porodičnu firmu, koja posluje u sektoru hemijske industrije, proizvodnji polietilenske (PE) ambalaže već 27 godina.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostili su vlasnik i direktor kompanije, g-din Vojkan Maksić i tom prilikom predstavljen je rad i potencijali razvoja kompanije „SNEKOPROM“D.O.O Aleksandrovac.
„SNEKOPROM“ D.O.O Aleksandrovac je porodična firma koja se bavi koja posluje u sektoru hemijske industrije, proizvodnja, štampu i distribucija plastične ambalaže. Kompanija posluje u okviru industrisjke zone u Aleksandrovcu u spostvenim proizvodnim pogonima.
Svi proizvodi su napravljeni od prime granulata, poznatih Evropskih petrohemija. Kompanija ima zaokružen proces proizvodnje sa flexo-štampom do 6 boja. U svom proizvodnom programu kompanija nudi: Termo folija, PE termo folija ima najveću primenu u industriji, PE termo folija se proizvodi u rolnama, i prema zahtevima kupaca, Kese - Kese se koriste i u domaćinstvu, i u proizvodnji . Postoje i odredjene kese koje proizvodimo za potrebe hladnjača, Vreće - Vreće koje se koriste u raznim granama privrede i domaćinstva, PE crevo, koje ima najveću primenu u industriji.
Na sastanku se govorilo o tekućim investicijama kompanije, širenju kapaciteta, tržištu. Jedan od problema sa kojim se suočava kompanija je naplata potraživanja, tako da je kompanija uputila apel da se poštuje Zakon o naplati potraživanja. Takođe, kao veliki problem je i nedostatak radne snage. Kompanija Snekomprom u ovom trenutku ima otvoren konkurs za radnika u proizvodnju.

OBUKA ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA ZGRADA U PKS RPK KRUŠEVAC

Privredna komora Srbije, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“ br.104/2016), počela je realizaciju obuka za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada. Pozivamo sva fizička i pravna lica, zainteresovana za obuku za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada, da kontaktiraju Regionalnu privrednu komoru Kruševac i prijave se za učešće u obuci.
Obuka traje sedam dana, odnosno 50 školskih časova.
Cena obuke je 30.000 dinara (25.000 dinara + pdv).

Podsećamo da su, u skladu sa Članom 52. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 104/2016), uslovi koje fizičko lice treba da ispuni da bi steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika, sledeći:
•da ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju
•položi ispit za profesionalnog upravnika i stekne licencu
•upiše se u registar koji vodi Privredna komora Srbije

Pozivamo sve zainteresovane da se jave PKS RPK Kruševac, tel. 037 441 128 ili 418 520.
 

POZIV ZA UČEŠĆE NA ZAJEDNIČKOM NASTUPU KOMPANIJA IZ SRBIJE NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREDUZETNIŠTVA (MOS 2017), CELJE, 12-17.09.2017. GODINE

Privredna komora Srbije i Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam zajednički organizuju nastup privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem Međunarodnom sajmu preduzetništva (MOS 2017) koji će se održati u Celju, Republika Slovenija, u periodu od 12-17. septembra 2017. godine.
Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte. Tradicionalno učešće domaćih kompanija na jednoj od najuglednijih međunarodnih izložbi u Sloveniji direktno doprinosi kvalitetnijem pozicioniranju naših brendova i ukupnom izvozu. MOS (http://www.ce-sejem.si/en) je vodeći međunarodni sajam iz oblasti preduzetništva u Sloveniji. Ove godine se održava 50. put po redu, na 65.000 m˛ sajamskog izložbenog prostora. U 2016. godini sajam je posetilo oko 125.000 hiljada posetilaca koji su imali priliku da se upoznaju sa proizvodnim programom više od 1.500 izlagača iz 35 zemalja sveta.
Pozivamo vas da učestvujete na zajedničkom nastupu privrede Srbije na Međunarodnom sajmu preduzetništva u Celju. U prilogu vam dostavljamo poziv i prijavu za učešće na MOS 2017 koju je potrebno popuniti i dostaviti najkasnije do srede, 12. jula 2017. godine do 16 časova, na imejl: region@pks.rs.
U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od pet privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkažu nastup u okviru nacionalnog štanda Srbije.
Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Milija Cvijović, savetnik u Centru za regionalnu saradnju i inicijative u Privrednoj komori Srbije (tel: 011 33 04 522, mob: 066 875 12 97, imejl: milija.cvijovic@pks.rs ).
 

Poziv...                Prijava...

ZAHVALNICA PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE - REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA

Udruženje veterana 63. padobranske brigade dodelilo je Privrednoj komori Srbije - Regionalnoj privrednoj komori Rasinskog upravnog okruga zahvalnicu - posebno priznanje i izraz velikog poštovanja i zahvalnosti za izuzetan doprinos i pomoć afirmaciji i radu udruženja, sa posebnim akcentom na pomoć pri organizovanju tradicionalne manifestacije - Vidovdanski skup, koji je ove godine, po sedamnaesti put, organizovan na izletištu Letenka, na Fruškoj gori, u periodu od 23.06. do 25.06.2017. g.
 

KONKURS ZA PRIVREDNA DRUŠTVA ZA PROJEKAT - PRAKSAM III

Beogradska otvorena škola (BOŠ) u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije i Američkom privrednom komorom, a uz podršku Ministarstva omladine i sporta RS već treću godinu za redom realizuje projekat PRAKSAM 3 – Uvođenje mladih u svet rada, kao podršku sprovođenju ciljeva Nacionalne strategije za mlade.
Ovaj program radnih praksi ima za cilj unapređenje zapošljivosti i zapošljavanja mladih u Srbiji obezbeđivanjem mogućnosti mladim ljudima da steknu radno iskustvo i na taj način se bolje povežu sa svetom rada.
U okviru projekta raspisan je konkurs za učešće privrednih subjekata kojima će kroz program biti obezbeđena mogućnost selekcije kandidata u skladu sa potrebama privrednih subjekata, administriranje programa praksi bez ikakvih dodatnih opterećenja, unapređivanje mentorskih veština zaposlenih kroz trening za mentore, promocija na nacionalnom nivou, mogućnost regrutovanja najboljih kadrova. Rok za prijavu je četvrtak, 20. jul!
Osoba za kontakt u PKS RPK Kruševac je Danijela Lazarević; tel: 037/441-128.

Konkurs...

OBAVEŠTENJE- OD 01.06.2017. G. U RPK KRUŠEVAC MOŽETE PREUZETI ODREDJENE ISPRAVE IZ OBLASTI JAVNIH OVLAŠĆENJA

Obaveštavamo Vas da je Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga sa sedištem u Kruševcu, od 01.juna ove godine dobila mogućnost vršenja odredjenih javnih ovlašćenja. Komori Kruševac se možete obratiti za dobijanje sledećih isprava:
1. Uverenje o domaćem poreklu robe u postupcima javnih nabavki
2. Potvrda da se odredjena roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji
3. Mišljenje o ispunjenosti uslova za unošenje naziva „Srbija“ u poslovno ime privrednih društava
4. Mišljenje o jedinom ponudjaču robe domaćeg porekla
5. Potvrda o članstvu u PKS (za tendere, vize i ostalo)
6. Vodjenje registra članova PKS
7. Overa isprava koje prate robu pri uvozu i izvozu za čije izdavanje nije propisana nadležnost (fakture, cenovnici, pozivna pisma, paking liste, specifikacije i dr.)
Za sve dodatne informacije kontakt osobe su: Dragana Milosavljević, dragana.milosavljevic@pks.rs , 037/441-280 i Marija Vesković, marija.veskovic@pks.rs , 037/441128.

 

ODRŽANA PREZENTACIJA „ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU, PKS-RPK KRUŠEVAC, 04.07.2017. G.

PKS-Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga u saradnji sa Poreskom upravom filijalom Kruševac je 04.07.2017.godine organizovala prezentaciju na temu: Zakon o opštem upravnom postupku.
Zakon o opštem upravnom postupku je stupuo na snagu 1. juna 2017. godine. Radi se o novom Zakonu kojim se u potpunosti menja dosadašnji Zakon koji je bio u upotrebi od 1997. godine. U novom Zakonu su uvedeni neki instituti koji nisu do sada postojali u našem zakonodavstvu kad je u pitanju upravnopravna materija. Razlozi za donošenje novog Zakona su : reforma javnog sektora u Srbiji, reforma upravnog postupka, poboljšanje privrednog ambijenta, uspostavljanje javne (državne uprave) koja je orjentisana ka građanima, povećanje pravne sigurnosti, tehničko poboljšanje samog propisa. U Zakon su uvedena nova načela upravnog postupka i neke novine kao što su garantni akt, upravni ugovor i još mnoge druge novine sa napred navedenim ciljevima.
Prezentaciju okupljenim privrednicima i predstavnicima institucija je održao Srđan Milivojević koordinator za rad filijale A Kruševac.
 

Detaljnije...

PREDSEDNIK SRBIJE ALEKSANDAR VUČIĆ OBIŠAO JE RADOVE NA IZGRADNJI FABRIKE KOMPANIJE "KROMBERG & ŠUBERT" U KRUŠEVCU, 28.06.2017.GODINE

Povodom obeležavanja 628 godina od Kosovske bitke predsednik Srbije Aleksandar Vučić 28.06.2017.godine posetio je Kruševac gde je sa delegacijom učestvovao u ceremoniji polaganja venaca na Spomenik kosovskim junacima i obišao radove na izgradnji fabrike kompanije "Kromberg & Šubert". Celokupna vrednost investicije je 29 miliona evra.
Nemački investitor na tom zemljištu gradi industrijski objekat od 24.000 kvadratnih metara, sa proizvodnim prostorom od 18.000 kvadratnih metara u kome će proizvoditi kablove, žične sisteme, proizvode tehnologije brizganja za autoindustriju.
Kompanija, koja će proizvoditi delove za auto-industriju neće imati uticaja na životnu sredinu, a namerava da zaposli 2.500 radnika do 2022. godine, dok će 2018. zaposliti 500 do 600 radnika.
Završetak radova planiran je za 21. decembar ove godine, a početak proizvodnje za mart 2018.
Ispred gradilišta okupili su se građani koji su došli da pozdrave predsednika Republike.
 

Detaljnije...

predavanje na temu „Zakon o opštem upravnom postupku – upoznavanje sa odredbama novog Zakona“ - PKS-RPK Kruševac, utorak, 04.07.2017. god, 11.00 h

PKS-Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga, u saradnji sa Poreskom upravom, organizuje predavanje na temu „Zakon o opštem upravnom postupku – upoznavanje sa odredbama novog Zakona“. Predavač na skupu biće g-din Srđan Milivojević, PU-Filijala Kruševac. Cilj skupa jeste upoznavanje privrednika sa odredbama Zakona o opštem upravnom postrupku, koji je počeo sa primenom 01.06.2017. godine.
Predavanje će se održati u utorak, 04.07.2017. godine, sa početkom u 11.00 časova, u Sali PKS- RPK Kruševac, ul. Balkanska 63 / 4, Kruševac.
Molimo Vas da svoje prisustvo na skupu potvrdite najkasnije do petka, 30.06.2017. godine, na email marija.veskovic@pks.rs ili na telefon 037 441 128 ili 441 280. Kontakt osoba u PKS-RPK Kruševac: Marija Vesković, marija.veskovic@pks.rs , 037 441 128, 441 280.

Pozivno pismo

Poziv za učešće na sajmu "Indagra 2017", Bukurešt, Rumunija

Obaveštavamo vas da Privredna komora Srbije i kompanija Velexpo d.o.o. Beograd, generalni zastupnik kompanije Romexpo Bukurest u Srbiji, pozivaju vas da učestvujete na 22.međunarodnom poljoprivrednom sajmu Indagra 2017 ( http://www.indagra.ro/en/), koji se održava u Bukureštu (Rumunija) u periodu od 25. do 29. oktobra 2017.godine.
Planira se zakup prostora od 60m2 (do 10 kompanija) u centralnoj sali “Hrana i piće“, a izlagače iz ostalih oblasti poljoprivrede (poljoprivredna mehanizacija, sistemi navodnjavanja, đubriva, pesticidi, semenarstvo, stočna hrana i dr.) biće smešteni u drugim halama prema proizvodnom programu.
Kompanije će samostalno snositi sve troškove učešća na sajmu uz kotizaciju od 2000 evra, uz mogućnost refundacije 50% troškova kotizacije u okviru Programa za internacionalizaciju privrednih društava, koji sprovodi Razvojna agencija Srbije. Više detalja možete naći u pozivnom pismu u prilogu. Sve zainteresovane kompanije trebaju da potvrde svoje učešće najkasnije do 10. jula 2017. godine, dostavljanjem popunjenog prijavnog lista u prilogu na velexpo@sbb.rs i anastasia.akimova@pks.rs Kontakt osoba u kompaniji Velexpo d.o.o.Beograd: Nevenka Velinov, direktor, tel.: 011 3640 919, 011 3640 526; u Privrednoj komori Srbije: Anastasija Akimova, savetnik u Centru za bilateralnu saradnju, tel. 011 414 94 64. Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.               Pozivno pismo          Prijava

OBJAVLJENE SEKTORSKE ANALIZE PRIVREDNE KOMORE SRBIJE

Obaveštavamo Vas da na sajtu Privredne komore Srbije, na strani „Privreda Srbije--> Sektorske analize PKS“ (link http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=1900&p=0&), možete pogledati biltene udruženja PKS iz sektora poljoprivrede, i ndustrije i usluga. U pitanju su sažeti sektorski pregledi i informacije o sledećim oblastima: - aktivnosti udruženja (aktuelna dešavanja – sednice, sastanci, javne rasprave, seminari, stručne prezentacije i skupovi, edukacije, konferencije, poslovni forumi, okrugli stolovi, radionice, sajmovi, b2b susreti i sl; najvažnije vesti iz zemlje i inostranstva; propisi objavljeni u prethodnom periodu; pregled pokrenutih i realizovanih inicijativa (izmene članova u pojedinim zakonima, izmene i dopune pravilnika, inicijative prema ministarstvima) i radne grupe; aktuelne teme), - privredna aktivnost i globalni trendovi (prikaz osnovnih pokazatelja za selektovane grane delatnosti prema organizaciji pojedinačnih udruženja PKS u Srbiji i na globalnom nivou), - makroekonomski osvrt (pregled osnovnih pokazatelja privrednih kretanja u Srbiji), - podrška privredi (bespovratna sredstva, edukacija, CE znak i Srpski znak usaglašenosti, Evropska mreža preduzetništva), - dualno obrazovanje, - usluge Privredne komore Srbije.
Sektorski bilteni će se ažurirati kvartalno, a u pitanju je zajednički proizvod svakog pojedinačnog udruženja i Službe za podršku razvoju PKS u okviru Odeljenja za strateško planiranje, razvoj i analize

PREDSTAVNICI PKS-RPK KRUŠEVAC, DANA 22.06.2017. GODINE, POSETILI SU KOMPANIJU DJORDJEVIĆ DOO KRUŠEVAC

Dana 22.06.2017. godine predstavnici PKS RPK Kruševac posetili su kompaniju Djordjević DOO Kruševac. Direktor Goran Djordjević istakao je da ovo porodična firma sa tradicijom dužom od 30 godina. Bave se teretnim transportom i u svom vlasništvu imaju sedam teretnih vozila. Pretežno se bave medjunarodnim transportom.
Na današnjem sastanku predstavnici PKS RPK Kruševac i direktor Goran Djordjević razgovarali su o problemima sa kojima se kompanija susreće u toku poslovanja kao i o dosadašnjoj i budućoj saradnji.
 

DIREKTOR PKS RPK KRUŠEVAC, G-DIN PREDRAG VUKIĆEVIĆ U POSETI GRADU NOVOPOLOCKU, BELORUSIJA, 09.06.2017. - 12.06.2017. GODINE

Grad Kruševac i Grad Novopolock iz Belorusije u protekloj 2016.godini postali su gradovi pobratimi potpisivanjem Sporazuma o uspostavljanju saradnje. Sporazum, koji su na ceremoniji najvišeg ranga potpisali gradonačelnik Kruševca Dragi Nestorović i gradonačelnik Novopolocka Dmitrij Vladimirovič, proistekao iz uspešne saradnje i nekoliko uzvratnih poseta, i omogućio je pristup i nastup kompanija, ustanova i institucija iz Grada Kruševca na tržište Belorusije. U cilju nastavka uspešne saradnje Gradonačelnik pobratimskog grada Novopolock uputio je poziv da delegacija Grada Kruševca prisustvuje manifestaciji „Dan grada” 10.juna 2017.godine.
U delegaciji Grada Kruševac, koja je u periodu od 09.06.2017. godine do 12.06.2017.godine posetila Grad Novopolock učestvovali su direktor PKS RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević i predsednik Skupštine grada Kruševca, g-đa Jasmina Palurović.

Detaljnije...       

ODRZANA SVEČANA DODELA SERTIFIKATA POLAZNICIMA KURSA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVODJU, 12.06.2017. GODINE, PKS RPK Kruševac

U ponedeljak, 12.06.2017. godine, u 11 časova, u Velikoj sali PKS- RPK Kruševac, održana je svečana dodela sertifikata desetoj grupi polaznika „KURSA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU” u Brusu. Kurs je realizovan u organizaciji PKS-RPK Kruševac, a u saradnji sa SAOP doo iz Novog Sada, u periodu od 20.03.2017.do 06.06.2017. g. Kurs je pohadjalo jedanaest polaznika. Kurs za samostalnog knjigovođu je namenjen licima koja imaju malo ili apsolutno nikakvo iskustvo u knjigovodstvenom radu, kao i onima koji žele da postanu profesionalne računovođe, tj. osobama koje će svoju egzistenciju zasnivati na ovoj profesiji. Kurs za samostalnog knjigovođu je orjentisan na praktičan rad u knjigovodstvu i na praktičan rad na računaru, koji se obavlja na najnovijoj internet verziji - programu SAOP miniMAX, tako da će polaznicima ovog kursa svaki sledeći izazov, praktični knjigovodstveni rad ili program biti poznati, a sa malim korekcijama u radu, lako će moći odmah da obavljaju knjigovodstvene poslove u bilo kom privrednom društvu ili agenciji.

 

KONSTITUISAN PARLAMENT PRIVREDNIKA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA, PKS RPK KRUŠEVAC, 07.06.2017.GODINE

U Regionalnoj privrednoj komori Rasinskog upravnog okruga, dana 07.06.2017. konstituisan je Parlament privrednika, koji predstavljaja temelj jedinstvenog komorskog sistema Srbije i novog načina organizovanja privrednika. Na sednici je prisustvovao 31 predstavnik privrednih subjekata koji posluju u Rasinskom okrugu, među kojima i Predsednik skupštine PKS g-din Miloš Nenezić - Generalni direktor kompanije Trayal korporacija d.o.o. Do izbora predsednika Parlamenta privrednika sednicom, na kojoj su prisustvovali g-din Predrag Petrović Generalni sekretar PKS i g-đa Nermina Ljubović Zamenik generalnog sekretar PKS, je predsedavao g-din Predrag Vukićević, direkor PKS RPK Kruševac.
Parlament privrednika ima ključnu ulogu u svim aktivnostima jedinstvenog komorskog sistema Srbije. Od angažovanja privrednika u parlamentu zavisi i uspešnost zastupanja interesa poslovne zajednice pred državom, vladom i nadležnim institucijama.

Detaljnije...       

DRŽAVNA POMOĆ - AKTUELNI PROGRAMI PODRŠKE MMSPP U 2017. GODINI, PKS-RPK KRUŠEVAC, 06.06.2017. GODINE

PKS-Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga u Kruševcu i Centar za privredna pitanja PKS u saradnji sa Fondom za razvoj RS, RRA Rasinskog okruga d.o.o Kruševac i Nacionalnom službom za zapošljavanje filijala Kruševac organizovala je prezentaciju aktuelnih programa podrške MMSPP u 2017.godini. Cilj održane prezentacije bio je informisanje privrednih društava i preduzetnika o državnoj pomoći MMSPP i aktuelnim programima podrške u 2017.godini.
Mr Slobodanka Džinović-Kojić, samostalni savetnik u Centru za privredna pitanja PKS, govorila je o državnoj pomoći namenjenoj MMSPP sa osvrtom na aktuelne programe Ministrstva privrede u 2017.godini koji se realizuju u saradnji sa Fondom za razvoj RS i Razvojnom agencijom Srbije. Posebno je ukazano na de minimis državnu pomoć koja se može dodeliti jednom privrednom subjektu u iznosu do 23.000.000 miliona dinara u toku tri uzastopne fiskalne godine.

Detaljnije...

U PKS RPK KRUŠEVAC ODRŽANA TRIBINA „PRIVATNO OBEZBEĐENJE KAO TREĆI STOŽER NACIONALNE BEZBEDNOSTI U ZAKONODAVSTVU SRBIJE I NJEGOVA IMPLEMENTACIJA U SEGMENTU BEZBEDNOSTI“, 6. JUN 2017. GODINE

U prostorijama PKS RPK Kruševac, 06. juna 2017. godine, u saradnji PKS RPK Kruševac (Centar za edukaciju i Udruženje za privatno obezbeđenje i uslužne delatnosti) i Policijske uprave Kruševac, održana je edukativna tribina „Privatno obezbeđenje kao treći stožer nacionalne bezbednosti u zakonodavstvu Srbije, i njegova implementacija u segmentu bezbednosti.
Tribina je imala za cilj informisanje zainteresovanih i nastavak rada na edukaciji kada je reč o sprovođenju stručne obuke za sticanje licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja.
Gospođa Danica Točilovac, predavač pri Centru za edukaciju PKS RPK Kruševac, i gospodin Ivan Ilić, predstavnik MUP RS - Policijska uprava Kruševac, upoznali su prisutne sa zakonodavnim okvirom i dosadašnjim rezultatima obuke za službenike obezbeđenja, a učesnici tribine, među kojima su bili i učenici završnih godina srednjih škola, imali su priliku da čuju i koje su potrebama tržišta kada je oblast obezbeđenja u pitanju. U PKS RPK Kruševac obuku za za sticanje licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja prošlo je 318 polaznika, a 288 njih već ima licencu.

Detaljnije...       


POZIV
ZA GLASANJE ZA ČLANOVE PARLAMENTA PRIVREDNIKA REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA
 

Poziv za glasanje za članove Parlamenta...               Glasački listić...                Zapisnik...
   

Privrednici Rasinskog okruga posetili su 7. poslovni sajam privrede Republike Kine „China Smart Expo 2017“, 31.06.-02.06.2017. godine

PKS Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga, za članove Regionalne privredne komore Rasinskog upravnog okruga organizovala je besplatnu posetu Sedmom poslovnom sajmu privrede Republike Kine „China Smart Expo 2017.“, koji se održao u Budimpešti u periodu od 31.06.2017. - 02.06.2017 godine.
„China Smart Expo 2017“ je sajam koji je organizovan od strane poslovne zone „Central Europian Trade and Logistics Cooperatione Zone – CECZ co. Ltd“, uz podršku Ministarstva trgovine Republike Kine, sa ciljem da privrednike iz zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope upozna sa kineskom ekonomijom i industrijom, a takođe, pružena je i mogućnost da se uspostave direktni kontakti komapnija iz Rasinskog okruga sa predstavnicima kineskih kompanija.

Detaljnije... 

objavljen Javni poziv za Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program) fonda za inovacionu delatnost

Fond za inovacionu delatnost objavio je Javni poziv za Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program).
Ciljevi Programa: Podsticanje komercijalizacije istraživanja i razvoja i dalji razvoj inovativnih kompanija zasnovan na znanju; Podsticanje uspostavljanja saradnji/partnerstava sa međunarodnim kompanijama/ organizacijama;
Povećanje broja tehnoloških kompanija i njihova priprema za dodatne investicione mogućnosti.
Trajanje projekta u okviru Programa sufinansiranja inovacija može biti najviše do 2 godine.
Iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost dodeljuje u okviru Programa sufinansiranja inovacija iznosi maksimalno 70% od ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala privredna društva i maksimalno 60% od ukupno odobrenog budžeta za srednja privredna društva, s tim da finansiranje koje Fond za inovacionu delatnost obezbeđuje ne može biti veće od EUR 300,000 po projektu,. Najmanje 30% od ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala privredna društva i 40% za srednja privredna društva mora biti obezbeđeno od strane Podnosioca Prijave iz drugih, privatnih izvora, nezavisno od Fonda za inovacionu delatnost.

Detaljnije... 

ODRŽANI PRVI BILATERALNI VIDEO SUSRETI KOMPANIJA IZ KINE I RASINSKOG OKRUGA, PKS-RPK KRUŠEVAC, 01.06.2017. GODINE

PKS - Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga organizovala je bilateralne video susrete sa kineskim kompanijama, koji su po prvi put ove godine održani u sali PKS RPK Kruševac, u četvrtak, 01.06.2017. godine u periodu od 10.00 do 16.00 časova.
U cilju promocije i boljeg povezivanja srpskih i kineskih kompanija, a pod pokroviteljstvom Ministarstva privrede NR Kine, oko 700 kompanija iz 7 kineskih provincija, različitih oblasti (elektronika i elektrotehnika, poljoprivreda, prehrambena industrija, tekstilna industrija, hemijska industrija, metaloprerađivačka industrija, automobilska industrija, snabdevanje domaćinstava, nekretnine, obnovljivi izvori energije...), preko online konekcije bilo je na raspolaganju za razgovore našim privrednicima.
Na bilateralnim video susretima, zainteresovani privrednici imalo je priliku da održi najmanje po 2 sastanka sa kineskim kompanijama sa kojima su prethodno, uz pomoć PKS RPK Kruševac, zakazali sastanke.

Detaljnije...

ODRŽANA RADIONICA "KONKURSI ZA SUBVENCIJEI KREDITE ZA UNAPREĐENJE TURIZMA" U PKS-RPK KRUŠEVAC, 31.05.2017. GODINE

PKS, PKS-RPK Kruševac, Kragujevac i Kraljevo, u saradnji sa Ministarstvom za trgovinu, turizam i telekomunikaciju, su dana 31.05.2017 godine održale radionicu na teme: Konkursi za subvencije i kredite za unapređenje turizma i Primena zakona o izmenama i dopunama zakona o turizmu. G-đa Tatjana Bojović, MTTT, je prisutne privredne subjekte iz sektora turizma upoznala sa konkursima koje je objavilo Ministarstvo, kao i sa potrebnom dokumentacijom. G-đa Vera Rovčanin Orlović, viši savetnik u MTT_u, je prisutne upoznala sa svim izmenama I dopunama Zakona o turizmu, kao i o donetim pratećim Pravilnicima. Cilj radionice je informisanje privrednih subjekata iz sektora turizma o aktuelnim konkursima Ministarstva, kao i upoznavanje sa izmenama i dopunama Zakona o turizmu i njihovom primenom. Na samoj radionici prisutni su imali prilike da za sve ono što im nije jasno, postave pitanje, a potom dobiju razjašnjen I adekvatan odgovor.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 30.05.2017. GODINE KOMPANIJU IVAN PROMET DOO KRUŠEVAC

Dana 30.05.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je kompaniju Ivan Promet DOO Kruševac. Direktor Vesna Veljković istakla je da se 1991. godine osniva trgovačko preduzeće IVAN PROMET kao nastavak porodične tradicije. Tradicija ove porodične firme datira još od davne 1932. godine, kada je pradeda Svetislav Stojiljković otvorio bakalnicu nedaleko od zidina Lazarevog grada.
Rad započinju otvaranjem prodavnice i diskonta pića u krugu porodičnog imanja, gde se delatnost obavlja do kraja 1995. godine. Preseljenjem u iznajmljene prostorije i širenjem asortimana na sve artikle neophodne za domaćinstvo, stvara se potreba za povećanjem poslovnog i magacinskog prostora. Iste godine kreće se sa izgradnjom sopstvenih prostorija na ranije kupljenom zemljištu u Indusrtijskoj zoni. Sredinom 1999. godine preduzeće se seli u sopstvene magacinske i poslovne prostorije gde se i danas nalazimo. Trgovinsko preduzeće Ivan promet doo, je dugogodišnjim radom postalo jedno od najvećih veleprodajnih snabdevača u okrugu, prehrambenom robom i robom široke potrošnje.

Detaljnije...

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 30.05.2017. GODINE KOMPANIJU TECASI d.o.o.

Dana 30.05.2017 godine predstavnik PKS-.RPK Kruševac posetio je kompaniju TECASI d.o.o. Kruševac.
Ljiljana Petrović, istakla je da je kompanija TECASI d.o.o. osnovana 1994. godine u Kruševcu. Sa šest predstavništava-filijala i više od 80 zaposlenih TECASI d.o.o. je u samom vrhu preduzeća koja se bave trgovinom građevinskim materijalima.
Tesne veze za vodećim evropskim kompanijama na području krovnih okrivača, hidro i termo izolacija i ostalih građevinskih materijala omogućile su da se preduzeće.
TECASI oblikuje u jednu savremenu i uspešnu kompaniju koja je još početkom devedesetih integrisana kao bitan regionalni faktor u evropsku privredu.
Naša razvojna strategija, kvalitet naših proizvoda i poštovanje interesa naših kupaca su izgradili preduzeću TECASI ugledan položaj na regionalnim tržištima Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Kosova kao i Nemačke.
Na današnjem sastanku predstavnik PKS RPK Kruševac i Ljiljana Petrović razgovarali su o dosadašnjoj i budućoj saradnji, kao i o problemima sa kojima se kompanija susreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC, POSETIO JE 26.05.2017. GODINE KOMPANIJU KTK KOMERC DOO

Predstavnik PKS-RPK Kruševac, posetio je 26.05.2017. godine kompaniju KTK Komerc DOO i tom prilokom su sa Sašom Aleksićem, zamenikom direktora i Nevenkom Stefanović, direktorom finasija, vodjeni razgovri o aktuelnim temamai budućim vidovima saradnje.
KTK Komerc je osnovan 1998. godine u Kruševcu, kao porodična firma, koja od osnivanja beleži konstantan rast.
KTK marketi su poseban brend, razvijen na tržištu Kruševca '90 godina. Zapošljavamo oko 150 ljudi svih strukovnih kategorija. Veliki asortiman kvalitetnih domaćih i stranih proizvoda po povoljnim cenama, brojne pogodnosti za potrošače i vrhunska usluga, glavna je odlika naših marketa.
KTK Komerc DOO ima sedam maloprodajnih objekata na teritoriji grada Kruševca koji su odlično snabdeveni robom široke potrošnje, osim dobre snabdevenosti marketa jako su bitne i akcijske cene proizvoda. U KTK marketima može se kupiti roba na odloženo plaćanje, a sva aktuelna sniženja možete pogledati na sajtu KTK Komerca.

NASTUP KOMPANIJA IZ RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA NA 84. POLJOPRIVREDNOM SAJMU U NOVOM SADU, 13-19.05.2017. GODINE

Od 13.-19.maja ove godine održan je tradicionalni Poljoprivredni sajam u Novom Sadu, 84. po redu, sa oko 1.500 izlagača iz 60 zemalja. Privredna komora Srbije se predstavila zajedničkim nastupom 24 kompanije iz cele Srbije. Privredna komora Srbije je takodje organizovala niz dešavanja, konferencija, panel diskusija i okruglih stolova u cilju afirmacije srpskih kompanija, njihovih proizvoda, odnosno edukacije privrednika i unapredjenja njihovog poslovanja.
Najznačajniji skupovi su bili okrugli sto „Inovacije u poljoprivrednoj proizvodnji: iskustva, primeri dobre prakse iz Italije i saradnja sa Srbijom“ i konferencija „Prednosti udruživanja i stvaranje proizvoda sa dodatom vrednošću u sektoru mlekarstva kroz zaštitu oznaka geografskog porekla“.
Na ovom sajmu, u okviru zajedničkog štanda Privredne komore Srbije, nastupile su tri firme iz Rasinskog upravnog okruga i to: Trayal korporacija, Fabrika maziva FAM i Artisani Destilery. Po rečima njihovih predstavnika, ostvarili su značajne poslovne kontakte sa domaćim i stranim partnerima, kao i sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine. Učesnici su takodje veoma zadovoljini organizacijom i realizacijom njihovog nastupa od strane Privredne komore Srbije.

Konferencija za štampu POSVEĆENA DUALNOM OBRAZOVANJU, sala PKS RPK Krusevac, 24.05.2017. g.

U organizaciji PKS RPK Kruševac i Školske uprave Kruševac, u sredu, 24.05.2017. g, u sali PKS RPK Kruševac, upriličena je Konferencija za štampu posvećena dualnom obrazovanju i rezultatima koji su na ovu temu postignuti na teritoriji Rasinskog okruga.
Nakon mnogobrojnih sastanaka i aktivnosti na temu dualnog obrazovanja, međukojima značajno mesto zauzima niz konsultativnih sastanaka održanih početkom ove godine, a koji su se ticali predloga gradskog / opštinskih planova upisa učenika u srednje škole za školsku 2017/2018 g. na teritoriji Rasinskog okruga, na Konferenciji za štampu u RPK Kruševac predstavljeni su i konkretni rezultati. Naime, u skladu sa realnim potrebama privrede, u zajedničkoj saradnji PKS RPK Kruševac, Školske uprave Kruševac i jedinica lokalnih samouprava na teritoriji Rasinskog okruga, a uz stručnu podršku Privredne komore Srbije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i ostalih resornih ministarstava, u četiri škole na području Rasinskog okruga, uvedeni su obrazovni profili koji ulaze u dualno obrazovanje.

Detaljnije...

DIREKTOR PKS - RPK KRUŠEVAC POSETIO JE KOMPANIJU DS SMITH KRUŠEVAC, 23.05.2017. GODINE

Direktor PKS - RPK Kruševac, Predrag Vukićević, posetio je 23.05.2017.godine kompaniju DS Smith Kruševac i sa direktorom Zoranom Trnavcem, razgovarao o potencijalima razvoja i saradnji sa komorskim sistemom.
Direktor DS Smith Kruševac Zoran Trnavac, predstavio je rad i potencijale razvoja kompanije, kao nove investicije kompanije, koje treba da se realizuju do kraja godine. Predrag Vukićević, direktor PKS RPK Kruševac, pohvalio je kompaniju DS Smith, koja drustveno odgovorno posluje, radi na unapređenju poslovanja što je doprinelo povećanju broja zaposlenih, unapređenju mašinskog parka. Kompanije poput DS Smitha svojim uspešnim poslovanjem, pozicioniraju grad Kruševac, na listu poželjnih gradova za nove investicije.
Na sastanku se govorilo o planovima i saradnji sa Privrednom komorom Srbije- RPK Kruševac.

ODRZANA SVEČANA DODELA SERTIFIKATA POLAZNICIMA KURSA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVODJU U BRUSU, 19.05.2017. GODINE

U petak, 19.05.2017. godine, u 14 časova, u O.Š. Jovan Jovanović Zmaj, održana je svečana dodela sertifikata prvoj i grupi polaznika „KURSA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU” u Brusu. Kurs je realizovan u organizaciji PKS-RPK Kruševac, a u saradnji sa SAOP doo iz Novog Sada, u periodu od 10.03.2017.do 05.05.2017. g. Kurs je pohadjalo sedam polaznika. Kurs za samostalnog knjigovođu je namenjen licima koja imaju malo ili apsolutno nikakvo iskustvo u knjigovodstvenom radu, kao i onima koji žele da postanu profesionalne računovođe, tj. osobama koje će svoju egzistenciju zasnivati na ovoj profesiji. Kurs za samostalnog knjigovođu je orjentisan na praktičan rad u knjigovodstvu i na praktičan rad na računaru, koji se obavlja na najnovijoj internet verziji - programu SAOP miniMAX, tako da će polaznicima ovog kursa svaki sledeći izazov, praktični knjigovodstveni rad ili program biti poznati, a sa malim korekcijama u radu, lako će moći odmah da obavljaju knjigovodstvene poslove u bilo kom privrednom društvu ili agenciji.

Predstavnik PKS-RPK Kruševac, posetio je 19.05.2017. godine kompaniju Balkanprogres D.O.O.

Preduzeće Balkanprogres d.o.o. je osnovano 1992. godine u Kruševcu. Od samog osnivanja Balkanprogres svoje poslovanje zasniva na prodaji guma za sve vrste vozila. U prodajnom asortimanu se nalaze gume za: putnička vozila, džipove, kombi vozila, kamione i autobuse, viljuškare, damperski, industrijski kao i poljoprivredni program.
Jedna od pogodnosti saradnje sa ovom firmom je direktna saradnja sa proizvođačima, što znači povoljniji uslovi kao i široka lepeza proizvoda. Pored domaćih proizvođača: Tigar, naša firma je i generalni uvoznik renomiranih proizvođača: Goodyear, Dunlop, Tigar, Sava, Avon, GT Radial, Kama, Greckster, Kabat, BF Goodrich, itd.
Druga pogodnost saradnje sa ovom firmom je izuzetno dobra pokrivenost područja cele Srbije kao i usluge koje obavlja. Poseduju dva sopstvena velika skladišta u Beogradu i Kruševcu. U Kruševcu i Beogradu pružaju usluge montaže/demonaže, balansiranje kao i ostale usluge servisiranja guma. Sa rastom firme rasla je i mreža poslovanja od Kruševca preko Beograda do Novog Sada. U Novom Sadu pored prodaje putničkih i teretnih guma, takođe možete naći usluge montaže/demontaže, balansiranja guma, centriranja trapa kako za putnička tako i teretna vozila kao i usluge perionice za teretna vozila.
Na sastanku je bilo reči o dosadašnjoj i budućoj saradnji između Balkanprogresa i PKS-RPK Kruševac.

DIREKTOR PKS RPK KRUŠEVAC, G-DIN PREDRAG VUKIĆEVIĆ SASTAO SE SA ČLANOVIMA UDRUŽENJA „PERO KRUŠEVAC“ , RPK KRUŠEVAC, 19.05.2017.G.

U cilju podizanja kulturne svesti građana i okoline, promovisanja kulturnih vrednosti i znamenitosti Kruševca, kao i pružanja podrške mladim, neafirmisanim, talentovanim stvaraocima, direktor PKS RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević sastao se sa članovima novoosnovanog Udruženja "Pero Kruševac". PKS RPK Kruševac, koja je u proteklom periodu pružala pravno savetodavnu podršku pri osnivanju Udruženja ovoj neformalnoj grupi mladih i ambicioznih čuvara tradicije, kulture, nauke i obrazovnja, i u narednom periodu pružaće podršku u realizaciji aktivnosti koje će Udruženje sprovoditi.
Na sastanku, kome su prisustvovali članovi Udruženja: Nevena Milićević, Dejan Vučković i Stefan Đorđević, kao prva najavljena aktivnost Udruženja jeste štampanje prvog broja časopisa „Reč“ Kruševac koji će se baviti kulturom, obrazovanjem i predstavljanjem radova mladih stvaralaca. Časopis „Reč“ Kruševac baviće se kulturnim temama, sadržaće rubriku o obrazovanju i intervjue sa značajnim Kruševljana koji su u svojim oblastima delovanja predstavljali Grad Kruševac.
Iz saradnje i pružene podrške v.d.direktora PKS RPK Kruševac, g-dina Predraga Vukićevića ovom novoosnovanom Udruženju, proistekla je saradnja sa Fabrikom maziva - FAM a.d. Kruševac koja će biti generalni sponzor štampanja prvog broja časopisa „Reč“ Kruševac.
Štampanje drugog broja časopisa „Reč“ Kruševac podržaće Narodni muzej Kruševac, Poslovni centar Kruševac i firma VMN Krstić d.o.o.

Kompanije iz Rasinskog okruga u organizaciji PKS RPK Kruševac predstavile su se na 61. Međunarodnom sajmu tehnike, 15.-19.05.2017.

Kompanije iz Rasinskog okruga u organizaciji PKS RPK Kruševac predstavile su se na 61. Međunarodnom sajmu tehnike, koji se održao u periodu od 15.-19.05.2017..godine u Beogradu.
PKS Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga u okviru jedinstvenog nastupa komorskog sistema, organizovala je predstavljanje deset kompanija iz Rasinskog okruga na 61. Međunarodnom tehnike.
Ove godine na Sajmu tehnike iz Rasinskog okruga , na štandu Privredne komore Srbije predstavili su se: Fabrika maziva Kruševac, PPT Armature Aleksandrovac, PPT petoletka Trstenik, HCP Kruševac, Troleks inženjering Trstenik, Mašinotehnik Trstenik, Eurosensors Trstenik, Tehnoservis Kruševac, BMD Production Kruševac i GRO AS Aleksnadrovac.
Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća pravo je mesto za promociju četvrte industrijske revolucije – Industrije 4.0. Reč je o digitalizaciji koja je unela revolucionarne promene u razvoj i način poslovanja kompanija, povećanje produktivnost i unapređenje konkurentnosti. Ovaj koncept ukazuje na nove mogućnosti i izazove, usmerava na prepoznavanje novih uticaja i posledica ubrzanih tehničko-tehnoloških dešavanja.
Da bi zadržao imidž najuglednije specijalizovane razvojno-tehnološke manifestacije u ovom delu Evrope, Sajam tehnike je ugosio sve relevantne domaće i brojne strane izlagače, među kojima su i ključni promoteri tehničko-tehnoloških trendova u svetu.

U PKS RPK Кruševac održan je panel na temu „Medijacija kao sredstvo prevencije i rešavanja sporova u privredi“, 19.05.2017 19.05.2017. godine

U PKS RPK Кruševac održan je panel na temu „Medijacija kao sredstvo prevencije i rešavanja sporova u privredi“. Na panelu su govorili Božana Jakišić, koordinator biroa za posredovanje Privredne komore Srbije i Kruna Gavović medijator. Primenom posredovanja u rešavanju sporova, privredni subjekti mogu ostvariti značajne pogodnosti, u odnosu na skupe i dugotrajne sudske postupke. Medijacija pruža mogućnosti privrednicima da brže, jeftinije i efikasnije razreše sporne odnose, ostvare značajne finansijske uštede, izbegnu negativne reputacione efekte i narušavanje poslovnog ugleda
Na panelu je govoreno o:
• Medijacija i prednosti medijacije u odnosu na sudski postupak
• Uloga medijatora i alternativno rešavanje sporova u provredi
• Izvršivost sporazuma postignutog u medijaciji
• Sporovi pogodni za rešavanje putem medijacije
• Međunarodna iskustva i dobre prakse medijacije u privredi
Skupu su prisustvovali predstavnici Suda, privrede i advokati.

POČINJE OBUKA ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA ZGRADA (50 časova)

Privredna komora Srbije, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“ br.104/2016), počela je realizaciju obuka za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada. Obuka traje sedam dana, odnosno 50 školskih časova (6 dana po 7 časova i 1 dan sa 8 časova).
Pozivamo sva fizička i pravna lica, zainteresovana za obuku za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada, da kontaktiraju Regionalnu privrednu komoru Rasinskog okruga i prijave se za učešće u obuci. U skladu sa izraženim interesovanjem, obuke će biti organizovane u junu i julu o.g.

Detaljnije.....    

Predstavnik PKS-RPK Kruševac posetio je 16.05.2017. godine kompaniju Trgovina Matejić d.o.o. Kruševac

Kompanija Trgovina Matejić d.o.o. je kompanija koja se bavi uvozom i distribucijom rasvetnih tela i električne opreme već 20 godina. Poslovanje se obavlja u skladu sa uspostavljenim menadžmentom kvaliteta ISO 9001:2008 zbog kojeg se svrstava u red preduzeća koja posluju po najvišim međunarodnim standardima. Dosadašnje iskustvo pokazalo je da primena komponenti i materijala visokih kvaliteta, praćenje trendova u tehnologiji i dizajna, i razvijanje poslovne filozofije sa stanovišta interesa klijenata, donose kvalitet koji ima potvrdu od strane tržišta, što i formalno pokazuju potvrde o usaglašenosti prema internacionalnim sertifikatima standarda o kvalitetu.

Detaljnije...

Direktor PKS - RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević sa saradnicima, posetio je 16.05.2017. godine kompaniju TP «Lamela Promet» DOO KRUŠEVAC

Direktor PKS - RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević sa saradnicima, posetio je 16.05.2017. godine kompaniju TP «Lamela Promet» DOO Kruševac, koja posluje na tržištu više od 25. godina.
Firma je osnovana 1991. godine i vrlo brzo je od prodaje robe široke potrošnje prešla na distribuciju alkoholnih i bezalkoholnih pića, što je i sada osnovna delatnost. TP »Lamela Promet» doo se do danas razvila u srednje preduzeće koje zapošljava 76 radnika, poseduje magacinski prostor od 4.000 m2, administrativni objekat od 800 m2, vozni park od 21 vozila za distribuciju i 7 putničkih automobila. Distrubucijom pokriva Rasinski, Pomoravski, Podunavski, Raški, Toplički i Šumadijski okrug, tj. direktno snadbeva oko 2.500 kupaca.
Vlasnik i direktor kompanije «Lamela Promet» DOO pohvalio je rad Privredne komore Srbije - Regionalne privredne komore Rasinskog upravnog okruga. Na sastanku je bilo reči o načinima i modelima buduće saradnje Privredne komore Srbije-RPK Kruševac sa kompanijom TP «Lamela Promet» DOO Kruševac.

Direktor PKS - RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević sa saradnicima, posetio je 16.05.2017. godine kompaniju Nova Sloga D.O.O Trstenik

Direktor PKS - RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević sa saradnicima, posetio je 16.05.2017. godine kompaniju Nova Sloga D.O.O Trstenik, koja posluje u sektoru prehrambene industrije od 1999. godine.
Nova Sloga D.O.O Trstenik se bavi eksploatacijom i prometom mineralne vode pod robnom markom Mg Mivela. Mg Mivela po svom sastavu i fizičko-hemijskim karakteristikama se izdvaja od svih ostalih izvorišta svoje zone. Minerološki sastav je specifičan ne samo za ovu zonu već i čitav svet. Razlog tome je međusobni odnos elektrolita rastvorenih u Mg Miveli, njihova pojedinačna količina i njihov ukupan zbir. Osim ove glave delatnosti Nova Sloga se takođe bavi i preradom voća i povrća u sopstvenoj hladnjači čiji su preradni kapaciteti 2.500 t dnevno raznog voća i povrća. U sklopu haldnjače postoji i odgovarajući skladišni prostor. Kompanija stalno radi na unapređenju i traženju inovativnih rešenja. Nova Sloga je 2012. godine dobial priznanje HACCAP-a za kvalitet, za prirodnu mineralnu vodu Mg Mivela. Visoki kriterijumi HACCAP-a tiču se sistema kontrole procesa poizvodnje i distribucije u svim fazama procesa, kao i prevenciju i kontrolu da će mere biti uspešno i na delotvoran način sprovedene. Time je otvoreno novo tržište za plasiranje vode MG Mivela u sve članice EU koje su zahtevale ovaj sertifikat kvaliteta.
Na sastanaku se govorilo o dosadašnjoj uspešnoj saradnji Nove Slog i PKS- RPK Kruševac, kao i o načini za njeno dalje unapređivanje.

ODRŽANA PREZENTACIJA JAVNOG POZIVA U OKVIRU PROJEKTA „ZNANJEM DO POSLA“, PKS-RPK KRUSEVAC, 17.05.2017, 09.00 SATI

U sredu, 17.05.2017. godne, sa početkom u 9 časova, u PKS-RPK Kruševac održana je prezentacija Javnog poziva namenjenog privrednicima i trening provajderima, za dodelu finansijskih sredstava. Prezentaciju su organizovali Grad Kruševac u partnerstvu sa Omladinskim savetom Kruševac, IP Konsaltingom i PKS-RPK Kruševac.
Javni poziv ima za cilj da firmama koje traže obučenu radnu snagu, a koja ne postoji na tržištu rada, kroz program neformalnih obuka, koje su bazirane na učenju kroz praksu, omogući da dođu do kompetentne radne snage. Na taj način uticaće se i na povećanje zapošljivosti mladih, i razvoj lokalnih javno-privatnih partnerstava u pet pilot gradova Srbije (Kruševac, Knjaževac, Kragujevac, Pirot i Novi Pazar) u kojima se ovaj projekat realizuje.
Javni poziv je raspisan u okviru projekta „Znanjem do posla“, koji u Srbiji sprovodi IP Consult / NIRAS, a finansiran je od strane Swiss Develpoment Cooperation (SDC). U osnovama ovog projekta je da se u narednim godinama izgradi sistem koji će mladima, bez obzira na njihove socijalne, ekonomske ili obrazovne uslove, omogućiti jednake šanse da nauče one veštine koje poslodavci traže i tako dođu do posla i sigurnije budućnosti. Na lokalnom nivou projekat "Znanjem do posla" sprovodi Grad Kruševac u partnerstvu sa Omladinskim Savetom Kruševac. Javni poziv su prezentovali Kristof Bauman i Nebojša Simić (IP Consult) pred oko 40 priutnih učesnika.

U PKS-RPK KRUŠEVAC ODRŽANO PREDAVANJE NA TEMU „KAKO SAČUVATI ZDRAVLJE U USLOVIMA SAVREMENOG POSLOVANJA“, 12.05.2017. GODINE U 12 SATI

Predavač na Seminaru je bio dr Milisav Šolević, specijalista urgentne medicine, likar u hitnoj pomoći. Predavanju je prisustvovalo 45 predstavnika škola, privrede i gradske uprave.
Biti srećan, zdrav i uspešan je prirodno stanje čoveka. Osnova svega je zdravlje. Ono je broj jedan na listi prioriteta.
Posle zdravlja, najvredniji resurs je vreme. Vreme se ne troši, nego se investira.
Novac je većini ljudi najbitniji. To ne bi smelo tako da bude, ali, činjenica ostaje da novac predstavlja najvažniju podršku.
Vremenom se mere i zdravlje i bogatstvo. Koliko vremena vam je preostalo da budete zdravi i da imate finansija koliko ih trenutno imate. Zdravlje se začas izgubi, i posao.
Postoji termin-finansijska inteligencija-šta radite sa onim što zaradite.
Trošite novac na očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja.

Detaljnije...

Raspisan javni poziv za investicije u preradu i marketing  poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Obaveštavamo Vas da je Uprava za agrarna plaćanja raspisala Javni poziv za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa u 2017. godini.

U skladu sa Javnim pozivom, korisnik koji nije započelo realizaciju investicija koje su predmet zahteva, pokreće postupak za ostvarivanje prava na podsticaje podnošenjem zahteva za odobravanje prava na podsticaje na Obrascu 1 – Zahtev za odobravanje prava na podsticaje za podršku investicijama u preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa u 2017. godini, koji je odštampan uz Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Detaljno o Javnom pozivu možete pogledati na sajtu Uprave za agrarna plaćanja  http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2017/raspisan-javni-poziv-za-investicije-u-preradu-i-marketing/

Newsletter Evropske mreŽze preduzetništva

Evropska mreža preduzetništva, kao najveća evropska mreža za poslovnu podršku, nudi raznoliku pomoć malim i srednjim preduzećima u Evropskoj uniji i šire. Privredna komora Srbije koordinira Mrežom u Srbiji i, zajedno sa partnerima, učestvuje u realizaciji ovih aktivnosti u okviru Realizuje se u okviru EU Programa za konkurentnost preduzeća i MSP (EU Program for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises – COSME). http://www.een.rs


Newsletter Evropske mreze preduzetništva

 

DIREKTOR PKS RPK KRUGEVAC, G-DIN PREDRAG VUKIĆEVIĆ SASTAO SE SA NEMAČKIM BIZNISMENOM G-DINOM ŽIVOTOM MILANOVIĆEM I DIREKTOROM KOMPANIJE FRUTI KOMERC D.O.O. KRUŠEVAC, G-DINOM ZORANOM MILADINOVIĆEM, 09.05.2017.GODINE

U utorak, 09.05.2017.godine direktor PKS RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević sastao se sa nemačkim biznismenom g-dinom Životom Milanovićem i direktorom kompanije Fruti Komerc d.o.o. iz Kruševca, g-dinom Zoranom Miladinovićem. Na sastanku su razmatrane mogućnosti investicionih ulaganja u Kruševac kao i mogućnosti intenziviranja saradnje PKS RPK Kruševac sa nemačkim tržištem.
G-din Života Milanović tokom sastanka predstavio je nemačku kompaniju “Stute” iz Paderborna, Westphalia koja uspešno posluje na tržištu prehrambenih proizvoda već duži niz godina. Kompanija “Stute” zapošljava 5.000 radnika, a kao svoj proizvod ističe marmeladu izuzetnog kvaliteta. Ova nemačka kompanija koja sarađuje sa kruševačkom kompanijom Fruti Komerc d.o.o. zainteresovana je za otvaranje fabrike u Kruševcu. Nadovezujući se na namere investitora direktor PKS RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević najavio je nastavak saradnje tokom koje će pružiti podršku otvaranju i razvoju nove fabrike u Kruševcu.

PODRŠKA PKS - RPK KRUŠEVAC ODRŽAVANJU tradicionalnE manifestacijE „Radničko delovanje u gradu Kruševcu“

PKS RPK Kruševac podržala je aktivnost Saveza samostalnih sindikata Srbije za Grad Kruševac i Opštine: Brus, Ćićevac i Varvarin koji je u cilju organizacije tradicionalne manifestacije „Radničko delovanje u gradu Kruševcu“, 121. put obeležila međunarodni praznik rada. Rezultat saradnje između PKS RPK Kruševac Saveza samostalnih sindikata Srbije za Grad Kruševac i Opštine: Brus, Ćićevac i Varvarin jeste, na radost građana, uspešno realizovana manifestacija povodom obeležavanja 01.maja 2017.godine. PKS RPK Kruševac će nastaviti da podržava slične aktivnosti i u budućem radu.

                                       Zahvalnica

DIREKTOR PKS - RPK KRUŠEVAC POSETIO JE KOMPANIJU B.O.S- Kompani D.O.O Kruševac 04.05.2017. GODINE

Direktor PKS - RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević sa saradnicima, posetio je 04.05.2017. godine kompaniju B.O.S- Kompani D.O.O Kruševac, koja posluje u sektoru metalske industrije već 20 godina.
Kompanija B.O.S Kompani d.o.o. Kruševac bavi se proizvodnjom građevinske limarije i profilisanih limova. Osnovana je 1997 godine.
Kompanija u svom sastavu ima proizvodni pogon, stovarište u Kruševcu i Beogradu, a od oktobra 2016. godine započeo je sa radom maloprodajni objekat B.O.S SHOP. Kompanija je orjentisana na domaće tržište i manje od 10% izvoza u zemlje u okruženju. Kompanija stalno radi na unapređenju i traženju inovativnih rešenja u sektoru materijala za građevinsku industrije.
Na sastanaku se govorilo o nedostatku kvalifikovanih kadrova - mašinske struke, budućim planovima saradnje i podršci komore u poslovanju.

DIREKTOR PKS - RPK KRUŠEVAC POSETIO JE KOMPANIJU TEHNOGRADNJA KRUŠEVAC

Direktor PKS - RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević sa saradnicima, posetio je 04.05.2017. godine kompaniju Tehnogradnja d.o.o Kruševac, koja posluje u sektoru gradjevinske industrije.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostili su vlasnik kompanije Janko Miletić i generalni direktor Rodoljub Petrović.
Preduzeće Tehnogradnja iz Kruševca je osnovano 1994. godine sa osnovnom delatnošću izvođenja građevinskih radova na objektima niskogradnje i visokogradnje. Kao generalni izvođač, Tehnogradnja je odgovorna za upravljanje projektima i nadzor u izvođenju radova. Kompletna oblast građevinarstva od izgradnje poslovnih objekata preko uslužnih i stambenih objekata po našem principu “ključ u ruke“ i pristupom zasnovanom na projektovanju, što omogućava kompaniji da učestvujemo u čitavom ciklusu projekta i izgradnje. Kompanija poseduje sertifikate kvaliteta ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 .
Preduzeće poseduje Licencu I131G2 Ministarstva građevinarstva i urbanizma Republike Srbije za građenje objekata, rešenje br.351-02-00428/2012-04 od 13.12.2012. godine, kojim preduzeće “Tehnogradnja” d.o.o. ispunjava uslove za građenje objekata za koju građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva i to: - radova na saobraćajnicama za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaz.Na sastanaku se govorilo o saradnji sa Privrednom komorom, podršci komore u rešavanju tekućih problema i budućim projektima.
Na sastanku se govorilo o dosadašnjoj saradnji kao i mogućnostima komore o zastupanju interesa privrednika iz sektora građevinasrtva nadležnim institucijama.

DIREKTOR PKS - RPK KRUŠEVAC POSETIO JE KOMPANIJU UNITEHNA D.O.O Kruševac, 03.05.2017. GODINE

Direktor PKS - RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević sa saradnicima, posetio je 03.05.2016. godine porodičnu firmu , koja posluje u sektoru metalske industrije više od tridesetpet godina.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostili su vlasnici i direktor kompanije, g-din Vladan Dobrosavljević , Bojan Dobrosavljević i osnivač Dragiša Dobrosavljević ii tom prilikom predstavljen je rad i potencijali razvoja kompanije Unitehna d.o.o Kruševac.
Unitehna doo” je porodična firma koja se bavi proizvodnjom gradjevinskog i poljoprivrednog alata. Osnovana je 1980 godine.  “Unitehna” posluje pod ISO 9001:2008 sistemom upravljanja kvalitetom dok se od 2012. plastifikacijom vrši površinska zaštita svih proizvoda.
Kompanija zapošljava 66 radnika, Magacin i proizvodni pogon prostiru na površini od 3500m2.
Asortiman proizvoda obuhvata više od proizvoda 150 proizvoda.
Tržište kompanije je: 60% TRŽIŠTE Srbije 40% TRŽIŠTE bivših republike Jugoslavije, Bugarska, Slovačka. U narednom periodu planira se izvoz u Rusku federaciju.
Firma ima u planu da u narednom periodu podnese zahtev za otvaranje carinskog magacina i očekuje se podrška komore.  Takođe govorilo se i drugim vidovima saradnje kompanije Unitehna sa Privrednom komorom Srbije – RPK Kruševac.

PREDSTAVNICI PKS - RPK KRUŠEVAC POSETILI SU KOMPANIJE TEK GAS I RASINA ENERGO GAS, 03.05.2017. GODINE

Direktor PKS - RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević, posetio je 03.05.2017. godine kompanije TEK Gas i Rasina Energo Gas Kruševac
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je direktor kompanije TEKGAS g-din Slaviša Stojković. Vlasnik kompanije predstavio je rad kompanije i ukazao na probleme sa kojima se kompanija susreće u poslovanju.
Tek Gas je osnovana 2009. godine i partnerska je firma /izvođač radova za invetitora RASINAENERGOGAS. Ostvaren je i značajan udeo u energetskom infrastrukturnom razvoju grada izrada gradske mreže vrelovoda i gasovoda. TEKGAS poseduje izveštaj Ministarstva rudarstva i energetike, sektor za naftu i gas, o ispunjenosti uslova u pogledu stručnog kadra za obavljanje poslova: pregleda i održavanja unutrašnjih gasnih instalacija.
TEKGAS ima trenutno 22 stalno zapošljenih i 10 radnika na privremenim i povreneim poslovina i veliki broj podizvođača.TEKGAS poseduje 100% vlasništva u firmama CESTORVEKS i MHE SUKNARI i radi na konstantnom investiranju u obnovljive izvore energije.
Pored izvođenja radova - gasifikacije, Tek Gas konkuriše i kod Srbija GAsa za održavanje mreže na teritoriji Kruševca. Takođe firma uvođenjem unutrašnje gasne instalacije.
Novi pravac delovanja je u oblasti obnovljivih izvora energije.Na sastanku se govorilo o mogućnostima saradnje i podršci Privredne komore u prevazilaženju problema.

U PKS RPK KRUŠEVAC OBELEŽEN DAN DEVOJČICA, 27.04.2017. GODINE

Privredna komora Srbije Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa Kancelarijom za mlade Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave Kruševac, tradicionalno, već sedmi put obeležila je Dan devojčica.
Dan Devojčica se organizuje u celoj zemlji i širom sveta, s namerom da se devojčice osnaže da prilikom odabira budućih profesija ne podležu stereotipima poput podele na muške i ženske poslove, već da se rukovode ličnim afinitetima i talentima. Manifestacija daje priliku devojčicama da se upoznaju sa nespecifičnim ženskim profesijama, i da pronađu inspiraciju u ženama koje su postigle uspeh u svojim profesionalnim karijerama i koje s ljubavlju obavljaju svoj posao. Više od 60 devojčica, učenica različitih osnovnih škola sa područja Rasinskog okruga, imalo je priliku da čuje iskustva 5 predstavnica interesantnih i odgovornih profesija: Jelene Veljković - obućara, Ljiljane Pantelić - novinara, Sanele Petrović - vatrogasca, Marije Radivojević - saobraćajca i dr Nataše Čubrak - veterinara.
      

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE DOO ZA PROMET I USLUGE ''SBA'' KRUŠEVAC, 27.04.2017. GODINE

Dana 27.04.2017 godine predstavnik PKS-RPK Kruševac obišao je DOO za promet i usluge ''SBA'' Kruševac. Direktor Nikola Marković istakao je da je ovo privredno društvo osnovano 1996 godine. Istakao je i do da u ponudi imaju Italijanske keramičke pločice za kupatilo i kuhinju najboljih svetskih proizvođača za vrhunski estetski doživljaj. Dobar odnos cene i kvaliteta. Neka italijanska keramika ukrasi zidove i pod vašeg kupatila vrhunskom keramikom koja će ovaj posebni prostor vašeg doma učiniti ekskluzivnim i prijatnim za boravak. Sem keramičkih pločica u maloprodajnoi salon nudi i vrhunske mozaik pločice. Prilikom posete predstavnik PKS-RPK Kruševac i direktora su razgovarali o jedinstvenom komorskom sistemu Srbije kao i o problemima sa kojima se susreće privredni subjekat u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE ''ELMOS PROMET'' OD KRUŠEVAC, 27.04.2017. GODINE

Dana 27.04.2017 godine preedstavnik PKS-RPK Kruševac obišao je ELMOS PROMET OD Kruševac. Zamenik direktora Ivan Spaić istakao je da je ovo privredno društvo osnovano 1996. godine i da mu je osnovna delatnost Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje. U maloprodajnom objekti imaju širok spektar asortimana, proizvodi od keramike, prateća oprema i sanitarije. Takođe u ponudi imaju i kompletan vodomaterijal kao i materijal i peći za etažno grejanje. Kao zastupnici domaćih i stranih brendova našim kupcima nudimo jedinstven asortiman proizvoda najboljeg kvaliteta, a pri veoma privlačnim cenama. Ljubazno osoblje i raznovrsnost asortimana doprineli su da ovo privre dnodruštvo iz godine u godinu ostvaruje pozitivne rezultate. Prilikom posete predstavnik PKS-RPK Kruševac i zamenik direktora su razgovarali o jedinstvenom komorskom sistemu Srbije kao i o problemima sa kojima se susreće privredni subjekat u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE ''PRODRES'' D.O.O. KRUŠEVAC, 27.04.2017. GODINE

Predstavnik PKS-RPK Kruševac je dana 27.04.2017. godine obišao '' PRODRES'' DOO KRUŠEVAC. Menadžer kompanije je istakao da je ovo privredno društvo za proizvodnju u oblasti usluga za komunalna preduzeća. Do danas, kompanija se razvila u modernu, dobro opremljenu fabriku, koja je u razvoju dostigla visok nivo proizvođača opreme za prikupljanje, transport i sabijanje PET otpada. Preduzeće ima sopstveni know-how, a razvojni tim se stalno nadograđuje i razvija. Proizvodni program obuhvata proizvodnju i servisiranje vozila za sakupljanje otpada, samopodizače tipskih kontejnera, kombinovana vozila za pranje i pražnjenje kontejnera, brzo izmenjive nadgradnje za samopodizače, vozila za pranje ulica, cisterne, vozila za čišćenje i probijanje kanala kanalizacije, vozila koja se koriste za odnošenje nepropisno parkiranih vozila - " Pauk " i vozila za odvoz komunalnih kontejnera Abroll 8-25 tona. Sva vozila su prilagođena zahtevima naših klijenata, tako da svojim znanjem i iskustvom pomažemo svakom kupcu da nađe optimalno rešenje za svoje potrebe .
Misija ove kompaije je da sa odgovornošću, inovacijom i najvišim kvalitetom naših proizvoda zadovoljiti potrebe kupaca, kojima mi pokušavamo da postanemo strateški partner, prepoznatljivi po konkurentnim cenama i visokom kvalitetu, razvojnoj i obrazovnoj podršci, i brzoj usluzi.Takođe je istakla da su kompanija koja, kao dobar menadžer, odgovorna za dugoročan i stabilan rast imovine vlasnika, gradi dobre odnose. To je temelj za dobre odnose sa našim partnerima, kupcima, dobavljačima, deoničarima i svima onima sa kojima živimo. Samo dobri i otvoreni odnosi mogu biti poslovni uspeh i naš su primarni zadatak. Zaposleni se podstiču da dele svoje ideje i, ako su dobre, da ih realizuju. Zajedno, mi tražimo nove načine da zadovoljimo klijente. Zadaci koje nam diktiraju naša radna mesta, odrađujemo dajući sve od sebe. Trudimo se da se ono što započnemo uradi najbolje, najefikasnije, i u najkraćem mogućem roku. Znanje, veštine, inovacije, naporan rad i snalažljivost koje posedujemo, nam omogućavaju da ponudimo visok kvalitet i konkurentnost, što se postiže efektivno skraćivanje procesa razvoja, brzim dobijanjem sve potrebne dokumentacije, usklađenom proizvodnjom i distribucijom. Tema današnjeg sastanka je upoznavanje privrednog subjekta sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i podršci komore u rešavanju tekućih problem u poslovanju privrednog subjekta.
      

Objavljen JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme

Republika Srbija MINISTARSTVO PRIVREDE raspisalo je JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME.
Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2017. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijom. Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 567.720.592,00 dinara.
Opšti cilj Programa jeste jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u nabavku proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara (u daljem tekstu: proizvodne opreme) i to:
1) nove proizvodne opreme i/ili mašina;
2) transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta
3) novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara .

Detaljnije...
      

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO ''POMORAVLJE'' D.O.O. GLOBODER, 25.04.2017. GODINE

Predstavnik PKS-RPK Kruševac je dana 25.04.2017. godine obišao DOO ''Pomoravlje'' Globoder. Ovom prilikom direktor Srdjan Gašić je istakao da je ovaj privredni subjekat osnovan 1990 godine, da se nalazi na regionalnom putu Kruševac Kraljevo i da je osnovna delatnost trgovina naftnim derivatima. Glavni cilj ovog privrednog subjekta je visok kvalitet naftnih derivata, ljubazno osoblje i zadovoljenje krajnjeg kupca, jer kako kažu ako je kupac zadovoljan uslugom i kvalitetom bolja i veća reklama neće biti potrebna. U ponudi imaju sve vrste goriva i naftnih derivata kao i ulja. Na satanku predstavni PKS-RPK Kruševac i menadžer pumpe razgovarali su o jedinstvenom komorskom sistemu Srbije kao i o problemima sa kojima se susreće privredni subjekat u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO ''MKS PETROL'' D.O.O. KONJUH, 26.04.2017. GODINE

Predstavnik PKS-RPK Kruševac dana 26.04.2017 godine obišao je privredni subjekat ''MKS PETROL'' Konjuh. Direktor Lukić Miroslav istakao je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2011 godine da u svom vlasništvu ima tri maloprodajna objekta, da od osnivanja pa do danas beleži pozitivne rezultate u poslovanju. Na ovoj pumpi možete naći sve vrste goriva, motornih ulja, kao i ljubaznog osoblja. Takođe na našim pumpama se nalazi restoran gde vozač može malo da odmori uz domaću kafu. Ljubazno osoblje, vrhunski kvalitet naftnih derivata su ono zbog čega je ovaj privredni sub jekat ponosan. Na današnjoj poseti se razgovaralo o jedinstvenom komorskom sistemu Srbije kao i o problemima sa kojima se privredni subjekat susreće.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO ''DND JUGOVIĆ'' AG D.O.O. MEDVEĐA, 26.04.2017. GODINE

26.04.2017 GODINE PREDSTAVNIK pks-rpk Kruševac obišao je DND JUGOVIĆ DOO Medveđa. Direktor Nenad Jugović istakao je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2012 godine da poseduje dva sopstvena maloprodajna objekta jedan u Medvedji i jedan u Milutovcu. Cilj nam je da na tržište iznesemo najkvalitetnije proizvode po najpovoljnijim cenama. To postižemo intenzivnom komntroolom u procesima nabavke i strogom proverom kvaliteta proizvoda koji se nalaze u našim rafovima i skladištima. Kod nas možete nabaviti sve što vam je potrebno; stočnu hranu, semensku robu i sadnice, veštačka đubriva, sredstva za zaštitu bilja, živu stoku i živinu, kao i sav potrebni poljoprivredni repromaterijal. Predstavnik PKS-RPK Kruševac upoznao je direktora za jedinstvenim komorskim sistemom Srbije, a potom su razgovori tekli o problemima sa kojima se susreće privredni subjekat u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO ''BRAĆA PAJIĆ PETROL'' AG D.O.O. RIĐEVŠNICA, 26.04.2017. GODINE

Dana 26.04.2017 godine predstavnik PKS-RPK Kruševac obišao je Braću Pajić Petrol u Riđevšnici. Menadžer pumpe istakao je da direktor živi i radu u inostranstvu. Da je svoj kapital uložio i osnovao 1999 godine i da od tada pa do danas ovaj privredni subjekat beleži rast u svom poslovanju. Vrhunski kvalitet naftnih derivata, zadovoljstvo kupaca su prioritet u poslovanju ovog privrednog subjekta. Na ovoj benzinskoj pumpi možete u svako doba naći sve vrste goriva kao i ulja za motorna vozila. Tema današnjeg sastanka je bio jedinstveni komorski sistem Srbije kao i problemi sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO ''VUKOJIČIĆ PETROL'' D.O.O. BRESNO POLJE, 26.04.2017. GODINE

Dana 26.04.2017 godine predstavnik PKS-RPK Kruševac obišao je ''Vukojičić Petrol'' DOO Bresno Polje. Direktor Ranko Vukojičić istakao je da su on i supruga dugo godina radili u Austriji, da su tamo stekli kapital koji su hteli ovde u Srbiji-svom rodnom kraju da ulože. 2014 godine su osnovali ovaj privredni subjekat i na svom imanju sagradili i otvorii pumpu. Njihova želja je bila da visok nivo ljubaznosti, dobar kvalitet naftnih derivata i lep i uredan prostor ispred objekta budu reprezentativni u ovom kraju. Od osnivanja beleže porast kako u klijentima i poslovnim partnerima tako i u krajanjim kupcima. Na današnjem razgovoru predstavnik PKS-RPK Kruševac upoznao je direktora je o jedinstvenom komorskom sistemu Srbije i nadležnostima koje PKS ima. Direktor g-din Vukojičić je pričao o problemima sa kojima se ovaj privredni subjekat susreće u toku poslovanja.


PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO ''SNN'' D.O.O. ALEKSANDROVAC, 25.04.2017. GODINE

Predstavnik PKS-RPK Kruševac je dana 25.04.2017. godine obišao DOO ''SNN'' Aleksandrovac. Sandrom Veljović menadžerom prodaje istakla je da je ovaj privredni subjekat osnovan 2001 godine, da je 0snovna delatnost kompanije S.N.N. d.o.o. je trgovina aluminijumskim i PVC profilima, konstrukcijama i pratećom opremom. Glavni cilj komercijalne ekspanzije je konstantno širenje tržišta i ispunjavanje najraznovrsnijih želja klijenata na najbrži mogući i najefikasniji način.Strategija kompanije S.N.N. d.o.o. u budućnosti, kao i u prošlosti, ima samo jedan cilj i ideju a to je suštinsko razumevanje specijalnih potreba i očekivanja naših sadašnjih i budućih kupaca, kao i potpuno zadovoljenje svakog pojedinačnog zahteva. Zato svi zaposleni u S.N.N.-u pomno prate i zapažaju tekuće trendove tržišta i prikupljaju informacije vezane za najrazličite i najzahtevnije zahteve kupaca, kako bi konstantno poboljšavali i obnavljali paletu i usluga. Potrebno je naglasiti da S.N.N. d.o.o. mnogo ulaže u pronalaženje najefektivnijeg vida saradnje i komunikacije sa sadašnjim ali i budućim komintentima. Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i menadžer prodaje razgovarali su o jedinstvenom komorskom sistemu Srbije kao i o problemima sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO ''RAŠA ŽUPSKI'' D.O.O. ALEKSANDROVAC, 25.04.2017. GODINE

Predstavnik PKS-RPK Kruševac je dana 25.04.2017. godine obišao DOO ''RAŠA ŽUPSKI'' Aleksandrovac. Direktor Aranđel je istakao da je ovaj privredni subjekat osnovan 1998 godine, da jeosnovna delatnost kompanije je trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom, sanitarijom i punim gvožđem. Izborom renomiranih stranih i domaćih proizvođača u ponudi su materijali i oprema visokog kvaliteta namenjena za izgradnju, renoviranje svih vrsta objekata. Kroz dugogodišnju prisutnost na tržištu, RAŠA ŽUPSKI je zadobio poverenje mnogih kupaca i dobavljača, tako da je danas ponosan na svoj status u oblastima koje pokriva, a lista partnera je dovoljno široka da se svakom izazovu tržišta odgovorilo na najbolji mogući način, čak i u pogledu zahteva koji nisu u osnovnoj paleti proizvoda koje plasiramo. Bogat asortiman podnih i zidnih pločica, zatim sanitarnom opremom kao i ljubazno i pristupačno osoblje i zadovoljstvo kupaca omogućavaju da ovaj privredni subjekat beleži uspeh u svom poslovanju. Današnji sastanak je bio posvećen problemima sa kojima se susreće privredni subjekat u toku poslovanja kao i jedinstveni komorski sistem Srbije.

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO ''ENERGOŽUPA'' D.O.O. ALEKSANDROVAC, 25.04.2017. GODINE

Predstavnik PKS-RPK Kruševac je dana 25.04.2017. godine obišao DOO ''ENERGOŽUPA'' Aleksandrovac. Menadžer ovog privrednog subjekta je istakao da DOO ''ENERGOŽUPA'' osnovana 2001 godine i da poseduje dve pumpe i to jednu u Vitkovu a drugu u Boturićima. Takođe je istakao da zaposleni u ovom privrednom subjektu daju maksimalnu ljubaznost krajnjim potrošačima, a da sam kvalitet goriva zadržava stare kupce kao i privlači nove. Maksimalno se trude da na društveno odgovoran način snabdevaju potrošaće energentima. Njihov glavni cilj je visok nivo usluga prema kupcima kao i kvalitet i sigurnost u snabdevanju potrošača. Tema današnjeg sastanka je bila jedinstveni komorski sistem Srbije kao i problemi sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO ''MP BOOSS'' D.O.O. KRUŠEVAC, 24.04.2017. GODINE

Predstavnik PKS-RPK Kruševac je dana 24.04.2017. godine obišao ''MP BOOSS'' Kruševac. Tom prilikom, direktor – Snežana Radenković, istakla je da je MP BOOSS petrol osnovan 2012. godine, kao i to da od tada pa do danas ostvaruje pozitivne rezultate rada. Njihov osnovni cilj je visok nivo usluge prema kupcima. Nastoje da ih odlikuju kvalitet, sigurnost u snabdevanju, pouzdanost, da budu potrebni potrošačima, ništa manje nego što su potrebni energenti. Žele da dostignu i više od nivoa koji od njih očekuju potrošači, da postignu renome traženog partnera. Osnovna delatnost MP BOOSS petrola je maloprodaja i distribucija svih vrsta goriva. Trude se da na bezbedan i društveno odgovoran način snabdevaju potrošače energentima, uz istovremeno razvijanje svog poslovanja i broja usluga koje nude potrošačima, a sve to uz negovanje dobrih odnosa kako sa užom, tako i širom društvenom zajednicom. Prilikom posete predstavnik PKS-RPK Kruševac i direktor su razgovarali o jedinstvenom komorskom sistemu srbije kao i o problemima sa kojima se susreće privredni subjekat u toku poslovanja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO ''TRGOKOMERC OBRADOVIĆI'' D.O.O. RAZBOJNA, 24.04.2017. GODINE

Predstavnik PKS-RPK Kruševac je dana 24.04.2017. godine obišao ''TRGOKOMERC OBRADOVIĆ'' DOO Razbojna. Direktor Sava Obradović je istakao da je ovo porodična firma i da je osnovana 1993 godine. Od osnivanja pa do danas beleži uspešne rezultate u poslovanju. Inače ovaj privredni subjekat bavi se otkupom, zamrzavanjem i preradom voća. Cilj nam je da kroz naš brend malainu i kupinu, njihov kvalitet reprezentujemo domaćem tržištu kao i svuda u svetu gde izvozimo robu.Na današnjem sastanku predstavnik PKS-RPK Kruševac i direktor su razgovarali o problemima sa kojima se privredni subjekat susreće u toku poslovanja kao i o jedinstvenom komorskom sistemu Srbije.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU ''MIDI'' D.O.O. NAUPARE, 24.04.2017. GODINE

Dana 24.04.2017. godine, predstavnik PKS-RPK Kruševac obišao i privredno društvo za trgovinu '' MIDI'' DOO NAUPARE. Direktor Goran Dimitrijević je istakao da je privredno društvo osnovano 1998 i da je pretežna delatnost trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom. G-din Dimitrijević je takođe istakao da su prepoznatljivi po kvalitetu svojih proizvoda i visokom nivou usluga, stekli su poverenje svojih sugrađana i poslovnih partnera, što im predstavlja motivaciju da nastavimo u istom smeru. Na našem stovarištu ćete naći sve vrste materijala - za grube građevinske radove, - za unutrašnje radove - gips kartonske ploče, malter, lepak, - za termo i hidro izolaciju, - krovne prozore, - sve vrste pločastih materijala - univer, medijapan, radne ploče, - betonsko gvožđe, - fert gredice. Tema sastanka je upoznavanje privrednog subjekta sa jedinstvenim komorskim sistemom Srbije kao i podršci komore u rešavanju tekućih problem u poslovanju privrednog subjekta.

Grad Kruševac je dodelio Zahvalnicu Regionalnoj privrednoj komori Kruševac za učešće u Evropskoj nedelji mobilnosti 2016 - "Inteligentna mobilnost - jaka ekonomija"

Grad Kruševac je dodelio Zahvalnicu Regionalnoj privrednoj komori Kruševac za učešće u Evropskoj nedelji mobilnosti 2016 - "Inteligentna mobilnost - jaka ekonomija". Za organizovanje Evropske nedelje mobilnosti 2016, Grad Kruševac je izabran za jedan od deset najboljih gradova u Evropi.

(Klik na sliku za uvećanje)

      

Direktor PKS RPK Kruševac održao je sastanak sa vlasnikom i direktorom kompanije FRIGOOPREMA d.o.o Kruševac, 26.04.2017.

Direktor PKS - RPK Kruševac g-din Predrag Vukićević ugostio je direktora privatne kompanije FRIGOOPREMA d.o.o Kruševac g-dina Nedeljka Pešterca, dana 26.04.2017.godine, koja stabilno i uspešno posluje više od dvadeset godina.
Frigo oprema" d.o.o. je porodična firma, postoji od 2002. godine i logički je naslednik firme "Frigo servis" koji je osnovan 06.05.1997. godine u istoj vlasničkoj strukturi. Tradicija u poslu, elektrici, trgovini datira još od davne 1931. godine. Osim osnovne delatnosti, servis rashladnih uređaja, još pre 10-ak godina kompanija je počela da uvozi I distribuira delove za belu tehniku, delove za rashladne komore, delove za klima uređaje i klime uređaje kao gotove proizvoda. Kompanija Frigooprema proširila je svoje poslovanje i na rad sa rashladnim komorama, profesionalnom rashladom.
Na sastanku se govorilo o mogućnostima saradnje i povezivanju kompanije sa hladnjačama u Rasinskom okrugu, podršci komore u aktivnostima kompanije, društveno odgovornom poslovanju.         

Kontinuitet u saradnji PKS- RPK Kruševac sa Kina Smart Expo– Organizovana poseta privrednika Rasinskog okruga Sajmu China Smart EXPO 2017(31 05. – 02.06.2017), 21.04.2017. GODINE

Delegacija Kina Smart Expo u poslovnoj poseti Srbiji, organizovala je radni ručak sa direktorom PKS RPK Krusevac Predragom Vukićevićem u cilju dogovora oko organizovane posete privrednika Rasinskog okruga Opštem Privrednom Sajmu kineskih kompanija koji će se održati u Budimpešti.
Direktorka Expo Centra CINA SMART EXPO g-dja Hellen Wang se osvrnula na uspešnu višegodišnju saradnju PKS RPK Kruševac i Expo Centra CINA SMART EXPO i izrazila je očekivanje da će se saradnja nastaviti i ove godine. Marta Trembezcki menadžer Centralne Evropske Zone Kina u Budipešti, ukazala je da ove godine, pored posete sajmu, može da se organizuje i video susreti srpskih i kineskih kompanija.
Direktor PKS RPK Kruševac iskazao je interesovanje i uverenje da će se dobra saradnja nastaviti. Osvrnuo se i na nedavnu posetu N.E. Kineskog Ambasadora g-dina Li Mančanga Kruševcu i ukazao da postoji interesovanje naših kompanija za saradnju sa kineskim kompanijama. Takodje, razgovaralo se i potencijalima za investiranje u Rasinski okrug.
PKS RPK Kruševac će organizovati posetu privrednika Rasinskog okruga Sajmu CHINA SMART EXPO koja će se ove godine održati u periodu od 31.05. – 02.06.2017. u Budimpešti.
Takodje, pored posete planira se i organizacija video be – to- be susreta kompanija iz Rasinskog okruga sa kineskim kompanijama.
      

POZIV

ZA DOSTAVLJANJE KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA PARLAMENTA PRIVREDNIKA REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA

 

Poziv - Kandidatura za članove Parlamenta...

 

GRAĐEVINSKE KOMPANIJE IZ RASINSKOG OKRUGA U ORGANIZACIJI PKS RPK KRUŠEVAC PREDSTAVILE SU SE NA 43. MEĐUNARODNOM SAJMU GRAĐEVINARSTVA SEEBBE , KOJI JE ODRŽAN U PERIODU 19 – 23.04.2017. GODINE

PKS Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga, u okviru jedinstvenog nastupa komorskog sistema, organizovala je predstavljanje sedam kompanija iz Rasinskog okruga na 43. Međunarodnom sajmu građevinarstva SEEBBE , koji je održan u periodu 19 – 23.04.2017. godine.
Ove godine na Sajmu građevinarstva, iz Rasinskog okruga na štandu Privredne komore Srbije predstavili su se: Fabrika maziva Kruševac, AG Plan Kruševac, Albomont Kruševac, Konstrukcije Kruševac, Troleks inženjering Trstenik, Misko Kruševac i Neimar Kruševac.
PKS RPK Kruševac je, pored nastupa kompanija na Sajmu građevinarstva, organizovala i jednodnevnu besplatnu posetu za 60 privrednika i predstavnika lokalnih samouprava, koji su imali priliku da se upoznaju sa novim dostignućima iz građevinarstva, dana 21.04.2017.g.
Na 43. Međunarodnom sajmu građevinarstva afirmisana je građevinska struka i predstavljeni su svi segmenti građevinske industrije - izvođači radova i proizvođači građevinskih mašina, materijala i opreme.
 

Detaljnije...

U PKS – RPK KRUŠEVAC POČELA STRUČNA OBUKA ZA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENJA - PRIPREMA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA I STICANJE LICENCE ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEDJENJA, 19.04.2017. G.

U PKS – RPK Kruševac počela je stručna obuka za službenika obezbeđenja - priprema za polaganje stručnog ispita i sticanje licence. PKS - RPK Kruševac je aktivno radila na obučavanju kandidata za ovu zakonom propisanu obuku, i do sada je u obuku prošlo oko 300 kandidata. U toku je obuka za devetu grupu polaznika.
Privredna komora Srbije je ovlašćena za vršenje stručnih obuka za službenika obezbeđenja rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova 03/6 broj: 11/15 od 26.02.2015. godine.
Stručna obuka za vršenje poslova fizičko - tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana obuhvata 11 dana teorijske obuke i 36 sati obuke u klubu borilačkih veština i namenjena svim zainteresovanim licima koja nameravaju da pribave licencu za vršenje poslova obezbeđenja koja je obavezna Zakonom o privatnom obezbeđenju.
Obuku drže ovlašćeni predavači sa velikim iskustvom u ovoj oblasti.
   

MEĐUNARODNI SAJAM „A+A“ 2017, DIZELDORF, 17 - 20.10.2017. G.

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu lične zaštite, bezbednosti preduzeća i zaštite zdravlja na radu sa kongresom „A+A“ 2017, koji će se održati u Dizeldorfu, Nemačka, u periodu od 17. do 20. oktobra 2017. godine.
Javni poziv objavljen je na sajtu PKS, a detaljne informacije možete pročitati i u dokumentima u prilogu imejla. Kontakt osoba u PKS - Zorana Delić (011/3304 540), a u RPK Kruševac - Aleksandra Aleksić (037/441-128).

Pozivno pismo...        Prijava...         Pravila...    

U PKS RPK Kruševac održan je okrugli sto na temu „Zaštita životne sredine i cirkularna ekonomija – izazovi za privredu na putu ka EU“, 11.04.2017.

U PKS RPK Kruševac održan je okrugli sto na temu „Zaštita životne sredine i cirkularna ekonomija – izazovi za privredu na putu ka EU“, 11.04.2017.
Cilj sastanka je sagledavanje potreba, predloga i vidova saradnje svih aktera društveno ekonomskog života Rasinskog okruga, a koji se tiču zaštite životne sredine i cirkularne ekonomije, sa PKS i RPK Kruševac kao partnerom u realizaciji inicijativa i rešavanju problema.
Na sastanku su predstavljeni
Centri za zaštitu životne sredine i cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije.
Takođe privrednici i predstavnici lokalnih smouprava imali su prilku da se upoznaju sa Poglavljem 27 – koje su obaveze industrije, strateška dokumenta i implementacija regulative. O primeni eko-regulative, problemima, dostupnim izvorima finansiranja, modelima cirkularne ekonomije i mogućim rešenjima za industriju govorio je , direktor Centra za cirkularnu ekonomiju PKS Siniša Mitrović
Takođe, direktor Centra za zaštitu životne sredine Dušan Stokić, predstavio je značaj tehničkog zakonodavstva i standarda za bezbednost proizvoda – on-line CE aplikacija i baza znanja, kao nova uslugu PKS. Inicijative, kao zaključak skupa, biće upućene PKS za dalji dijalog sa nadležnim institucijama.

STUDIJSKA POSETA BEČU U OKVIRU PROJEKTA „Targeted capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernisation of VET systems (Learning by Doing)“, 04.04 - 06.04.2017. gODINE

Projekat „Targeted capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernisation of VET systems“ (Learning by Doing) počeo je 1. januara 2017. godine, i planirano je da traje 30 meseci i finansira se sredstvima Dunavskog transnacionalnog programa. Glavni cilj projekta je unapređenje kapaciteta u oblasti stručnog obrazovanja kroz formiranje regionalnih, nacionalnih i transnacionalnih partnerstava kako bi se olakšala tranzicija ka dualnom obrazovanju u zemljama Dunavskog regiona.
Jedna od planiranih aktivnosti u prvom delu projekta jeste razmena iskustava u okviru studijskih poseta. Prva studijska poseta je bila posvećena Austriji, jednoj od zemalja sa razvijenim sistemom dualnog obrazovanja. Domaćin studijske posete Austriji, koja je trajala 04.04 - 06.04.2017. g. bila je Privredna komora Beča.

Detajnije...

ODRŽAN DRUGI SAJAM CVEĆA U KRUŠEVCU, 07.04.2017. godine

U Kruševcu je, 07.04.2017. godine, na Trgu kosovskih junaka održan Drugi sajam cveća, na kome su izlagači bili proizvođači iz Rasinskog okruga. Na sajmu je izlagalo 13 proizvođača cveća, četinara i prateće opreme.
U ime Privredne komore Srbije Regionalne privredne komore Rasinskog upravnog okruga, okupljenima na Trgu kosovskih junaka, obratio se i svečano otvorio direktor PKS-RPK Kruševac, Predrag Vukićević, koji je u svom govoru naglasio da je Rasinski okrug region sa dugom tradicijom gajenja četinara, ukrasnog šiblja i ruža, a da se u poslednjoj deceniji sve više uspešno gaji i cveće.
Dodao je da je sajam prilika da se promoviše ova grana poljoprivrede, kao i da se radi na poboljšanju kvaliteta i kvantiteta. Poželeo je svima da imaju uspešan sajam, i zahvalio se izlagačima na učešću na sajmu cveća u Kruševcu.
Ovaj sajam je naišao na odobravanje građana Kruševca koji su u velikom broju bili na trgu, kupovali cveće, saksije, držače, ali su i dobijali savete za uspešno gajenje cveća.

Detaljnije...

PKS RPK KRUŠEVAC ORGANIZUJE OBUKU ZA PRIVATNO OBEZBEDJENJE – 9 GRUPA POLAZNIKA, POČETAK OBUKE 19.04.2017. GODINE

Početak obuke za privatno obezbeđenje za devetu grupu polaznika, koje organizuje PKS- Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga počinje 19.04.2017. godine sa početakom u13 časova u Regionalnoj komori Kruševac.
PKS- Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga organizuje stručnu obuku za službenika obezbeđenja - priprema za polaganje stručnog ispita i sticanje licence za kandidate koji su zainteresovani da rade u oblasti privatnog obezbeđenja. Obuka za sticanje licence je obavezna prema Zakonu o privatnom obezbeđenju. Privredna komora Srbije je ovlašćena za vršenje stručnih obuka službenika obezbeđenja rešenjem Ministrastva unutrašnjih poslova 03/6 broj: 11/15 od 26.02.2015. godine.
Zainteresovani kandidati još uvek mogu da se prijave. Kontakt osobe: Danijela Miladinović i Aleksandra Aleksić 037 441 128 ili 037 441 280.

              

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJE RS RASPISLO JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PROGRAME U OBLASTI RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama, koji imaju status nevladinih organizacija, da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu.
Program treba da doprinese postizanju opštih ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva na teritoriji Republike Srbije. Predmet konkursa je dodela sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva, odnosno u oblasti prekvalifikacije i dokvalifikacije žena u IT. Maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa je 3.000.000,00 dinara.

Javnim konkursom je predviđeno da se predlog programa dostavlja na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekta pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.
Rok za podnošenje programa je 05.05.2017.godine. Blagovremenim će se smatrati isključivo predlozi programa koji su podneti u navedenom roku.
Predlozi programa predati po isteku roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje. Predlog programa i dokumentacija podnose se pisarnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za informaciono društvo, na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom.
Svi propisani obrasci se dostavljaju u jednom originalnom primerku overenom od strane ovlašćenog lica, jednoj štampanoj fotokopiji i elektronskoj verziji sa svim aneksima isključivo na CD-u ili DVD-u.
Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv predloga programa i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.
Ostala pravila konkursa, obrasci, kompletno uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava, nalaze se možete naći putem linka: http://mtt.gov.rs/vesti/javni-konkurs-za-dodelu-sredstava-za-programe/?lang=lat

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva

              

ODRŽANA MANIFESTACIJA "U SLAVU KALEMA", 26.03.2017. GODINE, VELIKA DRENOVA

Na inicijativu PKS RPK Kruševac, saradnji sa Opštinom Trstenik, dana 26. marta 2017. godine u Velikoj Drenovi organizovana je jednodnevna manifestacija ”U slavu kalemu”.
Ova jednodnevna manifestacija predstavljala je jedinstvenu priliku za prezentovanje ove grane privrede, koja je generacijama zastupljena u Rasinskom okrugu i po kojoj je Rasinski okrug prepoznatljiv ne samo u Srbiji, već i u Evropi, Rusiji i svetu.
Manifestacija u organizaciji PKS RPK Kruševac je sajamskog tipa, i na njoj su proizvođači voćnih i loznih kalemova i ukrasnog šiblja, vinarije i stari zanati iz Rasinskog okruga imali priliku izložiti svoje proizvode i usluge.
 

Detaljnije...                      

MESEČNI PREGLED PROPISA – MART 2017

Poštovani privrednici,

U sledećem dokumentu možete se upoznati sa martovskim pregledom propisa i izmenama propisa:
 

 

Centar za privredna pitanja - mart 2017...                      

ODRŽANA EDUKATIVNA TRIBINA NA TEMU “PRAĆENJE I PRIMENA ZAKONSKIH PROPISA U TURIZMU”, PKS RPK KRUŠEVAC, 29.03.2017.G. U 11:00 SATI

Privredna komora Srbije Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga u cilju pružanja pomoći u primeni i sprovođenju zakonskih propisa u saradnji sa Rasinskim uravnim okrugom -Turističkom inspekcijom Republike Srbije, 29.03.2017.godine u 11:00 sati u Sali PKS RPK Kruševac organizovala je drugu edukativnu tribinu na temu “Praćenje i primena zakonskih propisa u turizmu”. Tribini, na kojoj su zakonske propise iz oblasti turizma i ugostiteljstva predstavili g-đa Valentina Stefanović, Načelnik turističke inspekcije i i g-din Radoslav Komadinić, Turistički inspektor prisustvovalo je dvadeset turističkih privrednih subjekata koji posluju na teritoriji Rasinskog okruga.

Detaljnije...                      

SASTANAK DIREKTORA PKS RPK KRUŠEVAC I POMOĆNIKA ZA POLJOPRIVREDU I EKOLOGIJU OPŠTINE ALEKSANDROVAC U CILJU RAZMATRANJA MOGUĆNOSTI SARADNJE, 24.03.2017.G.

U petak, 24.03.2017.godine v.d.direktor PKS RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević sastao se sa Pomoćnikom za poljoprivredu i ekologiju Opštine Aleksandrovac, g-đom Jasminom Mijajlović. Tokom sastanka razmatrane su mogućnosti saradnje PKS RPK Kruševac i Opštine Aleksandrovac pre svega u okviru agro sektora, oblasti voćarsko-vinogradarske proizvodnje.
Intenzivnija saradnja PKS RPK Kruševac i Opštine Aleksandrovac, kako je razmatrano na sastanku, kretaće se u smeru razvoja i omogućavanja boljeg plasmana privrednih potencijala Opštine Aleksandrovac na domaćem i međunarodnom tržištu posredstvom PKS. Planirane su aktivnosti izrade i realizacije zajedničkih projekata iz oblasti poljoprivrede i ekologije, a razmatrana je i mogućnost formiranja udruženja jagodastog voća i proizvođača vina.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU ''MODA 999'' D.O.O. KRUŠEVAC, 24.03.2017. GODINE

Predstavnik PKS-RPK Kruševac je dana 24.03.2017. godine obišao i privredno društvo za trgovinu '' MODA 999 '' DOO KRUŠEVAC. Direktor Anjie Zhang je istakao da je privredno društvo osnovano 2015. godine i da se od osnivanja bave trgovinom na malo. U maloprodajnom objektu se nalazi preko 50 000 artikala na 700 kvadratnih metara. Nude veliki izbor muške, ženske i dečije garderobe, obuću, torbe, nakit, igračke, školski pribor, sve za kuću, opremu za ribolov, alat...

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO PRIVREDNO DRUŠTVO ''FITOPROGRES '' D.O.O. KRUŠEVAC, 24.03.2017. GODINE

Predstavnik PKS-RPK Kruševac je dana 24.03.2017. godine obišao i privredno društvo ''FOTOPROGRES'' DOO KRUŠEVAC. Tom prilikom, direktor Bratislav Stefanović je istakao da je privredno društvo osnovano 2011. godine, da u Stopanji imaju poljoprivrednu apoteku koja u svom asortimanu ima sve vrste semena povrća, trava, cveća, sadnice voća, lukovice i dr. Takođe, imaju kompletan program zaštite bilja, prehrane i djubriva.
Direktor Bratislav Stefanović je napomenuo da je njihova kompanija pouzdan partner kupcima i korisnicima njihovih proizvoda; to je kompanija u kojoj se zaposleni trude da zadovolje želje i potrebe krajnjih potrošača stalnim širenjem asortimana i usluga u oblasti distribucije robe, kao i stručnim savetima koji se odnose na proces savremene poljoprivredne proizvodnje.
Takođe je istakao da dobrom organizacijom i profesionalnim radom, boljim iskorišćenjem raspoloživih potencijala, unapređenjem saradnje sa kupcima i dobavljačima i optimizacijom troškova, dolaze do ostvarenja cilja.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE PRIVREDNO DRUŠTVO MIMIHIP DOO KRUŠEVAC, 23.03.2017. GODINE

Predstavnik PKS-RPK Kruševac je dana 23.03.2017. godine obišao kompaniju MIMIHIP DOO Kruševac. Iako mlado porodično preduzeće, kvalitetom, povoljnim cenama i profesionalnim radom, brzo su stekli zavidnu poziciju na tržistu, o čemu svedoče njihovi mnogobrojni zadovoljni klijenti. Ako gradite, MIMIHIP je pravi izbor za Vas, jer stovarište poseduje kompletan materijal. Orijentacijom na prodaju građevinskog materijala uspeli su da kompletiraju prodajni asortiman. U svakom momentu mogu Vam obezbediti sav potreban materijal koji zahteva savremeno građevinarstvo. „Da je to zaista tako, uverićete se ukoliko budete došli kod nas“, istakao je direktor Vasić Goran. Distributeri su i za metalna sigurnosna vrata. Takođe, pored veleprodajnog i maloprodajnog objekta, kompanija MIMIHIP se bavi investiranjem, projektovanjem i izgradnjom objekata od temelja do krova, kao i nadogradnjom postojećih stambenih objekata.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE CITY HOTEL DOO KRUŠEVAC, 23.03.2017. GODINE

Predstavnik PKS-RPK Kruševac je dana 23.03.2017. godine obišao kompaniju City Hotel DOO Kruševac. „City Hotel 2* u Kruševcu je novi, moderan hotel smešten u samom centru grada“, istakla je direktorica Milica Ivanović. Nalazi se na svega par minuta šetnje od poslovnog dela grada kao i najpopularnijih turističkih atrakcija. Osim odlične lokacije prijatan boravak Vam garantuju toplo opremljene sobe i prijatno osoblje. Modernog dizajna i prijatnog ambijenta prilagođen je kako poslovnim ljudima, tako i gostima koji u Kruševac dolaze turistički. City hotel raspolaže sa 5 dvokrevetnih, 2 trokrevetne, 2 četvorokrevetne sobe i 2 apartmana ukupnog kapaciteta do 34 gostiju. Sve sobe su klimitizovane, sa novim led televizorima, kablovskom televizijom, internetom i telefonima. Noćenje je sa doručkom na bazi švedskog stola, a postoji mogućnost korišćenja kafe bara, TV sale, mogućnost zakupa restoran sale za seminare i ostale prezentacije, parking mesta sa video nadzorom, korišćenja bežičnog interneta.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE KOMPANIJU ''JET SET'' DOO KRUŠEVAC, 23.03.2017. GODINE

Predstavnik PKS-RPK Kruševac je dana 23.03.2017. godine obišao kompaniju ''JET SET'' DOO Kruševac. „Vaš pouzdani partner na putu, JET SET Vam pruža potpunu sigurnost gde god da se uputite. Na našim benzinskim stanicama možete natočiti gorivo, ali to je samo jedna od usluga koje Vam nudimo“, naveo je direktor Jovica Ivanović. „Našim kupcima pružamo osećaj da mogu da se oslone na nas. Naša kompanija ima dugu tradiciju i istoriju u regionu. Na našim benzinskim stanicama tehnička oprema je standardizovana, a osoblje je spremno i obučeno da pruži kompletnu uslugu kupcu. Kompanija neprestano radi na modernizaciji maloprodajne mreže. Visok nivo usluge i zadovoljenje potreba naših kupaca su među našim osnovnim ciljevima. Naši kupci najčešće, pored kvaliteta, žele brzu uslugu, i tome su prilagođeni naš način rada i organizacija benzinskih stanica. Opremljeni smo višestrukim pumpama za gorivo, imamo bogatu ponudu robe široke potrošnje, a naše osoblje je kvalifikovano da pruži kvalitetnu i efikasnu uslugu. Pored benzinske pumpe u Kruševcu posedujemo i benzinsku pumpu u Kukljinu“, istakao je direktor Jovica Ivanović.
 

REGIONALNI OMLADINSKI SAMIT PRIVREDE - KRUŠEVAC 2017, PKS - RPK Kruševac, 23.03.2017. gODINE, 11:00 SATI

U organizaciji i Centra za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih (CEDEM), u prostorijama PKS – RPK Kruševac, 23.03.2017. godine, održan je „Regionalni omladinski samit privrede – Kruševac 2017“. Vođeni pozitivnim iskustvima Studentskog privrednog foruma, najznačajnijeg projekta CEDEM-a (https://m.facebook.com/studentski.privredni.forum / https://www.facebook.com/ngoCEDEM ), koji je uz podršku Privredne komore Srbije ove godine organizovan već treći put, namera je bila da se i u mladima van Beograda probudi preduzetnički duh i približi im se svet privrednog sektora, kako bi po završetku školovanja, uz više entuzijazma i manje nepoznanica, postali njegov sastavni deo.
Samit je na jednom mestu okupio 60-ak učenika srednjih škola i studenata, kao i uspešne privrednike i preduzetnike.

Detaljnije...

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE KOMPANIJU ''ORTEX'' KRUŠEVAC, 23.03.2017. GODINE

Predstavnik PKS-RPK Kruševac je dana 23.03.2017. godine obišao kompaniju ''ORTEX'' Kruševac. ORTEX KRUŠEVAC je privatna kompanija, osnovana 1985. godine i od tada se neprekidno razvija. Prevashodna delatnost je prodaja i servisiranje građevinske, rudarske mehanizacije i šinskih vozila. Druga težišna delatnost preduzeća je promet eksploziva i inicijalnih sredstava, i u vezi sa tim projektovanje i izvršenje minerskih radova.
Kompanija ORTEX KRUŠEVAC je jedna od vodećih u tom sektoru na domaćem tržištu, a takođe su prisutni u BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji i Bugarskoj. Trenutno je ORTEX KRUŠEVAC zastupnik i diler nekoliko svetskih renomiranih proizvođača mašina, delova i opreme (sa zvaničnim ovlašćenjima, sertifikatima, atestima...itd.). Kroz ekskluzivne ugovore i dogovore, obezbedili su najpovoljnije cena i kvalitet ponuđenih mašina, delova i komponenti. Takođe su u svakom trenutku upoznati sa novim trendovima, razvojem i tendencijama na svetskom tržištu, čime su u mogućnosti pružiti kompletnu tehničku podršku (savetovanje i ugradnju) prilikom kupovine mašina ili delova.
U sklopu kompanije, pored administrativnog dela, na površini od 1 ha nalazi se remontni centar sa magacinskim delom veličine 1000 m˛, a na drugoj lokaciji površine 0.5 ha nalazi se remontni centar sa proizvodnim pogonom veličine 600 m˛.
Osposobljenost kadra i kvalitetno opremljeni remontni centri garantuju mogućnost servisa svake vrste i tipa mašine, što omogućuje da preduzeće iza svojih usluga stoji sa izuzetnim garantnim i vangarantnim rokovima. Mobilne ekipe opremljene i osposobljene da u najkraćem vremenu izađu i na "licu mesta" izvrše defektažu i manju opravku koja je izvodljiva u datim uslovima, samo upotpunjuju njihove napore da svaka želja i potreba njihove klijentele bude uslišena.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE KOMPANIJU ''PLAMEN'' D.O.O. ČITLUK, 22.03.2017. GODINE

Predstavnik PKS-RPK Kruševac je dana 22.03.2017. godine obišao kompaniju ''Plamen'' DOO Kruševac. Direktor - Ljubinko Garović, istakao je da je kompanija osnovana 2002. g. u oblasti trgovine ugljem i ogrevnim drvetom, kao i da od tada pa sve do danas uspešno posluje. Poseduju i sopstvene kamione, čime zadovoljavaju potrebe kupaca. Takođe je istakao da poseduju dva stovarišta i da se na njima mogu naći sve vrste uglja ( Ruski ugalj, Resavica, Soko, Štavalj, Pljevlja, Sirova Kolubara, Sušena Kolubara) i ogrevnog drveta.

 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE KOMPANIJU ''LITTERA'' D.O.O. KRUŠEVAC, 22.03.2017. GODINE

Predstavnik PKS-RPK Kruševac je dana 22.03.2017. godine obišao kompaniju ''Littera'' DOO Kruševac. Tom prilikom, direktor - Zoran Milutinović, napomenuo je da je Littera d.o.o. Kruševac osnovana 1995. godine i da se bavi prodajom kancelarijskog materijala i školskog pribora. Takođe je istakao da su, usmjeravajući svoj razvoj ka potpunoj orijentaciji prema kupcima i njihovim potrebama, izboru kvalitetnih dobavljača i izgradnji dobrog imidža firme, uspeli da postanu stabilna kompanija na domaćem tržištu.
„Sa iskustvom od juče i energijom za sutra postojimo već 22 godine. Fleksibilnost, brzi rokovi isporuke i brze odluke su odlika našeg poslovanja. Zajedno sa našim saradnicima dajemo poseban značaj ljubaznosti, poverenju i ličnom angažovanju. Bez obzira na raznolikost naše ponude, organizovali smo se i edukovali kako bi se u svakom segmentu naše delatnosti predstavili kao pravi profesionalci“, dodao je gospodin Milutinović.
 

PREDSTAVNIK PKS-RPK KRUŠEVAC OBIŠAO JE PAJIĆ A&M PETROL KOŠEVI, 20.03.2017. GODINE

Predstavnik PKS-RPK Kruševac je dana 20.03.2017. godine obišao Pajić A&M petrol u Koševima. Tom prilikom, direktor - Lukić Slavoljub, istakao je da je Pajić A&M petrol osnovan 2005. godine, kao i to da od tada pa do danas ostvaruje pozitivne rezultate rada. Njihov osnovni cilj je visok nivo usluge prema kupcima. Nastoje da ih odlikuju kvalitet, sigurnost u snabdevanju, pouzdanost, da budu potrebni potrošačima, ništa manje nego što su potrebni energenti. Žele da dostignu i više od nivoa koji od njih očekuju potrošači, da postignu renome traženog partnera. Osnovna delatnost Pajić A&M petrola je maloprodaja i distribucija svih vrsta goriva. Trude se da na bezbedan i društveno odgovoran način snabdevaju potrošače energentima, uz istovremeno razvijanje svog poslovanja i broja usluga koje nude potrošačima, a sve to uz negovanje dobrih odnosa kako sa užom, tako i širom društvenom zajednicom.
 

PKS Regionalnoj privrednoj komori Kruševac uručena diploma za učešće na Međunarodnoj privrednoj izložbi „ EXPO RUSSIA SERBIA 2017“, koja se održala od 15 . do 17. marta 2017.godine u hotelu „Metropol Palace“

PKS Regionalnoj privrednoj komori Kruševac uručena diploma za učešće na 4. Međunarodnoj privrednoj izložbi „ EXPO RUSSIA SERBIA 2017“, koja se održala od 15 . do 17. marta 2017.godine u hotelu „Metropol Palace“

ODRŽAN SASTANAK SA PORESKOM UPRAVOM FILIJALOM KRUŠEVAC, 16.03.2017. GODINE, PKS-RPK KRUŠEVAC

U Velikoj Sali PKS- RPK Kruševac 16.03.2017. godine, u 11 časova, održan je sastanak između predstavnika Poreske uprave filijale Kruševac i privrednika na temu: Izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Prisutne je u ime PKS - RPK Kruševac pozdravila Marija Vesković a u ime Poreske uprave filijale Kruševac prisutnim privrednicima se obratio Srđan Milivojević, кoordinator za rad Filijale A koji, je prezentovao sve aktuelne izmene.
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji je izmenjen u nekoliko segmenata, tačnije u šest oblasti. Suština izmene ovog Zakona je njegovo usklađivanje sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru i Zakonu o opštem upravnom postupku. Izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji je usvojena 2016. godine i objavljen u "Sl. glasnik RS", br. 108/2016 sa odloženom primenom u intervalu 01.01.2017. do 01.01.2018. godine.
Na sastanku je bilo prisutno oko 70 predstavnika privrednih subjekata Rasinskog okruga. Dogovoreno je da se u aprili mesecu održi još jedan ovaka skup sa akcentom na PDV.

PRedstavnici PKS-RPK Kruševac obišli kompaniju "DUGA RP" OD TRSTENIK, 15.03.2017. godine

Predstavnici PKS-RPK Kruševac su dana 15.03.2017. godine obišli Ortačko društvo za promet i usluge ''DUGA RP'' TRSTENIK. Direktor Predrag Ranković je istakao da je ovo ortačko društvo osnovano 1998. godine i da od tada pa do danas beleži uspešan rad. Od samog osnivanja Duga RP imala je za cilj da radi sa najvećim i najstabilnijim firmama. Neprekidni rad, pošten odnos prema poslovnim partnerima i kupcima, stalno ulaganje u proizvodni asortiman, te činjenica da je na vreme shvaćeno da "usluga čini razliku" dovelo je da Duga RP bude dobro pozicionirana na tržištu. Duga RP bavi se prodajom boja, lakova, lepkova, fasada, izolacionog materijala, molersko-farbarskog alata koji se koristi kod završnih radova u gradevinarstvu. U svom maloprodajnom objektu neguju savremeni nacin poslovanja, što podrazumeva vrhunski kvalitet i veliki asortiman robe, ljubazno i edukovano osoblje koje u svakom trenutku stoji na raspolaganju kupcu u izboru pravog materijala, odabiru željene nijanse, strucnih saveta i drugo. Veliki broj zadovoljnih kupaca, gradevinskih firmi i majstora su pravi pokazatelj uspešnog poslovanja.

PRedstavnici PKS-RPK Kruševac obišli kompaniju ''Eurosaba'' D.o.o. Trstenik, 15.03.2017. godine

Predstavnici PKS-RPK Kruševac su dana 15.03.2017. godine obišli kompaniju ''Eurosaba'' D.o.o. Trstenik. Tom prilikom direktor je istakao „da je kompanija osnovana 1992. godine, sa ciljem da se bavi izvozom i uvozom materijala i rezervnih delova koji su potrebni procesnoj industriji.
Zahvaljujući upornosti, entuzijazmu i profesionalizmu, Eurosaba je uspela da opstane u nemirnim i nesigurnim uslovima privređivanja i da se dokaže kao pouzdan partner koji iznad svega, insistira na poslovnosti. Vernost i sve šira mreža poslovnih saradnika su najbolja preporuka, ali i motivacija da i dalje postižemo rezultate i uspehe istakao je direktor kompanije.
Kompanija se do danas specijalizovala za više programa, i to :
• NISKO UGLJENIČNI ČELIČNI GRANULAT
• VISOKO UGLJENIČNI ČELIČNI GRANULAT
• VISOKO UGLJENIČNA LOMLJENA SAČMA - GRIT
• ČELIČNI ODLIVCI
• ELEKTRO I TERMO IZOLACIONI KOMPOZITNI MATERIJALI
• FEROSILICIJUM
Tehnički smo opremljeni da brzo i efikasno izvršimo otpremu i dopremu robe, i na svaki drugi način izađemo u susret potrebama poručilaca.
Eurosaba danas posluje sa više stotina kupaca u Srbiji, Crnoj Gori, BIH, Hrvatskoj i Makedoniji. Cilj kompanije je da budu bolji od drugih koji se bave ovim programima. Nesmetan i efikasan proces proizvodnje cilj je, ne samo kupaca kompanije Eurosaba, već i same kompanije.

Zvanična poseta predsednika Komisije za tehnologiju i inovacije Švajcarske, gospodin Walter Steinlin, 22.mart 2017.g, PKS, sa početkom u 10:30h

U okviru zvanične posete švajcarske Komisije za tehnologiju i inovacije (KTI) Srbiji, pozivamo Vas da učestvujete na prezentovanju programa i projekata KTI, koje će se održati 22. marta 2017. godine, u Privrednoj komori Srbije, sala 1, sa početkom u 10:30 časova.
Komisiju za tehnologiju i inovacije Švajcarske (KTI) predstavlјaće njen predsednik, gospodin Walter Steinlin. KTI je švajcarska federalna agencija za finansijske podsticaje, koja podstiče naučne inovacije u Švajcarskoj finansijskim sredstvima, profesionalnim savetovanjem i umrežavanjem. Bavi se transferom znanja i tehnologija između privrede i istraživačkog rada, sa cilјem da ujedini privredu, posebno MSP sektor i javne istraživačke institucije.
Najljubaznije Vas molimo da svoje prisustvo potvrdite najkasnije do utorka, 21. marta 2017. godine, do 15 časova, putem mejla: milica.pavic@pks.rs .

Pozivno pismo       Agenda

PKS RPK Kruševac sa privrednicima Rasinskog okruga predstavila se na Četvrtoj Međunarodnoj izložbi "Ekspo Rusija Srbija 2017" , 15. - 17.03.2017 Hotel Metropol, Beograd

Privrednici Rasinskog okruga u organizaciji PKS RPK Kruševac predstavili su se na Četvrtoj međunarodnoj privrednoj izložbi "Ekspo Rusija Srbija 2017" koja se održava u Hotelu Metropol od 15. do 17. marta 2017.g. Na ovogodišnjoj Međunarodnoj izložbi i pratećem Četvrtom Beogradskom poslovnom forumu učestvuje oko 200 predstavnika ruskih i srpskih kompanija, ali i drugih zemalja jugoistočne Evrope.
Izložba i poslovni forum traju do 17. marta i tokom sva tri dana organizovan je veliki broj okruglih stolova, prezentacija ruskih i srpskih kompanija, kao i sastanci učesnika sa predstavnicima ministarstava i bilateralni susreti privrednika.
Cilj Četvrte međunarodne privredne izložbe "Ekspo Rusija Srbija 2017" je dalje intenziviranje ekonomskih odnosa između Rusije i Srbije u kontekstu Sporazuma o slobodnoj trgovini između dve zemlje kao i unapređenje privredne saradnje sa drugim zemljama regiona.

Detaljnije...

SASTANAK DIREKTORA PKS-RPK KRUŠEVAC SA ŠEFOM KANCELARIJE ZA LOKALNO EKONOMSKI RAZVOJ OPŠTINE BRUS - RPK Kruševac, 17.03.2017. godine

Direktor PKS-RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević, održao je u petak, 17.03.2017. godine, sastanak sa g-dinom Milomirom Miljkovićem, šefom Kancelarije za LER Opštine Brus.
Teme radnog sastanka bile su razvojni potencijali Opštine Brus na području planine Kopaonik, podrška koju Privredna komora Srbije i Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga mogu da pruže opštini Brus u ovom segmentu rada, kao i buduća saradnja ovih institucija, a sve u cilju povećanja privredne aktivnosti i ekonomskog rasta Brusa i Rasinkog okruga. Na sastanku su dogovoreni naredni koraci saradnje, medju kojima je i poseta direktora PKS-RPK Kruševac Brusu i lokacijama Jaram, Srebrenac i Rendara na Kopaoniku, koje teritorijalno pripadaju Opštini Brus.

Poziv za učešće na međunarodnom sajmu prehrambenih proizvoda „WORLD FOOD MOSCOW 2017“ i drugim sajmovima u organizaciji PKS I RAS

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu prehrambenih proizvoda „WORLD FOOD MOSCOW“, koji će se održati u Moskvi, Ruska Federacija, u periodu od 11. do 14. septembra 2017. godine - poziv, prijava i pravilnik - u prilogu.
Detaljne informacije o međunarodnim sajmovima planiranim za realizaciju u 2017.godine možete naći na sledećim linkovima:
http://www.pks.rs/MSaradnja.aspx?id=30&p=0&t=1  – Pozivi za učešće na sajmovima u 2017. godini
http://www.pks.rs/MSaradnja.aspx?id=30&p=0&t=2  – Plan međunarodnih sajmova za 2017. godinu

Pozivno pismo         Prijava          Pravila za učesnike

RAS POKRENUO KAMPANjU „KREIRAJ ŽIVOT“ kroz osam programa

Razvojna agencija Srbije (RAS) pokrenula je kampanju „Kreiraj život“ koja obuhvata osam programa podrške namenjenim mikro, malim, srednjim preduzećima i preduzetnicima. Bespovratna sredstava se dodeljuju kroz sufinansiranje i to: do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme i do 60% za organizacije i institucije.
Za privrednike koje imaju gotove proizvode interesantni su:
1. Uvodjenje standarda, sertifikata (ISO, organic, HACCP, CE, Halal...do 50% ukupnih troskova bez PDVa)
2. Podrska studijskom putovanju (najmanje 3 partnera,) i ušešće na inostranim sajmovima,
3. Podrška razvoju dizajna proizvoda,
4. Pokretanje i unapredjenje proizvodnja (kupovina oprema, prostor…).

PREGLED I INFORMACIJE O PROGRAMIMA

http://ras.gov.rs/sr/kreiraj-zivot   

PODSTICAJI ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU GRADA KRUŠEVCA I OPŠTINE TRSTENIK

Objavljen je Konkurs za dodelu sredstava budžetskog fonda za podsticanje razvoja poljoprivrede Grada Kruševca za voćarstvo, opremu, osemenjavanje i osiguranje možete pogledati na sledećem linku

http://www.krusevac.rs/sr_cir/ks-info/aktuelnosti/6777-konkurs-poljoprivreda.html

Informacija o raspisivanju konkursa za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava iz budžeta opštine Trstenik za davanje podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2017. godinu na području opštine Trstenik.

http://www.trstenik.rs/index.php/aktuelnosti/1133-poljoprivredapodsticaj

VISOKA DELEGACIJA KINE POSETILA GRAD KRUŠEVAC, 15.03.2017.godine

15.03.2017.godine predstavnici kineske delegacije predvođeni ambasadorom Kine Li Mančangom razgovarali su sa predstavnicima Grada Kruševca i posetili kompanije Rubin a.d., Asfaltnu bazu kompanije „Tehnogradnja“d.o.o., FAM a.d. i Ribarsku banju.
Prijemu koji je priređen u Gradskoj upravi grada Kruševca prisustvovali su član Predsedništva Srpske napredne stranke Bratislav Gašić, Gradonačelnik grada Kruševca Dragi Nestorović, direktor Regionalne privredne komore Rasinskog upravnog okruga Predrag Vukićević, generalni direktor kompanije Trayal korporacije Miloš Nenezić i uspešan kruševački privrednik Nenad Andrić. Tokom sastanka razmatrane su mogućnosti intenziviranja saradnje i realizacije konkretnih ivesticionih projekata u Kruševcu.

Detaljnije...

Radna poseta g-dina Aleksandra Vesića, pomoćnika Ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine RPK Kruševac i HI „Župa“ Kruševac, 14.03.2017. godine

Dana 14.03.2017. godine, RPK Kruševac i HI „Župa“ Kruševac posetio je g-din Aleksandar Vesić, pomoćnik Ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine. Pored pomoćnika MInistra, sastancima su prisustvovali g-din Siniša Mitrović iz Centra za cirkularnu ekonomiju PKS i Dragan Stevanović, sekretar Udruženja hemijske industrije PKS, kao i Predrag Vukićević, direktor RPK Kruševac sa saradnicima. Ova radna poseta realizovana je na inicijiativu PKS i PKS-RPK Kruševac, a na osnovu postojećih problema i planova u industriji Rasinskog okruga i, konkretno, u HI „Župa“ Kruševac.
Teme sastanka bile su strategija i obaveze R. Srbije vezano za zaštitu životne sredine, finansijski okvir podrške države pri saniranju otpada, kao i za podršku zelenih ideja, predstavljanje problema zatečenog stanja u HI „Župa“ nakon privatizacije, mogućnosti podrške Države, PKS i RPK Kruševac HI „Župi“ u prevazilaženju problema, mogućnosti osnivanja Centra cirkularne ekonomije za hemijsku industriju u HI „Župa“, ostali modeli saradnje privatnog i javnog sektora u rešavanju problema, definisanje narednih koraka.

Detaljnije...

KURS ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU uz praktičan rad u knjigovodstvenom programu, Početak obuke: 20. mart 2017. godine, PKS-RPK Kruševac

KRENULA SA RADOM DEVETA GRUPA POLAZNIKA KURSA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVODJU

U petak 10.03.2017. godine u O.Š. "J.J. Zmaj" u Brusu krenula je sa radom deveta grupa polaznika Kursa za samostalnog knjigovođu. Kurs je namenjen licima koja imaju malo ili apsolutno nikakvo iskustvo u knjigovodstvenom radu, kao i onima koji žele da postanu profesionalne računovođe i koji će svoju egzistenciju zasnivati na ovoj profesiji. Kurs za samostalnog knjigovođu je orjentisan na praktičan rad u knjigovodstvu, i na praktičan rad na računaru koji se obavlja na najnovijoj internet verziji, programu SAOP miniMAX, tako da će polaznicima ovog kursa, svaki sledeći izazov, praktični knjigovodstveni rad ili program biti poznat, i sa malim korekcijama u radu lako će moći odmah da obavljaju knjigovodstvene poslove u bilo kom privrednom društvu ili agenciji. Raspored održavanja nastave je takav da obezbeđuje potrebno vreme za samostalan rad i uspešno pripremanje ispita za sertifikat o uspešnom pohađanju obuke, koji se polaže po završetku obuke. Nastava ukupno traje 72 časa (52 časa teoretske nastave sa vežbama + 16 časova praktične nastave na računaru i knjigovodstvenom softveru + 4 sata ispita za sertifikat). Nakon završene obuke, polaznici stiču sposobnost, potrebno praktično znanje i veštinu da: formiraju knjigovodstvenu dokumentaciju, kontiraju i knjiže knjigovodstvene promene većine malih preduzeća i preduzetnika (dvojno knjigovodstvo), razumeju osnovu za korišćenje i primenu poreskih i finansijskih propisa, kontiraju i knjiže i složenije knjigovodstvene promene, izradjuju poreske prijave za isplatu zarada, PPP PD i prijavu za porez na dodatu vrednost PPPDV, šire proučavanje i primenu poreskih i finansijskih propisa, vrše kontrolu zaključnog lista,, samostalno (na osnovu zaključnog lista virtuelne firme) popunjavaju originalne obrasce za finansijske izveštaje.

PREDSTAVNICI PKS – RPK KRUŠEVAC POSETILI FIRMU “KOPIKO”, TRŠANOVCI - BRUS

U petak, 10.03.2017. godine, predstavnici PKS-RPK Kruševac posetili su firmu “KOPIKO”, Tršanovci, Brus i tom prilikom susreli se sa vlasnicom i direktorkom firme, g-djom Milinkom Jovanovć i njenim saradnicima. “Kopiko” je porodična firma koja se bavi proizvodnjom tradicionalnih domaćih proizvoda iz kopaoničkog kraja, bez upotrebe konzervanasa, sa očuvanim hranjivim i lekovitim svojstvima zdravih plodova od kojih se proizvode. Kopiko proizvodi su namenjeni: 1) kao sirovina za dalju preradu i proizvodnju nekih novih oblika gotovih proizvoda u kojima oni učestvuju, kada je u pitanju marmelada i kečap za upotrebu u pekarstvu i poslastičarstvu u većim pakovanjima, 2) kao prava mala riznica, na policama ostava, za potrebe jedne porodice gde nudimo razne đakonije od voća i povrća u ambalažnim jedinicama prilagođenim za kućnu potrošnju. To su domaći ajvar, kečap, kiseli krastavčići, ljutenica, marmelade, džemovi i slatka raznih ukusa.
„Kopiko” posluje na tržištu od 2004. godine. Počela je kao mala porodična firma preduzetnice Milinke Jovanović, da bi vremenom prerasla u firmu koja konstantno ulaže u razvoj i proširuje kapacitete i koja među komintentima ima imena poput Delhaize, Hayat i dr.
Na sastanku su govorilo o planovima za dalji razvoj kompanije, nastavku saradnje sa PKS-RPK Kruševac, kao i aktivnostima Centra za žensko preduzetništvo RPK Kruševac, čiji je g-dja Milinka Jovanović, vlasnica firme „Kopiko”, aktivan član.
Kopiko - u susret visinama!
http://szrkopiko.blogspot.rs/p/o-nama.html

PREDSTAVNICI PKS – RPK KRUŠEVAC POSETILI OPŠTINU BRUS

U petak, 10.03.2017. godine, predstavnici PKS-RPK Kruševac posetili su Opštinu Brus i tom prilkom predstavili novi set Elektronski usluga Privredne komore Srbije zaposlenima u Opštini u kancelariji za LER, u sektoru privrede i sektoru poljoprivredu. Ovaj set E usluga osmišljen je kako bi privrednici jednostavnije i brže dobili dokumenta koje Komora izdaje po osnovu javnih ovlašćenja. Portal omogućava da zahtev za izdavanje dokumenata popunite u Vašoj kancelariji i da sačekate da vam u elektronskoj formi stigne na mejl. Brzo, lako i jednostavno.
Informacioni sistem potpuno je prilagođen potrebama privrednika. Za uverenja, potvrde i mišljenja, potrebno je samo nekoliko klikova mišem. Isto važi i za izdavanje ili overu uvozno-izvoznih dokumenata. U svakom trenutku omogućeno vam je da pratite vaš predmet online, kao i da ga preuzmete sa portala, čim dobijete obaveštenje da je procedura završena.
Jedna od mogućnosti jeste, da sami odredite da li pristup portalu ima jedan ili više vaših zaposlenih. Vaš administrator ovlašćuje ko može da pristupi portalu, kao i da definiše stepen pristupa zaposlenih informacionom sistemu.
E USLUGE obuhvataju: Potvrde, uverenja i mišljljenja,  Uvozno-ivozna dokumenta, Excellent SME, Privatno obezbedjenje. Link ka E-uslugama http://usluge.pks.rs/#/home
Dobra saradnja RPK Kruševac i Opštine Brus nastaviće se i u narednom periodu.

U PKS RPK KRUŠEVAC ODRŽANO JE PREDAVANJE NA TEMU “ KORUPCIJA“ , 10.03.2017.

PKS RPK Kruševac organizovala je predavanje na temu „Korupcija“.
Predavanje je držao prof. dr Zoran Stojiljković, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Predavanju je prisustvovalo 43 predstavnika Lokalne samouprave, Privrede, Kulture, Vojske, Policije i Sudstva.
Učesnici predavanja imali su priliku da se upoznaju sa: pojmom korupcije, uticajem korupcije na privredu i društvo, posledicama koje korupcija ima na razvoj društva i države, mehanizmima borbe protiv korupcije.
Korupcija, danas, predstavlja globalni fenomen i jedan je od najvećih problema sa kojima se suočava savremeno društvo. Napada sve zemlje sveta, bez obzira na njihovo ekonomsko, društveno ili političko uređenje, pa njenog prisustva nisu pošteđene ni najrazvijenije države. Ipak, najvidljiva je u zemljama sa nestabilnim političkim režimima, odnosno, u zemljama sa primetnim odsustvom pravno uređene države. Različiti oblici koruptivnih aktivnosti u mnogim zemljama su postali toliko rašireni da prete da zamene postojeći društveni sistem i nametnu se kao dominantni, čime bi se urušile osnovne vrednosti društva i one odvele u bezakonje i kriminal. Kako bi se sprečilo da različite forme podmićivanja postanu dominantan oblik odnosa među ljudima, potrebno je uspostaviti adekvatne mehanizme delovanja društva u suprotstavljanju ovoj društveno neprihvatljivoj pojavi.

Osma grupa polaznika uspešno je završila stručnu obuku za vršenje poslova fizičko – tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana, RPK Kruševac 09.03.2017. godine

Osma grupa polaznika uspešno je završila stručnu obuku za vršenje poslova fizičko – tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim psma grupa polaznika uspešno je završila stručnu obuku za vršenje poslova firiredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana. Svečana dodela uverenja u završenoj stručnoj obuci organizovana je 09.03.2017. godine u RPK Kruševac.
Polaznici osme grupe su grupe su zaposleni iz PPT Namenska Trstenik, JKP Aleksandrovac, Telekomunikacije Blace, Agromil Pojate, Komstan Trstenik i fizička lica.
PKS RPK Kruševac organizuje Stručnu obuku za službenika obezbeđenja - priprema za polaganje stručnog ispita i sticanje licence za kandidate koji su zainteresovani da rade u oblasti privatnog obezbeđenja. Obuka za sticanje licence je obavezna prema Zakonu o privatnom obezbeđenju.
U toku je prikpljanje prijava za devetu grupu polaznika obuke za privatno obezbeđenje.  Kontakt osobe: Danijela Miladinović i Aleksandra Aleksić tel. 037 44 1 128.

Održana OSMOMARTOVSKA IZLOŽBA ženskog preduzetništva 08.03.2017. godine u Velikoj sali PKS - RPK Kruševac

Privredna komora Srbije - Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga je u sredu, 08.03.2017. godine, organizovala tradicionalnu OSMOMARTOVSKU IZLOŽBU ženskog preduzetništva. Ovaj skup se održava već šesti put za redom u organizaciji Centra za žensko prduzetništvo RPK Kruševac. Cilj ove manifestacije je obeležavanje 8. marta - Međunarodnog dana žena. U Sali RPK Kruševac je, povodom toga, upriličena mini izložba proizvoda preduzetnica koje se bave rukotvorinam i starim zanatima, dok su u drugom delu manifestacije, na radnom sastanku, preduzetnice mogle da daju svoje ideje i inicijative za dalji rad Centra za žensko preduzetništvo, kao i da iznesu probleme sa kojima se susreću u poslovanju, a u rešavanju kojih im je potrebna pomoć PKS i loklane samouprave. Na osnovu ideja i inicijativa koje su preduzetnice iznele na skupu biće sačinjen zapisnik koji će biti prosleđen Privrednoj komori Srbije, a koje će, takođe, biti polazna osnova za dalje delovanje RPK Kruševac i PKS u oblasti ženskog preduzetništva. Skup je otvorila g-đa Jasmina Palurović, predsednica skupštine Grada Kruševca, a skupu je prisustvovalo oko 30 preduzetnica iz Rasinskog okruga iz različitih grana privrede, predstavnice lokalnih samouprava, NVO... Poseban doprinos ovom dešavnju dale su učenice osmog razreda osnovne škole „Knez Lazar” iz Velikih Kupaca. Učenice su imale priliku da vide izložbu kreativnih, umetničkih rukotvorina i prizvoda koji spadaju u tradicionalne stare zanate, ali su u drugom delu sastanka imali tu mogućnost da se upoznaju sa pojmom preduzetnica i vide šta znači biti preduzetnica.

ANALIZA REZULTATA ISTRAŽIVANJA O POTREBAMA POTENCIJALNIH I POSTOJEĆIH MLADIH PREDUZETNIKA U REPUBLICI SRBIJI

Želimo da vas informišemo da je Služba za mala i srednja privredna društva pripremila publikaciju „Analiza rezultata istraživanja o potrebama potencijalnih i postojećih mladih preduzetnika u Republici Srbiji“.
Predmetna publikacija nalazi se i na sajtu PKS u okviru stranice Službe za mala i srednja privredna društva i ODELJKA OMLADINSKO PREDUZETNISTVO http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=381&p=0&

Analiza rezultata istraživanja o potrebama potencijalnih i postojećih mladih preduzetnika u Republici Srbiji

U PKS – RPK Kruševac održan je carinski seminar 07.03.2017. godine

PKS RPK Kruševac u saradnji sa Upravom Carine Republike Srbije organizovala je carinski seminar na sledeće teme:
o Novine u Carinskoj tarifi za 2017 godinu
o Izmene HS nomenklature i kombinovane nomenklature EU za 2017. godinu.
Predavanje je držala Dušanka Puškar načelnik Odeljenja za Carinsku tarifu Uprave Carina R. Srbije, Ružica Jerončić samostalni savetnik u Odeljenju za Carinsku tarifu i Jelena Dakić savetnik u Odeljenju za Carinsku tarifu.
Sastanku su prisustvovali predstavnici Carinice Kruševac.
Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa:
• Važnošću svrstavanja robe po Carinskoj tarifi
• Najznačajnijim izmenama u HS 2017
• Obavezujućim obaveštenjima o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi
Seminaru su prisutvovali najveći izvoznici i uvoznici iz Rasinskog okruga.

Objavljen Javni poziv o uslovima za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Komisija za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku ostvarivanja prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta, obrazovana Rešenjem ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine, objavila je danas, 13. februara 2017. godine, Javni poziv o uslovima za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Republike Srbije i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa.
Poziv je raspisan u skladu sa odredbama Uredbe o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa („Službeni glasnik RS”, broj 105/16 od 26. decembra 2016. godine).
Na sajtu Ministarstva mozete pogledate sledece fajlove: Javni poziv, Zahtev, Sadržaj investicionog plana, Tabela – blanko, Tabela – primer
http://www.mpzzs.gov.rs/komisija-za-ostvarivanje-prava-prvenstva-zakupa-javni-poziv/

PREDSTAVNIK PKS RPK KRUŠEVAC POSETIO TELEVIZIJU KRUŠEVAC, 01.03.2017. GODINE

Dana 02.03.2017 godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je Televiziju Kruševac. Tokom posete direktor Đorđe Kovačević istakao je da kao servis građana Rasinskog okruga, programom prati i signalom pokriva sledeće opštine: Kruševac, Aleksandrovac, Varvarin, Trstenik, Ćićevac, Ražanj, Brus kao i Ribarsku Banju, Paraćin, Ćupriju, Aleksinac, Blace, Vrnjačku Banju i dr. U nekim delovima regiona signal je širi od 100 kilometara u poluprečniku. Televizija Kruševac je regionalni emiter iza koga stoji 25 godina proizvodnje i emitovanja kompletnog programa. Preko DIGITALNE PLATFORME (predajnički sistem Jastrebac), kablovskih operatera i IPTV platforme Telekoma Srbije Open TV, Televizija Kruševac emituje program neprekidno sedam dana u nedelji.
Direktor Đorđe Kovačević tokom sastanka rekao je da je posebna pažnja posvećena informativnom programu, koji se realizuje kroz centralne informativne emisije DNEVNIK na Televiziji, kao i na Radio Kruševcu, redovne preglede vesti tokom čitavog dana i specijalizovane emisije. Pored sopstvene produkcije, tu je i bogat dokumentarni, serijski i filmski program, kao i odabrane emisije drugih produkcija. Program televizije Kruševac potencijalno prati auditorijum od oko 750.000 gledalaca dok televizija odgovara pravovremenim, kvalitetnim i objektivnim informisanjem. Bogata dopisnička mreža i saradnja sa kućama u regionu, znatno pomažu ovoj misiji.

Detaljnije...

PREDSTAVNIK PKS RPK KRUŠEVAC POSETIO KOMPANIJU PAL MAL DOO TRSTENIK, 01.03.2017. GODINE

Dana 01.03.2017 godine predstavnik PKS-.RPK Kruševac posetio je kompaniju Pal Mal d.o.o.Trstenik. Tokom posete direktor Bojan Aleksić istakao je da je u periodu ekonomskih i društvenih promena u Srbiji, početkom devedesetih godina, započelo stvaranje firme PAL MAL d.o.o., najpre kao radionice za remont uređaja hidraulike i pneumatike, koja se na temeljima i u okvirima porodičnih vrednosti vremenom razvila u savremeno privredno društvo.
Privredno društvo PAL MAL d.o.o Trstenik svoju fizionomiju izgrađuje i definiše na pouzdanosti, kvalitetu usluga i iznad svega – stručnosti kadrova koji je vode.

Detaljnije...

PREDSTAVNIK PKS RPK KRUŠEVAC POSETIO TV TRSTENIK, 01.03.2017.GODINE

Dana 01.03.2017 godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je Televiziju Trstenik. Sastanku je prisustvovala direktorka Anica Miletić koja je istakla da je televizija Trstenik osnovana je 1994 godine i od tada brzo i kvalitetno informiše, postavlja standarde u produkciji, kao i u pružanju komletne i kvalitetne usluge našim komintentima. TV program Televizije Trstenik se ne emituje samo za teritoriji Trstenik već pokriva i širu teritoriju. Celodnevni informativni, edukativni i zabavni program je urađen sa posebna pažnjom i načelima profesionalnog standarda, koji se poštuju i u plasiranju. Televizija Trstenik beleži iz dana u dan sve veću gledanost, do sada če registrovano 2,345 clanova. Televizija Trsteniki raspolaže profesionalnim studijima opremljenim sa DV i HD opremom, žičane i bežične bubice i mikrofone. Programsku šemu čini bogat serijski i filmski program, tematske emisije koje obrađuju najrazličitiju problematiku (teme iz poljoprivrede, privrede, politike, ekonomije, obrazovanja, zdravstva, sporta, emisije zabavnog karaktera,……….). Saradnja sa televizijskim kućama u regionu i bogata dopisnička mreža znatno doprinosi razvoju Televizije Trstenik.
Sa direktorom Televizije Trstenik, g-đom Anicom Miletić razgovaralo se o problemima sa kojima se Televizija susreće u toku poslovanja i o budućoj zajedničkoj saradnji. Direktorka je istakla da je glavni problem poslovanja industrijska nerazvijenost.

PREDSTAVNIK PKS RPK KRUŠEVAC POSETIO KOMPANIJU M-GRAF DOO TRSTENIK, 01.03.2017.GODINE

Dana 01.03.2017. godine predstavnik PKS RPK Kruševac posetio je kompaniju M-graf d.o.o. Trstenik. Tokom posete sa direktorom kompanije M-Graf d.o.o., Bojanom Nikolićem razgovarano je o poslovanju kompanije.
Na sastanku je direktor Bojan Nikolić istakao da je u cilju dobijanja bolje pozicije u pružanju štamparskih usluga i proizvodnji grafičkih proizvoda na tržištu Srbije, rukovodstvo "M-graf"-a donelo odluku da uvede i primenjuje QMS (sistem menadžmenta kvaliteta) prema standardu ISO 9001 : 2008.
Ciljevi kvaliteta "M-graf" d.o.o. jesu da se u potpunosti stave kapaciteti društva u funkciju ispunjenja zahteva kupaca, kao i da se podigne nivo izvođenja štamparskih poslova. Postavljene ciljeve dostićićemo konstantnim poboljšavanjem organizacione strukture, osavremenjavanjem tehnoloških procesa, edukacijom zaposlenih i odgovornošću u svakom segmentu poslovanja. Stalnim aktivnostima na unapređenju rada i investiranjem u opremu i zaposlene korak smo bliže ostvarenju cilja – zadovoljstvu kupaca i zadovoljstvu menadžmenta i zaposlenih.

Detaljnije...

PREDSTAVNICI PKS – RPK KRUŠEVAC POSETILI OPŠTINU VARVARIN I OUP VARVARIN

U petak, 03.03.2017. godine, predstavnici PKS-RPK Kruševac posetili su Opštinu Varvarin i tom prililkom susreli se sa predsednikom Opštine, g-dinom Vojkanom Pavićem i predsednikom OUP Varvarin, g-đom Miroslavom Timotijević Radonjić, Tema sastanka bili su razgovori o obzbeđivanju prostorija za rad Udruženja, kao i pravljenje planova za zajedničke aktivnosti OUP i RPK Kruševac u narednoj godini. PKS – Regionalna privredna komora Kruševac će svoje aktivnosti usmeriti na na pružanje podrške radu opštih udruženja preduzetnika. Zajedničke aktivnosti biće usmerene na promociju preduzetništva, pružanje podrške preduzeničkim aktivnostima, edukaciju i promociju sredtstava namenjenih preduzetnicima.
Istog dana, predstavnici RPK Kruševac posetili su Opštinu Varvarin i tom prilkom predstavili novi set Elektronski usluga Privredne komore Srbije zaposlenima u Opštini u kancelariji za LER, u sektoru privrede i sektoru poljoprivredu, kao i privrednicima iz Varvarina.
Ovaj set E usluga osmišljen je kako bi privrednici jednostavnije i brže dobili dokumenta koje Komora izdaje po osnovu javnih ovlašćenja. Portal omogućava da zahtev za izdavanje dokumenata popunite u Vašoj kancelariji i da sačekate da vam u elektronskoj formi stigne na mejl.
  usluge.pks.rs

ODRŽANA IZLOŽBA STARIH ZANATA I NARODNE RADiNOSTI U ORGANIZACIJI PKS - RPK KRUŠEVAC

Realizovana je prodajna izložba starih zanata i narodne radinosti, u centru grada Kruševca, na platou ispred Doma sindikata. Cilj izložbe bila je promocija, podržavanje i jačanje ženskog i socijalnog preduzetništva, oživljavanje starih zanata i pružanje mogućnosti udruženjima osoba sa posebnim potrebama da ostvare sopstvene prihode.
Ova manifestacija polako prerasta u tradiciju budući da je prošle godine prvi put ralizovana, uz podršku Poslovnog centra, koji se odrekao prihoda od zakupa kućica, kao i Gradske uprave Kruševac, a u realizaciji Privredne komore Srbije – Regionalne komore Kruševac. Na izložbi je bilo deset izlagača - što udruženja, što preduzetničkih radnji koje se bave izradom rukotvorina i suvenira. Izložba je realizovana u periodu od 01.02. do 28.02.2017.godine. Čitavih mesec dana naši sugrađani su imali mogućnost da se dive unikatnim radovima iz asortimana izlagača.

Privredna delegacija Libije u poseti kompaniji Marel d.o.o Veliko Golovode,01.03.2017. godine

Privredna delegacija Libije, koju čine predstavnici kompanija iz oblasti energetike, posetili su kompaniju Marel d.o.o iz Velikog Golovoda.
Kompanija Marel d.o.o upriličila je sastanak delegacije sa direktorom PKS RPK Kruševac g-dinom Predragom Vukićevićem, koji je tom prilikom poželeo gostima dobrodošlicu , ukazao da trendove saradnje Rasinskog okruga sa Libijom i iskazao nadu da će se saradnja kompanija dveju zemalja unaprediti.
Delegacija je posetila proizvodne pogone kompanije Marel d.o.o i trenutno se radi na usaglašavanju proizvoda koji treba da krenu put Libije.

KOMPANIJA NEIMAR KRUŠEVAC IZVOZI EKOLOŠKE KUĆE ZA FRANCUSKU

Predstavnici PKS-RPK Kruševac posetili su proizvodni pogon kompanije NEIMAR KRUŠEVAC 28.02.2016. godine, koja je spremala isporuku ekoloških kuća za Francusko tržište.
Preduzeće Neimar je porodična firma, osnovana 1994. god. koja u svom timu zapošljava 30 radnika usko specijalizovanih za obavljanje određenih poslova u Građevini. Primarna delatnost firme je projektovanje i izgradnja objekata različitih tipologija i namena. Duga preduzetnička tradicija uspešnog poslovanja i veliki broj zadovoljnih klijenata čine firmu Neimar prepoznatljivom na našim prostorima. Kompanija Neimar teži vrhunskom kvalitetu, koji će klijentima omogućiti da zahvaljujući profesionalnim uslugama žive i rade u zdravom i kvalitetnom prostoru koji je projektovan prema njihovim potrebama i željama. Kompanija Neimar poslednih godina intenzivno radi na eko gradnji – izgradnja montažnih kuća i objekata po želji kupca.
U 2017. godini kompanija Neimar je ugovorila poslove sa partnerima iz Francuske i Švedske u oblasti ekogradnje i u februaru su krenule ovogodišnje isporuke eko kuća.

PREDSTAVNICI PKS - RPK KRUŠEVAC POSETILI SU KOMPANIJU GRAĐING ALEKSANDROVAC, 24.02.2017. GODINE

Direktor PKS - RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević, posetio je 24.02.2017. godine kompaniju Gradjing Aleksandrovac koja uspešno posluje već 19 godina u oblasti gradjevinarstva u aleksandrovačkoj opštini.
Direktor građevinskog preduzeća Gradjing Aleksandrovac g-din Slavko Savković ugostio je predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac i tom prilikom predstavio je rad, buduće planove i potencijale razvoja kompanije Gradjing Aleksandrovac.
Firma Gradjing Aleksandrovac bavi se izvođenjem svih vrsta građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, izgradnjom objekata po sistemu „ključ u ruke“. Firma pruža usluge inženjeringa, projektovanje i rekonstrukcija objekata u oblasti visokogradnje i niskogradnje.
Na sastanku se govorilo o nedostatku kadrova u oblasti građevinasrtva, važnosti uvođenja dualnog obrazovanja i saradnji sa Privrednom komorom Rasinskog upravnog okruga.

DIREKTOR PKS - RPK KRUŠEVAC POSETIO JE KOMPANIJU BRAMY D.O.O ALEKSANDROVAC 24.02.2017. godine

Direktor PKS - RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević sa saradnicima, posetio je 24.02.2016. kompaniju Bramy d.o.o Aleksandrovac, koja posluje u sektoru tekstilne više od dvadesetpet godina. Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostili su vlasnici kompanije Slavoljub Miljković i Milan Miljković, kao i komercijalni direktor Branimir Miljković.
Preduzeće Bramy je porodična kompanija osnovana osnovane 1978. godine. Kompanija Bramy je prepoznatljiva po kvalitetu materijala kao i izuzetnoj finalnoj obradi koja ih izdvaja iz mora sličnih ponuda što je zahvaljujući negovanju porodične tradicije u obliku prenošenja specifičnih znanja i majstorskih krojačkih tajni očuvano do današnjih dana. Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja muške i ženske lake i teške konfekcije.
Dugogodišnje prisustvo okarakterisano vrhunskim kvalitetom, strogim poštovanjem rokova isporuke kao i krajnje profesionalnim i korektnim odnosom prema poslovnim partnerima obezbedilo je kompaniji Bramy Aleksandrovac vrlo značajno mesto u tekstilnoj industriji Srbije kao i u okruženju o čemu svedoče mnogobrojne nagrade na međunarodnim sajmovima.
Na sastanaku se govorilo o saradnji sa Privrednom komorom, podršci komore u rešavanju tekućih problema i budućim projektima.

DIREKTOR PKS - RPK KRUŠEVAC POSETIO JE KOMPANIJU PPT ARMATURE Aleksandrovac, 24.02.2017. godine

Direktor PKS - RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević, posetio je 24.02.2017.godine godine kompaniju PPT Armature Aleksandrovac i sa generalnim menadžmentom i direktorom g-dinom Aleksandom Starincem razgovarao o potencijalima razvoja i saradnji sa komorskim sistemom.
Direktor PPT Armature Aleksandrovac predstavio je rad i potencijale razvoja kompanije PPT Armature Aleksandrovac.
PPT- Armature Aleksandrovac poseduje savremen mašinski park za proizvodnju različitih prključaka koji imaju primenu u proizvodnji šinskih vozova, transportnim vozilima, građevinskim mašinama, poljoprivrednim mašinama, brodskoj opremi, procesnoj opremni i dr.
PPT-ARATURE A.D. je kompanija koja istražuje, konstruiše, proizvodi i plasira priključne elemente za potrebe hidrauličkih, pneumatičkih, pneumohidrauličkih i elektro-hidrauličkih uređaja i sistema, koji su primenjeni i provereni u ranim oblastima. Po želji kupca konstruiše i plasira priključne elemente specijalne namene.
Zahvaljujući modernim proizvodnim mašinama i sopstvenoj kovačnici za pripremu polufabrikata, postiže se visok nivo kvaliteta priključaka. To omogućuje pokrivanje celokupnog tržišta naše zemlje i izvoz u više zemalja Evrope, Azije i Afrike. Preduzeće PPT Armature Aleksandrovac 90 % izvozno orjentisano. Na sastanku se govorilo o učešću kompanije PPT Armature Aleksandrovac na međunardnom sajmu Hanover Messe, kao i o modernizaciji mašinskog parka kompanije.

PREDSTAVNICI PKS – RPK KRUŠEVAC POSETILI OPŠTINU TRSTENIK

U ponedeljak, 27.02.2017. godine, predstavnici RPK Kruševac posetili su Opštinu Trstenik i tom prilkom predstavili novi set Elektronski usluga Privredne komore Srbije zaposlenima u Opštini u kancelariji za LER, u sektoru privrede i sektoru poljoprivrede.
Ovaj set E usluga osmišljen je kako bi privrednici jednostavnije i brže dobili dokumenta koje Komora izdaje po osnovu javnih ovlašćenja. Portal omogućava da zahtev za izdavanje dokumenata popunite u Vašoj kancelariji i da sačekate da vam u elektronskoj formi stigne na mejl. Brzo, lako i jednostavno.

Link ka E-uslugama  usluge.pks.rs

PREDSTAVNICI PKS – RPK KRUŠEVAC POSETILI OUP TRSTENIK

U ponedeljak, 27.02.2017. godine, u prostorijama Opšteg udruženja preduzetnika Trstenik održan je sastanak izmeđe predstavnika PKS- RPK Krusevac i rukovodstva Opšteg udruženja preduzetnika Trstenik. Cilj sastanka je bio pravljenje planova za zajedničke aktivnosti u narednoj godini. PKS – Regionalna privredna komora Kruševac će svoje aktivnosti usmeritina na pružanje podrške radu opštih udruženja preduzetnika. Opšte udruženje preduzetnika Trstenik je već krenulo sa promocijom udruženja i animiranjem preduzetnika za uključivanje u rad OUP Trstenik. Zajedničke aktivnosti biće usmerene na, promociju preduzetništva, pružanje podrške preduzeničkim aktivnostima, edukaciju i promociju sredtstava namenjnim preduzetnicima.

U RPK Kruševac održan je sastanak sa direktorom kompanije MAREL Kruševac, 22.02.2017. GODINE

G-din Predrag Vukićević, direktor PKS – RPK Kruševac sa saradnicima, održao je sastanak sa g-dinom Vladimirom Raičevićem direktorom i vlasnikom kompanije Marel Veliko Golovode, koja uspešno posluje u oblasti proizvodnji energetske opreme.
MAREL d.o.o. od osnivanja 1994. godine za osnovnu delatnost ima proizvodnju elektroenergetske opreme i to kablovskih papučica i čaura, opreme za NN neizolovane mreže do 1kV, opreme za NN SKS do 1kV i ostalog kablovskog pribora. Izrada se obavlja u vlastitim pogonima, u kojima je primarna kontrola kvaliteta u svim segmentima proizvodnog procesa: od nabavke repromaterijala, prerade i montaže do pakovanja finalnog proizvoda u adekvatnu ambalažu. Bitna karakteristika poslovanja MAREL-a d.o.o. je dinamičnost i stalno inoviranje proizvodnog programa. U skladu sa zahtevima tržišta i uz konsultacije sa vrhunskim stručnjacima, kako u oblasti elektroprivrede, tako i metalurgije i tehnologije, MAREL d.o.o. kontinuirano traži i nalazi nova tehnička rešenja za naše proizvode, čiji kvalitet garantuje trajnost i pouzdanost u svim vremenskim uslovima a precizno tehničko oblikovanje - laku montažu i upotrebu. MAREL d.o.o je nosioc sertifikata ISO 9001:2008. Svi procesi su definisani procedurama i utemeljeni u politici kvaliteta, tako da su u skladu sa zahtevima standarda, što nam omogućava pozitivan razvoj, kako radnih procesa tako i tehnički napredak proizvoda, stabilan i uvek ponovo preispitivan kvalitet, u nameri da ponudimo trajan, pouzdan i funkcionalan proizvod. Proizvodni procesi se odvijaju u savremeno opremljenom prostoru od 2000m2 . Kompanija Marel više od 80% svojih proizvoda realizuje na inostranom tržištu u preko 20 zemalja.
Na sastanku se govorilo o zajedničkoj saradnji kompanije Marel Kruševac i Privredne komore Rasinskog upravnog okruga. Kompanija Marel izrazila je veliko interesovanje za uključivanje u proces dualnog obrazovanja.

DIREKTOR PKS - RPK KRUŠEVAC POSETIO JE KOMPANIJU JUGOPREVOZ KRUŠEVAC, 21.02.2017. GODINE

Direktor PKS - RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević, posetio je 21.02.2017. godine kompaniju JUGOPREVOZ Kruševac koja uspešno posluje više 70 godina.
Menadžment kompanije na čelu sa generalnim direktorom preduzeća JUGOPREVOZ Kruševac, g-din Života Cvetković ugostio je predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac i tom prilikom se razgovaralo o saradnji izmedju kompanije Jugorpevoz Kruševac i PKS- RPK Kruševac. Na sastanku se govorilo o sivoj ekonomiji u saobraćaju i Novom Zakonu o prevozu putnika u drumskom saobraćaju čija je puna primena počela 12. februara 2017. godine, koja uređuje domaći i međunarodni prevoz putnika koji je do sada bio regulisan Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju i Zakonom o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju.
Jugoprevoz nakon uspešno sprovedene privatizacije u kojoj je konzorcijum radnika postao novi vlasnik, sada zapošljava 520 radnika. Jugoprevoz uspešno posluje i investira u budućnost, i od isplate poslednje rate Agenciji za privatizaciju u Jugoprevozu je investirano u više od 60 novih autobusa.

PREDSTAVNICI PKS - RPK KRUŠEVAC POSETILI SU KOMPANIJU RUBIN KRUŠEVAC

Direktor PKS - RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević, posetio je 21.02.2017. godine kompaniju RUBIN Kruševac koja uspešno posluje više od 60 godina. Izvršni direktor preduzeća RUBIN Kruševac, g-din Zoran Bekrić ugostio je predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac i tom prilikom razgovarao o uspešnoj saradnji izmedju kompanije Rubin Kruševac i PKS- RPK Kruševac. Predstavio je tekuće projekte kompanije Rubin Kruševac koja je lider na domaćem tržištu u proizvodnji vina i žestokih pića.
U narednom periodu plan kompanije Rubin je da povećava kapacitete zasada i obnove vinograda.
RUBIN AD je osnovan 1955. godine kao preduzeće za proizvodnju i trgovinu grožđem i vinom, alkoholnim i bezalkoholnim pićima. Osnovni cilj je bio razvoj vinogradarstva i proizvodnja vina i alkoholnih pića na bazi grožđa i vina u regionu Kruševca. Najuticajnija robna marka je vinjak RUBIN, čija je proizvodnja bazirana na francuskoj tehnologiji primenjenoj na domaćim sortama grožđa među kojima dominira Prokupac, kao najrasprostranjenija vinska sorta grožđa u Srbiji.
Rubinov podrum je opremljen savremenom opremom za proizvodnju alkoholnih pića sa prostorom za 15.000 hrastove buradi zapremine 500 litara namenjenih starenju destilata za proizvodnju vinjaka kao i sa ostalom opremom koja je omogućavala godišnju proizvodnju u količini od 15.000.000 l vinjaka.
Na sastanku se govorilo o ЕУ integracijama, harmonizovanju poslovanja kompanije u skladu sa standardima EU, fondovima EU i spremnosti kompanija za povlačenje sredstava iz fondova EU u cilju unapredjenja poslovanja. Takodje jedna od tema je bila je i siva ekonomija u trgovini alkoholnih pića.

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju KOMPANIJU KOLAREVIĆ 17.02.2017. GODINE

Direktor kompanije, g-din Dušan Kolarević sa saradnicom govorio je o planovima kompanije koja uspešno posluje skoro 20 godina, izvozno je orjentisana na tržište EU. Kompanija Kolarević Pojate više od 90% svojih proizvoda izvozi u zemlje Nemačka, Švajcarska, Španija, Austrija... Kompanija "Kolarević" proizvodi nameštaj vrhunskog kvaliteta po visokim evropskim i svetskim standardima. Poseduje veliki kapacitet nameštaja od masiva, a pored sopstvenog, izrađuje i nameštaj po dizajnu kupca.
Svaki komad nameštaja napravljen je od masivnih lameliranih širinskih ili cink ploča, u zavisnosti od zahteva. U kompaniji "Kolarević" Pojate izrađuju se masivne ploče kao vrsta poluproizvoda, i to: cink ploče, širinske ploče, a ceo proizvodni proces zaokružen je i proizvodnjom paleta.
Na sastanku se govorilo o novim investicijama, planovima i o saradnji sa Privrednom komorom Srbije- RPK Kruševac.

Predstavnik PKS - RPK KRUŠEVAC posetio je kompaniju AGROMIL POJATE 17.02.2017. GODINE

Direktor kompanije, g-din Miroslav Ćalić predstavio je rad kompanije Agromil Pojate, koja se bavi proizvodnjom stočne hrane i pilećeg mesa visokog kvaliteta. Tokom prethodne dve decenije “Agro-Mil” je od male porodične firme prerasla u modernu kompaniju sa poslovnom filozofijom za novo vreme, zasnovanom na postulatima vrhunsko i pristupačno.
Konstantnim tehnološkim usvršavanjem omogućena je proizvodnja najkvalitetnijih vrsta stočne hrane za sve vrste i kategorije domaćih životinja. Pored toga se postigla i usaglašenost hrane i pilića pa su rezultati i u tom polju na najvišem mogućem nivou. Svojim stručnim timom AGRO-MIL obezbeđuje kvalitetan servis svim kupcima hrane za životinje, jednodnevnih i utovljenih pilića kao i korisnicima pilećeg mesa ili mesnih prerađevina. Sa preko 50 dostavnih vozila i razgranatom distributivno-prodajnom mrežom omogućuje se konstantno snabdevanje tržišta kako hranom za životinje, tako i svežim i smrznutim pilećim mesom. Dosadašnji brz razvoj “AGRO-MIL” je ostvario prvenstveno vodeći računa o potrebama svojih potrošača.
Svesni činjenice da potrebe naših potrošača imaju visoke standarde, trudili smo se da neprestanim usavršavanjem proizvodnje i receptura napravimo proizvode koji će u potpunosti zadovoljiti visoke kriterijume naših potrošača. Imperativ poslovanja kompanije “Agro-Mil” je kvalitet proizvoda. Uspostavljanjem i poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom i HACCP koncepta, ispunjavamo zahteve i očekivanja: kupaca, zaposlenih i vlasnika.

DIREKTOR PKS - RPK KRUŠEVAC POSETIO JE KOMPANIJU MENEX D.O.O KRUŠEVAC, 10.02.2017. GODINE

Direktor PKS - RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević posetio je 10.02.2016. godine kompaniju Menex d.o.o Kruševac, koja posluje u sektoru trgovine više od 25 godina.
Direktora Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je vlasnik kompanije g-din Blagoje Pavlović. Strateško opredeljenje kompanije Menex je u sektoru trgovine, gajenju i preradi voća koje je podržano investicijom u hladnjaču kapaciteta 1.500t lagera, prateće objekte i savremenu opremu za preradu, pakovanje i transport.
Menex objedinjuje sopstvene resurse, proizvođače sa kojima ima ugovorne odnose, sopstvene plantaže pod zasadom organic maline kao i više hladnjača koje uposljava.
Poslovanje se odvija u skladu sa najboljom svetskom praksom, proizvođači i preradni kapaciteti su pioniri u sertifikovanju na području Srbije. Posedujemo HACCP, Ökop, Etko standarde, a u procesu smo uvođenja ISO 22000. Plantaže pod zasadom maline više od 10 godina kontinuirano održavaju i unapređuju organic standarde. Svi skladišni i preradni kapaciteti, kao i maloprodajni objekti su HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) sertifikovani.
Kompanija Menex pokriva i celokupan tok ribljih proizvoda od uvoza, preko skladištenja, dostave kupcima na veliko i malo, maloprodaje. Takodje deo ponude odnosi se na prodaju pneumatika iz uvoza. Na sastanku se govorilo o mogućnostim saradnje kompanije Menex i PKS- Regionalne privredne komore Kruševac.

javni poziv nezaposlenim licima, početnicima u poslovanju, ali i privrednicima koji su u početnoj fazi razvoja za dodelu bespovratnih sredstava

U cilju pružanja podrške osnivanju i opstanku novih preduzeća Ministarstvo privrede uputilo je danas javni poziv nezaposlenim licima, početnicima u poslovanju, ali i privrednicima koji su u početnoj fazi razvoja za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme, dogradnju, rekonstrukciju, opremanje, adaptaciju ili sanaciju poslovnog ili proizvodnog prostora, kao i za nabavku trajnih obrtnih sredstava (do 20 odsto ukupnog ulaganja).
Ova finansijska podrška privrednicima se pruža u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. godine koji predstavlja kombinaciju 30 odsto bespovratnih sredstava države i 70 procenata povoljnog kredita Fonda za razvoj. Za njegovu realizaciju Ministarstvo privrede je opredelilo 150 miliona dinara bespovratnih sredstava, dok će Fond za razvoj plasirati 350 miliona dinara kreditnih sredstava.
Ministarstvo privrede i Fond za razvoj su ovaj program relizovali i prošle godine i podržali 220 privrednika i početnika u poslovanju.  Javni poziv za ovu godinu je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a sve informacije i potrebnu dokumentaciju zainteresovani privrednici mogu naći na internet prezentaciji Ministarstva privrede i Fonda za razvoj http://www.fondzarazvoj.gov.rs/

U PKS –RPK Kruševac održana je prezentacija programa aktivnih mera politike zapošljavanja koje sprovodi Nacinalna služba za zapošljavanje u toku 2017.godine., 14.02.2017. GODINE

Privredna komora Srbije – RPK Kruševac i Nacionalna služba za zapošljavanje – filijala Kruševac održali su prezentaciju aktivnih mera politike zapošljavanja koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje u toku 2017.godine.
Pregled objavljenih poziva 07.02.2017.godine (ukupno 11 javnih poziva), možete pogledati na sajtu Nacionalne služe za zapošljavanje link http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi
Za sve dodatne informacije i podršku privrednici se mogu obratiti PKS – RPK Kruševac.
Skupu je prisustvovalo oko četrdeset privrednika Rasinskog okruga.

DIREKTOR PKS - RPK KRUŠEVAC POSETIO JE KOMPANIJU VIVA 92 KRUŠEVAC i VELEVIVA, 10.02.2017. GODINE

Direktor PKS - RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević, posetio je 10.02.2017.godine godine veliku trgovinsku kompaniju Viva 92 Kruševac i ćerku firmu Vele Viva Kruševac, i sa direktorom i vlasnikom g-dinom Draganom Anđelkovićem razgovarao o potencijalima razvoja i saradnji sa komorskim sistemom.
Direktor i vlasnik tri povezane kompanije,Viva 92, Vele Viva i Kanea Kruševac predstavio je rad i potencijale razvoja kompanije.
Porodična trgovina Viva osnovana je 1992.god. Upornim zalaganjem čitave porodice Anđelković mala trgovina prerasta u srednje preduzeće VIVA 92 DOO, koje u svom sastavu ima veleprodaju i maloprodaju robe široke potrošnje sa 200 stalno zaposlenih radnika.
Od samog početka poslovanja porodična trgovina Viva beleži konstantan trend rasta i razvoja.
Povećani obim posla pratio je i porast broja zaposlenih. Novi poslovni poduhvati uslovljavaju potrebu za većim prostornim kapacitetima i modernizacioju svih poslovnih segmenata.

Detaljnije...

NOVA PUBLIKACIJA PKS "VODIČ ZA OSNIVANJE FIRMI"

Centar za privredna pitanja PKS pripremio je publikaciju „Vodič za osnivanje firme“, koji će u narednom periodu biti preveden na strane jezike.

 

Vodič za osnivanje firmi

Kruševac - domaćin 13. sednice Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Narodne skupštine Republike Srbije

13.02.2017. godine u Kruševcu je održana 13.sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Narodne skupštine Republike Srbije. Sednica (koja se održava van sedišta) je podržana projektom „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine, druga faza“, koji sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Narodna Skupština Republike Srbije, a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.
Radom sednice Odbora rukovodila je predsednica Snežana Petrović, a tema je bila: „Razmatranje mogućnosti za unapređenje investicionog i poslovnog ambijenta i korišćenje sredstava namenjenih za podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva“

Detaljnije...

PREDSTAVNICI PKS - RPK KRUŠEVAC POSETILI SU KOMPANIJU JOTER KRUŠEVAC, 10.02.2017. GODINE

Direktor PKS - RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević , posetio je 10.02.2017. godine kompaniju JOTER Kruševac koja uspešno posluje više 15 godina.
Direktor i vlasnik trgovinskog preduzeća Joter Kruševac, g-din Jovan Radulović sa saradnikom ugostio je predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac predstavio je tekuće projekte kompanije JOTER koja je jedna od vodećih kompanija na domaćem tržištu u prodaji gips ploča i ostalih materijala za suvu gradnju.
Preduzeće JOTER d.o.o. je nastalo 2002. godine. Sedište i lokacija preduzeća je u Kruševcu. Poslovne prostorije i stovarište nalaze se u ulici Kralja Aleksandra Ujedinitelja 1A (pored Roda centra. Početkom jula meseca 2010. godine otvoren je ogranak u Nišu, na adresi Mramorska 9.

Detaljnije...

PREDSTAVNICI PKS - RPK KRUŠEVAC POSETILI SU KOMPANIJU FAM KRUŠEVAC, 09.02.2017. GODINE

Direktor PKS - RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević , posetio je 09.02.2017. godine kompaniju FAM Kruševac koja uspešno posluje više 50 godina .
Izvršni direktor preduzeća FAM Kruševac, g-din Zoran Simić ugostio je predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac i tom prilikom razgovarao o uspešnoj saradnji izmedju Fabrike maziva Kruševac i PKS- RPK Kruševac. Predstavio je tekuće projekte Fabrike maziva koja je lider na domaćem tržištu u proizvodnji mazivnih masti i specijalnih maziva , a takođe napravio je osvrt na izvozne poslove u kojma je RPK Kruševac dala podršku.
Fabrika maziva FAM a.d. Kruševac, osnovana 1966, vodeći je domaći proizvodjač maziva, lider u proizvodnji mazivih masti i specijalnih maziva, ulja za obradu metala, sredstava za antikorozionu zaštitu i sredstava za odmašćivanje i čišćenje sa najvećim trendom rasta proizvodnje i plasmana motornih ulja. FAM je jedini domaći proizvodjač maziva sa značajnim izvozom maziva u desetak zemalja Evrope.

Detaljnije...

U RPK KRUŠEVAC ODRŽAN SEMINAR „SAVREMENE FORMULE USPEHA – UPRAVLJANJE VREMENOM I STRESOM“, 09.02.2017. GODINE

U organizaciji PKS – RPK Kruševac i Centra za stručno usavršavanje Kruševac, a u saradnji sa Visokom školom „Profesor dr Radomir Bojković“ Kruševac, u prostorijama RPK Kruševac, 09.02.2017. godine, održan je seminar na temu - „Savremene formule uspeha – upravljanje vremenom i stresom”. Seminar nije bio namenjen samo osobama na visokim pozicijama i sa velikim odgovornostima, već svima koji žele da optimizuju svoje radno vreme, bolje strukturišu svoje obaveze i umanje stres, kako na radnom mestu, tako i u privatnoj sferi. Imajući u vidu savremenost i sveobuhvatnost teme, oko 40 predstavnika različitih struktura društva (privrednici, profesori, nezaposlena lica) imali su priliku da ovladaju veštinama za efikasnu borbu protiv stresa, nauče kako da se bolje organizuju i za kratko vreme urade mnogo, da ostvare svoje ciljeve i uspešno reše probleme na poslu i u privatnom životu.
Predavač na seminaru bio je akademik, prof. Slavko Karavidić, koji je doktorirao je na Univerzitetu u Novom Sadu - katedra za Interdisciplinarne studije. Profesor je na više univerziteta i fakulteta u zemlji i inostranstvu i redovni profesor na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd; takođe, autor je 18 stručnih knjiga i četiri knjige lirskih zapisa, oko stotinu stručnih i naučnih radova i dr; sertifikovani je trener Akademije za poslovnu edukaciju i socijalne veštine iz Beča (Austrija) i Akademije iz Koblenca (Nemačka) za inovativni menadžment.

DIREKTOR PKS - RPK KRUŠEVAC POSETIO JE KOMPANIJU “EKO – MLEK”, 08.02.2017. GODINE

Direktor PKS - RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević, posetio je 08.02.2017. godine g-dina Pericu Jankovića, vlasnika firme “Eko mlek” Kaonik i sa rukovodstvom firme, g-dinom Jankovićem i g-dinom Sašom Nedeljkovićem, razgovarao o uspešnom dugogodišnjem poslovanju kompanije, vidovima saradnje, potencijalima razvoja, izazovima sa kojima se sektor suočava i predlozima za njihovo rešavanje.
Mlekara Eko mlek posluje od 1991. i svakodnevno otkupljuje i prerađuje oko 50.000 l mleka od poljoprivrednih proizvođača u oblasti ribarske reke i okoline Aleksinca. Samo na površini od 15 km, područje Ribarske reke, kompanija otkupljuje mleko od 5.000 krava, što su više nego zavidni pokazatelji poslovanja kompanije. Proizvodni program Mlekare čine sledeći proizvodi: pizza sir, kaonički kačkavalj, dimljeni kaonički kačkavalj, albuminski sitan sir, albuminski kriška sir, maslac, zdravinjski sir i mocarela. Društvo je 29.12.2012. izgradilo i pustilo u rad novu Mlekaru sa kapacitetom prerade od 100.000 l mleka dnevno sa ciljem postizanja energetski efikasnije proizvodnje i povećanja uspešnosti poslovanja. Društvo je uvelo i primenjuje sistem upravljanja kvalitetom ISO 22000:2005. Eko-Mlek je pravno zaštitila znake firme i proizvoda 11.03.2005. Danas Mlekaru Eko-Mlek pored Mlekare sa pretežnom delatnošću čine još dve celine EM CENTAR i EKO-FARM, koje se bave sporednim delatnostima i čija je osnovna uloga obezbeđivanje poljoprivrednim proizvođačima svega neophodnog za efikasniji i lakši rad, počevši od nabavke stočne hrane, semenske robe, mineralnih đubriva i ostalog repromaterijala koji se koristi u poljoprivrednoj proizvodnji do nabavke naftnih derivata, auto delova, pribora za mašinska postrojenja, i usluge servisiranja i održavanja istih. Deo kompanije je i novootvoreni porodični restoran “TOP” u Kruševcu, u kome se služe proizvodi proizvodeni upravo u mlekari i farmi sistema Eko mlek.

U RPK Kruševac održan konsultativni sastanak na temu - Predlog gradskog / opštinskog plana upisa učenika u srednje škole za školsku 2017 / 2018 g. na teritoriji Rasinskog okruga, 07.02.2017. g. (utorak), 14:00 ČASOVA

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, Privredna komora Srbije i Stalna konferencija gradova i opština započeli su zajednički rad na primeni nove metodologije upisne politike u srednje škole za školsku 2017/2018. godinu.
Cilj nove metodologije upisa je sagledavanje potreba privrede i upis učenika u srednje škole u skladu sa realnim potrebama privrede.
U tom cilju, u proteklom periodu, kroz brojne sastanke i kontakte s privrednicima, imali smo priliku da čujemo glas privrede, i dobijemo značajne informacije.
Svrha konsultativnog sastanka, koji je održan 07.02.2017. godine (utorak) u 14:00 h, u prostorijama Regionalne privredne komore Kruševac, bila je sagledavanje, poređenje i eventualna korekcija školskih predloga plana upisa u odnosu na podatke koji su prikupljeni od privrede, a sa krajnim ciljem pripremanja gradskog / opštinskog plana upisa učenika u srednje škole za narednu školsku godinu, na teritoriji Rasinskog okruga.

Detaljnije...

U PKS – RPK KRUŠEVAC POČELA JE STRUČNA OBUKA ZA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENJA - PRIPREMA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA I STICANJE LICENCE ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEDJENJA, 06.02.2017. GODine

U PKS – RPK Kruševac počela je stručna obuka za službenika obezbeđenja - priprema za polaganje stručnog ispita i sticanje licence. PKS - RPK Kruševac je aktivno radila na obučavanju kandidata za ovu Zakonom propisanu obuku i do sada je u obuku prošlo 270 kandidata. U toku je obuka za osmu grupu kandidata.
Privredna komora Srbije je ovlašćena za vršenje stručnih obuka za službenika obezbeđenja rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova 03/6 broj: 11/15 od 26.02.2015. godine.
Stručna obuka za vršenje poslova fizičko - tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana obuhvata 11 dana teoretske obuke i 36 sati obuke u klubu borilačkih veština i namenjena je za sva zainteresovana lica koja nameravaju da pribave licencu za vršenje poslova obezbeđenja koja je obavezna Zakonom o privatnom obezbeđenju.
Obuku drže ovlašćeni predavači sa velikim iskustvom u ovoj oblasti.
Obuka se završava 28.02.2017.

DIREKTOR PKS - RPK KRUŠEVAC POSETIO JE KOMPANIJU PPT NAMENSKA TRSTENIK, 02.02.2017. godine

Direktor PKS - RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević, posetio je 02.02.2017.godine godine kompaniju PPT Namenska Trstenik i sa direktorkom g-đom Anđelkom Atanasković razgovarao o potencijalima razvoja i saradnji sa komorskim sistemom.
Direktorka PPT Namenska Trstenik predstavila je rad i potencijale razvoja kompanije.
PPT-Namenska Trstenik poseduje savremen mašinski park, dobro opremljene ispitne i metrološke laboratorije za proizvodnju najsloženijih uređaja i sistema za vojno i civilno tržište.
Mašinska obrada u PPT-Namenska je skladan spoj visoko obrazovanih stručnih radnika i mašinskog parka prema aktuelnom stanju tehnike u svetu. PPT- NAMENSKA izrađuje proizvode po specijalnim zahtevima kupca, a, priorit se stavlja na najveći mogući kvalitet u realizaciji proizvoda.
Na sastanku se govorilo o mogućnostima saradnje i kao i mogućnostima učešća na međunarodnim programima podrške kao što je Horizon 2020.

DIREKTOR PKS - RPK KRUŠEVAC POSETIO JE KOMPANIJU PPT PETOLETKA D.O.O TRSTENIK, 02.02.2017.

Direktor PKS - RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević, posetio je 02.02.2017.godine godine kompaniju PPT Petoletka Trstenik i sa rukovodstvom razgovarao o potencijalima razvoja, izazovima sa kojima se kompanija suočava i predlozima za njihovo rešavanje.
Generalni direktor g-din Ljubisav Panić i komercijalni direktor g-din Igor Milisavljević predstavili su rad i planove razvoja kompanije.
Privredno društvo PPT – Petoletka d.o.o Trstenik registrovano je 4.januara 2016. godine, od strane 713 radnika- osnivača.
PPT Petoletka d.o.o Trstenik nalazi se u zakupu kod devet društava iz sistema Petoletke, kod kojih je pokrenut stečajni postupak. Preuzeti su proizvodni pogoni i oprema, sa ciljem da se očuva proizvodni program, što veći broj radnih mesta i postojeće tržište uz uslov da se posluje pozitivno. Po ugovorima koji važe do prodaje firme, svakoga meseca plaća se ugovoreni iznos zakupa.
Svi veći kupci i kupci prve ugradnje su sačuvani. Najveći izvoz firma ostvaruje u Rusiju gde se kao poslovni pratner ističe kompanija „Kamaz“, a zatim u zemlje bliskog istoka, Belorusiju, Nemačku, Italiju, Poljsku, Englesku i druge.
Izazov sa kojima se PPT Petoletka suočava je borba sa svetskim proizvođačima koji imaju noviju opremu, razvoj na mnogo višem nivou. Najvažnije vrednosti kompanije PPT Petoletka d.o.o su tržište i kadrovi.

DIREKTOR PKS - RPK KRUŠEVAC POSETIO JE KOMPANIJU SANVI D.O.O TRSTENIK, 02.02.2017.

Direktor PKS - RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević sa saradnicima, posetio je 02.02.2016. godine kompaniju Sanvi d.o.o Trstenik, koja posluje u sektoru metalske industrije više od dvadesetpet godina.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je direktor kompanije, g-din Saša Stanić, i tom prilikom predstavio je rad i potencijale razvoja kompanije Sanvi d.o.o. Trstenik.
Preduzeće SANVI je porodična kompanija osnovana 1991. godine u Trsteniku. Poseduje mašinsku radionicu površine 600 kvadratnih metara, montažu na 200 kvadratnih metara i magacin od 250 kvadratnih metara i poslovni prostor od 150 kvadratnih metara. Zapošljava oko 30 usko specijalizovanih radnika koji imaju dugogodišnje iskustvo i sposobni su da reše sve probleme i zahteve kupaca.
Kompanija Sanvi d.o.o bavi se proizvodnjom i prodajom hidrauličnih i pneumatiskih cilindara. Takođe, kompanija pruža i usluge mašinske obrade materijala, zavarivanje i hromiranje.
Kompanija je izvozno orjentisana ka tržištu Evropske Unije i Ruske Federacije.
Na sastanaku se govorilo i o Klasteru hidraulike i pneumatike sa sedištem u Trsteniku, kao i uključivanju Klastera u Svetsku asocijaciju proizvodjača hidraulike.
 

ODRŽANA PREZENTACIJA PROGRAMA “KORAK PO KORAK“ ERSTE BANKE, PKS-RPK KRUŠEVAC, 02.02.2017. GODINE

PKS – RPK Kruševac, je dana 02.02.2017. godine u saradnji sa ERSTE Bankom, organizovala prezentaciju programa „KORAK PO KORAK“.

Ovaj programa je aktivan od 1. decembra 2016. godine

Program Erste Banke “Korak po korak” kreiran je sa ciljem ekonomskog i socijalnog osnaživanja startap firmi i socijalnih preduzeća.

Program „Korak po korak“ namenjen je:

-startap firmama koji imaju istoriju poslovanja manju od 24 meseca,
-socijalnim preduzećima bez obzira na dužinu poslovanja i 
-biznis idejama koje još uvek nisu pokrenute, ali imaju održivu poslovnu ideju i tržišni potencijal

Program nudi pomoć u izradi biznis plana, kombinaciju onlajn i oflajn edukacije, finansiranje vaše poslovne ideje i projekta, mentorsku podršku...

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspISALO JE javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2017. godini

PKS RPK Kruševac Vas obaveštava da je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2017. godini.
Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu. Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, preduzetnci koji su registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili preko pisarnice Ministarstva.
Rok za podnošenje zahteva je 1. novembar 2017. godine. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. decembar 2017. godine.
Informacije o konkursu i obrazac zahteva za korišćenje kreditnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija mtt.gov.rs .Dodatne informacije mogu se dobiti na 011/3139697. Osobe za kontakt u RPK Kruševac su: Vanja Damljanović vanja.damljanovic@komora.net i Marija Veskovic, marija.veskovic@komora.net  , tel: 037/441-128

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava            Obrazac zahteva

DIREKTOR PKS - RPK KRUŠEVAC, G-DIN PREDRAG VUKIĆEVIĆ, POSETIO JE KOMPANIJU KRUŠEVAC PUT A.D, 01.02.2017. GODINE

Direktor PKS - RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević, posetio je 01.02.2017. godine kompaniju Kruševac put a.d, koja uspešno posluje više 55 godina.
Direktorka putarskog preduzeća Kruševac Put a.d., g-đa Zorica Stanković ugostila je predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac i tom prilikom predstavila je rad i buduće planove i potencijale razvoja kompanije Kruševac Put a.d.
Akcionarsko društvo za puteve „Kruševac put AD“ osnovano je 1962. godine sa sedištem u Kruševcu, Srbija. Osnovna delatnost društva je izgradnja saobraćajnica (izgradnja, rekostrukcija i održavanje puteva, ulica, pešačkih staza, trgova i drugih saobraćajnica), aerodromskih pista i sportskih terena.
Pored izvodjenja radova, Kruševac put se bavi proizvodnjom i prodajom asfalta, betona, kamenog agregata, šljunka i ivičnjaka.

Detaljnije...    

SASTANAK DIREKTORA PKS – RPK KRUŠEVAC SA VLASNIKOM I DIREKTOROM FIRME „GLIDŽIĆ NIS“, RPK KRUŠEVAC, 01.02.2017. GODINE

G-din Predrag Vukićević, direktor PKS – RPK Kruševac sa saradnicima, održao je sastanak sa g-dinom Žarkom Glidžićem, direktorom i vlasnikom firme „Glidžić Nis“ iz Trstenika, koja uspešno posluje u oblasti klaničke industrije već 25 godina. Sastanak je održan u PKS - RPK Kruševac, 01.02.2017. godine.
Na sastanku su predstavljeni potencijali ove velike industrije mesa, kao i planirano otvaranja novog pogona fabrike u 2017. godini. Ova uspešna porodična firma velikih kapaciteta posluje u oblasti klanične industrije i bavi se proizvodnjom mesa i mesnih prerađevina. Na sastanku se govorilo o podršci RPK Kruševac firmi Glidžić Nis u realizaciji novog projekta otvaranja novog pogona, osnivanju sekcije za Rasinski okrug Grupacije klanične industrije Privredne komore Srbije, kao i o ostalim vidovima saradnje.

PREDSTAVNICI PKS - RPK KRUŠEVAC POSETILI SU KOMPANIJU GOMMIŠ DONJI STUPANJ ALEKSANDROVAC, 30.01.2017. GODINE

Direktor PKS - RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević, posetio je 30.01.2016. godine kompaniju Gommiš d.o.o Donji Stupanj.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je direktor kompanije, g-din Milutin Šošić, i vlasnik Milosav Šošić. Vlasnik kompanije predstavaio je rad kompanije i ukazao na probleme sa kojima se kompanija susreće u poslovanju. Preduzeće GOMMIŠ D.O.O. je specijalizovana za prodaju novih i polovnih alatnih mašina, opreme i pribora za obradu metala, kao i kompletnih linija i mašina za obradu lima. Kompanija GOMIIŠ d.o.o se bavi i proizvodnjom metalne galanterije.  GOMMIŠ d.o.o ima generalno zastupništvo švajcarskih firmi za područje Srbije, BiH, Makedonije, Crne Gore i Hrvatske i to MULLER MACHINES SA, sa kojom na preko 18.000 m2,može ponuditi preko 5000 polovnih za obradu metala, kao i SCHAUBLIN MACHINES SA dobro poznat u svetu po kavlitetu i preciznosti u radu i to kako za metalnu tako i za satnu industriju.
Na sastanku se govorilo o mogućnostima saradnje i podršci Podršci Privredne komore u prevazilaženju problema.

DIREKTOR PKS - RPK KRUŠEVAC POSETIO JE KOMPANIJU VINO ŽUPA ALEKSANDROVAC, 30.01.2017. GODINE

Direktor PKS - RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević, posetio je 30.01.2016. godine kompaniju Vino Župa Aleksandrovac koja je 2016 godine obeležila 60 godina rada.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je direktor kompanije, g-din Rade Jeftović i tom prilikom predstavio je rad i potencijale razvoja kompanije Vino Župa Aleksandrovac. 2016. godine Vino Župa Aleksandrovac je na predlog RPK Kruševac dobitnik jubilarne nagrade Privredne komore Srbije.
„Vino Župa“ je nastala iz interesa i iskonske želje župskih vinogradara da njihov trud i muku pretočene u najslađe voće-grožđe i najlepše piće-vino neko valorizuje na tržištu i omogući im na taj način bolji i ugodniji život.

Detaljnije...    

Privredna komora Srbije – RPK Kruševac Vas obaveštava da je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo javni Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2017. godini

Konkursom su predviđeni podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama kao i za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u Republici Srbiji.
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju destinacijske menadžment organizacije, privredna društva, odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nisu indirektni korisnici budžeta, kao i pravna lica u kojima je Republika Srbija većinski vlasnik i pravna lice koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture, jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07 i 83/14 – dr. zakon), lokalne turističke organizacije, kao i nevladine organizacije za realizaciju projekata razvoja turizma.
Prilikom dodele sredstava poštovaće se kriterijumi koji se odnose na stepen usklađenosti projekata sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije, prioritetnih turističkih proizvoda, turističkih prostora kao i adekvatno upravljanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu i stepenom razvijenosti određene opštine.
Informacije o konkursu i obrasci zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (mtt.gov.rs).
Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.
Kontakt osoba u RPK Kruševac za bliže informacije: Vanja Damljanović, 037 441 128, vanja.damljanovic@komora.net

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija

Srbija, zemlja uspešnih priča

Privredna komora Srbije - RPK Kruševac poziva privrednike i predstavnike kompanija koji već imaju razvijen biznis i uspešno posluju da pošalju priču o svom uspehu i uz podršku PKS promovišu svoju kompaniju, unaprede poslovanje i podstaknu sve one koji razmišljaju da počnu sopstveni posao.
Privredna komora Srbije podržava promociju primera uspešnog poslovanja, inovativnih kompanija i proizvoda i na taj način doprinosi unapređenju konkurentnosti, pokretanju biznisa i podsticanju razvoja. Cilj kampanje „Srbija zemlja uspešnih priča“, koja će biti realizovana tokom 2017. godine, jeste da promoviše primere uspešnog poslovanja, kojih u Srbiji ima mnogo. „Uspešna priča” podrazumeva primer uspešnog poslovanja i dobrih rezultata o kojima govore sami vlasnici ili menadžeri kompanija. Kompanijama nudimo besplatnu promociju svim raspoloživim kanalima komunikacije, od dnevnih novina, nedeljnika sa kojima imamo saradnju, portala, do televizija i stranica na društvenim mrežama.
Put do uspeha, od izazova na samom početku, razvijanja biznisa, do rezultata i planova za dalje poslovanje, svakako predstavlja podstrek i inspiraciju svima koji razmišljaju da počnu sopstveni posao.
Pozivamo privrednike da se povežu, iskoriste podršku PKS i unaprede poslovanje.
Priče u pisanoj ili video formi dostavljaju se mejlom na: uspesneprice@pks.rs . Kontakt telefon Službe za informisanje PKS: 011 33 00 905. Više informacija na portalu PKS, gde je kreirana stranica http://pks.rs/drugionama.aspx (baner „Uspešne priče”).

Predstavnici PKS - RPK Kruševac POSETILI su kompaniju Sloga d.o.o Kruševac, 20.01.2017. godine

Direktor PKS - RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević sa saradnicima, posetio je 20.01.2016. godine kompaniju Sloga d.o.o Kruševac, koja stabilno i uspešno posluje više od dvadeset godina.
Predstavnike Privredne komore Srbije - RPK Kruševac ugostio je vlasnik i direktor kompanije, g-din Radojica Milosavljević, i tom prilikom predstavio je rad i potencijale razvoja kompanije Sloga d.o.o Kruševac.
Sloga d.o.o. osnovana je 19. januara 1995. godine kao porodična firma koja se bavi proizvodnjom i izradom proizvoda od plastike. U proteklim godinama “Sloga” d.o.o. je porasla do nivoa gde može da se predstavi poslovnim partnerima kao ozbiljan saradnik i pouzdan oslonac u poslovanju. Kompanija poseduje Sertifikate: ISO 9001:2008 - Sistem upravljanja kvalitetom, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu SRPS OHSAS 18001/2007, Sistem upravljanja zaštitom životne sredine SRPS ISO 14001/2005 i Sertifikat za izvoz proizvoda u zemlje Evropske Unije.

Detaljnije...

pregled propisa Centra za privredna pitanja u okviru Sektora za privredni sistem Privredne komore Srbije - januar 2017. godine

Mesečni pregled propisa Centra za privredna pitanja u okviru Sektora za privredni sistem Privredne komore Srbije

Pregled pripisa - januar 2017. godine

FIRMA GM&SM CENTAR IZ KRUŠEVCA, PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE – RPK KRUŠEVAC DONIRALA TELEFONSKU CENTRALU PANASONIC

Firma GM&SM CENTAR iz Kruševca, Privrednoj komori Srbije – RPK Kruševac donirala telefonsku centralu Panasonic oznake KX-TEM824. Donacijom Privredna komora Srbije – RPK Kruševac dobila na raspolaganje šest ulaznih linija i šesnaest lokala. RPK Kruševac je poslovna organizacija koja prepoznaje značaj društveno odgovornog ponašanja i njegov uticaj na razvoj lokalne ekonomske zajednice i koristi priliku da se zahvali svim privrednim subjektima koji su svojim radom, aktivnostima i donacijama doprineli unapređenju poslovanja Privredne komore Srbije - RPK Kruševac.

ODRŽAN SKUP POVODOM PODIZANJA SVESTI O NACIONALNOJ STRATEGIJI ZA UNAPREDJENJE OBJEKATA U KOJIMA SE POSLUJE HRANOM ŽIVOTINJSKOG POREKLA- PKS-RPK KRUŠEVAC 11.01.2017. GODINE

Dana 11.01.2017.god. u RPK Kruševac održan je skup u okviru tvining projekta „Izgradnja kapaciteta za unapredjenje objekata za proizvodnju hrane i upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla“. Govornici na skupu bili su: Tamara Bošković, tvining savetnik, Uprava za veterinu, Ministarstvo poljoprivrede, Anet  Haurum i Aleksandra Živanović, Uprava za hranu i veterinu Danske, Inga Skadule, Služba za hranu i vetrinu Letonije i Slobodan Šibalić, konsultant na projektu.
Cilj skupa bio je da se prisutnima pojasni zašto je bitno da se u sektoru hrane poštuju propisi EU, kako bi u pretpristupnom periodu došlo do povećanja poljoprivredne proizvodnje i medjunarodne trgovine u ovoj oblasti. Konkretno najviše je bilo reči o uslovima koje treba da ispunjavaju objekti u kojima se posluje hranom životinjskog porekla, kategorizaciji tih objekata, procedurama procena od strane inspekcijskih službi, ali i o principu fleksibilnosti u primeni ovih propisa, kao i o dobrobiti životinja na celom putu od farme do klanice.
Skupu su prisustvovali predstavnici mesara i mlekara kao i veterinarski inpektori. Po završetku izlaganja razvila se živa diskusija po svim otvorenim pitanjima i problemima u sprovodjenju ovih propisa.

RPK KRUŠEVAC URUČILA DONACIJU OSNOVNOJ ŠKOLI “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“ IZ STOPANJE

U cilju podrške obrazovanju RPK Kruševac je dana 13.01.2017. godine Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ u Stopanji uručila donaciju – računarsku opremu: tri monitora za potrebe računarske učionice kojim će se služiti đaci na časovima informatike.
RPK Kruševac je poslovna organizacija koja prepoznaje značaj društveno odgovornog ponašanja i obrazovanja za razvoj lokalne ekonomske zajednice i nastavićemo aktivnosti u ovom smeru.
 

NAJAVA - OBUKA ZA PRIVATNO OBEZBEĐENJE ZA OSMU GRUPU POLAZNIKA


Privredna komora Srbije - RPK Kruševac organizuje obuku za privatno obezbedjenje za osmu grupu polaznika. Stručna obuka za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana obuhvata 11 dana teorijske obuke i 36 sati obuke u klubu borilačkih veština, i namenjena je svim zainteresovanim licima koja nameravaju da pribave licencu za vršenje poslova obezbeđenja koja je obavezna Zakonom o privatnom obezbeđenju.
Kontakt osoba u RPK Kruševac za sve informacije i prijave: Danijela Miladinović; tel: 037 441 128, 037 441 280; e-mail: danijela.miladinovic@komora.net.

 

ODRŽAN BOŽIĆNI PRIVREDNI DORUČAK U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRUŠEVAC, 09.01.2017. GODINE

U ponedeljak, 09.01.2016. godine, u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac tradicionalno je održan Božićni privredni doručak – skup privrednika iz Rasinskog okruga, crkvenih velikodostojnika i gradskih, okružnih, opštinskih i nacionalnih zvaničnika. Događaj je svečano otvoren muzičkom numerom “ Božićni tropar”, u izvođenju crkvenog hora “Sveti Knez Lazar”, nakon čega su se prisutnima obratili Njegovo preosveštenstvo episkop kruševački dr David Perović i domaćin skupa, direktor RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević. U cilju podrške organizovanju ovog skupa prisutnima su se obratili i g-din Miroslav Miletić, potpredsednik PKS, g-din Anatolij Goltsov, predsednik Privredne komore Lipecka, g-din Branislav Vesić, načelnik Rasinskog upravnog okruga i g-din Dragi Nestorović, Gradonačelnik grada Kruševca. Direktor RPK Kruševac ovom prilikom uručio je poklone Njegovom preosveštenstvu g-dnu Davidu Peroviću i uvaženom gostu predsedniku Privredne komore Lipecka g-dinu Anatoliju Golstsovu, nakon čega su tradicionalno uručene Nagrade.

Detaljnije...

POLOŽAJNICI U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRUŠEVAC, 09.01.2017. GODINE

Povodom najvećeg hrišćanskog praznika - Božića, u prostorijama Regionalne privredne komore Kruševac, shodno pravoslavnoj tradiciji i običajima, Predrag Vukićević, direktor Regionalne privredne komore Kruševac, primio je položajnike.

      

RPK KRUŠEVAC VAM ŽELI SREĆNE NOVOGODIŠNjE I BOŽIĆNE PRAZNIKE

Svim prijateljima i poslovnim partnerima želimo srećne novogodišnje i božićne praznike!

 

Merry Christmas and a Happy New Year to all our Friends and Business Partners!


 

Čestitka...               

Za investicije i mala preduzeća tri milijarde dinara

Ministarstvo privrede uputilo je javni poziv mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, kao i zadrugama za dodelu bespovratne pomoći za širenja poslovanja, investicije u proizvodnju i unapređenje tehnoloških procesa, a za taj projekat planirano je tri milijarde dinara. Ova podrška se privrednicima pruža u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte koji predstavlja kombinaciju 20% bespovratnih sredstava države i 80% povoljnog kredita Fonda za razvoj, saopštilo je ministarstvo. Za njegovu realizaciju Ministarstvo privrede je opredelilo 600.000.000 din bespovratnih sredstava, dok su ukupna kreditna sredstva Fonda za razvoj iznose 2.400.000.000 din.
Sredstva opredeljena Programom mogu se koristiti za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju i kupovinu proizvodnog ili poslovonog prostora (ukoliko je u sastavu proizvodnog prostora), za kupovinu proizvodne opreme, nove ili polovne, ne starije od pet godina (uključujući dostavna vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva uključena u proces proizvodnje), kao i za nabavku softvera i druga nematerijala ulaganja. Takođe, preduzećima će biti pružena i finansijska podrška za trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20 odsto u strukturi ukupnog investicionog ulaganja, navodi se u saopštenju.
Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a sve informacije i potrebnu dokumentaciju zainteresovani privrednici mogu naći na www.privreda.gov.rs
.

ODRŽANA NOVOGODIŠNJA IZLOŽBA PREDUZETNIŠTVA, 27.12.2016. Godine, KRUŠEVAČKO POZORIŠTE

UU utorak, 27. decembra 2016. godine, u holu Kruševačkog pozorišta, održana je Novogodišnja izložba male privrede, ženskog preduzetništva i rukotvorina, u organizaciji Regionalne privredne komore Kruševac. RPK Kruševac godinama aktivno radi na promociji privrednika organizovanjem učešća na sajmovima u zemlji i inostranstvu, privrednim izložbama, skupovima, i slično. Ovo je bila prilika da se na lep i prigodan način predstave mali privrednici Rasinskog okruga, odnosno da se i građanstvo i privreda upoznaju sa rukotvorinama našega kraja i proizvodima naših malih privrednika.
Izlagači – privrednici su na ovoj lepoj izložbi predstavili usluge i proizvode iz oblasti etno rukotvorina (drvo, nakit, odeća...), proizvoda za domaćinstvo, domaće radinosti, unikatnih haljina i nakita... Ovo je samo jedna od mnogih aktivnosti koju je RPK Kruševac realizovala u 2016. godini koja je ujedno i proglašena za godinu preduzetništva. Izložba je bila otvorena za posetioce od 10.00 do 16.00 časova i nadamo se da su je građani iskoristili da, ukoliko do sada nisu obavili novogodišnju kupovinu, obraduju svoje bližnje originalnim poklonom.

SKUP "Siva ekonomija u saobraćaju", RPK KRUŠEVAC, 26.12.2016. GODINE

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac u ponedeljak, 26.12.2016 održan je skup na temu: SIVA EKONOMIJA U SAOBRAĆAJU
Na skupu su učestvovali predstavnici privrednih subjekata koji se bave saobraćajem, saobraćajni inspektori sa teritorije Rasinskog okruga i republički saobraćajni inspektor zadužen za Rasinski okrug, komunalni inspektori, predstavnici saobraćajne i komunalne policije.
Predstavnici privrednih subjekata izneli su svoja saznanja o razmerama i oblicima sive ekonomije ( „divlji prevoznici“ i poslovanje registrovanih subjekata delom u „sivoj zoni“) i o šteti koju usled toga imaju i preduzeća i država. Rečeno je i da akcije koje se preduzimaju mogu da daju rezultate i to su potkrepili primerima ali te akcije moraju biti stalne i bolje koordinirane.
U diskusiji su navedena i saznanja inspektora o tome ko se i na kakav način bavi nelegalnim prevozom i koji su sve problemi nastaju u otkrivanju i suzbijanju nelegalnog poslovanja.
Na kraju skupa zaključeno je da treba nastaviti sa ovakvim skupovima koje treba proširiti još nekim institucijama koje su bitne, da je neophodna koordinacija svih aktera kao i da treba formulisati konkretne korake.

ODRŽANA SVEČANA DODELA SERTIFIKATA VIII GRUPI POLAZNIKA KURSA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU, RPK KRUŠEVAC, 23.12.2016. GODINE

U petak, 23.12.2016. godine, u 11 časova, u sali Regionalne privredne komore Kruševac, održana je svečana dodela sertifikata osmoj grupi polaznika „KURSA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU”. Kurs je realizovan u organizaciji Regionalne privredne komore Kruševac, a u saradnji sa SAOP doo iz Novog Sada, u periodu od 06.10.2016.do 15.12.2016. godine. Kurs je pohadjalo devet polaznika. Kurs za samostalnog knjigovođu je namenjen licima koja imaju malo ili apsolutno nikakvo iskustvo u knjigovodstvenom radu, kao i onima koji žele da postanu profesionalne računovođe, tj. osobama koje će svoju egzistenciju zasnivati na ovoj profesiji. Kurs za samostalnog knjigovođu je orjentisan na praktičan rad u knjigovodstvu i na praktičan rad na računaru, koji se obavlja na najnovijoj internet verziji - programu SAOP miniMAX, tako da će polaznicima ovog kursa svaki sledeći izazov, praktični knjigovodstveni rad ili program biti poznati, a sa malim korekcijama u radu, lako će moći odmah da obavljaju knjigovodstvene poslove u bilo kom privrednom društvu ili agenciji. 

PREDSEDNIK RPK KRUŠEVAC U POSETI OPŠTINI ALEKSANDROVAC, 21.12.2016. GODINE

Predrag Vukićević, predsednik RPK Kruševac, sa saradnicima, posetio Opštinu Aleksandrovac, 21.12.2016. g. Tema sastanka bila je model učenja na radu, u susret dualnom obrazovanju. Pored domaćina, dr Jugoslava Stajkovca, predsednika Opštine Aleksandrovac, i inicijatora sastanka – Predraga Vukićevića, predsednika RPK Kruševac i Zorana Askovića, načelnika Školske uprave Kruševac, sastanku su prisustvovali: Slavoljub Miljković, vlasnik kompanije Bramy Aleksandrovac; Slavoljub Radojičić, direktor pravnih poslova Vino Župe Aleksandrovac; Nadežda Milovanović, direktorica Politehničke škole Milutin Milanković Kruševac, Bojan Minović, direktor Prve tehničke škole Kruševac, sa saradnikom, i Branko Rajčić, direktor srednje škole Sveti Trifun Aleksandrovac.
Predsednik RPK Kruševac je na početku sastanka upoznao prisutne sa modelom učenja na radu – u susret dualnom obrazovanju, kao i prvim rezultatima koji su u Kruševcu učinjeni po tom pitanju. Nakon konstruktivne diskusije, svi prisutni, a pre svega, dr Jugoslav Stajkovac, predsednik Opštine Aleksandrovac, dali su punu podršku aktivnostima koji su planirani da se sprovedu u narednom periodu u okviru ovog modela, kao i po pitanju identifikovanja potrebe za kadrovima.

SAJMOVI U 2017. GODINI U ORGANIZACIJI PRIVREDNE KOMORE SRBIJE - REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA KRUŠEVAC

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije objavile su Javne pozive za učešće na predstojećim međunarodnim sajmovima u okviru nacionalnog štanda Srbije:
• „PRODEXPO“ – međunarodni sajam prehrambenih proizvoda - www.prod-expo.ru/en , koji će se održati u Moskvi, Ruska Federacija, u periodu od 6. do 10. februara 2017. godine,
• „MOSBUILD“ - međunarodni sajam građevinske industrije - www.worldbuild-moscow.ru/en-GB , koji će se održati u Moskvi, Ruska Federacija, u periodu od 04. do 07.04.2017.
• „HANNOVER MESSE“ - međunarodni sajam tehnike - www.hannovermesse.de , koji će se održati u Hanoveru, Nemačka, u periodu od 24. do 28. aprila 2017. godine.
• „PLMA„ - međunarodni sajam robnih marki - www.plmainternational.com , koji će se održati u Amsterdamu, Holandija, u periodu od 16. do 17. maja 2017. godine.

Detaljnije...

ODRŽAN SEMINAR „ISO 9001:2015-ŠTA DONOSI NOVA VERZIJA, RPK KRUŠEVAC, 16.12.2016.

U petak 16.12.2016. godine u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održan je seminar na temu: „ISO 9001:2015 - ŠTA DONOSI NOVA VERZIJA“.
Seminar je držao prof. dr Zoran Punoševac, profesor na Visokoj tehničko -tehnološkoj školi strukovnih studija u Kruševcu.
Novo izdanje donosi dosta izmena i novih zahteva, ali i jednu potpuno drugačiju filosofiju koja je prilagođena svim promenama u nauci, tehnologiji i poslovnim doktrinama. Promene u standardu podrazumevaju i promene u izgradnji sistema menadžmenta kvalitetom.
Iako je standard još uvek u procesu nastajanja, neke promene su već poznate: struktura standarda je promenjena (kao što je već napomenuto, ista je za sve međunarodne standarde za sisteme menadžmenta), revidirani su principi kvaliteta, postavljeni su novi zahtevi u pogledu odnosa organizacije prema spoljasnjem i unutrašnjem okruženju, kao i zahtevi u pogledu upravljanja rizicima, a biće izmenjena i terminologija.
Seminaru su prisustvovali i predstavnici nekih velikih kompanija koje već imaju implementiran standard, nekih preduzeća koja su zainteresovana za uvođenje, članovi Odbora za nauku i obrazovanje RPK Kruševac, studenti visokih škola iz Kruševca.

Prezentacija inovativnog modela zanatskog obrazovanja Tehničke škole u Užicu - primer dobre prakse, RPK Kruševac, 09.12.2016. godine, 12:00 časova

Kao nastavak zajedničkih aktivnosti Vlade Srbije i Komorskog sistema Srbije koje vode ka uspešnijem uvođenju sistema dualnog obrazovanja, u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, 09.12.2016. godine, održana je prezentacija inovativnog modela zanatskog obrazovanja Tehničke škole u Užicu. Prezentaciju je održao gospodin Dragan Tucaković, direktor Tehničke škole u Užicu.
Na samom početku, gospodin Predrag Vukićević, predsednik Regionalne privredne komore Kruševac, pozdravio je predstavnike Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Privredne komore Srbije, Školske uprave Kruševac, Nacionalne službe za zapošljavanje, kompanija i škola Rasinskog okruga. Upoznao je prisutne sa rezultatima u Rasinskom okrugu kada je u pitanju model učenja na radu – u susret dualnom obrazovanju, kao i sa planovima koji se odnose na saradnju sa kompanijama koje su izrazile želju da se priključe ovom modelu. Takođe, najavio je i benefite u smislu budućeg plaćanja članarina u okviru komorskog sistema za kompanije koje se uključe u proces dualnog obrazovanja.

Detaljnije...

ITALIJANSKA KREDITNA LINIJA – AKTIVAN REVOLVING FOND

EU septembru 2016, istekla je prva tranša Druge italijanske kreditne linije. I dalje su, medjutim, dostupna sredstva iz revolving fonda Prve kreditne linije, pod istim uslovima, osim maksimalnog perioda otplate, koji je sa 8 godina skraćen na 6, odnosno do 2022, jer se Program kreditne linije zatvara 2022.
OPŠTI USLOVI:
- Valuta – Euro
- Efektivna kamatna stopa – do 4,35% najviše (uključujući sve troškove) na godišnjem nivou
- Perid otplate – do 6 godina, u polugodišnjim ratama (odnosno do 2022. godine)
- Period počeka (grace period) – do 2 godine
- Iznos zajma za mikro preduzeća i preduzetnike – od €. 5.000,00 do €. 1.000.000,00
- Iznos zajma za mala i srednja preduzeća – od €. 50.000,00 do €. 1.000.000,00

Detaljnije...

POTPISAN PRVI KOZME SPORAZUM SA EIF - 60 MILIONA EVRA PODRŠKE ZA 3.000 MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U SRBIJI

Evropski investicioni fond (EIF) i Banca Intesa AD Beograd potpisali su juče prvi ugovor u Srbiji u okviru COSME programa Evropske komisije za mala i srednja preduzeća.
Zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske komisije, EIF je obezbedio direktnu garanciju koja će omogućiti Banca Intesa da u naredne dve godine podrži 3.000 malih i srednjih preduzeća u Srbiji sa 60 miliona evra kredita pod povoljnim uslovima – sa dužim rokom otplate i bez hipoteke kao sredstva obezbeđenja. Krediti će se odobravati na 36 meseci uz minimalnu kamatu od 2,39 odsto, a maksimalnu 7,75 odsto. Preduzetnici mogu da upute zahtev za kredite banci već danas.
Ministar privrede Goran Knežević je izjavio da se Srbija sve više okreće razvoju i da je Vlada Srbije u fokus stavila mala i srednja preduzeća i preduzetništvo koje vidi kao nosioce razvoja i dodao da će Ministarstvo privrede obezbediti kontinuitet u saradnji sa bankama na realizaciji COSME programa, pa se očekuje i uključivanje drugih poslovnih banaka u njegovu realizaciju tokom naredne godine.
 

ODRŽAN OKRUGLI STO „CIRKULARNA EKONOMIJA – IZAZOVI U BUDUĆNOSTI”, 
RPK KRUŠEVAC, SREDA, 07.12.2016, 12:00 sati

U sklopu planiranih aktivnosti tokom projekta „Promocija cirkularne ekonomije u centralnoj i zapadnoj Srbiji” na teritoriji Šumadijskog, Pomoravskog, Rasinskog, Raškog, Moravičkog i Zlatiborskog upravnog okruga, koji sprovodi Arhus Centar, u RPK Kruševac je 07.12.2016. održan okrugli sto na temu „Cirkularna ekonomija – izazovi u budućnosti”. Okrugli sto organizovan je u saradnji Arhus centra, RPK Kruševac i GU Kruševac.
Cirkularna ekonomija predstavlja drugačiji privredni model, koji teži dugotrajnosti proizvoda i vraćanju svih otpadnih materijala u procese proizvodnje, podrazumevajući efikasno korišćenje resursa i smanjeno zagađenje životne sredine, uz ostvarivanje finansijskih ušteda i kreiranje novih poslovnih mogućnosti. Rešenja koja ovaj koncept nudi su bazirana na procesima koji se svakodnevno odvijaju u prirodi pri čemu otpad jedne industrije predstavlja sirovinu za drugu industriju.

Detaljnije...

U Fabrici maziva - FAM AD Kruševac potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa direktorima 3 srednje škole u Kruševcu, 06.12.2016. godine, 10:00 časova

U konferencijskoj sali Fabrike maziva - FAM AD Kruševac, 06.12.2016. godine, upriličeno je svečano potpisivanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji predstavnika Fabrike maziva - FAM AD Kruševac i predstavnika Prve tehničke škole Kruševac, Hemijsko-tehnološke škole Kruševac i Ekonomsko-trgovinske škole Kruševac. Potpisivanje ovog ugovora predstavlja rezultat zajedničkog zalaganja predstavnika privrede i obrazovanja da model učenja na radu bude jedan od značajnih koraka ka uvođenju dualnog obrazovanja, a sve u cilju kvalitetnijeg obrazovanja mladih ljudi našega grada i okruga. Svečanom potpisivanju prisustvovali su: Dragi Nestorović, gradonačelnik Kruševca, Predrag Vukićević, predsednik Regionalne privredne komore Kruševac i Zoran Asković, načelnik Školske uprave Kruševac.

Detaljnije...

ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA PRIVREDNIH KOMORA, GRADSKIH UPRAVA I TURISTIČKIH ORGANIZACIJA GRADOVA KRUŠEVCA, BEOGRADA I KRAGUJEVCA U CILJU POKRETANJA SARADNJE I KREIRANJA ZAJEDNIČKE TURISTIČKE PONUDE, RPK KRUŠEVAC, 06.12.2016. GODINE

U RPK Kruševac, dana 06.12.2016.godine, održan je sastanak predstavnika Privrednih komora, Gradskih uprava i Turističkih organizacija gradova Kruševca, Kragujevca i Beograda. Tema sastanka bila je pokretanje saradnje i kreiranje zajedničke turističke ponude ova tri grada – „Tri prestonice Srbije“.
Inicijativa za ujedinjavanje i jedinstveno predstavljanje privrednih potencijala, potekla je sa sastanka održanog u martu mesecu 2016. godine u Kruševcu.
Pozdravljajući prisutne, predsednik RPK Kruševac g-din Predrag Vukićević istakao je zadovoljstvo što ideja izlazi iz oružnog na nacionalni nivo. Ovaj vid saradnje kroz kreiranje zajedničke turističke ponude ova tri prestona grada Srbije, osnova je za povezivanje ostalih privrednih grana ovih okruga, istakao je g-din Vukićević.
Na sastanku su predstavljene turističke ponude gradova Kruševca, Beograda i Kragujevca i razmatrane mogućnosti plasmana zajedničkog turističkog proizvoda na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu.
Regionalna privredna komora Kruševac u saradnji sa Turističkom organizacijom grada Kruševca, Narodnim muzejom Kruševac i Gradskom upravom grada Kruševca u tu svrhu kreirala je dvodnevni turistički aranžman sadržajnog boravka turiste. U projekat zajedničkog trurističkog predstavljanja, grad Kruševac ulazi sa već formiranom ali i novom ponudom.
Saradnja gradova Kruševca, Beograda i Kragujevca na ovu temu nastaviće se u narednom periodu, kada će se uokviriti i kreirati zajednički turistički proizvod, koji će se plasirati na tržištu već početkom naredne 2017. godine.

Detaljnije...

U RPK KRUŠEVAC ODRŽAN SASTANAK NA TEMU DOKVALIFIKACIJE KADROVA I DUALNOG OBRAZOVANJA, 01.12.2016. Godine

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, 01.12.2016. godine održan je sastanak predstavnika Nacionalne službe za zapošljavanje, predstavnika kompanije Cooper Tire & Rubber Company Serbia i predstavnika obrazovanja (načelnik Školske uprave Kruševac, direktor Hemijsko-tehnološke škole Kruševac i direktor Prve tehničke škole sa saradnicima). Na sastanku je diskutovano o mogućnostima dokvalifikacije lica koja se nalaze na evidenciji NSZ - filijala Kruševac, a u cilju zadovoljavanja potreba za kadrovima kompanije Cooper Tire & Rubber Company Serbia. Takođe, bilo je reči o potrebama ove kompanije za uvođenjem novih obrazovnih profila, kao i o dualnom obrazovanju kao načinu da se trajno premosti jaz između privrede i obrazovanja. Ovom prilikom, dogovoreni su konkretni koraci za rešavanje iznetih predloga.

ODRŽANA KONFERENCIJA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA „ JAKA I USPEŠNA“ 30.11.2016. GODINE, RPK KRUŠEVAC

U Regionalnoj privrednoj komori Кruševac u sredu 30.11.2016. godine održana је KONFERENCIJA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA „JAKA I USPEŠNA“. Konferencija je organizovana povodom pet godina od osnivanja Centra za žensko preduzetništvo u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac. Konferenciji je prisustvovalo oko osamdeset preduzetnica iz cele zemlje.
Na konferenciji je organizovana panel diskusija na temu: Institucije, organizacije i udruženja kao podrška Ženskom preduzetništvu. Tom prilikom panelisti su bili: Milica Pavić, samostalni savetnik za mala i srednja privredna društva u Centru za mala i srednja privredna društva u PKS; Maja Stošković, rukovodilac Centra za razvoj preduzetništva Privredne komore Beograd; Ivana Zeljković, Klub prvih žena; Gorana Tanacković, RPK Kraljevo rukovodilac Organizacione jedinice Čačak, Maja Đorđević Mladenović, sekretar Koordinacionog odbora za žensko preduzetništvo; Marija Nikolić Udruženje poslovnih žena Srbije; Svetlana Miljković, vlasnica i direktorka firme Swet Home iz Brusa. Svaka panelistkinja je predstavila organizaciju koju predstavlja, aktivnosti koje su preduzimane u proteklom periodu kako bi pomogle razvoj ženskog preduzetnišva. Takođe je bilo reči i o planovima za budući period.

Detaljnije...    

Predsednik RPK Kruševac u poseti Opštini Trstenik, 29.11.2016. godine

Predsednik RPK Kruševac posetio je Opštinu Trstenik, glavna tema razgovora bila je model učenja na radu u susret dualnom obrazovanju, 29.11.2016.godine. Pored domaćina, predsednika Opštine Aleksandra Ćirića, sastanku su prisustvovali Predrag Vukićević, predsednik Regionalne privredne komore Kruševac, Zoran Asković, načelnik Školske uprave Kruševac, Anđelka Atanasković, direktorka PPT Namenska proizvodnja i Slaviša Punoševac, direktor Tehničke škole u Trsteniku.
Predsednik Opštine Trstenik Aleksandar Ćirić je naglasio da je ovo samo prvi korak ka reformi obrazovanja u našoj opštini. Dualno obrazovanje je učenje na radnom mestu i u zanatskoj školi; učenici su u posebnom obrazovno-radnom odnosu sa firmom – poslodavcem, kazao je Zoran Asković, načelnik Školske uprave.
Direktorka PPT Namenska proizvodnja Anđelka Atansković je istakla da ova fabrika kao privredni subjekt već imala priliku da u prethodnom periodu vrši obuku za određena zanimanja.
Predstavnici iz sfera obrazovanja i privrede imali su priliku da iskažu svoje viđenje trenutnog stanja, i složili se da bi od ovakvog vida obrazovanja svi akteri - počev od učenika, roditelja, preko kompanija i škola, pa i sama država, imali višestruke koristi. Neophodan uslov je precizan, sistematski pristup čitavom procesu, uz konsultaciju svih učesnika ovog sistema.

U RPK KRUŠEVAC ODRŽAN SEMINAR - Računovodstveno evidentiranje zaliha, obračun proizvodnje i utvrđivanje cene koštanja u različitim oblicima proizvodnje, 28.11.2016. GODINE

U saradnji Privredne komore Srbije - RPK Kruševac i Saveza računovođa i revizora Srbije, 28.11.2016. godine, u prostorijama RPK Kruševac, održan je seminar / poslovni trening - Računovodstveno evidentiranje zaliha, obračun proizvodnje i utvrđivanje cene koštanja u različitim oblicima proizvodnje.
Seminar je bio namenjen svim pravnim licima koja rukuju zalihama, bave se uslužnim delatnostima, proizvodnjom, trgovinom, kao i računovođama koji vode poslovne knjige. Predavač, mr Snežana Mitrović - viši savetnik Saveza računovođa i revizora Srbije, podelila je sa prisutnima rezultate aktivnosti iz domena računovodstva, a sām seminar obuhvatio je sledeće teme:
1. Računovodstveno evidentiranje zaliha u skladu sa MSFI, Pravilnikom o kontnom okviru i računovodstvenim politikama,
2. Obračun zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda (praktični prikaz evidentiranja proizvodnje u knjigovodstvu troškova u različitim oblicima proizvodnje i utvrđivanja cene koštanja, u masovnoj, serijskoj i proizvidnji po radnom nalogu),
3. Popis zaliha, računovodstveno evidentiranje u knjigovodstvu troškova poljoprivredne proizvodnje, obrtnog stada i osnovnog stada.
Sastanku je prisustvovalo 50 - ak predstavnika knjigovodstvenih agencija, kao i sektora knjigovodstva u okviru različitih privrednih društava.

Detaljnije...

informativno stručni skup: Aktuelnosti u oblasti energetske efikasnosti i u sistemu energetskog menadžmenta, RPK KRUšEVAC, 24.11.2016. godine

24.11.2016. u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održan je informativno stručni skup: Aktuelnosti u oblasti energetske efikasnosti i u sistemu energetskog menadžmenta. Skup je organizovala RPK Kruševac u saradnji sa Preduzećem SGS Beograd, jednom od vodećih svetskih kompanija u svojoj oblasti.
Skupu su prisustvovali članovi Odbora za industriju i energetiku, Odbora za građevinarstvo i nemetale i Odbora za ekologiju i zaštitu životne sredine RPK Kruševac kao i svi ostalim zainteresovani privrednici.
Teme skupa su bile: Aktuelnosti u sprovođenju Sistema energetskog menadžmenta , prezentacija zakonskog okvira Sistema energetskog menadžmenta i obaveze energetskih obveznika, Zašto menadžment energijom ISO 50001: 2011, koji su benefiti za kompanije, Prezentacija sistema menadžmenta energijom ISO 50001 : 2011, procesni pristup, zahtevi standarda, odgovornost rukovodstva, energetska politika i planiranje, preispitivanje od strane rukovodstva, programi unapređenja, mesto energetskog menadžera (uloga, uslovi, način sticanja licence), energetska efikasnost u zgradarstvu, Prezentacija SGS Beograd kao vodeće svetske kompanije za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje, sertifikaciju i obuke iz svih ovih oblasti, Energetska efikasnost i zaštita životne sredine, međusobne veze i uticaji.

ODRŽANO SAVETOVANJE ZA KNJIGOVOĐE NA TEMU AKTUELNE IZMENE I PROPISI IZ 2016. GODINE I PRIPREMA ZAVRŠNOG RAČUNA, 23.11.2016, RPK KRUŠEVAC

Regionalna privredna komora Kruševac i Sekcija knjigovođa Rasinskog okruga u saradnji sa SAOP DOO Novi Sad je organizovala savetovanje za knjigovođe na temu: Aktuelne izmene i propisi iz 2016. i priprema završnog računa.
Na skupu su obrađinane teme: PDV, porez na dobit, Zakon o porezu na dohodak građana, obračun naknade zarade za bolovanje, subvencije za novo zapolene, pripreme za završni račun, nove zdravstvene knjižice, obaveza registrovnja baza podataka u Centralnom registu poverenika i elektronsko knjigovodstvo i nova era poslovanja,
Predavači na skupu su bili Dragana Marić, Samostalni knjigovođa i osnivač najveće zajednice knjigovođa u Srbiji, i Darko Stojanović , Konsultant za informacione tehnologije u knjigovodstvu, Saop doo. Savetovanje je održano u Velikoj Sali RPK Kruševac u sredu 23.11.2016.godine tom prilikom skupu je prisustvovalo sedamdest knjigovođa iz Rasinskog Okruga.

NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE U RASINSKOM OKRUGU, OKTOBAR 2016. GODINE

Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Kruševac, zaključno sa 31. oktobrom 2016. godine, nalazi se 26.064 nezaposlena lica na nivou Rasinskog okruga, što je za 310 manje u odnosu naprethodni mesec. Najveći broj nezaposlenih evidentiran je u Kruševcu (14.700), što je i očekivano s“obzirom na broj stanovnika, a slede Trstenik (5.138), Aleksandrovac (2.189), Brus (2.054), Varvarin (1.057) i Ćićevac (946). Ovaj broj, na nivou Rasinskog okruga, manji je za 1.135 u odnosu na isti period prošle godine (27.199), dok je u odnosu na decembar 2015. manji za 1.422 (27.486).

Detaljnije...     

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac danas su dodeljene potvrde o obučenosti kandidatima šeste grupe koji su uspešno završili obuku o privatnom obezbedjenju, 18.11.2016. GODINE

Regionalna privredna komora Kruševac u saradnji sa Privrednom komorom Srbije organizuje Stručnu obuku za službenika obezbeđenja - priprema za polaganje stručnog ispita i sticanje licence za kandidate koji već obavljaju ove poslove ili su zainteresovani da rade u oblasti privatnog obezbeđenja. Obuka za sticanje licence je obavezna prema Zakonu o privatnom obezbeđenju. Svi zaposleni na poslovima privatnog obezbeđenja će najkasnije do 01.01.2017. godine morati da pribave licencu za obavljanje ovih poslova , što znači da završe obuku i polože stručni ispit u MUP-u. Privredna komora Srbije je ovlašćena za vršenje stručnih obuka službenika obezbeđenja rešenjem Ministrastva unutrašnjih poslova 03/6 broj: 11/15 od 26.02.2015. godine.
Šesta grupa polaznika uspešno je završila stručnu obuku za vršenje poslova fizičko – tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana. Šestu grupu činili su predstavnici: PPT Petoletka d.o.o Trstenik, Telus Beograd, Vino Župa Aleksandrovac, Specijalna bolnica Ribarska Banja, PPT Namenska Trstenik, Župa Komerc Kruševac, Vele Viva Kruševac, Kanea Kruševac, JKP Kruševac, FAM Kruševac.

MEDjUNARODNI SAJAM POSLASTIČARSTVA I PEKARSTVA - SIGEP I MEĐUNARODNI SAJAM OPREME ZA PEKARSTVO I POSLASTIČARSTVO - AB TECH EXPO - RIMINI 2017

Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa turističkom agencijom S.A.B. Travel iz Novog Sada, organizuje posetu Međunarodnom sajmu poslastičarstva i pekarstva SIGEP i Međunarodnom sajmu opreme za pekarstvo i poslastičarstvo AB TECH EXPO, u periodu od 20.01-25.01.2017.godine. Detaljnije informacije o Sajmu možete videti putem linka http://en.sigep.it/info/sigep-2017/presentation. Na raspolaganju su dve ponude aranžmana sa autobuskim prevozom (aranžman koji obuhvata 2 noći/5 dana i 3 noći/6 dana). Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika.
Molimo Vas da nas, ukoliko ste zainteresovani za posetu Međunarodnom sajmu poslastičarstva i pekarstva SIGEP i Međunarodnom sajmu opreme za pekarstvo i poslastičarstvo AB TECH EXPO, kontaktirate najkasnije do 20.11.2016. godine. Osobe za kontakt u RPK Kruševac su Vanja Damljanović i Marija Vesković, tel: 037/441-128, 037/441-280, vanja.damljanovic@komora.net i marija.veskovic@komora.net .

Pozivno pismo...         Kraći aranžman...       Duži aranžman...   

U RPK Kruševac održana je radionica poslovnih simulacija za podizanje produktivnosti, donošenja odluka, postavljanje smart ciljeva, planiranje uspeha, 17.11.2016. godine u 12.30 časova

RPK Kruševac, u saradnji sa Visokom Školom Poslovnih studija „Prof. Dr Radomir Bojković“ iz Kruševca i Business Excellence Group Beograd, organizaovala je radionicu poslovnih simulacija „Biserna ostrva i zlato pustinjskih kraljeva“ koja je namenjana rukovodiocima, šefovima u kompanijama i drugim zainteresovanim zaposlenima.
Obuka je sprovedena u skladu sa najnovijim dostignućima u svetu, oslanjajući se na formu interaktivnog rada, a ne samo na teorijskim predavanjima, što omogućava brzu i konkretnu primenu znanja u svakodnevnom poslovanju. Obuku je držao konsultant Business Excellence Group Beograd g-din Saša Ljuboja.
Iskusni trener je, tokom 4-časovne radionice vodili učesnike pustinjom, testirajući njihova znanja, izdržljivost, spremnost na timski rad, a pre svega želju za dostizanjem cilja. Radionica je rađena po modelu svetskog lidera Eagle's Flight u razvoju i organizovanju moćnih, veoma praktičnih programa poslovnih obuka. Eagle's Flight je tvorac jedinstvenih programa za unapređenje poslovnih rezultata. Koristeći struktuirana iskustva napravljena da precizno reflektuju situacije na poslu, učesnicima ovih inovativnih programa je omogućeno da nauče kako mogu biti znatno efektniji u svom radu.
Učsnici radionice imali su priliku da kroz studiju slučaja upoznaju se kako da: Povećanju produktivnost, Kreiranju viziju, Postave SMART ciljeve, Poboljšaju proces donošenja odluka, Pravilno upravljaju resusrsima, Upravljaju promenama, Planiraju uspeh, Poboljšaju timske rezultata

Regionalna privredna komora je dobitnik Zahvalnice za izuzetnu posvećenost u realizaciji Sajma “Šansa za novi početak“, 16.11.2016. godine

U Beogradu, 16. novembra 2016. godine, Srpska asocijacija menadžera (SAM), DNA Communications, Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i predstavnici Vlade Srbije obeležili su završetak projekta „Šansa za novi početak“ i proslavili njegov uspeh i pozitivan uticaj na preduzetnički duh u Srbiji.
Regionalnalnooj privrednoj komori Kruševac je tom prilikom uručena Zahvalnica za izuzetnu posvećenost u realizaciji Sajma “Šansa za novi početak“ u Kruševcu.
Zahvalnicu je primio predsednik RPK Kruševac g-din Predrag Vukićević.
„Šansa za novi početak“ je projekat koji je trajao 22 meseca tokom kojih je podsticao preduzetničke incijative u Srbiji. Projekat je predstavio 200 preduzetničkih inicijativa na Sajmovima preduzetništva održanim 11 gradova i regiona u Srbiji - u Nišu, Kruševcu, Subotici, Somboru, Kragujevcu, Leskovcu, Užicu, Beogradu, Čačku, Valjevu i Novom Pazaru. Sajmovi su obezbedili za posetioce ideje za ulaganje, predavanja i relevantne informacije o preduzetništvu. Projekat je sproveden u saradnji sa organizacijom ENECA, Privrednom komorom Srbije (PKS) i regionalnim privredenim komorama u Srbiji, Ministarstvom privrede, Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ), Razvojnom agencijom Srbije (RAS) i mnogobrojnim lokalnim organizacijama.

Detaljnije...

Održana promocija programa POKRENI SE ZA POSAO - rok za prijavu POSLOVNIH IDEJA 31.01.2017. godine

U ponedeljak, 14. novembra 2016. godine, u prostorijama Centra za stručno usavršavanje, održana je prezentacija programa POKRENI SE ZA POSAO, koju je organizovala Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Kruševac. Reč je o osmom ciklusu nacionalnog programa, koji sprovodi NVO ENEKA uz podršku kompanije Filip Moris u Srbiji. Program ima za cilj da podrži pokretanje i unapređivanje malih i porodičnih preduzeća širom Srbije svih oblika poslovnog registrovanja i do 5 godina poslovanja. Svi građani sa održivim i kreativnim preduzetničkim idejama imaju mogućnost da se prijave na konkurs. Konkurs je otvoren od 25. oktobra i trajaće do 31. januara naredne godine.
Kroz program POKRENI SE ZA POSAO ove godine će novih 100 preduzetnika dobiti bespovratna sredstva za kupovinu opreme neophodne za pokretanje ili unapređenje sopstvenog biznisa. Osim toga, korisnicima će kao i do sada na raspolaganju biti veliki broj obuka, kao i savetodavna pomoć ekonomskih stručnjaka, koji će ih uputiti u osnove malog preduzetništva.
Ovaj program je za poslednjih sedam godina dokazao da u Srbiji postoji veliki broj ljudi sa izvanrednim i održivim preduzetničkim idejama a svi biznisi pokrenuti kroz ovaj program govore u prilog tome. Do sad je podržano 606 biznisa i u tim preduzećima danas je zaposleno više od 2,000 ljudi. U godini preduzetništva pokreće se još jedan ciklus podrške preduzetnicima koji tek počinju da razvijaju svoje poslovne ideje. Link programa www.pokrenisezaposao.rs

Spoljnotrgovinska razmena Rasinskog okruga za prvih devet meseci ove godine beleži rast izvoza i uvoza u odnosu na isti period prošle godine

Prema raspoloživim podacima Regionalne privredne komore Kruševac, ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Rasinskog okruga za period januar – septembar 2016. godine iznosi 324,189 miliona dolara. Vrednost izvezene robe za period januar – septembar 2016. godine iznosi 169,017 miliona dolara i u odnosu na isti period prošle godine izvoz je povećan za 18,1% Ukupan uvoz Rasinskog okruga za prvih devet meseci 2016. iznosi 155,172 miliona dolara i u odnosu na isti period prošle godine povećan je za 34,3%.
U Rasinskom okrugu, u periodu januar – septembar 2016. godine, ostvaren je suficit od 13,847 miliona dolara. Pokrivenost uvoza izvozom u ovom periodu iznosi 108,9 %.
Najznačaniji izvoznici Rasinskog okruga za period januar – septembar 2016. godinu: Kuper Tajer Kompani Srbija, Vino Župa Aleksandrovac, Botunjac Fruit Orašje , Voće produkt Brus, Trajal korporacija Kruševac, PPT Namenska Trstenik, Fru Kom Plus Varvarin, PPT Petoletka d.o.o Trstenik, Kolarević Pojate, Fruit Fish trade d.o.o Aleksandrovac, Menex Kruševac, Trajal hem Kruševac.
U spoljnotrgovinskoj razmeni okruga, za period januar - septembar 2016, najveće učešće imaju privredna društva iz Kruševca, koja učestvuju u izvozu okruga sa 51,8 %, a uvozu sa 74,8%; zatim privredna društva iz Trstenika u izvozu okruga učestvuju sa 13,8%, a u uvozu sa 11,8%, privredna društva iz Aleksandrovca, koja u izvozu okruga učestvuju sa 13,3 %, dok u uvozu učestvuju sa 10,3 %

Izveštaj...                   

ANKETA ZA PRIJAVU NECARINSKE BARIJERE U REGIONU 2016. GODINE

U cilju daljeg unapređenja trgovinskog prometa u regionu Zapadnog Balkana (Albanija, BiH, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo*, Makedonija, Slovenija i Srbija) Centar za regionalnu saradnju i inicijative PKS angažovan je na identifikovanju, evidentiranju i otklanjanju necarinskih barijera u regionu. Podaci o barijerama prikupljaju se distribucijom formulara za prijavu NCB putem mejla, na privrednim skupovima u PKS, kao i u neposrednom razgovoru sa privrednicima. Prikupljeni podaci o problemima u prometu sa regionom upućuju se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija RS, zaduženom za omogućavanje slobodne trgovine, na dalju nadležnost. Identifikovani problemi analiziraju se u saradnji sa nadležnim državnim organima u cilju pronalaženja opšte prihvatljivog rešenja.
Molimo Vas da popunjene formulare dostavite na adresu region@pks.rs. Kontakt osoba u RPK Kruševac - Vanja Damljanović, 037 441 128, vanja.damljanovic@komora.net

Formular za prijavu necarinske barijere u Regionu

U RPK Kruševac počela je obuka za sedmu grupu polaznika za privatno obezbedjenje, 07.11.2016. gODine

Regionalna privredna komora Kruševac u saradnji sa Privrednom komorom Srbije organizuje stručnu obuku za službenika obezbeđenja - priprema za polaganje stručnog ispita i sticanje licence za kandidate koji već obavljaju ove poslove ili su zainteresovani da rade u oblasti privatnog obezbeđenja. Obuka za sticanje licence je obavezna prema Zakonu o privatnom obezbeđenju. Svi zaposleni na poslovima privatnog obezbeđenja će najkasnije do 01.01.2017. godine morati da pribave licencu za obavljanje ovih poslova, što znači da završe obuku i polože stručni ispit u MUP-u. Privredna komora Srbije je ovlašćena za vršenje stručnih obuka službenika obezbeđenja rešenjem Ministrastva unutrašnjih poslova 03/6 broj: 11/15 od 26.02.2015. godine. Polaznici ove grupe su zaposleni iz PPT Petoletka Trstenik, PPT Namenska Trstenik, Telus, Viva 92, Vino Župa Aleksandrovac, Župa Komerc Kruševac, Specijalna Bolnica Ribarska banja, JKP Kruševac, JKP Aleksinac, JKP Aleksandrovac, JKP Komstan Trstenik, Agromil Pojate, Sportski Centar Kruševac i dr.

U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI ODRŽAN JE SASTANAK SA PRIVREDNICIMA NA TEMU PREZENTACIJE PREDLOGA PLANA GENERALNE REGULACIJE INDUSTRIJSKE ZONE ISTOK 2, 02.11.2016. G.

Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa Gradskom upravom Kruševac i Direkcijom za urbanizam i izgradnju Kruševac, organizovala je sastanak na temu plana generalne regulacije ISTOK 2 – Rani javni uvid.
O urbanističkim planovima grada Kruševca govorio je glavni gradski urbanista, Aleksandar Cvetković. Predlog plana generalne regulacije ISTOK 2 predstavio je Miroslav Petrović, rukovodilac izrade plana i odgovorni urbanista Direkcije za urbanizam i izgradnju Kruševac.

Detaljnije...

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI PKS I SAVEZA RAČUNOVOĐA I REVIZORA SRBIJE

PKS i SRRS uspostavili dugoročnu profesionalnu saradnju u cilju produbljivanja saradnje u oblasti privrednog poslovanja

Predsednik PKS, Marko Čadež, i generalni sekretar Saveza računovođa i revizora Srbije, Pero Škobić, potpisali su danas Sporazum o saradnji radi unapređenja koordinacije dve institucije u predlaganju i donošenju propisa koji se odnose na poslovni ambijent. PKS i SRRS zajednički će raditi na donošenju i praktičnoj primeni računovodstvenih, poreskih i drugih propisa. Sporazum će omgućiti organizovanje seminara, skupova, okruglih stolova i drugih oblika stručnog usavršavanja privrednika i računovodstvenih radnika, kao i iniciranje zajedničkih predloga nadležnim ministarstvima i Vladi Srbije za unapređenje propisa i poslovnog ambijenta za rad registrovanih privrednih društava i preduzetnika. Jedan od ciljeva Sporazuma je i formiranje profesionalnog stručnog tela od predstavnika članova Komore i Saveza.
 

PKS I PORESKA UPRAVA POTPISALI SPORAZUM O SARADNJI

Privredna komora Srbije i Poreska uprava potpisale su sporazum o saradnji koji treba da doprinese boljoj informisanosti privrednika o primeni poreskih propisa. Predsednik PKS, Marko Čadež, rekao je novinarima nakon potpisivanja tog dokumenta da je dijalog privrede i Poreske uprave najbolji put koji će omogućiti državi da svoje poreske prihode dobije u skladu sa zakonom, ali i privrednicima da na jednostavniji način dodju do informacija i rešenja. „Privrednici nisu dovoljno informisani o onome šta mogu, koja su njihova prava i obaveze, a na nama je da im pomognemo u rešavanju birokratskih problema kako bi se usredsredili na poslovanje i stvaranje profita“, rekao je on. Čadež je naglasio da će u cilju informisanja privrednika o primeni poreskih propisa biti organizovani sastanci i seminari sa privrednicima koje PKS neće dodatno naplaćivati. „Komora će organizovati radionice koje će držati kolege iz Poreske uprave na kojima će privrednici moći da dobiju savete i uputstva kako da rade prema novim donetim propisima“, rekao je on. Direktorka Poreske uprave, Dragana Marković, istakla je da je ta uprava i ranije imala dobre kontakte i poslovne odnose sa PKS i da očekuje da će oni sa danas potpisanim sporazumom biti unapređeni. „Poreska uprava, u cilju poboljšanja poslovanja, smatra da je važna komunikacija sa poreskim obveznicima, ali i da je potrebno da njima pojasnimo odluke koje donosimo što ćemo učniti preko PKS “, rekla je Marković.

ODLOŽENA PRIMENA PRAVILNIKA O PDV

Primena novog Pravilnika o PDV- u, koji je trebalo da stupi na snagu 1. januara, odložena je za godinu dana.
Uvažavajući primedbe privrednika, na inicijativu i u dijalogu sa Privrednom komorom Srbije, Ministarstvo finansija odlučilo je da se ovaj pravilnik primenjuje od 1. januara 2018. godine. PKS će zajedno sa Ministarstvom u narednom periodu nastaviti da radi, kako bi se otklonili nedostaci na koje ukazuju struka i privreda, i došlo do najboljih rešenja u ovoj oblasti. Zahvalni smo Ministarstvu finansija na dosadašnjoj dobroj i konstruktivnoj saradnji, izjavio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije.
Podsećamo, ključna primedba privrede jeste da je pravilnikom propisana obaveza vođenja znatno obimnije evidencije nego do sada i da bi kompanije ubuduće trebalo da popunjavaju i dostavljaju upitnik sa više od 150 stavki, zbog čega bi morale da prilagođavaju softver, dodatno angažuju radnike i imale bi veće troškove.

„ŽENA ZMAJ” IZ RASINSKOG OKRUGA

Udruženje poslovnih žena Srbije, na svečanosti u pozorištu Madlenianum, po deseti, jubilarni put, dodelilo je nagradu „Cvet uspeha za ženu zmaja“ najboljim preduzetnicama u Srbiji, pod pokroviteljstvom Nemačko-srpske razvojne saradnje koju sprovodi GIZ (Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju, ACCESS projekat).
Na predlog Regionalne privredne komore Kruševac za nagradu CVET USPEHA ZA ŽENU ZMAJA, Svetlana Miljković - vlasnica i direktorica Sweethome Brus, dobitnica je I nagrade u kategoriji „Najevropskija ženska firma“.
Svetlana je vlasnica i direktorica firme Sweethome Brus od osnivanja, 1997. godine. Sweethome je jedan od najvećih izvoznika zamrznutog voća iz Srbije. Prerada voća se vrši u savremenoj hladnjači kapaciteta 1,100 t, primenjući IFS standard, odakle se isporučuje kupcima širom sveta. Zbog tradicionalnih vrednosti koje neguju, a zahvaljujući iskustvu i znanju, proizvode tradicionalne srpske proizvode – domaći ajvar i pekmeze. Ova porodična firma posebnu pažnju posvećuje poštovanju svih zakonskih regulativa i standarda.
Svetlana je majka dva sina koji svojim angažovanjem daju doprinos uspešnom poslovanju kompanije. Njena vizija je da kompanija postane jedan od najprepoznatljivijih proizvođača voća i proizvoda od voća iz Srbije.
Sve što radimo, radimo sa željom da isporučimo najbezbedniji i najkvalitetniji proizvod od voća ili paprika, kako bismo ispunili očekivanja naših kupaca” - ovo je Svetlanina ideja vodilja.

ODRŽAN SASTANAK NA TEMU "ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - SARADNJA PRIVREDE, JAVNIH PREDUZEĆA I LOKALNE SAMOUPRAVE", RPK KRUŠEVAC, UTORAK, 25.10.2016. GODINE

U utorak, 25.10.2016. godine, sa početkom u 13.00 časova, u RPK Kruševac održan je sastanak sa temom Zaštita životne sredine – potencijali razvoja i saradnje privatnog i javnog sektora u Kruševcu, na inicijativu Odbora za ekologiju i zaštitu životne sredine RPK Kruševac.
U Kruševcu i Rasinskom okrugu postoji znatan potencijal za projektne aktivnosti vezano za sektor ekologije i poljoprivrede, koji nije dovoljno iskorišćen, a čija bi realizacija dovela do zdravijeg životnog okruženja i rasta privredne aktivnosti. Imajući ovo u vidu, sastanak je bio fokusiran na dodeljivanje grantova NVO, javnim institucijama i privatnom sektoru u Srbiji, podizanju kapaciteta za održivi ekološki razvoj i čistiju proizvodnju na lokalnom nivou, umrežavanje i diskusiju o temama iz oblasti zaštite životne sredine.
Sastanku su prisustvovati, pored privrednika, predstavnici GU Kruševca – pomoćnica Gradonačelnika Olivera Drenovac, načelnik Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove Dušan Todorović, predstavnici Služba za ekologiju i poljoprivredu GU Kruševac, predstavnici javnih preduzeća Grada Kruševca, NVO.  Prisutnima se, na početku rada, obratila g-đa Drenovac, koja je predstavila projekte GU Kruševac vezano za oblast ekologije i zaštite životne sredine, koji su na početku ili u toku realizacije i čija se realizacija očekuje u narednom periodu. Predstavnik JKP Vodovod, g-dina Majstorović, upoznao je prisutne sa planovima i tokom realizacije projekta priključenja na sistem otpadnih voda, a gđa Miletaković iz PSSS Kruševac predstavila je aktivnosti te službe vezano za projektne aktivnosti iz oblasti ekologije i ekološke poljljoprivrede. Skupu se obratio i g-din Todorović, koji je, pored Odbora za ekologiju, i inicijator ovog sastanka, koji je u nastavku peuzeo ulogu moderatora. U nastavku je sledio dijalog privrede i javnih ustanova i preduzeća, a sve u cilju privlačenja grantova u Kruševac i Rasinski okrug, razmatranja zajedničkih i pojedinačnih projektnih ideja, ali i prevazilaženja aktuelnih problema u poslovanju.

U RPK Kruševac održan okrugli “Dijalog pravosuđa i privrede – korak dalje ka efikasnom izvšenju“, 20.10.2016. godine

U RPK Kruševac održan je okrugli “Dijalog pravosuđa i privrede –korak dalje ka efikasnom izvšenju“, 20.10.2016. godine.
Povodom početka primene novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Regionalna privredna komora Kruševac u saradnji sa USAID –ovim Projektom za bolje uslove poslovanja organizovala je okrugli sto na temu „Dijalog pravosuđa i privrede - korak dalje ka efikasnom izvršenju“ .
Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju, čija je puna primena počela 01. jula 2016. godine, donosi nova rešenja, mogućnosti ali i izazove za poslovne subjekte. Redovan, neposredan i konkretan dijalog šire poslovne i društvene zajednice na unapređenju izvršnog postupka u celini, ključan je korak ka pravnoj sigurnosti, a time i uslov daljeg rasta investicija, zaposlenosti i privredne aktivnosti.

Detaljnije...

uVOĐENJE DUALNOG OBRAZOVANJA U SREDNJE STRUČNE ŠKOLE RASINSKOG OKRUGA - SASTANAK PRIVREDE I OBRAZOVANJA, Regionalna privredna komora Kruševac, 19.10.2016. gODINE, 10:30 ČASOVA

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, 19.10.2016. godine, održan je sastanak na temu uvođenja dualnog obrazovanja u srednje stručne škole Rasinskog okruga, sa ciljem intenziviranja saradnje školstva i privrede, kao i usklađivanja obrazovnog sistema sa potrebama privrede. Dualno obrazovanje je učenje na radnom mestu i u zanatskoj školi; učenici su u posebnom obrazovno-radnom odnosu sa firmom – poslodavcem. Uz podršku Ministarstava prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, a polazeći od iskazanog interesa privrede, sastanak u RPK Kruševac ukazao je na mogućnosti, ali i izazove ovog vida obrazovanja. Predstavnici iz sfera obrazovanja i privrede imali su priliku da iskažu svoje viđenje trenutnog stanja, i složili se da bi od ovakvog vida obrazovanja svi akteri - počev od učenika, roditelja, preko kompanijā i školā, pa i sama država, imali višestruke koristi.

Detaljnije...

RPK KRUŠEVAC NA SAJMU KNJIGA I IZDAVAŠTVA RASINSKOG OKRUGA 2016., KULTURNI CENTAR KRUŠEVAC, 18.10 - 20.10.2016. GODINE

Regionalna privredna komora Kruševac uzela je učešće na Sajmu knjiga i izdavaštva Rasinskog okruga 2016. promocijom knjige PRIVREDA I VANPRIVREDA KRUŠEVCA od 1944. do 2014., autora Milorada Sijića. Sajam knjiga i izdavaštva organizuje Kulturni centar Kruševac u klubu Kulturnog centra. Sajam je otvoren 18.10.2016.godine i traje do 20.10.2016. godine. Tokom svečanog otvaranja Sajma prisutnima se obratio direktor Kulturnog centra, gospodin Miroslav Smiljković, a Sajam knjiga i izdavaštva Rasinskog okruga 2016. svečano je otvorila zamenik gradonačelnika, gospođa Vesna Lazarević.
Pored Regionalne privredne komore Kruševac, na Sajmu učestvuju Narodna biblioteka Kruševac, Istorijski arhiv, Turističke organizacije grada Kruševca, Vino župa Aleksandrovac, Biblioteka "Jefimija" Trstenik i Eparhija Kruševačka. Takođe, prisutna su i poznata imena srpske književnosti, Rajko Petrov Nogo i Dejan Stojiljković.
Trodnevna manifestacija je otvorena za posetioce do 20. oktobra 2016. godine od 11.00 do 22.00 sata. Poslednjeg dana Sajma biće proglašeni dobitnici nagrada za najbolju knjigu i izdavača „Rasinski cvet“.

RPK KRUŠEVAC NA V SAJMU LOVA, RIBOLOVA I SEOSKOG TURIZMA U TRSTENIKU, SPORTSKA HALA TRSTENIK, 18. - 20. OKTOBRA 2016. GODINE

U cilju zaštite i očuvanja tradicije srpskog naroda i podsticaja razvoja preduzetništva, Regionalna privredna komora Kruševac pružila je podršku organizovanju petog Sajma lova, ribolova i seoskog turizma, održanog u Hali sportova Trstenik, u periodu od 18. do 20. oktobra 2016. godine.
U izlagačkom delu programa ovogodišnjeg Sajma predstavili su se proizvođači opreme za lov i ribolov i opreme za uređenje eksterijera ugostiteljskih objekata, lovačka i ribolovačka udruženja, turističke organizacije i agencije, predstavnici seoskog i lovnog turizma, udruženja građana iz oblasti domaće radinosti i starih zanata, kao i srednje škole i fakulteti. U organizaciji Lovačkog udruženja Trstenik i Turističke organizacije opštine Trstenik, a pod pokroviteljstvom Opštine Trstenik, Sajam je pred većim brojem izlagača i gostiju otvorio predsednik Opštine Trstenik, g-din Aleksandar Ćirić.
Na sajmu su predstavljene rukotvorine Udruženja ”Zlatna nit” Buci, Intarzija – Braća Milosavljević, Udruženje multiple skleroze Rasinskog okruga, Udruženje osoba sa invaliditetom Nikola Tesla, Rukotvorine Milinka, “Domina” Dušica Veljković, Rukotvorine Slavica, Udruženje Kreativa Kruševac - Dragana Petrović, Seosko domaćinstvo Tomić i drugi.

ODRŽAN SKUP “POVEĆANJE EFIKASNOSTI RADA LOKALNIH SAMOUPRAVA PRIMENOM NOVIH SOFTVERSKIH REŠENJA, RPK KRUŠEVAC, 18.10.2016.G. U 10:00 SATI

Regionalna privredna komora Kruševac u saradnji sa EBC Internet test centrom i KEY4S DOO , 18.10.2016. godine u 10:00 sati organizovala je edukativni skup na temu“ Povećanje efikasnosti rada lokalnih samouprava primenom novih softverskih rešenja”.
U cilju ukazivanja na značaj podizanja nivoa digitalne pismenosti zaposlenih u lokalnim samoupravama i efikasnijeg obavljanja svakodnevnih radnih zadataka predstavljena su softverska rešenja namenjena radu organa lokalnih samouprava: programi za onlajn edukaciju zaposlenih, programi za lokalnu poresku administarciju i programi za zaštitu poslovnih podataka u svim procesima u lokalnim upravama.
Bitdefender - vodeći svetski proizvođač softvera za zaštitu računara, servera i mobilnih uređaja koji se već 3 godine nalazi u samom vrhu svih testova antivirusnih rešenja, MobileIron - vodeći svetski proizvođač softvera za upravljanje i zaštitu mobilnih uređaja bez obzira na operativni sistem pod kojim rade, ECDL - evropski standard i vodeći sertifikacioni program za korisnike računara široko primenjen u državnoj upravi predstavili su Dr Dejan Vidojević, Generalni direktor KEY4S DOO, Miroslav Kovač, Izvršni direktor KEY4S DOO i Vladan Stevanović, ECDL nacionalni koordinator. Skupu je prisustvovao Načelnik Gradske uprave Kruševac, g-din Ivan Anđelić i predstavnici lokalnih samouprava iz Rasinskog okruga.

U RPK Kruševac dodeljeni su sertfifikati za 5 grupu polaznika za službenike obezbedjenja, 14.10.2016. gODINE

Peta grupa polaznika uspešno je završila stručnu obuku za vršenje poslova fizičko – tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana.
Svečana dodela uverenja u završenoj stručnoj obuci organizovana je 14.10.2016.godine sa početkom u 13 časova u sali RPK Kruševac.
Polaznici ove grupe su zaposleni iz JKP Kruševac, Prva Petoletka d.o.o Trstenik, FAM, Kruševac put, PPT Namenska Trstenik, Vele Viva Kruševac, Kanea Kruševac, Gradska Toplana, Planet Bike Kruševac , fizička lica i dr.

Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS u RPK Kruševac - Sistem dualnog obrazovanja, 12.10.2016. godine, 12:00 časova

Regionalnu privrednu komoru Kruševac, 12.10.2016. godine, posetili su predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS: gospođa Gabrijela Garić, savetnica ministra za dualno obrazovanje, i gospodin Miloš Blagojević, posebni savetnik.
Kako svršene srednjoškolce i diplomce ne bismo više morali dodatno da obučavamo, trebalo bi da krenemo ka zajedničkom cilju - usklađivanju obrazovnog sistema sa potrebama privrede; taj cilj se najbolje postiže kroz uvođenje sistema dualnog obrazovanja. Upravo to je bila tema današnjeg sastanka u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac. Gospodin Predrag Vukićević, predsednik Regionalne privredne komore Kruševac, pored predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, okupio je i relevantne predstavnike iz sferā obrazovanja i privrede Rasinskog okruga: gospođu Jelenu Milanović, pomoćnika gradonačelnika za društvene delatnosti Grada Kruševca, gospodina Zorana Askovića, načelnika Školske uprave Kruševac, gospodina Predraga Markovića, direktora Nacionalne službe za zapošljavanje - filijala Kruševac, i gospođu Draganu Bogdanović, direktoricu Biznis inkubator centra Kruševac. Gospođa Gabrijela Garić, savetnica ministra za dualno obrazovanje, istakla je značaj dualnog sistema obrazovanja na svim nivoima obrazovanja, i izrazila spremnost države da otvori vrata i pruži podršku kreiranju nacionalnog modela dualnog obrazovanja. Predstavnici institucija na nivou grada i Rasinskog okruga izložili su svoje planove i podelili iskustva iz ove oblasti. Dogovoreno je da naredni korak bude sastanak direktora škola i predstavnika kompanija Rasinskog okruga, koji je zakazan već za 19.10.2016. g. u 10:30 h, u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, kada će se izložiti trenutni problemi i predložiti rešenja, a sve u cilju stvaranja funkcionalne sprege obrazovnog sistema i privrede.

ODRŽANA PREZENTACIJA NOVOG SETA ELEKTRONSKIH USLUGA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE, RPK KRUŠEVAC, UTORAK, 11.10.2016. GODINE U 10.30 ČASOVA

U utorak, 11.10.2016. godine, u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održana je prezentacija novog seta elektronskih usluga Privredne komore Srbije namenjenih privredi, zahvaljujući novom informacionom sistemu. Aktiviranje ovog seta modernizovanih usluga jedan je od prelomnih koraka u procesu ukupne digitalizacije privrede Srbije. Uvođenje e-usluga olakšava sistem razmene informacija, prijema i obrade dokumenata i značajno štedi vreme i novac za pribavljanje dokumenata koja su neophodna za poslovanje u Srbiji i na međunarodnom tržištu. Ovaj alat obezbeđuje poslovanje na savremen, brz i efikasan način. Istovremeno, novi proces štedi vreme i snižava troškove nužne za dobijanje ovih dokumenata. Informacioni sistem omogućiće Vam elektronsko podnošenje zahteva i elektronsko izdavanje potvrda, uverenja i mišljenja (u zavisnosti od pravila određenih institucija / zemalja) koje izdaje PKS.
Novi informacioni sistem obuhvata za početak četiri glavne grupe usluga:
1. Potvrde, uverenja i mišljenja za poslovanje u Srbiji (7 potvrda, uverenja i mišljenja - )
2. Izdavanje i overa izvozno – uvoznih dokumenata (8 uverenja i dodatno overa uvozno – izvoznih dokumenata)
3. Sertifikati (izdavanje sertifikata, npr. Excellent SME)
4. Kompletna carinska tarifa u elektronskoj formi
Osmišljen je kako bi privrednici jednostavnije i brže dobili dokumenta koje Komora izdaje po osnovu javnih ovlašćenja. Portal vam omogućava da zahtev za izdavanje dokumenata popunite u vašoj kancelariji i da sačekate da vam u elektronskoj formi stigne na mejl. Brzo, lako i jednostavno.
Prezentaciju elektronskih usluga PKS održala je g-đa Snežana Pešić iz Centra za usluge i posredovanje Privredne komore Srbije, koja je prisutne, na praktičnom primeru, provela kroz proces podnošenja zahteva i dovijanja sertifikata. Nakon prezentacije g-đa Pešić odgovarala je na pitanja prisutnih i davala neophodna konkretna razjašnjenja. Portal se nalazi na adresi
 http://usluge.pks.rs/.
 

Održano predavanje na temu„Paulovnija – drvo budućnosti“, RPK Kruševac, 07.10.2016. GODINE

U RPK Kruševac održano je predavanje na temu „Paulovnija – drvo budućnosti“.
Paulovnija je listopadno drvo poreklom iz Kine, koje se odlikuje izuzetno brzim rastom, kvalitetom drvne građe, ogromnim listovima i prelepim cvetovima, kao i 100 %-nom korisnošću.
Zašto bi posadili ovo drvo, a ne uobičajene, domaće vrste? Jedan od razloga jeste intenzivan rast ovog drveta, što za sobom povlači mnogobrojne razloge za sadnju baš ove vrste. Dovoljno je reći da već u trećoj godini dostiže visinu od 15 m (godišnji prirast do 5 m). Zbog lakoće i mekoće drveta (nema čvorova), u širokoj je upotrebi u drvnoj industriji. Paulovnija je drvo visokokalorično, dakle idealno za ogrev. Takođe, ubraja se u kvalitetne pčelinje paše, tj. medonosna je vrsta. Isto tako, list ovog drveta, koji dostiže 70 cm u prečniku, koristi se za ishranu stoke. Naziva se još i „fabrika kiseonika“ ili „pluća grada“.
Predavanje „Paulovnija – drvo budućnosti“ održali su eminentni stručnjaci iz Srbije i Bugarske.
1. Dr Teodora Marinova Georgieva – direktor instituta „Bio tree“ ltd Sofia
2. Prof. dr Stevan Bošnjak – direktor Zavoda za nove tehnologije u poljoprivredi
3. Ivan Mijačić – predesednik Asocijacije odgajivača Paulovnije
U ime domaćina skup je pozdravio predsednik RPK Kruševac Predrag Vukićević koji je poseban akcenat stavio na udruživanje privrednika i poljoprivrednika, i istakao je da će im na putu udruživanja podrška biti Regionalna privredna komora Kruševac kao deo jedinstvenog komorskog sistema Srbije.
Skup je pozdravila i zamenica gradonačelnika Vesna Lazarević koja je istakla da grad Kruševac uvek podržava dobre inicijative i projekte koje vode ka privrednom razvoju.
Predavanju je prisustvovalo više od 60 privrednika, poljoprivrednika i dr.

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac počela obuka za šestu grupu polaznika za službenika obezbeđenja, 03.10.2016. godine

Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, realizuje stručnu obuku za šestu grupu polaznika za službenika obezbeđenja. Obuka je priprema za polaganje stručnog ispita i sticanje licence za kandidate koji već obavljaju ove poslove ili su zainteresovani da rade u oblasti privatnog obezbeđenja. Obuka za sticanje licence je obavezna prema Zakonu o privatnom obezbeđenju. Svi zaposleni na poslovima privatnog obezbeđenja će najkasnije do 01.01.2017. godine morati da pribave licencu za obavljanje ovih poslova, što znači - da završe obuku i polože stručni ispit u MUP-u.
Privredna komora Srbije - RPK Kruševac su ovlašćene za vršenje stručnih obuka službenika obezbeđenja rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova 03/6 broj: 11/15 od 26.02.2015. godine.
Polaznici ove grupe su zaposleni iz JKP Kruševac, FAM, PPT Petoletka Trstenik, PPT Namenska Trstenik, Telus, Viva 92, Vino ŽUpa Aleksandrovac i dr.
Naredna grupa polaznika planirana je za početak novembra.

U RPK Kruševac održana prezentacija Sajma PANAIR TIRANA- 2016.

U organizaciji RPK Kruševac i VELEXPO Beograd u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održana je prezentacija Sajma PANAIR TIRANA- 2016.
Regionalna privredna komora Kruševac po četvrti put za redom, ukoliko postoji interesovanje privrednika, organizovaće nastup privrednika Rasinskog okruga na 23. Međunarodnom sajmu PANAIR 2016. u Tirani, Albaniji. Panair sajam je najveći i najznačajniji privredni sajam u Albaniji, na kome srpski proizvođači tradicionalno učestvuju u velikom broju preko firme Velekspo Beograd, koja već trinaest godina organizuje nastup srpske privrede na ovom sajmu.
Međunarodni sajam PANAIR 2016 se održava od 24 – 28. novembra 2016. i najveći međunarodni sajam u Albaniji- sveobuhvatna je manifestacija koja ima za cilj razvijanje trgovinskih odnosa, te pruža priliku za susrete najznačajnijih proizvođača, uvoznika i distributera. Sajam je izuzetno posećen od strane poslovnih krugova Albanije i centralno je mesto ugovaranja uvoznih poslova.
Kontinuirano učešće na sajmu PANAIR dovelo je do značajnog rasta robne razmene i realizacije direktnih poslova bez posrednika. Najveći rezultati su postignuti u oblasti građevinskih materijala, elektroopreme i prehrambenih proizvoda. Primetna je tendencija daljeg rasta izvoza u Albaniju, povećan je broj kontakata, čemu je značajno doprineo CEFTA sporazum i bezvizni režim putovanja.
Kontakt osoba u RPK Kruševac su Aleksandra Aleksić, tel. 037 441 128.

Evropska nedelja mobilnosti- okrugli sto na temu „Održiva urbana mobilnost i ekonomske dobiti“

Grad Kruševac se i ove godine priključio obeležavanju „Evropske nedelje mobilnosti“, od 16-22.septembra. U skladu sa ovogodišnjom temom manifestacije „Inteligentna mobilnost-jaka ekonomija“, Grad Kruševac, Prva tehnička škola Kruševac i Regionalna privredna komora Kruševac organizovali su okrugli sto 20.09.2016.godine u prostorijama Regionalne privredne komore Kruševac sa temom „Održiva urbana mobilnost i ekonomske dobiti“. Okruglom stolu prisustvovali su privrednici, koji se bave distribucijom robe i ugostiteljskim delatnostima, predstavnik auto-škole, kao i predstavnici: javnih preduzeća (JP Pošta srbije, JP „Poslovni centar“, JP „Direkcija za urbanizam i izgradnju Kruševac“), Gradske uprave Kruševac ,škola, kancelarije za mlade, Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima u Kruševcu i glavni gradski urbanista.

Detaljnije...

ODRŽANA EDUKATIVNA TRIBINA NA TEMU ZAKON O TURIZMU I NOV PRAVILNIK ZA OPREMANJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA, RPK KRUŠEVAC, 14.09.2016, 10:00 ČASOVA

Na inicijativu RPK Kruševac predstavnici Turističke inspekcije Republike Srbije, Rasinski upravni okrug 14.09.2016, sa početkom u 10 h, predstavili su nov Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata. Prezentaciju su držali g-đa Valentina Stefanović, Načelnik turističke inspekcije i g-din Radoslav Komadinić, Turistički inspektor.
Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi i način obavljanja ugostiteljske delatnosti, način pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanje ugostiteljskih objekata, minimalni tehnički uslovi za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata u zavisnosti od načina usluživanja i vrste usluga koje se pretežno pružaju u ugostiteljskom objektu i van ugostiteljskog objekta, u pokretnom objektu, u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. oktobra 2016. godine.

Detaljnije...

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE OBJAVILO POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA E-TRUSTMARK

Regionalna privredna komora Kruševac Vas obaveštava da je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije objavilo poziv za dostavljanje ponuda za organizacije koje žele da nastave proces akreditacije i dodele oznake poverenja u elektronskoj trgovini (E-trustmark) malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koje je započeo projekat Razvoj elektronskog poslovanja otvoren je 1. septembra 2016.
Ovaj poziv za dostavljanje ponuda ima za cilj da obezbedi održivost rezultata koje je postigao projekat Razvoj elektronskog poslovanja, a koji se odnose na dizajn, razvoj i implementaciju oznake poverenja u elektronskoj trgovini (E-trustmark). Šta više, ovaj poziv ima za cilj i da identifikuje organizaciju na koju će Projekat preneti prava intelektualne svojine, logo i bazu podataka akreditovanih malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Zadatak odabrane organizacije biće da nastavi rad koji je započeo Projekat, kao i da ga dalje razvija i ugrađuje u poslovnu zajednicu e-trgovine u Srbiji.

Detaljnije...       

Potpisan Sporazum o saradnji Prve petoletke i GIG inženjeringa

Predstavnici Namenske industrije "Prva petoletka" iz Trstenika i "GIG inženjeringa" iz Kneževa potpisali su Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji.
Delegaciju namenske industrije iz Trstenika, GIG inženjeringa i predstavnike privrednih komora Kruševca i Banjaluke, primio je predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović i na taj nači institucionalno podžao ovu saradnju.
Preduzeće PPT Namenska iz Trstenika bavi se vojnom proizvodnjom i održavanjem remontnih dielova za Vojsku Srbije. Gosti iz Srbije zahvalili su predsedniku parlamenta Srpske na podršci, i nadaju se nastavku dobre saradnje.

Detaljnije - TV prilog

SKUPŠTINA REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE KRUŠEVAC DONELA ODLUKU O PRIPAJANJU PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE, RPK KRUŠEVAC, 30.08.2016. GODINE

Dana 30.08.2016. godine održana je VI sednica Skupštine Regionalne privredne komore Kruševac. Na sednici, po predlogu Upravnog odbora RPK Kruševac, a na osnovu člana 46. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim komorama (Sl. glasnik RS br. 112/15) i u skladu sa Odlukom o kriterijumima za pripajanje Privrednoj komori Srbije regionalnih privrednih komora i Privredne komore Beograda, organizovanih u skladu sa Zakonom o privrednim komorama („Sl. glasnik RS“, br. 65/01, 36/09 i 99/11-dr. zakon) broj 5/5 od 24. maja 2016. godine, Skupština Regionalne privredne komore Kruševac jednoglasno je donela Odluku o pripajanju Privrednoj komori Srbije.
Prisutni članovi Skupštine RPK Kruševac pohvalili su rad zaposlenih u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, ističući pri tom rad i angažovanje Predsednika RPK Kruševac, g-dina Predraga Vukićevića, Predsednika Skupštine PKS, g-dina Miloša Nenezića, g-dina Bratislava Gašića i Predsednika PKS, g-dina Marka Čadeža, koji su u proteklom periodu intenzivno sprovodili aktivnosti u cilju unapređenja i razvoja privrede Rasinskog okruga. Istovremeno, na Skupštini RPK Kruševac data je jasna podrška saradnji i reformskoj politici Vlade Republike Srbije i premijeru g-dinu Aleksandru Vučiću.

Slika: G-din Slavoljub Miljković, predsednik Skupštine RPK Kruševac, potpisuje Odluku o pripajanju

Odluka o pripajanju RPK Kruševac Privrednoj komori Srbije

ZARADE U RASINSKOM OKRUGU I SRBIJI, JUL 2016. GODINE

Prosečna zarada isplaćena u Rasinskom okrugu u julu 2016. godine iznosi 49.431 dinar i u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u junu 2016. godine (51.063 din), nominalno je manja za 3,2%. Povećanje nominalnog indeksa u odnosu na jun 2016. beleži jedino Opština Varvarin (0,1%), dok je manji pad zabeležen u Kruševcu (2,2%), pa zatim u Trsteniku (2,7%). U ostalim opštinama zabeležen je manji nominalni indeks od proseka za Rasinski okrug. Najviša prosečna zarada u Rasinskom okrugu u julu 2016. godine isplaćena je u Kruševcu (53.172 dinara), a najniža u Ćićevcu (36.188 dinara).
Prosečna zarada isplaćena u Rasinskom okrugu u periodu januar - jul 2016. godine iznosi 49.397 dinara i u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u istom periodu 2015. godine, nominalno je veća za 5,3%. Najveće povećanje zarada za prvih sedam meseci 2016. u odnosu na isti period prethodne godine zabeleženo je u Varvarinu (rast nominalnog indeksa 6,5%) i Kruševcu (rast nominalnog indeksa 6,3%), dok je u ostalim opštinama nominalni indeks manji od proseka za Rasinski okrug.

Detaljnije...     

NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE U RASINSKOM OKRUGU, JUL 2016. GODINE

Na evidenciji  Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Kruševac, zaključno sa 31. julom 2016. godine, nalazi se 27.376 nezaposlenih lica na nivou Rasinskog okruga. Najveći broj evidentiran je u Kruševcu (15.173), zatim Trsteniku (5.335), Aleksandrovcu (2.448), Brusu (2.226), Varvarinu (1.179) i Ćićevcu (1.015). Ovaj broj, na nivou Rasinskog okruga, manji je za 742 u odnosu na isti period prošle godine (28.118), odnosno za 182 u odnosu na jun ove godine (27.588), dok je u odnosu na decembar 2015. manji za 110 (27.486). Najveće smanjenje broja nezaposlenih lica u odnosu na prethodni mesec zabeleženo je u Kruševcu (209 lica).

Detaljnije...     

INTERVJU PREDSEDNIKA RPK KRUŠEVAC PREDRAGA VUKIĆEVIĆA, NOVINE GRAD, 19.08.2016. GODINE

Intervju predsednika RPK Kruševac Predraga Vukićevića, novine GRAD, 19.08.2016.
"Privreda Rasinskog okruga u stalnom rastu"

 

 

Detaljnije...       

ZNAČAJ POGLAVLJA 23 I 24 KLJUČNIH ZA CEO PREGOVARAČKI PROCES SA EU

Od napretka u ova dva poglavlja zavisiće dinamika otvaranja i uspeh u pregovorima. Poglavlje 23 važno je za sve kompanije koje posluju u Srbiji, jer se bavi vladavinom prava, što je baza svih ostalih pregovora.
Otvaranje poglavlja 23 u pristupnim pregovorima sa EU, izuzetno je važno za poslovnu zajednicu Srbije, kako zbog značaja samog poglavlja i vladavine prava, tako i zbog mogućnosti da se intenziviraju pregovori i počne otvaranje ostalih poglavlja, važnih za srpsku privredu.
Privredna komora Srbije je ojačala svoju poziciju u pregovaračkom procesu, delegirajući svoje predstavnike u 27 pregovaračkih grupa koje je formirala Vlada Srbije. Poslovna zajednica uključena je u proces pregovora posredstvom Stručnog tima PKS za praćenje pregovora o pristupanju Srbije EU. Komora raspolaže timom od oko 250 predstavnika kompanija koji aktivno doprinose radu pregovaračkih grupa. Stručni tim okuplja predstavnike kompanija, zainteresovane za pregovore o poglavljima koja se tiču privrede, jer je upravo privreda ta koja će primenjivati pravila i sve ono o čemu se pregovara.
Srbija je, u Briselu 18. jula, zvanično otvorila poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima sa EU na Trećoj međuvladinoj konferenciji EU i Srbije. Poglavlje 23 odnosi se na pravosuđe i osnovna prava, dok se poglavlje 24 bavi pitanjima pravde, slobode i bezbednosti. Na Međuvladinoj konferenciji EU i Srbije, predstavljena je i zajednička pregovaračka pozicija EU za svako od ta dva poglavlja.
Očekuje se da će na sledećoj Međuvladinoj konferenciji biti otvorena poglavlja koja se odnose na javne nabavke (poglavlje 5), nauku i istraživanje (poglavlje 25), obrazovanje i kulturu (poglavlje 26), kao i preduzetništvo i industrijsku politiku (poglavlje 20).

     

PRIVREDNU AKTIVNOST RASINSKOG OKRUGA ZA PRVU POLOVINU 2016. GODINE KARAKTERIŠU POZITIVNI TRENDOVI

Prinos pšenice  je bolji nego prošle godine, i prosečan prinos iznosi 4,5 tona po hektaru što je za 12,5% veći prinos u odnosu na predhodnu godinu, a čak 28,58 % bolji u odnosu na 2014. godinu.   Kukuruz je zasejan na oko 40.000 hektara, što je za 17, 65% više u odnosu na predhodnu godinu. Za ovu godinu se očekuju natprosečan prinos kukuruza. Industrijska proizvodnja na području Rasinskog okruga u prvoj polovini 2016. godine, beleži rast od 6,3% u odnosu na isti period prošle godine. Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u ovom periodu 2016. veća je za 6,1% u odnosu na isti period 2015. godine. Podaci za mesec jun pokazuju da je ostvarena industrijska proizvodnja u Rasinskom okrugu u ovom mesecu veća za 17,6% u odnosu na isti mesec 2015. Godine. Prema evidenciji Turističkih organizacija u Rasinskom okrugu ostvareni prihodi od boravišnih taksi u periodu januar - jun 2016. godine beleže rast od  26,49% u odnosu na isti period prošle godine i nominalno prihod od boravišnh taksi  za 6 meseci ove godine iznosi 5.960.504,00 dinara. Spoljnotrgovinska robna razmena Rasinskog okruga za prvu polovinu 2016. godine iznosi 213,762 miliona dolara.  Izvoz je povećan za 29%  u odnosu na isti period prošle godine  i nominalno iznosi 110,499 miliona dolara. Ukupan uvoz  Rasinskog okruga za prvu polovinu 2016. godine iznosi 103,263 miliona dolara i u odnosu na isti period prošle godine povećan je za  42,1%. Na evidenciji  Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Kruševac, zaključno sa 30. junom 2016. godine, nalazi se 27.588 nezaposlenih lica na nivou Rasinskog okruga. Ovaj broj, na nivou Rasinskog okruga, manji je za 668 u odnosu na isti period prošle godine (28.256), odnosno za 427 u odnosu na maj ove godine (28.015). Najveće smanjenje broja nezaposlenih lica,  9,22% u odnosu na prethodni mesec i 8,87% u odnosu na decembar 2015. godine, zabeleženo je u Kruševcu.

Detaljnije...       

POTPISANI UGOVORI SA BANKAMA I OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA ZA 2016. GODINU

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine nastavlja realizaciju Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku i u 2016. godini s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje, uz napomenu da je izmenama navedenog pravilnika poljoprivrednim gazdinstvima olakšan pristup korišćenju kredita. Ovim izmenama predviđeno je i pravo na kreditnu podršku za nabavku hrane za životinje koja ispunjava uslove kvaliteta propisane pravilnikom.
Krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, odobravaju se i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule i predstaljaju jedne od najpovoljnijih kredita na tržištu, gde fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou za kredite u stočarstvu i kredite plasirane u razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cvećarstva, kao i kupovinu poljoprivredne mehanizacije i opreme.
Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica). Ukupan iznos kredita za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je do 5.000.000 dinara, a za zemljoradničke zadruge do 15.000.000 dinara.
 

Detaljnije...       

PRIVREDNA KRETANjA NA PODRUČJU RPK KRUŠEVAC ZA PERIOD JANUAR - JUN 2016. GODINE

U delu Detaljnije možete pročitati izveštaj o privrednim kretanjima na području RPK Kruševac za prvih šest meseci 2016. godine (poljoprivreda, industrijska proizvodnja, turizam i trgovina, spoljnotrgovinska robna razmena, pregled broja privrednih društava i preduzetnika, informacije o kreditima i subvencijama, isplaćene zarade, podaci o nezaposlenosti), koji su sačinile stručne službe Regionalne privredne komore Kruševac.

 

Detaljnije...       

 ODRŽAN SASTANAK U OUP OPŠTINE TRSTENIK, 03.08.2016. G.

Predstavnici Regionalne privredne komore Kruševac posetili su Opšte udruženje preduzetnika opštine Trstenik. Sastanku su prisustvovali: Violeta Vidaković, generalni sekretar RPK Kruševac, Marija Vesković, saradnik u OJ za uslužne delatnosti, podršku privredi i internacionalizaciju RPK Kruševac i Ranko Obradović, sekretar Opšteg uduženja preduzetnika opštine Trstenik. Opšte udruženje preduzetnika opštine Trstenik je jedno od šest aktivnih uduženja u Rasinskom okrugu na teritoriji koju obuhvata Regionalna privredna komora Kruševac. Na sastanku je bilo reči o dosadašnjoj i budućoj saradnji RPK Kruševac sa OUP opštine Trstenik, kao i o unapređenju iste. Došlo se do zaključka da je neophodno intenzivirati aktivnosti na promociji i pospešivanju preduzetništva, kroz medijske promocije, i sajmove. Neophodno je da se u toku ove godine usmere aktivnosi u tom pravcu. Takođe je bilo reči o budućem jedinstvenom komorskom sistemu i preregistarciji opštih udruženja preduzetnika.

Detaljnije...

SPOLJNOTRGOVINSKA ROBNA RAZMENA RASINSKOG OKRUGA ZA PERIOD JANUAR – JUN 2016. G.

Prema raspoloživim podacima Regionalne privredne komore Kruševac, ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Rasinskog okruga za period januar – juni 2016. godine iznosi 213,762 miliona dolara. Vrednost izvezene robe za period januar – juni 2016. godine iznosi 110,499 miliona dolara, i u odnosu na isti period prošle godine, izvoz je povećan za 29 %. Ukupan uvoz iznosi 103,263 miliona dolara, i u odnosu na isti period prošle godine, povećan je za 42,1%.

 

Izveštaj...                   

 NAJNOVIJE SAOPŠTENJE U VEZI SA TRGOVINOM JUNEĆIM MESOM I KOŽAMA

Regionalna privredna komora Kruševac Vam dostavlja najnovije saopštenje u vezi sa trgovinom junećim mesom i kožama. Ograničenja u izvozu u vezi sa bolešću kvrgave kože za bilo koju državu odnose se isključivo na goveda, bivole, divlje preživare i njihove proizvode. Više informacija možete pročitati u prilogu.

Saopštenje...

 ZARADE U RASINSKOM OKRUGU I SRBIJI, JUN 2016. GODINE

Prosečna zarada isplaćena u Srbiji u junu 2016. godine iznosi 64.019 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u maju 2016. godine, nominalno je veća za 5,8% i realno je veća za 5,7%.

Prosečna zarada u Srbiji  bez poreza i doprinosa isplaćena u junu 2016. godine iznosi 46.450 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u maju 2016. godine, nominalno je veća za 5,7% i realno je veća za 5,6%.

Prosečna zarada u Rasinskom okrugu, isplaćena u junu 2016. godine, iznosi 51.063 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u maju 2016.g. nominalno je veća za 5,1 %.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa u Rasinskom okrugu, isplaćena u junu 2016. godine, iznosi 37.427 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u maju 2016.g. nominalno je veća za 4,8 %.

Detaljnije...

Nova usluga PKS – prijem dokumentacije za detašmane za Nemačku

Predstavnici kompanija koje na gradilišta u Nemačku šalju više od pet radnika, od danas mogu da dostave dokumentaciju za izdavanje nemačkih viza i Privrednoj komori Srbije.
Privredna komora Srbije, nacionalna asocijacija srpske privrede, od 11. aprila uvela je novu uslugu administriranja dokumentacije za izdavanje viza, na osnovu Sporazuma o detašmanu sa SR Nemačkom, za privredne subjekte koji na nemačka gradilišta upućuju više od pet radnika.
Zainteresovana preduzeća uslove za upućivanje radnika u Nemačku po osnovu detašmana, kao i potrebnu dokumentaciju za izdavanje viza SR Nemačke, mogu da preuzmu na linku www.pks.rs/detasmani
Na osnovu međudržavnog Sporazuma potpisanog 2001. godine između SR Jugoslavije i SR Nemačke o zapošljavanju radnika domaćih preduzeća u SR Nemačkoj putem odobravanja godišnjih kvota zapošljavanja, prema ugovoru o izvođenju radova (detašman) privredni subjekti iz Srbije mogu da zapošljavaju svoje radnike na građevinskim, montažerskim, izolaterskim i sličnim radovima na nemačkim gradilištima.
Radno vreme za prijem dokumentacije u Privrednoj komori Srbije je od 9 do 15 časova svakog radnog dana, a za sve dodatne informacije kontakt telefon je 011 3304 577, a mejl detasmani@pks.rs
 

 Saradnja u okrugu, predsednik REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE Kruševac posetio je opštinu Trstenik, 20.07.2016. GODINE

Predsednik RPK Kruševac, Predrag Vukićević, i član Upravnog Odbora RPK Kruševac, Nebojša Nikolić, posetili su Opštinu Trstenik i obavili razgovore sa predsednikom Opštine Trstenik, Aleksandrom Ćirićem.
Razgovori su vodjeni na temu buduće saradnje, razmene podataka i postavljanja temelja za nove zajedničke projekte Regionalne privredne komore Kruševac i opštine Trstenik. Veći deo razgovora odnosio se na stvaranje što boljeg ambijenta za privrednike opštine Trstenik kao i za buduće investitore.
 

 SPOLJNOTRGOVINSKA ROBNA RAZMENA RASINSKOG OKRUGA
 ZA PERIOD JANUAR - MAJ 2016. GODINE

Prema raspoloživim podacima Regionalne privredne komore Kruševac, ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Rasinskog okruga za period januar – maj 2016. godine iznosi 174,663 miliona dolara. Vrednost izvezene robe za period januar – maj 2016. godine iznosi 88,129 miliona dolara i u odnosu na isti period prošle godine izvoz je povećan za 27,3% Ukupan uvoz iznosi 86,534 miliona dolara i u odnosu na isti period prošle godine povećan je za 44,7%. U Rasinskom okrugu, u periodu januar - maj 2016. godine, ostvaren je suficit od 1,595 miliona dolara. Pokrivenost uvoza izvozom u ovom periodu iznosi 101,843%.

Detaljnije...

 POSLOVNA DELEGACIJA KRUŠEVCA I RASINSKOG OKRUGA NA BIZNIS FORUMU RUSIJE I SRBIJE, Lipeck, rusija, 14 - 17.07.2916. godine

Delegacija Kruševca, Rasinskog okruga i Srbije posetila je Lipecku oblast, Rusija, u periodu od 14. do 17. jula 2016. godine kao učesnika na biznis forumu Rusije i Srbije, organizovanog od strane Privredne komore Lipecka. Delegaciju Srbije predvodio je gradonačelnik Kruševca, g-din Dragi Nestorović, a delegaciju su sačinjavali predsednik RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević, predsednica Skupštine Grada Kruševca, g-dja Jasmina Palurović, predstavnici firmi Cooper Tire Kruševac, FAM Fabrika maziva Kruševac, Florakom Konjuh, Miraks Agrar... Sa ruske strane, forumu su prisustvovali privrednici Lipecke oblasti, regiona Tula, Kostroma, Briansk, Voronjez, Republike Mordovia i Čečenske Republike.

.Detaljnije...

Odrzana Sednica Odbora za građevinarstvo i nemetale u proširenom sastavu, RPK Kruševac, 11.07.2016. godine

Sednica Odbora za građevinarstvo i nemetale održana je 12.07. u proširenom sastavu i njoj su osim članova odbora prisustvovali i predstavnici zainteresovanih preduzeća, direkcije za urbanizam grada Kruševca i građevinskog klastera. Na sednici su navedeni neki od glavnih problema koji opterećuju poslovanje u građevinskom sektoru kao što je brzina izdavanja dozvola i novi propisi u katastru. Ovi problemi bi mogli zaustaviti poslovanje nekih firmi, potrebno je brzo pronaći rešenje a zaključeno je da se odbor obrati svim nadležnim institucijama i da traži ubrzavanje postupka izdavanja dozvola.
Takođe su navedeni primeri nekih tendera gde je izvođač išao sa ѕnatno niom cenom od konkurencije ali su zato radovi izvedeni nekvalitetno, uštedom materijala mimo dokumentacije. Takođe neke poslove dobijaju firme koje imaju samo jednog zaposlenog, zapošljavaju na crno i time prave nelojalnu konkurenciju. Pojačavanjem dodatnih uslova na tenderima takve firme, sa neprijavljenim radnicima, bi se eliminisale. Rečeno je i da kada bi svaka od par stotina aktivnih građevinskih firmi zaposlila barem po jednog radnika to bi bilo nekoliko stotina novozaposlenih. Odbor treba da se angažuje preko institucija da firme koje zapošljavaju radnike na crno te radnike zaposle.

Detaljnije...

Odrzana svečana dodela sertifikata polaznicima 7. grupe kursa za samostalnog knjigovodju, RPK Kruševac, 11.07.2016. godine

U ponedeljak, 11.07.2016. godine, u 11 časova, u sali Regionalne privredne komore Kruševac, održana je svečana dodela sertifikata sedmoj grupi grupi polaznika „KURSA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU”. Kurs je realizovan u organizaciji Regionalne privredne komore Kruševac, a u saradnji saSAOP doo iz Novog Sada , u periodu od 20.04.2016.do 15.06.2016. g.Ovoga puta kurs je bio obogaćen edukacijama iz oblasti preduzetničkih veština. Kurs je pohadjalo deset polaznika. Kurs za samostalnog knjigovođu je namenjen licima koja imaju malo ili apsolutno nikakvo iskustvo u knjigovodstvenom radu, kao i onima koji žele da postanu profesionalne računovođe, tj. osobama koje će svoju egzistenciju zasnivati na ovoj profesiji. Kurs za samostalnog knjigovođu je orjentisan na praktičan rad u knjigovodstvu i na praktičan rad na računaru, koji se obavlja na najnovijoj internet verziji - programu SAOP miniMAX, tako da će polaznicima ovog kursa svaki sledeći izazov, praktični knjigovodstveni rad ili program biti poznati, a sa malim korekcijama u radu, lako će moći odmah da obavljaju knjigovodstvene poslove u bilo kom privrednom društvu ili agenciji.

Detaljnije...

U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRUŠEVAC ODRŽAN SERMINAR NA TEMU „ŠIMŠIROV PLAMENAC – PRAĆENJE RASPROSTRANJENJA, ZNAČAJ I MERE ZAŠTITE ŠIMŠIRA“, 07.07.2916. godine

07.07.2016.godine u RPK Kruševac održano je predavanje za proizvođače sadnog materijala ukrasnih biljaka i pejzažne arhitekte na temu: „Šimširov plamenac – praćenje, značaj i mere zažtite šimšira“. Predavač je bila prof.dr Milka Glavendekić, redovni profesor na Šumarskom fakultetu u Beogradu.
Profesorka glavendekić je prisutne proizvođače i inženjere upoznala sa posledicima napada ove štetočine, o poreklu i zemljama u kojima je do sada otkriven. Šimširov plamenac (Cydalima perspectalis) je poreklom sa dalekog istoka i u Evropi se prvi pu pojavio 2006. godine u Nemačkoj, a kod nas je otkriven krajem 2014. godine, i skoro sigurno je uvezen iz Albanije. Sada ga već ima u svim zamljama u okruženju, a kod nas ga ima u Vojvodini i najviše u Beogradu i oklini.Šimširov plamenac ugrožava biljke u rasadnicima, parkovima, žive ograde... U Beogradu su uništene žive ograde starije od sto godina.

Detaljnije...

 U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac počela obuka za četvrtu grupu
 polaznika za službenika obezbeđenja, 07.07.2016. godine

Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, realizuje stručnu obuku za četvrtu grupu polaznika za službenika obezbeđenja. Obuka je priprema za polaganje stručnog ispita i sticanje licence za kandidate koji već obavljaju ove poslove ili su zainteresovani da rade u oblasti privatnog obezbeđenja. Obuka za sticanje licence je obavezna prema Zakonu o privatnom obezbeđenju. Svi zaposleni na poslovima privatnog obezbeđenja će najkasnije do 01.01.2017. godine morati da pribave licencu za obavljanje ovih poslova, što znači - da završe obuku i polože stručni ispit u MUP-u.
Privredna komora Srbije - RPK Kruševac su ovlašćene za vršenje stručnih obuka službenika obezbeđenja rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova 03/6 broj: 11/15 od 26.02.2015. godine.
Polaznici ove grupe su zaposleni iz JKP Vodovod, JPPoslovni Centar, FAM, Kruševac put, Telekomunikacije Blace, Jugoprevoz Kruševac, Planet bike i dr.
Obuka za petu grupu polaznika realizovaće se krajem avgusta.

Detaljnije...

 U RPK Kruševac održan sastanak posvećen unapređenju poslovne saradnje
 izmedju Rasinskog okruga i Lipeckog regiona iz Ruske federacije, 28.06.2016.

U okviru Vidovdanskih svečanosti, grad Kruševac i Rasinski okrug posetila je državno-privredna delegacija iz Lipecka i Odincova.
Sastanak posvećen unaprđenju poslovne saradnje izmedju Rasinskog okruga I Lipeckog regiona iz Ruske federacije održan je 28.06.2016. godine u RPK Kruševac.
Lipecku delegaciju su činili Ivanov Sergej Vjačeslavovič- gradonačelnik Lipecka, Anatoli Goltsov - predsednik komore, Vasili Goltsov - načelnik EEN kontakt pointa, Kiriev - zamenik gubernatora Lipecka (upravljanje tržištem potrošača), Ekaterina Smorodina- konsultant EEN kontakt pointa, iz Odincova Rasinski okrug su posetile Sivak Irina Ivanovna načelnica za ekonomiju i finasije, Kolokanovna Marina Anatoljevna načelnbica za socijalna, pravna i kadrovska pitanja.

Detaljnije...

Delegacija grada Krfa u poseti RPK Kruševac, 27.06.2016. godine

Predsednik RPK Kruševac, g-din Predrag Vukićević, sastao se u prostorijama Komore sa delegacijom sa Krfa, koja boravi u Kruševcu povodom obeležavanja Vidovdana 2016. Ovom prilikom Komoru su posetili g-.din Jorgos Raidestinos, zamenik gradonačelnika Krfa, Kostas Zervopulos, maestro dirigent filharmonijskog orkestra i Jorgos Metalinos, predsednik filharmonijskog udruženja Krfa “Spiros Amaras”.

 

Detaljnije...

ODRŽANA VIDOVDANSKA IZLOŽBA SUVENIRA, 24-26. JUN, MILIČINA ULUCA, KRUŠEVAC

U okviru Vidovdanskih svečanosti, Regionalna privredna komora Kruševac - Grupacija za stare zanate i Turistička organizacija grada Kruševca, pod pokroviteljstvom Grada Kruševca, organizovali su Vidovdansku izložbu suvenira. Manifestacija je održana u Miličinoj ulici od 24. do 26. juna 2016. godine. Izložbi je prisustvovalo pedest izlagača. Izlagači su bili sa teritorije Rasinskog okruga, republike Srbije i Kosova i Metohije. Na štandovima su se mogli videti najlepši proizvodi iz oblasti domaće radinosti. Svečano otvaranje izložbe je bilo u dvanaest časova, kada je bio upriličen i prigodan kulturnoumetnički program. Prisutnim zvanicama i izlagačima se obratila direktorica Turističke organizacije grada Kruševca i generalni sekretar Regionalne privredne komore Kruševac Violeta Vidaković. Zahvalnice za učešće izlagačima je podelio Milovana Bučić, predsednik Grupacije za stare zanate Regionalne privredne komore Kruševac. Cilj izložbe je bio promocija i pospešivanje razvoja starih zanata.

Detaljnije...

dodela sertifikata povodom završene obuke za privatno obezbeđenje treće grupe polaznika, 24.06.2016, u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održana je svečana dodela sertifikata povodom završene obuke za privatno obezbeđenje treće grupe polaznika. Svečana dodela sertifikata održana je 24.06.2016. godine, u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac.
Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizuje stručnu obuku za službenika obezbeđenja - pripremu za polaganje stručnog ispita i sticanje licence za kandidate koji već obavljaju ove poslove ili su zainteresovani da rade u oblasti privatnog obezbeđenja. Obuka za sticanje licence je obavezna prema Zakonu o privatnom obezbeđenju. Svi zaposleni na poslovima privatnog obezbeđenja će najkasnije do 01.01.2017. godine morati da pribave licencu za obavljanje ovih poslova, što znači da završe obuku i polože stručni ispit u MUP. Privredna komora Srbije je ovlašćena za vršenje stručnih obuka službenika obezbeđenja rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova 03/6 broj: 11/15 od 26.02.2015. godine. Treća grupa polaznika obuke uspešno je završila obuku za privatno obezbedjenje.Treću grupu polaznika činili su zaposleni koji rade na poslovima obezbeđenja Trayal Korporacije, Fabrike maziva - FAM Kruševac, MaxAlarma Kruševac, Jugoprevoza Kruševac, JKP Vodovod i dr.

ODRŽANA MANIFESTACIJA VIDOVDANSKI EKO DAN KRUŠEVAC - ZELENI GRAD, PLATO ISPRED DOMA SINDIKATA, 11.06.2016. G., 17:00 - 20:00 ČASOVA

Sada već tradicionalna manifestacija Vidovdanski eko dan Kruševac - zeleni grad, ove godine održana je na platou ispred Doma sindikata, 11.06.2016. g., 17:00 - 20:00 časova, u okviru programa Vidovdan 2016. Organizatori ove manifestacije bili su: Služba za zaštitu životne sredine Grada Kruševca, Kulturni centar Kruševac i Narodna biblioteka Kruševac. Svoj doprinos čistijem gradu i podizanju ekološke svesti, pored mnogobrojnih škola, dale su i kompanije, institucije, i udruženja, među kojima i Regionalna privredna komora Kruševac. Bogat program krasio je edukativan, zabavan i promotivan sadržaj, uz učešće velikog broja predškolske i školske dece. Donošenjem lekova kojima je istekao rok trajanja, kao i polovnih igračaka čije je sakupljanje bilo deo manifestacije, građani su takođe činili važan deo ove lepe zelene priče.

 

Detaljnije...       

REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA KRUŠEVAC I VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA „PROF. DR RADOMIR BOJKOVIĆ” KRUŠEVAC POTPISALE UGOVOR O POSLOVNO – TEHNIČKOJ SARADNjI, 07.06.2016. G., 11:00 ČASOVA

Regionalna privredna komora Kruševac i Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac, u utorak, 7. juna 2016. godine, u 11:00 časova, potpisale su Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji u prostorijama ove škole.
Cilj ugovora je produbljivanje postojeće dugogodišnje poslovne, tehničke i naučno-stručne saradnje ove dve ustanove, a posebno saradnje u oblasti realizacije stručne prakse studenata škole u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, kao vida organizovane pripreme studenata za primenu stečenih teorijskih znanja i savladavanja poslovnih veština u oblasti kojom se Regionalna privredna komora Kruševac bavi.

 

Detaljnije...                   

RPK KRUŠEVAC I ISTORIJSKI ARHIV KRUŠEVAC IZDALI SU KNJIGU „PRIVREDA I VANPRIVREDA KRUŠEVCA (1944 - 2014)”, AUTORA MILORADA SIJIĆA

Knjiga „Privreda i vanprivreda Kruševca (1944 - 2014)” izdata je od strane Regionalne privrede Kruševac i Istorijskog arhiva, autor je Milorad Sijić, a podršku realizaciji dao je Grad Kruševac.
Ova knjiga obuhvata period razvoja Kruševca od 1944. do danas, i bavi se samo društvenim preduzećima, jer je 2006. godine društvena svojina zvanično ukinuta Ustavom Republike Srbije, ali isto tako, ovde se navodi sve drugo što je u tom vremenu radilo u Kruševcu, osim sporta i školstva, kao i društveno-političkih organizacija (Savez omladine, SUBNOR, SSRN, Marksistički centar).
U knjizi se prvi put pruža obilje podataka o privrednim prilikama i zbivanjima u kruševačkom kraju i Kruševcu kao njegovom središtu. Knjiga daje temeljan i celovit monografski profil privrednog i opšteg razvoja ovog dela Srbije, ukazuje na bitne elemente toga razvoja i u mnogim segmentima otkriva, naročito za šire čitalaštvo, mnogo novih detalja dajući i nova tumačenja.

 

Detaljnije...           Privreda i vanprivreda Kruševca (1944 - 2014) pdf...                   

SPOLJNOTRGOVINSKA ROBNA RAZMENA RASINSKOG OKRUGA ZA PERIOD JANUAR – APRIL 2016. G.

Za prva četiri meseca 2016. godine, kompanije iz Rasinskog okruga su  izvozile za 29% više u odnosu na isti period prošle godine.
Prema raspoloživim podacima Regionalne privredne komore Kruševac, ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Rasinskog okruga za period januar – april 2016. godine iznosi 136,135 miliona dolara. Vrednost izvezene robe za period januar – april 2016. godine iznosi 67,184 miliona dolara, i u odnosu na isti period prošle godine, izvoz je povećan za 29,2%. Ukupan uvoz iznosi 68,951 miliona dolara, i u odnosu na isti period prošle godine, povećan je za 49,5%.

 

Izveštaj...                   

KRETANJE NEZAPOSLENOSTI U RASINSKOM OKRUGU, MAJ 2016. G.

Na kraju maja 2016. godine, na evidenciji NSZ - Filijala Kruševac nalazi se 31.595 lica koja traže zaposlenje, od čega je 16.816 žena, ili 53,22 %. U maju, u odnosu na april mesec, smanjen je broj nezaposlenih za 452 lica (u aprilu mesecu bilo je 28.467 lica).
Ukupan broj formalno zaposlenih u 2015. godini, na nivou Rasinskog okruga je 55.539. U ukupan broj zaposlenih uključeni su i registrovana poljoprivredna gazdinstva. U 2015. godini, u odnosu na 2014. godinu, došlo je do povećanja broja zaposlenih u većini delatnosti. U strukturi broja zaposlenih kod pravnih lica, u 2015. godini, najveće učešće imaju sektori - Prerađivačka industrija, Trgovina na veliko i malo i Popravka motornih vozila i saobraćaj.

 

Nezaposlenost...         Broj zaposlenih po delatnostima...          

ITALIJANSKA KREDITNA LINIJA

Nakon veoma uspešne realizacije prve Kreditne linije, italijanska Vlada je odobrila i novi Program druge Kreditne linije u vrednosti od 30 miliona evra, koji u Srbiji implementira Ambasada Italije zajedno sa Ministarstvom finansija Srbije. Svrha Kreditne linije je da preko domaćeg bankarskog sistema doprinese ekonomskom rastu Srbije kroz podsticanje razvoja privatnog sektora i proširenje odnosa sa Evropskom unijom, kao i da pomogne u unapređivanju osnovnih lokalnih usluga koje pružaju javna komunalna preduzeća, kroz lakši pristup kreditnim sredstvima koja se odobravaju po povoljnim uslovima. Ovaj Program realizuje se preko devet lokalnih banaka.
U Program Italijanske kreditne linije uvedene su određene olakšice, pa tako sada korisnici kredita mogu biti i preduzetnici i sva preduzeća registrovana u Srbiji, bez obzira na državljanstvo vlasnika kompanije, kao i javna komunalna preduzeća.

Za više informacija posetite sajt: www.italiancreditlineserbia.org ili pozovite Kancelariju za medjunarodnu saradnju Ambasade Italije u Beogradu: 011/3066 100.

 

Izvor: Ambasada Italije u Beogradu

 

Detaljnije...                   

ODRŽANA PROŠIRENA SEDNICA UPRAVNOG ODBORA METALSKOG KLASTERA CENTRALNE SRBIJE I UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKOG KLASTERA CENTRALNE SRBIJE, RPK KRUŠEVAC, 02.06.2016. G.

U četvrtak, 02.06.2016. godine, u prostorijama RPK Kruševac, održana je proširena zajednička sednica UO Metalskog klastera Centralne Srbije i UO Građevinskog klastera Centralne Srbije na koju su pozvani i članovi Skupštine oba klastera. U okviru prve tačke dnevnog reda, održana je prezentacija konkursa koji je raspisala Razvojna agencija Srbije (RAS), naročito konkursa na kome mogu učestvovati klasteri. Prezentaciju je držao Vladan Nikolić, direktor Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga. Konkurs je namenjen razvoju poslovne institucionalne infrastrukture i predviđa sufinansiranje do 50% troškova projekta.
 

Detaljnije...                   

ODRŽAN „ KARAVAN OMLADINSKOG PREDUZETNIŠTVA 2016” , RPK KRUŠEVAC, 01.06.2016.

U RPK Kruševac, u sredu, 01.06.2016. godine, održan je Karavan omladinskog preduzetništva. Ovo je projekat koji realizuje Privredni forum mladih, uz podršku PKS i Ministarstva privrede RS.
Cilj „Karavana omladinskog preduzetništva” jeste da se mladi širom Srbije upoznaju sa mogućnostima i izazovima osnivanja i uspešnog vođenja sopstvenog posla, kao i da se podstakne razvoj preduzetničke svesti i načina razmišljanja, što će kao krajnji rezultat imati otvaranje novih radnih mesta, smanjenje nezaposlenosti mladih i jačanje privrede.
 

Detaljnije...       

ODRŽANO SAVETOVANJE „PRIMENA ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU SA OSVRTOM NA SEGMENT TEHNIČKOG OBEZBEĐENJA – OBUKA, STRUČNI ISPIT I LICENCIRANJE”, RPK KRUŠEVAC, 31.05.2016. G.

Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa Udruženjem za privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, a na inicijativu privrednih subjekata iz regiona i firme „Sektron“, organizovala je 31.05.2016. godine, stručno savetovanje na temu:
Primena Zakona o privatnom obezbeđenju sa osvrtom na segment tehničkog obezbeđenja - obuka, stručni ispit i licenciranje“.
Cilj održavanja ovog stručnog savetovanja je primena Zakona o privatnom obezbeđenju i analiza trenutnog stanja u primeni Zakona, koja je proistekla iz saznanja da veliki broj firmi koje rade tehničko obezbeđenje nisu na adekvatan način informisane o procesu licenciranja i segmentu Zakona o privatnom obezbeđenju koji se odnosi na tehničko obezbeđenje, a takođe nemaju ni adekvatnu šifru koja je utvrđena registrom klasifikacije delatnosti.
 

Detaljnije...       

UČEŠĆE RPK KRUŠEVAC NA SAJMU „MIKRO BIZNIS I PORODIČNO PREDUZETNIŠTVO“, DOM SINDIKATA, BEOGRAD, 26 - 28. MAJ 2016. G.

Regionalna privredna komora Kruševac je uzela učešće na sajmu „Mikro biznis i porodično preduzetništvo“. Ovaj sajam je organizovan po prvi put u Beogradu, u realizaciji Privredne komore Beograda – Zajednica opštih udruženja preduzetnika, u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije, Gradom Beograda i Sekretarijatom za privredu. Sajam je održan u periodu od 26. do 28. maja 2016. godine, u Domu sindikata, Beograd.

 

Detaljnije...       

UČEŠĆE RPK KRUŠEVAC NA POSLOVNOJ AKADEMIJI – SEMINARU „PRIVREDNI POJAS PUTA SVILE – JEDAN POJAS JEDAN PUT“, KINA, 05 - 25.05.2016. GODINE

Poslovna akademija – seminar, posvećen „Privrednom pojasu novog puta svile – jedan pojas jedan put“ održan je u periodu od 05.05. do 25.05.2016. godine u Kini. Regionalna privredna komora Kruševac imala je svog predstavnika. Seminar je finansiran od strane Ministarstva privrede Narodne Republike Kine, a sprovela ga je Akademija za međunarodno poslovanje trening centar Ministarstva privrede i Savet za promociju i međunarodnu trgovinu. Pored Srbije, na seminaru su učestvovali predstavnici Privredne komore Ukrajine, Privredne komore Belorusije, Privredne komore Kazahstana, Privredne komore Uzbekistana, Privredne komore Madagaskara, Ministarstva privrede Jermenije, Privredne komore Mongolije, Privredne komore Palestine i dr.
Predstavnici privrednih komora imali su prilku da se upoznaju sa velikim projektom „Privredni pojas puta svile – jedan pojas jedan put“.
 

Detaljnije...                   

ODRŽANA OBUKA ZA POČETNIKE U POSLOVANJU, RPK KRUŠEVAC, 24 - 25.05.2016. G.

Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa Agencijom za regionalni razvoj Rasinskog okruga, organizovala je besplatnu, sertifikovanu, dvodnevnu Obuku za početnike u poslovanju, tzv. START UP obuku, u periodu od 24. maja do 25. maja 2016. godine. Sertifikate je dobilo i obuku uspešno završilo 13 polaznika. Obuka za početnike u poslu je rađena po metodologiji Razvojne agencije Srbije i sastoji se iz četiri modula:
- Profil uspešnog preduzetnika/motivacioni deo
- Pravni aspekti poslovanja
- Izvori finansiranja
- Poslovni plan
 

Detaljnije...       

ZARADE U REPUBLICI SRBIJI I RASINSKOM OKRUGU ZA APRIL 2016. GODINE

Prosečna zarada, isplaćena u aprilu 2016. godine, iznosi 67.464 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u martu 2016. godine, nominalno je veća za 7,0% i realno je veća za 6,6%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u aprilu 2016. godine iznosi 49.249 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u martu 2016. godine, nominalno je veća za 7,4% i realno je veća za 7,0%.
 

Izveštaj...       

ODRŽAN SAJAM JAGODE U KRUŠEVCU, 21.05.2016. G.

U subotu, 21.05.2016. godine, na kvantaškoj pijaci u Kruševcu, održan je Prvi sajam jagode. Sajam je organizovala Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa Gradom, u cilju promocije ove profitabilne voćne vrste.
Rasinski okrug je jedan od vodećih po površinama i proizvodnji jagode u Srbiji, i RPK Kruševac i Grad Kruševac su prepoznali potrebu da se organizuje sajam sa tendencijom da postane tradicionalan, na kome će se okupljati proizvođači jagode, proizvođači i distributeri opreme i repromaterijala, prerađivači, i svi oni koji se nalaze u lancu proizvodnje jagode.
 

Detaljnije...       

NA INICIJATIVU RPK KRUŠEVAC ODRŽAN SASTANAK SA RUSKOM DELEGACIJOM U RPK NIŠ, 19.05.2016. G.

Na inicijativu Regionalne privredne komore Kruševac, u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Niš, povodom posete ruske delegacije, 19.05.2016. godine s početkom u 12 sati, održan je sastanak u RPK Niš.
Po ugledu na RPK Kruševac koja je potpisnik Sporazuma o saradnji sa Privrednom komorom Lipecka i već nekoliko godina uspešno sarađuje sa Ruskom Federacijom, u cilju proširenja privredne saradnje, RPK Niš opredelila se za organizovanje sastanka predstavnika ruske delegacije na čelu sa Viktorom Aleksandrovičem Sitnjikovim i privrednih subjekata koji se bave obradom metala i posluju na teritoriji RPK Niš.
 

Detaljnije...       

REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA KRUŠEVAC UZELA JE UČEŠĆE NA 60. MEĐUNARODNOM SAJMU TEHNIKE U BEOGRADU, 16 - 20.05.2016. G.

Regionalna privredna komora Kruševac i ove godine organizovala je učešće privrednika Rasinskog okruga na Sajmu tehnike u Beogradu, koji je održan u periodu od 16.05. do 20.05.2016. godine. Na zajedničkom štandu RPK Kruševac predstavilo se sedam privrednih subjekata, među kojima su: novoformirano privatno preduzeće Prva Petoletka iz Trstenika, Gro-As iz Aleksandrovca, Tamburić iz Brusa, CNC centar i HCP iz Kruševca, Pal Mal i Trolex inženjering iz Trstenika. Štand RPK Kruševac na Sajmu tehnike, 18.05.2016. godine, posetio je predsednik RPK Kruševac, gospodin Predrag Vukićević.
 

Detaljnije...       

U RPK KRUŠEVAC SA OBUKOM ZA PRIVATNO OBEZBEĐENJE KRENULA TREĆA GRUPA POLAZNIKA, 16.05.2016. G.

Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, realizuje Stručnu obuku za treću grupu polaznika za službenika obezbeđenja. Obuka je priprema za polaganje stručnog ispita i sticanje licence za kandidate koji već obavljaju ove poslove ili su zainteresovani da rade u oblasti privatnog obezbeđenja. Obuka za sticanje licence je obavezna prema Zakonu o privatnom obezbeđenju. Svi zaposleni na poslovima privatnog obezbeđenja će najkasnije do 01.01.2017. godine morati da pribave licencu za obavljanje ovih poslova, što znači - da završe obuku i polože stručni ispit u MUP-u. Treću grupu polaznika čine zaposleni koji rade na poslovima obezbeđenja sledećih kompanija: Trajal Korporacija Kruševac, Fabrika maziva - FAM Kruševac, Vodovod Kruševac, Jugoprevoz Kruševac, Max Alarm Kruševac, i Planet Bike Kruševac.
 

Detaljnije...       

ODRŽAN SEMINAR - PRAKTIČNA PRIMENA KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH SERTIFIKATA I ELEKTRONSKI SERVISI U SRBIJI, RPK KRUŠEVAC, 16.05.2016.G.

Regionalna privredna komora Kruševac, Sekcija knjigovođa Rasinskog okruga, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, 16.05.2016. g. organizovali su seminar na temu: PRAKTIČNA PRIMENA KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH SERTIFIKATA I ELEKTRONSKI SERVISI U SRBIJI. Na seminaru su obrađene sledeće teme: šta je sve potrebno da znate o kvalifikovanim elektronskim sertifikatima, koji su najčešći problemi u radu i kako ih otkloniti, šta je sve potrebno da znate (i uradite) kako bi vaš računar radio bezbedno, CROSO – postojeći i novi servisi – prezentacija i najbitnije informacije, APR – poseban osvrt na elektronsko podnošenje završnih računa, osvrt na postojeće servise (Poreska uprava Srbije, APR, Uprava carina, elektronske građevinske dozvole, najnovija zakonska regulativa u oblasti elektronskog poslovanja i novi servisi - budućnost postaje sadašnjost).
 

Detaljnije...       

ODRŽANA PREZENTACIJA AKTUELNIH JAVNIH POZIVA NAMENJENIH POTENCIJALNIM PREDUZETNICIMA, POSTOJEĆIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA, KLASTERIMA I BIZNIS INKUBATORIMA, RPK KRUŠEVAC, 12.05.2016. G.

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac je 12.05.2016. g. u organizaciji RPK Kruševac i Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga, održana prezentacija aktuelnih programa koji su namenjeni razvoju preduzetništva, a koje sprovode Razvojna agencija Srbije i Fond za razvoj Republike Srbije u okviru projekta Godina preduzetništva 2016. Za ovu prezentaciju vladalo je veliko interesovanje postojećih i potencijalnih preduzetnika, tako da je njoj prisustvovalo oko stotinu učesnika, koji su posle izlaganja imali prilike da u diskusiji dobiju detaljne odgovore na sva pitanja.
 

Detaljnije...       

U RPK KRUŠEVAC ODRŽANA JE KONTINUIRANA OBUKA ZA OVLAŠĆENE ZASTUPNIKE I POSREDNIKE U OSIGURANJU, ZA DRUGU GRUPU POLAZNIKA, 26.04.2016. G.

Privredna komora Srbije, u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Kruševac, organizuje kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju. Prema Odluci Narodne banke Srbije, svi zastupnici i posrednici u osiguranju koji su do 27. juna 2015. godine stekli licencu za bavljenje ovim poslovima, u obavezi su da se do 1. jula 2016. godine kontinuirano usavršavaju najmanje 20 časova, i da dokaz o izvršenoj obavezi dostave NBS do 1. avgusta 2016. godine.
Obuka za drugu grupu polaznika realizovana je 26. aprila 2016. godine, sa temom: Ocena rizika (8 časova obuke)
Očekuje se da se naredna obuka realizuje u junu ove godine.
Kontakt osobe u RPK Kruševac su: Danijela Miladinović i Marija Vesković; tel: 037 441 128 ili 441 280.
 

Detaljnije...       

OBELEŽEN DAN DEVOJČICA U KRUŠEVCU - REALNI SUSRETI UČENIKA ZAVRŠNIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA SA SVETOM RADA, RPK KRUŠEVAC, 21.04.2016. GODINE

Veliko nam je zadovoljstvo što su Regionalna privredna komora Kruševac i njen Centar za žensko preduzetništvo, po šesti put za redom, bili uključeni u realizaciju manifestacije „Dan devojčica“ u Kruševcu, u svojstvu koordinatora.
Manifestaciju „Dan devojčica“  u Srbiji, u okviru Realnih susreta u projektu „Profesionalna orijentacija u Srbiji”, sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju - GIZ, u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije, a u njenoj realizaciji RPK Kruševac učestvuje kao saradnik na lokalu.

 

Detaljnije...       

REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA KRUŠEVAC NA 42. MEĐUNARODNOM SAJMU GRAĐEVINARSTVA, 19-23.04.2016. G.

Građevinski kompleks Rasinskog okruga, u organizaciji Regionalne privredne komore Kruševac, predstavio se na zajedničkom štandu. Kompanije koje su uzele učešće na ovogodišnjem sajmu bile su: Fabrika maziva - FAM, Vlasinac Igda, PPT Arnature, Neimar, Albomont stolarija, Građevinski alati Misko, Age Plan, Konstrukcije Kruševac i Troleks Inženjering Trstenik. Sajam građevinarstva SEBBE je najznačajniji specijalizovani sajam u ovoj delatnosti u regionu cele Jugoistočne Evrope.

 

Detaljnije...       

ODRŽAN SASTANAK SA HLADNJAČARIMA RASINSKOG OKRUGA, RPK KRUŠEVAC, 18.04.2016. G.

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac je 18.04.2016. godine, u organizaciji Odbora za poljoprivredu RPK Kruševac i Grupacije za proizvodnju, preradu i promet voća i povrća, šumskih plodova i voćnog sadnog materijala, održana sednica na koju su bili pozvani predstavnici hladnjača Rasinskog okruga, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Zavoda za javno zdravlje Kruševac. Teme su bile - novi zahtevi EU za izvoz smrznutog voća iz Srbije i ispravnost vode u hladnjačama.

 

Detaljnije...       

DRUGOJ GRUPI POLAZNIKA DODELJENI SERTIFIKATI ZA USPEŠNO ZAVRŠENU OBUKU ZA PRIVATNO OBEZBEĐENJE, RPK KRUŠEVAC, 14.04.2016. G.

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održana svečana dodela sertifikata povodom završene obuke za privatno obezbeđenje druge grupe polaznika. Svečana dodela sertifikata održana je 14. aprila 2016. godine, u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac.
Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizuje stručnu obuku za službenika obezbeđenja - pripremu za polaganje stručnog ispita i sticanje licence za kandidate koji već obavljaju ove poslove ili su zainteresovani da rade u oblasti privatnog obezbeđenja.

 

Detaljnije... 

U RPK KRUŠEVAC ODRŽANA PREZENTACIJA IPARD II PROGRAMA, 13.04.2016. G.

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac je 13.04.2016. godine održana prezentacija IPARD programa. IPARD program je program EU koji daje bespovratna sredstva za primarnu poljoprivredu, kao i za prehrambenu industriju i seoski turizam.
Prezentaciju je održao Dejan Vučić, direktor SIM CERT DOO, kuće koja se bavi konsultantskim uslugama u oblasti ISO standarda, HACCP i IPARD. Dejan Vučić je prisutnima, među kojima je bilo poljoprivrednih proizvođača, hladnjačara, predstavnika lokalne samouprave, kao i predstavnika udruženja proizvođača, govorio o mogućim rokovima za raspisivanje konkursa, o iskustvima drugih zemalja, kao i o očekivanoj dokumentaciji.
 

Detaljnije...       

POSETA PRIVREDNIKA RASINSKOG OKRUGA 19. MEĐUNARODNOM SAJMU GOSPODARSTVA 2016, MOSTAR, 12 - 16.04.2016. GODINE

Regionalna privredna komora Kruševac organizovala je zajedničku posetu za privrednike Rasinskog okruga Sajmu gospodarstva u Mostaru, koji se u ovom gradu održava po 19. put u periodu od 12.04 do 16.04.2016. godine. Sedamnaest privrednika iz Rasinskog okruga, zajedno sa dva predstavnika RPK Kruševac, posetilo je sajam u organizaciji RPK Kruševac, 14. aprila 2016. godine. U delegaciji su bili i predstavnici RTV Kruševac, koji su kamerom zabeležili sve važne detalje ove posete.

 

Detaljnije...       

U RPK KRUŠEVAC ODRŽANA PROMOCIJA PROGRAMA GODINA PREDUZETNIŠTVA 2016, 12.04.2016. G.

Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga, u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Kruševac, uspešno je realizovala promociju programa Godina preduzetništva 2016. Promocija je održana u utorak, 12. aprila 2016. godine, sa početkom u 12 časova, u sali RPK Kruševac, Balkanska 63, 4. sprat u Kruševcu. Prisutnima se obratila Marija Stošković, ispred Ministarstva privrede Republike Srbije, i Sonja Jevremović, ispred ARRRO. Potencijalni preduzetnici, preduzetnici, predstavnici klastera i udruženja, njih više od 60, imali su priliku da se detaljno informišu o programu Godina preduzetništva 2016, o svim programima koji su planirani da se realizuju tokom ove godine, kao i o uslovima i mogućnostima konkurisanja.
 

Detaljnije...       

ODRŽAN PRVI SAJAM CVEĆA U KRUŠEVCU, TRG KOSOVSKIH JUNAKA, 07 - 10.04.2016. GODINE

U Kruševcu je od 07.04. do 10.04.2016. godine na Trgu kosovskih junaka održan Prvi sajam cveća u Kruševcu, na kome su izlagači bili proizvođači iz Rasinskog okruga. Na sajmu je izlagalo 13 proizvođača cveća, četinara i prateće opreme. U ime Privredne komore Srbije, okupljenima na Trgu kosovskih junaka, obratio se Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu, prehrambenu industriju, šumarstvo i vodoprivredu. On je pohvalio inicijativu za pokretanje ovakvog sajma i istakao da se nada da će ovo postati tradicija, te da će sajam u Kruševcu postati prepoznatljiv u Srbiji, a i u okruženju. Sajam je 07.04.2016. godine, u 12 časova, svečano otvorio predsednik RPK Kruševac, Predrag Vukićević, koji je u svom govoru naglasio da je Rasinski okrug region sa dugom tradicijom gajenja četinara, ukrasnog šiblja i ruža, a da se u poslednjoj deceniji sve više uspešno gaji i cveće.
 

Detaljnije...       

U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRUŠEVAC ODRŽANA RADIONICA - ODRŽIVA URBANA MOBILNOST, U OKVIRU KOMPONENTE „BEING INSPIRED“ PROJEKTA CIVITAS CAPITAL, 07.04.2016. G.

U okviru komponente „Being Inspired“ projekta „Civitas Capital“, u organizaciji Grada Kruševca, Regionalne privredne komore Kruševac i Turističke organizacije Kruševca, 07.04.2016. godine, održana je radionica - Održiva urbana mobilnost. Inspiracija za radionicu održanu u prostorijama RPK Kruševac bili su projekti Ljubljane iz domena održive mobilnosti zbog kojih je Ljubljana dobila titulu - Zelena prestonica Evrope 2016. U skladu sa inicijativom „CIVITAS“, koja predstavlja idealnu platformu za razmenu ideja i iskustava među donosiocima odluka, tehničkim stručnjacima i izvršiocima, ova radionica je bila mesto na kome su predavači iz Ljubljane: gospodin Vladimir Babić (Odeljenje za zaštitu životne sredine Ljubljane), koordinator Civinet mreže, i dr Aljaž Plevnik (Urbanistični institut Republike Slovenije), podelili sa predstavnicima gradova Srbije i privrednicima Rasinskog okruga, iskustva i dostignuća svog grada. Prema njihovim rečima, Ljubljana je grad čiji se saobraćaj značajno promenio u poslednjoj deceniji; od grada kojim su dominirali automobili, postala je grad čiji se fokus pomerio na alternative u skladu sa principima očuvanja životne sredine.

 

Detaljnije...       

ISPLAĆENE ZARADE U REPUBLICI SRBIJI I RASINSKOM OKRUGU ZA FEBRUAR 2016. GODINE

Prosečna zarada isplaćena u februaru 2016. godine iznosi 61.279 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u januaru 2016. godine, nominalno je veća za 9,9% i realno je veća za 10,0%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u februaru 2016. godine iznosi 44.450 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u januaru 2016. godine, nominalno je veća za 9,9% i realno je veća za 10,0%.
 

Izveštaj...

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA PORESKE UPRAVE, RPK KRUŠEVAC, 06.04.2016. GODINE

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, dana 06.04.2016. g. sa početkom u 11,00 časova, u saradnji sa Poreskom upravom Republike Srbije - filijala Kruševac i Nacionalnom službom za zapošljavanje - filijala Kruševac, organizovan je sastanak na sledeće teme:
-Izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
-Ostvarivanje prava na povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa poslodavaca na novozaposlene radnike
-Aktivne mere za podsticaj zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje.
 

Detaljnije...       

POČETAK PRIJEMA ZAHTEVA ZA KREDITE FONDA ZA RAZVOJ

Fond za razvoj Republike Srbije, kao jedan od značajnih partnera u Godini preduzetništva 2016, od 11. marta, počinje sa prijemom zahteva za četiri kreditne linije.
Reč je o kreditima za trajna obrtna sredstva, za tekuću likvidnost i kratkoročnim kreditima, kao i kreditima za investiciona ulaganja. Zainteresovani preduzetnici i pravna lica zahtev podnose lično na adrese Fonda - Centrala: Bulevar Nemanjića 14a, 18000 Niš; filijala Beograd: Knez Mihailova 14, 11000 Beograd. Sve dodatne informacije, kao i spisak o potrebnoj dokumentaciji za podnošenje zahteva mogu se naći na internet prezentaciji Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs Fond za razvoj svoje aktivnosti realizuje u okviru široke inicijative Vlade Srbije - Godina preduzetništva 2016. Godina preduzetništva 2016. je veliki paket različitih programa države čiji je cilj da se ojačaju preduzetničke snage, pomogne preduzetnicima koji počinju posao ili su ga, do određenog nivoa, već razvili i pruži finansijski i nefinansijski oslonac za dugoročni razvoj preduzetničkog duha.
      

OD 1. MARTA 2016. GODINE NOVE REGISTRACIONE PRIJAVE ZA OSNIVANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sve korisnike da je od 1. marta 2016. godine počeo da se primenjuje novi Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija. Ovim pravilnikom propisane su nove jedinstvene registracione prijave (JRPPS obrasci) koje su korisnici obavezni da popune prilikom prijave osnivanja. Navedenim Pravilnikom omogućava se da se jedinstvenom prijavom osnivanja izvrši i prijava Poreskoj upravi za paušalno oporezivanje preduzetnika, odnosno prijava za PDV obveznike. Na taj način je u potpunosti zaživeo jednošalterski sistem registracije prilikom osnivanja privrednih subjekata, zahvaljujući kojem korisnici ne moraju da dostavljaju dodatnu dokumentaciju Poreskoj upravi, već samo popunjavaju JRPPS obrazac.

 

Pravilnik...       

USVOJENI PROPISI U REPUBLICI SRBIJI


Privredna komora Srbije
i Regionalna privredna komora Kruševac obaveštavaju Vas o najnovijim propisima usvojenim u Republici Srbiji. Informator o usvojenim propisima nalazi se u prilogu.

 

Informator o usvojenim propisima...       

U RPK KRUŠEVAC ODRŽAN OKRUGLI STO O PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA EU KAO IZVORU FINANSIRANJA RAZVOJA, 31.03.2016. G.

Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa Agencijom za regionalni razvoj Rasinskog okruga, a uz podršku Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd (VŠPEP) i Visoke poslovne škole strukovnih studija „prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac, organizovala je Okrugli sto o pretpristupnim fondovima Evropske unije kao izvoru finansiranja razvoja, koji je održan 31.03.2016. godine u prostorijama RPK Kruševac. Dr Dragan Milošević, vanredni profesor Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd, podelio je sa prisutnima svoje bogato iskustvo na temu pretpristupnih fondova, i predstavio programe koje finansira EU, a koji se odnose na Republiku Srbiju.
 

Detaljnije...          

U RPK KRUŠEVAC KRENULA KONTINUIRANA OBUKA ZA OVLAŠĆENE ZASTUPNIKE I POSREDNIKE U OSIGURANJU ZA PRVU GRUPU POLAZNIKA, 28 - 30.03.2016. G.

Privredna komora Srbije, u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Kruševac, organizuje kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju. Prema Odluci Narodne banke Srbije, svi zastupnici i posrednici u osiguranju koji su do 27. juna 2015. godine stekli licencu za bavljenje ovim poslovima, u obavezi su da se do 1. jula 2016. godine kontinuirano usavršavaju - najmanje 20 časova, i da dokaz o izvršenoj obavezi dostave NBS do 1. avgusta 2016. godine. Termini obuka za prvu grupu polaznika realizuju se: 28. marta 2016. g. - tema: Ocena rizika (8 časova obuke)
29. marta 2016.g. - tema: Savremeni prodajni putevi u osiguranju (8 časova obuke)
30. marta 2016. g. - tema: Zaštita korisnika osiguranja i poslovna etika u osiguranju (4 časa obuke). Naredna obuka realizovaće se u aprilu. Kontakt osobe u RPK Kruševac su: Aleksandra Aleksić i Danijela Miladinović ; tel: 037 441 128 ili 441 280.
 

Detaljnije...          

ODRŽANA REGIONALNA KONFERENCIJA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA, LOZNICA, 25.03.2016.

U Loznici je održana Regionalna konferencija ženskog preduzetništva pod nazivom „Snaga i kreativnost žene u poslovanju“, na kojoj su se okupile preduzetnice iz 20 gradova Srbije i regiona. Konferenciju je organizovalo Udruženje poslovnih žena „Kreativna vizija“ iz Loznice, uz podršku Regionalne privredne komore (RPK) iz Valjeva, Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Rađevine (RRA PPR), kao i grada Loznice.
U okviru četvoročasovnog sadržaja konferencije, govorili su savetnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Beatris Grozdanić, gradonačelnik Loznice - Vidoje Petrović, članica Gradskog veća Loznice - Snežana Perić, savetnica predsednika Privredne komore Srbije - Danica Milovanović, savetnica za žensko preduzetništvo u RPK u Valjevu - Ljiljana Stanojević, direktorka RRA PPR - Danijela Marković, načelnica Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj Gradske uprave Loznice - Ljiljana Nikolić, Marija Vesković ispred Centra za žensko preduztništvo RPK Kruševac i predsednica „Kreativne vizije“ - Slavica Tešić.
 

Detaljnije...       

SASTANAK U RPK KRUŠEVAC „USPEŠNA NAPLATA INOSTRANIH POTRAŽIVANJA I PROVERA BONITETA BUDUĆIH POSLOVNIH PARTNERA“, 24.03.2016. G.

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, u saradnji sa Coface Srbija, održan je sastanak na temu - Uspešna naplata inostranih potraživanja i podrška za sektor mikro, malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Druga tema je bila - Kako proveriti bonitet kompanija u inostranstvu. Kompanija Coface je vodeći dobavljač usluga za poslovne informacije i upravljanje potraživanjima u Srednjoj i Istočnoj Evropi. Aktivnosti kompanije pokrivaju ceo ciklus od profilisanja kupaca do bonitetnih izveštaja i upravljanja potraživanjima, kao i procenu rizika za 157 zemalja. Usluge Coface Srbija prezentovao je direktor - Đorđe Živanović, i njegova saradnica - Milka Zakić. Direktor COFACE Srbija, gospodin Đorđe Živanović, istakao je da je pre svega sprskoj privredi neophodna edukacija, koja će vremenom dovesti do rasta tržišta, transparentnosti, efikasnosti i bezbednosti poslovanja.

 

Detaljnije...       

ODRŽAN SEMINAR NA TEMU - ELEKTRONSKA PRIJAVA M4 OBRASCA, RPK KRUŠEVAC, 23.03.2016. G.

U RPK Kruševac, održan je seminar na temu - Elektronska prijava M4 obrasca. Tom prilikom, gosti u RPK Kruševac bili su: Snežana Mitrović - viši savetnik Saveza računovođa i revizora Srbije, Zoran Sutara - savetnik direktora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Željko Simić - načelnik ME Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Prusutne je u ime RPK Kruševac pozdravila Marija Vesković - saradnik u OJ, i Stojanka Todosijević - predsednik Sekcije knjigovođa RPK Kruševac. Snežana Mitrović je prisutnima prenela rezultate svog dosadnjeg angažovanja na ovom polju, a takođe je pričala i o planovima svog angažovanja za naredni period. Prezentaciju elektronske prijave M4 obrasca je izveo Zoran Sutara, a o najčešće postavljanim pitanjima i na pitanja prisutnih odgovarao je Željko Simić.

 

Detaljnije...       

ODRŽAN SASTANAK PRIVREDNIH DELEGACIJA GRADOVA KRAGUJEVCA, BEOGRADA I KRUŠEVCA, SALA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA, 22.03.2016. G.

Na inicijativu RPK Kruševac, u Kruševcu su se dana 22.03.2016. godine, sa početkom u 11:00 sati, u sali Rasinskog upravnog okruga, sastali predstavnici privrednih komora: gospodin Predrag Vukićević, predsednik RPK Kruševac, gospodin Slavoljub Miljković, predsednik Skupštine RPK Kruševac, gospođa Violeta Vidaković, generalni sekretar RPK Kruševac, dr Slobodan Samardžić, potpredsednik PKS, mr Svetozar Krstić, izvršni direktor PK Beograd, gospodin Predrag Lučić, predsednik RPK Kragujevac, gospodin Dušan Petković, savetnik RPK Kragujevac, i predstavnici gradskih uprava gradova Beograda, Kruševca i Kragujevca: gospođa Jasmina Palurović, zamenik gradonačelnika Grada Kruševca, gospodin Miloje Mihajlović, gradski većnik Grada Kruševca, gospođa Vesna Anđelić, načelnik za privredu Grada Kruševca, gospođa Dragica Bojković, zamenik načelnika za privredu Grada Kruševca, gospodin Borko Milosavljević, pomoćnik gradonačelnika Grada Beograda, gospođa Maja Bajagić, zamenik sekretara za privredu Grada Beograda, gospođa Biljana Gavrić, pomoćnik sekretara za privredu Grada Beograda, gospođa Maja Tintor, pomoćnik za turizam Grada Beograda, gospodin Zoran Kostadinović, načelnik Odeljenja za privredu i podršku novih investicija Grada Kragujevca, i gospodin Miroslav Paunović, načelnik Gradske uprave za privredu Grada Kragujevca.
 

Detaljnije...       

U RPK KRUŠEVAC SA OBUKOM ZA PRIVATNO OBEZBEĐENJE KRENULA DRUGA GRUPA POLAZNIKA, 21.03.2016. G.

Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, realizuje stručnu obuku za drugu grupu polaznika za službenika obezbeđenja. Obuka je priprema za polaganje stručnog ispita i sticanje licence za kandidate koji već obavljaju ove poslove ili su zainteresovani da rade u oblasti privatnog obezbeđenja. Obuka za sticanje licence je obavezna prema Zakonu o privatnom obezbeđenju. Svi zaposleni na poslovima privatnog obezbeđenja će najkasnije do 01.01.2017. godine morati da pribave licencu za obavljanje ovih poslova, što znači - da završe obuku i polože stručni ispit u MUP-u.
 

Detaljnije...       

POSETA RUSKE KOMANIJE RASINKOM OKRUGU, 18.03.2016. G.

U okviru Trećeg medjunarodnog poslovnog foruma „EXPO Rusija – Srbija 2016“, koji se održavao u Beogradu od 16. do 18. marta 2016. godine, kompanija Libra hospitality iz Moskve obišla je Rasinski okrug, i to - Specijalnu bolnicu Ribarska Banja, Vilu Marija i Hotel Golf.

 

 

Detaljnije...       

U RPK KRUŠEVAC ODRŽANA EDUKATIVNA RADIONICA NA TEMU - DIGITALNI MARKETING I POSLOVANJE, 18.03.2016. GODINE

Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa Biznis inkubator centrom i Digitalnom kovačnicom, bila je domaćin edukativne radionice na temu: Digitalni marketing i poslovanje, koju je, 18.03.2016. godine, održala Ivana Stevanović Hempfling, kordinator projekta Kreativna industrija i mentor Digitalne kovačnice. U okviru projekta Nacionalne agencije za regionalni razvoj, osnovano je udruženje Digitalna kovačnica, u kojoj su okupljeni dizajneri, programeri i marketing stručnjaci. U trenutnoj fazi istraživanja stanja kampanja lokalnih firmi, privrednici imaju priliku da dobiju konkretne preporuke kako da poboljšaju svoje poslovanje upotrebom digitalnog marketinga.

 

Detaljnije...       

RPK KRUŠEVAC UZELA UČEŠĆE NA POSLOVNOM FORUMU MAĐARSKA – SRBIJA, 17.03.2016. G. 

U okviru Osmog zasedanja Zajedničke komisije za trgovinsku i ekonomsku saradnju Srbije i Mađarske, održan je Poslovni forum privrednika dve zemlje, koji je u Budimpešti okupio predstavnike više od 40 kompanija, lokalnih samouprava, privrednih komora, asocijacija i institucija iz Srbije, i preko 100 mađarskih kompanija. U ime Regionalne privredne komore Kruševac, predsednik RPK Kruševac - Predrag Vukićević, uzeo je učešće na Forumu.
Forum su otvorili Snežana Bogosavljević Bošković, ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine u Vladi Srbije, kopredsedavajuća Zajedničke komisije sa srpske strane, i Peter Sijarto, ministar spoljnih poslova Mađarske.
 

Detaljnije...       

U RPK KRUŠEVAC ODRŽAN INICIJALNI SASTANAK ZA ORGANIZOVANO PRIKUPLJANJE UPOTREBLJENE TETRAPAK AMBALAŽE, RPK KRUŠEVAC, 17.03.2016. G.

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac je, 17.03.2016. godine, održan inicijalni sastanak za organizovano prikupljanje i reciklažu upotrebljene tetrapak ambalaže. Organizatori sastanka su bili RPK Kruševac, Tetra Pak Beograd i Eko star pak, a pozvani su predstavnici lokalnih samouprava Rasinskog okruga, Školska uprava i škole u Rasinskom okrugu, predstavnici javnih komunalnih preduzeća, ustanova i proizvođača koji proizvode i pakuju ovu ambalažu.
Prisutne je ispred lokalne samouprave i Regionalne privredne komore Kruševac pozdravila Drgana Milićević, pomoćnik gradonačelnika za zaštitu životne sredine. Ona je poželela dobrodošlicu svima, poželala uspešan rad, uz uverenje da će se iz ovog sastanka iznedriti konkretna rešenja za ovu vrstu ambalažnog otpada.
 

Detaljnije...       

RPK KRUŠEVAC SA PRIVREDNICMA RASINSKOG OKRUGA NA IZLOŽBI EXPO SRBIJA - RUSIJA, HOTEL METROPOL, 16 - 18. MARTA 2016. G.

Regionalna privredna komora Kruševac organizovala je nastup privrednika Rasinskog okruga na Međunarodnom privrednom sajmu „EXPO RUSSIA - SERBIA“, koji se održao od 16 do 18. marta 2016. godine u hotelu „Metropol Palace“ Beograd.
Sajam „EXPO RUSSIA - SERBIA“ organizovan je uz podršku eminentnih ruskih državnih i diplomatskih institucija, kao što su Trgovinsko-industrijska komora Ruske Federacije i Privredna komora Srbije, uz podršku Saveta Federacije, Državne Dume, Ministarstva spoljnih poslova RF, Ministarstva za ekonomski razvoj RF, Ministarstva industrije RF, Ministarstva poljoprivrede RF, Ambasade i Trgovinskog predstavništva Rusije u Srbiji, Ambasade Srbije u Rusiji, Međunarodne asocijacije svetskih fondova (MAFM), Rossotrudničestva i Ruskog centra za nauku i kulturu u Srbiji „Ruski dom“, kao i predstavnika rukovodećih struktura drugih država Balkanskog poluostrva.

Detaljnije...   

PREDSEDNIK RPK KRUŠEVAC, GOSPODIN PREDRAG VUKUĆEVIĆ, NA SASTANKU SA PRODEKANOM ZA NASTAVU FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA UNIVERZITETA U NIŠU, GOSPODINOM ZVEZDANOM SAVIĆEM, RPK KRUŠEVAC, 11.03.2016. G.

U cilju definisanja saradnje Regionalne privredne komore Kruševac i Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu, dana 11.03.2016. godine, predsednik RPK Kruševac, gospodin Predrag Vukićević, sastao se sa prodekanom za nastavu Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, gospodinom Zvezdanom Savićem. Na sastanku su se razmatrale mogućnosti buduće saradnje i povezivanja Grada Kruševca i opština u Rasinskom okrugu u okviru te saradnje. Tokom sastanka, predstavljeni su sportski kapaciteti kojima raspolaže Kruševac, kao i mogućnosti njihovog korišćenja. Sastanku su prisustvovali gospodin Saša Antić i gospodin Zoran Tomić, predsednik Odbora za kvalitet, nauku i obrazovanje RPK Kruševac.
      

ODRŽANA RADIONICA IZ OBLASTI BIZNISA U ORGANSKOJ POLJOPRIVREDI, 09.03 - 16.03.2016. G.

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac je održana šestodnevna obuka na temu usluga u organskoj poljoprivredi. Organizatori su GIZ, Serbia Organica, Privredna komora Srbije i Regionalna privredna komora Kruševac. Ova obuka je besplatna i namenjena je ljudima koji pokreću svoj privatni biznis iz oblasti usluga u organskoj proizvodnji. Cilj obuke je da učesnici postanu dovoljno informisani i motivisani da započnu svoj posao u sektoru usluga u organskoj poljoprivredi, da znaju kako da naprave svoj biznis plan sa jasnom biznis idejom i strategijom ulaska na tržište.

Detaljnije...      

ODRŽAN SASTANAK NA TEMU - ŽENE U BIZNISU I KULTURI, RPK KRUŠEVAC, 07.03.2016. G.

U RPK Kruševac održan je sastanak na temu ŽENE U BIZNISU I KULTURI. Ovaj sastanak je održan povodom obeležavanja Međunarodnog dana žena - 8. marta.
Tom prilikom, u Velikoj sali RPK Kruševac, organizovana je modna revija kreatorke Dragane Petrović. Prisutni su imali tu mogućnost da se upoznaju sa njenim modelima koji su inspirisani etno elementima. Prisutne goste je pozdravila, i otvorila skup dr Dragana Barišić. Govoreći o potencijalu ženskog preuzetništva poželela je svim prisutnim damama srećan praznik i mnogo uspeha u daljem radu. 


Detaljnije...      

PRIKUPLJANJE PODATAKA O NAUČNOM KADRU U RASINSKOM OKRUGU

Sa idejom za bolje sutra i sa uverenjem da je pravo obrazovanje – poseban dar i obaveza, Regionalna privredna komora Kruševac poziva poštovane sugrađane, predstavnike javnog života i privrednike da se aktivno uključe u prikupljanje podataka za Bazu podataka o naučnom kadru u Rasinskom okrugu. Sve detaljnije informacije, kao i tabelu koju treba popuniti, možete videti na linkovima u prilogu. Kontakt osoba u RPK Kruševac je Zora Mitrović - e-mail: zora.mitrovic@komora.net .


Poziv...       Tabela - naučni kadar Rasinskog okruga... 

OSMOMARTOVSKA IZLOŽBA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA, PLATO ISPRED ZGRADE SUDA, 03.03 - 06.03.2016. G.

Na platou ispred zgrade Suda, povodom obeležavanja Osmog marta, održana je tradicionalna Osmomartovska izložba ženskog preduzetništva, u organizaciji Centra za žensko preduzetništvo i Odbora za preduzetništvo i mala i srednja preduzeća Regionalne privredne komore Kruševac, uz podršku Grada Kruševca. Na otvaranju izložbe, prisutne je pozdravila pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti – Jelena Milanović, koja je izjavila da je ovo druga izložba na otvorenom prostoru koja će trajati do 06.03.2016. godine, i na taj način omogućiti da preduzetnice predstave i prodaju svoje proizvode našim sugrađanima.


Detaljnije...      

POTPISANI MEMORANDUMI O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI I STRUČNOJ PRAKSI IZMEĐU KOMPANIJA IZ RASINSKOG OKRUGA I EKONOMSKOG FAKULTETA IZ BEOGRADA, RPK KRUŠEVAC, 02.03.2016. G.

U RPK Kruševac, 02.03.2016. godine, potpisano je sedam Memoranduma o stručnoj praksi izmedju kompanija Rasinskog okruga i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Goste je primio predsednik RPK Kruševac, gospodin Predrag Vukićević, sa saradnicima, i načelnik Rasinskog upravnog okruga, gospodin Branislav Vesić. Predsednik Regionalne privredne komore Kruševac istakao je na samom otvaranju da razlog zbog koga smo se okupili u Komori, kući privrednika, jeste potpisivanje dokumenta koji će omogućiti stvaranje sistemske veze, partnerskog odnosa između privrede i obrazovanja, jer je upravo to ključ za razvoj naše zemlje. Do sada smo pretežno bili izvoznici pameti. Ovo je način da ta ista pamet podstakne izvoz naših kompanija, rekao je Predrag Vukićević. Delegaciju sa Ekonomskog fakulteta iz Beograda predvodio je prodekan za saradnju sa privredom, dr Dragan Lončar, sa saradnicima, koji je rekao da je Kruševac primer dobre saradnje, te da se u kruševačkoj privrednoj komori potpisuje 100. sporazum, od osnivanja Centra za saradnju sa privredom Ekonomskog fakulteta, pre 4 meseca. Sporazum su potpisali: Fabrika maziva - FAM Kruševac, Bramy Aleksandrovac, Tehnokomerc Kruševac, Ivan promet Kruševac, AMSS Kruševac, Kolarević Pojate, PalMal Trstenik, dok je nedavno to učinio i Henkel. Skupu je prisustvovalo više od 50 studenata Ekonomskog fakulteta iz Beograda, naših sugradjana.


Detaljnije...      

USTAVNI SUD PROGLASIO „MUZIČKI DINAR“ NEUSTAVNIM

Ustavni sud Srbije utvrdio je da nisu u skladu sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima donete 2012. godine, kojima je ograničena visina naknade za korisnike iz oblasti javnog saopštavanja muzičkih dela, interpretacija i fonograma (takozvani „muzički dinar“ koji se naplaćuje korisnicima iz oblasti ugostiteljskih objekata, kao što su kafići, restorani, klubovi, splavovi, hoteli, tržni centri, diskoteke i slično), saopštila je Unija diskografa Srbije (UDS).
Ustavni sud je takođe utvrdio da kategorizacija korisnika koji vrše javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma (tzv. „muzički dinar“), koju je prema Zakonu o autorskom i srodnim pravima izvršilo reprezentativno udruženje korisnika za teritoriju Republike Srbije, nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.
U saopštenju UDS navodi se i da ostaje na snazi odredba Zakona o autorskom i srodnim pravima prema kojoj korisnici iz oblasti zanatlija (frizerske radnje, saloni lepote, pekare i slično) nisu u obavezi da plaćaju naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma.
 

INDIJA ODOBRILA E-TURISTIČKE VIZE ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE

Vlada Indije je donela odluku da omogući dobijanje e-Turističke Vize (eTV) za državljane Republike Srbije koja stupa na snagu odmah, tj. od 26. februara 2016. godine. eTV je osmišljena kako bi se pojednostavio proces dobijanja vize za osobe koje posećuju Indiju na kraći vremenski rok, time što će im uštedeti vreme koje bi utrošili na dolazak u Ambasadu Indije radi dobijanja vize. eTV je veoma pogodna, jer omogućava podnosiocima zahteva za vizu da obave ceo proces dobijanja vize u virtuelnom okruženju, jer se formular za vizu i propratna dokumenta podnose onlajn, plaćanje se vrši onlajn, i rešavanje zahteva se saopštava onlajn.

 

Saopštenje za javnost...            Press release...

PODACI O NEZAPOSLENOSTI ZA RASINSKI OKRUG – JANUAR 2016

Na kraju januara 2016. godine, na evidenciji NSZ Filijale Kruševac nalazi se 31.592 lica koja traže zaposlenje, pri čemu je broj nezaposlenih lica - 28.219. U januaru, u odnosu na decembar, smanjen je broj nezaposlenih za 287 lica (u decembru je bilo 27.199 lica). Od ukupnog broja nezaposlenih, 8.720 lica prvi put traži zaposlenje (30,90%).

 

Izveštaj...             

ISPLAĆENE ZARADE U REPUBLICI SRBIJI I RASINSKOM OKRUGU ZA DECEMBAR 2015. I JANUAR 2016. G.

Prosečna zarada u Republici Srbiji isplaćena u decembru 2015. godine iznosi 70.763 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u novembru 2015. godine, nominalno je veća za 16,2%  i realno je veća za 16,4%.
Prosečna zarada u Republici Srbiji isplaćena u januaru 2016. godine iznosi 55.763 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u decembru 2015. godine, nominalno je manja za 21,2% i realno je manja za 21,7%.
 

 

Zarade - decembar 2015...              Zarade - januar 2016...

POSETA PRIVREDNIKA RASINSKOG OKRUGA I SRBIJE MEĐUNARODNOM SAJMU ZANATSTVA I MALE PRIVREDE IHM 2016 U MINHENU, 23 - 27.02.2016. GODINE

Regionalna privredna komora Kruševac, u periodu od 23 – 27.02.2016. godine, organizovala je zajedničku posetu privrednika Sajmu zanatstva i male privrede IHM u Minhenu, koji se u ovom gradu ove godine održava po 66. put. Devet privrednika iz Rasinskog okruga, zajedno sa jednim predstavnikom RPK Kruševac, posetilo je Sajam u Minhenu, u organizaciji RPK Kruševac, a grupa se u Beogradu pridružila preduzetnicima iz Beograda, Vranja, tako da je ovo putovanje pružilo priliku za međusobno upoznavanje i umrežavanje privrednika iz cele zemlje.
 

Detaljnije...       

RPK KRUŠEVAC NA SAJMU TURIZMA 2016., BEOGRAD, 18 - 21.02.2016. G.

Regionalna privredna komora Kruševac, na poziv Turističke organizacije grada Kruševca, učestvovala je na 38. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu. Sajam u Beogradu predstavlja najznačajniji događaj iz oblasti turizma u Srbiji, i okuplja veliki broj izlagača. Na ovogodišnjem sajmu predstavilo se preko 1150 izlagača. Regionalna privredna komora Kruševac je na ovom sajmu promovisala, kako turističke, tako i privredne potencijale našeg okruga.
U subotu, 20.02.2016. godine, u periodu od 13.00 do 14.30 časova, Turistička organizacija grada Kruševca, u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Kruševac, organizovala je veliku promociju celokupne turističke ponude grada i okoline.
 

Detaljnije...       

PRIVREDNA KRETANjA NA PODRUČJU RPK KRUŠEVAC ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2015. GODINE

U delu Detaljnije možete pročitati izveštaj o privrednim kretanjima na području RPK Kruševac za period januar - decembar 2015. godine (poljoprivreda, industrijska proizvodnja, turizam i trgovina, spoljnotrgovinska robna razmena, pregled broja privrednih društava i preduzetnika, isplaćene zarade), koji su sačinile stručne službe Regionalne privredne komore Kruševac.

 

Detaljnije...       

SETVA 2016, RPK KRUŠEVAC, 18.02.2016. G.

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, 18.02.2016. godine, održano je savetovanje za poljoprivrednike na temu SETVA 2016. Na savetovanju su predstavljeni sorte i hibridi Instituta za kukuruz ZEMUN POLJE i Instituta za ratarstvo i povrtarstvo NS SEME.
Dr Života Jovanović je prisutnima u kratkim crtama predstavio Institut za kukuruz Zemun Polje, i govorio o hibridima kukuruza koji su stvoreni u ovom institutu. Najviše se fokusirao na hibride pete i šeste grupe zrenja koji su i najzastupljeniji u ovom regionu, i predstavio njihove karakteristike i potrebnu agrotehniku za punu rodnost i dobre prinose.
 

Detaljnije...       

PRIVREDNA POSETA DELEGACIJE IZ LIPECKA KRUŠEVCU, POVODOM OTVARANJA FABRIKE FORMAGGIO RUSSO U KRUŠEVCU, 18.02.2016. G.

Nakon posete predsednika RPK Kruševac, gospodina Predraga Vukićevića, i zamenice gradonačelnika, gospođe Jasmine Palurović, Lipecku, decembra prošle godine, bila je najavljena inicijativa za otvaranje rusko – srpske firme. Delegacija iz Lipecka boravila je u Kruševcu ove nedelje u cilju početka realizacije i otvaranja srpsko-ruske firme Formaggio Russo u Kruševcu, koja će se baviti proizvodnjom sireva i svoje proizvode plasirati Ruskoj Federaciji. Danas je u RPK Kruševac upriličen sastanak, a delegaciju je primio predsednik RPK Kruševac, gospodin Predrag Vukićević.
      

SPOLjNOTRGOVINSKA RAZMENA RASINSKOG OKRUGA TOKOM CELE 2015. GODINE U SUFICITU

Prema raspoloživim podacima Regionalne privredne komore Kruševac, ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Rasinskog okruga za 2015. godinu iznosi 355.505 dolara. Vrednost izvezene robe za period januar – decembar 2015. godine iznosi 196,794 miliona dolara, a uvoz za isti period iznosi 158.711 miliona dolara. U Rasinskom okrugu u 2015. godini, ostvaren je suficit od 38,083 miliona dolara. Pokrivenost uvoza izvozom u ovom periodu iznosi 123,9%. Najznačajniji spoljnotrgovinski partneri u 2015. godini u izvozu Rasinskog okruga su: Velika Britanija, Nemačka, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Ruska Federacija. Glavni spoljnotrgovinski partneri u uvozu Rasinskog okruga 2015. g. bili su: Ruska Federacija, Kina, Italija, Nemačka, Turska.
 

Izveštaj...               

SET PORESKIH OLAKŠICA ZA MIKRO I MALA PREDUZEĆA, 2016 - 2017. G.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 29. decembra 2015. godine set poreskih zakona kojima je, pored ostalog, predviđeno proširivanje fiskalnog podsticaja na mala i mikro preduzeća, ali i smanjenje kazne za građane koji ne plate porez na vreme.
Narodna skupština usvojila je:
• Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
• Zakon o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
• Zakon o izmenama i dopunama zakona o tržištu kapitala
• Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica
• Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana
• Zakon o izmenama i dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
• Zakon o izmenama i dopunama zakona o republičkim administrativnim taksama
 

Detaljnije...       

U RPK KRUŠEVAC POTPISAN MEMORANDUM O POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI RPK KRUŠEVAC I EKONOMSKOG FAKULTETA IZ BEOGRADA, 11.02.2016. G.

U RPK Kruševac održan je sastanak sa predstavnicima Ekonomskog fakulteta iz Beograda. Goste je primio predsednik RPK Kruševac, gospodin Predrag Vukićević, sa saradnicima, načelnik Rasinskog upravnog okruga, gospodin Branislav Vesić, i direktor NSZ – filijala Kruševac, gospodin Predrag Marković. Delegaciju sa Ekonomskog fakulteta iz Beograda predvodio je prodekan za saradnju sa privredom, dr Dragan Lončar, sa saradnicima - Filipom Grujićem i Aleksandrom Jakšićem. Na današnjem sastanku potpisan je Memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji RPK Kruševac i Ekonomskog fakulteta iz Beograda.

 

Detaljnije...       

U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRUŠEVAC ORGANIZOVAN SKUP - SPORAZUMNO FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE KAO NAČIN REŠAVANJA FINANSIJSKIH PROBLEMA U POSLOVANJU, 10.02.2016. G.

Privredna komora Srbije, u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Kruševac i Međunarodnom finansijskom korporacijom, organizovala je skup „Sporazumno finansijsko restrukturiranje kao način rešavanja finansijskih problema u poslovanju“. U ime Privredne komore Srbije, skupu se obratila Božana Jakišić, koordinator u Centru za usluge i posredovanje PKS, i govorila je o novom zakonu o sporazumnom finansijskom restrukturiranju, i o PKS kao institucionalnom posredniku u postupcima SFR. U ime konsultanata Svetske banke, privrednicima se obratila Živka Spasić, koja je govorila o prednostima SFR kao načinu rešavanja finansijskih problema i mogućnostima primene posredovanja u privredi, dok se, u ime Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, skupu obratila Silvana Veljković, direktor Centra za pravne i zajedničke poslove ALSU.

 

Detaljnije...       

IZLOŽBA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA I STARIH ZANATA, UZ PODRŠKU GRADA KRUŠEVCA, REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE KRUŠEVAC I JP POSLOVNI CENTAR KRUŠEVAC, 09 - 28.02.2016. G.

U centru grada, na platou ispred Doma sindikata, otvorena je prodajna izložba starih zanata i narodne radinosti, u okviru koje će svoj asortiman predstaviti dvadesetak udruženja i organizacija. Cilj otvaranja izložbe je, prema rečima zamenika gradonačelnika - Jasmine Palurović, promocija, podržavanje i jačanje ženskog i socijalnog preduzetništva, oživljavanje starih zanata i pružanje mogućnosti udruženjima osoba sa posebnim potrebama da ostvare sopstvene prihode.
Ova lepa praksa biće ponovljena i sledeće godine, naveli su organizatori: predsednik Regionalne privredne komore - Predrag Vukićević, i direktor Poslovnog centra - Dragi Marković. Javno preduzeće „Poslovni centar“ odreklo se prihoda od zakupa „ kućica“ koje se inače koriste tokom novogodišnjih i osmomartovskog praznika, a svoju novu primenu ovi objekti imaće do kraja meseca. Grad Kruševac podržava realizaciju ove ideje koja je u interesu, ne samo prodavaca oslobođenih plaćanja naknade, već i brojnih Kruševljana koji će priliku za šetnju moći da iskoriste i za povoljnu kupovinu etno proizvoda našeg kraja.
 

Detaljnije...               

ODRŽANA PREZENTACIJA FIRME SECURITAS, RPK KRUŠEVAC, 09.02.2016. G.

U prostorijama RPK Kruševac, 09.02.2016. godine, održana je prezentacija firme SECURITAS iz Beograda. Firma SECURITAS bavi se uslugama obezbeđenja i poseduje znanje i iskustvo iz oblasti bezbednosti u svim segmentima privrede i poslovanja. Ciljne grupe ili klijenti su mala, srednja i velika preduzeća, industrija, retail objekti, finansijske institucije, obrazovne ustanove, kulturne institucije, javne ustanove, zabave... Prezentaciji u RPK Kruševac prisustvovale su firme različitih delatnosti i veličina kojima su potrebne usluge obezbeđenja, a bili su prisutni i predstavnici naših firmi koje se bave obezbeđenjem. Nakon prezentacije, prisutni su kroz razgovor razmenili mišljenja i iskustva iz prakse, a bilo je reči i o zakonskim rešenjima koja regulišu tu materiju.
 

Detaljnije...               

AMBASADOR FRANCUSKE U KRUŠEVCU, 05.02.2016. GODINE

Grad Kruševac, Turistička organizacija Kruševca i RPK Kruševac su 5. februara 2016. godine bili domaćin ambasadoru Francuske - Njenoj ekselenciji gospođi Kristin Moro, predstavnicima Francusko-srpske privredne komore i direktoru Francuskog instituta u Beogradu, Žan Batistu Kizeru. Posle sastanka u kabinetu gradonačelnika, svečano je otvorena izložba „Otkrijte Francusku u nama“ u Mozaik sali Gradske uprave Kruševac, pod pokroviteljstvom Grada Kruševca, a u organizaciji Turističke organizacije Kruševca i Udruženja srpsko-francuskog prijateljstva „Union“.
 

Detaljnije...               

USPEŠNO ZAVRŠENA STRUČNA OBUKA ZA VRŠENJE POSLOVA FIZIČKO – TEHNIČKE ZAŠTITE LICA I IMOVINE, I ODRŽAVANJE REDA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA, JAVNIM SKUPOVIMA I DRUGIM MESTIMA OKUPLJANJA GRAĐANA, RPK KRUŠEVAC, 04.02.2016.

Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, uspešno je sprovela prvu stručnu obuku za vršenje poslova fizičko – tehničke zaštite lica i imovine, i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana. Prva grupa polaznika, koju čine kandidati - radnici Trajal Korporacije, Alfa Garda i fizička lica, uspešno je završila ovu stručnu obuku. Svečana dodela uverenja o završenoj stručnoj obuci upriličena je 04.02.2016. godine, sa početkom u 12 časova, u sali RPK Kruševac. Obuka za sticanje licence je obavezna prema Zakonu o privatnom obezbeđenju. Svi zaposleni na poslovima privatnog obezbeđenja će najkasnije do 01.01.2017. godine morati da pribave licencu za obavljanje ovih poslova, što znači da završe obuku i polože stručni ispit u MUP-u. Privredna komora Srbije je ovlašćena za vršenje stručnih obuka službenika obezbeđenja rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova 03/6 broj: 11/15 od 26.02.2015. godine.
 

Detaljnije...               

U RPK KRUŠEVAC ODRŽAN BESPLATNI SEMINAR ZA ČLANOVE KOMORE - KAKO NAJLAKŠE PRIPREMITI I PREDATI ZAVRŠNI RAČUN ZA 2015. GODINU, 29.01.2015. GODINE

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac je održan besplatni seminar za članove RPK Kruševac na temu :„Kako najlakše pripremiti i predati završni račun za 2015. godinu“. Seminar je realizovala Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa SAOP DOO Novi Sad, a na inicijativu Sekcije knjigovođa.
Finansijski izveštaji za 2015. godinu se sastavljaju isključivo u elektronskoj formi, i Agenciji za privredne registre dostavljaju potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. Na ovom skupu je aktivnom diskusijom pokušano da se dođe do predloga rešenja u vezi sa problemima sa kojima se knjigovođe susreću u praksi.
 

Detaljnije...               

ODRŽANA PREZENTACIJA PROGRAMA „POKRENI SE ZA POSAO“, RPK KRUŠEVAC, 28.01.2016. GODINE

Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa Agencijom za regionalni razvoj Rasinskog okruga, 28. januara 2016. godine, organizovala je prezentaciju programa «Pokreni se za posao« koji je namenjen potencijalnim i postojećim privrednicima.
Program „Pokreni se za posao!“ je namenjen osobama sa dobrom poslovnom idejom, osobama koje krasi preduzetnički duh, ali im zbog socijalnog statusa nisu dostupni krediti komercijalnih banaka za započinjanje i unapređenje posla.
Program obezbeđuje:
1. bespovratna sredstva u iznosu do 220.000 dinara u vidu opreme neophodne za pokretanje ili unapređenje preduzetničke delatnosti
2. poslovne i stručne obuke
3. stalnu savetodavnu pomoć od strane ekonomskih stručnjaka
 

Detaljnije...               

PRAVO NA SUBVENCIJU ZA ORGANIZOVANO DOVOĐENJE STRANIH TURISTA

Regionalna privredna komora Kruševac Vas obaveštava da je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RS objavilo obaveštenje kojim se turističke agencije, organizatori putovanja, registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje poseduju propisanu licencu, informišu da mogu ostvariti pravo na subvenciju za organizovano dovođenje stranih turista.
Podsticanje razvoja domaćeg turizma kroz unapređenje organizovanog turističkog prometa stranih turista, sprovodi se kroz dodelu subvencija agencijama organizatorima turističkog putovanja, po realizaciji organizovanog dovođenja turističkih grupa od najmanje 15 stranih turista, smeštenih u kategorisanim ugostiteljskim objektima, za ostvarena minimum 3 noćenja sa doručkom.

Detaljnije...                    Obaveštenje...          Obrazac...     

U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRUŠEVAC ODRŽANA PREZENTACIJA NOVOG ZAKONA O ZADRUGAMA, 21.01.2016. G.

Dana 21.01.2016. godine, u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, održana je proširena sednica Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo RPK Kruševac, na kojoj je prezentovan Zakon o zadrugama, usvojen 29.12. protekle godine.
Sednici su prisustvovali: predsednica Odbora, Sandra Miletaković; načelnik Rasinskog upravnog okruga, Branislav Vesić; predsednik Zadružnog saveza Srbije, Nikola Mihailović; predsednik Zadružnog saveza za Raški, Rasinski i Moravički okrug, Dejan Miladinović, pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu, Marko Milojević; sekretar Zadružnog saveza za Raški, Rasinski i Moravički okrug, Stevo Radoičić; član UO RPK Kruševac, Tomislav Stanković; članovi Odbora, predstavnici zadruga Rasinskog okruga, kao i potencijalni osnivači zadruga.
 

Detaljnije...               

PREDSEDNIK PRIVREDNE KOMORE LIPECKA, GOSPODIN ANATOLIJ GOLTSOV VASILJEVIČ, O POSETI RASINSKOM OKRUGU, 08.01.2016. G.

Intervju predsednika privredne komore Lipecka (Ruska Federacija), gospodina Anatolija Goltsova Vasiljeviča, o privrednoj i turističkoj poseti Rasinskom okrugu, i Božićnom privrednom doručku u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac početkom 2016. godine, možete pogledati na sledećem linku - http://itogi.lpgzt.ru/aticle/52109.htm .

 

 

Prevod intervjua...            

EVIDENCIJA PROMETA ROBE NA VELIKO I MALO I KOMISIONIH USLUGA U PROMETU ROBE

Ministarstvo za trgovinu, turizam i telekomunikacije Republike Srbije, odnosno resorni ministar, doneo je Pravilnik o evidenciji prometa („Sl. glasnik RS“. br. 99/15, u nastavku teksta: Pravilnik), kojim su propisane evidencije prometa za poslovne subjekte koji obavljaju trgovinu na veliko i malo, vrše otkup poljoprivrednih proizvoda i životinja, i prižaju komisione usluge u prometu robe. Pravilnikom su propisani sadržaj i način vođenja evidencije u knjizi Evidencije, KEP obrascu.
Pravilnik o evidenciji prometa primenjuje se pri evidenciji prometa kod poreskih obaveznika definisanih pravilnikom, počev od 1. januara 2016. godine. Danom početka primene ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o evidenciji prometa i usluga („Sl. glasnik RS“, br. 45/96, ...i 7/10).
 

Promet robe KEP obrazac...               

PRIVREDA RASINSKOG OKRUGA OSTVARUJE SUFICIT U SPOLjNOTRGOVINSKOJ RAZMENI ZA PRVIH 11 MESECI 2015. GODINE

Prema raspoloživim podacima Regionalne privredne komore Kruševac, ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Rasinskog okruga, za period januar – novembar 2015. godine iznosi 325,09 miliona dolara.
Vrednost izvezene robe za period januar – novembar 2015. godine iznosi 181,519 miliona dolara, i u odnosu na isti period prošle godine, smanjena je za 4,2%. Uvoz za isti period iznosi 143,578 miliona dolara, i u odnosu na isti period prošle godine smanjen je za 4,7%.
U Rasinskom okrugu, u periodu januar – novembar 2015. godine, ostvaren je suficit od 37,941 miliona dolara. Pokrivenost uvoza izvozom u ovom periodu iznosi 126,4%.
Najznačajniji izvoznici iz Rasinskog okruga za period januar – novembar 2015. godine su: Cooper Tire & Rubber Company Serbia d.o.o. Kruševac, AD Vino Župa Aleksandrovac, Trayal Kruševac, Voće Produkt Brus, Kolarević Pojate, Menex Kruševac, PPT Namenska Trstenik, Sweet Home Brus, Fruit and Fish Trade Aleksandrovac.
 

Izveštaj...               

TURSKI INVESTITOR U KRUŠEVCU, 13.01.2016. G.

Kruševac su 13.01.2016. godine posetili predstavnici dve turske kompanije u oblasti tekstilne industrije „Džinsi“ i „CCM“. Kompanija „Džinsi“ posluje u Srbiji od 2010. godine, i do sada je otvorila tri fabrike u Leskovcu i jednu u Krupnju.
Zajedno sa svojim poslovnim partnerima i prijateljima, kompanijom „CCM“ koja je zainteresovana za otvaranje fabrike u Kruševcu, razgovarali su u kabinetu gradonačelnika Grada Kruševca sa ministrom odbrane, Bratislavom Gašićem, i gradonačelnikom, Dragim Nestorovićem. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Razvojne agencije Srbije (nekadašnja SIEPA) i predstavnici kabineta potpredsednika Vlade, ministra trgovine, turizma i telekomunikacija - Rasima Ljajića.
Ministar odbrane - Bratislav Gašić, rekao je da je nakon posete turskog premijera Beogradu i razgovora sa srpskim premijerom - Aleksandrom Vučićem, kao i potpredsednikom Vlade - ministrom Rasimom Ljajićem, dodatno poboljšana poslovna klima i unapređeni odnosi, koji su rezultirali intenzivnijom posetom turskih investitora Srbiji.
Vlasnik i direktor „CCM“ kompanije - Burak Galit Akurt, upoznao je učesnike sastanka sa referencama fabrike čije je sedište u Istanbulu i koja izvozi konfekciju (džins) na englesko i evropsko tržište. Kruševac su odabrali kao grad koji ima privredno iskustvo u ovoj grani, i u kojem su poslovale dve uspešne tekstilne fabrike - „Crvena zvezda“ i „Jastra“ (Prilog RTV Kruševac - https://www.youtube.com/watch?v=UEjczkMqYFI )
            

U NOVOM BROJU ONLINE POSLOVNOG MAGAZINA „INFO REVIEW“ DOBITNICI NAGRADA „DISKOBOLOS 2015“ - WEB PORTAL PRIVREDNIH INFORMACIJA RASINSKOG OKRUGA, RPK KRUŠEVAC

U novom broju online poslovnog magazina Info Review, predstavljeni su dobitnici nagrada DISKOBOLOS 2015. U kategoriji Web ostvarenja, prva nagrada uručena je Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, za projekat - Web portal privrednih informacija Rasinskog okruga.

Više informacija o ovoj prestižnoj nagradi možete pročitati na sledećem linku: http://emagazine.inforeview.biz/zmm16/index.html  
             

BOŽIĆNI PRIVREDNI DORUČAK U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRUŠEVAC, 08.01.2016. GODINE

U petak, 08.01.2016. godine, u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, tradicionalno je održan Božićni privredni doručak – skup privrednika iz Rasinskog okruga, crkvenih velikodostojnika i gradskih, okružnih i opštinskih zvaničnika.
Njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin David obratio se skupu i svima poželo blagostanje i napredak; takođe, izrazio je blagodarnost i istakao značaj saradnje između duhovne i svetovne vlasti.
Nakon toga, prisutnima se obratio domaćin skupa, predsednik Regionalne privredne komore Kruševac, gospodin Predrag Vukićević, koji je najpre gostima čestitao praznik, a zatim i naglasio da je ovo lepa prilika da se na jednom mestu, u Komori, koja je asocijacija privrednika - mesto njihovog okupljanja i povezivanja, susretnu privrednici uz punu podršku zvaničnika i institucija, a sve uz blagoslov Njegovog preosveštenstva episkopa kruševačkog gospodina Davida. Takođe, predsednik RPK Kruševac - Predrag Vukićević, iskazao je veliko zadovoljstvo i čast što je privreda, na čelu sa Regionalnom privrednom komorom Kruševac i Eparhijom kruševačkom, učestvovala u više zajedničkih projekata, uz očekivanje da će se u ovoj godini još intenzivnije sarađivati.
 

Detaljnije...               

POLOŽAJNICI U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRUŠEVAC, 08.01.2016. GODINE

Povodom najvećeg hrišćanskog praznika - Božića, u prostorijama RPK

Kruševac, shodno pravoslavnoj tradiciji i običajima, Predrag Vukićević, predsednik Regionalne privredne komore Kruševac, primio je položajnike.
 

           

OD 2016. GODINE BEZ POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE

Prema članu 41. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ne postoji obaveza podnošenja obrasca PPP. Poreska uprava vrši knjiženja na osnovu podnetih Obrazaca PPP-PD, te su samim tim evidencije na nivou Poreske uprave obezbeđene.
Za sve prihode koji su isplaćeni od 1. januara 2015. godine, ne podnosi se obrazac PPP. Obaveštenje Poreske uprave možete pročitati na sledećem linku:
http://www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/3149/od-naredne-godine-bez-pojedinacne-poreske-prijave-.html 
              

RPK KRUŠEVAC VAM ŽELI SREĆNE NOVOGODIŠNjE I BOŽIĆNE PRAZNIKE

Svim prijateljima i poslovnim partnerima želimo srećne novogodišnje i božićne praznike!

 

Merry Christmas and a Happy New Year to all our Friends and Business Partners!


 

Čestitka...               

RASINSKI OKRUG BELEŽI SUFICIT U SPOLjNOTRGOVINSKOJ RAZMENI ZA PRVIH DESET MESECI 2015. G.

Prema raspoloživim podacima Regionalne privredne komore Kruševac, ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Rasinskog okruga za period januar – oktobar 2015. godine iznosi 294,193 miliona dolara. Vrednost izvezene robe za period januar – oktobar 2015. godine iznosi 164,430 miliona dolara, i u odnosu na isti period prošle godine smanjena je za 6,2%; uvoz iznosi 129,763 miliona dolara, i u odnosu na isti period prošle godine, smanjen je za 5,8 %. U Rasinskom okrugu, u periodu januar – oktobar 2015. godine, ostvaren je suficit od 34,667 miliona dolara.
 

Detaljnije...               

NOVOGODIŠNJA IZLOŽBA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA, PLATO ISPRED ZGRADE SUDA, 25.12 - 30.12.2015. G.

Na platou ispred zgrade Suda, pred sam kraj 2015. godine, održana je tradicionalna Novogodišnja izložba ženskog preduzetništva, u organizaciji Centra za žensko preduzetništvo i Odbora za preduzetništvo i mala i srednja preduzeća Regionalne privredne komore Kruševac, uz podršku Grada Kruševca. Na otvaranju izložbe, prisutne je pozdravila zamenica gradonačelnika - Jasmina Palurović, koja je izjavila da je ovo prva izložba na otvorenom prostoru koja će trajati do 30.12.2015. godine, i na taj način omogućiti da preduzetnice predstave i prodaju svoje proizvode našim sugrađanima.
 

Detaljnije...               

ISPLAĆENE ZARADE U REPUBLICI SRBIJI I RASINSKOM OKRUGU ZA NOVEMBAR 2015. GODINE

Prosečna zarada u Republici Srbiji isplaćena u novembru 2015. godine iznosi 60.913 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u oktobru 2015. godine, nominalno je veća za 0,2%  i realno je veća za 0,3%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u novembru 2015. godine iznosi
44.166 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa, isplaćenom u oktobru 2015. godine, nominalno je veća za 0,1 % i realno je veća za 0,2 %.
 

Izveštaj...

ODRŽANA NOVOGODIŠNJA IZLOŽBA MALE PRIVREDE, HOL KRUŠEVAČKOG POZORIŠTA, 24.12.2015. GODINE

U četvrtak, 24. decembra 2015. godine, u holu Kruševačkog pozorišta, održana je Novogodišnja izložba male privrede, ženskog preduzetništva i rukotvorina, u organizaciji Regionalne privredne komore Kruševac. RPK Kruševac godinama aktivno radi na promociji privrednika organizovanjem učešća na sajmovima u zemlji i inostranstvu, privrednim izložbama, skupovima, i slično. Ovo je bila prilika da se na lep i prigodan način predstave mali privrednici Rasinskog okruga, odnosno da se i građanstvo i privreda upoznaju sa rukotvorinama našega kraja i proizvodima naših malih privrednika.
 

Detaljnije...               

U RPK KRUŠEVAC ODRŽANO SAVETOVANJE ZA POLJOPRIVREDNIKE, 23.12.2015. G.

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, 23.12.2015. godine, održano je savetovanje za poljoprivrednike, u saradnji sa Institutom za krmno bilje Kruševac.
Dr Zoran Lugić održao je predavanje o proizvodnji kabaste hrane na oranicama i travnjacima. On je sa prisutnima diskutovao o vrstama kabaste hrane, hranljivoj vrednosti i rasprostranjenosti pojedinih krmnih kultura. Govorio je o travama, leguminozama i detelinsko travnim smešama. Predstavio je rezultate više istraživanja koja su radili stručnjaci Instiituta za krmno bilje, i došlo se do zaključka da je pravilan uzgoj i konzerviranje kabaste hrane uslov za dobru stočarsku proizvodnju, zdrave životinje, ali i za rentabilnu proizvodnju.
 

Detaljnije...               

U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRUŠEVAC ODRŽANA RADIONICA „FINANSIJSKI MENADžMENT“, 22.12.2015.GODINE

Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa Valor akademijom, a uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja, organizovala je radionicu pod nazivom - Finansijski menadžment. Radionica je održana u utorak, 22. decembra 2015. godine, u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, IV sprat – Velika sala, ulica Balkanska 63, Kruševac. Predavač na radionici bio je Aleksandar Vasilski - stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti finansijskog planiranja i upravljanja, ekonomista, konsultant, trener i direktor Valor akademije.

 

Detaljnije...               

U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRUŠEVAC POČELA OBUKA ZA PRIVATNO OBEZBEDjENjE, 21.12.2015. GODINE

Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, realizuje stručnu obuku za prvu grupu polaznika za službenika obezbeđenja. Obuka je priprema za polaganje stručnog ispita i sticanje licence za kandidate koji već obavljaju ove poslove ili su zainteresovani da rade u oblasti privatnog obezbeđenja. Obuka za sticanje licence je obavezna prema Zakonu o privatnom obezbeđenju. Svi zaposleni na poslovima privatnog obezbeđenja će najkasnije do 01.01.2017. morati da pribave licencu za obavljanje ovih poslova, što znači - da završe obuku i polože stručni ispit u MUP-u.

 

Detaljnije...               

PRIVREDNA POSETA PREDSEDNIKA REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE KRUŠEVAC I ZAMENICE GRADONAČELNIKA KRUŠEVCA LIPECKU, RUSKA FEDERACIJA, 18.12.2015.G.

Predsednik RPK Kruševac i zamenica gradonačelnika Kruševca posetili su Lipeck, u periodu od 18. do 20. decembra ove godine. Tokom posete, obavili su značajne sastanke i ostvarili brojne poslovne kontakte sa predstavnicima grada Lipecka, Lipecke komore, grada Voronježa, i brojnim ruskim privrednicima koji su izrazili interesovanje za saradnju sa firmama u Rasinskom okrugu. Zamenica gradonačelnika, gospođa Jasmina Palurović, u ime grada Kruševca, sa predstavnicima Grada Lipecka potpisala je Sporazum o razumevanju, a Pismo o namerama za izgradnju prehrambene fabrike u Kruševcu, sa srpske strane potpisali su predsednik RPK Kruševac, gospodin Predrag Vukićević i zamenica gradonačelnika Kruševca, gospođa Jasmina Palurović.
 

Prilog možete pogledati na sledećem linku - http://most.tv/news/59968.html

Detaljnije...               

DODELJENI SERTIFIKATI ŠESTOJ GRUPI POLAZNIKA KURSA ZA SAMOSTALNO VOĐENJE KNJIGA, RPK KRUŠEVAC, 18.12.2015. G.

U petak, 18.12.2015. godine, u 10:30 časova, u sali Regionalne privredne komore Kruševac, nakon uspešnog završetka KURSA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU šeste grupe polaznika, upriličena je svečana dodela sertifikata. Kurs je realizovan u organizaciji Regionalne privredne komore Kruševac, a u saradnji sa SAOP DOO iz Novog Sada, u periodu od 12.10. do 12.12.2015. g. Kurs za samostalnog knjigovođu pohađala su lica koja se već bave ovim poslom, ili lica bez apsolutno ikakvog iskustva u knjigovodstvenom radu, kao i oni koji žele da postanu profesionalne računovođe, tj. osobe koje će svoju egzistenciju zasnivati na ovoj profesiji. Kurs za samostalnog knjigovođu je obuhvatao i obuku u praktičnom radu u knjigovodstvu i na računaru, koja je realizovana na najnovijoj internet verziji programa SAOP miniMAX, tako da je polaznicima kursa stečeno znanje pomoć za svaki sledeći izazov, praktični knjigovodstveni rad ili program u kojem će raditi, i preporuka kod traženja posla u privrednom društvu ili agenciji gde će se baviti poslovima iz ove oblasti.

              

ODRŽANA PREZENTACIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU, RPK KRUŠEVAC, 17.12.2015.G. U 11:30 ČASOVA

Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, organizovala je prezentaciju Zakona o izmenama i dopunama zakona o turizmu, donetog 5.oktobra 2015.godine, koji je stupio na snagu 14. oktobra 2015. godine.
Izmene i dopune Zakona o turizmu predstavila je gospođa Vera Rovčanin Orlović, viši savetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije. 
 

Detaljnije...               

ODRŽANA PREZENTACIJA NA TEMU - ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU, RPK KRUŠEVAC, 15.12.12015. G.

Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa Udruženjem za bezbednost i zdravlje na radu Rasinskog upravnog okruga, realizovala je prezentaciju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, po odobrenju Inspektorata za rad, prezentovao je Jugoslav Veljković, inspektor rada, načelnik Odeljenja inspekcije rada u Kruševcu.

 

Detaljnije...               

PREDSEDNIKU RPK KRUŠEVAC, GOSPODINU PREDRAGU VUKIĆEVIĆU, URUČENA PRVA NAGRADA „DISKOBOLOS 2015“ ZA PROJEKAT „OBJEDINJENA VEB PONUDA PRIVREDE RASINSKOG OKRUGA“, STARI DVOR, SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA, 10.12.2015. G.

Odlukom međunarodnog žirija JISA, rešenje - veb portal privrednih informacija Rasinskog okruga, dobitnik je I nagrade „DISKOBOLOS 2015.“ u kategoriji Veb ostvarenja. Ceremonija dodele internacionalnih nagrada za informatička dostignuća i komunikacione tehnologije održana je u Starom dvoru, 10.12.2015. godine, kada je predsedniku RPK Kruševac, gospodinu Predragu Vukićeviću, uručena I nagrada „DISKOBOLOS 2015.“ u kategoriji Veb ostvarenja.

Detaljnije...               

U RPK KRUŠEVAC ODRŽANA KONFERENCIJA O DUALNOM OBRAZOVANjU, 10.12.2015. G.

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, 10.12.2015. godine, predstavljena je Studija izvodljivosti dualnog obrazovanja u sistemu srednjih škola u Srbiji. Studiju je, na inicijativu Privredne komore Srbije, radila nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. U ime Privredne komore Srbije, skupu se obratila Mr Mirjana Kovačević, direktor centra za edukaciju PKS, i objasnila privrednicima zašto je u obrazovni sistem potrebno ubaciti elemente dualnog obrazovanja. To praktično znači učenje na dva mesta -u školi, i u ogovarajućoj kompaniji. Cilj ovog projekta je, pre svega, sagledavanje stanja u obrazovnom sistemu Srbije, kao i načina da se on unapredi.

Detaljnije...               

U RPK KRUŠEVAC ODRŽAN SEMINAR - NAKNADA TROŠKOVA STEČAJNOG POSTUPKA, RPK KRUŠEVAC, 08.12.2015. G.

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, u saradnji sa državnom Agencijom za licenciranje stečajnih upravnika, 8.12.2015. godine, održan je seminar na temu „Naknada troškova stečajnog upravnika“. Predsednik Regionalne privredne komore Kruševac, Predrag Vukićević, istakao je da je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika tokom odlazeće godine prvi put organizovala obuku za stečajne upravnike van sedišta Beograda, i to u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac. Ovakva saradnja nastaviće se i u narednom periodu.

Detaljnije... 

ODRŽANA OSNIVAČKA SKUPŠTINA GRAĐEVINSKOG KLASTERA CENTRALNE SRBIJE, RPK KRUŠEVAC, 04.12.2015. G.

Dana 04.12.2015. godine, u prostorijama Regionalne privredne komore Kruševac, održana je osnivačka skupština „Građevinskog klastera Centralne Srbije“. Inicijativu za formiranje ovog klastera pokrenuo je Odbor za građevinu i građevinsku industriju RPK Kruševac, i u tom cilju je osnovao i radnu grupu koja je pripremila i organizovala osnivačku skupštinu. Klaster će delovati u oblasti projektovanja, nadzora i tehničkog prijema, izvođenja radova, konsaltinga i inženjeringa u građevini, sa osnovnim ciljem da se unapredi građevinska industrija i podigne konkurentnost članica kroz zajednički nastup na tržištu i prema odgovarajućim institucijama.

Detaljnije... 

PROMOCIJA PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2015. GODINI, RPK KRUŠEVAC, 04.12.2015. G.

Regionalna privredna komora Kruševac i Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga organizovali su promociju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini.
Na promociji održanoj u petak, 4. decembra 2015.godine, u sali Regionalne privredne komore Kruševac (Balkanska 63/IV), Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga predstavila je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme koji sprovodi Ministarstvo privrede Republike Srbije, u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i odabranim poslovnim bankama.

Detaljnije... 

PREDSEDNIKU RPK KRUŠEVAC, GOSPODINU PREDRAGU VUKIĆEVIĆU, CENTAR ZA OSOBE SA INVALIDITETOM URUČIO ZAHVALNICU ZA POSEBAN DOPRINOS I UČEŠĆE U HUMANITARNOM RADU, KRUŠEVAČKO POZORIŠTE, 03.12.2015. G.

Na svečanoj akademiji, održanoj povodom obeležavanja Međunarodnog dana invalida u organizaciji Centra za osobe sa invaliditetom, dana 03.12.2015. godine u 18 časova, u sali Kruševačkog pozorišta, predsedniku RPK Kruševac, gopodinu Predragu Vukićeviću, uručena је Zahvalnica za poseban doprinos i učešće u humanitarnom radu.

 

 

ODRŽAN SAJAM PREDUZETNIŠTVA U KRUŠEVCU „ŠANSA ZA NOVI POČETAK”, HOTEL RUBIN, 03.12.2015. G.

U okviru projekta „Šansa za novi početak“, Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa Srpskom asocijacijom menadžera i DNA Communications, a uz podršku USAID, organizovala je prvi Sajam preduzetništva u Kruševcu. Cilj projekta je razvoj preduzetništva, a ideja je da se, pre svega, podstaknu radnici preduzeća u restrukturiranju, da koristeći stečeno znanje pokrenu sopstveni biznis. Sajam je otvorio predsednik Regionalne privredne komore Kruševac, gospodin Predrag Vukićević, koji je izrazio zadovoljstvo što su Srpska asocijacija menadžera i USAID prepoznali Regionalnu privrednu komoru Kruševac i Rasinski okrug kao partnera u realizaciji Sajma preduzetništva. Vukićević je istakao da je ovaj sajam Kruševcu i Rasinskom okrugu potreban, jer nam je cilj da u narednom periodu ohrabrimo i podržimo ljude u pokretanju sopstvenog biznisa.

https://www.youtube.com/watch?v=0jb552nt3ws  (Izvor: RTV Kruševac)

 

Detaljnije... 

U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRUŠEVAC ODRŽAN SASTANAK NA TEMU KREIRANjA NOVE KREDITNE LINIJE U SKLADU SA POTREBAMA PRIVREDE, 01.12.2015. G.

Regionalna privredna komora Kruševac je 01.12.2015. godine, u saradnji sa nemačkom KfW razvojnom bankom i Privrednom komorom Srbije, organizovala sastanak sa privrednicima Rasinskog okruga, u cilju kreiranja nove kreditne linije koja bi na najbolji način odgovorila potrebama srpskih privrednika za kreditnim sredstvima.
Nemačka razvojna banka KfW, osnovana 1948. godine, već dugi niz godina, pod pokroviteljstvom Vlade Republike Nemačke, finansira projekte širom sveta. Od 2001. godine, zahvaljujući aktivnostima KfW banke, u Srbiji je distribuirano preko 1,7 milijardi evra. U pripremi je nova kreditna linija čiji će krajnji korisnici biti mala i srednja privredna društva i preduzetnici. Analiza KfW banke, koja obuhvata radionice i upitnike, sastavni je deo „Nemačko-srpske inicijative za održivi rast i zapošljavanje“.
Radionici u RPK Kruševac prisustvovalo je tridesetak predstavnika privrede, javnih preduzeća i lokalnih samouprava.

Prilog možete pogledati na sledećem linku:

https://www.youtube.com/watch?v=K1WyjDz2r2I (Izvor: RTV Kruševac)
 

Detaljnije... 

PREDSEDNIK RPK KRUŠEVAC, PREDRAG VUKIĆEVIĆ, I DEKAN EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU, PROF. DR JADRANKA ĐUROVIĆ TODOROVIĆ, POTPISALI SPORAZUM O POSLOVNO – TEHNIČKOJ SARADNJI, RPK KRUŠEVAC, 30.11.2015. G.

U cilju osposobljavanja mladih za rad i primenu teorijskih znanja u praksi, a sa namerom povezivanja obrazovnog sistema i privrede u Republici Srbiji, u ponedeljak, 30.11.2015. godine u 11 časova, predsednik RPK Kruševac, gospodin Predrag Vukićević, potpisao je Sporazum o poslovno – tehničkoj saradnji sa dekanom Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu, prof.dr Jadrankom Đurović Todorović.

 

Detaljnije... 

ODRŽAN POSLOVNI FORUM RASINSKI OKRUG - LIPECKA OBLAST, RPK KRUŠEVAC, 26.11.2015. G.

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, 26.11.2015. g. održan je Poslovni forum Rasinski okrug – Lipecka oblast. Poslovni forum je otvorio predsednik RPK Kruševac, gospodin Predrag Vukićević, koji je rekao da je Ruska Federacija strateški partner Srbije, i jedan od najvećih ekonomskih partnera Srbije. Lipecka oblast je regija sa kojom su naši odnosi postali vrlo intenzivni i bliski, istakao je Vukićević, što je potvrđeno kako potpisanim Sporazumom o saradnji Regionalne privredne komore Kruševac sa Privrednom komorom Lipecka prošle godine, konkretnim ugovorima među kompanijama, tako i organizovanim poslovnim susretima u Lipecku i Rasinskom okrugu.
Sa ciljem da ova saradnja postane još intenzivnija, RPK Kruševac, u saradnji sa Komorom Lipecka, organizovala je Poslovni forum.

 

Detaljnije... 

PREDSEDNIK REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE KRUŠEVAC - PREDRAG VUKIĆEVIĆ, I PREDSEDNIK PRIVREDNE KOMORE DRAČA - ANDREA XHAVARA, POTPISALI SPORAZUM O SARADNjI, PKS, 23.11.2015. G.

Predrag Vukićević, predsednik Regionalne privredne komore Kruševac, i Andrea Džavara (Andrea Xhavara), predsednik Privredne komore Drača, 23.11.2015. godine, u prostorijama PKS, potpisali su Sporazum o saradnji ove dve poslovne asocijacije.
Očekuje se da će Sporazum o saradnji privrednih komora Kruševca i Drača doprineti intenziviranju kontakata i kooperacije predstavnika poslovnih zajednica, kao i povećanju izvoza kompanija Rasinskog okruga na albansko tržište. Prilog možete pogledati na sledećem linku:

http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=19738 (Izvor: Infobiro)

 

Detaljnije... 

REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA KRUŠEVAC SA PRIVREDNICIMA RASINSKOG OKRUGA PREDSTAVILA SE NA SAJMU PRIVREDE PANAIR TIRANA 2015, 21 - 25.11.2015. G.

RPK Kruševac je po treći put za redom organizovala nastup privrednika Rasinskog okruga na Opštem privrednom sajmu u Tirani. Ove godine albanskom tržištu su se predstavili: Trayal Korporacija Kruševac, Fabrika maziva - FAM Kruševac, Aroma Kruševac, PalMal Trstenik, Mašinotehnik Trstenik, Gumotehna Ćićevac.
Međunarodni sajam Panair 2015, najveći međunarodni sajam u Albaniji sveobuhvatna je manifestacija koja ima za cilj razvijanje trgovinskih odnosa, te pruža priliku za susrete najznačajnijih proizvođača, uvoznika i distributera. Sajam je posećen od strane poslovnih krugova Albanije i centralno mesto ugovaranja uvoznih poslova.

 

Detaljnije... 

GOSTOVANJE PREDSEDNIKA RPK KRUŠEVAC, GOSPODINA PREDRAGA VUKIĆEVIĆA, NA RTV KRUŠEVAC, 19.11.2015. G.

Gostovanje predsednika Regionalne privredne komore Kruševac, gospodina Predraga Vukićevića, na RTV Kruševac, 19.11.2015. godine, možete pogledati na sledećem linku:

 

https://www.youtube.com/watch?v=BP1VAmavnNQ (Izvor: RTV Kruševac)

 

PORTAL WWW.PRIVREDARASINSKOGOKRUGA.RS U PRIPREMI I NA RUSKOM JEZIKU

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je, pored već postojeće srpske i engleske verzije, portal Regionalne privredne komore Kruševac -  www.privredarasinskogokruga.rs , u pripremi i na ruskom jeziku.

 

 

 

ISPLAĆENE ZARADE U REPUBLICI SRBIJI I RASINSKOM OKRUGU ZA OKTOBAR 2015. GODINE

Prosečna zarada u Republici Srbiji isplaćena u oktobru 2015. godine iznosi 60.767 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u septembru 2015. godine, nominalno je veća za 0,4%  i realno je veća za 0,6%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u oktobru 2015. godine iznosi
44.124 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa, isplaćenom u septembru 2015. godine, nominalno je veća za 0,56 % i realno je veća za 0,7 %.

Izveštaj...

SRBIJA PRISTUPILA PROGRAMU EU ZA KONKURENTNOST MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA - COSME: SPORAZUM U PRIMENI OD 01.01.2016. G.

U sedištu Evropske komisije u Briselu, potpisan je Sporazum o pristupanju Srbije programu Evropske unije za konkurentnost malih i srednjih preduzeća - COSME. Sporazum se primenjuje od 1. januara 2016. godine, a Ministarstvo privrede Republike Srbije je nacionalni koordinator učešća u programu.
 

 

Više informacija na linku: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8539&lang=en&tpa_id=1042&title=Serbia-joins-COSME
 

ODRŽAN SASTANAK NA TEMU: 2015. GODINA - IZMENA PROPISA U KNjIGOVODSTVU, RPK KRUŠEVAC, 18.11.2015. G.

Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa SAOP DOO Novi Sad, organizovala je savetovanje na temu: 2015. godina - godina velikih promena za svakog knjigovođu, agenciju ili preduzeće. Na seminaru su razmatrane izmename i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost, Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost, izmene i dopune Uredbe o naknadi troškova i otpremnina državnih službenika i nameštenika. Predavači su bili Nevena Petković - savetnik iz oblasti računovodstva Account NS, Darko Stojanović - savetnik za informacione tehnologije u knjigovodstvu, i Dragana Marić - osnivač najveće zajednice knjigovođa u Srbiji. Seminar je bio interaktivnog karaktera, vođen kroz diskusiju, uz iznošenje primera iz prakse.

 

Detaljnije... 

ODRŽANA RADIONICA NA TEMU - POSLOVNO PLANIRANJE I POSLOVANJE SA BANKAMA, CSU, 17 i 18. NOVEMBAR 2015. G.

U utorak i sredu, 17 i 18. novembra 2015. godine, sa početkom u 10.00 časova, u prostorijama Centra za stručno usavršavanje Kruševac (Balkanska 63/V Kruševac), održana je radionica na temu: Poslovno planiranje i poslovanje sa bankama. Ova radionica je organizovana u okviru projekta Plato Srbija 3. Plato projekat predstavlja uspešnu praksu razmene informacija, znanja i iskustva među projektnim partnerima, među velikim, srednjim i malim privrednim subjektima. Ovo je treća sesija koju je organizovala Regionalna privredna komora Kruševac. Sesiji je prisustvovalo osmoro polaznika i jedan mentor. Obuku na pomenutu temu održali su Vladan Nikolić - Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga i Ivan Mihajlović - Regionalna razvojna agencija Jug iz Niša.

 

Detaljnije...

ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU: EKONOMSKI RAZVOJ I ZAŠTITA SUVERENITETA NACIONALNIH EKONOMIJA – SLUČAJ SRBIJE”, RPK KRUŠEVAC, 17.11.2015. G.

RPK Kruševac, u saradnji sa Visokom poslovnom školom strukovnih studija „Dr Radomir Bojković", održala je okrugli sto na temu: „Ekonomski razvoj i zaštita suvereniteta nacionalnih ekonomija - slučaj Srbije“, 17.11.2015. g. Uvodno izlaganje održao je dr Slavoljub Šljivić, vanredni profesor na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd. Profesor Šljivić izvodi nastavu iz predmeta: poslovna ekonomija, finansijsko računovodstvo i finansijsko izveštavanje, i menadžment kontrola. On je autor više naučnih radova iz oblasti kao što su poslovno upravljanje, javna ekonomija i ekonomski razvoj. Kao konsultant je bio angažovan na pitanjima lokalnog ekonomskog razvoja grada Kruševca u periodu 2007 - 2009. godine.

 

Detaljnije... 

ODRŽANA TRIBINA „SREDSTVA IZ PRETPRISTUPNIH FONDOVA EU KAO NAČIN FINANSIRANjA MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIKA“, NARODNI UNIVERZITET TRSTENIK, 13.11.2015. G.

U petak, 13.11.2015. godine, u 19:00 časova, u većnici Narodnog univerziteta Trstenik, organizovana je tribina „Sredstva iz pretpristupnih fondova EU kao način finansiranja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika". Predavač je bio predsednik Regionalne privredne komore Kruševac, gospodin Predrag Vukićević. Veliki broj privrednika iz opštine Trstenik se odazvao i aktivno učestvovao u diskusiji.

 

Detaljnije... 

ODRŽAN SASTANAK ČLANICA CENTRA ZA ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO, RPK KRUŠEVAC, 10.11.2015. G.

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, 10.11.2015. godine, održan je sastanak članica Centra za žensko preduzetništvo. Teme sastanka su bile:
- Prezentacija kreditne linije za žene preduzetnice - Banca Intesa
- Razmatranje problema sa kojima se susreću žene preduzetnice u svom poslovanju.
Prezentaciju kreditne linije održali su predstavnici Bance Intesa. Ova kreditna linija, sa atraktivnom kamatnom stopom koja je fikasna i iznosi 5,5 odsto na godišnjem nivou, namenjena je ženama preduzetnicama. Ona je kreirana od strane Evropske banke za obnovu i razvoj, a realizuje se preko Bance Intesa. Kredit se odobrava za finansiranje obrtnih sredstava i investicija.


Detaljnije... 

FORMIRANA RADNA GRUPA ZA OSNIVANJE KLASTERA GRAĐEVINACA RASINSKOG OKRUGA, U OKVIRU PROŠIRENE SEDNICE ODBORA ZA GRAĐEVINU, RPK KRUŠEVAC, 06.11.2015. G.

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, 06.11.2015. godine, održana je proširena sednica Odbora za građevinu RPK Kruševac na kojoj se razmatrala inicijativa za formiranje klastera građevinaca.
Sednici su, uz predstavnike zainteresovanih preduzeća, prisustvovali i predsednik RPK Kruševac - Predrag Vukićević, zamenica gradonačelnika Kruševca - Jasmina Palurović, gradski urbanista - Radmilo Nikolić, načelnik Odeljenja za urbanizam - Ivana Pajić, pomoćnik direktora Direkcije za urbanizam - Aleksandar Cvetković, direktor Agencije za regionalni razvoj (ARRO) - Vladan Nikolić, direktor Politehničke škole - Nadežda Milovanović, i direktor Službe za katastar nepokretnosti Kruševac - Petar Trajkovski.


Detaljnije... 

ODRŽANO SAVETOVANJE NA TEMU - ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PDV-U, RPK KRUŠEVAC, 05.11.2015. G.

Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa Sekcijom knjigovođa i Poreskom upravom - filijala Kruševac, 05.11.2015. godine, organizovala je savetovanje na temu: Zakon o izmenama i dopunama zakona o PDV-u.
Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 28. septembra 2015. godine Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost. Većina odredaba iz ovog zakona je u primeni od 15. oktobra 2015. godine, osim odredaba člana 29. ovog zakona koje će se primenjivati od 1. januara 2016. godine, i odredaba člana 25, člana 27. stav 1. i člana 30. ovog zakona koje će se primenjivati od 1. januara 2017. godine.


Detaljnije... 

USVOJENE IZMENE ZAKONA O TURIZMU

Skupština Republike Srbije usvojila je izmene Zakona o turizmu, koje treba da doprinesu suzbijanju sive ekonomije u toj oblasti i boljoj zaštiti turista koji putuju preko turističkih agencija.
Prioritetan zadatak predloženih izmena jeste i uspostavljanje pravnog okvira, koji bi pružio punu podršku uspešnom i efikasnom upravljanju razvojem turizma, i koji bi obezbedio usaglašenost svih zakona kojima se reguliše ta oblast.
Detaljnije... 

ODRŽANO PREDAVANjE - MEĐUNARODNI STANDARDI ZA PROIZVODE I MENADŽMENT SISTEME - ZAHTEVI, NOVE VERZIJE - RAZLIKE, PRAKTIČNA ISKUSTVA, DONACIJE EU, RPK KRUŠEVAC, 27.10.2015. G.

Regionalna privredna komora Kruševac i preduzeće SIM CERT iz Kruševca su 27.10.2015. godine organizovali predavanje na temu: MEĐUNARODNI STANDARDI ZA PROIZVODE I MENADŽMENT SISTEME – ZAHTEVI, NOVE VERZIJE - RAZLIKE, PRAKTIČNA ISKUSTVA, DONACIJE EU.
Predavači SIM CERTA su govorili o sadržaju i zahtevima standarda sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015, kao i o interakciji standarda sistema menadžmenta sa zakonskom regulativom:
- za hranu (HACCP,ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000)
- za zaštitu životne sredine (ISO 14001:2015)
- za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (Global G.A.P.)
- za zaštitu zdravlja i bezbednost na radu (OHSAS 18001).

Detaljnije... 

OSNOVAN KLASTER METALACA, ODRŽANA OSNIVAČKA SKUPŠTINA METALSKOG KLASTERA, RPK KRUŠEVAC, 22.10.2015. G.

U prostorijama Regionalne privredne komore Kruševac, 22.10.2015. godine, sa početkom u 14:30 časova, održana je Osnivačka skupština klastera metalaca Centralne Srbije. Osnivanju klastera prethodila je inicijativa samih privrednika, a u aktivnostima na osnivanju su učestvovali Regionalna privredna komora Kruševac i Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga.


Detaljnije... 

PREKO 80 PRIVREDNIKA RASINSKOG OKRUGA PRISUSTVOVALO PREZENTACIJI „SREDSTVA IZ PRETPRISTUPNIH FONDOVA EU KAO NAČIN FINANSIRANjA PROJEKATA”, RPK KRUŠEVAC, 22.10.2015. G.

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, 22.10.2015. godine, u saradnji sa Société Générale bankom, održana je prezentacija na temu „Sredstva iz pretpristupnih fondova EU kao način finansiranja projekata”.
Prezentaciju je otvorio predsednik RPK Kruševac, Predrag Vukićević, koji je pozdravio privrednike i rekao da Regionalna privredna komora Kruševac veliki deo svojih aktivnosti usmerava na evropske integracije, na animiranje privrednika da aktivno prate pregovore, da harmonizuju svoje poslovanje u skladu sa direktivama Evropske unije. Sa druge strane, Vukićević je istakao da privredna komora ima zadatak da prenese stavove kompanija šefu pregovaračkog tima, gospođi Tanji Miščević, kako bi se što bolje ispoštovali interesi privrede u procesu pregovaranja. Takođe, napomenuo je da je današnji sastanak posvećen pretpristupnim fondovima Evropske unije, kao što su Horizon 2020, Cosme program 2014 - 2020 i IPARD program.

(izvor - RTV Kruševac).

Prilog možete pogledati na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=Ia__YsxU_sU (izvor - RTV Kruševac).


Detaljnije... 

ISPLAĆENE ZARADE U REPUBLICI SRBIJI I RASINSKOM OKRUGU ZA SEPTEMBAR 2015. GODINE

Prosečna zarada u Republici Srbiji isplaćena u septembru 2015. godine iznosi 60.503 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u avgustu 2015. godine, nominalno je manja za 1,7%  i realno je manja za 1,7%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u septembru 2015. godine iznosi
43.925 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa, isplaćenom u avgustu 2015. godine, nominalno je manja za 1,6 % i realno je manja za 1,6 %.
 

Izveštaj...

REŠAVANJE FINANSIJSKIH TEŠKOĆA UZ SPORAZUMNO FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE, PKS

Sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava je sporazumno restrukturiranje korporativnih dugova, odnosno redefinisanje dužničko-poverilačkih odnosa između privrednog društva u finansijskim teškoćama i njegovih poverilaca, prvenstveno banaka.
Cilj sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednih društava je blagovremeno prepoznavanje i rešavanje finansijskih poteškoća i stvaranje uslova za nastavak poslovanja dužnika. Ovom postupku se pristupa ako poverioci procene da je opstanak i oporavak privrednog društva u finansijskim teškoćama ekonomski opravdan i izvodljiv, odnosno da će društvo moći da nastavi da održivo posluje na duži rok, i da će poverioci moći da ostvare namirenje svojih potraživanja.

Detaljnije... 

ODRŽANA RADIONICA „MARKETING I PRODAJA”, RPK KRUŠEVAC, 20 - 21.10.2015. G.

U utorak i sredu, 20 i 21. oktobra 2015. godine, sa početkom u 10.00 časova, u prostorijama Regionalne privredne komore Kruševac, održana je radionica na temu: Marketing i prodaja. Ova radionica je organizovana u okviru projekta Plato Srbija 3. Plato projekat predstavlja uspešnu praksu razmene informacija, znanja i iskustva među projektnim partnerima, među velikim, srednjim i malim privrednim subjektima. Obuku su održali  predstavnici Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga.
Detaljnije... 

ODRŽAN SAJAM LOVA, RIBOLOVA I SEOSKOG TURIZMA, TRSTENIK, 17 - 19. OKTOBAR 2015. G.

Sajam lova, ribolova i seoskog turizma održan je u Trsteniku, od 17. do 19. oktobra 2015. godine, u organizaciji Lovačkog udruženja Trstenik i Turističke organizacije opštine Trstenik, a pod pokroviteljstvom Opštine Trstenik. Sajam lova, ribolova i seoskog turizma organizovan je četvrti put i okupio je izlagače iz oblasti lova, ribolova, seoskog i lovnog turizma, starih zanata i domaće radinosti. Na Sajmu lova, ribolova i seoskog turizma učestvovala je i RPK Kruševac predstavljanjem Grupacije starih zanata i umetničkog nasleđa i udruženja Etno Rasina.


Detaljnije... 

RPK KRUŠEVAC NA MEĐUNARODNOM FESTIVALU TURISTIČKIH PUBLIKACIJA „KOFER SLOVA“, HOTEL RUBIN KRUŠEVAC, 14.10.2015. G.

Dana 14.10.2015. godine, Regionalna privredna komora Kruševac uzela je učešće na trodnevnoj manifestaciji Međunarodni festival turističkih publikacija „Kofer slova 2015“, održanoj u hotelu Rubin u Kruševcu. Program manifestacije „Kofer slova“, sajamskog tipa, u organizaciji Turističke organizacije grada Kruševca, realizovan je u periodu od 14.10. do 16.10.2015. godine, povodom obeležavanja 14. oktobra, Dana oslobođenja Kruševca.
Detaljnije... 

ODRŽANA RADIONICA - RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, EFIKASNIJE POSLOVANjE I JAČANjE KONKURENTNOSTI, RPK KRUŠEVAC, 13.10.2015. G.

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održan je prvi u nizu sastanaka pod nazivom „Zajedno do razvijene privrede“, uz podršku Privredne komore Srbije, Ministarstva privrede i Ministarstva finansija - Uprave carina, i kompanije DHL International Beograd. Cilj radionice „Razvoj preduzetništva, efikasnije poslovanje i jačanje konkurentnosti“ jeste unapređenje poslovnog ambijenta, podizanje konkurentnosti i efikasnosti domaće privrede, kao i pružanje podrške sektoru malih i srednjih privrednih društava.


Detaljnije... 

ODRŽANA REGIONALNA KONFERENCIJA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA „NEZAVISNA I ZAPOSLENA“, ČAČAK, 12.10.2015. G.

U Čačku je u ponedeljak, 12.10.2015.godine, održana Regionalna konferencija o ženskom preduzetništvu pod nazivom „Nezavisna i zaposlena“. Organizator konferencije, na kojoj je učestvovalo oko 120 preduzetnica iz Srbije i Crne Gore, bilo je Udruženje poslovnih žena „Nadežda Petrović“ iz Čačka.
Kroz tri debate, govorilo se o ženama u biznisu i problemima sa koji se suočavaju:
*Žene preduzetnice – lokalni heroji
*Žene u politici i na rukovodećim mestima – odluka ili politika
*Ko stoji – ide unazad

Detaljnije... 

ODRŽAN ZAJEDNIČKI SASTANAK GRUPACIJE TURISTIČKIH AGENCIJA I GRUPACIJE UGOSTITELjA I HOTELIJERA, RPK KRUŠEVAC, 12.10.2015. G.

Dana 12.10.2015. godine, održan je zajednički sastanak Grupacije ugostitelja i hotelijera i Grupacije turističkih agencija Odbora za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo RPK Kruševac. Cilj sastanka bio je organizovanje zajedničkog nastupa na manifestaciji Međunarodni festival turističkih publikacija „Kofer slova“, koja će se održati u hotelu „Rubin“, u periodu od 14. do 16.10.2015. godine.

 Detaljnije... 

ODRŽANA PREZENTACIJA SAJMA PANAIR 2015 – TIRANA, RPK KRUŠEVAC, 09.10.2015. G.

Regionalna privredna komora Kruševac će i ove godine, po treći put za redom, ukoliko postoji interesovanje privrednika, organizovati nastup privrede Rasinskog okruga na PANAIR sajmu u Tirani, Albanija.
Tim povodom, u sali Regionalne privredne komore Kruševac, 09. oktobra 2015. godine, u 11 časova, održana je prezentaciju sajma u Tirani. Direktorica firme Velekspo - gospođa Nevenka Velinov, zainteresovane firme upoznala je sa uslovima i prednostima ovog sajma. Ove godine sajam PANAIR se organizuje u periodu od 21 do 25. novembra 2015.godine.
 

Detaljnije... 

AMBASADOR PALESTINE POSETIO KRUŠEVAC I RASINSKI OKRUG, 08.10.2015. G.

Kruševac i Rasinski okrug posetila je Njegova ekselencija ambasador Palestine, Mohamed Nabhan, 08.10.2015. godine. Nakon prijema u Kabinetu gradonačelnika, ambasador je održao sastanak u Rasinskom upravnom okrugu, a posle toga obišao hladnjaču „Voćeprodukt“ u opštini Aleksandrovac i hotel „Junior“ u Brzeću.
Sa aktuelnom privredno - socijalnom slikom Kruševca, već započetim, ali i planiranim investicijama, kapacitetima i mogućnostima grada u svim aspektima, ambasadora Nabhana upoznao je gradonačelnik - Dragi Nestorović, a sastanku su prisustvovali i zamenica gradonačelnika - Jasmina Palurović, predsednik Regionalne privredne komore kruševac - Predrag Vukićević i direktorka Centra za socijalni rad - Slađana Čabrić.

Detaljnije... 

STRUČNA OBUKA ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA U PRIBAVLjANjU LICENCE ZA VRŠENjE POSLOVA OBEZBEĐENjA

Regionalna privredna komora Kruševac, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizuje Stručnu obuku za službenika obezbeđenja - pripremu za polaganje stručnog ispita i sticanje licence za kandidate koji već obavljaju ove poslove ili su zainteresovani da rade u oblasti privatnog obezbeđenja. Obuka za sticanje licence je obavezna prema Zakonu o privatnom obezbeđenju. Svi zaposleni na poslovima privatnog obezbeđenja će najkasnije do 01.01.2017. godine morati da pribave licencu za obavljanje ovih poslova - da završe obuku i polože stručni ispit u MUP-u. Privredna komora Srbije je ovlašćena za vršenje stručnih obuka službenika obezbeđenja rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova 03/6 broj: 11/15 od 26.02.2015. godine.
Stručna obuka za vršenje poslova fizičko - tehničke zaštite lica i imovine, i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana, obuhvata 11 dana teoretske obuke i 36 sati obuke u klubu borilačkih veština, i namenjena je svim zaposlenima na poslovima obezbeđenja, kao i svim zainteresovanim licima koja nameravaju da pribave licencu za vršenje poslova obezbeđenja koja je obavezna prema Zakonu o privatnom obezbeđenju. Početak nastave planiran je po formiranju grupe u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac; fizička priprema obaviće se u Klubu borilačkih veština.
Sve dodatne informacije možete dobiti u RPK Kruševac - kontakt osobe su: Aleksandra Aleksić i Ljiljana Veljković; tel. 037 441 128 ili 441 280, e-mail: aleksandra.aleksic@komora.net .

Poziv... 

ODRŽAN INFO DAN O PROGRAMU TRANSNACIONALNE DUNAVSKE SARADNjE 2014 - 2020, PKS, 07.10.2015. G.

Privredna komora Srbije, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Zajedničkim sekretarijatom Dunav transnacionalnog programa, 07.10.2015. godine, organizovala je Info dan povodom otvaranja Prvog poziva za dostavljanje predloga projekata u okviru Programa transnacionalne dunavske saradnje za period od 2014. do 2020. godine. Evropska komisija je raspisala Prvi poziv 23. septembra 2015. godine, i on će biti otvoren do 3. 11. 2015. g.
Detaljnije...

ITALIJANSKA KREDITNA LINIJA - DOZVOLJENA KUPOVINA POLOVNE OPREME

Ministarstvo spoljnih poslova Italije i Upravni odbor italijanske kreditne linije su zvanično odobrili kupovinu polovne opreme sredstvima italijanske kreditne linije.
Inicijativa za kupovinu polovne opreme iz sredstava italijanske kreditne linije je data na prezentaciji italijanske kreditne linije, koja je održana 21. maja 2015. godine, u okviru zajedničke sednice Odbora za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo RPK Kruševac i Odbora za banke i osiguranja RPK Kruševac. S obzirom da je bila dozvoljena nabavka jedino nove opreme, privrednici su predstavnicima Ambasade Italije uputili predlog da Vlada Italije razmotri mogućnost finansiranja nabavke i polovne opreme.

Detaljnije...

ISPLAĆENE ZARADE U REPUBLICI SRBIJI I RASINSKOM OKRUGU ZA AVGUST 2015. GODINE

Prose